[nautilus] Updated Polish translationcommit fa23c7f38b2e2a52be92fb0e264ad6486f021299
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:   Fri Aug 24 02:35:02 2012 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po | 4087 ++++++++++++++++++++++++++------------------------------------
 1 files changed, 1734 insertions(+), 2353 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index d70a0f4..4e575c8 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-31 01:18+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-19 18:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-24 02:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-24 02:35+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -21,15 +21,15 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
-#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
-msgid "Saved search"
-msgstr "Zapisane wyszukiwanie"
-
 #: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
-msgid "Autorun Prompt"
-msgstr "Pytanie o automatyczne uruchamianie"
+msgid "Run Software"
+msgstr "Uruchamianie oprogramowania"
 
+#. Set initial window title
 #: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4290 ../src/nautilus-window.c:1881
+#: ../src/nautilus-window.c:2134
 msgid "Files"
 msgstr "Pliki"
 
@@ -37,6 +37,10 @@ msgstr "Pliki"
 msgid "Access and organize files"
 msgstr "Organizowanie plikÃw"
 
+#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
+msgid "Saved search"
+msgstr "Zapisane wyszukiwanie"
+
 #: ../eel/eel-canvas.c:1255 ../eel/eel-canvas.c:1256
 msgid "X"
 msgstr "X"
@@ -94,15 +98,15 @@ msgstr ""
 "PoÅoÅenie koÅca zaznaczenia przeciwnego w stosunku do kursora, liczone w "
 "znakach."
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:3105
+#: ../eel/eel-editable-label.c:3051
 msgid "Select All"
 msgstr "Zaznacz wszystko"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:3116
+#: ../eel/eel-editable-label.c:3062
 msgid "Input Methods"
 msgstr "Metody wprowadzania danych"
 
-#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:403
+#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:377
 msgid "Show more _details"
 msgstr "WyÅwietl wiÄcej _szczegÃÅÃw"
 
@@ -110,47 +114,51 @@ msgstr "WyÅwietl wiÄcej _szczegÃÅÃw"
 msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
 msgstr "MoÅna zatrzymaÄ to dziaÅanie poprzez klikniÄcie przycisku Anuluj."
 
-#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:93
+#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:99
 msgid " (invalid Unicode)"
 msgstr " (nieprawidÅowe kodowanie Unicode)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:129
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:120
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:68
-#: ../src/nautilus-pathbar.c:1273 ../src/nautilus-places-sidebar.c:700
-#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1338
+#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:101
+#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:67
+#: ../src/nautilus-pathbar.c:298 ../src/nautilus-places-sidebar.c:514
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1175
 msgid "Home"
 msgstr "Katalog domowy"
 
+#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2596
+msgid "The selection rectangle"
+msgstr "ProstokÄt zaznaczenia"
+
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:433
+#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:359
 msgid "Cut the selected text to the clipboard"
 msgstr "Wycina zaznaczony tekst do schowka"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:437
+#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:363
 msgid "Copy the selected text to the clipboard"
 msgstr "Kopiuje zaznaczony tekst do schowka"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:441
+#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:367
 msgid "Paste the text stored on the clipboard"
 msgstr "Wkleja tekst zapisany w schowku"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:444 ../src/nautilus-view.c:7020
+#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7533
 msgid "Select _All"
 msgstr "Z_aznacz wszystko"
 
 #. tooltip
-#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:445
+#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:371
 msgid "Select all the text in a text field"
 msgstr "Zaznacza caÅy tekst w polu tekstowym"
 
@@ -166,221 +174,208 @@ msgstr "W _dÃÅ"
 msgid "Use De_fault"
 msgstr "UÅyj do_myÅlnych"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
-#: ../src/nautilus-list-view.c:1658
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
+#: ../src/nautilus-list-view.c:1656
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:44
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:58
 msgid "The name and icon of the file."
 msgstr "Nazwa i ikona pliku."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:50
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:64
 msgid "Size"
 msgstr "Rozmiar"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:51
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
 msgid "The size of the file."
 msgstr "Rozmiar pliku."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:58
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:72
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:59
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:73
 msgid "The type of the file."
 msgstr "Typ pliku."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:270
-msgid "Date Modified"
-msgstr "Czas modyfikacji"
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
+msgid "Modified"
+msgstr "Zmodyfikowano"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:66
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:80
 msgid "The date the file was modified."
 msgstr "Data modyfikacji pliku."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:73
-msgid "Date Accessed"
-msgstr "Czas dostÄpu"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:74
-msgid "The date the file was accessed."
-msgstr "Data ostatniego dostÄpu do pliku."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:81
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:88
 msgid "Owner"
 msgstr "WÅaÅciciel"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:82
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:89
 msgid "The owner of the file."
 msgstr "WÅaÅciciel pliku."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:89
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:96
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:90
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
 msgid "The group of the file."
 msgstr "Grupa pliku."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4468
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:104
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4352
 msgid "Permissions"
 msgstr "Uprawnienia"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:98
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:105
 msgid "The permissions of the file."
 msgstr "Uprawnienia do pliku."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:105
-msgid "Octal Permissions"
-msgstr "Uprawnienia w notacji Ãsemkowej"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:106
-msgid "The permissions of the file, in octal notation."
-msgstr "Uprawnienia do pliku w notacji Ãsemkowej."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:113
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:112
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Typ MIME"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:114
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:113
 msgid "The mime type of the file."
 msgstr "Typ MIME pliku."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:121
-msgid "SELinux Context"
-msgstr "Kontekst SELinux"
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:120
+msgid "Security Context"
+msgstr "Kontekst zabezpieczeÅ"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:122
-msgid "The SELinux security context of the file."
-msgstr "Kontekst bezpieczeÅstwa SELinux dla danego pliku."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:121
+msgid "The security context of the file."
+msgstr "Kontekst zabezpieczeÅ pliku."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:342
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:112
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:128
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:329
 msgid "Location"
 msgstr "PoÅoÅenie"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:130
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
 msgid "The location of the file."
 msgstr "PoÅoÅenie pliku."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:171
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:170
 msgid "Trashed On"
 msgstr "Data przeniesienia do kosza"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:172
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:171
 msgid "Date when file was moved to the Trash"
 msgstr "Data, kiedy plik zostaÅ przeniesiony do kosza"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:178
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:177
 msgid "Original Location"
 msgstr "Pierwotne poÅoÅenie"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:179
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:178
 msgid "Original location of file before moved to the Trash"
 msgstr "Pierwotne poÅoÅenie plikÃw przed ich przeniesieniem do kosza"
 
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:195
+msgid "Relevance"
+msgstr "WaÅnoÅÄ"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:196
+msgid "Relevance rank for search"
+msgstr "Ocena waÅnoÅci wyszukiwania"
+
 #: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:435
 #: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:151
 msgid "on the desktop"
 msgstr "na pulpicie"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:92
+#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:91
 #, c-format
-msgid "You cannot move the volume \"%s\" to the trash."
+msgid "You cannot move the volume â%sâ to the trash."
 msgstr "Nie moÅna przenieÅÄ woluminu \"%s\" do kosza."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:102
+#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:101
 msgid ""
-"If you want to eject the volume, please use \"Eject\" in the popup menu of "
-"the volume."
+"If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of the "
+"volume."
 msgstr ""
 "Aby wysunÄÄ wolumin, naleÅy uÅyÄ pozycji \"WysuÅ\" w menu podrÄcznym "
 "woluminu."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:111
+#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:110
 msgid ""
-"If you want to unmount the volume, please use \"Unmount Volume\" in the "
-"popup menu of the volume."
+"If you want to unmount the volume, please use Unmount Volume in the popup "
+"menu of the volume."
 msgstr ""
 "Aby odmontowaÄ wolumin, naleÅy uÅyÄ pozycji \"Odmontuj wolumin\" w menu "
 "podrÄcznym woluminu."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:771
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:697
 msgid "_Move Here"
 msgstr "_PrzenieÅ tutaj"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:776
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:702
 msgid "_Copy Here"
 msgstr "S_kopiuj tutaj"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:781
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:707
 msgid "_Link Here"
 msgstr "UtwÃrz tutaj d_owiÄzanie"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:786
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:712
 msgid "Set as _Background"
 msgstr "Ustaw jako _tÅo"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:793
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:719
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1209
-#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:382
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1216
+#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:356
 msgid "This file cannot be mounted"
 msgstr "Tego pliku nie moÅna zamontowaÄ"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1254
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1261
 msgid "This file cannot be unmounted"
 msgstr "Tego pliku nie moÅna odmontowaÄ"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1288
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1295
 msgid "This file cannot be ejected"
 msgstr "Tego pliku nie moÅna wysunÄÄ"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1321
-#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:560
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1328
+#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:534
 msgid "This file cannot be started"
 msgstr "Tego pliku nie moÅna uruchomiÄ"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1373
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1404
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1380
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1411
 msgid "This file cannot be stopped"
 msgstr "Tego pliku nie moÅna zatrzymaÄ"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1815
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1822
 #, c-format
 msgid "Slashes are not allowed in filenames"
 msgstr "UkoÅniki w nazwach plikÃw nie sÄ dozwolone"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1833
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1840
 #, c-format
 msgid "File not found"
 msgstr "Nie odnaleziono pliku"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1861
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1868
 #, c-format
 msgid "Toplevel files cannot be renamed"
 msgstr "Nie moÅna zmieniaÄ nazw plikÃw najwyÅszego poziomu"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1884
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1891
 #, c-format
 msgid "Unable to rename desktop icon"
 msgstr "Nie moÅna zmieniÄ nazwy ikony pulpitu"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1913
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1920
 #, c-format
 msgid "Unable to rename desktop file"
 msgstr "Nie moÅna zmieniÄ nazwy pliku pulpitu"
 
-#. Today, use special word.
-#. * strftime patterns preceeded with the widest
-#. * possible resulting string for that pattern.
-#. *
+#.
 #. * Note to localizers: You can look at man strftime
 #. * for details on the format, but you should only use
 #. * the specifiers from the C standard, not extensions.
@@ -392,155 +387,54 @@ msgstr "Nie moÅna zmieniÄ nazwy pliku pulpitu"
 #. * off zero padding, and putting a "_" there will use
 #. * space padding instead of zero padding.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4361
-msgid "today at 00:00:00 PM"
-msgstr "dzisiaj o 00:00:00"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4362
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:470
-msgid "today at %-I:%M:%S %p"
-msgstr "dzisiaj o %-H:%M:%S"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4364
-msgid "today at 00:00 PM"
-msgstr "dzisiaj o 00:00"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4365
-msgid "today at %-I:%M %p"
-msgstr "dzisiaj o %-H:%M"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4367
-msgid "today, 00:00 PM"
-msgstr "dzisiaj, 00:00"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4368
-msgid "today, %-I:%M %p"
-msgstr "dzisiaj, %-H:%M"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4370
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4371
-msgid "today"
-msgstr "dzisiaj"
-
-#. Yesterday, use special word.
-#. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
-#.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4380
-msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
-msgstr "wczoraj o 00:00:00"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4381
-msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
-msgstr "wczoraj o %-H:%M:%S"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4383
-msgid "yesterday at 00:00 PM"
-msgstr "wczoraj o 00:00"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4384
-msgid "yesterday at %-I:%M %p"
-msgstr "wczoraj o %-H:%M"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4386
-msgid "yesterday, 00:00 PM"
-msgstr "wczoraj, 00:00"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4387
-msgid "yesterday, %-I:%M %p"
-msgstr "wczoraj, %-H:%M"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4389
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4390
-msgid "yesterday"
-msgstr "wczoraj"
-
-#. Current week, include day of week.
-#. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
-#. * The width measurement templates correspond to
-#. * the day/month name with the most letters.
-#.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4401
-msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
-msgstr "PoniedziaÅek, 00 paÅdziernik 0000 o 00:00:00"
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4421
+msgid "%-I:%M %P"
+msgstr "%-H:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4402
-msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
-msgstr "%A %-d %B %Y o %-H:%M:%S"
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4422
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4423
+msgid "%b %-e"
+msgstr "%-e %b"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4404
-msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
-msgstr "Pon, 00 PaÅ 0000 o 00:00:00"
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4424
+msgid "%b %-d %Y"
+msgstr "%-d %b %Y"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4405
-msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
-msgstr "%a, %-d %b %Y o %-H:%M:%S"
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4425
+msgid "%a, %b %e %Y %H:%M:%S %p"
+msgstr "%a, %e %b %Y o %-H:%M:%S"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4407
-msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
-msgstr "Pon, 00 PaÅ 0000 o 00:00"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4408
-msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
-msgstr "%a, %-d %b %Y o %-H:%M"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4410
-msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
-msgstr "00 PaÅ 0000 o 00:00"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4411
-msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
-msgstr "%-d %b %Y o %-H:%M"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4413
-msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
-msgstr "00 PaÅ 0000, 00:00"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4414
-msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
-msgstr "%-d %b %Y o %-H:%M"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4416
-msgid "00/00/00, 00:00 PM"
-msgstr "00/00/00, 00:00"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4417
-msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
-msgstr "%y.%m.%-d %-H:%M"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4419
-msgid "00/00/00"
-msgstr "00/00/00"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4420
-msgid "%m/%d/%y"
-msgstr "%d/%m/%y"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5058
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4919
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "Zmiana uprawnieÅ niedozwolona"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5353
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5214
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "Zmiana wÅaÅciciela niedozwolona"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5371
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5232
 #, c-format
 msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
 msgstr "Podany wÅaÅciciel \"%s\" nie istnieje"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5635
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5496
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "Zmiana grupy niedozwolona"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5653
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5514
 #, c-format
 msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
 msgstr "Podana grupa \"%s\" nie istnieje"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5810 ../src/nautilus-view.c:2856
+#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5648
+msgid "Me"
+msgstr "Ja"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5672 ../src/nautilus-view.c:3020
 #, c-format
 msgid "%'u item"
 msgid_plural "%'u items"
@@ -548,7 +442,7 @@ msgstr[0] "%'u element"
 msgstr[1] "%'u elementy"
 msgstr[2] "%'u elementÃw"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5811
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5673
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
@@ -556,7 +450,7 @@ msgstr[0] "%'u katalog"
 msgstr[1] "%'u katalogi"
 msgstr[2] "%'u katalogÃw"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5812
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5674
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -565,37 +459,37 @@ msgstr[1] "%'u pliki"
 msgstr[2] "%'u plikÃw"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6194
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6210
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6067
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6083
 msgid "? items"
 msgstr "? elementÃw"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6200
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6073
 msgid "? bytes"
 msgstr "? bajtÃw"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6215
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6088
 msgid "unknown type"
 msgstr "nieznany typ"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6218
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6091
 msgid "unknown MIME type"
 msgstr "nieznany typ MIME"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6232
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:1122
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6105
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:1103
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznane"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6282
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6156
 msgid "program"
 msgstr "program"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6302
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6176
 msgid "link"
 msgstr "dowiÄzanie"
 
@@ -604,20 +498,20 @@ msgstr "dowiÄzanie"
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6308
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6182
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
-#: ../src/nautilus-view-dnd.c:125
+#: ../src/nautilus-view-dnd.c:124
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "DowiÄzanie do %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6324
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6198
 msgid "link (broken)"
 msgstr "dowiÄzanie (uszkodzone)"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:141
 #, c-format
-msgid "Merge folder \"%s\"?"
+msgid "Merge folder â%sâ?"
 msgstr "PoÅÄczyÄ katalog \"%s\"?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:145
@@ -630,17 +524,17 @@ msgstr ""
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
 #, c-format
-msgid "An older folder with the same name already exists in \"%s\"."
+msgid "An older folder with the same name already exists in â%sâ."
 msgstr "Starszy katalog o tej samej nazwie juÅ istnieje w \"%s\"."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:154
 #, c-format
-msgid "A newer folder with the same name already exists in \"%s\"."
+msgid "A newer folder with the same name already exists in â%sâ."
 msgstr "Nowszy katalog o tej samej nazwie juÅ istnieje w \"%s\"."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:158
 #, c-format
-msgid "Another folder with the same name already exists in \"%s\"."
+msgid "Another folder with the same name already exists in â%sâ."
 msgstr "Inny katalog o tej samej nazwie juÅ istnieje w \"%s\"."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:163
@@ -649,17 +543,17 @@ msgstr "ZastÄpienie go spowoduje usuniÄcie wszystkich plikÃw w katalogu."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:165
 #, c-format
-msgid "Replace folder \"%s\"?"
+msgid "Replace folder â%sâ?"
 msgstr "ZastÄpiÄ katalog \"%s\"?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:167
 #, c-format
-msgid "A folder with the same name already exists in \"%s\"."
+msgid "A folder with the same name already exists in â%sâ."
 msgstr "Katalog o tej samej nazwie juÅ istnieje w \"%s\"."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:172
 #, c-format
-msgid "Replace file \"%s\"?"
+msgid "Replace file â%sâ?"
 msgstr "ZastÄpiÄ plik \"%s\"?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:174
@@ -668,17 +562,17 @@ msgstr "ZastÄpienie go spowoduje nadpisanie jego zawartoÅci."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:178
 #, c-format
-msgid "An older file with the same name already exists in \"%s\"."
+msgid "An older file with the same name already exists in â%sâ."
 msgstr "Starszy plik o tej samej nazwie juÅ istnieje w \"%s\"."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:182
 #, c-format
-msgid "A newer file with the same name already exists in \"%s\"."
+msgid "A newer file with the same name already exists in â%sâ."
 msgstr "Nowszy plik o tej samej nazwie juÅ istnieje w \"%s\"."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:186
 #, c-format
-msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
+msgid "Another file with the same name already exists in â%sâ."
 msgstr "Inny plik o tej samej nazwie juÅ istnieje w \"%s\"."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:252
@@ -687,13 +581,13 @@ msgstr "Pierwotny plik"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:253
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:284
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3097
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3096
 msgid "Size:"
 msgstr "Rozmiar:"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3079
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3078
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
@@ -716,7 +610,7 @@ msgid "_Select a new name for the destination"
 msgstr "_WybÃr nowej nazwy dla pliku docelowego"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:519
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:379
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:317
 msgid "Reset"
 msgstr "WyczyÅÄ"
 
@@ -937,11 +831,11 @@ msgstr " ("
 msgid " (%'d"
 msgstr " (%'d"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1310
-msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1323
+msgid "Are you sure you want to permanently delete â%Bâ from the trash?"
 msgstr "Na pewno trwale usunÄÄ element \"%B\" z kosza?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1313
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1326
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
@@ -953,31 +847,31 @@ msgstr[0] "Na pewno trwale usunÄÄ %'d zaznaczony element z kosza?"
 msgstr[1] "Na pewno trwale usunÄÄ %'d zaznaczone elementy z kosza?"
 msgstr[2] "Na pewno trwale usunÄÄ %'d zaznaczonych elementÃw z kosza?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1323
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1389
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1336
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1402
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "UsuniÄcie elementu spowoduje jego bezpowrotne utracenie."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1343
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1356
 msgid "Empty all items from Trash?"
 msgstr "OprÃÅniÄ kosz ze wszystkich elementÃw?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1347
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1360
 msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
 msgstr "Wszystkie elementy w koszu zostanÄ bezpowrotne usuniÄte."
 
