[nautilus] Updated Polish translationcommit 23c0f33e0fb0b59e22f8cd5638db76fa41bb2f4c
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Feb 17 20:40:21 2013 +0100

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  338 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 182 insertions(+), 156 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index dfcd4ec..1d33fc5 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-31 20:36+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-31 20:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-17 20:34+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-17 20:35+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -35,12 +35,13 @@ msgstr "Uruchamianie oprogramowania"
 #. set dialog properties
 #: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1
 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:797
 msgid "Connect to Server"
 msgstr "PoÅÄczenie z serwerem"
 
 #. Set initial window title
 #: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4474 ../src/nautilus-window.c:1858
 #: ../src/nautilus-window.c:2058
 msgid "Files"
@@ -141,7 +142,7 @@ msgstr " (nieprawidÅowe kodowanie Unicode)"
 #: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108
 #: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275
-#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:516
+#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:525
 #: ../src/nautilus-query-editor.c:1164
 #: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:310
 msgid "Home"
@@ -196,7 +197,7 @@ msgid "Use De_fault"
 msgstr "UÅyj do_myÅlnych"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:56
-#: ../src/nautilus-list-view.c:1509
+#: ../src/nautilus-list-view.c:1708
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
@@ -946,7 +947,7 @@ msgstr "Wszystkie elementy w koszu zostanÄ bezpowrotne usuniÄte."
 #. Empty Trash menu item
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1363
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2241
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2764
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2806
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Op_rÃÅnij kosz"
 
@@ -2333,18 +2334,29 @@ msgid "Default column order in the list view."
 msgstr "DomyÅlny porzÄdek kolumn w widoku listy."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:54
+msgid "Use tree view"
+msgstr "UÅycie widoku drzewa"
+
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:55
+msgid ""
+"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat list"
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy drzewo powinno byÄ uÅywane do nawigacji w widoku listy zamiast "
+"pÅaskiej listy"
+
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:56
 msgid "Desktop font"
 msgstr "Czcionka pulpitu"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:55
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:57
 msgid "The font _description used for the icons on the desktop."
-msgstr "Opis czcionki uÅywanej dla ikon pulpitu."
+msgstr "_Opis czcionki uÅywanej dla ikon pulpitu."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:56
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:58
 msgid "Home icon visible on desktop"
 msgstr "Ikona katalogu domowego widoczna na pulpicie"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:57
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:59
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
 "the desktop."
@@ -2352,21 +2364,21 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy na pulpicie bÄdzie umieszczana ikona skrÃtu do katalogu "
 "domowego."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:58
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:60
 msgid "Trash icon visible on desktop"
 msgstr "Ikona kosza widoczna na pulpicie"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:59
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:61
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
 "desktop."
 msgstr "OkreÅla, czy na pulpicie bÄdzie umieszczona ikona kosza."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:60
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:62
 msgid "Show mounted volumes on the desktop"
 msgstr "Ikony zamontowanych woluminÃw na pulpicie"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:61
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:63
 msgid ""
 "If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
 "desktop."
@@ -2374,11 +2386,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy na pulpicie majÄ byÄ umieszczane ikony dowiÄzaÅ do "
 "zamontowanych woluminÃw."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:62
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:64
 msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
 msgstr "Ikona serwerÃw sieciowych widoczna na pulpicie"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:63
