[network-manager-applet/nma-0-9-8] Updated Polish translationcommit f5cc04c710d90dbfc619383864ab26669d826d47
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Wed Feb 20 22:58:38 2013 +0100

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   20 ++++++++++----------
 1 files changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 4b93958..c2a1dcd 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-applet\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-17 20:43+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-17 20:44+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-20 22:57+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-20 22:58+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -2610,7 +2610,7 @@ msgid "Failed to create DUN connection: %s"
 msgstr "Utworzenie połączenia DUN się nie powiodło: %s"
 
 #: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:445
-#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:959
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:985
 msgid "Your phone is now ready to use!"
 msgstr "Telefon jest gotowy do użycia."
 
@@ -2639,15 +2639,15 @@ msgstr "nieoczekiwane rozłączenie z telefonu."
 msgid "timed out detecting phone details."
 msgstr "przekroczono czas oczekiwania podczas wykrywania szczegółów telefonu."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:791
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:816
 msgid "Detecting phone configuration..."
 msgstr "Wykrywanie konfiguracji telefonu..."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:823
-msgid "error getting bus connection"
-msgstr "błąd podczas pobierania połączenia magistrali"
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:869
+msgid "ModemManager is not running"
+msgstr "Usługa ModemManager nie jest uruchomiona"
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:920
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:946
 msgid ""
 "The default Bluetooth adapter must be enabled before setting up a Dial-Up-"
 "Networking connection."
@@ -2655,12 +2655,12 @@ msgstr ""
 "Domyślny adapter Bluetooth musi być włączony przez ustawieniem połączenia "
 "wdzwanianego."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:957
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:983
 #, c-format
 msgid "Failed to create PAN connection: %s"
 msgstr "Utworzenie połączenia PAN się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:978
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:1004
 #, c-format
 msgid "%s Network"
 msgstr "Sieć %s"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]