[file-roller] Updated Slovenian translationcommit d17fff41a84996ebb7f2f993e3ca2b62866cf943
Author: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>
Date:   Mon Oct 8 09:03:58 2012 +0200

    Updated Slovenian translation

 help/sl/sl.po | 1654 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 923 insertions(+), 731 deletions(-)
---
diff --git a/help/sl/sl.po b/help/sl/sl.po
index ab77af0..0d5b7d7 100644
--- a/help/sl/sl.po
+++ b/help/sl/sl.po
@@ -7,9 +7,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: file-roller help master\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-04-01 07:29+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-09 13:00+0200\n"
-"Last-Translator: Andrej ÅnidarÅiÄ <andrej znidarsic gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-15 15:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-07 23:16+0100\n"
+"Last-Translator: filmsi\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,912 +20,1104 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 
-#: C/troubleshooting-password.page:8(desc)
-msgid "I have set a password, but it does not protect the whole archive."
-msgstr "Nastavil sem geslo, a ne zaÅÄiti celotnega arhiva."
+#: C/index.page:5(page/title)
+#| msgid "File Roller Archive Manager Help"
+msgid "Archive Manager Help"
+msgstr "PomoÄ za upravljalnik arhivov"
+
+#: C/index.page:8(section/title)
+msgid "Managing archives"
+msgstr "Upravljanje arhivov"
+
+#: C/index.page:12(section/title)
+msgid "Advanced options"
+msgstr "Napredne moÅnosti"
+
+#: C/index.page:16(section/title)
+msgid "Troubleshooting"
+msgstr "Odpravljanje teÅav"
+
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+#| msgid "translator-credits"
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Andrej ÅnidarÅiÄ <andrej znidarsic gmail com>"
 
-#: C/troubleshooting-password.page:10(name)
-#: C/troubleshooting-archive-open.page:11(name)
-#: C/test-integrity.page:9(name)
-#: C/supported-formats.page:9(name)
-#: C/password-protection.page:11(name)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:9(name)
-#: C/introduction.page:10(name)
-#: C/archive-view.page:9(name)
-#: C/archive-open.page:9(name)
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:9(name)
-#: C/archive-extract.page:12(name)
-#: C/archive-edit.page:10(name)
-#: C/archive-create.page:9(name)
+#: C/archive-create.page:10(credit/name)
+#: C/archive-edit.page:11(credit/name)
+#: C/archive-extract.page:13(credit/name)
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:10(credit/name)
+#: C/archive-open.page:10(credit/name)
+#: C/archive-view.page:10(credit/name)
+#: C/introduction.page:10(credit/name)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:10(credit/name)
+#: C/password-protection.page:12(credit/name)
+#: C/supported-formats.page:10(credit/name)
+#: C/test-integrity.page:10(credit/name)
+#: C/troubleshooting-archive-open.page:12(credit/name)
+#: C/troubleshooting-password.page:11(credit/name)
 msgid "Marta Bogdanowicz"
 msgstr "Marta Bogdanowicz"
 
-#: C/troubleshooting-password.page:11(email)
-#: C/troubleshooting-archive-open.page:12(email)
-#: C/test-integrity.page:10(email)
-#: C/supported-formats.page:10(email)
-#: C/password-protection.page:12(email)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:10(email)
-#: C/introduction.page:11(email)
-#: C/archive-view.page:10(email)
-#: C/archive-open.page:10(email)
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:10(email)
-#: C/archive-extract.page:13(email)
-#: C/archive-edit.page:11(email)
-#: C/archive-create.page:10(email)
-msgid "majus85 gmail com"
-msgstr "majus85 gmail com"
-
-#: C/troubleshooting-password.page:14(p)
-#: C/troubleshooting-archive-open.page:15(p)
-#: C/test-integrity.page:13(p)
-#: C/supported-formats.page:13(p)
-#: C/password-protection.page:15(p)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:13(p)
-#: C/introduction.page:14(p)
-#: C/archive-view.page:13(p)
-#: C/archive-open.page:13(p)
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:13(p)
-#: C/archive-extract.page:16(p)
-#: C/archive-edit.page:14(p)
-#: C/archive-create.page:13(p)
+#: C/archive-create.page:14(credit/name)
+#: C/archive-edit.page:15(credit/name)
+#: C/archive-extract.page:17(credit/name)
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:14(credit/name)
+#: C/archive-open.page:14(credit/name)
+#: C/archive-view.page:14(credit/name)
+#: C/introduction.page:14(credit/name)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:14(credit/name)
+#: C/password-protection.page:16(credit/name)
+#: C/supported-formats.page:14(credit/name)
+#: C/test-integrity.page:14(credit/name)
+#: C/troubleshooting-archive-open.page:16(credit/name)
+#: C/troubleshooting-password.page:15(credit/name)
+msgid "Ekaterina Gerasimova"
+msgstr "Ekaterina Gerasimova"
+
+#: C/archive-create.page:18(license/p)
+#: C/archive-edit.page:19(license/p)
+#: C/archive-extract.page:21(license/p)
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:18(license/p)
+#: C/archive-open.page:18(license/p)
+#: C/archive-view.page:18(license/p)
+#: C/introduction.page:18(license/p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:18(license/p)
+#: C/password-protection.page:20(license/p)
+#: C/supported-formats.page:18(license/p)
+#: C/test-integrity.page:18(license/p)
+#: C/troubleshooting-archive-open.page:20(license/p)
+#: C/troubleshooting-password.page:19(license/p)
 msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
 msgstr "Dovoljenje Creative Commons - deljenje pod istimi pogoji 3.0"
 
-#: C/troubleshooting-password.page:18(title)
-msgid "Problem setting a password"
-msgstr "TeÅave z nastavljanjem gesla"
+#: C/archive-create.page:20(info/desc)
+#| msgid "Add files or folders to your new archive."
+msgid "Add files or folders to a new archive."
+msgstr "Dodajte datoteke ali mape v nov arhiv."
 
-#: C/troubleshooting-password.page:20(p)
-msgid "<app>File Roller</app> does not ensure password protection for an existing archive. While working with such an archive, you can only set a password for newly added files. To do this, follow instructions on <link xref=\"password-protection\">Password protection</link> page."
-msgstr "<app>Upravljalnik arhivov</app> ne zagotavlja zaÅÄite z geslom za obstojeÄe arhive. Geslo lahko nastavite samo za novo dodane datoteke. Navodila za to lahko najdete na strani <link xref=\"password-protection\">zaÅÄita gesla</link>."
+#: C/archive-create.page:23(page/title)
+msgid "Create a new archive"
+msgstr "Ustvarjanje novega arhiva"
 
-#: C/troubleshooting-archive-open.page:9(desc)
-msgid "I cannot open an archive."
-msgstr "Ne morem odpreti arhiva."
+#: C/archive-create.page:25(page/p)
+#| msgid ""
+#| "Create a new archive with <app>File Roller</app>, by following these "
+#| "steps:"
+msgid "Create a new archive with <app>Archive Manager</app> by following these steps:"
+msgstr "Z <app>Upravljalnikom arhivov</app> lahko ustvarite nov arhiv z naslednjimi koraki:"
+
+#: C/archive-create.page:30(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Click the <gui>Create a new archive</gui> toolbar button, or click "
+#| "<guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui><gui style=\"menuitem\">Newâ</"
+#| "gui></guiseq>"
+msgid "Click the <gui>Create a new archive</gui> toolbar button, or click <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui> <gui style=\"menuitem\">New</gui></guiseq>."
+msgstr "Kliknite na gumb orodne vrstice <gui>Ustvari nov arhiv</gui> ali kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Arhiv</gui><gui style=\"menuitem\">Novâ</gui></guiseq>"
 
-#: C/troubleshooting-archive-open.page:19(title)
-msgid "Problem opening an archive"
-msgstr "TeÅave z odpiranjem arhiva"
+#: C/archive-create.page:35(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The file chooser will open. Use it to name your new archive file and "
+#| "choose its location, and click <gui>Create</gui>."
+msgid "The file chooser will open: name your new archive file and choose the location for it to be saved to, then click <gui>Create</gui> to continue."
+msgstr "Odprl se bo izbirnik datotek. Uporabite ga za poimenovanje svoje datoteke arhiva in izberite njegovo mesto in kliknite <gui>Ustvari</gui>."
 
-#: C/troubleshooting-archive-open.page:21(p)
-msgid "If you cannot open an existing archive with <app>File Roller</app>, check the format of your file. Some types of archive may require additional plugins, the installation process for these varies between different distributions."
-msgstr "Äe obstojeÄega arhiva noÄete odpreti z <app>Upravljalnikom datotek</app>, preverite vrsto datoteke. Nekatere vrste arhivov morda zahtevajo dodatne vstavke. Namestitveno opravilo za vstavke je razliÄno za razliÄne distribucije."
+#: C/archive-create.page:39(note/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In this dialog you may also choose the type of the file format that you "
+#| "want to use, available extensions should be listed below. By clicking "
+#| "<gui>Other options</gui> you can set a password, or split your new "
+#| "archive into smaller parts. You should specify the size of the volume in "
+#| "<gui>MB</gui>."
+msgid "In this dialog, you may also choose the file format that you want to use: available extensions are listed at the bottom. If you do not choose a file format, the new archive will be a <file>tar.gz</file>."
+msgstr "V tem pogovornem oknu lahko izberete vrsto datoteke, ki jo Åelite uporabite. RazpoloÅljive razÅiritve bi morale biti izpisane spodaj. S klikom na <gui>Druge moÅnosti</gui> lahko nastavite geslo ali razdelite nov arhiv v manjÅe datoteke. Velikost nosilca navedite v <gui>MB</gui>."
 
-#: C/troubleshooting-archive-open.page:26(p)
-msgid "If <app>File Roller</app> cannot open a recently used archive, it may be that the location of this archive file has changed. See the help page about <link xref=\"archive-open\">opening an archive</link> for further information."
-msgstr "Äe <app>Upravljalnik datotek</app> ne more odpreti nedavno uporabljenega arhiva, se je morda mesto datoteke arhiva spremenilo. Oglejte si stran pomoÄi o <link xref=\"archive-open\">odpiranju arhiva</link> za nadaljnje podrobnosti."
+#: C/archive-create.page:42(note/p)
+#, fuzzy
+msgid "By clicking <gui>Other Options</gui> you can set a password, or split your new archive into smaller, individual files by selecting the relevant option and specifying the volume for each part in <gui>MB</gui>."
+msgstr "S klikom <gui>Druge moÅnosti</gui> lahko doloÄite geslo ali razdelite novi arhiv na manjÅe, posamezne datoteke, tako da izberete ustrezno moÅnost in navedete obseg vsakega dela v <gui>MB</gui>."
+
+#: C/archive-create.page:49(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Add the desired files to your archive by clicking the <gui>Add files to "
+#| "the archive</gui> toolbar button, or by clicking <guiseq><gui style=\"menu"
+#| "\">Edit</gui><gui style=\"menuitem\">Add filesâ</gui></guiseq>. <app>File "
+#| "Roller</app> also allows you to add whole folders. To do this, click the "
+#| "<gui>Add a folder to the archive</gui> toolbar button, or select "
+#| "<guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem\">Add a "
+#| "folderâ</gui></guiseq>"
+msgid "Add the desired files to your archive by clicking the <gui>Add files to the archive</gui> toolbar button, or by clicking <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui> <gui style=\"menuitem\">Add files</gui></guiseq>. <app>Archive Manager</app> also allows you to add whole folders by clicking the <gui>Add a folder to the archive</gui> toolbar button, or selecting <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui> <gui style=\"menuitem\">Add a folder</gui></guiseq>."
+msgstr "Dodajte Åelene datoteke v arhiv s klikom na gumb orodne vrstice <gui>Dodaj datoteke v arhiv</gui> ali s klikom na <guiseq><gui style=\"menu\">Uredi</gui><gui style=\"menuitem\">Dodaj datoteke â</gui></guiseq>. <app>Upravljalnik arhivov</app> vam omogoÄa tudi dodajanje celih map. Za to kliknite na gumb orodne vrstice <gui>Dodaj mapo v arhiv</gui> ali izberite <guiseq><gui style=\"menu\">Uredi</gui><gui style=\"menuitem\">Dodaj mapo â</gui></guiseq>"
 