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:65
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
 "put on the desktop."
@@ -2386,11 +2398,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy na pulpicie bÄdzie umieszczona ikona skrÃtu do widoku serwerÃw "
 "sieciowych."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:64
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:66
 msgid "Desktop home icon name"
 msgstr "Nazwa ikony katalogu domowego"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:65
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:67
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
 "desktop."
@@ -2398,11 +2410,11 @@ msgstr ""
 "TÄ nazwÄ moÅna ustawiÄ, jeÅeli potrzebna jest inna nazwa ikony katalogu "
 "domowego na pulpicie."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:66
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:68
 msgid "Desktop trash icon name"
 msgstr "Nazwa ikony kosza na pulpicie"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:67
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:69
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
 "desktop."
@@ -2410,11 +2422,11 @@ msgstr ""
 "TÄ nazwÄ moÅna ustawiÄ, jeÅeli potrzebna jest inna nazwa ikony kosza na "
 "pulpicie."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:68
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:70
 msgid "Network servers icon name"
 msgstr "Nazwa ikony serwerÃw sieciowych"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:69
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:71
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
 "on the desktop."
@@ -2422,7 +2434,7 @@ msgstr ""
 "TÄ nazwÄ moÅna ustawiÄ, jeÅeli potrzebna jest inna nazwa ikony serwerÃw "
 "sieciowych na pulpicie."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:70
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:72
 msgid ""
 "An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
 "ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will "
@@ -2434,58 +2446,58 @@ msgstr ""
 "przekroczy zadanej liczby wierszy. WartoÅÄ 0 lub mniejsza oznacza brak "
 "ograniczenia iloÅci wyÅwietlanych wierszy."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:71
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:73
 msgid "Fade the background on change"
 msgstr "PrzejÅcie tÅa podczas zmiany"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:72
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:74
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop "
 "background."
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy podczas zmiany tÅa pulpitu ma byÄ uÅywany efekt przejÅcia."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:73
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:75
 msgid "The geometry string for a navigation window."
 msgstr "CiÄg geometrii dla okna nawigacji."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:74
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:76
 msgid ""
 "A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation "
 "windows."
 msgstr ""
 "CiÄg zawierajÄcy zapisanÄ geometriÄ i ciÄg wspÃÅrzÄdnych dla okien nawigacji."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:75
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Whether the navigation window should be maximized."
 msgstr "OkreÅla, czy okno nawigacji powinno byÄ zmaksymalizowane."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:76
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:78
 msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
 msgstr "OkreÅla, czy okno nawigacji powinno byÄ domyÅlnie zmaksymalizowane."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:77
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Width of the side pane"
 msgstr "SzerokoÅÄ panelu bocznego"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:78
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:80
 msgid "The default width of the side pane in new windows."
 msgstr "DomyÅlna szerokoÅÄ paska bocznego w nowych oknach."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:79
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:81
 msgid "Show location bar in new windows"
 msgstr "Pasek poÅoÅenia w nowych oknach"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:80
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:82
 msgid ""
 "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
 msgstr "OkreÅla, czy nowo otwarte okna bÄdÄ miaÅy widoczny pasek poÅoÅenia."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:81
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:83
 msgid "Show side pane in new windows"
 msgstr "Panel boczny w nowych oknach"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:82
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:84
 msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
 msgstr "OkreÅla, czy nowo otwarte okna bÄdÄ miaÅy widoczny panel boczny."
 