 #. Empty Trash menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1350
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2209
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2788 ../src/nautilus-trash-bar.c:204
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1363
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2229
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2710
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Op_rÃÅnij kosz"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1377
-msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1390
+msgid "Are you sure you want to permanently delete â%Bâ?"
 msgstr "Na pewno trwale usunÄÄ element \"%B\"?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1380
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1393
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
 msgid_plural ""
@@ -986,7 +880,7 @@ msgstr[0] "Na pewno trwale usunÄÄ %'d zaznaczony element?"
 msgstr[1] "Na pewno trwale usunÄÄ %'d zaznaczone elementy?"
 msgstr[2] "Na pewno trwale usunÄÄ %'d zaznaczonych elementÃw?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1423
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1436
 #, c-format
 msgid "%'d file left to delete"
 msgid_plural "%'d files left to delete"
@@ -994,74 +888,76 @@ msgstr[0] "PozostaÅ %'d plik do usuniÄcia"
 msgstr[1] "PozostaÅy %'d pliki do usuniÄcia"
 msgstr[2] "PozostaÅo %'d plikÃw do usuniÄcia"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1429
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1442
 msgid "Deleting files"
 msgstr "Usuwanie plikÃw"
 
 #. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes".
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1443
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1456
 msgid "%T left"
 msgid_plural "%T left"
 msgstr[0] "PozostaÅa %T"
 msgstr[1] "PozostaÅy %T"
 msgstr[2] "PozostaÅo %T"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1510
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1544
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1583
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1660
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2462
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1523
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1557
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1596
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1673
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2491
 msgid "Error while deleting."
 msgstr "BÅÄd podczas usuwania."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1514
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1527
 msgid ""
-"Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have "
+"Files in the folder â%Bâ cannot be deleted because you do not have "
 "permissions to see them."
 msgstr ""
-"Nie moÅna usunÄÄ plikÃw z katalogu \"%B\": brak uprawnieÅ do ich "
+"Nie moÅna usunÄÄ plikÃw z katalogu \"%B\", poniewaÅ brak uprawnieÅ do ich "
 "wyÅwietlenia."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1517
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2521
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3509
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1530
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2550
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3538
 msgid ""
-"There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
+"There was an error getting information about the files in the folder â%Bâ."
 msgstr ""
 "WystÄpiÅ bÅÄd podczas pobierania informacji o plikach w katalogu \"%B\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1526
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3518
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1539
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3547
 msgid "_Skip files"
 msgstr "_PomiÅ pliki"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1547
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1560
 msgid ""
-"The folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to "
+"The folder â%Bâ cannot be deleted because you do not have permissions to "
 "read it."
-msgstr "Nie moÅna usunÄÄ plikÃw z katalogu \"%B\": brak uprawnieÅ do odczytu."
+msgstr ""
+"Nie moÅna usunÄÄ plikÃw z katalogu \"%B\", poniewaÅ brak uprawnieÅ do jego "
+"odczytania."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1550
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2560
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3554
-msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1563
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2589
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3583
+msgid "There was an error reading the folder â%Bâ."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas odczytywania katalogu \"%B\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1584
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1597
 msgid "Could not remove the folder %B."
 msgstr "Nie moÅna usunÄÄ katalogu %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1661
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1674
 msgid "There was an error deleting %B."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas usuwania %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1741
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1754
 msgid "Moving files to trash"
 msgstr "Przenoszenie plikÃw do kosza"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1743
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1756
 #, c-format
 msgid "%'d file left to trash"
 msgid_plural "%'d files left to trash"
@@ -1069,35 +965,36 @@ msgstr[0] "PozostaÅ %'d plik do przeniesienia do kosza"
 msgstr[1] "PozostaÅy %'d pliki do przeniesienia do kosza"
 msgstr[2] "PozostaÅo %'d plikÃw do przeniesienia do kosza"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1794
-msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
-msgstr "Nie moÅna przenieÅÄ pliku do kosza. UsunÄÄ go trwale?"
+#. Translators: %B is a file name
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1808
+msgid "â%Bâ can't be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
+msgstr "Nie moÅna przenieÅÄ pliku \"%B\" do kosza. UsunÄÄ go trwale?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1795
-msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
-msgstr "Nie moÅna przenieÅÄ pliku \"%B\" do kosza."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1814
+msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
+msgstr "To zdalne poÅoÅenie nie obsÅuguje przenoszenia elementÃw do kosza."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1972
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1988
 msgid "Trashing Files"
 msgstr "Przenoszenie plikÃw do kosza"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1974
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1990
 msgid "Deleting Files"
 msgstr "Usuwanie plikÃw"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2042
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2058
 msgid "Unable to eject %V"
 msgstr "Nie moÅna wysunÄÄ %V"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2044
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2060
 msgid "Unable to unmount %V"
 msgstr "Nie moÅna odmontowaÄ %V"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2199
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2219
 msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
 msgstr "OprÃÅniÄ kosz przed odmontowaniem?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2201
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2221
 msgid ""
 "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
 "All trashed items on the volume will be permanently lost."
@@ -1105,16 +1002,18 @@ msgstr ""
 "Kosz musi zostaÄ oprÃÅniony, aby odzyskaÄ wolne miejsce na tym urzÄdzeniu. "
 "Wszystkie elementy w koszu zostanÄ bezpowrotnie utracone."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2207
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2227
 msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "_Nie oprÃÅniaj kosza"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2333
+#. Translators: %s is a file name formatted for display
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2362
+#: ../src/nautilus-view.c:6642
 #, c-format
-msgid "Unable to mount %s"
-msgstr "Nie moÅna zamontowaÄ %s"
+msgid "Unable to access â%sâ"
+msgstr "Nie moÅna uzyskaÄ dostÄpu do pliku \"%s\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2409
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2438
 #, c-format
 msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
@@ -1122,7 +1021,7 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do skopiowania %'d pliku (%S)"
 msgstr[1] "Przygotowywanie do skopiowania %'d plikÃw (%S)"
 msgstr[2] "Przygotowywanie do skopiowania %'d plikÃw (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2415
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2444
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
@@ -1130,7 +1029,7 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d pliku (%S)"
 msgstr[1] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plikÃw (%S)"
 msgstr[2] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plikÃw (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2421
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2450
 #, c-format
 msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
@@ -1138,7 +1037,7 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do usuniÄcia %'d pliku (%S)"
 msgstr[1] "Przygotowywanie do usuniÄcia %'d plikÃw (%S)"
 msgstr[2] "Przygotowywanie do usuniÄcia %'d plikÃw (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2427
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2456
 #, c-format
 msgid "Preparing to trash %'d file"
 msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
@@ -1146,67 +1045,71 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d pliku do kosza"
 msgstr[1] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plikÃw do kosza"
 msgstr[2] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plikÃw do kosza"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2458
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3369
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3501
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3546
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2487
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3398
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3530
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3575
 msgid "Error while copying."
 msgstr "BÅÄd podczas kopiowania."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2460
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3499
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3544
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2489
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3528
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3573
 msgid "Error while moving."
 msgstr "BÅÄd podczas przenoszenia."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2464
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2493
 msgid "Error while moving files to trash."
 msgstr "BÅÄd podczas przenoszenia plikÃw do kosza."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2518
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2547
 msgid ""
-"Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have "
+"Files in the folder â%Bâ cannot be handled because you do not have "
 "permissions to see them."
 msgstr ""
-"Pliki w katalogu \"%B\" nie mogÄ byÄ obsÅuÅone: brak uprawnieÅ do ich "
-"wyÅwietlenia."
+"Pliki w katalogu \"%B\" nie mogÄ byÄ obsÅuÅone, poniewaÅ brak uprawnieÅ do "
+"ich wyÅwietlenia."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2557
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2586
 msgid ""
-"The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
+"The folder â%Bâ cannot be handled because you do not have permissions to "
 "read it."
-msgstr "Katalog \"%B\" nie moÅe byÄ obsÅuÅony: brak uprawnieÅ do jego odczytu."
+msgstr ""
+"Katalog \"%B\" nie moÅe zostaÄ obsÅuÅony, poniewaÅ brak uprawnieÅ do jego "
+"odczytania."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2634
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2663
 msgid ""
-"The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
-"read it."
-msgstr "Plik \"%B\" nie moÅe byÄ obsÅuÅony: brak uprawnieÅ do jego odczytu."
+"The file â%Bâ cannot be handled because you do not have permissions to read "
+"it."
+msgstr ""
+"Plik \"%B\" nie moÅe zostaÄ obsÅuÅony, poniewaÅ brak uprawnieÅ do jego "
+"odczytania."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2637
-msgid "There was an error getting information about \"%B\"."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2666
+msgid "There was an error getting information about â%Bâ."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas pobierania informacji o \"%B\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2738
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2780
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2814
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2844
-msgid "Error while copying to \"%B\"."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2767
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2809
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2843
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2873
+msgid "Error while copying to â%Bâ."
 msgstr "BÅÄd podczas kopiowania do \"%B\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2742
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2771
 msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
 msgstr "Brak uprawnieÅ do dostÄpu do katalogu docelowego."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2744
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2773
 msgid "There was an error getting information about the destination."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas pobierania informacji o miejscu docelowym."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2781
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2810
 msgid "The destination is not a folder."
 msgstr "Miejsce docelowe nie jest katalogiem."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2815
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2844
 msgid ""
 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
 "space."
@@ -1214,54 +1117,54 @@ msgstr ""
 "Brak wystarczajÄcej iloÅci miejsca w miejscu docelowym. ProszÄ sprÃbowaÄ "
 "usunÄÄ pliki, aby zwolniÄ wiÄcej miejsca."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2817
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2846
 #, c-format
 msgid "%S more space is required to copy to the destination."
 msgstr "Wymagane jest %S wiÄcej miejsca, aby skopiowaÄ do miejsca docelowego."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2845
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2874
 msgid "The destination is read-only."
 msgstr "Miejsce docelowe jest tylko do odczytu."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2904
-msgid "Moving \"%B\" to \"%B\""
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2933
+msgid "Moving â%Bâ to â%Bâ"
 msgstr "Przenoszenie \"%B\" do \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2905
-msgid "Copying \"%B\" to \"%B\""
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2934
+msgid "Copying â%Bâ to â%Bâ"
 msgstr "Kopiowanie \"%B\" do \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2912
-msgid "Duplicating \"%B\""
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2941
+msgid "Duplicating â%Bâ"
 msgstr "Powielanie \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2920
-msgid "Moving file %'d of %'d (in \"%B\") to \"%B\""
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2949
+msgid "Moving file %'d of %'d (in â%Bâ) to â%Bâ"
 msgstr "Przenoszenie %'d pliku z %'d (w \"%B\") do \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2922
-msgid "Copying file %'d of %'d (in \"%B\") to \"%B\""
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2951
+msgid "Copying file %'d of %'d (in â%Bâ) to â%Bâ"
 msgstr "Kopiowanie %'d pliku z %'d (w \"%B\") do \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2929
-msgid "Duplicating file %'d of %'d (in \"%B\")"
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2958
+msgid "Duplicating file %'d of %'d (in â%Bâ)"
 msgstr "Powielanie %'d pliku z %'d (w \"%B\")"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2938
-msgid "Moving file %'d of %'d to \"%B\""
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2967
+msgid "Moving file %'d of %'d to â%Bâ"
 msgstr "Przenoszenie %'d pliku z %'d do \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2940
-msgid "Copying file %'d of %'d to \"%B\""
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2969
+msgid "Copying file %'d of %'d to â%Bâ"
 msgstr "Kopiowanie %'d pliku z %'d do \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2946
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2975
 #, c-format
 msgid "Duplicating file %'d of %'d"
 msgstr "Powielanie %'d pliku z %'d"
 
 #. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2965
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2994
 #, c-format
 msgid "%S of %S"
 msgstr "%S z %S"
@@ -1271,116 +1174,117 @@ msgstr "%S z %S"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2976
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3005
 msgid "%S of %S â %T left (%S/sec)"
 msgid_plural "%S of %S â %T left (%S/sec)"
 msgstr[0] "%S z %S â pozostaÅa %T (%S/s)"
 msgstr[1] "%S z %S â pozostaÅy %T (%S/s)"
 msgstr[2] "%S z %S â pozostaÅo %T (%S/s)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3373
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3402
 msgid ""
-"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
+"The folder â%Bâ cannot be copied because you do not have permissions to "
 "create it in the destination."
 msgstr ""
-"Katalog \"%B\" nie moÅe zostaÄ skopiowany: brak uprawnieÅ do jego utworzenia "
-"w miejscu docelowym."
+"Katalog \"%B\" nie moÅe zostaÄ skopiowany, poniewaÅ brak uprawnieÅ do jego "
+"utworzenia w miejscu docelowym."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3376
-msgid "There was an error creating the folder \"%B\"."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3405
+msgid "There was an error creating the folder â%Bâ."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas tworzenia katalogu \"%B\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3506
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3535
 msgid ""
-"Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
+"Files in the folder â%Bâ cannot be copied because you do not have "
 "permissions to see them."
 msgstr ""
-"Pliki w katalogu \"%B\" nie mogÄ zostaÄ skopiowane: brak uprawnieÅ do ich "
-"wyÅwietlenia."
+"Pliki w katalogu \"%B\" nie mogÄ zostaÄ skopiowane, poniewaÅ brak uprawnieÅ "
+"do ich wyÅwietlenia."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3551
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3580
 msgid ""
-"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
-"read it."
+"The folder â%Bâ cannot be copied because you do not have permissions to read "
+"it."
 msgstr ""
-"Katalog \"%B\" nie moÅe zostaÄ skopiowany: brak uprawnieÅ do jego odczytu."
+"Katalog \"%B\" nie moÅe zostaÄ skopiowany, poniewaÅ brak uprawnieÅ do jego "
+"odczytania."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3596
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4287
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4899
-msgid "Error while moving \"%B\"."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3625
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4316
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4928
+msgid "Error while moving â%Bâ."
 msgstr "BÅÄd podczas przenoszenia \"%B\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3597
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3626
 msgid "Could not remove the source folder."
 msgstr "Nie moÅna usunÄÄ katalogu ÅrÃdÅowego."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3682
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3723
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4289
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4360
-msgid "Error while copying \"%B\"."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3711
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3752
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4318
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4389
+msgid "Error while copying â%Bâ."
 msgstr "BÅÄd podczas kopiowania \"%B\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3683
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3712
 #, c-format
 msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
 msgstr "Nie moÅna usunÄÄ plikÃw z istniejÄcego juÅ katalogu %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3724
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3753
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file %F."
 msgstr "Nie moÅna usunÄÄ istniejÄcego juÅ pliku %F."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4042
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4745
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4071
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4774
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "Nie moÅna przenieÅÄ katalogu do niego samego."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4043
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4746
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4072
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4775
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "Nie moÅna skopiowaÄ katalogu do niego samego."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4044
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4747
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4073
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4776
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "Katalog docelowy znajduje siÄ wewnÄtrz katalogu ÅrÃdÅowego."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4075
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4104
 msgid "You cannot move a file over itself."
 msgstr "Nie moÅna przenieÅÄ pliku na niego samego."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4076
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4105
 msgid "You cannot copy a file over itself."
 msgstr "Nie moÅna skopiowaÄ pliku na niego samego."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4077
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4106
 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
 msgstr "Plik ÅrÃdÅowy zostaÅby nadpisany przez docelowy."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4291
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4320
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
 msgstr "Nie moÅna usunÄÄ istniejÄcego juÅ pliku o tej samej nazwie w %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4361
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4390
 #, c-format
 msgid "There was an error copying the file into %F."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas kopiowania pliku do %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4593
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4627
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4622
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4656
 msgid "Copying Files"
 msgstr "Kopiowanie plikÃw"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4655
-msgid "Preparing to Move to \"%B\""
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4684
+msgid "Preparing to Move to â%Bâ"
 msgstr "Przygotowywanie do przeniesienia do \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4659
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4688
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
@@ -1388,20 +1292,20 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d pliku"
 msgstr[1] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plikÃw"
 msgstr[2] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plikÃw"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4900
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4929
 #, c-format
 msgid "There was an error moving the file into %F."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas przenoszenia plikÃw do %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5162
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5191
 msgid "Moving Files"
 msgstr "Przenoszenie plikÃw"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5197
-msgid "Creating links in \"%B\""
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5226
+msgid "Creating links in â%Bâ"
 msgstr "Tworzenie dowiÄzaÅ w \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5201
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5230
 #, c-format
 msgid "Making link to %'d file"
 msgid_plural "Making links to %'d files"
@@ -1409,86 +1313,86 @@ msgstr[0] "Tworzenie dowiÄzania do %'d pliku"
 msgstr[1] "Tworzenie dowiÄzaÅ do %'d plikÃw"
 msgstr[2] "Tworzenie dowiÄzaÅ do %'d plikÃw"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5336
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5365
 msgid "Error while creating link to %B."
 msgstr "BÅÄd podczas tworzenia dowiÄzania do %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5338
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5367
 msgid "Symbolic links only supported for local files"
 msgstr "DowiÄzania symboliczne sÄ obsÅugiwane tylko dla plikÃw lokalnych"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5341
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5370
 msgid "The target doesn't support symbolic links."
 msgstr "Element docelowy nie obsÅuguje dowiÄzaÅ symbolicznych."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5344
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5373
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the symlink in %F."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas tworzenia dowiÄzania symbolicznego w %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5663
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5692
 msgid "Setting permissions"
 msgstr "Ustawianie uprawnieÅ"
 
 #. localizers: the initial name of a new folder
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5928
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5957
 msgid "Untitled Folder"
 msgstr "Katalog bez nazwy"
 
 #. localizers: the initial name of a new template document
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5934
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5963
 #, c-format
 msgid "Untitled %s"
 msgstr "%s bez nazwy"
 
 #. localizers: the initial name of a new empty document
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5940
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5969
 msgid "Untitled Document"
 msgstr "Dokument bez nazwy"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6118
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6147
 msgid "Error while creating directory %B."
 msgstr "BÅÄd podczas tworzenia katalogu %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6120
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6149
 msgid "Error while creating file %B."
 msgstr "BÅÄd podczas tworzenia pliku %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6122
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6151
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the directory in %F."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas tworzenia katalogu w %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6391
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6420
 msgid "Emptying Trash"
 msgstr "OprÃÅnianie kosza"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6439
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6480
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6515
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6550
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6468
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6509
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6544
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6579
 msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
 msgstr "Nie moÅna oznaczyÄ aktywatora jako zaufanego (wykonywalny)"
 
 #. Reset to default info
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:135
-#: ../src/nautilus-view.c:2392
+#: ../src/nautilus-view.c:2555
 msgid "Undo"
 msgstr "Cofnij"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:138
-#: ../src/nautilus-view.c:2393
+#: ../src/nautilus-view.c:2556
 msgid "Undo last action"
 msgstr "Cofa ostatniÄ czynnoÅÄ"
 
 #. Reset to default info
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:142
-#: ../src/nautilus-view.c:2411
+#: ../src/nautilus-view.c:2574
 msgid "Redo"
 msgstr "PonÃw"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:145
-#: ../src/nautilus-view.c:2412
+#: ../src/nautilus-view.c:2575
 msgid "Redo last undone action"
 msgstr "Ponawia ostatniÄ czynnoÅÄ"
 