-#: C/test-integrity.page:7(desc)
-msgid "Check the integrity of an archive"
-msgstr "Preverjanje celovitosti podatkov v arhivu"
+#: C/archive-create.page:57(note/p)
+msgid "When you add a folder to your archive, you will be offered some options:"
+msgstr "Ko dodate mapo v arhiv, vam bodo ponujene nekatere moÅnosti:"
 
-#: C/test-integrity.page:17(title)
-msgid "Test integrity"
-msgstr "Preveri celovitost"
+#: C/archive-create.page:60(item/p)
+#| msgid "Whether to include subfolders or not"
+msgid "Whether to include subfolders or not."
+msgstr "Ali naj bodo podmape vkljuÄene ali ne."
+
+#: C/archive-create.page:61(item/p)
+#| msgid "Choose which files should be included"
+msgid "Choose which files should be included."
+msgstr "Izberite, katere datoteke Åelite vkljuÄiti."
+
+#: C/archive-create.page:62(item/p)
+#| msgid "Select which subfolders or files are to be excluded"
+msgid "Select which subfolders or files are to be excluded."
+msgstr "Izberite, katere podmape ali datoteke Åelite izkljuÄiti."
+
+#: C/archive-create.page:64(note/p)
+#, fuzzy
+msgid "Not all archive file formats support folders â if the file format that you are using does not, you will not be warned. If the file format that you are using does not support folders, the files from the folders will be added, but not the folder itself."
+msgstr "Vse vrste arhivov ne podpirajo map â Äe vrsta arhiva, ki ga uporabljate, tega ne podpira, se opozorilo ne bo prikazalo. Äe uporabljena vrsta arhiva ne podpira map, bodo datoteke iz map dodane, ne pa tudi same mape."
+
+#: C/archive-create.page:71(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid "Once you finish adding files, your archive is ready."
+msgid "Once you finish adding files, the archive is ready; you do not need to save it."
+msgstr "Ko konÄate z dodajanjem datotek, je vaÅ arhiv pripravljen. Shraniti ga ni potrebno."
+
+#: C/archive-edit.page:21(info/desc)
+msgid "Change the content of your archive."
+msgstr "Spremeni vsebino vaÅega arhiva."
 
-#: C/test-integrity.page:19(p)
-msgid "<app>File Roller</app> allows you to check whether the compressed data in an archive contains any errors. Do this by clicking <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui><gui style=\"menuitem\">Test Integrity</gui></guiseq>."
-msgstr "<app>Upravljalnik datotek</app> vam omogoÄa preverjanje ali stisnjeni podatki v arhivu vsebujejo podatke. To storite s klikom na <guiseq><gui style=\"menu\">Arhiv</gui><gui style=\"menuitem\">Preizkusi celovitost</gui></guiseq>."
+#: C/archive-edit.page:24(page/title)
+msgid "Edit an archive"
+msgstr "Urejanje arhiva"
 
-#: C/test-integrity.page:24(p)
-msgid "The dialog with the <gui>Test Result</gui> will pop up. You will see the list of tested files and, at the bottom, there will also be the test summary."
-msgstr "Pojavilo se bo pogovorno okno z <gui>rezultati preizkusa</gui>. Videli boste seznam preizkuÅenih datotek in na dnu bo tudi povzetek preizkusa."
+#: C/archive-edit.page:26(page/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "With <app>File Roller</app> you can edit an existing archive by adding "
+#| "new files, removing unwanted ones or by changing their names. You can "
+#| "work with folders in the same way as with files."
+msgid "With <app>Archive Manager</app> you can edit an existing archive by adding new files, removing unwanted ones or by renaming them. You can work with folders in the same way as with files."
+msgstr "Z <app>Upravljalnikom arhivov</app> lahko uredite obstojeÄi arhiv z dodajanjem novih datotek, odstranitvijo neÅelenih ali s spremembo njihovih imen. Z mapami lahko delate na enak naÄin kot z datotekami."
 
-#: C/test-integrity.page:28(p)
-msgid "The integrity test verifies that your data is not corrupt."
-msgstr "Preizkus celovitosti preveri, da vaÅi podatki niso okvarjeni."
+#: C/archive-edit.page:32(item/title)
+msgid "Add files"
+msgstr "Dodajanje datotek"
 
-#: C/supported-formats.page:7(desc)
-msgid "<app>File Roller</app> has the ability to use various file formats."
-msgstr "<app>Upravljalnik datotek</app> ima zmoÅnost uporabe razliÄnih vrst datotek."
+#: C/archive-edit.page:33(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Add files to an existing archive by following the instructions on <link "
+#| "xref=\"archive-create\"/> page."
+msgid "Add files to an existing archive by following the instructions for <link xref=\"archive-create\">creating an archive</link>."
+msgstr "ObstojeÄemu arhivu lahko dodate datoteke tako da sledite navodilom na strani <link xref=\"archive-create\"/>."
 
-#: C/supported-formats.page:17(title)
-msgid "Supported file formats"
-msgstr "Podprte vrste datotek"
+#: C/archive-edit.page:37(item/title)
+msgid "Remove files"
+msgstr "Odstranitev datotek"
 
-#: C/supported-formats.page:19(p)
-msgid "The formats support by <app>File Roller</app> include:"
-msgstr "Vrste datotek, ki jih podpira <app>Upravljalnik datotek</app> vkljuÄujejo:"
+#: C/archive-edit.page:39(item/p)
+#: C/archive-edit.page:48(item/p)
+msgid "Select the file."
+msgstr "Izbor datoteke."
 
-#: C/supported-formats.page:22(p)
-msgid "Archive only"
-msgstr "Le arhiviraj"
+#: C/archive-edit.page:40(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem"
+#| "\">Delete</gui></guiseq>, or right-click on the selected file, and choose "
+#| "<gui>Delete</gui>."
+msgid "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui> <gui style=\"menuitem\">Delete</gui></guiseq>, or right-click on the selected file, and choose <gui>Delete</gui>."
+msgstr "Kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Uredi</gui><gui style=\"menuitem\">IzbriÅi</gui></guiseq> ali desno kliknite na izbrano datoteko in izberite <gui>IzbriÅi</gui>."
 
-#: C/supported-formats.page:24(p)
-msgid "AIX Small Indexed Archive (<file>.ar</file>)"
-msgstr "Majhen arhiv s kazalom AIX  (<file>.ar</file>)"
+#: C/archive-edit.page:46(item/title)
+msgid "Rename files"
+msgstr "Preimenovanje datotek"
 
-#: C/supported-formats.page:25(p)
-msgid "ISO-9660 CD Disc Image [Read-only mode] (<file>.iso</file>)"
-msgstr "Odtis CD diska ISO-9660 [naÄin le za branje] (<file>.iso</file>)"
+#: C/archive-edit.page:49(item/p)
+#| msgid ""
+#| "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem"
+#| "\">Renameâ</gui></guiseq>, or right-click on the selected file, and "
+#| "choose <gui>Renameâ</gui>."
+msgid "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui> <gui style=\"menuitem\">Rename</gui></guiseq>, or right-click on the selected file, and choose <gui>Rename</gui>."
+msgstr "Kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Uredi</gui><gui style=\"menuitem\">Preimenuj â</gui></guiseq> ali desno kliknite izbrano datoteko in izberite <gui>Preimenuj â</gui>"
+
+#: C/archive-edit.page:52(item/p)
+#| msgid ""
+#| "A dialog will open. Enter the new file name into the text entry field."
+msgid "Enter the new file name into the dialog which has opened."
+msgstr "Odprlo se bo pogovorno okno. Vnesite novo ime datoteke v polje vnosa besedila."
 
-#: C/supported-formats.page:26(p)
-msgid "Tape Archive File (<file>.tar</file>)"
-msgstr "Datoteka kasetnega arhiva (<file>.tar</file>)"
+#: C/archive-edit.page:54(item/p)
+msgid "Confirm the name by clicking <gui>Rename</gui>."
+msgstr "Potrditev ime s klikom na <gui>Preimenuj</gui>."
 
-#: C/supported-formats.page:29(p)
-msgid "Archive and compression"
-msgstr "Arhiviranje in stiskanje"
+#: C/archive-extract.page:23(info/desc)
+#| msgid "Extract files or folders from your archive"
+msgid "Extract files or folders from your archive."
+msgstr "RazÅirite datoteke ali mape iz arhiva."
 
-#: C/supported-formats.page:31(p)
-msgid "Java Archive (<file>.jar</file>)"
-msgstr "Arhiv Java (<file>.jar</file>)"
+#: C/archive-extract.page:26(page/title)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:38(td/p)
+msgid "Extract an archive"
+msgstr "RazÅiri arhiv"
 
-#: C/supported-formats.page:32(p)
-msgid "WinRAR Compressed Archive (<file>.rar</file>)"
-msgstr "Stisnjen arhiv WinRAR (<file>.rar</file>)"
+#: C/archive-extract.page:28(page/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Extract files from archive using <app>File Roller</app> by following "
+#| "these steps:"
+msgid "Extract files from an archive using <app>Archive Manager</app> by following these steps:"
+msgstr "RazÅirite datoteke iz arhiva z <app>Upravljalnikom arhivov</app> tako, da sledite tem korakom:"
 
-#: C/supported-formats.page:33(p)
-msgid "Tape Archive File compressed with:"
-msgstr "Datoteke arhiva kasete, stisnjene z:"
+#: C/archive-extract.page:33(item/p)
+msgid "<link xref=\"archive-open\">Open</link> an archive."
+msgstr "<link xref=\"archive-open\">Odprite</link> arhiv."
 
-#: C/supported-formats.page:35(p)
-msgid "gzip (<file>.tar.gz</file>, <file>.tgz</file>)"
-msgstr "gzip (<file>.tar.gz</file>, <file>.tgz</file>)"
+#: C/archive-extract.page:36(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui><gui style=\"menuitem"
+#| "\">Extractâ</gui></guiseq> or click the <gui>Extract</gui> toolbar button."
+msgid "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui> <gui style=\"menuitem\">Extract</gui></guiseq> or click <gui>Extract</gui> in the toolbar button."
+msgstr "Kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Arhiv</gui><gui style=\"menuitem\">RazÅiri â</gui></guiseq> ali kliknite na gumb orodne vrstice <gui>RazÅiri</gui>."
 
-#: C/supported-formats.page:36(p)
-msgid "bzip (<file>.tar.bz</file>, <file>.tbz</file>)"
-msgstr "bzip (<file>.tar.bz</file>, <file>.tbz</file>)"
+#: C/archive-extract.page:41(item/p)
+#| msgid ""
+#| "Choose the location in the file chooser, into which the files should be "
+#| "extracted. This will be the destination folder."
+msgid "Choose where you want the archive to be extracted to in the file chooser. This will be the destination folder."
+msgstr "V izbirniku datotek izberite mesto, kamor naj bodo razÅirjene datoteke. To bo ciljna mapa."
+
+#: C/archive-extract.page:44(note/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "There are additional options in this dialog. See <link xref=\"archive-"
+#| "extract-advanced-options\">advanced options for extracting archives</"
+#| "link>."
+msgid "See <link xref=\"archive-extract-advanced-options\">advanced options for extracting archives</link> for more extraction options."
+msgstr "V tem pogovornem oknu so dodatne moÅnosti. Oglejte si <link xref=\"archive-extract-advanced-options\">napredne moÅnosti za razÅirjanje datotek</link>."
 
-#: C/supported-formats.page:37(p)
-msgid "bzip2 (<file>.tar.bz2</file>, <file>.tbz2</file>)"
-msgstr "bzip2 (<file>.tar.bz2</file>, <file>.tbz2</file>)"
+#: C/archive-extract.page:49(item/p)
+msgid "Click <gui>Extract</gui>."
+msgstr "Kliknite <gui>RazÅiri</gui>"
 
-#: C/supported-formats.page:38(p)
-msgid "lzop (<file>.tar.lzo</file>, <file>.tzo</file>)"
-msgstr "lzop (<file>.tar.lzo</file>, <file>.tzo</file>)"
+#: C/archive-extract.page:52(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If an archive is protected by a password, <app>File Roller</app> will "
+#| "request it. Type the password and click <gui>OK</gui>."
+msgid "If an archive is protected by a <link xref=\"password-protection\">password</link>, <app>Archive Manager</app> will request it. Type in the password and click <gui>OK</gui>."
+msgstr "Äe je arhiv zaÅÄite z geslom, ga bo <app>Upravljalnik arhivov</app> zahteval. Vnesite geslo in kliknite <gui>V redu</gui>."
 