@@ -2503,11 +2515,11 @@ msgid "Send files by mail, instant messageâ"
 msgstr "WysyÅa pliki przez pocztÄ, komunikatorâ"
 
 #. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
-#: ../src/nautilus-application.c:231 ../src/nautilus-window-slot.c:1597
+#: ../src/nautilus-application.c:232 ../src/nautilus-window-slot.c:1597
 msgid "Oops! Something went wrong."
 msgstr "CoÅ poszÅo Åle."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:233
+#: ../src/nautilus-application.c:234
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to create a required folder. Please create the following folder, or "
@@ -2518,7 +2530,7 @@ msgstr ""
 "lub tak ustaliÄ uprawnienia, aby moÅliwe byÅo jego utworzenie:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:238
+#: ../src/nautilus-application.c:239
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to create required folders. Please create the following folders, or "
@@ -2529,7 +2541,7 @@ msgstr ""
 "katalogi lub tak ustaliÄ uprawnienia, aby moÅliwe byÅo ich utworzenie:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:372
+#: ../src/nautilus-application.c:373
 msgid ""
 "Nautilus 3.0 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.config/nautilus"
@@ -2537,8 +2549,8 @@ msgstr ""
 "W wersji 3.0 ten katalog zostaÅ oznaczony jako przestarzaÅy, a konfiguracjÄ "
 "przeniesiono do katalogu ~/.config/nautilus"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:851
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:196
+#: ../src/nautilus-application.c:854
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:197
 #: ../src/nautilus-window-menus.c:253
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2548,61 +2560,67 @@ msgstr ""
 "WystÄpiÅ bÅÄd podczas wyÅwietlania pomocy: \n"
 "%s"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1022
+#: ../src/nautilus-application.c:1025
 msgid "--check cannot be used with other options."
 msgstr "--check nie moÅe byÄ uÅyte z innymi opcjami."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1028
+#: ../src/nautilus-application.c:1031
 msgid "--quit cannot be used with URIs."
 msgstr "--quit nie moÅe byÄ uÅyte z adresami URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1035
+#: ../src/nautilus-application.c:1038
 msgid "--geometry cannot be used with more than one URI."
 msgstr "--geometry nie moÅe byÄ uÅyte z wiÄcej niÅ jednym adresem URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1041
+#: ../src/nautilus-application.c:1044
 msgid "--select must be used with at least an URI."
 msgstr "--select musi byÄ uÅyte z co najmniej adresem URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1139
+#: ../src/nautilus-application.c:1050
+msgid "--no-desktop and --force-desktop cannot be used together."
+msgstr "--no-desktop i --force-desktop nie moÅe byÄ uÅywane jednoczeÅnie."
+
+#: ../src/nautilus-application.c:1148
 msgid "Perform a quick set of self-check tests."
 msgstr "Przeprowadza krÃtkie automatyczne testy sprawdzajÄce."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1145
+#: ../src/nautilus-application.c:1154
 msgid "Show the version of the program."
 msgstr "WyÅwietla wersjÄ programu."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1147
+#: ../src/nautilus-application.c:1156
 msgid "Create the initial window with the given geometry."
 msgstr "Tworzy poczÄtkowe okno z podanÄ geometriÄ."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1147
+#: ../src/nautilus-application.c:1156
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRIA"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1149
+#: ../src/nautilus-application.c:1158
 msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
 msgstr "Tworzy okna tylko dla jawnie podanych adresÃw URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1151
-msgid ""
-"Do not manage the desktop (ignore the preference set in the preferences "
-"dialog)."
-msgstr "Bez zarzÄdzania pulpitem (ignorowanie ustawieÅ w oknie preferencji)."
+#: ../src/nautilus-application.c:1160
+msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
+msgstr "Bez zarzÄdzania pulpitem (ignoruje preferencjÄ GSettings)."
+
+#: ../src/nautilus-application.c:1162
+msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
+msgstr "Zawsze zarzÄdza pulpitem (ignoruje preferencjÄ GSettings)."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1153
+#: ../src/nautilus-application.c:1164
 msgid "Quit Nautilus."
 msgstr "KoÅczy dziaÅanie programu Nautilus."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1155
+#: ../src/nautilus-application.c:1166
 msgid "Select specified URI in parent folder."
 msgstr "Zaznacza podany adres URI w katalogu nadrzÄdnym."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1156
+#: ../src/nautilus-application.c:1167
 msgid "[URI...]"
 msgstr "[URI...]"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1169
+#: ../src/nautilus-application.c:1180
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2614,13 +2632,13 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
 #. * command line
-#: ../src/nautilus-application.c:1179
+#: ../src/nautilus-application.c:1190
 msgid "Could not parse arguments"
 msgstr "Nie moÅna przetworzyÄ parametrÃw"
 
 #. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
 #. * command line
-#: ../src/nautilus-application.c:1211
+#: ../src/nautilus-application.c:1223
 msgid "Could not register the application"
 msgstr "Nie moÅna zarejestrowaÄ programu"
 
@@ -2700,12 +2718,12 @@ msgstr "U_ruchom"
 msgid "No bookmarks defined"
 msgstr "Nie okreÅlono Åadnych zakÅadek"
 
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:710 ../src/nautilus-places-sidebar.c:245
+#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:710 ../src/nautilus-places-sidebar.c:246
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "ZakÅadki"
 
 #: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:1
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2699
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2741
 msgid "Remove"
 msgstr "UsuÅ"
 
@@ -2808,7 +2826,7 @@ msgstr "WyÅwietla ikony uporzÄdkowane w wierszach wedÅug waÅnoÅci wyszukiwa
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
 #: ../src/nautilus-canvas-view.c:2292
 #: ../src/nautilus-canvas-view-container.c:571
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
 msgid "Icon View"
 msgstr "Widok ikon"
 
@@ -2995,7 +3013,7 @@ msgstr "Polecenie"
 
 #. hardcode "Desktop"
 #: ../src/nautilus-desktop-window.c:92 ../src/nautilus-desktop-window.c:263
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:528
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:537
 msgid "Desktop"
 msgstr "Pulpit"
 
@@ -3107,7 +3125,7 @@ msgid "Renaming â%sâ to â%sâ."
 msgstr "Zmienianie nazwy \"%s\" na \"%s\"."
 