@@ -1787,134 +1691,127 @@ msgstr "_Cofnij przeniesienie do kosza"
 msgid "_Redo Trash"
 msgstr "_PonÃw przeniesienie do kosza"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1301
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1300
 #, c-format
 msgid "Restore original permissions of items enclosed in '%s'"
 msgstr "Przywraca pierwotne uprawnienia elementÃw zawartych w \"%s\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1302
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1301
 #, c-format
 msgid "Set permissions of items enclosed in '%s'"
 msgstr "Ustawia uprawnienia elementÃw zawartych w \"%s\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1304
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1459
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1303
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1458
 msgid "_Undo Change Permissions"
 msgstr "_Cofnij zmianÄ uprawnieÅ"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1305
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1460
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1304
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1459
 msgid "_Redo Change Permissions"
 msgstr "_PonÃw zmianÄ uprawnieÅ"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1456
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1455
 #, c-format
 msgid "Restore original permissions of '%s'"
 msgstr "Przywraca pierwotne uprawnienia \"%s\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1457
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1456
 #, c-format
 msgid "Set permissions of '%s'"
 msgstr "Ustawia uprawnienia \"%s\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1567
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1566
 #, c-format
 msgid "Restore group of '%s' to '%s'"
 msgstr "Przywraca grupÄ \"%s\" na \"%s\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1569
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1568
 #, c-format
 msgid "Set group of '%s' to '%s'"
 msgstr "Ustawia grupÄ \"%s\" na \"%s\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1572
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1571
 msgid "_Undo Change Group"
 msgstr "_Cofnij zmianÄ grupy"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1573
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1572
 msgid "_Redo Change Group"
 msgstr "_PonÃw zmianÄ grupy"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1575
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1574
 #, c-format
 msgid "Restore owner of '%s' to '%s'"
 msgstr "Przywraca wÅaÅciciela \"%s\" na \"%s\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1577
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1576
 #, c-format
 msgid "Set owner of '%s' to '%s'"
 msgstr "Ustawia wÅaÅciciela \"%s\" na \"%s\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1580
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1579
 msgid "_Undo Change Owner"
 msgstr "_Cofnij zmianÄ wÅaÅciciela"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1581
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1580
 msgid "_Redo Change Owner"
 msgstr "_PonÃw zmianÄ wÅaÅciciela"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1229
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:882
 #, c-format
-msgid "Could not determine original location of \"%s\" "
+msgid "Could not determine original location of â%sâ "
 msgstr "Nie moÅna okreÅliÄ pierwotnego poÅoÅenia \"%s\" "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1233
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:886
 msgid "The item cannot be restored from trash"
 msgstr "Nie moÅna przywrÃciÄ elementu z kosza"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2664
-msgid "The selection rectangle"
-msgstr "ProstokÄt zaznaczenia"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:83
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:81
 #, c-format
-msgid "Error while adding \"%s\": %s"
+msgid "Error while adding â%sâ: %s"
 msgstr "BÅÄd podczas dodawania \"%s\": %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:85
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:83
 msgid "Could not add application"
 msgstr "Nie moÅna dodaÄ programu"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:113
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:111
 msgid "Could not forget association"
 msgstr "Nie moÅna usunÄÄ powiÄzania"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:137
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:135
 msgid "Forget association"
 msgstr "UsuÅ powiÄzanie"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:175
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:173
 #, c-format
-msgid "Error while setting \"%s\" as default application: %s"
+msgid "Error while setting â%sâ as default application: %s"
 msgstr "BÅÄd podczas ustawiania \"%s\" jako domyÅlnego programu: %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:177
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:175
 msgid "Could not set as default"
 msgstr "Nie moÅna ustawiÄ jako domyÅlnego"
 
-#. the %s here is a file extension
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:279
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:297
+#. Translators: the %s here is a file extension
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:253
 #, c-format
 msgid "%s document"
 msgstr "Dokument %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:284
+#. Translators; %s here is a mime-type description
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:260
 #, c-format
-msgid "Open all files of type \"%s\" with"
+msgid "Open all files of type â%sâ with"
 msgstr "Otwieranie wszystkich plikÃw typu \"%s\" za pomocÄ"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:304
+#. Translators: first %s is filename, second %s is mime-type description
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:267
 #, c-format
-msgid "Select an application to open %s and other files of type \"%s\""
+msgid "Select an application to open â%sâ and other files of type â%sâ"
 msgstr ""
-"ProszÄ wybraÄ program do otwierania pliku %s i innych plikÃw typu \"%s\""
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:366
-msgid "Show other applications"
-msgstr "WyÅwietl inne programy"
+"ProszÄ wybraÄ program do otwierania pliku \"%s\" i innych plikÃw typu \"%s\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:395
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:333
 msgid "Set as default"
 msgstr "Ustaw jako domyÅlny"
 
@@ -1965,35 +1862,17 @@ msgstr "Przygotowanie"
 #: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:160
 #: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:186
 #: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:218
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1148
 msgid "Search"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:132
 #, c-format
-msgid "Search for \"%s\""
+msgid "Search for â%sâ"
 msgstr "Wyszukiwanie \"%s\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:173
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1001
-msgid "Edit"
-msgstr "Edycja"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:174
-msgid "Undo Edit"
-msgstr "Cofnij zmiany"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:175
-msgid "Undo the edit"
-msgstr "Cofa zmiany"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:176
-msgid "Redo Edit"
-msgstr "PonÃw zmiany"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:177
-msgid "Redo the edit"
-msgstr "Ponawia zmiany"
+#: ../libnautilus-private/nautilus-search-engine.c:154
+msgid "Unable to complete the requested search"
+msgstr "Nie moÅna ukoÅczyÄ ÅÄdanego wyszukiwania"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Where to position newly open tabs in browser windows."
@@ -2011,25 +1890,10 @@ msgstr ""
 "doÅÄczone na koniec listy kart."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
-msgstr ""
-"WÅÄcza klasyczne zachowanie programu, gdzie wszystkie okna sÄ przeglÄdarkami"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:4
-msgid ""
-"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
-"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
-"behavior."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy wszystkie okna programu Nautilus bÄdÄ oknami przeglÄdarki. Jest "
-"to zachowanie programu Nautilus sprzed wersji 2.6; czÄÅÄ osÃb woli ten "
-"wÅaÅnie styl."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
 msgstr "UÅywanie wpisu poÅoÅenia zamiast paska ÅcieÅki"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:6
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
 "input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
@@ -2037,13 +1901,13 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy okna programu Nautilus bÄdÄ zawsze uÅywaÅy tekstowego pola "
 "paska poÅoÅenia zamiast paska ÅcieÅki."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:7
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy ÅÄdaÄ potwierdzenia podczas usuwania plikÃw lub oprÃÅniania "
 "kosza"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:8
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
 "delete files, or empty the Trash."
@@ -2051,11 +1915,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy podczas prÃby usuniÄcia plikÃw lub oprÃÅnienia kosza bÄdzie "
 "wymagane potwierdzenie."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:9
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Whether to enable immediate deletion"
 msgstr "OkreÅla, czy wÅÄczyÄ natychmiastowe usuwanie"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:10
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:8
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
 "file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
@@ -2065,30 +1929,11 @@ msgstr ""
 "natychmiastowego usuniÄcia pliku. Funkcja ta moÅe byÄ niebezpieczna, naleÅy "
 "jej uÅywaÄ z rozwagÄ."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:11
-msgid "When to show preview text in icons"
-msgstr "Kiedy wyÅwietlaÄ podglÄd tekstu w ikonach"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:12
-msgid ""
-"Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
-"file's icon. If set to \"always\" then always show previews, even if the "
-"folder is on a remote server. If set to \"local-only\" then only show "
-"previews for local file systems. If set to \"never\" then never bother to "
-"read preview data."
-msgstr ""
-"Ustawienie wydajnoÅci wyÅwietlania zawartoÅci plikÃw tekstowych w ikonach. "
-"JeÅeli ustawiono \"always\" (zawsze), wtedy zawsze wyÅwietlana jest "
-"zawartoÅÄ, nawet jeÅli katalog jest na zdalnym serwerze. JeÅeli ustawiono "
-"\"local-only\" (tylko lokalne), wtedy wyÅwietlana jest zawartoÅÄ plikÃw "
-"lokalnych. JeÅeli ustawiono \"never\" (nigdy), nie sÄ odczytywane Åadne dane "
-"do podglÄdu."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:13
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:9
 msgid "When to show number of items in a folder"
 msgstr "Kiedy wyÅwietlaÄ liczbÄ elementÃw w katalogu"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:14
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
 "\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
@@ -2101,11 +1946,11 @@ msgstr ""
 "\"local-only\" (tylko lokalne), wtedy wyÅwietlane sÄ liczniki dla lokalnego "
 "systemu plikÃw. JeÅeli ustawiono \"never\" (nigdy), elementy nie sÄ liczone."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:15
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Type of click used to launch/open files"
 msgstr "Typ klikniÄcia uÅywany do uruchamiania/otwierania plikÃw"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:16
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:12
 msgid ""
 "Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
 "\" to launch them on a double click."
@@ -2114,11 +1959,11 @@ msgstr ""
 "pomocÄ pojedynczego klikniÄcia lub \"double\" (podwÃjnie), aby uruchamiaÄ "
 "pliki za pomocÄ podwÃjnego klikniÄcia."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:17
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:13
 msgid "What to do with executable text files when activated"
 msgstr "CzynnoÅÄ po aktywacji wykonywalnych plikÃw tekstowych"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:18
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:14
 msgid ""
 "What to do with executable text files when they are activated (single or "
 "double clicked). Possible values are \"launch\" to launch them as programs, "
@@ -2130,11 +1975,11 @@ msgstr ""
 "uruchomienie jako program, \"ask\" - pytanie co zrobiÄ poprzez okno "
 "dialogowe, \"display\" - wyÅwietlanie jako plikÃw tekstowych."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:19
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Show the package installer for unknown mime types"
 msgstr "WyÅwietlanie instalatora pakietÃw dla nieznanych typÃw MIME"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:20
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:16
 msgid ""
 "Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown mime "
 "type is opened, in order to search for an application to handle it."
@@ -2143,13 +1988,13 @@ msgstr ""
 "przypadku otwarcia nieznanego typu MIME, aby wyszukaÄ program do jego "
 "obsÅugi."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:21
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy uÅywaÄ dodatkowych zdarzeÅ przyciskÃw myszy w oknach "
 "przeglÄdania programu Nautilus"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:22
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:18
 msgid ""
 "For users with mice that have \"Forward\" and \"Back\" buttons, this key "
 "will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is "
@@ -2159,11 +2004,11 @@ msgstr ""
 "ten klucz okreÅla, czy jakaÅ czynnoÅÄ jest podejmowana przez program "
 "Nautilus, jeÅli zostanie naciÅniÄty przycisk."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:23
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Mouse button to activate the \"Forward\" command in browser window"
 msgstr "Przycisk myszy do aktywowania polecenia \"Dalej\" w oknie przeglÄdarki"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:24
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:20
 msgid ""
 "For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
 "will set which button activates the \"Forward\" command in a browser window. "
@@ -2173,12 +2018,12 @@ msgstr ""
 "ten klucz ustawia, ktÃry przycisk wÅÄcza polecenie \"Dalej\" w oknie "
 "przeglÄdarki. MoÅliwe wartoÅci mieszczÄ siÄ w zakresie miÄdzy 6 a 14."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:25
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Mouse button to activate the \"Back\" command in browser window"
 msgstr ""
 "Przycisk myszy do aktywowania polecenia \"Wstecz\" w oknie przeglÄdarki"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:26
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:22
 msgid ""
 "For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
 "will set which button activates the \"Back\" command in a browser window. "
@@ -2188,56 +2033,45 @@ msgstr ""
 "ten klucz ustawia, ktÃry przycisk wÅÄcza polecenie \"Wstecz\" w oknie "
 "przeglÄdarki. MoÅliwe wartoÅci mieszczÄ siÄ w zakresie miÄdzy 6 a 14."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:27
-msgid "When to show thumbnails of image files"
-msgstr "Kiedy wyÅwietlaÄ miniaturki plikÃw graficznych"
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:23
+msgid "When to show thumbnails of files"
+msgstr "Kiedy wyÅwietlaÄ miniatury plikÃw"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:28
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:24
 msgid ""
-"Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
-"\"always\" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. "
-"If set to \"local-only\" then only show thumbnails for local file systems. "
-"If set to \"never\" then never bother to thumbnail images, just use a "
-"generic icon."
+"Speed tradeoff for when to show a file as a thumbnail. If set to \"always\" "
+"then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
+"\"local-only\" then only show thumbnails for local file systems. If set to "
+"\"never\" then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. "
+"Despite what the name may suggest, this applies to any previewable file type."
 msgstr ""
-"Ustawienie wydajnoÅci wyÅwietlania miniatur plikÃw graficznych. JeÅeli "
-"ustawiono \"always\" (zawsze), wtedy zawsze wyÅwietlana jest miniaturka, "
-"nawet jeÅli katalog jest na zdalnym serwerze. JeÅeli ustawiono \"local-only"
-"\" (tylko lokalne), wtedy wyÅwietlane sÄ miniaturki plikÃw lokalnych. JeÅeli "
-"ustawiono \"never\" (nigdy), zamiast miniaturek wyÅwietlane sÄ standardowe "
-"ikony."
+"Ustawienie wydajnoÅci wyÅwietlania miniatur plikÃw. JeÅeli ustawiono \"always"
+"\" (zawsze), wtedy zawsze wyÅwietlana jest miniaturka, nawet jeÅli katalog "
+"jest na zdalnym serwerze. JeÅeli ustawiono \"local-only\" (tylko lokalne), "
+"wtedy wyÅwietlane sÄ miniatury plikÃw lokalnych. JeÅeli ustawiono \"never"
+"\" (nigdy), zamiast miniatur wyÅwietlane sÄ standardowe ikony. Mimo tego, co "
+"moÅe sugerowaÄ nazwa, to ustawienie odnosi siÄ do wszystkich typÃw plikÃw, "
+"dla ktÃrych moÅna utworzyÄ podglÄd."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:29
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Maximum image size for thumbnailing"
-msgstr "Maksymalny rozmiar obrazu do utworzenia miniaturki"
+msgstr "Maksymalny rozmiar obrazu do utworzenia miniatury"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:30
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:26
 msgid ""
 "Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
 "setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
 "load or use lots of memory."
 msgstr ""
-"Obrazy powyÅej tego rozmiaru (w bajtach) nie bÄdÄ miaÅy miniaturek. "
-"Ustawienie to zapobiega tworzeniu miniaturek dla bardzo duÅych plikÃw, co "
-"moÅe zabieraÄ duÅo czasu i pamiÄci."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:31
-msgid "Show advanced permissions in the file property dialog"
-msgstr "Zaawansowane uprawnienia w oknie wÅaÅciwoÅci pliku"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:32
-msgid ""
-"If set to true, then Nautilus lets you edit and display file permissions in "
-"a more unix-like way, accessing some more esoteric options."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy moÅna zmieniaÄ prawa dostÄpu do plikÃw w formie bardziej "
-"uniksowej, z dostÄpem do bardziej zÅoÅonych opcji."
+"Obrazy powyÅej tego rozmiaru (w bajtach) nie bÄdÄ miaÅy miniatur. Ustawienie "
+"to zapobiega tworzeniu miniatur dla bardzo duÅych plikÃw, co moÅe zabieraÄ "
+"duÅo czasu i pamiÄci."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:33
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Show folders first in windows"
 msgstr "Katalogi na poczÄtku listy w oknie"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:34
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:28
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
 "icon and list views."
@@ -2245,11 +2079,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy w widokach ikon i listy wyÅwietlane bÄdÄ najpierw katalogi, a "
 "potem pliki."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:35
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Default sort order"
 msgstr "DomyÅlny porzÄdek sortowania"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:36
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:30
 msgid ""
 "The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
 "\", \"size\", \"type\" and \"mtime\"."
@@ -2258,11 +2092,11 @@ msgstr ""
 "to: \"name\" (nazwa), \"size\" (rozmiar), \"type\" (typ) i \"mtime\" (czas "
 "modyfikacji)."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:37
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Reverse sort order in new windows"
 msgstr "OdwrÃcona kolejnoÅÄ porzÄdkowania w nowych oknach"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:38
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:32
 msgid ""
 "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
 "by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
@@ -2275,49 +2109,25 @@ msgstr ""
 "JeÅeli pliki sÄ sortowane wedÅug rozmiaru, wtedy zamiast rosnÄco bÄdÄ "
 "sortowane malejÄco."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:39
-msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
-msgstr "UÅycie katalogu domowego uÅytkownika jako pulpitu"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:40
-msgid ""
-"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
-"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy katalog domowy uÅytkownika ma byÄ uÅyty jako pulpit. JeÅeli "
-"nie, wÃwczas jako pulpit uÅyty zostanie katalog ~/Desktop."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:41
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Default folder viewer"
 msgstr "DomyÅlna przeglÄdarka katalogÃw"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:42
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:34
 msgid ""
 "When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
 "another view for that particular folder. Possible values are \"list-view\", "
-"\"icon-view\" and \"compact-view\"."
+"and \"icon-view\"."
 msgstr ""
 "Widok uÅywany do przeglÄdania zawartoÅci katalogu, jeÅli nie wybrano innego "
-"widoku dla danego katalogu. Dopuszczalne wartoÅci to \"list-view\" (Widok "
-"listy), \"icon-view\" (Widok ikon) oraz \"compact-view\" (Widok zwarty)."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:43
-msgid "Date Format"
-msgstr "Format daty"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:44
-msgid ""
-"The format of file dates. Possible values are \"locale\", \"iso\", and "
-"\"informal\"."
-msgstr ""
-"Format dat plikÃw. Dopuszczalne wartoÅci to \"locale\", \"iso\" i \"informal"
-"\"."
+"widoku dla danego katalogu. Dopuszczalne wartoÅci to \"list-view\" (widok "
+"listy) i \"icon-view\" (widok ikon)."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:45
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:35
 msgid "Whether to show hidden files"
 msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ pliki ukryte"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:46
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:36
 msgid ""
 "If set to true, then hidden files are shown by default in the file manager. "
 "Hidden files are either dotfiles, listed in the folder's .hidden file or "
@@ -2327,11 +2137,11 @@ msgstr ""
 "ukrytymi sÄ pliki z kropkÄ na poczÄtku nazwy, pliki wymienione w pliku ."
 "hidden katalogu oraz pliku zapasowe z tyldÄ (~) na koÅcu nazwy."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:47
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Bulk rename utility"
 msgstr "NarzÄdzie do masowej zmiany nazw"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:48
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:38
 msgid ""
 "If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as "
 "a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register "
@@ -2346,54 +2156,43 @@ msgstr ""
 "oddzielone spacjami. JeÅli nazwa pliku wykonywalnego nie jest peÅnÄ ÅcieÅkÄ, "
 "zostanie on wyszukany w ÅcieÅce wyszukiwania."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:49
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:39
 msgid "List of possible captions on icons"
 msgstr "Lista moÅliwych podpisÃw na ikonach"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:50
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:40
 msgid ""
 "A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
 "actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible "
-"values are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", "
-"\"date_accessed\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions"
-"\" and \"mime_type\"."
+"values are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"owner\", \"group\", "
+"\"permissions\", and \"mime_type\"."
 msgstr ""
 "Lista podpisÃw pod ikonÄ w widoku ikon lub na pulpicie. Liczba wyÅwietlanych "
 "podpisÃw zaleÅy od stopnia powiÄkszenia. Dopuszczalne wartoÅci to: \"size\", "
-"\"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed\", \"owner\", "
-"\"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" i \"mime_type\"."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:51
-msgid "Put labels beside icons"
-msgstr "Etykiety obok ikon"
+"\"type\", \"date_modified\", \"owner\", \"group\", \"permissions\" i "
+"\"mime_type\"."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:52
-msgid ""
-"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy etykiety majÄ byÄ wyÅwietlane obok ikon, zamiast pod nimi."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:53
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Default icon zoom level"
 msgstr "DomyÅlne powiÄkszenie ikon"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:54
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:42
 msgid "Default zoom level used by the icon view."
 msgstr "DomyÅlne powiÄkszenie uÅywane przez widok ikon."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:55
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:43
 msgid "Default Thumbnail Icon Size"
 msgstr "DomyÅlny rozmiar ikon miniatur"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:56
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:44
 msgid "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view."
-msgstr "DomyÅlny rozmiar ikon miniaturek w widoku ikon."
+msgstr "DomyÅlny rozmiar ikon miniatur w widoku ikon."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:57
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Text Ellipsis Limit"
 msgstr "Ograniczenie skracania nazw"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:59
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:47
 #, no-c-format
 msgid ""
 "A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
@@ -2428,76 +2227,43 @@ msgstr ""
 "(50%), small -maÅe (66%), standard (100%), large - duÅe (150%), larger - "
 "wiÄksze (200%), largest -najwiÄksze (400%)"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:60
-msgid "Default compact view zoom level"
-msgstr "DomyÅlne powiÄkszenie widoku zwartego"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:61
-msgid "Default zoom level used by the compact view."
-msgstr "DomyÅlne powiÄkszenie uÅywane przez widok zwarty."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:62
-msgid "All columns have same width"
-msgstr "Wszystkie kolumny majÄ tÄ samÄ szerokoÅÄ"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:63
-msgid ""
-"If this preference is set, all columns in the compact view have the same "
-"width. Otherwise, the width of each column is determined seperately."
-msgstr ""
-"JeÅli preferencja ta jest ustawiona, wszystkie kolumny widoku zwartego bÄdÄ "
-"miaÅy tÄ samÄ szerokoÅÄ. W przeciwnym wypadku szerokoÅÄ kaÅdej kolumny "
-"okreÅlana bÄdzie osobno."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:64
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:48
 msgid "Default list zoom level"
 msgstr "DomyÅlne powiÄkszenie listy"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:65
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:49
 msgid "Default zoom level used by the list view."
 msgstr "DomyÅlne powiÄkszenie uÅywane przez widok listy."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:66
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:50
 msgid "Default list of columns visible in the list view"
 msgstr "DomyÅlna lista kolumn widocznych w widoku listy"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:67
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:51
 msgid "Default list of columns visible in the list view."
 msgstr "DomyÅlna lista kolumn widocznych w widoku listy."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:68
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:52
 msgid "Default column order in the list view"
 msgstr "DomyÅlny porzÄdek kolumn w widoku listy"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:69
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:53
 msgid "Default column order in the list view."
 msgstr "DomyÅlny porzÄdek kolumn w widoku listy."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:70
-msgid "Only show folders in the tree side pane"
-msgstr "Tylko katalog w panelu bocznym drzewa"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:71
-msgid ""
-"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
-"Otherwise it will show both folders and files."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy program Nautilus ma wyÅwietlaÄ same katalogi w drzewie panelu "
-"bocznego, czy teÅ katalogi i pliki."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:72
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:54
 msgid "Desktop font"
 msgstr "Czcionka pulpitu"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:73
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:55
 msgid "The font _description used for the icons on the desktop."
 msgstr "Opis czcionki uÅywanej dla ikon pulpitu."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:74
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:56
 msgid "Home icon visible on desktop"
 msgstr "Ikona katalogu domowego widoczna na pulpicie"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:75
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:57
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
 "the desktop."
@@ -2505,33 +2271,21 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy na pulpicie bÄdzie umieszczana ikona skrÃtu do katalogu "
 "domowego."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:76
-msgid "Computer icon visible on desktop"
-msgstr "Ikona komputera widoczna na pulpicie"
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:58
+msgid "Trash icon visible on desktop"
+msgstr "Ikona kosza widoczna na pulpicie"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:77
-msgid ""
-"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
-"on the desktop."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy ikona odnoszÄca siÄ do poÅoÅenia komputera bÄdzie widoczna na "
-"pulpicie."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:78
-msgid "Trash icon visible on desktop"
-msgstr "Ikona kosza widoczna na pulpicie"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:79
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:59
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
 "desktop."
 msgstr "OkreÅla, czy na pulpicie bÄdzie umieszczona ikona kosza."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:80
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:60
 msgid "Show mounted volumes on the desktop"
 msgstr "Ikony zamontowanych woluminÃw na pulpicie"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:81
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:61
 msgid ""
 "If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
 "desktop."
@@ -2539,11 +2293,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy na pulpicie majÄ byÄ umieszczane ikony dowiÄzaÅ do "
 "zamontowanych woluminÃw."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:82
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:62
 msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
 msgstr "Ikona serwerÃw sieciowych widoczna na pulpicie"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:83
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:63
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
 "put on the desktop."
@@ -2551,23 +2305,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy na pulpicie bÄdzie umieszczona ikona skrÃtu do widoku serwerÃw "
 "sieciowych."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:84
-msgid "Desktop computer icon name"
-msgstr "Nazwa ikony komputera na pulpicie"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:85
-msgid ""
-"This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the "
-"desktop."
-msgstr ""
-"TÄ nazwÄ moÅna ustawiÄ, jeÅeli potrzebna jest inna nazwa ikony komputera na "
-"pulpicie."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:86
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:64
 msgid "Desktop home icon name"
 msgstr "Nazwa ikony katalogu domowego"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:87
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:65
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
 "desktop."
@@ -2575,11 +2317,11 @@ msgstr ""
 "TÄ nazwÄ moÅna ustawiÄ, jeÅeli potrzebna jest inna nazwa ikony katalogu "
 "domowego na pulpicie."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:88
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:66
 msgid "Desktop trash icon name"
 msgstr "Nazwa ikony kosza na pulpicie"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:89
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:67
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
 "desktop."
@@ -2587,11 +2329,11 @@ msgstr ""
 "TÄ nazwÄ moÅna ustawiÄ, jeÅeli potrzebna jest inna nazwa ikony kosza na "
 "pulpicie."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:90
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:68
 msgid "Network servers icon name"
 msgstr "Nazwa ikony serwerÃw sieciowych"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:91
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:69
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
 "on the desktop."
@@ -2599,7 +2341,7 @@ msgstr ""
 "TÄ nazwÄ moÅna ustawiÄ, jeÅeli potrzebna jest inna nazwa ikony serwerÃw "
 "sieciowych na pulpicie."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:92
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:70
 msgid ""
 "An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
 "ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will "
@@ -2611,85 +2353,61 @@ msgstr ""
 "przekroczy zadanej liczby wierszy. WartoÅÄ 0 lub mniejsza oznacza brak "
 "ograniczenia iloÅci wyÅwietlanych wierszy."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:93
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Fade the background on change"
 msgstr "PrzejÅcie tÅa podczas zmiany"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:94
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:72
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop "
 "background."
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy podczas zmiany tÅa pulpitu ma byÄ uÅywany efekt przejÅcia."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:95
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:73
 msgid "The geometry string for a navigation window."
 msgstr "CiÄg geometrii dla okna nawigacji."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:96
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:74
 msgid ""
 "A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation "
 "windows."
 msgstr ""
 "CiÄg zawierajÄcy zapisanÄ geometriÄ i ciÄg wspÃÅrzÄdnych dla okien nawigacji."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:97
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Whether the navigation window should be maximized."
 msgstr "OkreÅla, czy okno nawigacji powinno byÄ zmaksymalizowane."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:98
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:76
 msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
 msgstr "OkreÅla, czy okno nawigacji powinno byÄ domyÅlnie zmaksymalizowane."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:99
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Width of the side pane"
 msgstr "SzerokoÅÄ panelu bocznego"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:100
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:78
 msgid "The default width of the side pane in new windows."
 msgstr "DomyÅlna szerokoÅÄ paska bocznego w nowych oknach."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:101
-msgid "Show toolbar in new windows"
-msgstr "Pasek narzÄdziowy w nowych oknach"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:102
-msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
-msgstr "OkreÅla, czy nowo otwarte okna bÄdÄ miaÅy widoczny pasek narzÄdziowy."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:103
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Show location bar in new windows"
 msgstr "Pasek poÅoÅenia w nowych oknach"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:104
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:80
 msgid ""
 "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
 msgstr "OkreÅla, czy nowo otwarte okna bÄdÄ miaÅy widoczny pasek poÅoÅenia."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:105
-msgid "Show status bar in new windows"
-msgstr "Pasek stanu w nowych oknach"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:106
-msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
-msgstr "OkreÅla, czy nowo otwarte okna bÄdÄ miaÅy widoczny pasek stanu."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:107
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:81
 msgid "Show side pane in new windows"
 msgstr "Panel boczny w nowych oknach"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:108
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:82
 msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
 msgstr "OkreÅla, czy nowo otwarte okna bÄdÄ miaÅy widoczny panel boczny."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:109
-msgid "Side pane view"
-msgstr "Widok panelu bocznego"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:110
-msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
-msgstr "Widok paska bocznego wyÅwietlanego w nowo otwartych oknach."
-
 #: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:80
 #: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:85
 msgid "Send To..."
@@ -2703,33 +2421,35 @@ msgstr "WysyÅa plik przez pocztÄ, komunikator..."
 msgid "Send files by mail, instant message..."
 msgstr "WysyÅa pliki przez pocztÄ, komunikator..."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:157
-#, c-format
-msgid "Nautilus could not create the required folder \"%s\"."
-msgstr "Nie moÅna utworzyÄ wymaganego katalogu \"%s\"."
+#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
+#: ../src/nautilus-application.c:240
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1630
+msgid "Oops! Something went wrong."
+msgstr "CoÅ poszÅo Åle."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:159
+#: ../src/nautilus-application.c:242
+#, c-format
 msgid ""
-"Before running Nautilus, please create the following folder, or set "
-"permissions such that Nautilus can create it."
+"Unable to create a required folder. Please create the following folder, or "
+"set permissions such that it can be created:\n"
+"%s"
 msgstr ""
-"Przed uruchomieniem programu Nautilus naleÅy utworzyÄ nastÄpujÄcy katalog "
-"lub tak ustaliÄ uprawnienia, aby moÅliwe byÅo jego utworzenie."
+"Nie moÅna utworzyÄ wymaganego katalogu. ProszÄ utworzyÄ nastÄpujÄcy katalog "
+"lub tak ustaliÄ uprawnienia, aby moÅliwe byÅo jego utworzenie:\n"
+"%s"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:162
+#: ../src/nautilus-application.c:247
 #, c-format
-msgid "Nautilus could not create the following required folders: %s."
-msgstr "Nie moÅna utworzyÄ nastÄpujÄcych wymaganych katalogÃw: %s."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:164
 msgid ""
-"Before running Nautilus, please create these folders, or set permissions "
-"such that Nautilus can create them."
+"Unable to create required folders. Please create the following folders, or "
+"set permissions such that they can be created:\n"
+"%s"
 msgstr ""
-"Przed uruchomieniem programu Nautilus naleÅy utworzyÄ te katalogi lub tak "
-"ustaliÄ uprawnienia, aby moÅliwe byÅo ich utworzenie."
+"Nie moÅna utworzyÄ wymaganych katalogÃw. ProszÄ utworzyÄ nastÄpujÄce "
+"katalogi lub tak ustaliÄ uprawnienia, aby moÅliwe byÅo ich utworzenie:\n"
+"%s"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:296
+#: ../src/nautilus-application.c:381
 msgid ""
 "Nautilus 3.0 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.config/nautilus"
@@ -2737,53 +2457,64 @@ msgstr ""
 "W wersji 3.0 ten katalog zostaÅ oznaczony jako przestarzaÅy, a konfiguracjÄ "
 "przeniesiono do katalogu ~/.config/nautilus"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:844
+#: ../src/nautilus-application.c:900
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:196
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:274
+#, c-format
+msgid ""
+"There was an error displaying help: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+"WystÄpiÅ bÅÄd podczas wyÅwietlania pomocy: \n"
+"%s"
+
+#: ../src/nautilus-application.c:1023
 msgid "--check cannot be used with other options."
 msgstr "--check nie moÅe byÄ uÅyte z innymi opcjami."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:850
+#: ../src/nautilus-application.c:1029
 msgid "--quit cannot be used with URIs."
 msgstr "--quit nie moÅe byÄ uÅyte z adresami URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:857
+#: ../src/nautilus-application.c:1036
 msgid "--geometry cannot be used with more than one URI."
 msgstr "--geometry nie moÅe byÄ uÅyte z wiÄcej niÅ jednym adresem URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:911
+#: ../src/nautilus-application.c:1082
 msgid "Perform a quick set of self-check tests."
 msgstr "Przeprowadza krÃtkie automatyczne testy sprawdzajÄce."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:917
+#: ../src/nautilus-application.c:1088
 msgid "Show the version of the program."
 msgstr "WyÅwietla wersjÄ programu."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:919
+#: ../src/nautilus-application.c:1090
 msgid "Create the initial window with the given geometry."
 msgstr "Tworzy poczÄtkowe okno z podanÄ geometriÄ."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:919
+#: ../src/nautilus-application.c:1090
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRIA"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:921
+#: ../src/nautilus-application.c:1092
 msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
 msgstr "Tworzy okna tylko dla jawnie podanych adresÃw URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:923
+#: ../src/nautilus-application.c:1094
 msgid ""
 "Do not manage the desktop (ignore the preference set in the preferences "
 "dialog)."
 msgstr "Bez zarzÄdzania pulpitem (ignorowanie ustawieÅ w oknie preferencji)."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:925
+#: ../src/nautilus-application.c:1096
 msgid "Quit Nautilus."
 msgstr "KoÅczy dziaÅanie programu Nautilus."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:926
+#: ../src/nautilus-application.c:1097
 msgid "[URI...]"
 msgstr "[URI...]"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:937
+#: ../src/nautilus-application.c:1110
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2793,107 +2524,304 @@ msgstr ""
 "\n"
 "PrzeglÄda system plikÃw za pomocÄ menedÅera plikÃw"
 