-#: C/supported-formats.page:39(p)
-msgid "7zip (<file>.tar.7z</file>)"
-msgstr "7zip (<file>.tar.7z</file>)"
+#: C/archive-extract.page:58(item/p)
+msgid "The application will show you the progress bar in a new dialog. If the extraction completes successfully, you will be asked whether you want to:"
+msgstr "Program vam bo v novem oknu pokazal vrstico napredka. Äe je razÅirjanje uspeÅno boste imeli na voljo naslednje moÅnosti:"
 
-#: C/supported-formats.page:40(p)
-msgid "xz (<file>.tar.xz</file>)"
-msgstr "xz (<file>.tar.xz</file>)"
+#: C/archive-extract.page:63(item/p)
+#| msgid "<gui>Quit</gui> - this option closes <app>File Roller</app>"
+msgid "<gui>Quit</gui> to close <app>Archive Manager</app>."
+msgstr "<gui>KonÄaj</gui> - ta moÅnost zapre <app>Upravljalnik arhivov</app>."
+
+#: C/archive-extract.page:66(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<gui>Show the files</gui> - after clicking this the destination folder "
+#| "will be open in <app>Nautilus</app>"
+msgid "<gui>Show the files</gui> to view the destination folder with <app>Files</app>."
+msgstr "<gui>PokaÅi datoteke</gui> - po kliku na ta gumb se bo ciljna mapa odprla v <app>Nautilusu</app>"
 
-#: C/supported-formats.page:43(p)
-msgid "Cabinet File (<file>.cab</file>)"
-msgstr "Datoteka Cabinet (<file>.cab</file>)"
+#: C/archive-extract.page:70(item/p)
+msgid "<gui>Close</gui> the dialog."
+msgstr "<gui>Zaprite</gui> pogovorno okno."
 
-#: C/supported-formats.page:44(p)
-msgid "ZIP Archived Comic Book (<file>.cbz</file>)"
-msgstr "Stripi v arhivu ZIP (<file>.cbz</file>)"
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:20(info/desc)
+msgid "Specify your preferences for archive extraction."
+msgstr "DoloÄite svoje moÅnosti za razÅiritev arhivov."
 
-#: C/supported-formats.page:45(p)
-msgid "ZIP Archive (<file>.zip</file>)"
-msgstr "Arhiv ZIP (<file>.zip</file>)"
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:23(page/title)
+msgid "Advanced options for archive extracting"
+msgstr "Napredne moÅnosti za razÅirjanje arhivov"
 
-#: C/supported-formats.page:46(p)
-msgid "ZOO Compressed Archive File (<file>.zoo</file>)"
-msgstr "Stisnjena datoteka arhiva ZOO (<file>.zoo</file>)"
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:25(page/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<app>File Roller</app> offers different options while extracting an "
+#| "archive. You can see these options in the file chooser dialog, which you "
+#| "use for choosing the location for extracted files. At the bottom of this "
+#| "dialog, you can decide if you want to extract:"
+msgid "<app>Archive Manager</app> offers different options for extracting an archive. You can see these options in the file chooser dialog, that is used for choosing the location for the extracted files. At the bottom of this dialog, you can decide if you want to extract:"
+msgstr "<app>Upravljalnik datotek</app> ponuja razliÄne moÅnosti med razÅirjanjem arhiva. Te moÅnosti si lahko ogledate v pogovornem oknu izbirnika datotek, ki ga uporabite za izbiro mesta razÅirjenih datotek. Na dnu tega pogovornega okna se lahko odloÄite, Äe Åelite razÅiriti:"
 
-#: C/supported-formats.page:53(p)
-msgid "For some file formats, <app>File Roller</app> may require additional plugins."
-msgstr "Za nekatere vrste datotek bo <app>Upravljalnik arhivov</app> morda zahteval dodatne vstavke."
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:32(item/title)
+#| msgid "All files"
+msgid "<gui>All files</gui>"
+msgstr "<gui>Vse datoteke</gui>"
 
-#: C/password-protection.page:9(desc)
-msgid "Set the password for your archive."
-msgstr "Nastavite geslo za svoj arhiv"
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:33(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid "the whole archive will be extracted"
+msgid "All the files and folders in the archive will be extracted."
+msgstr "celoten arhiv bo bil razÅirjen"
 
-#: C/password-protection.page:19(title)
-msgid "Password protection"
-msgstr "ZaÅÄita z geslom"
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:36(item/title)
+#| msgid "Selected files"
+msgid "<gui>Selected files</gui>"
+msgstr "<gui>Izbrane datoteke</gui>"
 
-#: C/password-protection.page:21(p)
-msgid "<app>File Roller</app> allows you to encrypt an archive with a password only in specific circumstances."
-msgstr "<app>Upravljalnik arhivov</app> vam omogoÄa Åifriranje arhiva tudi le z geslom v posebnih okoliÅÄinah."
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:37(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid "<app>File Roller</app> extracts only the chosen files"
+msgid "<app>Archive Manager</app> extracts only the selected files."
+msgstr "<app>Upravljalnik datotek</app> razÅiri le izbrane datoteke"
 
-#: C/password-protection.page:24(p)
-msgid "Set a password to encrypt data in a new archive by following these steps:"
-msgstr "Geslo za Åifriranje podatkov v novem arhivu lahko nastavite s sledenjem naslednjim korakom:"
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:39(note/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Select them before you click <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</"
+#| "gui><gui style=\"menuitem\">Extractâ</gui></guiseq>. Do this by clicking "
+#| "on the file name. Press <key>Ctrl</key> or <key>Shift</key>, to select "
+#| "more than one file."
+msgid "You need to select the files that you wish to extract before before you click <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui> <gui style=\"menuitem\">Extract</gui></guiseq>. Do this by clicking on the file name. Use <key>Ctrl</key> and <key>Shift</key> keys, to select more than one file."
+msgstr "Izberite jih preden kliknete <guiseq><gui style=\"menu\">Arhiv</gui><gui style=\"menuitem\">RazÅiri â</gui></guiseq>. To storite s klikom na ime datoteke. Pritisnite <key>Ctrl</key> ali <key>Shift</key> za izbiro veÄ kot ene datoteke."
 
-#: C/password-protection.page:26(p)
-msgid "Start <link xref=\"archive-create\">creating a new archive</link>"
-msgstr "ZaÄnite z <link xref=\"archive-create\">ustvarjanjem novega arhiva</link>"
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:47(item/title)
+#| msgid "<gui>File Roller</gui> main window"
+msgid "<gui>Files</gui>"
+msgstr "<gui>Datoteke</gui>"
 
-#: C/password-protection.page:27(p)
-msgid "The file chooser will open"
-msgstr "Odprl se bo izbirnik datotek"
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:48(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid "you can type the names of the files that you want to extract"
+msgid "You can type in the names of the files that you want to extract. Separate individual files using a semicolon (<key>;</key>)"
+msgstr "Vnesete lahko imena datotek, ki jih Åelite razÅiriti"
 
-#: C/password-protection.page:28(p)
-msgid "At the bottom of this dialog you can choose the <gui>File Format</gui> and <gui>Other Options</gui>, where you can set a password"
-msgstr "Na dnu tega pogovornega okna lahko izberete <gui>Vrsto datoteke</gui> in <gui>Druge moÅnosti</gui>, kjer lahko nastavite geslo."
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:51(note/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The file name needs to be followed by a file extension. You can extract, "
+#| "for example, all <file>.txt</file> files, by typing <file>*.txt</file>."
+msgid "The file name needs to be followed by a file extension. You can use the asterisk (<key>*</key>) as a wild card. For example, to select all <file>.txt</file> files, type <file>*.txt</file>."
+msgstr "Imenu datotek mora slediti pripona. Vse datoteke <file>.txt</file> lahko razÅirite z vnosom <file>*.txt</file>."
 
-#: C/password-protection.page:30(p)
-msgid "Click <gui>Other Options</gui> and type a password"
-msgstr "Kliknite <gui>Druge moÅnosti</gui> in vnesite geslo"
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:58(page/p)
+#| msgid "You can specify in the file chooser dialog whether you want:"
+msgid "You can specify in the file chooser dialog whether you want to:"
+msgstr "V pogovornem oknu izbirnika datotek lahko doloÄite, kaj Åelite:"
+
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:61(item/title)
+#, fuzzy
+msgid "<gui>Keep directory structure</gui>"
+msgstr "<gui>Ohrani strukturo map</gui>"
+
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:62(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Tick this option if you want to keep the directory structure, as it was "
+#| "in your archive"
+msgid "Tick this option if you want to keep the directory structure as it is in your archive."
+msgstr "Izberite to moÅnost, Äe Åelite obdrÅati strukturo map kot je bila v vaÅem arhivu"
 
-#: C/password-protection.page:32(p)
-msgid "You may not be able to type password, because <app>File Roller</app> does not allow this option to be used for all types of archive files, so it is better to choose file format before setting a password."
-msgstr "Morda gesla ne boste mogli vnesti, ker <app>Upravljalnik arhivov</app> te moÅnosti ne omogoÄa za vse vrste arhivov. PriporoÄamo vam, da izberete vrsto datoteke preden nastavite geslo."
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:66(item/title)
+#, fuzzy
+msgid "<gui>Do not overwrite newer files</gui>"
+msgstr "<gui>Ne prepiÅi novejÅih datotek</gui>"
 
-#: C/password-protection.page:38(p)
-msgid "Type your password into the password field"
-msgstr "Vnesite svoje geslo v polje gesla"
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:67(item/p)
+msgid "This option will not overwrite existing files with the same name, which have a more recent modification date than those which are in the archive."
+msgstr "Ta moÅnost ne bo prepisala obstojeÄih datotek z enakim imenom, ki imajo bolj nedaven datum spreminjanje, kot tiste v arhivu."
 
-#: C/password-protection.page:39(p)
-msgid "Continue with <link xref=\"archive-create\"> creating a new archive</link>"
-msgstr "Nadaljujte z <link xref=\"archive-create\"> ustvarjanjem novega arhiva</link>"
+#: C/archive-extract-advanced-options.page:73(page/p)
+msgid "These <gui>Actions</gui> are listed at the bottom of the dialog."
+msgstr "Ta <gui>Dejanja</gui> so izpisana na dnu pogovornega okna."
 
-#: C/password-protection.page:43(p)
-msgid "Protect an existing archive by setting a password:"
-msgstr "ZaÅÄita obstojeÄega arhiva z nastavitvijo gesla:"
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/archive-open.page:42(media)
+#| msgid ""
+#| "@@image: 'figures/file-roller-open-recent.png'; "
+#| "md5=56d69ff2cb369cc5b0b85d5dde11018e"
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='figures/file-roller-open-recent.png' md5='56d69ff2cb369cc5b0b85d5dde11018e'"
+msgstr "external ref='figures/file-roller-open-recent.png' md5='56d69ff2cb369cc5b0b85d5dde11018e'"
+
+#: C/archive-open.page:20(info/desc)
+msgid "Open an existing archive."
+msgstr "Odprite obstojeÄi arhiv."
 