 #. Translators: this is referred to captions under icons.
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:280
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:281
 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4049
 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4076
 msgid "None"
@@ -3187,7 +3205,7 @@ msgstr "_Pytanie za kaÅdym razem"
 
 #. trash
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:542
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:551
 #: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:315 ../src/nautilus-trash-bar.c:195
 msgid "Trash"
 msgstr "Kosz"
@@ -3212,156 +3230,160 @@ msgstr ""
 "KolejnoÅÄ, w jakiej wyÅwietlane bÄdÄ informacje pod nazwami ikon. Wraz ze "
 "wzrostem powiÄkszenia pojawiaÄ siÄ bÄdÄ kolejne informacje."
 
+#. translators: this is used in the view selection dropdown
+#. * of navigation windows and in the preferences dialog
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
+#: ../src/nautilus-list-view.c:1790 ../src/nautilus-list-view.c:3325
+msgid "List View"
+msgstr "Widok listy"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:25
+msgid "Navigate folders in a tree"
+msgstr "Katalogi w drzewie"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
 msgid "Display"
 msgstr "WyÅwietlanie"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:25
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
 msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
 msgstr ""
 "ProszÄ okreÅliÄ kolejnoÅÄ, w jakiej powinny siÄ pojawiaÄ informacje w widoku "
 "listy."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
 msgid "List Columns"
 msgstr "Lista kolumn"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
 msgid "Show _thumbnails:"
 msgstr "WyÅwietlanie _miniatur:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
 msgid "_Only for files smaller than:"
 msgstr "_Tylko dla plikÃw nie wiÄkszych niÅ:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4477
 msgid "Folders"
 msgstr "Katalogi"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
 msgid "Count _number of items:"
 msgstr "O_kreÅlanie liczby elementÃw:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
 msgid "Preview"
 msgstr "PodglÄd"
 
-#. translators: this is used in the view selection dropdown
-#. * of navigation windows and in the preferences dialog
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
-#: ../src/nautilus-list-view.c:1578 ../src/nautilus-list-view.c:3023
-msgid "List View"
-msgstr "Widok listy"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
 msgid "Always"
 msgstr "Zawsze"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
 msgid "Local Files Only"
 msgstr "Tylko pliki lokalne"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
 msgid "Never"
 msgstr "Nigdy"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
 msgid "By Name"
 msgstr "WedÅug nazwy"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
 msgid "By Size"
 msgstr "WedÅug rozmiaru"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
 msgid "By Type"
 msgstr "WedÅug typu"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
 msgid "By Modification Date"
 msgstr "WedÅug daty modyfikacji"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
 msgid "By Access Date"
 msgstr "WedÅug daty dostÄpu"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
 msgid "By Trashed Date"
 msgstr "WedÅug daty przeniesienia do kosza"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
 #, no-c-format
 msgid "33%"
 msgstr "33%"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
 #, no-c-format
 msgid "50%"
 msgstr "50%"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
 #, no-c-format
 msgid "66%"
 msgstr "66%"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:51
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:52
 #, no-c-format
 msgid "100%"
 msgstr "100%"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:53
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:54
 #, no-c-format
 msgid "150%"
 msgstr "150%"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:55
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:56
 #, no-c-format
 msgid "200%"
 msgstr "200%"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:57
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:58
 #, no-c-format
 msgid "400%"
 msgstr "400%"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:58
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:59
 msgid "100 KB"
 msgstr "100 KB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:59
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:60
 msgid "500 KB"
 msgstr "500 KB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:60
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:61
 msgid "1 MB"
 msgstr "1 MB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:61
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:62
 msgid "3 MB"
 msgstr "3 MB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:62
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:63
 msgid "5 MB"
 msgstr "5 MB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:63
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:64
 msgid "10 MB"
 msgstr "10 MB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:64
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:65
 msgid "100 MB"
 msgstr "100 MB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:65
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:66
 msgid "1 GB"
 msgstr "1 GB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:66
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:67
 msgid "2 GB"
 msgstr "2 GB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:67
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:68
 msgid "4 GB"
 msgstr "4 GB"
 