+#. name, stock id, label
+#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:1 ../src/nautilus-window-menus.c:546
+msgid "New _Window"
+msgstr "_Nowe okno"
+
+#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:2
+msgid "Connect to _Server"
+msgstr "PoÅÄcz z _serwerem"
+
+#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:3
+msgid "Enter _Location"
+msgstr "_PrzejdÅ do poÅoÅenia"
+
+#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:4
+msgid "_Bookmarks"
+msgstr "_ZakÅadki"
+
+#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:5 ../src/nautilus-window-menus.c:476
+msgid "Prefere_nces"
+msgstr "P_referencje"
+
+#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:6
+msgid "_About Files"
+msgstr "_O menedÅerze plikÃw"
+
+#. name, stock id, label
+#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:7 ../src/nautilus-window-menus.c:470
+msgid "_Help"
+msgstr "Pomo_c"
+
+#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:8
+msgid "_Quit"
+msgstr "Za_koÅcz"
+
 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:143
 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:146
 #, c-format
-msgid "Error starting autorun program: %s"
-msgstr "BÅÄd podczas automatycznego uruchamiania programu: %s"
+msgid ""
+"Unable to start the program:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nie moÅna uruchomiÄ programu:\n"
+"%s"
 
 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:149
 #, c-format
-msgid "Cannot find the autorun program"
-msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ programu do automatycznego uruchomienia"
+msgid "Unable to locate the program"
+msgstr "Nie moÅna ustaliÄ poÅoÅenia programu"
 
 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:171
-msgid "<big><b>Error autorunning software</b></big>"
-msgstr ""
-"<big><b>BÅÄd podczas automatycznego uruchamiania oprogramowania</b></big>"
+msgid "Oops! There was a problem running this software."
+msgstr "WystÄpiÅ problem podczas uruchamiania tego oprogramowania."
 
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:197
+#: ../src/nautilus-autorun-software.c:202
+#, c-format
 msgid ""
-"<big><b>This medium contains software intended to be automatically started. "
-"Would you like to run it?</b></big>"
+"â%sâ contains software intended to be automatically started. Would you like "
+"to run it?"
 msgstr ""
-"<big><b>Ten noÅnik zawiera oprogramowanie do automatycznego uruchomienia. "
-"UruchomiÄ je?</b></big>"
+"NoÅnik \"%s\" zawiera oprogramowanie do automatycznego uruchomienia. "
+"UruchomiÄ je?"
 
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:199
-#, c-format
-msgid ""
-"The software will run directly from the medium \"%s\". You should never run "
-"software that you don't trust.\n"
-"\n"
-"If in doubt, press Cancel."
+#: ../src/nautilus-autorun-software.c:206
+msgid "If you don't trust this location or aren't sure, press Cancel."
 msgstr ""
-"Oprogramowanie zostanie uruchomione bezpoÅrednio z noÅnika \"%s\". Nigdy nie "
-"powinno siÄ uruchamiaÄ oprogramowania, ktÃremu siÄ nie ufa.\n"
-"\n"
-"W razie wÄtpliwoÅci proszÄ nacisnÄÄ przycisk Anuluj."
+"JeÅli to poÅoÅenie nie jest zaufane lub brak co do tego pewnoÅci, to naleÅy "
+"nacisnÄÄ przycisk Anuluj."
 
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:233 ../src/nautilus-mime-actions.c:718
+#: ../src/nautilus-autorun-software.c:240 ../src/nautilus-mime-actions.c:718
 msgid "_Run"
 msgstr "U_ruchom"
 
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:158
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:203
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:458
-#, c-format
-msgid ""
-"There was an error displaying help: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"WystÄpiÅ bÅÄd podczas wyÅwietlania pomocy: \n"
-"%s"
-
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:192
+#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:157
 msgid "No bookmarks defined"
 msgstr "Nie okreÅlono Åadnych zakÅadek"
 
 #: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:1
-msgid "Edit Bookmarks"
-msgstr "Modyfikowanie zakÅadek"
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:278
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "ZakÅadki"
 
 #: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:2
-msgid "<b>_Bookmarks</b>"
-msgstr "<b>_ZakÅadki</b>"
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2645
+msgid "Remove"
+msgstr "UsuÅ"
 
 #: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:3
-msgid "<b>_Name</b>"
-msgstr "<b>_Nazwa</b>"
+msgid "Move Up"
+msgstr "W gÃrÄ"
 