-#: C/password-protection.page:45(link)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:28(p)
-#: C/archive-open.page:17(title)
+#: C/archive-open.page:23(page/title)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:34(td/p)
 msgid "Open an archive"
 msgstr "Odpri arhiv"
 
-#: C/password-protection.page:46(p)
-msgid "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem\">Passwordâ</gui></guiseq>"
-msgstr "Kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Uredi</gui><gui style=\"menuitem\">Geslo â</gui></guiseq>"
+#: C/archive-open.page:25(page/p)
+#| msgid ""
+#| "Open an existing archive with <app>File Roller</app> in the following "
+#| "ways:"
+msgid "You can open an existing archive with <app>Archive Manager</app> by:"
+msgstr "ObstojeÄi arhiv lahko z <app>Upravljalnikom arhivov</app> odprete na naslednje naÄine:"
 
-#: C/password-protection.page:48(p)
-msgid "Type password into the password field"
-msgstr "Vnesite geslo v polje gesla"
+#: C/archive-open.page:29(item/p)
+msgid "clicking the <gui>Open</gui> toolbar button"
+msgstr "s klikom gumba <gui>Odpri</gui> v orodni vrstici ali"
+
+#: C/archive-open.page:32(item/p)
+#| msgid ""
+#| "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui><gui style=\"menuitem"
+#| "\">Openâ</gui></guiseq>"
+msgid "clicking <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui> <gui style=\"menuitem\">Open</gui></guiseq>"
+msgstr "s klikom <guiseq><gui style=\"menu\">Arhiv</gui><gui style=\"menuitem\">Odpri â</gui></guiseq>"
+
+#: C/archive-open.page:37(page/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "You may also use the <gui>Open Recent</gui> option in the following ways:"
+msgid "You may also use the <gui>Open Recent</gui> option by:"
+msgstr "MoÅnost <gui>Odpri nedavno</gui> lahko uporabite na naslednje naÄine:"
 
-#: C/password-protection.page:50(p)
-msgid "If you want to encrypt the list of files tick <gui>Encrypt the file list too</gui>."
-msgstr "Äe Åelite seznam datotek Åifrirani, izberite <gui>Åifriraj tudi seznam datotek</gui>."
+#: C/archive-open.page:41(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Click the <media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/file-"
+#| "roller-open-recent.png\"> Open a recently used archive</media> toolbar "
+#| "button and select a file."
+msgid "clicking the <media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/file-roller-open-recent.png\"> Open a recently used archive</media> toolbar button and selecting a file"
+msgstr "Kliknite gumb orodne vrstice <media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/file-roller-open-recent.png\">Odpri nedavno uporabljen arhiv</media> in izberite datoteko."
 
-#: C/password-protection.page:54(p)
-msgid "Click <gui style=\"button\">OK</gui> to continue"
-msgstr "Za naslednje kliknite <gui style=\"button\">V redu</gui>."
+#: C/archive-open.page:46(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui><gui style=\"menuitem"
+#| "\">Open Recent</gui></guiseq> to see the list of recently used archives."
+msgid "clicking <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui> <gui style=\"menuitem\">Open Recent</gui></guiseq> to see the list of recently used archives"
+msgstr "Kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Ahiv</gui><gui style=\"menuitem\">Odpri nedavno</gui></guiseq> za ogled seznama nedavno uporabljenih arhivov."
 
-#: C/password-protection.page:56(p)
-msgid "<app>File Roller</app> will encrypt only new files which will be added to the archive!"
-msgstr "<app>Upravljalnik datotek</app> bo Åifriral le nove datoteke, ki bodo dodane v arhiv!"
+#: C/archive-open.page:53(note/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If <app>File Roller</app> cannot open your recently used archive, and "
+#| "shows the error message <gui>The file doesn't exist</gui>, it may be that "
+#| "the location of the archive file has changed. Then, you may use "
+#| "<gui>Open</gui> option to search for it."
+msgid "If <app>Archive Manager</app> cannot open your recently used archive and shows the error message <gui>The file doesn't exist</gui>, it may be that the location of the archive file has changed. You can try using the <gui>Open</gui> option to search for it."
+msgstr "Äe <app>Upravljalnik datotek</app> ne more odpreti vaÅega nedavno uporabljenega arhiva in pokaÅe sporoÄilo o napaki <gui>Datoteka ne obstaja</gui>, se je morda mesto datoteke arhiva spremenilo. Za njeno iskanje lahko uporabite moÅnost <gui>Odpri</gui>."
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:7(desc)
-msgid "The list of shortcuts in <app>File Roller</app>."
+#: C/archive-view.page:20(info/desc)
+msgid "View an existing archive and its content."
+msgstr "Ogled obstojeÄega arhiva in njegove vsebine."
+
+#: C/archive-view.page:23(page/title)
+msgid "View an archive"
+msgstr "Ogled arhiva"
+
+#: C/archive-view.page:25(page/p)
+#| msgid "There are two ways of viewing the archive:"
+msgid "There are two ways to view an archive:"
+msgstr "Obstajata dva vrsta ogleda arhiva:"
+
+#: C/archive-view.page:29(item/title)
+msgid "View all files"
+msgstr "Ogled vseh datotek"
+
+#: C/archive-view.page:30(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To use this view, click <guiseq><gui style=\"menu\">View</gui><gui style="
+#| "\"menuitem\">View All Files</gui></guiseq>. <app>File Roller</app> will "
+#| "list all files inside the archive. You will see their names, sizes, "
+#| "types, dates of the last modification and locations."
+msgid "Click <guiseq><gui style=\"menu\">View</gui><gui style=\"menuitem\">View All Files</gui></guiseq>. <app>Archive Manager</app> will list all files inside the archive. You will see their names, sizes, types, dates of the last modification and locations."
+msgstr "Za uporabo tega pogleda kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Pogled</gui><gui style=\"menuitem\">PrikaÅi vse datoteke</gui></guiseq>. <app>Upravljalnik arhivov</app> bo izpisal vse datoteke v arhivu. Videli boste njihova imena, velikosti, vrste, datume zadnjih sprememb in mesta."
+
+#: C/archive-view.page:35(note/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "You may use these column headings mentioned above (name, sizeâ) to sort "
+#| "the files in your archive. Do this by clicking on them, and click the "
+#| "same one again to sort in reverse order."
+msgid "You may use the column headings mentioned above (name, sizeâ) to sort the files in your archive. Do this by clicking on them; you can toggle to sort in reverse order."
+msgstr "Uporabite lahko glave stolpcev omenjene zgoraj (ime, velikost ...) za razvrstitev datotek v arhivu. To storite s klikom na glave. S ponovnim klikom na glavo obrnete vrstni red."
+
+#: C/archive-view.page:41(item/title)
+msgid "View as a folder"
+msgstr "Pogled kot mapa"
+
+#: C/archive-view.page:42(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This view displays the classic directory structure. To use this, click "
+#| "<guiseq><gui style=\"menu\">View</gui><gui style=\"menuitem\">View as a "
+#| "Folder</gui></guiseq>."
+msgid "This view displays the classic directory structure. To use this, click <guiseq><gui style=\"menu\">View</gui> <gui style=\"menuitem\">View as a Folder</gui></guiseq>."
+msgstr "Drevesni pogled prikazuje obiÄajno strukturo map. Za uporabo tega kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Pogled</gui><gui style=\"menuitem\">PrikaÅi kot mapo</gui></guiseq>."
+
+#: C/archive-view.page:46(note/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "While viewing your archive in this way, press <key>F9</key>, or click "
+#| "<guiseq><gui style=\"menu\">View</gui><gui style=\"menuitem\">Folders</"
+#| "gui></guiseq> option. You will see a tree view of the folders in the side "
+#| "pane. It allows you to navigate easily between folders."
+msgid "While viewing your archive in this way, you can press <key>F9</key>, or click <guiseq><gui style=\"menu\">View</gui> <gui style=\"menuitem\">Folders</gui></guiseq> option, to see a tree view of the folders in the side pane. It allows you to navigate easily between folders."
+msgstr "Medtem ko si ogledujete arhiv na ta naÄin pritisnite <key>F9</key> ali kliknite moÅnost <guiseq><gui style=\"menu\">Pogled</gui><gui style=\"menuitem\">Mape</gui></guiseq>. V stranskem pladnju boste videli drevo map. OmogoÄa vam enostavno krmarjenje med mapami."
+
+#: C/archive-view.page:56(section/title)
+msgid "Open files in your archive"
+msgstr "Odpiranje datotek v arhivu"
+
+#: C/archive-view.page:57(section/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Open files, which are in you archive by double-clicking the file name, or "
+#| "right-click on the file name and select <gui>Open</gui>. <app>File "
+#| "Roller</app> will open the file with the default application for that "
+#| "file type."
+msgid "Open files which are in your archive by double-clicking on the file name, or by right-clicking on the file name and selecting <gui>Open</gui>. <app>Archive Manager</app> will open the file with the default application for that file type."
+msgstr "Odprite datoteke, ki so v arhivu, z dvoklikom na ime datoteke ali desnim klikom na ime datoteke in izbiro <gui>Odpri</gui>. <app>Upravljalnik datotek</app> bo odprl datoteko s privzetim programom za to vrsto datotek."
+
+#: C/archive-view.page:63(note/p)
+#, fuzzy
+#| msgid "Open the file with different application by following these steps:"
+msgid "Open the file with a different application by following these steps:"
+msgstr "Odprite datoteko z razliÄnim programom s sledenjem naslednjim korakom:"
+
+#: C/archive-view.page:66(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid "Select the file."
+msgid "Right click on the file."
+msgstr "Desno kliknite datoteko."
+
+#: C/archive-view.page:69(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid "Click <gui>Open Withâ</gui>"
+msgid "Click <gui>Open With</gui>."
+msgstr "Kliknite <gui>Odpri z</gui>."
+
+#: C/archive-view.page:72(item/p)
+#, fuzzy
+msgid "Select the application that you want to use and click <gui>Select</gui>."
+msgstr "Izberite program, ki ga Åelite uporabiti, in kliknite <gui>Izberi</gui>."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/introduction.page:48(media)
+#| msgid ""
+#| "@@image: 'figures/file-roller-main-window.png'; "
+#| "md5=133c50bfcf2ac220d3c2c61180f339db"
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='figures/file-roller-main-window.png' md5='133c50bfcf2ac220d3c2c61180f339db'"
+msgstr "external ref='figures/file-roller-main-window.png' md5='133c50bfcf2ac220d3c2c61180f339db'"
+
+#: C/introduction.page:20(info/desc)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Introduction to the <app>File Roller</app> archive managing application."
+msgid "Introduction to the GNOME <app>Archive Manager</app>."
+msgstr "Uvod v <app>Upravljalnik arhivov</app>."
+
+#: C/introduction.page:23(page/title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Uvod"
+
+#: C/introduction.page:25(page/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<app>File Roller</app> is an application for managing archives, designed "
+#| "to be easy to use. It provides all the tools necessary for creating, "
+#| "modifying or extracting archives."
+msgid "<app>Archive Manager</app> is an application for managing archive files, for example, <file>.zip</file> or <file>.tar</file> files; it is designed to be easy to use. <app>Archive Manager</app> provides all the tools that are necessary for creating, modifying and extracting archives."
+msgstr "<app>Upravljalnik arhivov</app> je program za upravljanje arhivov, ki je bil zasnovan za enostavno uporabo. Zagotavlja vsa orodja, zahtevana za ustvarjanje, spreminjanje ali razÅirjaje arhivov."
+
+#: C/introduction.page:31(note/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "An archive is composed of one or more files, along with metadata. It may "
+#| "be encrypted in part or as a whole. By collecting multiple data files "
+#| "together into a single one, archive files are useful for storing data and "
+#| "transferring it between computers."
+msgid "An archive consists of one or more files and folders, along with metadata. It may be encrypted in part or as a whole. Archive files are useful for storing data and transferring it between computers as they allow you to collect multiple files into one."
+msgstr "Arhiv je sestavljen iz ene ali veÄ datotek skupaj z metapodatki. Morda je Åifriran delno ali v celoti. Z zbiranjem veÄ podatkovnih datotek skupaj v eno, so datoteke arhivov uporabne za shranjevanje podatkov in njihov prenos med raÄunalniki."
+
+#: C/introduction.page:37(page/p)
+#| msgid "With <app>File Roller</app> you can:"
+msgid "With <app>Archive Manager</app> you can:"
+msgstr "Z <app>Upravljalnikom arhivov</app> lahko:"
+
+#: C/introduction.page:39(item/p)
+#| msgid "Create a new archive"
+msgid "create a new archive"
+msgstr "Ustvarite nov arhiv"
+
+#: C/introduction.page:40(item/p)
+#| msgid "View the content of the existing archive"
+msgid "view the content of an existing archive"
+msgstr "Oglejte si vsebino obstojeÄega arhiva"
+
+#: C/introduction.page:41(item/p)
+#| msgid "View a file contained in the archive"
+msgid "view a file contained in an archive"
+msgstr "si ogledate datoteko, ki je v arhivu,"
+
+#: C/introduction.page:42(item/p)
+#| msgid "Modify existing archives"
+msgid "modify existing archives"
+msgstr "spremenite obstojeÄe arhive,"
+
+#: C/introduction.page:43(item/p)
+#| msgid "Extract files from archive"
+msgid "extract files from an archive"
+msgstr "razÅirite datoteke iz arhiva."
+
+#: C/introduction.page:47(figure/title)
+msgid "Viewing an archive with <gui>Archive Manager</gui>"
+msgstr "Ogledovanje arhiva z <gui>Upravljalnikom arhivov</gui>"
+
+#: C/introduction.page:49(media/p)
+#, fuzzy
+#| msgid "Screenshot of the <app>File Roller</app> main window."
+msgid "Screenshot of the <app>Archive Manager</app> main window."
+msgstr "Zaslonska slika glavnega okna <app>Upravljalnika datotek</app>."
+
+#: C/keyboard-shortcuts.page:20(info/desc)
+#| msgid "The list of shortcuts in <app>File Roller</app>."
+msgid "The list of shortcuts in <app>Archive Manager</app>."
 msgstr "Seznam bliÅnjic v <app>Upravljalniku datotek</app>."
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:17(title)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:23(page/title)
 msgid "Keyboard shortcuts"
 msgstr "Tipkovne bliÅnjice"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:19(p)
-msgid "Using keyboard shortcuts can help speed up work-flow. In the table below is a list of shortcuts which can be used in <app>File Roller</app>."
+#: C/keyboard-shortcuts.page:25(page/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Using keyboard shortcuts can help speed up work-flow. In the table below "
+#| "is a list of shortcuts which can be used in <app>File Roller</app>."
+msgid "Using keyboard shortcuts can help speed up work-flow. In the table below is a list of shortcuts which can be used in <app>Archive Manager</app>."
 msgstr "Uporaba tipkovnih bliÅnjic lahko pomaga pri pohitritvi dela. V preglednici spodaj je seznam bliÅnjic, ki jih je mogoÄe uporabiti v <app>Upravljalniku datotek</app>."
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:24(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:30(td/p)
 msgid "Create new archive"
 msgstr "Ustvari nov arhiv"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:25(key)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:29(key)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:33(key)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:41(key)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:45(key)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:49(key)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:53(key)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:61(key)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:65(key)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:69(key)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:81(key)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:85(key)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:93(key)
-msgid "Ctrl"
-msgstr "Ctrl"
-
-#: C/keyboard-shortcuts.page:25(key)
-msgid "N"
-msgstr "N"
-
-#: C/keyboard-shortcuts.page:29(key)
-msgid "O"
-msgstr "O"
-
-#: C/keyboard-shortcuts.page:32(p)
-#: C/archive-extract.page:20(title)
-msgid "Extract an archive"
-msgstr "RazÅiri arhiv"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:31(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>krmilka</key><key>N</key></keyseq>"
+
+#: C/keyboard-shortcuts.page:35(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>krmilka</key><key>O</key></keyseq>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:33(key)
-msgid "E"
-msgstr "E"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:39(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>krmilka</key><key>E</key></keyseq>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:36(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:42(td/p)
 msgid "View archive properties"
 msgstr "PokaÅi lastnosti arhiva"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:37(key)
-msgid "Alt"
-msgstr "Alt"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:43(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Return</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>izmenjalka</key><key>vnaÅalka</key></keyseq>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:37(key)
-msgid "Return"
-msgstr "Vrni"
-
-#: C/keyboard-shortcuts.page:40(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:46(td/p)
 msgid "Close"
 msgstr "Zapri"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:41(key)
-msgid "W"
-msgstr "W"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:47(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>krmilka</key><key>W</key></keyseq>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:44(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:50(td/p)
 msgid "Cut"
 msgstr "IzreÅi"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:45(key)
-msgid "X"
-msgstr "X"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:51(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>X</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>krmilka</key><key>X</key></keyseq>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:48(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:54(td/p)
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopiraj"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:49(key)
-msgid "C"
-msgstr "C"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:55(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>krmilka</key><key>C</key></keyseq>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:52(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:58(td/p)
 msgid "Paste"
 msgstr "Prilepi"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:53(key)
-msgid "V"
-msgstr "V"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:59(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>krmilka</key><key>V</key></keyseq>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:56(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:62(td/p)
 msgid "Rename file or folder in an archive"
 msgstr "Preimenovanje datotek ali map iz arhiva"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:57(key)
-msgid "F2"
-msgstr "F2"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:63(td/p)
+msgid "<key>F2</key>"
+msgstr "<key>F2</key>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:60(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:66(td/p)
 msgid "Select all"
 msgstr "Izberi vse"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:61(key)
-#: C/keyboard-shortcuts.page:65(key)
-msgid "A"
-msgstr "A"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:67(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>krmilka</key><key>A</key></keyseq>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:64(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:70(td/p)
 msgid "Deselect all"
 msgstr "PoÄisti izbor"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:65(key)
-msgid "Shift"
-msgstr "Shift"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:71(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>dvigalka</key><key>krmilka</key><key>A</key></keyseq>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:68(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:74(td/p)
 msgid "Find"
 msgstr "PoiÅÄi"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:69(key)
-msgid "F"
-msgstr "F"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:75(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>krmilka</key><key>F</key></keyseq>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:72(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:78(td/p)
 msgid "Delete files or folders from an archive"
 msgstr "Izbris datotek ali map iz arhiva"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:73(key)
-msgid "Delete"
-msgstr "IzbriÅi"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:79(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<key>Delete</key>"
+msgstr "<key>brisalka</key>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:76(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:82(td/p)
 msgid "Display the tree view of the folders in the side pane"
 msgstr "PokaÅi drevesni pogled map v stranskem pladnju"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:77(key)
-msgid "F9"
-msgstr "F9"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:83(td/p)
+msgid "<key>F9</key>"
+msgstr "<key>F9</key>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:80(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:86(td/p)
 msgid "View the content of an archive as a list of files"
 msgstr "Ogled vsebine arhiva kot seznama datotek"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:81(key)
-msgid "1"
-msgstr "1"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:87(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>1</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>krmilka</key><key>1</key></keyseq>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:84(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:90(td/p)
 msgid "View the content of an archive as a folder structure"
 msgstr "Ogled vsebine arhiva kot struktura mape"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:85(key)
-msgid "2"
-msgstr "2"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:91(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>2</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>krmilka</key><key>2</key></keyseq>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:88(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:94(td/p)
 msgid "Stop the operation"
 msgstr "Zaustavi opravilo"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:89(key)
-msgid "Esc"
-msgstr "Esc"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:95(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<key>Esc</key>"
+msgstr "<key>ubeÅnica</key>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:92(p)
+#: C/keyboard-shortcuts.page:98(td/p)
 msgid "Refresh"
 msgstr "OsveÅi"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:93(key)
-msgid "R"
-msgstr "R"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:99(td/p)
+#, fuzzy
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>krmilka</key><key>R</key></keyseq>"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:96(p)
-msgid "View help content"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:102(td/p)
+#, fuzzy
+#| msgid "View help content"
+msgid "View help"
 msgstr "Ogled vsebine pomoÄi"
 