@@ -3502,40 +3524,40 @@ msgstr "Wczytywanieâ"
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(Pusty)"
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:2277
+#: ../src/nautilus-list-view.c:2579
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "Widoczne kolumny: %s"
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:2297
+#: ../src/nautilus-list-view.c:2599
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "KolejnoÅÄ wyÅwietlania informacji w tym katalogu:"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-list-view.c:2352
+#: ../src/nautilus-list-view.c:2654
 msgid "Visible _Columnsâ"
 msgstr "Wido_czne kolumnyâ"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-list-view.c:2353
+#: ../src/nautilus-list-view.c:2655
 msgid "Select the columns visible in this folder"
 msgstr "Zaznacza kolumny widoczne w tym katalogu"
 
 #. translators: this is used in the view menu
-#: ../src/nautilus-list-view.c:3025
+#: ../src/nautilus-list-view.c:3327
 msgid "_List"
 msgstr "_Lista"
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:3026
+#: ../src/nautilus-list-view.c:3328
 msgid "The list view encountered an error."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd w widoku listy."
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:3027
+#: ../src/nautilus-list-view.c:3329
 msgid "The list view encountered an error while starting up."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas uruchamiania widoku listy."
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:3028
+#: ../src/nautilus-list-view.c:3330
 msgid "Display this location with the list view."
 msgstr "WyÅwietla poÅoÅenie za pomocÄ widoku listy."
 
@@ -3700,61 +3722,65 @@ msgstr[2] "Otwieranie %d elementÃw."
 msgid "Close tab"
 msgstr "Zamyka kartÄ"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:237
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:238
 msgid "Devices"
 msgstr "UrzÄdzenia"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:498
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:507
 msgid "Places"
 msgstr "Miejsca"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:505
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:514
 msgid "Recent"
 msgstr "Ostatnio uÅywane"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:507
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:516
 msgid "Recent files"
 msgstr "Ostatnio uÅywane pliki"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:518 ../src/nautilus-window-menus.c:534
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:527 ../src/nautilus-window-menus.c:534
 msgid "Open your personal folder"
 msgstr "Otwiera katalog osobisty"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:530
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:539
 msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
 msgstr "Otwiera zawartoÅÄ pulpitu jako katalog"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:544
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:553
 msgid "Open the trash"
 msgstr "Otwiera kosz"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:596 ../src/nautilus-places-sidebar.c:621
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:796
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:605 ../src/nautilus-places-sidebar.c:630
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:813
 #, c-format
 msgid "Mount and open %s"
 msgstr "Montuje i otwiera %s"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:696
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:705
 msgid "Open the contents of the File System"
 msgstr "Otwiera zawartoÅÄ systemu plikÃw"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:774
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:783
 msgid "Network"
 msgstr "SieÄ"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:780
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:789
 msgid "Browse Network"
 msgstr "PrzeglÄdaj sieÄ"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:782
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:791
 msgid "Browse the contents of the network"
 msgstr "PrzeglÄda zawartoÅÄ sieci"
 
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:799
+msgid "Connect to a network server address"
+msgstr "ÅÄczy z adresem serwera sieciowego"
+
 #. Adjust start/stop items to reflect the type of the drive
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1678 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2748
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1685 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2790
 #: ../src/nautilus-view.c:7246 ../src/nautilus-view.c:7270
 #: ../src/nautilus-view.c:7342 ../src/nautilus-view.c:7928
 #: ../src/nautilus-view.c:7932 ../src/nautilus-view.c:8015
@@ -3765,7 +3791,7 @@ msgstr "_Uruchom"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1679 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2755
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1686 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2797
 #: ../src/nautilus-view.c:7250 ../src/nautilus-view.c:7274
 #: ../src/nautilus-view.c:7346 ../src/nautilus-view.c:7957
 #: ../src/nautilus-view.c:8044 ../src/nautilus-view.c:8146
@@ -3774,124 +3800,124 @@ msgid "_Stop"
 msgstr "Z_atrzymaj"
 
 #. start() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_SHUTDOWN is normally not used
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1684
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1691
 msgid "_Power On"
 msgstr "_WÅÄcz"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1685 ../src/nautilus-view.c:7961
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1692 ../src/nautilus-view.c:7961
 #: ../src/nautilus-view.c:8048 ../src/nautilus-view.c:8150
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "Bezpiecznie u_suÅ napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1688
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1695
 msgid "_Connect Drive"
 msgstr "PodÅÄ_cz napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1689
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1696
 msgid "_Disconnect Drive"
 msgstr "O_dÅÄcz napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1692
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1699
 msgid "_Start Multi-disk Device"
 msgstr "Uruchom napÄd wielody_skowy"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1693
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1700
 msgid "_Stop Multi-disk Device"
 msgstr "Zatrzymaj napÄd wielody_skowy"
 