 #: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:4
-msgid "<b>_Location</b>"
-msgstr "<b>_PoÅoÅenie</b>"
+msgid "Move Down"
+msgstr "W dÃÅ"
+
+#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:5
+msgid "_Name"
+msgstr "_Nazwa"
+
+#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:6
+msgid "_Location"
+msgstr "_PoÅoÅenie"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:130
+msgid "by _Name"
+msgstr "wedÅug _nazwy"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:131 ../src/nautilus-canvas-view.c:1252
+msgid "Keep icons sorted by name in rows"
+msgstr "WyÅwietla ikony uporzÄdkowane w wierszach wedÅug nazw"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:137
+msgid "by _Size"
+msgstr "wedÅug _rozmiaru"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:138 ../src/nautilus-canvas-view.c:1256
+msgid "Keep icons sorted by size in rows"
+msgstr "WyÅwietla ikony uporzÄdkowane w wierszach wedÅug rozmiarÃw"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:144
+msgid "by _Type"
+msgstr "wedÅug _typu"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:145 ../src/nautilus-canvas-view.c:1260
+msgid "Keep icons sorted by type in rows"
+msgstr "WyÅwietla ikony uporzÄdkowane w wierszach wedÅug typÃw"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:151
+msgid "by Modification _Date"
+msgstr "wedÅug _daty modyfikacji"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:152 ../src/nautilus-canvas-view.c:1264
+msgid "Keep icons sorted by modification date in rows"
+msgstr "WyÅwietla ikony uporzÄdkowane w wierszach wedÅug dat modyfikacji"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:158
+msgid "by T_rash Time"
+msgstr "wedÅug czasu przeniesienia do _kosza"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:159 ../src/nautilus-canvas-view.c:1268
+msgid "Keep icons sorted by trash time in rows"
+msgstr ""
+"WyÅwietla ikony uporzÄdkowane w wierszach wedÅug czasu przeniesienia do kosza"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:632
+msgid "_Organize Desktop by Name"
+msgstr "_Organizuj pulpit wedÅug nazw"
+
+#. name, stock id, label
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1217
+msgid "Arran_ge Items"
+msgstr "PorzÄdkowanie elemen_tÃw"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1219
+msgid "Resize Icon..."
+msgstr "RozciÄgnij ikonÄ..."
+
+#. tooltip
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1220
+msgid "Make the selected icons resizable"
+msgstr "UmoÅliwia zmianÄ rozmiaru zaznaczonych ikon"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1223 ../src/nautilus-canvas-view.c:1387
+msgid "Restore Icons' Original Si_zes"
+msgstr "PrzywrÃÄ p_ierwotny rozmiar ikon"
+
+#. tooltip
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1224
+msgid "Restore each selected icons to its original size"
+msgstr "Przywraca pierwotny rozmiar zaznaczonych ikon"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1227
+msgid "_Organize by Name"
+msgstr "_Organizuj wedÅug nazwy"
+
+#. tooltip
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1228
+msgid "Reposition icons to better fit in the window and avoid overlapping"
+msgstr ""
+"Przemieszcza ikony, aby lepiej dopasowaÄ je do okna i uniknÄÄ nakÅadania"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1234
+msgid "Re_versed Order"
+msgstr "OdwrÃcona _kolejnoÅÄ"
+
+#. tooltip
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1235
+msgid "Display icons in the opposite order"
+msgstr "WyÅwietla ikony w odwrotnym porzÄdku"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1239
+msgid "_Keep Aligned"
+msgstr "_Utrzymywanie wyrÃwnania"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:128
+#. tooltip
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1240
+msgid "Keep icons lined up on a grid"
+msgstr "Utrzymuje ikony wyrÃwnane do siatki"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1247
+msgid "_Manually"
+msgstr "_RÄcznie"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1248
+msgid "Leave icons wherever they are dropped"
+msgstr "Pozostawia ikony w miejscu ich upuszczenia"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1251
+msgid "By _Name"
+msgstr "WedÅug _nazwy"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1255
+msgid "By _Size"
+msgstr "WedÅug ro_zmiaru"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1259
+msgid "By _Type"
+msgstr "WedÅug _typu"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1263
+msgid "By Modification _Date"
+msgstr "WedÅug _daty modyfikacji"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1267
+msgid "By T_rash Time"
+msgstr "WedÅug czasu przeniesienia do _kosza"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1388
+msgid "Restore Icon's Original Si_ze"
+msgstr "PrzywrÃÄ p_ierwotny rozmiar ikony"
+
+#. translators: this is used in the view selection dropdown
+#. * of navigation windows and in the preferences dialog
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:2436
+#: ../src/nautilus-canvas-view-container.c:571
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
+msgid "Icon View"
+msgstr "Widok ikon"
+
+#. translators: this is used in the view menu
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:2438
+msgid "_Icons"
+msgstr "_Ikony"
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:2439
+msgid "The icon view encountered an error."
+msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd w widoku ikon."
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:2440
+msgid "The icon view encountered an error while starting up."
+msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas uruchamiania widoku ikon."
+
+#: ../src/nautilus-canvas-view.c:2441
+msgid "Display this location with the icon view."
+msgstr "WyÅwietla poÅoÅenie za pomocÄ widoku ikon."
+
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:129
 msgid "SSH"
 msgstr "SSH"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:131
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:132
 msgid "Public FTP"
 msgstr "Publiczny FTP"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:133
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:134
 msgid "FTP (with login)"
 msgstr "FTP (z logowaniem)"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:136
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:137
 msgid "Windows share"
 msgstr "UdziaÅ Windows"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:138
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:139
 msgid "WebDAV (HTTP)"
 msgstr "WebDAV (HTTP)"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:140
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:141
 msgid "Secure WebDAV (HTTPS)"
-msgstr "Bezpieczny WebDAV (HTTPS)"
+msgstr "Zabezpieczony WebDAV (HTTPS)"
+
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:143
+msgid "Apple Filing Protocol (AFP)"
+msgstr "AFP"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:187
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:189
 msgid "Connecting..."
 msgstr "ÅÄczenie..."
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:211
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:213
 msgid ""
 "Can't load the supported server method list.\n"
 "Please check your gvfs installation."
@@ -2901,97 +2829,97 @@ msgstr ""
 "Nie moÅna wczytaÄ listy obsÅugiwanych metod serwerÃw.\n"
 "ProszÄ sprawdziÄ instalacjÄ programu gvfs."
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:289
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:291
 #, c-format
-msgid "The folder \"%s\" cannot be opened on \"%s\"."
-msgstr "Nie moÅna otworzyÄ pliku \"%s\" w \"%s\"."
+msgid "The folder â%sâ cannot be opened on â%sâ."
+msgstr "Nie moÅna otworzyÄ katalogu \"%s\" w \"%s\"."
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:299
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:301
 #, c-format
-msgid "The server at \"%s\" cannot be found."
-msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ serwera w \"%s\""
+msgid "The server at â%sâ cannot be found."
+msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ serwera w \"%s\"."
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:334
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:336
 msgid "Try Again"
 msgstr "SprÃbuj ponownie"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:399
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:401
 msgid "Please verify your user details."
 msgstr "ProszÄ sprawdziÄ informacje o uÅytkowniku."
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:429
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:431
 msgid "Continue"
 msgstr "Kontynuuj"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:701
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:5121 ../src/nautilus-view.c:1457
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:703
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:5009 ../src/nautilus-view.c:1482
 msgid "There was an error displaying help."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas wyÅwietlania pomocy."
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:719
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1109
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:721
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1111
 msgid "C_onnect"
 msgstr "_PoÅÄcz"
 
 #. set dialog properties
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:844
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:846
 msgid "Connect to Server"
 msgstr "PoÅÄczenie z serwerem"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:862
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:864
 msgid "Server Details"
 msgstr "Informacje o serwerze"
 
 #. first row: server entry + port spinbutton
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:886
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:888
 msgid "_Server:"
 msgstr "_Serwer:"
 
 #. port
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:906
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:908
 msgid "_Port:"
 msgstr "P_ort:"
 
 #. second row: type combobox
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:924
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:926
 msgid "_Type:"
 msgstr "_Typ:"
 
 #. third row: share entry
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:993
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:995
 msgid "Sh_are:"
 msgstr "Za_sÃb:"
 
 #. fourth row: folder entry
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1008 ../src/nautilus-view.c:1651
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1010 ../src/nautilus-view.c:1676
 msgid "_Folder:"
 msgstr "_Katalog:"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1026
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1028
 msgid "User Details"
 msgstr "Informacje o uÅytkowniku"
 
 #. first row: domain entry
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1049
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1051
 msgid "_Domain name:"
 msgstr "Nazwa _domeny:"
 
 #. second row: username entry
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1064
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1066
 msgid "_User name:"
 msgstr "Nazwa _uÅytkownika:"
 
 #. third row: password entry
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1079
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1081
 msgid "Pass_word:"
 msgstr "_HasÅo:"
 
 #. fourth row: remember checkbox
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1095
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1097
 msgid "_Remember this password"
 msgstr "_ZapamiÄtanie tego hasÅa"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1195
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1197
 msgid "Operation cancelled"
 msgstr "Anulowano dziaÅanie"
 
@@ -3013,39 +2941,39 @@ msgstr ""
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:719 ../src/nautilus-view.c:6996
-#: ../src/nautilus-view.c:8533
+#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:701 ../src/nautilus-view.c:7503
+#: ../src/nautilus-view.c:9075
 msgid "E_mpty Trash"
 msgstr "Op_rÃÅnij kosz"
 
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:731
+#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:713
 msgid "Change Desktop _Background"
 msgstr "ZmieÅ _tÅo pulpitu"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:733
+#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:715
 msgid ""
 "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
 msgstr ""
 "WyÅwietla okno, ktÃre pozwala na ustawienie desenia lub koloru tÅa pulpitu"
 
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:738
+#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:720
 msgid "Empty Trash"
 msgstr "OprÃÅnij kosz"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:740 ../src/nautilus-trash-bar.c:207
-#: ../src/nautilus-view.c:6997
+#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:722 ../src/nautilus-trash-bar.c:212
+#: ../src/nautilus-view.c:7504
 msgid "Delete all items in the Trash"
 msgstr "Usuwa wszystkie elementy z kosza"
 
-#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:803
+#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:785
 msgid "The desktop view encountered an error."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd w widoku pulpitu."
 
-#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:804
+#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:786
 msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas uruchamiania widoku pulpitu."
 
@@ -3060,7 +2988,7 @@ msgstr "URL"
 
 #: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:411
 #: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:421
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:343
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:330
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
@@ -3069,41 +2997,40 @@ msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
 #. hardcode "Desktop"
-#: ../src/nautilus-desktop-window.c:92 ../src/nautilus-desktop-window.c:290
-#: ../src/nautilus-pathbar.c:1271 ../src/nautilus-places-sidebar.c:713
+#: ../src/nautilus-desktop-window.c:92 ../src/nautilus-desktop-window.c:270
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:526
 msgid "Desktop"
 msgstr "Pulpit"
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:68
 #, c-format
-msgid ""
-"You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
-msgstr "Brak wymaganych uprawnieÅ do wyÅwietlenia zawartoÅci \"%s\"."
+msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of â%sâ."
+msgstr "Brak uprawnieÅ wymaganych do wyÅwietlenia zawartoÅci \"%s\"."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:72
 #, c-format
-msgid "\"%s\" could not be found. Perhaps it has recently been deleted."
-msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ \"%s\". ByÄ moÅe zostaÅ on ostatnio usuniÄty."
+msgid "â%sâ could not be found. Perhaps it has recently been deleted."
+msgstr ""
+"Nie moÅna odnaleÅÄ elementu \"%s\". ByÄ moÅe zostaÅ on ostatnio usuniÄty."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:76
 #, c-format
-msgid "Sorry, could not display all the contents of \"%s\": %s"
+msgid "Sorry, could not display all the contents of â%sâ: %s"
 msgstr "Nie moÅna wyÅwietliÄ caÅej zawartoÅci \"%s\": %s"
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:83
-msgid "The folder contents could not be displayed."
-msgstr "Nie moÅna wyÅwietliÄ zawartoÅci katalogu."
+msgid "This location could not be displayed."
+msgstr "Nie moÅna wyÅwietliÄ tego poÅoÅenia."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:107
 #, c-format
-msgid ""
-"You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
-msgstr "Brak uprawnieÅ do zmiany grupy \"%s\"."
+msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of â%sâ."
+msgstr "Brak uprawnieÅ wymaganych do zmiany grupy \"%s\"."
 
 #. fall through
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:120
 #, c-format
-msgid "Sorry, could not change the group of \"%s\": %s"
+msgid "Sorry, could not change the group of â%sâ: %s"
 msgstr "Nie moÅna zmieniÄ grupy \"%s\": %s"
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:125
@@ -3112,7 +3039,7 @@ msgstr "Nie moÅna zmieniÄ grupy."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:145
 #, c-format
-msgid "Sorry, could not change the owner of \"%s\": %s"
+msgid "Sorry, could not change the owner of â%sâ: %s"
 msgstr "Nie moÅna zmieniÄ wÅaÅciciela \"%s\": %s"
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:147
@@ -3121,7 +3048,7 @@ msgstr "Nie moÅna zmieniÄ wÅaÅciciela."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:167
 #, c-format
-msgid "Sorry, could not change the permissions of \"%s\": %s"
+msgid "Sorry, could not change the permissions of â%sâ: %s"
 msgstr "Nie moÅna zmieniÄ uprawnieÅ \"%s\": %s"
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:169
@@ -3131,46 +3058,46 @@ msgstr "Nie moÅna zmieniÄ uprawnieÅ."
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:204
 #, c-format
 msgid ""
-"The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
+"The name â%sâ is already used in this location. Please use a different name."
 msgstr ""
-"Nazwa \"%s\" zostaÅa juÅ uÅyta w tym katalogu. ProszÄ uÅyÄ innej nazwy."
+"Nazwa \"%s\" zostaÅa juÅ uÅyta w tym poÅoÅeniu. ProszÄ uÅyÄ innej nazwy."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:209
 #, c-format
 msgid ""
-"There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
+"There is no â%sâ in this location. Perhaps it was just moved or deleted?"
 msgstr ""
-"Katalog nie zawiera \"%s\". MoÅe element ten zostaÅ wÅaÅnie przeniesiony lub "
-"usuniÄty?"
+"To poÅoÅenie nie zawiera \"%s\". MoÅe element ten zostaÅ wÅaÅnie "
+"przeniesiony lub usuniÄty?"
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:214
 #, c-format
-msgid "You do not have the permissions necessary to rename \"%s\"."
-msgstr "Brak uprawnieÅ potrzebnych do zmiany nazwy \"%s\"."
+msgid "You do not have the permissions necessary to rename â%sâ."
+msgstr "Brak uprawnieÅ wymaganych do zmiany nazwy \"%s\"."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:219
 #, c-format
 msgid ""
-"The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"/\". Please "
-"use a different name."
+"The name â%sâ is not valid because it contains the character â/â. Please use "
+"a different name."
 msgstr ""
 "Nazwa \"%s\" jest nieprawidÅowa, poniewaÅ zawiera znak \"/\". ProszÄ uÅyÄ "
 "innej."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:223
 #, c-format
-msgid "The name \"%s\" is not valid. Please use a different name."
+msgid "The name â%sâ is not valid. Please use a different name."
 msgstr "Nazwa \"%s\" jest nieprawidÅowa. ProszÄ uÅyÄ innej."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:229
 #, c-format
-msgid "The name \"%s\" is too long. Please use a different name."
+msgid "The name â%sâ is too long. Please use a different name."
 msgstr "Nazwa \"%s\" jest za dÅuga. ProszÄ uÅyÄ innej."
 
 #. fall through
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:243
 #, c-format
-msgid "Sorry, could not rename \"%s\" to \"%s\": %s"
+msgid "Sorry, could not rename â%sâ to â%sâ: %s"
 msgstr "Nie moÅna zmieniÄ nazwy \"%s\" na \"%s\": %s"
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:251
@@ -3179,26 +3106,23 @@ msgstr "Nie moÅna zmieniÄ nazwy elementu."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:348
 #, c-format
-msgid "Renaming \"%s\" to \"%s\"."
+msgid "Renaming â%sâ to â%sâ."
 msgstr "Zmienianie nazwy \"%s\" na \"%s\"."
 
 #. Translators: this is referred to captions under icons.
-#. Translators: this is referred to the permissions
-#. * the user has in a directory.
-#.
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:287
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3919
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3930
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:280
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3865
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3892
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:1
-msgid "File Management Preferences"
-msgstr "Preferencje zarzÄdzania plikami"
+msgid "Files Preferences"
+msgstr "Preferencje menedÅera plikÃw"
 
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:2
-msgid "<b>Default View</b>"
-msgstr "<b>DomyÅlny widok</b>"
+msgid "Default View"
+msgstr "DomyÅlny widok"
 
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:3
 msgid "View _new folders using:"
@@ -3217,102 +3141,71 @@ msgid "Show hidden and _backup files"
 msgstr "WyÅwietlanie plikÃw _ukrytych i zapasowych"
 
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:7
-msgid "<b>Icon View Defaults</b>"
-msgstr "<b>DomyÅlne ustawienia widoku ikon</b>"
+msgid "Icon View Defaults"
+msgstr "DomyÅlne ustawienia widoku ikon"
 
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:8
 msgid "Default _zoom level:"
 msgstr "DomyÅlne powiÄks_zenie:"
 
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:9
-msgid "_Text beside icons"
-msgstr "_Napisy obok ikon"
+msgid "List View Defaults"
+msgstr "DomyÅlne ustawienia widoku listy"
 
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:10
-msgid "<b>Compact View Defaults</b>"
-msgstr "<b>DomyÅlne ustawienia widoku zwartego</b>"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:11
-msgid "_Default zoom level:"
-msgstr "D_omyÅlne powiÄkszenie:"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:12
-msgid "A_ll columns have the same width"
-msgstr "W_szystkie kolumny jednakowej szerokoÅci"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:13
-msgid "<b>List View Defaults</b>"
-msgstr "<b>DomyÅlne ustawienia widoku listy</b>"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:14
 msgid "D_efault zoom level:"
 msgstr "_DomyÅlne powiÄkszenie:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:15
-msgid "<b>Tree View Defaults</b>"
-msgstr "<b>DomyÅlne ustawienia widoku drzewa</b>"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:16
-msgid "Show _only folders"
-msgstr "_Tylko katalogi"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:17
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:11
 msgid "Views"
 msgstr "Widoki"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:18
-msgid "<b>Behavior</b>"
-msgstr "<b>Zachowanie</b>"
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:12
+msgid "Behavior"
+msgstr "Zachowanie"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:13
 msgid "_Single click to open items"
 msgstr "_Otwieranie elementÃw przez pojedyncze klikniÄcie"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:20
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:14
 msgid "_Double click to open items"
 msgstr "Ot_wieranie elementÃw przez podwÃjne klikniÄcie"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:21
-msgid "Open each _folder in its own window"
-msgstr "Otwi_eranie kaÅdego katalogu w oddzielnym oknie"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:22
-msgid "<b>Executable Text Files</b>"
-msgstr "<b>Wykonywalne pliki tekstowe</b>"
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:15
+msgid "Executable Text Files"
+msgstr "Wykonywalne pliki tekstowe"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:23
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:16
 msgid "_Run executable text files when they are opened"
 msgstr "Wy_konywanie plikÃw tekstowych po klikniÄciu"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:17
 msgid "_View executable text files when they are opened"
 msgstr "WyÅwietl_anie plikÃw tekstowych po klikniÄciu"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:25
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:18
 msgid "_Ask each time"
 msgstr "_Pytanie za kaÅdym razem"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
-msgid "<b>Trash</b>"
-msgstr "<b>Kosz</b>"
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:574 ../src/nautilus-trash-bar.c:194
+msgid "Trash"
+msgstr "Kosz"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:20
 msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
 msgstr "Pytanie pr_zed oprÃÅnieniem kosza lub usuniÄciem plikÃw"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:21
 msgid "I_nclude a Delete command that bypasses Trash"
 msgstr "_Dodatkowe polecenie \"UsuÅ\" pomijajÄce Kosz"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
-msgid "Behavior"
-msgstr "Zachowanie"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
-msgid "<b>Icon Captions</b>"
-msgstr "<b>Podpisy ikon</b>"
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:22
+msgid "Icon Captions"
+msgstr "Podpisy ikon"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:23
 msgid ""
 "Choose the order of information to appear beneath icon names. More "
 "information will appear when zooming in closer."
@@ -3320,521 +3213,313 @@ msgstr ""
 "KolejnoÅÄ, w jakiej wyÅwietlane bÄdÄ informacje pod nazwami ikon. Wraz ze "
 "wzrostem powiÄkszenia pojawiaÄ siÄ bÄdÄ kolejne informacje."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
-msgid "<b>Date</b>"
-msgstr "<b>Data</b>"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
-msgid "_Format:"
-msgstr "_Format:"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
 msgid "Display"
 msgstr "WyÅwietlanie"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
-msgid "<b>List Columns</b>"
-msgstr "<b>Kolumny listy</b>"
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:25
+msgid "List Columns"
+msgstr "Lista kolumn"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
 msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
 msgstr ""
 "ProszÄ okreÅliÄ kolejnoÅÄ, w jakiej powinny siÄ pojawiaÄ informacje w widoku "
 "listy."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
-msgid "List Columns"
-msgstr "Lista kolumn"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
-msgid "<b>Text Files</b>"
-msgstr "<b>Pliki tekstowe</b>"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
-msgid "Show te_xt in icons:"
-msgstr "_WyÅwietlanie tekstu wewnÄtrz ikon:"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
-msgid "<b>Other Previewable Files</b>"
-msgstr "<b>Inne pliki z moÅliwoÅciÄ podglÄdu</b>"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
 msgid "Show _thumbnails:"
-msgstr "WyÅwietlanie _miniaturek:"
+msgstr "WyÅwietlanie _miniatur:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
 msgid "_Only for files smaller than:"
 msgstr "_Tylko dla plikÃw nie wiÄkszych niÅ:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
-msgid "<b>Folders</b>"
-msgstr "<b>Katalogi</b>"
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4293
+msgid "Folders"
+msgstr "Katalogi"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
 msgid "Count _number of items:"
 msgstr "O_kreÅlanie liczby elementÃw:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
 msgid "Preview"
 msgstr "PodglÄd"
 