-#: C/keyboard-shortcuts.page:97(key)
-msgid "F1"
-msgstr "F1"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/introduction.page:42(None)
-msgid "@@image: 'figures/file-roller-main-window.png'; md5=133c50bfcf2ac220d3c2c61180f339db"
-msgstr "@@image: 'figures/file-roller-main-window.png'; md5=133c50bfcf2ac220d3c2c61180f339db"
-
-#: C/introduction.page:7(desc)
-msgid "Introduction to the <app>File Roller</app> archive managing application."
-msgstr "Uvod v <app>Upravljalnik arhivov</app>."
-
-#: C/introduction.page:18(title)
-msgid "Introduction"
-msgstr "Uvod"
-
-#: C/introduction.page:20(p)
-msgid "<app>File Roller</app> is an application for managing archives, designed to be easy to use. It provides all the tools necessary for creating, modifying or extracting archives."
-msgstr "<app>Upravljalnik arhivov</app> je program za upravljanje arhivov, ki je bil zasnovan za enostavno uporabo. Zagotavlja vsa orodja, zahtevana za ustvarjanje, spreminjanje ali razÅirjaje arhivov."
-
-#: C/introduction.page:25(p)
-msgid "An archive is composed of one or more files, along with metadata. It may be encrypted in part or as a whole. By collecting multiple data files together into a single one, archive files are useful for storing data and transferring it between computers."
-msgstr "Arhiv je sestavljen iz ene ali veÄ datotek skupaj z metapodatki. Morda je Åifriran delno ali v celoti. Z zbiranjem veÄ podatkovnih datotek skupaj v eno, so datoteke arhivov uporabne za shranjevanje podatkov in njihov prenos med raÄunalniki."
-
-#: C/introduction.page:31(p)
-msgid "With <app>File Roller</app> you can:"
-msgstr "Z <app>Upravljalnikom arhivov</app> lahko:"
-
-#: C/introduction.page:33(p)
-msgid "Create new archive by adding files or folders"
-msgstr "Ustvarjanje novega arhiva z dodajanjem datotek ali map"
-
-#: C/introduction.page:34(p)
-msgid "View the content of the existing archive"
-msgstr "Ogled vsebine obstojeÄega arhiva"
-
-#: C/introduction.page:35(p)
-msgid "View a file contained in the archive"
-msgstr "Ogled datoteke, ki je v arhivu"
-
-#: C/introduction.page:36(p)
-msgid "Modify existing archives"
-msgstr "Spremeni obstojeÄe arhive"
-
-#: C/introduction.page:37(p)
-msgid "Extract files from archive"
-msgstr "RazÅiri datoteke iz arhiva"
-
-#: C/introduction.page:41(title)
-msgid "<gui>File Roller</gui> main window"
-msgstr "Glavno okno <gui>Upravljalnika arhivov</gui>."
-
-#: C/introduction.page:43(p)
-msgid "Screenshot of the <app>File Roller</app> main window."
-msgstr "Zaslonska slika glavnega okna <app>Upravljalnika datotek</app>."
-
-#: C/index.page:5(title)
-msgid "File Roller Archive Manager Help"
-msgstr "PomoÄ upravljalnika arhivov"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:103(td/p)
+msgid "<key>F1</key>"
+msgstr "<key>F1</key>"
 
