[evolution-kolab] Updated Polish translationcommit e11dae98eff7f662caf64f12573f7cdbbfb94dc7
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:   Tue Oct 23 17:45:46 2012 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  108 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 61 insertions(+), 47 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 0c0a2b3..ec023bc 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution-kolab\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-10-20 19:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-20 19:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-23 17:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-23 17:45+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -26,21 +26,21 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-kolab.c:269
-#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:316
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-kolab.c:270
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:317
 msgid "Could not get ESource for backend"
 msgstr "Nie moÅna uzyskaÄ ESource dla mechanizmu"
 
-#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:309
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:310
 #, c-format
 msgid "Unknown type used in e-cal-backend-kolab initialization"
 msgstr "UÅyto nieznanego typu w inicjalizacji e-cal-backend-kolab"
 
-#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:826
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:851
 msgid "Kolab does not support bulk additions"
 msgstr "Kolab nie obsÅuguje dodawania caÅoÅci"
 
-#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:868
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:893
 msgid ""
 "TZID is set, but no timezone is available. Currently this may happen if an "
 "object is copied to an empty calendar."
@@ -48,11 +48,11 @@ msgstr ""
 "TZID jest ustawione, ale Åadna strefa czasowa nie jest dostÄpna. Obecnie "
 "moÅe siÄ to zdarzyÄ, jeÅli obiekt jest kopiowany do pustego kalendarza."
 
-#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:1172
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:1197
 msgid "Kolab does not support bulk removals"
 msgstr "Kolab nie obsÅuguje usuwania caÅoÅci"
 
-#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:1601
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:1626
 msgid "Putting timezone object into cache failed."
 msgstr "Umieszczenie obiektu strefy czasowej w buforze siÄ nie powiodÅo."
 
@@ -135,14 +135,14 @@ msgstr ""
 "Przy tej opcji poÅÄczenie z serwerem Kolab nastÄpi uÅywajÄc hasÅa w postaci "
 "zwykÅego tekstu."
 
-#: ../src/collection/e-kolab-backend.c:209
+#: ../src/collection/e-kolab-backend.c:207
 #, c-format
 msgid "Could not determine a suitable folder type for a new folder named '%s'"
 msgstr ""
 "Nie moÅna ustaliÄ odpowiedniego typu katalogu dla nowego katalogu o nazwie "
 "\"%s\""
 