 #. translators: this is used in the view selection dropdown
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:2675 ../src/nautilus-icon-view-container.c:579
-msgid "Icon View"
-msgstr "Widok ikon"
-
-#. translators: this is used in the view selection dropdown
-#. * of navigation windows and in the preferences dialog
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
-#: ../src/nautilus-list-view.c:1716 ../src/nautilus-list-view.c:3342
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
+#: ../src/nautilus-list-view.c:1724 ../src/nautilus-list-view.c:3273
 msgid "List View"
 msgstr "Widok listy"
 
-#. translators: this is used in the view selection dropdown
-#. * of navigation windows and in the preferences dialog
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:2689
-msgid "Compact View"
-msgstr "Widok zwarty"
-
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
 msgid "Always"
 msgstr "Zawsze"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
 msgid "Local Files Only"
 msgstr "Tylko pliki lokalne"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:51
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
 msgid "Never"
 msgstr "Nigdy"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:52
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
 msgid "By Name"
 msgstr "WedÅug nazwy"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:53
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
 msgid "By Size"
 msgstr "WedÅug rozmiaru"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:54
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
 msgid "By Type"
 msgstr "WedÅug typu"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:55
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
 msgid "By Modification Date"
 msgstr "WedÅug daty modyfikacji"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:56
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
 msgid "By Access Date"
 msgstr "WedÅug daty dostÄpu"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:57
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
 msgid "By Trashed Date"
 msgstr "WedÅug daty przeniesienia do kosza"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:59
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
 #, no-c-format
 msgid "33%"
 msgstr "33%"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:61
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
 #, no-c-format
 msgid "50%"
 msgstr "50%"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:63
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
 #, no-c-format
 msgid "66%"
 msgstr "66%"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:65
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:51
 #, no-c-format
 msgid "100%"
 msgstr "100%"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:67
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:53
 #, no-c-format
 msgid "150%"
 msgstr "150%"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:69
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:55
 #, no-c-format
 msgid "200%"
 msgstr "200%"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:71
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:57
 #, no-c-format
 msgid "400%"
 msgstr "400%"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:72
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:58
 msgid "100 KB"
 msgstr "100 KB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:73
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:59
 msgid "500 KB"
 msgstr "500 KB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:74
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:60
 msgid "1 MB"
 msgstr "1 MB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:75
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:61
 msgid "3 MB"
 msgstr "3 MB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:76
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:62
 msgid "5 MB"
 msgstr "5 MB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:77
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:63
 msgid "10 MB"
 msgstr "10 MB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:78
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:64
 msgid "100 MB"
 msgstr "100 MB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:79
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:65
 msgid "1 GB"
 msgstr "1 GB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:80
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:66
 msgid "2 GB"
 msgstr "2 GB"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:81
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:67
 msgid "4 GB"
 msgstr "4 GB"
 
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:133
-msgid "by _Name"
-msgstr "wedÅug _nazwy"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:134 ../src/nautilus-icon-view.c:1332
-msgid "Keep icons sorted by name in rows"
-msgstr "WyÅwietla ikony uporzÄdkowane w wierszach wedÅug nazw"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:140
-msgid "by _Size"
-msgstr "wedÅug _rozmiaru"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:141 ../src/nautilus-icon-view.c:1336
-msgid "Keep icons sorted by size in rows"
-msgstr "WyÅwietla ikony uporzÄdkowane w wierszach wedÅug rozmiarÃw"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:147
-msgid "by _Type"
-msgstr "wedÅug _typu"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:148 ../src/nautilus-icon-view.c:1340
-msgid "Keep icons sorted by type in rows"
-msgstr "WyÅwietla ikony uporzÄdkowane w wierszach wedÅug typÃw"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:154
-msgid "by Modification _Date"
-msgstr "wedÅug _daty modyfikacji"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:155 ../src/nautilus-icon-view.c:1344
-msgid "Keep icons sorted by modification date in rows"
-msgstr "WyÅwietla ikony uporzÄdkowane w wierszach wedÅug dat modyfikacji"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:161
-msgid "by T_rash Time"
-msgstr "wedÅug czasu przeniesienia do _kosza"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:162 ../src/nautilus-icon-view.c:1348
-msgid "Keep icons sorted by trash time in rows"
-msgstr ""
-"WyÅwietla ikony uporzÄdkowane w wierszach wedÅug czasu przeniesienia do kosza"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:641
-msgid "_Organize Desktop by Name"
-msgstr "_Organizuj pulpit wedÅug nazw"
-
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1297
-msgid "Arran_ge Items"
-msgstr "PorzÄdkowanie elemen_tÃw"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1299
-msgid "Resize Icon..."
-msgstr "RozciÄgnij ikonÄ..."
-
-#. tooltip
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1300
-msgid "Make the selected icon resizable"
-msgstr "UmoÅliwia zmianÄ rozmiaru zaznaczonej ikony"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1303 ../src/nautilus-icon-view.c:1467
-msgid "Restore Icons' Original Si_zes"
-msgstr "PrzywrÃÄ p_ierwotny rozmiar ikon"
-
-#. tooltip
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1304
-msgid "Restore each selected icon to its original size"
-msgstr "Przywraca pierwotny rozmiar kaÅdej z ikon"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1307
-msgid "_Organize by Name"
-msgstr "_Organizuj wedÅug nazwy"
-
-#. tooltip
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1308
-msgid "Reposition icons to better fit in the window and avoid overlapping"
-msgstr ""
-"Przemieszcza ikony, aby lepiej dopasowaÄ je do okna i uniknÄÄ nakÅadania"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1314
-msgid "Re_versed Order"
-msgstr "OdwrÃcona _kolejnoÅÄ"
-
-#. tooltip
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1315
-msgid "Display icons in the opposite order"
-msgstr "WyÅwietla ikony w odwrotnym porzÄdku"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1319
-msgid "_Keep Aligned"
-msgstr "_Utrzymywanie wyrÃwnania"
-
-#. tooltip
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1320
-msgid "Keep icons lined up on a grid"
-msgstr "Utrzymuje ikony wyrÃwnane do siatki"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1327
-msgid "_Manually"
-msgstr "_RÄcznie"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1328
-msgid "Leave icons wherever they are dropped"
-msgstr "Pozostawia ikony w miejscu ich upuszczenia"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1331
-msgid "By _Name"
-msgstr "WedÅug _nazwy"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1335
-msgid "By _Size"
-msgstr "WedÅug ro_zmiaru"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1339
-msgid "By _Type"
-msgstr "WedÅug _typu"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1343
-msgid "By Modification _Date"
-msgstr "WedÅug _daty modyfikacji"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1347
-msgid "By T_rash Time"
-msgstr "WedÅug czasu przeniesienia do _kosza"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:1468
-msgid "Restore Icon's Original Si_ze"
-msgstr "PrzywrÃÄ p_ierwotny rozmiar ikony"
-
-#. translators: this is used in the view menu
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:2677
-msgid "_Icons"
-msgstr "_Ikony"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:2678
-msgid "The icon view encountered an error."
-msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd w widoku ikon."
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:2679
-msgid "The icon view encountered an error while starting up."
-msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas uruchamiania widoku ikon."
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:2680
-msgid "Display this location with the icon view."
-msgstr "WyÅwietla poÅoÅenie za pomocÄ widoku ikon."
-
-#. translators: this is used in the view menu
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:2691
-msgid "_Compact"
-msgstr "_Zwarty"
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:2692
-msgid "The compact view encountered an error."
-msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd w widoku zwartym."
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:2693
-msgid "The compact view encountered an error while starting up."
-msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas uruchamiania widoku zwartego."
-
-#: ../src/nautilus-icon-view.c:2694
-msgid "Display this location with the compact view."
-msgstr "WyÅwietla poÅoÅenie za pomocÄ widoku zwartego."
-
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:262
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:255
 msgid "Camera Brand"
 msgstr "Marka aparatu"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:263
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:256
 msgid "Camera Model"
 msgstr "Model aparatu"
 
 #. Choose which date to show in order of relevance
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:266
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:259
 msgid "Date Taken"
 msgstr "Data wykonania"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:268
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:261
 msgid "Date Digitized"
 msgstr "Czas modyfikacji"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:274
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:263
+msgid "Date Modified"
+msgstr "Czas modyfikacji"
+
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:267
 msgid "Exposure Time"
 msgstr "Czas naÅwietlania"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:275
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:268
 msgid "Aperture Value"
 msgstr "PrzysÅona"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:276
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:269
 msgid "ISO Speed Rating"
 msgstr "CzuÅoÅÄ ISO"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:277
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:270
 msgid "Flash Fired"
 msgstr "Lampa bÅyskowa"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:278
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:271
 msgid "Metering Mode"
 msgstr "Tryb pomiaru"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:279
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:272
 msgid "Exposure Program"
 msgstr "Program naÅwietlania"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:280
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:273
 msgid "Focal Length"
 msgstr "Ogniskowa"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:281
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:274
 msgid "Software"
 msgstr "Oprogramowanie"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:344
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:331
 msgid "Keywords"
 msgstr "SÅowa kluczowe"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:345
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:332
 msgid "Creator"
 msgstr "Autor"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:346
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:333
 msgid "Copyright"
 msgstr "Prawa autorskie"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:347
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:334
 msgid "Rating"
 msgstr "Ocena"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:377
-msgid "Image Type:"
-msgstr "Typ obrazu:"
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:367
+msgid "Image Type"
+msgstr "Typ obrazu"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:380
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:369
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:375
 #, c-format
-msgid "<b>Width:</b> %d pixel"
-msgid_plural "<b>Width:</b> %d pixels"
-msgstr[0] "<b>SzerokoÅÄ:</b> %d piksel"
-msgstr[1] "<b>SzerokoÅÄ:</b> %d piksele"
-msgstr[2] "<b>SzerokoÅÄ:</b> %d pikseli"
+msgid "%d pixel"
+msgid_plural "%d pixels"
+msgstr[0] "%d piksel"
+msgstr[1] "%d piksele"
+msgstr[2] "%d pikseli"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:386
-#, c-format
-msgid "<b>Height:</b> %d pixel"
-msgid_plural "<b>Height:</b> %d pixels"
-msgstr[0] "<b>WysokoÅÄ:</b> %d piksel"
-msgstr[1] "<b>WysokoÅÄ:</b> %d piksele"
-msgstr[2] "<b>WysokoÅÄ:</b> %d pikseli"
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:373
+msgid "Width"
+msgstr "SzerokoÅÄ"
+
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:379
+msgid "Height"
+msgstr "WysokoÅÄ"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:403
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:390
 msgid "Failed to load image information"
 msgstr "Wczytanie informacji o obrazie siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:617
-msgid "loading..."
-msgstr "wczytywanie..."
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:655
+#: ../src/nautilus-list-model.c:378 ../src/nautilus-window-manage-views.c:1175
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:323
+msgid "Loading..."
+msgstr "Wczytywanie..."
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:669
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:716
 msgid "Image"
 msgstr "Obraz"
 
-#: ../src/nautilus-list-model.c:393 ../src/nautilus-tree-sidebar-model.c:1252
+#: ../src/nautilus-list-model.c:376
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(Pusty)"
 
-#: ../src/nautilus-list-model.c:395 ../src/nautilus-tree-sidebar-model.c:1252
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1137
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:201
-msgid "Loading..."
-msgstr "Wczytywanie..."
-
-#: ../src/nautilus-list-view.c:2533
+#: ../src/nautilus-list-view.c:2524
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "Widoczne kolumny: %s"
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:2553
+#: ../src/nautilus-list-view.c:2544
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "KolejnoÅÄ wyÅwietlania informacji w tym katalogu:"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-list-view.c:2607
+#: ../src/nautilus-list-view.c:2599
 msgid "Visible _Columns..."
 msgstr "Wido_czne kolumny..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-list-view.c:2608
+#: ../src/nautilus-list-view.c:2600
 msgid "Select the columns visible in this folder"
 msgstr "Zaznacza kolumny widoczne w tym katalogu"
 
 #. translators: this is used in the view menu
-#: ../src/nautilus-list-view.c:3344
+#: ../src/nautilus-list-view.c:3275
 msgid "_List"
 msgstr "_Lista"
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:3345
+#: ../src/nautilus-list-view.c:3276
 msgid "The list view encountered an error."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd w widoku listy."
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:3346
+#: ../src/nautilus-list-view.c:3277
 msgid "The list view encountered an error while starting up."
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas uruchamiania widoku listy."
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:3347
+#: ../src/nautilus-list-view.c:3278
 msgid "Display this location with the list view."
 msgstr "WyÅwietla poÅoÅenie za pomocÄ widoku listy."
 
-#: ../src/nautilus-location-bar.c:54 ../src/nautilus-properties-window.c:3106
+#: ../src/nautilus-location-bar.c:53 ../src/nautilus-properties-window.c:3105
 msgid "Location:"
 msgstr "PoÅoÅenie:"
 
-#: ../src/nautilus-location-bar.c:55
+#: ../src/nautilus-location-bar.c:54
 msgid "Go To:"
 msgstr "PrzejdÅ do:"
 
-#: ../src/nautilus-location-bar.c:180
+#: ../src/nautilus-location-bar.c:168
 #, c-format
 msgid "Do you want to view %d location?"
 msgid_plural "Do you want to view %d locations?"
@@ -3842,7 +3527,7 @@ msgstr[0] "WyÅwietliÄ %d poÅoÅenie?"
 msgstr[1] "WyÅwietliÄ %d poÅoÅenia?"
 msgstr[2] "WyÅwietliÄ %d poÅoÅeÅ?"
 
-#: ../src/nautilus-location-bar.c:184 ../src/nautilus-mime-actions.c:1046
+#: ../src/nautilus-location-bar.c:172 ../src/nautilus-mime-actions.c:1046
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
 msgid_plural "This will open %d separate windows."
@@ -3852,12 +3537,12 @@ msgstr[2] "Spowoduje to otwarcie %d oddzielnych okien."
 
 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:626
 #, c-format
-msgid "The Link \"%s\" is Broken."
+msgid "The Link â%sâ is Broken."
 msgstr "DowiÄzanie \"%s\" jest uszkodzone."
 
 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:628
 #, c-format
-msgid "The Link \"%s\" is Broken. Move it to Trash?"
+msgid "The Link â%sâ is Broken. Move it to Trash?"
 msgstr "DowiÄzanie \"%s\" jest uszkodzone. PrzenieÅÄ je do kosza?"
 
 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:634
@@ -3866,39 +3551,39 @@ msgstr "Nie moÅna uÅyÄ dowiÄzania, poniewaÅ nie ma ono przypisanego celu."
 
 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:636
 #, c-format
-msgid "This link cannot be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
+msgid "This link cannot be used, because its target â%sâ doesn't exist."
 msgstr ""
 "Nie moÅna uÅyÄ dowiÄzania, poniewaÅ jego element docelowy \"%s\" nie "
 "istnieje."
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:646 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1247
-#: ../src/nautilus-view.c:7048 ../src/nautilus-view.c:7166
-#: ../src/nautilus-view.c:8187 ../src/nautilus-view.c:8465
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:646 ../src/nautilus-view.c:7565
+#: ../src/nautilus-view.c:7683 ../src/nautilus-view.c:8697
+#: ../src/nautilus-view.c:8998
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Prz_enieÅ do kosza"
 
 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:706
 #, c-format
-msgid "Do you want to run \"%s\", or display its contents?"
-msgstr "UruchomiÄ plik \"%s\", czy wyÅwietliÄ jego zawartoÅÄ?"
+msgid "Do you want to run â%sâ, or display its contents?"
+msgstr "WykonaÄ plik \"%s\", czy wyÅwietliÄ jego zawartoÅÄ?"
 
 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:708
 #, c-format
-msgid "\"%s\" is an executable text file."
+msgid "â%sâ is an executable text file."
 msgstr "\"%s\" jest wykonywalnym plikiem tekstowym."
 
 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:714
 msgid "Run in _Terminal"
-msgstr "Uruchom w _terminalu"
+msgstr "Wykonaj w _terminalu"
 
 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:715
 msgid "_Display"
 msgstr "_WyÅwietl"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1041 ../src/nautilus-mime-actions.c:1784
-#: ../src/nautilus-view.c:957
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1041 ../src/nautilus-mime-actions.c:1776
+#: ../src/nautilus-view.c:976
 msgid "Are you sure you want to open all files?"
 msgstr "Na pewno otworzyÄ wszystkie pliki?"
 
@@ -3910,39 +3595,33 @@ msgstr[0] "Spowoduje to otwarcie %d oddzielnej karty."
 msgstr[1] "Spowoduje to otwarcie %d oddzielnych kart."
 msgstr[2] "Spowoduje to otwarcie %d oddzielnych kart."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1116
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1603
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1609
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1626
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1637
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1643
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1669
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1108
 #, c-format
-msgid "Could not display \"%s\"."
+msgid "Could not display â%sâ."
 msgstr "Nie moÅna wyÅwietliÄ \"%s\"."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1213
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1206
 msgid "The file is of an unknown type"
 msgstr "Nieznany typ pliku"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1217
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1210
 #, c-format
 msgid "There is no application installed for %s files"
 msgstr "Brak zainstalowanego programu obsÅugujÄcego pliki %s"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1232
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1225
 msgid "_Select Application"
 msgstr "_WybÃr programu"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1268
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1261
 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd wewnÄtrzny podczas wyszukiwania programÃw:"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1270
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1263
 msgid "Unable to search for application"
 msgstr "Nie moÅna wyszukaÄ programu"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1389
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1382
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no application installed for %s files.\n"
@@ -3951,28 +3630,28 @@ msgstr ""
 "Brak zainstalowanego programu obsÅugujÄcego pliki %s.\n"
 "Czy wyszukaÄ program, ktÃry moÅe otworzyÄ ten plik?"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1539
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1532
 msgid "Untrusted application launcher"
 msgstr "Niezaufany aktywator programu"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1542
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1535
 #, c-format
 msgid ""
-"The application launcher \"%s\" has not been marked as trusted. If you do "
-"not know the source of this file, launching it may be unsafe."
+"The application launcher â%sâ has not been marked as trusted. If you do not "
+"know the source of this file, launching it may be unsafe."
 msgstr ""
 "Aktywator programu \"%s\" nie zostaÅ oznaczony jako zaufany. Uruchamianie go "
 "moÅe byÄ niebezpieczne, jeÅli nie jest znane jego pochodzenie."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1557
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1550
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "_Uruchom mimo to"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1560
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1553
 msgid "Mark as _Trusted"
 msgstr "_Oznacz jako zaufany"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1785
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1777
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate application."
 msgid_plural "This will open %d separate applications."
@@ -3980,21 +3659,20 @@ msgstr[0] "Spowoduje to otwarcie %d oddzielnego programu."
 msgstr[1] "Spowoduje to otwarcie %d oddzielnych programÃw."
 msgstr[2] "Spowoduje to otwarcie %d oddzielnych programÃw."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1862 ../src/nautilus-mime-actions.c:2136
-#: ../src/nautilus-view.c:6168
-msgid "Unable to mount location"
-msgstr "Zamontowanie poÅoÅenia nie jest moÅliwe"
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1854 ../src/nautilus-mime-actions.c:2127
+msgid "Unable to access location"
+msgstr "Nie moÅna uzyskaÄ dostÄpu do poÅoÅenia"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2215 ../src/nautilus-view.c:6315
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2206
 msgid "Unable to start location"
 msgstr "Nie moÅna uruchomiÄ poÅoÅenia"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2299
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2290
 #, c-format
-msgid "Opening \"%s\"."
+msgid "Opening â%sâ."
 msgstr "Otwieranie \"%s\"."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2302
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2293
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -4002,219 +3680,205 @@ msgstr[0] "Otwieranie %d elementu."
 msgstr[1] "Otwieranie %d elementÃw."
 msgstr[2] "Otwieranie %d elementÃw."
 