-#: C/index.page:8(title)
-msgid "Managing archives"
-msgstr "Upravljanje arhivov"
-
-#: C/index.page:12(title)
-msgid "Advanced options"
-msgstr "Napredne moÅnosti"
-
-#: C/index.page:16(title)
-msgid "Troubleshooting"
-msgstr "Odpravljanje teÅav"
-
-#: C/archive-view.page:7(desc)
-msgid "View an existing archive and its content."
-msgstr "Ogled obstojeÄega arhiva in njegove vsebine."
-
-#: C/archive-view.page:17(title)
-msgid "View an archive"
-msgstr "Ogled arhiva"
-
-#: C/archive-view.page:19(p)
-msgid "There are two ways of viewing the archive:"
-msgstr "Obstajata dva vrsta ogleda arhiva:"
-
-#: C/archive-view.page:23(p)
-msgid "View all files"
-msgstr "Ogled vseh datotek"
-
-#: C/archive-view.page:24(p)
-msgid "To use this view, click <guiseq><gui style=\"menu\">View</gui><gui style=\"menuitem\">View All Files</gui></guiseq>. <app>File Roller</app> will list all files inside the archive. You will see their names, sizes, types, dates of the last modification and locations."
-msgstr "Za uporabo tega pogleda kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Pogled</gui><gui style=\"menuitem\">PrikaÅi vse datoteke</gui></guiseq>. <app>Upravljalnik arhivov</app> bo izpisal vse datoteke v arhivu. Videli boste njihova imena, velikosti, vrste, datume zadnjih sprememb in mesta."
-
-#: C/archive-view.page:29(p)
-msgid "You may use these column headings mentioned above (name, sizeâ) to sort the files in your archive. Do this by clicking on them, and click the same one again to sort in reverse order."
-msgstr "Uporabite lahko glave stolpcev omenjene zgoraj (ime, velikost ...) za razvrstitev datotek v arhivu. To storite s klikom na glave. S ponovnim klikom na glavo obrnete vrstni red."
-
-#: C/archive-view.page:35(p)
-msgid "View as a folder"
-msgstr "Pogled kot mapa"
-
-#: C/archive-view.page:36(p)
-msgid "This view displays the classic directory structure. To use this, click <guiseq><gui style=\"menu\">View</gui><gui style=\"menuitem\">View as a Folder</gui></guiseq>."
-msgstr "Drevesni pogled prikazuje obiÄajno strukturo map. Za uporabo tega kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Pogled</gui><gui style=\"menuitem\">PrikaÅi kot mapo</gui></guiseq>."
-
-#: C/archive-view.page:40(p)
-msgid "While viewing your archive in this way, press <key>F9</key>, or click <guiseq><gui style=\"menu\">View</gui><gui style=\"menuitem\">Folders</gui></guiseq> option. You will see a tree view of the folders in the side pane. It allows you to navigate easily between folders."
-msgstr "Medtem ko si ogledujete arhiv na ta naÄin pritisnite <key>F9</key> ali kliknite moÅnost <guiseq><gui style=\"menu\">Pogled</gui><gui style=\"menuitem\">Mape</gui></guiseq>. V stranskem pladnju boste videli drevo map. OmogoÄa vam enostavno krmarjenje med mapami."
-
-#: C/archive-view.page:50(title)
-msgid "Open files in your archive"
-msgstr "Odpiranje datotek v arhivu"
-
-#: C/archive-view.page:51(p)
-msgid "Open files, which are in you archive by double-clicking the file name, or right-click on the file name and select <gui>Open</gui>. <app>File Roller</app> will open the file with the default application for that file type."
-msgstr "Odprite datoteke, ki so v arhivu, z dvoklikom na ime datoteke ali desnim klikom na ime datoteke in izbiro <gui>Odpri</gui>. <app>Upravljalnik datotek</app> bo odprl datoteko s privzetim programom za to vrsto datotek."
-
-#: C/archive-view.page:56(p)
-msgid "Open the file with different application by following these steps:"
-msgstr "Odprite datoteko z razliÄnim programom s sledenjem naslednjim korakom:"
-
-#: C/archive-view.page:58(p)
-msgid "Select the file"
-msgstr "Izberite datoteko"
-
-#: C/archive-view.page:59(p)
-msgid "Right-click"
-msgstr "Desni klik"
-
-#: C/archive-view.page:60(p)
-msgid "Click <gui>Open Withâ</gui>"
-msgstr "Kliknite <gui>Odpri z ...</gui>."
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/archive-open.page:36(None)
-msgid "@@image: 'figures/file-roller-open-recent.png'; md5=56d69ff2cb369cc5b0b85d5dde11018e"
-msgstr "@@image: 'figures/file-roller-open-recent.png'; md5=56d69ff2cb369cc5b0b85d5dde11018e"
-
-#: C/archive-open.page:7(desc)
-msgid "Open an existing archive."
-msgstr "Odprite obstojeÄi arhiv."
-
-#: C/archive-open.page:19(p)
-msgid "Open an existing archive with <app>File Roller</app> in the following ways:"
-msgstr "ObstojeÄi arhiv lahko z <app>Upravljalnikom arhivov</app> odprete na naslednje naÄine:"
-
-#: C/archive-open.page:23(p)
-msgid "Click the toolbar button <gui>Open</gui>."
-msgstr "Kliknite na gumb orodne vrstice <gui>Odpri</gui>."
-
-#: C/archive-open.page:26(p)
-msgid "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui><gui style=\"menuitem\">Openâ</gui></guiseq>"
-msgstr "Kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Arhiv</gui><gui style=\"menuitem\">Odpri â</gui></guiseq>"
-
-#: C/archive-open.page:31(p)
-msgid "You may also use the <gui>Open Recent</gui> option in the following ways:"
-msgstr "MoÅnost <gui>Odpri nedavno</gui> lahko uporabite na naslednje naÄine:"
-
-#: C/archive-open.page:35(p)
-msgid "Click the <media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/file-roller-open-recent.png\"> Open a recently used archive</media> toolbar button and select a file."
-msgstr "Kliknite gumb orodne vrstice <media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/file-roller-open-recent.png\">Odpri nedavno uporabljen arhiv</media> in izberite datoteko."
-
-#: C/archive-open.page:41(p)
-msgid "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui><gui style=\"menuitem\">Open Recent</gui></guiseq> to see the list of recently used archives."
-msgstr "Kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Ahiv</gui><gui style=\"menuitem\">Odpri nedavno</gui></guiseq> za ogled seznama nedavno uporabljenih arhivov."
-
-#: C/archive-open.page:47(p)
-msgid "If <app>File Roller</app> cannot open your recently used archive, and shows the error message <gui>The file doesn't exist</gui>, it may be that the location of the archive file has changed. Then, you may use <gui>Open</gui> option to search for it."
-msgstr "Äe <app>Upravljalnik datotek</app> ne more odpreti vaÅega nedavno uporabljenega arhiva in pokaÅe sporoÄilo o napaki <gui>Datoteka ne obstaja</gui>, se je morda mesto datoteke arhiva spremenilo. Za njeno iskanje lahko uporabite moÅnost <gui>Odpri</gui>."
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:7(desc)
-msgid "Specify your preferences for archive extraction."
-msgstr "DoloÄite svoje moÅnosti za razÅiritev arhivov."
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:17(title)
-msgid "Advanced options for archive extracting"
-msgstr "Napredne moÅnosti za razÅirjanje arhivov"
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:19(p)
-msgid "<app>File Roller</app> offers different options while extracting an archive. You can see these options in the file chooser dialog, which you use for choosing the location for extracted files. At the bottom of this dialog, you can decide if you want to extract:"
-msgstr "<app>Upravljalnik datotek</app> ponuja razliÄne moÅnosti med razÅirjanjem arhiva. Te moÅnosti si lahko ogledate v pogovornem oknu izbirnika datotek, ki ga uporabite za izbiro mesta razÅirjenih datotek. Na dnu tega pogovornega okna se lahko odloÄite, Äe Åelite razÅiriti:"
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:25(gui)
-msgid "All files"
-msgstr "Vse datoteke"
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:26(p)
-msgid "the whole archive will be extracted"
-msgstr "celoten arhiv bo bil razÅirjen"
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:29(gui)
-msgid "Selected files"
-msgstr "Izbrane datoteke"
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:30(p)
-msgid "<app>File Roller</app> extracts only the chosen files"
-msgstr "<app>Upravljalnik datotek</app> razÅiri le izbrane datoteke"
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:32(p)
-msgid "Select them before you click <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui><gui style=\"menuitem\">Extractâ</gui></guiseq>. Do this by clicking on the file name. Press <key>Ctrl</key> or <key>Shift</key>, to select more than one file."
-msgstr "Izberite jih preden kliknete <guiseq><gui style=\"menu\">Arhiv</gui><gui style=\"menuitem\">RazÅiri â</gui></guiseq>. To storite s klikom na ime datoteke. Pritisnite <key>Ctrl</key> ali <key>Shift</key> za izbiro veÄ kot ene datoteke."
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:39(gui)
-msgid "Files"
-msgstr "Datoteke"
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:40(p)
-msgid "you can type the names of the files that you want to extract"
-msgstr "Vnesete lahko imena datotek, ki jih Åelite razÅiriti"
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:42(p)
-msgid "The file name needs to be followed by a file extension. You can extract, for example, all <file>.txt</file> files, by typing <file>*.txt</file>."
-msgstr "Imenu datotek mora slediti pripona. Vse datoteke <file>.txt</file> lahko razÅirite z vnosom <file>*.txt</file>."
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:49(p)
-msgid "You can specify in the file chooser dialog whether you want:"
-msgstr "V pogovornem oknu izbirnika datotek lahko doloÄite kaj Åelite:"
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:52(gui)
-msgid "Re-create folders"
-msgstr "Ponovno ustvari mape"
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:53(p)
-msgid "Tick this option if you want to keep the directory structure, as it was in your archive"
-msgstr "Izberite to moÅnost, Äe Åelite obdrÅati strukturo map kot je bila v vaÅem arhivu"
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:57(gui)
-msgid "Overwrite existing files"
-msgstr "PrepiÅi obstojeÄe datoteke"
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:58(p)
-msgid "If your archive contains files with the same name as those in the destination folder, then <app>File Roller</app> will overwrite them during extraction if this option is enabled"
-msgstr "Äe vaÅ arhiv vsebuje datoteke z enakim imenom kot ciljna mapa, jih bo <app>Upravljalnik arhivov</app> med razÅirjanjem prepisal, Äe je ta moÅnost omogoÄena "
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:63(gui)
-msgid "Do not extract older files"
-msgstr "Ne odpakiraj starejÅih datotek"
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:64(p)
-msgid "This option will not overwrite existing files with the same name, which have a more recent modification date than those which are in the archive."
-msgstr "Ta moÅnost ne bo prepisala obstojeÄih datotek z enakim imenom, ki imajo bolj nedaven datum spreminjanje, kot tiste v arhivu."
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:70(p)
-msgid "These <gui>Actions</gui> are listed at the bottom of the dialog."
-msgstr "Ta <gui>Dejanja</gui> so izpisana na dnu pogovornega okna."
-
-#: C/archive-extract-advanced-options.page:73(p)
-msgid "The option <gui>Do not extract older files</gui> is only avaiable when the option <gui>Overwrite existing files</gui> has been enabled."
-msgstr "MoÅnost <gui>Ne razÅiri starejÅih datotek</gui> je na voljo le, ko je moÅnost <gui>PrepiÅi obstojeÄe datoteke</gui> bila omogoÄena."
-
-#: C/archive-extract.page:10(desc)
-msgid "Extract files or folders from your archive"
-msgstr "RazÅiritev datotek ali map iz arhiva"
-
-#: C/archive-extract.page:22(p)
-msgid "Extract files from archive using <app>File Roller</app> by following these steps:"
-msgstr "RazÅirite datoteke iz arhiva z <app>Upravljalnikom arhivov</app> tako, da sledite tem korakom:"
-
-#: C/archive-extract.page:26(p)
-msgid "<link xref=\"archive-open\">Open</link> an archive."
-msgstr "<link xref=\"archive-open\">Odprite</link> arhiv."
-
-#: C/archive-extract.page:27(p)
-msgid "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui><gui style=\"menuitem\">Extractâ</gui></guiseq> or click the <gui>Extract</gui> toolbar button."
-msgstr "Kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Arhiv</gui><gui style=\"menuitem\">RazÅiri â</gui></guiseq> ali kliknite na gumb orodne vrstice <gui>RazÅiri</gui>."
-
-#: C/archive-extract.page:30(p)
-msgid "Choose the location in the file chooser, into which the files should be extracted. This will be the destination folder."
-msgstr "Izberite mesto v izbirniku datotek v katero naj bodo razÅirjene datoteke. To bo bila ciljna mapa."
-
-#: C/archive-extract.page:33(p)
-msgid "There are additional options in this dialog. See <link xref=\"archive-extract-advanced-options\">advanced options for extracting archives</link>."
-msgstr "V tem pogovornem oknu so dodatne moÅnosti. Oglejte si <link xref=\"archive-extract-advanced-options\">napredne moÅnosti za razÅirjanje datotek</link>."
-
-#: C/archive-extract.page:38(p)
-msgid "Click <gui>Extract</gui>."
-msgstr "Kliknite <gui>RazÅiri</gui>"
-
-#: C/archive-extract.page:39(p)
-msgid "If an archive is protected by a password, <app>File Roller</app> will request it. Type the password and click <gui>OK</gui>."
-msgstr "Äe je arhiv zaÅÄite z geslom, ga bo <app>Upravljalnik arhivov</app> zahteval. Vnesite geslo in kliknite <gui>V redu</gui>."
-
-#: C/archive-extract.page:43(p)
-msgid "The application will show you the progress bar in a new dialog. If the extraction completes successfully, you will be asked whether you want to:"
-msgstr "Program vam bo v novem oknu pokazal vrstico napredka. Äe je razÅirjanje uspeÅno boste imeli na voljo naslednje moÅnosti:"
-
-#: C/archive-extract.page:47(p)
-msgid "<gui>Quit</gui> - this option closes <app>File Roller</app>"
-msgstr "<gui>KonÄaj</gui> - ta moÅnost zapre <app>Upravljalnik arhivov</app>"
+#: C/password-protection.page:22(info/desc)
+msgid "Set the password for your archive."
+msgstr "Nastavite geslo za svoj arhiv"
 