-#: ../src/collection/e-kolab-backend.c:293
+#: ../src/collection/e-kolab-backend.c:291
 #, c-format
 msgid "Data source '%s' does not represent a Kolab folder"
 msgstr "ÅrÃdÅo danych \"%s\" nie przedstawia katalogu Kolab"
@@ -731,7 +731,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:3114
 #: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:3245
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1507
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1509
 #, c-format
 msgid "You must be working online to complete this operation"
 msgstr "Do ukoÅczenia tego dziaÅania konieczne jest poÅÄczenie z sieciÄ"
@@ -839,12 +839,12 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: nieprawidÅowe informacje o podsumowaniu dla "
 "obiektu PIM, UID \"%s\", katalog \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:219
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:220
 #, c-format
 msgid "Cannot get Camel folder for path '%s'"
 msgstr "Nie moÅna pobraÄ katalogu Camel dla ÅcieÅki \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:752
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:753
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal inconsistency detected: Could not set temporary folder creation "
@@ -853,51 +853,51 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: nie moÅna ustawiÄ typu utworzenia katalogu "
 "tymczasowego w CamelKolabIMAPXStore"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:807
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:809
 #, c-format
 msgid "Moving object to different folder not yet implemented"
 msgstr ""
 "Przenoszenie obiektu do innego katalogu nie zostaÅo jeszcze zaimplementowane"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:834
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:2162
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:836
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:2164
 #, c-format
 msgid "Could not get Camel folder for '%s'"
 msgstr "Nie moÅna pobraÄ katalogu Camel dla \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:943
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:945
 #, c-format
 msgid "Could not read-back mail message from server, UID '%s', Folder '%s'"
 msgstr ""
 "Nie moÅna odczytaÄ powtÃrnie wiadomoÅci pocztowej z serwera, UID \"%s\", "
 "katalog \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:954
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:956
 #, c-format
 msgid "Could not get IMAP UID from message, UID '%s', Folder '%s'"
 msgstr "Nie moÅna uzyskaÄ UID IMAP z wiadomoÅci, UID \"%s\", katalog \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1080
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1082
 #, c-format
 msgid "Internal inconsistency detected: Folder PIM context not set"
 msgstr "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: nie ustawiono kontekstu katalogu PIM"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1196
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1198
 #, c-format
 msgid "Could not set PIM folder context %i for this backend"
 msgstr "Nie moÅna ustawiÄ kontekstu katalogu PIM %i dla tego mechanizmu"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1478
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1480
 #, c-format
 msgid "Folder '%s' has an invalid PIM type"
 msgstr "Katalog \"%s\" posiada nieprawidÅowy typ PIM"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1766
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1768
 #, c-format
 msgid "Refusing to delete non-empty folder %s"
 msgstr "Odmawianie usuniÄcia niepustego katalogu %s"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1878
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1880
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal inconsistency detected: Folder '%s' has a PIM type %i set which "
@@ -906,16 +906,16 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: katalog \"%s\" posiada ustawiony typ PIM %i, "
 "ktÃry nie pasuje do znanego kontekstu katalogu"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1964
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:2123
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1966
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:2125
 #, c-format
 msgid "Internal inconsistency detected: Kolab UID not set on PIM Object handle"
 msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: UID Kolab nie jest ustawiony w obsÅudze "
 "obiektu PIM"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1973
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:2132
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1975
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:2134
 #: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:786
 #: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:879
 #, c-format
@@ -926,7 +926,7 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: nazwa katalogu nie jest ustawiona w obsÅudze "
 "obiektu PIM, UID \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:2001
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:2003
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal inconsistency detected: Folder context mismatch, real is %i, stored "
@@ -935,7 +935,7 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: kontekst katalogu nie pasuje, prawdziwy to "
 "%i, przechowywany to %i, UID \"%s\", katalog \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:2056
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:2058
 #, c-format
 msgid "Could not find Kolab mail message, UID '%s', Folder '%s'"
 msgstr ""
@@ -1152,32 +1152,45 @@ msgstr "Brak informacji o katalogu w wewnÄtrznej bazie danych"
 msgid "Folder does not exist in internal database: '%s'"
 msgstr "Katalog nie istnieje w wewnÄtrznej bazie danych: \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:157
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:212
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:275
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:161
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:216
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:311
 #, c-format
 msgid "Could not create directory '%s' ('%s')"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ katalogu \"%s\" (\"%s\")"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:230
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:255
 #, c-format
 msgid "Cannot set Camel data directory, it is a read-only resource"
 msgstr ""
 "Nie moÅna ustawiÄ katalogu danych Camel, jest on zasobem tylko do odczytu"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:293
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:267
+#, c-format
+msgid "Cannot set Camel cache directory, it is a read-only resource"
+msgstr ""
+"Nie moÅna ustawiÄ katalogu bufora Camel, jest on zasobem tylko do odczytu"
+
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:279
+#, c-format
+msgid "Cannot set user home directory, it is a read-only resource"
+msgstr ""
+"Nie moÅna ustawiÄ katalogu domowego uÅytkownika, jest on zasobem tylko do "
+"odczytu"
+
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:329
 #, c-format
 msgid "Cannot set Camel configuration directory, it is a read-only resource"
 msgstr ""
 "Nie moÅna ustawiÄ katalogu konfiguracji Camel, jest on zasobem tylko do "
 "odczytu"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:305
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:341
 #, c-format
 msgid "Cannot change folder context after it has initially been set"
 msgstr "Nie moÅna zmieniÄ kontekstu katalogu po jego poczÄtkowym ustawieniu"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:1030
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal inconsistency detected: No settings table exists, no value has "
@@ -1186,14 +1199,14 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: tablica ustawieÅ nie istnieje, Åadna wartoÅÄ "
 "nie zostaÅa poprzednio ustawiona"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:1040
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:1076
 #, c-format
 msgid "Internal inconsistency detected: No settings table with ID '%i' exists"
 msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: tablica ustawieÅ o identyfikatorze \"%i\" "
 "nie istnieje"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:1050
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:1086
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal inconsistency detected: No settings value for table ID '%i', key ID "
@@ -1202,14 +1215,14 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: wartoÅÄ ustawieÅ dla identyfikatora tablicy "
 "\"%i\", identyfikatora klucza \"%s\", nie istnieje"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-util-backend.c:388
+#: ../src/libekolab/kolab-util-backend.c:389
 #, c-format
 msgid "Could not get Camel storage path for internal database"
 msgstr ""
 "Nie moÅna uzyskaÄ ÅcieÅki do pamiÄci masowej Camel dla wewnÄtrznej bazy "
 "danych"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-util-backend.c:554
+#: ../src/libekolab/kolab-util-backend.c:555
 #, c-format
 msgid "Kolab engine did not switch into requested operational mode"
 msgstr "Mechanizm Kolab nie przeÅÄczyÅ siÄ do ÅÄdanego trybu dziaÅania"
@@ -1224,17 +1237,18 @@ msgstr "Zainicjowanie podsystemu Camel siÄ nie powiodÅo"
 msgid "Could not get Camel storage path"
 msgstr "Nie moÅna uzyskaÄ ÅcieÅki do pamiÄci masowej Camel"
 
-#: ../src/libekolabutil/kolab-util-http.c:281
+#: ../src/libekolabutil/kolab-util-http.c:304
 #, c-format
-msgid "Configuring libcurl failed with CURLcode: %u"
-msgstr "Konfigurowanie biblioteki libsoup siÄ nie powiodÅo z kodem CURL: %u"
+msgid "Configuring libcurl failed with CURLcode: %u (%s)"
+msgstr ""
+"Konfigurowanie biblioteki libcurl siÄ nie powiodÅo z kodem CURL: %u (%s)"
 
-#: ../src/libekolabutil/kolab-util-http.c:303
+#: ../src/libekolabutil/kolab-util-http.c:327
 #, c-format
-msgid "Access to URL '%s' failed in libcurl with CURLcode: %u"
+msgid "Access to URL '%s' failed in libcurl with CURLcode: %u (%s)"
 msgstr ""
 "Uzyskanie dostÄpu do adresu URL \"%s\" siÄ nie powiodÅo w bibliotece libcurl "
-"z kodem CURL: %u"
+"z kodem CURL: %u (%s)"
 
 #: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:191
 #, c-format[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]