-#: ../src/nautilus-notebook.c:370
+#: ../src/nautilus-notebook.c:368
 msgid "Close tab"
 msgstr "Zamyka kartÄ"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:325
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:270
 msgid "Devices"
 msgstr "UrzÄdzenia"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:333
-msgid "Bookmarks"
-msgstr "ZakÅadki"
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:496
+msgid "Places"
+msgstr "Miejsca"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:562 ../src/nautilus-places-sidebar.c:587
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:832
-#, c-format
-msgid "Mount and open %s"
-msgstr "Montuje i otwiera %s"
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:503
+msgid "Recent"
+msgstr "Ostatnio uÅywane"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:691
-msgid "Computer"
-msgstr "Komputer"
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:505
+msgid "Recent files"
+msgstr "Ostatnio uÅywane pliki"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:702 ../src/nautilus-window-menus.c:996
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:516 ../src/nautilus-window-menus.c:544
 msgid "Open your personal folder"
 msgstr "Otwiera katalog osobisty"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:715
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:528
 msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
 msgstr "Otwiera zawartoÅÄ pulpitu jako katalog"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:803 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1342
-msgid "File System"
-msgstr "System plikÃw"
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:576
+msgid "Open the trash"
+msgstr "Otwiera kosz"
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:628 ../src/nautilus-places-sidebar.c:653
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:830
+#, c-format
+msgid "Mount and open %s"
+msgstr "Montuje i otwiera %s"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:805
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:728
 msgid "Open the contents of the File System"
 msgstr "Otwiera zawartoÅÄ systemu plikÃw"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:812 ../src/nautilus-trash-bar.c:191
-msgid "Trash"
-msgstr "Kosz"
-
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:814
-msgid "Open the trash"
-msgstr "Otwiera kosz"
-
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:819
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:808
 msgid "Network"
 msgstr "SieÄ"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:873
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:814
 msgid "Browse Network"
 msgstr "PrzeglÄdaj sieÄ"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:875
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:816
 msgid "Browse the contents of the network"
 msgstr "PrzeglÄda zawartoÅÄ sieci"
 
 #. Adjust start/stop items to reflect the type of the drive
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1738 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2772
-#: ../src/nautilus-view.c:7094 ../src/nautilus-view.c:7118
-#: ../src/nautilus-view.c:7190 ../src/nautilus-view.c:7823
-#: ../src/nautilus-view.c:7827 ../src/nautilus-view.c:7910
-#: ../src/nautilus-view.c:7914 ../src/nautilus-view.c:8014
-#: ../src/nautilus-view.c:8018
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1637 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2694
+#: ../src/nautilus-view.c:7611 ../src/nautilus-view.c:7635
+#: ../src/nautilus-view.c:7707 ../src/nautilus-view.c:8331
+#: ../src/nautilus-view.c:8335 ../src/nautilus-view.c:8418
+#: ../src/nautilus-view.c:8422 ../src/nautilus-view.c:8522
+#: ../src/nautilus-view.c:8526
 msgid "_Start"
 msgstr "_Uruchom"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1739 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2779
-#: ../src/nautilus-view.c:7098 ../src/nautilus-view.c:7122
-#: ../src/nautilus-view.c:7194 ../src/nautilus-view.c:7852
-#: ../src/nautilus-view.c:7939 ../src/nautilus-view.c:8043
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:935
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1638 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2701
+#: ../src/nautilus-view.c:7615 ../src/nautilus-view.c:7639
+#: ../src/nautilus-view.c:7711 ../src/nautilus-view.c:8360
+#: ../src/nautilus-view.c:8447 ../src/nautilus-view.c:8551
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:483
 msgid "_Stop"
 msgstr "Z_atrzymaj"
 
 #. start() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_SHUTDOWN is normally not used
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1744
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1643
 msgid "_Power On"
 msgstr "_WÅÄcz"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1745 ../src/nautilus-view.c:7856
-#: ../src/nautilus-view.c:7943 ../src/nautilus-view.c:8047
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1644 ../src/nautilus-view.c:8364
+#: ../src/nautilus-view.c:8451 ../src/nautilus-view.c:8555
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "Bezpiecznie u_suÅ napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1748
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1647
 msgid "_Connect Drive"
 msgstr "PodÅÄ_cz napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1749
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1648
 msgid "_Disconnect Drive"
 msgstr "O_dÅÄcz napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1752
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1651
 msgid "_Start Multi-disk Device"
 msgstr "Uruchom napÄd wielody_skowy"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1753
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1652
 msgid "_Stop Multi-disk Device"
 msgstr "Zatrzymaj napÄd wielody_skowy"
 
 #. stop() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_PASSWORD is normally not used
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1757 ../src/nautilus-view.c:7926
-#: ../src/nautilus-view.c:8030
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1656 ../src/nautilus-view.c:8434
+#: ../src/nautilus-view.c:8538
 msgid "_Unlock Drive"
 msgstr "Odblok_uj napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1758 ../src/nautilus-view.c:7868
-#: ../src/nautilus-view.c:7955 ../src/nautilus-view.c:8059
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1657 ../src/nautilus-view.c:8376
+#: ../src/nautilus-view.c:8463 ../src/nautilus-view.c:8567
 msgid "_Lock Drive"
 msgstr "_Zablokuj napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1832 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2396
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1734 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2328
 #, c-format
 msgid "Unable to start %s"
 msgstr "Nie moÅna uruchomiÄ %s"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2155 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2183
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2211
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2082 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2110
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2138
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "Nie moÅna wysunÄÄ %s"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2351
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2283
 #, c-format
 msgid "Unable to poll %s for media changes"
 msgstr "Zapytanie %s o zmiany noÅnika jest niemoÅliwe"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2451
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2383
 #, c-format
 msgid "Unable to stop %s"
 msgstr "Nie moÅna zatrzymaÄ %s"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2688 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1158
-#: ../src/nautilus-view.c:6968 ../src/nautilus-view.c:8381
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2616 ../src/nautilus-view.c:7475
+#: ../src/nautilus-view.c:8923
 msgid "_Open"
 msgstr "_OtwÃrz"
 
-#. add the "open in new tab" menu item
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2696 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1169
-#: ../src/nautilus-view.c:6980 ../src/nautilus-view.c:7148
-#: ../src/nautilus-view.c:8140 ../src/nautilus-view.c:8443
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2624 ../src/nautilus-view.c:7487
+#: ../src/nautilus-view.c:7665 ../src/nautilus-view.c:8646
+#: ../src/nautilus-view.c:8976
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "O_twÃrz w nowej karcie"
 
-#. add the "open in new window" menu item
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2706 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1183
-#: ../src/nautilus-view.c:8131 ../src/nautilus-view.c:8423
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2631 ../src/nautilus-view.c:8638
+#: ../src/nautilus-view.c:8956
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "OtwÃrz w nowy_m oknie"
 
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2717 ../src/nautilus-window-menus.c:1041
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2639
 msgid "_Add Bookmark"
 msgstr "_Dodaj zakÅadkÄ"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2723
-msgid "Remove"
-msgstr "UsuÅ"
-
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2732
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2654
 msgid "Rename..."
 msgstr "ZmieÅ nazwÄ..."
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2744 ../src/nautilus-view.c:7082
-#: ../src/nautilus-view.c:7106 ../src/nautilus-view.c:7178
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2666 ../src/nautilus-view.c:7599
+#: ../src/nautilus-view.c:7623 ../src/nautilus-view.c:7695
 msgid "_Mount"
 msgstr "Za_montuj"
 
-#. add the "Unmount" menu item
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2751 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1274
-#: ../src/nautilus-view.c:7086 ../src/nautilus-view.c:7110
-#: ../src/nautilus-view.c:7182
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2673 ../src/nautilus-view.c:7603
+#: ../src/nautilus-view.c:7627 ../src/nautilus-view.c:7699
 msgid "_Unmount"
 msgstr "O_dmontuj"
 
-#. add the "Eject" menu item
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2758 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1283
-#: ../src/nautilus-view.c:7090 ../src/nautilus-view.c:7114
-#: ../src/nautilus-view.c:7186
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2680 ../src/nautilus-view.c:7607
+#: ../src/nautilus-view.c:7631 ../src/nautilus-view.c:7703
 msgid "_Eject"
 msgstr "Wy_suÅ"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2765 ../src/nautilus-view.c:7102
-#: ../src/nautilus-view.c:7126 ../src/nautilus-view.c:7198
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2687 ../src/nautilus-view.c:7619
+#: ../src/nautilus-view.c:7643 ../src/nautilus-view.c:7715
 msgid "_Detect Media"
 msgstr "Wy_kryj noÅnik"
 
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2800 ../src/nautilus-view.c:6950
-#: ../src/nautilus-view.c:7203
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2722
 msgid "_Properties"
 msgstr "WÅ_aÅciwoÅci"
 
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:3286
+msgid "Computer"
+msgstr "Komputer"
+
 #: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:108
 #: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:158
 #: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:216
@@ -4239,67 +3903,67 @@ msgstr[2] "%'d aktywnych dziaÅaÅ na plikach"
 msgid "All file operations have been successfully completed"
 msgstr "Wszystkie dziaÅania na plikach zostaÅy pomyÅlnie ukoÅczone"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:483
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:478
 msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time!"
 msgstr "Nie moÅna przypisaÄ wiÄcej niÅ jednej ikony uÅytkownika jednoczeÅnie."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:484
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:479
 msgid "Please drag just one image to set a custom icon."
 msgstr "ProszÄ przeciÄgnÄÄ dokÅadnie jeden obraz, aby ustawiÄ wyglÄd ikony."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:495
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:490
 msgid "The file that you dropped is not local."
 msgstr "PrzeciÄgniÄty plik nie jest plikiem lokalnym."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:496
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:502
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:491
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:497
 msgid "You can only use local images as custom icons."
 msgstr "Jako ikony uÅytkownika mogÄ byÄ wykorzystywane tylko obrazy lokalne."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:501
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:496
 msgid "The file that you dropped is not an image."
 msgstr "PrzeciÄgniÄty plik nie jest obrazem."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:637
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:618
 msgid "_Name:"
 msgid_plural "_Names:"
 msgstr[0] "_Nazwa:"
 msgstr[1] "_Nazwy:"
 msgstr[2] "_Nazwy:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:832
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:813
 #, c-format
 msgid "Properties"
 msgstr "WÅaÅciwoÅci"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:840
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:821
 #, c-format
 msgid "%s Properties"
 msgstr "WÅaÅciwoÅci %s"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:1163
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:1144
 #, c-format
 msgctxt "MIME type description (MIME type)"
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:1377
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:1352
 msgid "Cancel Group Change?"
 msgstr "AnulowaÄ zmianÄ grupy?"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:1792
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:1767
 msgid "Cancel Owner Change?"
 msgstr "AnulowaÄ zmianÄ wÅaÅciciela?"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2110
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2084
 msgid "nothing"
 msgstr "nic"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2112
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2086
 msgid "unreadable"
 msgstr "nieczytelne"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2122
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2096
 #, c-format
 msgid "%'d item, with size %s"
 msgid_plural "%'d items, totalling %s"
@@ -4307,7 +3971,7 @@ msgstr[0] "%'d element o rozmiarze %s"
 msgstr[1] "%'d elementy o caÅkowitym rozmiarze %s"
 msgstr[2] "%'d elementÃw o caÅkowitym rozmiarze %s"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2131
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2105
 msgid "(some contents unreadable)"
 msgstr "(czÄÅÄ zawartoÅci jest nieczytelna)"
 
@@ -4317,375 +3981,286 @@ msgstr "(czÄÅÄ zawartoÅci jest nieczytelna)"
 #. * 2-line value. Maybe there's a better way to do this, but I
 #. * couldn't think of one.
 #.
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2148
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2122
 msgid "Contents:"
 msgstr "ZawartoÅÄ:"
 
 #. Translators: "used" refers to the capacity of the filesystem
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2920
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2919
 msgid "used"
 msgstr "uÅytych"
 
 #. Translators: "free" refers to the capacity of the filesystem
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2927
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2926
 msgid "free"
 msgstr "wolnych"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2929
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2928
 msgid "Total capacity:"
 msgstr "CaÅkowita pojemnoÅÄ:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2938
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2937
 msgid "Filesystem type:"
 msgstr "Typ systemu plikÃw:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3022
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3021
 msgid "Basic"
 msgstr "Podstawowe"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3087
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3086
 msgid "Link target:"
 msgstr "Cel dowiÄzania:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3112
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3111
 msgid "Volume:"
 msgstr "Wolumin:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3121
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3120
 msgid "Accessed:"
 msgstr "DostÄp:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3125
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3124
 msgid "Modified:"
-msgstr "Zmieniono:"
+msgstr "Zmodyfikowano:"
 
 #: ../src/nautilus-properties-window.c:3134
 msgid "Free space:"
 msgstr "Wolne miejsce:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3555
-msgid "_Read"
-msgstr "Od_czyt"
-
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3557
-msgid "_Write"
-msgstr "_Zapis"
-
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3559
-msgid "E_xecute"
-msgstr "_Wykonanie"
-
 #. translators: this gets concatenated to "no read",
 #. * "no access", etc. (see following strings)
 #.
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3827
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3838
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3850
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3782
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3793
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3805
 msgid "no "
 msgstr "bez "
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3830
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3785
 msgid "list"
 msgstr "wyÅwietlania zawartoÅci"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3832
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3787
 msgid "read"
 msgstr "odczytu"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3841
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3796
 msgid "create/delete"
 msgstr "tworzenia/usuwania"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3843
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3798
 msgid "write"
 msgstr "zapisu"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3852
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3807
 msgid "access"
 msgstr "dostÄpu"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3900
-msgid "Access:"
-msgstr "DostÄp:"
-
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3902
-msgid "Folder access:"
-msgstr "DostÄp do katalogu:"
-
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3904
-msgid "File access:"
-msgstr "DostÄp do pliku:"
-
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3922
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3872
 msgid "List files only"
 msgstr "Tylko wyÅwietlanie plikÃw"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3924
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3878
 msgid "Access files"
 msgstr "DostÄp do plikÃw"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3926
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3884
 msgid "Create and delete files"
 msgstr "Tworzenie i usuwanie plikÃw"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3933
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3899
 msgid "Read-only"
 msgstr "Tylko do odczytu"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3935
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3905
 msgid "Read and write"
 msgstr "Odczyt i zapis"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4000
-msgid "Special flags:"
-msgstr "Znaczniki specjalne:"
-
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4002
-msgid "Set _user ID"
-msgstr "Ustawianie identyfikatora _uÅytkownika"
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3932
+msgid "Access:"
+msgstr "DostÄp:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4003
-msgid "Set gro_up ID"
-msgstr "Ustawianie identyfikatora g_rupy"
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3934
+msgid "Folder access:"
+msgstr "DostÄp do katalogu:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4004
-msgid "_Sticky"
-msgstr "_Lepki"
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3936
+msgid "File access:"
+msgstr "DostÄp do pliku:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4079
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4271
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4025
 msgid "_Owner:"
 msgstr "_WÅaÅciciel:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4087
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4176
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4281
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4033
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4297
 msgid "Owner:"
 msgstr "WÅaÅciciel:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4109
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4293
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4055
 msgid "_Group:"
 msgstr "_Grupa:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4117
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4177
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4301
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4063
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4311
 msgid "Group:"
 msgstr "Grupa:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4141
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4084
 msgid "Others"
 msgstr "Inni"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4156
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4099
 msgid "Execute:"
-msgstr "Wykonanie:"
+msgstr "Wykonywanie:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4159
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4102
 msgid "Allow _executing file as program"
-msgstr "Zezwolenie na _wykonanie pliku jako programu"
+msgstr "Zezwolenie na _wykonywanie pliku jako programu"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4178
-msgid "Others:"
-msgstr "Inni:"
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4278
+msgid "Change Permissions for Enclosed Files"
+msgstr "ZmieÅ uprawnienia zawartych plikÃw"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4317
-msgid "Folder Permissions:"
-msgstr "Uprawnienia do katalogu:"
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4282
+msgid "Change"
+msgstr "ZmieÅ"
 
 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4325
-msgid "File Permissions:"
-msgstr "Uprawnienia do pliku:"
-
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4334
-msgid "Text view:"
-msgstr "Widok tekstowy:"
+msgid "Others:"
+msgstr "Inni:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4482
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4366
 msgid "You are not the owner, so you cannot change these permissions."
 msgstr "Nie moÅna zmieniÄ tych uprawnieÅ nie bÄdÄc wÅaÅcicielem."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4502
-msgid "SELinux context:"
-msgstr "Kontekst SELinux:"
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4381
+msgid "Security context:"
+msgstr "Kontekst zabezpieczeÅ:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4507
-msgid "Last changed:"
-msgstr "Ostatnia zmiana:"
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4396
+msgid "Change Permissions for Enclosed Files..."
+msgstr "ZmieÅ uprawnienia zawartych plikÃw..."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4519
-msgid "Apply Permissions to Enclosed Files"
-msgstr "Zastosowanie uprawnieÅ do zawartych plikÃw"
-
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4529
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4406
 #, c-format
-msgid "The permissions of \"%s\" could not be determined."
+msgid "The permissions of â%sâ could not be determined."
 msgstr "Nie moÅna okreÅliÄ uprawnieÅ \"%s\"."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4532
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4409
 msgid "The permissions of the selected file could not be determined."
 msgstr "Nie moÅna okreÅliÄ uprawnieÅ do wybranego pliku."
 
 # wd: Nazwa karty we wÅaÅciwoÅciach pliku
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4765
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4654
 msgid "Open With"
 msgstr "Otwieranie"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:5089
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4977
 msgid "Creating Properties window."
 msgstr "Tworzenie okna wÅaÅciwoÅci."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:5375
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:5266
 msgid "Select Custom Icon"
 msgstr "WybÃr wÅasnej ikony"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:118
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:107
 msgid "File Type"
 msgstr "Typ pliku"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:276
-msgid "Select folder to search in"
-msgstr "Katalog do przeszukania"
-
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:366
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:385
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokumenty"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:384
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:403
 msgid "Music"
 msgstr "Muzyka"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:399
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:418
 msgid "Video"
 msgstr "Wideo"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:415
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:434
 msgid "Picture"
 msgstr "Obraz"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:435
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:454
 msgid "Illustration"
 msgstr "Ilustracja"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:449
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:468
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "Arkusz kalkulacyjny"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:465
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:484
 msgid "Presentation"
 msgstr "Prezentacja"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:474
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:493
 msgid "Pdf / Postscript"
 msgstr "PDF / PostScript"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:482
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:501
 msgid "Text File"
 msgstr "Plik tekstowy"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:561
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:580
 msgid "Select type"
 msgstr "WybÃr typu"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:645
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:584
+msgid "Select"
+msgstr "Wybierz"
+
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:665
 msgid "Any"
 msgstr "Dowolny"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:660
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:680
 msgid "Other Type..."
 msgstr "Inny typ..."
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:941
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:961
 msgid "Remove this criterion from the search"
 msgstr "Usuwa kryterium wyszukiwania"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:991
-msgid "Search Folder"
-msgstr "Katalog wyszukiwania"
+#. create the Current/All Files selector
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1050
+msgid "Current"
+msgstr "BieÅÄcy"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1009
-msgid "Edit the saved search"
-msgstr "Modyfikuje zapisane wyszukiwanie"
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1053
+msgid "All Files"
+msgstr "Wszystkie pliki"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1038
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1075
 msgid "Add a new criterion to this search"
 msgstr "Dodaje nowe kryterium wyszukiwania"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1041
-msgid "Go"
-msgstr "Rozpocznij"
-
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1043
-msgid "Reload"
-msgstr "OdÅwieÅ"
-
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1048
-msgid "Perform or update the search"
-msgstr "Rozpoczyna lub aktualizuje wyszukiwanie"
-
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1068
-msgid "_Search for:"
-msgstr "Wy_szukiwanie:"
-
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1102
-msgid "Search results"
-msgstr "Wyniki wyszukiwania"
+#: ../src/nautilus-special-location-bar.c:52
+msgid "Files in this folder will appear in the Create Document menu."
+msgstr ""
+"Pliki umieszczone w tym katalogu pojawiÄ siÄ w menu \"UtwÃrz dokument\"."
 