-#: C/archive-extract.page:48(p)
-msgid "<gui>Show the files</gui> - after clicking this the destination folder will be open in <app>Nautilus</app>"
-msgstr "<gui>PokaÅi datoteke</gui> - po kliku na ta gumb se bo ciljna mapa odprla v <app>Nautilusu</app>"
+#: C/password-protection.page:25(page/title)
+msgid "Password protection"
+msgstr "ZaÅÄita z geslom"
 
-#: C/archive-extract.page:50(p)
-msgid "<gui>Close</gui> - the dialog will be closed and you will see your archive again"
-msgstr "<gui>Zapri</gui> - pogovorno okno se bo zaprlo in spet boste lahko videli svoj arhiv"
+#: C/password-protection.page:27(page/p)
+#, fuzzy
+msgid "You can encrypt an archive with a password so that only you and those with whom you choose to share the password are able to access it. Note that the password can still be guessed, so for highest security, use a <link href=\"http://library.gnome.org/users/gnome-help/stable/user-goodpassword.html\"; xref=\"help:gnome-help/user-goodpassword\">good password</link>."
+msgstr "Arhiv lahko Åifrirate z geslom, tako da ga lahko odprete le vi in tisti, s katerimi delite geslo. UpoÅtevajte, da je geslo Åe vedno mogoÄe uganiti, zato za najviÅjo varnost uporabite <link href=\"http://library.gnome.org/users/gnome-help/stable/user-goodpassword.html\"; xref=\"help:gnome-help/user-goodpassword\">dobro geslo</link>."
+
+#: C/password-protection.page:33(note/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<app>File Roller</app> allows you to encrypt an archive with a password "
+#| "only in specific circumstances."
+msgid "<app>Archive Manager</app> allows you to encrypt an archive with a password only in specific circumstances."
+msgstr "<app>Upravljalnik arhivov</app> vam omogoÄa Åifriranje arhiva tudi le z geslom v posebnih okoliÅÄinah."
 
-#: C/archive-edit.page:8(desc)
-msgid "Change the content of your archive."
-msgstr "Spremeni vsebino vaÅega arhiva."
+#: C/password-protection.page:37(page/p)
+msgid "Set a password to encrypt data in a new archive by following these steps:"
+msgstr "Geslo za Åifriranje podatkov v novem arhivu lahko nastavite s sledenjem naslednjim korakom:"
 
-#: C/archive-edit.page:18(title)
-msgid "Edit an archive"
-msgstr "Urejanje arhiva"
+#: C/password-protection.page:42(item/p)
+#| msgid "Start <link xref=\"archive-create\">creating a new archive</link>"
+msgid "Start <link xref=\"archive-create\">creating a new archive</link>."
+msgstr "ZaÄnite z <link xref=\"archive-create\">ustvarjanjem novega arhiva</link>."
+
+#: C/password-protection.page:45(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "At the bottom of this dialog you can choose the <gui>File Format</gui> "
+#| "and <gui>Other Options</gui>, where you can set a password"
+msgid "At the bottom of the file chooser dialog you can choose a <gui>File Format</gui> and enter a password into the <gui>Password</gui> field in <gui>Other Options</gui>."
+msgstr "Na dnu tega pogovornega okna lahko izberete <gui>Vrsto datoteke</gui> in <gui>Druge moÅnosti</gui>, kjer lahko nastavite geslo."
 
-#: C/archive-edit.page:20(p)
-msgid "With <app>File Roller</app> you can edit an existing archive by adding new files, removing unwanted ones or by changing their names. You can work with folders in the same way as with files."
-msgstr "Z <app>Upravljalnikom arhivov</app> lahko uredite obstojeÄi arhiv z dodajanjem novih datotek, odstranitvijo neÅelenih ali s spremembo njihovih imen. Z mapami lahko delate na enak naÄin kot z datotekami."
+#: C/password-protection.page:49(note/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "You may not be able to type password, because <app>File Roller</app> does "
+#| "not allow this option to be used for all types of archive files, so it is "
+#| "better to choose file format before setting a password."
+msgid "You may not be able to type a password, because not all archive types support encryption, so it is better to choose a file format before setting a password."
+msgstr "Morda gesla ne boste mogli vnesti, ker <app>Upravljalnik arhivov</app> te moÅnosti ne omogoÄa za vse vrste arhivov. PriporoÄamo vam, da izberete vrsto datoteke preden nastavite geslo."
 
-#: C/archive-edit.page:26(code)
-#, no-wrap
-msgid "Add files"
-msgstr "Dodajanje datotek"
+#: C/password-protection.page:55(item/p)
+#| msgid ""
+#| "Continue with <link xref=\"archive-create\"> creating a new archive</link>"
+msgid "Continue with <link xref=\"archive-create\"> creating a new archive</link>."
+msgstr "Nadaljujte z <link xref=\"archive-create\">ustvarjanjem novega arhiva</link>."
 
-#: C/archive-edit.page:27(p)
-msgid "Add files to an existing archive by following the instructions on <link xref=\"archive-create\"/> page."
-msgstr "ObstojeÄemu arhivu lahko dodate datoteke tako da sledite navodilom na strani <link xref=\"archive-create\"/>."
+#: C/password-protection.page:60(page/p)
+msgid "Protect an existing archive by setting a password:"
+msgstr "ZaÅÄita obstojeÄega arhiva z nastavitvijo gesla:"
 
-#: C/archive-edit.page:31(code)
-#, no-wrap
-msgid "Remove files"
-msgstr "Odstranitev datotek"
+#: C/password-protection.page:63(item/p)
+#| msgid "<link xref=\"archive-open\">Open</link> an archive."
+msgid "<link xref=\"archive-open\">Open an archive</link>."
+msgstr "<link xref=\"archive-open\">Odprite arhiv</link>."
+
+#: C/password-protection.page:66(item/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem"
+#| "\">Passwordâ</gui></guiseq>"
+msgid "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem\">Password</gui></guiseq>."
+msgstr "Kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Uredi</gui><gui style=\"menuitem\">Geslo â</gui></guiseq>"
 
-#: C/archive-edit.page:33(p)
-#: C/archive-edit.page:42(p)
-msgid "Select the file."
-msgstr "Izbor datoteke."
+#: C/password-protection.page:70(item/p)
+#| msgid "Type password into the password field"
+msgid "Type a password into the password field."
+msgstr "Vnesite geslo v polje gesla."
 
-#: C/archive-edit.page:34(p)
-msgid "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem\">Delete</gui></guiseq>, or right-click on the selected file, and choose <gui>Delete</gui>."
-msgstr "Kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Uredi</gui><gui style=\"menuitem\">IzbriÅi</gui></guiseq> ali desno kliknite na izbrano datoteko in izberite <gui>IzbriÅi</gui>."
+#: C/password-protection.page:72(note/p)
+msgid "If you want to encrypt the list of files tick <gui>Encrypt the file list too</gui>."
+msgstr "Äe Åelite seznam datotek Åifrirani, izberite <gui>Åifriraj tudi seznam datotek</gui>."
 
-#: C/archive-edit.page:40(code)
-#, no-wrap
-msgid "Rename files"
-msgstr "Preimenovanje datotek"
+#: C/password-protection.page:77(item/p)
+#| msgid "Click <gui style=\"button\">OK</gui> to continue"
+msgid "Click <gui style=\"button\">OK</gui> to continue."
+msgstr "Za nadaljevanje kliknite <gui style=\"button\">V redu</gui>."
+
+#: C/password-protection.page:79(note/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<app>File Roller</app> will encrypt only new files which will be added to "
+#| "the archive!"
+msgid "<app>Archive Manager</app> will encrypt only new files which will be added to the archive!"
+msgstr "<app>Upravljalnik datotek</app> bo Åifriral le nove datoteke, ki bodo dodane v arhiv!"
 
-#: C/archive-edit.page:43(p)
-msgid "Click <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem\">Renameâ</gui></guiseq>, or right-click on the selected file, and choose <gui>Renameâ</gui>."
-msgstr "Kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Uredi</gui><gui style=\"menuitem\">Preimenuj â</gui></guiseq> ali desno kliknite na izbrano datoteko in izberite <gui>Preimenuj â</gui>."
+#: C/supported-formats.page:20(info/desc)
+#, fuzzy
+#| msgid "<app>File Roller</app> has the ability to use various file formats."
+msgid "<app>Archive Manager</app> works with a number of different file formats."
+msgstr "<app>Upravljalnik datotek</app> ima zmoÅnost uporabe razliÄnih vrst datotek."
 
-#: C/archive-edit.page:46(p)
-msgid "A dialog will open. Enter the new file name into the text entry field."
-msgstr "Odprlo se bo pogovorno okno. Vnesite novo ime datoteke v polje vnosa besedila."
+#: C/supported-formats.page:23(page/title)
+msgid "Supported file formats"
+msgstr "Podprte vrste datotek"
 
-#: C/archive-edit.page:48(p)
-msgid "Confirm the name by clicking <gui>Rename</gui>."
-msgstr "Potrditev ime s klikom na <gui>Preimenuj</gui>."
+#: C/supported-formats.page:25(page/p)
+#, fuzzy
+#| msgid "The formats support by <app>File Roller</app> include:"
+msgid "File formats that are supported by <app>Archive Manager</app> include:"
+msgstr "Vrste datotek, ki jih podpira <app>Upravljalnik datotek</app> vkljuÄujejo:"
 
-#: C/archive-create.page:7(desc)
-msgid "Add files or folders to your new archive."
-msgstr "Dodajanje datotek ali map v vaÅ nov arhiv."
+#: C/supported-formats.page:28(item/p)
+msgid "Archive only"
+msgstr "Le arhiviraj"
 
-#: C/archive-create.page:17(title)
-msgid "Create a new archive"
-msgstr "Ustvarjanje novega arhiva"
+#: C/supported-formats.page:30(item/p)
+msgid "AIX Small Indexed Archive (<file>.ar</file>)"
+msgstr "Majhen arhiv s kazalom AIX  (<file>.ar</file>)"
 
-#: C/archive-create.page:19(p)
-msgid "Create a new archive with <app>File Roller</app>, by following these steps:"
-msgstr "Z <app>Upravljalnikom arhivov</app> lahko ustvarite nov arhiv s sledenjem tem korakom:"
+#: C/supported-formats.page:31(item/p)
+msgid "ISO-9660 CD Disc Image [Read-only mode] (<file>.iso</file>)"
+msgstr "Odtis CD diska ISO-9660 [naÄin le za branje] (<file>.iso</file>)"
 
-#: C/archive-create.page:25(p)
-msgid "Click the <gui>Create a new archive</gui> toolbar button, or click <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui><gui style=\"menuitem\">Newâ</gui></guiseq>"
-msgstr "Kliknite na gumb orodne vrstice <gui>Ustvari nov arhiv</gui> ali kliknite <guiseq><gui style=\"menu\">Arhiv</gui><gui style=\"menuitem\">Novâ</gui></guiseq>"
+#: C/supported-formats.page:32(item/p)
+msgid "Tape Archive File (<file>.tar</file>)"
+msgstr "Datoteka kasetnega arhiva (<file>.tar</file>)"
 
-#: C/archive-create.page:29(p)
-msgid "The file chooser will open. Use it to name your new archive file and choose its location, and click <gui>Create</gui>."
-msgstr "Odprl se bo izbirnik datotek. Uporabite ga za poimenovanje svoje datoteke arhiva in izberite njegovo mesto in kliknite <gui>Ustvari</gui>."
+#: C/supported-formats.page:35(item/p)
+msgid "Archive and compression"
+msgstr "Arhiviranje in stiskanje"
 