 #. stop() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_PASSWORD is normally not used
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1697 ../src/nautilus-view.c:8031
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1704 ../src/nautilus-view.c:8031
 #: ../src/nautilus-view.c:8133
 msgid "_Unlock Drive"
 msgstr "Odblok_uj napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1698 ../src/nautilus-view.c:7973
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1705 ../src/nautilus-view.c:7973
 #: ../src/nautilus-view.c:8060 ../src/nautilus-view.c:8162
 msgid "_Lock Drive"
 msgstr "_Zablokuj napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1775 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2384
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1782 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2426
 #, c-format
 msgid "Unable to start %s"
 msgstr "Nie moÅna uruchomiÄ %s"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2143 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2171
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2199
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2185 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2213
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2241
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "Nie moÅna wysunÄÄ %s"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2339
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2381
 #, c-format
 msgid "Unable to poll %s for media changes"
 msgstr "Zapytanie %s o zmiany noÅnika jest niemoÅliwe"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2439
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2481
 #, c-format
 msgid "Unable to stop %s"
 msgstr "Nie moÅna zatrzymaÄ %s"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2670 ../src/nautilus-view.c:7118
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2712 ../src/nautilus-view.c:7118
 #: ../src/nautilus-view.c:8520
 msgid "_Open"
 msgstr "_OtwÃrz"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2678 ../src/nautilus-view.c:7130
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2720 ../src/nautilus-view.c:7130
 #: ../src/nautilus-view.c:7300 ../src/nautilus-view.c:8241
 #: ../src/nautilus-view.c:8574
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "O_twÃrz w nowej karcie"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2685 ../src/nautilus-view.c:8233
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2727 ../src/nautilus-view.c:8233
 #: ../src/nautilus-view.c:8554
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "OtwÃrz w nowy_m oknie"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2693
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2735
 msgid "_Add Bookmark"
 msgstr "_Dodaj zakÅadkÄ"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2708
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2750
 msgid "Renameâ"
 msgstr "ZmieÅ nazwÄâ"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2720 ../src/nautilus-view.c:7234
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2762 ../src/nautilus-view.c:7234
 #: ../src/nautilus-view.c:7258 ../src/nautilus-view.c:7330
 msgid "_Mount"
 msgstr "Za_montuj"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2727 ../src/nautilus-view.c:7238
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2769 ../src/nautilus-view.c:7238
 #: ../src/nautilus-view.c:7262 ../src/nautilus-view.c:7334
 msgid "_Unmount"
 msgstr "O_dmontuj"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2734 ../src/nautilus-view.c:7242
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2776 ../src/nautilus-view.c:7242
 #: ../src/nautilus-view.c:7266 ../src/nautilus-view.c:7338
 msgid "_Eject"
 msgstr "Wy_suÅ"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2741 ../src/nautilus-view.c:7254
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2783 ../src/nautilus-view.c:7254
 #: ../src/nautilus-view.c:7278 ../src/nautilus-view.c:7350
 msgid "_Detect Media"
 msgstr "Wy_kryj noÅnik"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2776
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2818
 msgid "_Properties"
 msgstr "WÅ_aÅciwoÅci"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:3353
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:3395
 msgid "Computer"
 msgstr "Komputer"
 
@@ -5195,7 +5221,7 @@ msgstr ""
 "MenedÅer plikÃw jest wolnym oprogramowaniem; moÅna go rozprowadzaÄ dalej i/"
 "lub modyfikowaÄ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
 "przez FundacjÄ Wolnego Oprogramowania - wedÅug wersji drugiej tej Licencji "
-"lub ktÃrejÅ z pÃÅniejszych wersji. "
+"lub ktÃrejÅ z pÃÅniejszych wersji."
 
 #: ../src/nautilus-window.c:2035
 msgid ""
@@ -5208,7 +5234,7 @@ msgstr ""
 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyÅlnej gwarancji PRZYDATNOÅCI "
 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOÅCI DO OKREÅLONYCH ZASTOSOWAÅ. W celu uzyskania "
 "bliÅszych informacji naleÅy zapoznaÄ siÄ z PowszechnÄ LicencjÄ PublicznÄ "
-"GNU. "
+"GNU."
 
 #: ../src/nautilus-window.c:2039
 msgid ""


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]