-#: C/archive-create.page:32(p)
-msgid "In this dialog you may also choose the type of the file format that you want to use, available extensions should be listed below. By clicking <gui>Other options</gui> you can set a password, or split your new archive into smaller parts. You should specify the size of the volume in <gui>MB</gui>."
-msgstr "V tem pogovornem oknu lahko izberete vrsto datoteke, ki jo Åelite uporabite. RazpoloÅljive razÅiritve bi morale biti izpisane spodaj. S klikom na <gui>Druge moÅnosti</gui> lahko nastavite geslo ali razdelite nov arhiv v manjÅe datoteke. Velikost nosilca navedite v <gui>MB</gui>."
+#: C/supported-formats.page:37(item/p)
+msgid "Java Archive (<file>.jar</file>)"
+msgstr "Arhiv Java (<file>.jar</file>)"
 
-#: C/archive-create.page:40(p)
-msgid "Add the desired files to your archive by clicking the <gui>Add files to the archive</gui> toolbar button, or by clicking <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem\">Add filesâ</gui></guiseq>. <app>File Roller</app> also allows you to add whole folders. To do this, click the <gui>Add a folder to the archive</gui> toolbar button, or select <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem\">Add a folderâ</gui></guiseq>"
-msgstr "Dodajte Åelene datoteke v arhiv s klikom na gumb orodne vrstice <gui>Dodaj datoteke v arhiv</gui> ali s klikom na <guiseq><gui style=\"menu\">Uredi</gui><gui style=\"menuitem\">Dodaj datoteke â</gui></guiseq>. <app>Upravljalnik arhivov</app> vam omogoÄa tudi dodajanje celih map. Za to kliknite na gumb orodne vrstice <gui>Dodaj mapo v arhiv</gui> ali izberite <guiseq><gui style=\"menu\">Uredi</gui><gui style=\"menuitem\">Dodaj mapo â</gui></guiseq>"
+#: C/supported-formats.page:38(item/p)
+msgid "WinRAR Compressed Archive (<file>.rar</file>)"
+msgstr "Stisnjen arhiv WinRAR (<file>.rar</file>)"
 
-#: C/archive-create.page:49(p)
-msgid "When you add a folder to your archive, you will be offered some options:"
-msgstr "Ko dodate mapo v arhiv, vam bodo ponujene nekatere moÅnosti:"
+#: C/supported-formats.page:39(item/p)
+msgid "Tape Archive File compressed with:"
+msgstr "Datoteke arhiva kasete, stisnjene z:"
 
-#: C/archive-create.page:52(p)
-msgid "Whether to include subfolders or not"
-msgstr "Ali naj bodo podmape vkljuÄene ali ne"
+#: C/supported-formats.page:41(item/p)
+msgid "gzip (<file>.tar.gz</file>, <file>.tgz</file>)"
+msgstr "gzip (<file>.tar.gz</file>, <file>.tgz</file>)"
 
-#: C/archive-create.page:53(p)
-msgid "Choose which files should be included"
-msgstr "Izberite katere datoteke Åelite vkljuÄiti"
+#: C/supported-formats.page:42(item/p)
+msgid "bzip (<file>.tar.bz</file>, <file>.tbz</file>)"
+msgstr "bzip (<file>.tar.bz</file>, <file>.tbz</file>)"
 
-#: C/archive-create.page:54(p)
-msgid "Select which subfolders or files are to be excluded"
-msgstr "Izberite katere podmape ali datoteke Åelite izkljuÄiti"
+#: C/supported-formats.page:43(item/p)
+msgid "bzip2 (<file>.tar.bz2</file>, <file>.tbz2</file>)"
+msgstr "bzip2 (<file>.tar.bz2</file>, <file>.tbz2</file>)"
 
-#: C/archive-create.page:59(p)
-msgid "Once you finish adding files, your archive is ready."
-msgstr "Ko konÄate z dodajanjem datotek, je vaÅ arhiv pripravljen."
+#: C/supported-formats.page:44(item/p)
+msgid "lzop (<file>.tar.lzo</file>, <file>.tzo</file>)"
+msgstr "lzop (<file>.tar.lzo</file>, <file>.tzo</file>)"
 
-#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
-#: C/index.page:0(None)
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Andrej ÅnidarÅiÄ <andrej znidarsic gmail com>"
+#: C/supported-formats.page:45(item/p)
+msgid "7zip (<file>.tar.7z</file>)"
+msgstr "7zip (<file>.tar.7z</file>)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "@@image: 'figures/file-roller_leftarrow.png'; "
-#~ "md5=1878b2a4132b673aa79df7660398caa0"
-#~ msgstr ""
-#~ "@@image: 'figures/file-roller_leftarrow.png'; "
-#~ "md5=1878b2a4132b673aa79df7660398caa0"
+#: C/supported-formats.page:46(item/p)
+msgid "xz (<file>.tar.xz</file>)"
+msgstr "xz (<file>.tar.xz</file>)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "@@image: 'figures/file-roller_rightarrow.png'; "
-#~ "md5=45a0479ca13140680220976ccb653bda"
-#~ msgstr ""
-#~ "@@image: 'figures/file-roller_rightarrow.png'; "
-#~ "md5=45a0479ca13140680220976ccb653bda"
+#: C/supported-formats.page:49(item/p)
+msgid "Cabinet File (<file>.cab</file>)"
+msgstr "Datoteka Cabinet (<file>.cab</file>)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "@@image: 'figures/file-roller_uparrow.png'; "
-#~ "md5=097f01471c5575ceeb527ea8d50061bd"
-#~ msgstr ""
-#~ "@@image: 'figures/file-roller_uparrow.png'; "
-#~ "md5=097f01471c5575ceeb527ea8d50061bd"
+#: C/supported-formats.page:50(item/p)
+msgid "ZIP Archived Comic Book (<file>.cbz</file>)"
+msgstr "Stripi v arhivu ZIP (<file>.cbz</file>)"
 
-#~ msgid "2009"
-#~ msgstr "2009"
+#: C/supported-formats.page:51(item/p)
+msgid "ZIP Archive (<file>.zip</file>)"
+msgstr "Arhiv ZIP (<file>.zip</file>)"
 
-#~ msgid "Paul Cutler"
-#~ msgstr "Paul Cutler"
+#: C/supported-formats.page:52(item/p)
+msgid "ZOO Compressed Archive File (<file>.zoo</file>)"
+msgstr "Stisnjena datoteka arhiva ZOO (<file>.zoo</file>)"
 
-#~ msgid "2006"
-#~ msgstr "2006"
+#: C/supported-formats.page:59(note/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For some file formats, <app>File Roller</app> may require additional "
+#| "plugins."
+msgid "For some file formats, <app>Archive Manager</app> may require additional plugins."
+msgstr "Za nekatere vrste datotek bo <app>Upravljalnik arhivov</app> morda zahteval dodatne vstavke."
 
-#~ msgid "2008"
-#~ msgstr "2008"
+#: C/test-integrity.page:20(info/desc)
+msgid "Check the archive for errors."
+msgstr "Preverite, Äe so v arhivu napake."
 
-#~ msgid "Paolo Bacchilega"
-#~ msgstr "Paolo Bacchilega"
+#: C/test-integrity.page:23(page/title)
+msgid "Test integrity"
+msgstr "Preveri celovitost"
 
-#~ msgid "2003"
-#~ msgstr "2003"
+#: C/test-integrity.page:25(page/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<app>File Roller</app> allows you to check whether the compressed data in "
+#| "an archive contains any errors. Do this by clicking <guiseq><gui style="
+#| "\"menu\">Archive</gui><gui style=\"menuitem\">Test Integrity</gui></"
+#| "guiseq>."
+msgid "<app>Archive Manager</app> allows you to check whether the compressed data in an archive contains any errors. Do this by clicking <guiseq><gui style=\"menu\">Archive</gui> <gui style=\"menuitem\">Test Integrity</gui></guiseq>."
+msgstr "<app>Upravljalnik datotek</app> vam omogoÄa preverjanje ali stisnjeni podatki v arhivu vsebujejo podatke. To storite s klikom na <guiseq><gui style=\"menu\">Arhiv</gui><gui style=\"menuitem\">Preizkusi celovitost</gui></guiseq>."
 
-#~ msgid "2004"
-#~ msgstr "2004"
+#: C/test-integrity.page:30(page/p)
+msgid "The dialog with the <gui>Test Result</gui> will pop up. You will see the list of tested files and, at the bottom, there will also be the test summary."
+msgstr "Pojavilo se bo pogovorno okno z <gui>rezultati preizkusa</gui>. Videli boste seznam preizkuÅenih datotek in na dnu bo tudi povzetek preizkusa."
 
-#~ msgid "2002"
-#~ msgstr "2002"
+#: C/test-integrity.page:35(note/p)
+msgid "The integrity test verifies that your data is not corrupt."
+msgstr "Preizkus celovitosti preveri, da vaÅi podatki niso okvarjeni."
 
-#~ msgid "Sun"
-#~ msgstr "Sun"
+#: C/troubleshooting-archive-open.page:22(info/desc)
+msgid "I cannot open an archive."
+msgstr "Ne morem odpreti arhiva."
 
-#~ msgid "Paolo"
-#~ msgstr "Paolo"
+#: C/troubleshooting-archive-open.page:25(page/title)
+msgid "Problem opening an archive"
+msgstr "TeÅave z odpiranjem arhiva"
 
-#~ msgid "Bacchilega"
-#~ msgstr "Bacchilega"
+#: C/troubleshooting-archive-open.page:27(page/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If you cannot open an existing archive with <app>File Roller</app>, check "
+#| "the format of your file. Some types of archive may require additional "
+#| "plugins, the installation process for these varies between different "
+#| "distributions."
+msgid "If you cannot open an existing archive with <app>Archive Manager</app>, check the format of your file. Some types of archive may require additional plugins; the installation process for these varies between different distributions."
+msgstr "Äe obstojeÄega arhiva noÄete odpreti z <app>Upravljalnikom datotek</app>, preverite vrsto datoteke. Nekatere vrste arhivov morda zahtevajo dodatne vstavke. Namestitveno opravilo za vstavke je razliÄno za razliÄne distribucije."
 
-#~ msgid "Alexander"
-#~ msgstr "Alexander"
+#: C/troubleshooting-archive-open.page:33(note/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If <app>File Roller</app> cannot open a recently used archive, it may be "
+#| "that the location of this archive file has changed. See the help page "
+#| "about <link xref=\"archive-open\">opening an archive</link> for further "
+#| "information."
+msgid "If <app>Archive Manager</app> cannot open a recently used archive, it may be that the location of this archive file has changed. See the help page about <link xref=\"archive-open\">opening an archive</link> for further information."
+msgstr "Äe <app>Upravljalnik datotek</app> ne more odpreti nedavno uporabljenega arhiva, se je morda mesto datoteke arhiva spremenilo. Oglejte si stran pomoÄi o <link xref=\"archive-open\">odpiranju arhiva</link> za nadaljnje podrobnosti."
 
-#~ msgid "Kirillov"
-#~ msgstr "Kirillov"
+#: C/troubleshooting-password.page:21(info/desc)
+msgid "I have set a password, but it does not protect the whole archive."
+msgstr "Nastavil sem geslo, a ne zaÅÄiti celotnega arhiva."
 
-#~ msgid "kirillov math sunysb edu"
-#~ msgstr "kirillov math sunysb edu"
+#: C/troubleshooting-password.page:25(page/title)
+msgid "Problem setting a password"
+msgstr "TeÅave z nastavljanjem gesla"
 
-#~ msgid "Paul"
-#~ msgstr "Paul"
+#: C/troubleshooting-password.page:27(page/p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<app>File Roller</app> does not ensure password protection for an "
+#| "existing archive. While working with such an archive, you can only set a "
+#| "password for newly added files. To do this, follow instructions on <link "
+#| "xref=\"password-protection\">Password protection</link> page."
+msgid "<app>Archive Manager</app> does not add password protection for an existing archive. While working with such an archive, you can only set a password for newly added files. To do this, follow instructions on <link xref=\"password-protection\">Password protection</link> page."
+msgstr "<app>Upravljalnik arhivov</app> ne zagotavlja zaÅÄite z geslom za obstojeÄe arhive. Geslo lahko nastavite samo za novo dodane datoteke. Navodila za to lahko najdete na strani <link xref=\"password-protection\">zaÅÄita gesla</link>."
 
-#~ msgid "pcutler foresightlinux org"
-#~ msgstr "pcutler foresightlinux org"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]