-#: ../src/nautilus-search-bar.c:146
-msgid "Search:"
-msgstr "Wyszukiwanie:"
+#: ../src/nautilus-special-location-bar.c:55
+msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
+msgstr ""
+"Pliki wykonywalne umieszczone w tym katalogu pojawiÄ siÄ w menu \"Skrypty\"."
 
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:198
-msgid "Restore Selected Items"
-msgstr "PrzywrÃÄ zaznaczone elementy"
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:202
+msgid "Restore"
+msgstr "PrzywrÃÄ"
 
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:201
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:205
 msgid "Restore selected items to their original position"
 msgstr "Przywraca zaznaczone elementy do ich pierwotnego poÅoÅenia"
 
-#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:916 ../src/nautilus-view.c:5733
-#, c-format
-msgid "\"%s\" will be moved if you select the Paste command"
-msgstr "\"%s\" zostanie przeniesiony po wybraniu polecenia Wklej"
-
-#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:920 ../src/nautilus-view.c:5737
-#, c-format
-msgid "\"%s\" will be copied if you select the Paste command"
-msgstr "\"%s\" zostanie skopiowany po wybraniu polecenia Wklej"
-
-#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:959 ../src/nautilus-view.c:5930
-msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
-msgstr "Schowek nie zawiera niczego do wklejenia."
-
-#. add the "create new folder" menu item
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1199 ../src/nautilus-view.c:6958
-msgid "Create New _Folder"
-msgstr "_UtwÃrz nowy katalog"
-
-#. We make accelerator "" instead of null here to not inherit the stock
-#. accelerator for paste
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1231 ../src/nautilus-view.c:7014
-#: ../src/nautilus-view.c:7161
-msgid "_Paste Into Folder"
-msgstr "Wklej do katalog_u"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1261 ../src/nautilus-view.c:7052
-#: ../src/nautilus-view.c:7170 ../src/nautilus-view.c:8486
-msgid "_Delete"
-msgstr "_UsuÅ"
-
-#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1346
-msgid "Network Neighbourhood"
-msgstr "Otoczenie sieciowe"
+#. Translators: "Empty" is an action (for the trash) , not a state
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:209
+msgid "Empty"
+msgstr "OprÃÅnij"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:959
+#: ../src/nautilus-view.c:978
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate tab."
 msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
@@ -4693,7 +4268,7 @@ msgstr[0] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnej karty."
 msgstr[1] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnych kart."
 msgstr[2] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnych kart."
 
-#: ../src/nautilus-view.c:962
+#: ../src/nautilus-view.c:981
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate window."
 msgid_plural "This will open %'d separate windows."
@@ -4701,44 +4276,52 @@ msgstr[0] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnego okna."
 msgstr[1] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnych okien."
 msgstr[2] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnych okien."
 
-#: ../src/nautilus-view.c:1477
+#: ../src/nautilus-view.c:1502
 msgid "Select Items Matching"
 msgstr "Zaznaczenie pasujÄcych elementÃw"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:1492
+#: ../src/nautilus-view.c:1517
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Wzorzec:"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:1498
+#: ../src/nautilus-view.c:1523
 msgid "Examples: "
 msgstr "PrzykÅady: "
 
-#: ../src/nautilus-view.c:1611
+#: ../src/nautilus-view.c:1636
 msgid "Save Search as"
 msgstr "Zapisanie wyszukiwania jako"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:1634
+#: ../src/nautilus-view.c:1659
 msgid "Search _name:"
 msgstr "Nazwa _wyszukiwania:"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:1656
+#: ../src/nautilus-view.c:1681
 msgid "Select Folder to Save Search In"
 msgstr "ProszÄ wybraÄ katalog do zapisu wyszukiwania"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2572
+#: ../src/nautilus-view.c:2308
+msgid ""
+"Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
+"configuration to ~/.local/share/nautilus"
+msgstr ""
+"W wersji 3.6 ten katalog zostaÅ oznaczony jako przestarzaÅy, a konfiguracjÄ "
+"przeniesiono do katalogu ~/.local/share/nautilus"
+
+#: ../src/nautilus-view.c:2734
 msgid "Content View"
 msgstr "Widok zawartoÅci"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2573
+#: ../src/nautilus-view.c:2735
 msgid "View of the current folder"
 msgstr "Widok bieÅÄcego katalogu"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2773 ../src/nautilus-view.c:2810
+#: ../src/nautilus-view.c:2937 ../src/nautilus-view.c:2974
 #, c-format
-msgid "\"%s\" selected"
+msgid "â%sâ selected"
 msgstr "Zaznaczono \"%s\""
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2775
+#: ../src/nautilus-view.c:2939
 #, c-format
 msgid "%'d folder selected"
 msgid_plural "%'d folders selected"
@@ -4746,7 +4329,7 @@ msgstr[0] "Zaznaczono %'d katalog"
 msgstr[1] "Zaznaczono %'d katalogi"
 msgstr[2] "Zaznaczono %'d katalogÃw"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2785
+#: ../src/nautilus-view.c:2949
 #, c-format
 msgid " (containing %'d item)"
 msgid_plural " (containing %'d items)"
@@ -4755,7 +4338,7 @@ msgstr[1] " (zawiera %'d elementy)"
 msgstr[2] " (zawiera %'d elementÃw)"
 
 #. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: ../src/nautilus-view.c:2796
+#: ../src/nautilus-view.c:2960
 #, c-format
 msgid " (containing a total of %'d item)"
 msgid_plural " (containing a total of %'d items)"
@@ -4763,7 +4346,7 @@ msgstr[0] " (zawierajÄcych razem %'d element)"
 msgstr[1] " (zawierajÄcych razem %'d elementy)"
 msgstr[2] " (zawierajÄcych razem %'d elementÃw)"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2813
+#: ../src/nautilus-view.c:2977
 #, c-format
 msgid "%'d item selected"
 msgid_plural "%'d items selected"
@@ -4772,7 +4355,7 @@ msgstr[1] "Zaznaczono %'d elementy"
 msgstr[2] "Zaznaczono %'d elementÃw"
 
 #. Folders selected also, use "other" terminology
-#: ../src/nautilus-view.c:2820
+#: ../src/nautilus-view.c:2984
 #, c-format
 msgid "%'d other item selected"
 msgid_plural "%'d other items selected"
@@ -4785,17 +4368,17 @@ msgstr[2] "Zaznaczono %'d innych elementÃw"
 #. * first message gives the number of items selected;
 #. * the message in parentheses the size of those items.
 #.
-#: ../src/nautilus-view.c:2835
+#: ../src/nautilus-view.c:2999
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2848
+#: ../src/nautilus-view.c:3012
 #, c-format
 msgid "Free space: %s"
 msgstr "Wolne miejsce: %s"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2859
+#: ../src/nautilus-view.c:3023
 #, c-format
 msgid "%s, Free space: %s"
 msgstr "%s, wolne miejsce: %s"
@@ -4805,7 +4388,7 @@ msgstr "%s, wolne miejsce: %s"
 #. * After the comma the amount of free space will
 #. * be shown.
 #.
-#: ../src/nautilus-view.c:2874
+#: ../src/nautilus-view.c:3038
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
@@ -4822,7 +4405,7 @@ msgstr "%s, %s"
 #. * message about the number of other items and the
 #. * total size of those items.
 #.
-#: ../src/nautilus-view.c:2893 ../src/nautilus-view.c:2906
+#: ../src/nautilus-view.c:3057 ../src/nautilus-view.c:3070
 #, c-format
 msgid "%s%s, %s"
 msgstr "%s%s, %s"
@@ -4835,110 +4418,53 @@ msgstr "%s%s, %s"
 #. * total size of those items. After the second comma
 #. * the free space is written.
 #.
-#: ../src/nautilus-view.c:2920
+#: ../src/nautilus-view.c:3084
 #, c-format
 msgid "%s%s, %s, %s"
 msgstr "%s%s, %s, %s"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:4340
+#: ../src/nautilus-view.c:4511
 #, c-format
 msgid "Open With %s"
 msgstr "OtwÃrz za pomocÄ %s"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:4342
+#: ../src/nautilus-view.c:4513
 #, c-format
-msgid "Use \"%s\" to open the selected item"
-msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected items"
+msgid "Use â%sâ to open the selected item"
+msgid_plural "Use â%sâ to open the selected items"
 msgstr[0] "UÅywa programu \"%s\" do otwarcia zaznaczonego elementu"
 msgstr[1] "UÅywa programu \"%s\" do otwarcia zaznaczonych elementÃw"
 msgstr[2] "UÅywa programu \"%s\" do otwarcia zaznaczonych elementÃw"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:5156
+#: ../src/nautilus-view.c:5256
 #, c-format
-msgid "Run \"%s\" on any selected items"
+msgid "Run â%sâ on any selected items"
 msgstr "Wykonuje skrypt \"%s\" na zaznaczonych elementach"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:5407
+#: ../src/nautilus-view.c:5510
 #, c-format
-msgid "Create a new document from template \"%s\""
+msgid "Create a new document from template â%sâ"
 msgstr "Tworzy nowy dokument z szablonu \"%s\""
 
-#: ../src/nautilus-view.c:5661
-msgid "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
-msgstr ""
-"Wszystkie pliki wykonywalne umieszczone w tym katalogu pojawiÄ siÄ w menu "
-"Skrypty."
+#: ../src/nautilus-view.c:6110
+msgid "Select Destination"
+msgstr "WybÃr miejsca docelowego"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:5663
-msgid ""
-"Choosing a script from the menu will run that script with any selected items "
-"as input."
-msgstr ""
-"Wybranie skryptu z menu spowoduje uruchomienie go, wraz z przekazaniem na "
-"wejÅcie zaznaczonych elementÃw."
+#: ../src/nautilus-view.c:6114
+msgid "_Select"
+msgstr "_Wybierz"
+
+#: ../src/nautilus-view.c:6191
+#, c-format
+msgid "â%sâ will be moved if you select the Paste command"
+msgstr "\"%s\" zostanie przeniesiony po wybraniu polecenia Wklej"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:5665
-msgid ""
-"All executable files in this folder will appear in the Scripts menu. "
-"Choosing a script from the menu will run that script.\n"
-"\n"
-"When executed from a local folder, scripts will be passed the selected file "
-"names. When executed from a remote folder (e.g. a folder showing web or ftp "
-"content), scripts will be passed no parameters.\n"
-"\n"
-"In all cases, the following environment variables will be set by Nautilus, "
-"which the scripts may use:\n"
-"\n"
-"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS: newline-delimited paths for selected "
-"files (only if local)\n"
-"\n"
-"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS: newline-delimited URIs for selected files\n"
-"\n"
-"NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI: URI for current location\n"
-"\n"
-"NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY: position and size of current window\n"
-"\n"
-"NAUTILUS_SCRIPT_NEXT_PANE_SELECTED_FILE_PATHS: newline-delimited paths for "
-"selected files in the inactive pane of a split-view window (only if local)\n"
-"\n"
-"NAUTILUS_SCRIPT_NEXT_PANE_SELECTED_URIS: newline-delimited URIs for selected "
-"files in the inactive pane of a split-view window\n"
-"\n"
-"NAUTILUS_SCRIPT_NEXT_PANE_CURRENT_URI: URI for current location in the "
-"inactive pane of a split-view window"
-msgstr ""
-"Wszystkie pliki wykonywalne umieszczone w tym katalogu pojawiÄ siÄ w menu "
-"Skrypty. Wybranie skryptu z menu spowoduje uruchomienie go.\n"
-"\n"
-"Podczas uruchomienia z lokalnego katalogu skryptowi przekazane zostanÄ nazwy "
-"zaznaczonych plikÃw. Podczas uruchomienia ze zdalnego katalogu (np. podczas "
-"wyÅwietlaniu zawartoÅci serwera WWW lub FTP) nie bÄdÄ przekazane Åadne "
-"argumenty.\n"
-"\n"
-"W kaÅdym przypadku skrypt moÅe wykorzystaÄ zmienne Årodowiskowe, ktÃre "
-"zostanÄ ustawione przed jego uruchomieniem przez program Nautilus:\n"
-"\n"
-"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS: peÅne ÅcieÅki do zaznaczonych plikÃw, "
-"rozdzielone znakami koÅca wiersza (tylko w przypadku lokalnych katalogÃw)\n"
-"\n"
-"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS: adresy URI zaznaczonych plikÃw, rozdzielone "
-"znakami koÅca wiersza\n"
-"\n"
-"NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI: adres URI bieÅÄcego poÅoÅenia\n"
-"\n"
-"NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY: poÅoÅenie i rozmiar bieÅÄcego okna\n"
-"NAUTILUS_SCRIPT_NEXT_PANE_SELECTED_FILE_PATHS: peÅne ÅcieÅki do zaznaczonych "
-"plikÃw, rozdzielone znakami koÅca wiersza w nieaktywnym panelu okna "
-"rozdzielonego widoku (tylko w przypadku lokalnych katalogÃw)\n"
-"\n"
-"NAUTILUS_SCRIPT_NEXT_PANE_SELECTED_URIS: adresy URI zaznaczonych plikÃw, "
-"rozdzielone znakami koÅca wiersza w nieaktywnym panelu okna rozdzielonego "
-"widoku\n"
-"\n"
-"NAUTILUS_SCRIPT_NEXT_PANE_CURRENT_URI: adres URI bieÅÄcego poÅoÅenia w "
-"nieaktywnym panelu okna rozdzielonego widoku"
+#: ../src/nautilus-view.c:6195
+#, c-format
+msgid "â%sâ will be copied if you select the Paste command"
+msgstr "\"%s\" zostanie skopiowany po wybraniu polecenia Wklej"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:5744
+#: ../src/nautilus-view.c:6202
 #, c-format
 msgid "The %'d selected item will be moved if you select the Paste command"
 msgid_plural ""
@@ -4951,7 +4477,7 @@ msgstr[2] ""
 "%'d zaznaczonych elementÃw zostanie przeniesionych po wybraniu polecenia "
 "Wklej"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:5751
+#: ../src/nautilus-view.c:6209
 #, c-format
 msgid "The %'d selected item will be copied if you select the Paste command"
 msgid_plural ""
@@ -4963,76 +4489,113 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "%'d zaznaczonych elementÃw zostanie skopiowanych po wybraniu polecenia Wklej"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6188
-msgid "Unable to unmount location"
-msgstr "Nie moÅna odmontowaÄ poÅoÅenia"
+#: ../src/nautilus-view.c:6285
+msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
+msgstr "Schowek nie zawiera niczego do wklejenia."
+
+#. Translators: %s is a file name formatted for display
+#: ../src/nautilus-view.c:6668
+#, c-format
+msgid "Unable to remove â%sâ"
+msgstr "Nie moÅna usunÄÄ \"%s\""
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6208
-msgid "Unable to eject location"
-msgstr "Nie moÅna wysunÄÄ poÅoÅenia"
+#. Translators: %s is a file name formatted for display
+#: ../src/nautilus-view.c:6694
+#, c-format
+msgid "Unable to eject â%sâ"
+msgstr "Nie moÅna wysunÄÄ \"%s\""
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6223
+#: ../src/nautilus-view.c:6715
 msgid "Unable to stop drive"
 msgstr "Nie moÅna zatrzymaÄ napÄdu"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6709
+#. Translators: %s is a file name formatted for display
+#: ../src/nautilus-view.c:6816
+#, c-format
+msgid "Unable to start â%sâ"
+msgstr "Nie moÅna uruchomiÄ \"%s\""
+
+#: ../src/nautilus-view.c:7212
 #, c-format
 msgid "Connect to Server %s"
 msgstr "PoÅÄczenie z serwerem %s"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6714 ../src/nautilus-view.c:7831
-#: ../src/nautilus-view.c:7918 ../src/nautilus-view.c:8022
+#: ../src/nautilus-view.c:7217 ../src/nautilus-view.c:8339
+#: ../src/nautilus-view.c:8426 ../src/nautilus-view.c:8530
 msgid "_Connect"
 msgstr "_PoÅÄcz"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6728
+#: ../src/nautilus-view.c:7231
 msgid "Link _name:"
 msgstr "_Nazwa dowiÄzania:"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-view.c:6946
-msgid "Create New _Document"
-msgstr "UtwÃrz nowy _dokument"
+#: ../src/nautilus-view.c:7449
+msgid "New _Document"
+msgstr "Nowy _dokument"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-view.c:6947
+#: ../src/nautilus-view.c:7450
 msgid "Open Wit_h"
 msgstr "OtwÃrz za po_mocÄ"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6948
+#: ../src/nautilus-view.c:7451
 msgid "Choose a program with which to open the selected item"
 msgstr ""
 "ProszÄ wybraÄ program, za pomocÄ ktÃrego ma zostaÄ otwarty zaznaczony element"
 
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/nautilus-view.c:7453 ../src/nautilus-view.c:7720
+msgid "P_roperties"
+msgstr "WÅ_aÅciwoÅci"
+
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:6951 ../src/nautilus-view.c:8520
+#: ../src/nautilus-view.c:7454 ../src/nautilus-view.c:9063
 msgid "View or modify the properties of each selected item"
 msgstr "WyÅwietla lub modyfikuje wÅaÅciwoÅci kaÅdego z zaznaczonych elementÃw"
 
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/nautilus-view.c:7461
+msgid "New _Folder"
+msgstr "Nowy _katalog"
+
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:6959
+#: ../src/nautilus-view.c:7462
 msgid "Create a new empty folder inside this folder"
 msgstr "Tworzy nowy pusty katalog w tym katalogu"
 
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/nautilus-view.c:7465
+msgid "New Folder with Selection"
+msgstr "Nowy katalog za pomocÄ zaznaczenia"
+
+#. tooltip
+#: ../src/nautilus-view.c:7466
+msgid "Create a new folder containing the selected items"
+msgstr "Tworzy nowy katalog zawierajÄcy zaznaczone elementy"
+
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-view.c:6961
+#: ../src/nautilus-view.c:7468
 msgid "No templates installed"
 msgstr "Brak zainstalowanych szablonÃw"
 
 #. name, stock id
 #. translators: this is used to indicate that a document doesn't contain anything
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:6964
+#: ../src/nautilus-view.c:7471
 msgid "_Empty Document"
 msgstr "_Pusty dokumenty"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:6965
+#: ../src/nautilus-view.c:7472
 msgid "Create a new empty document inside this folder"
 msgstr "Tworzy nowy pusty dokument w tym katalogu"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:6969
+#: ../src/nautilus-view.c:7476
 msgid "Open the selected item in this window"
 msgstr "Otwiera zaznaczony element w bieÅÄcym oknie"
 
@@ -5041,53 +4604,53 @@ msgstr "Otwiera zaznaczony element w bieÅÄcym oknie"
 #. Location-specific actions
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:6976 ../src/nautilus-view.c:7144
+#: ../src/nautilus-view.c:7483 ../src/nautilus-view.c:7661
 msgid "Open in Navigation Window"
 msgstr "OtwÃrz w oknie nawigacji"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:6977
+#: ../src/nautilus-view.c:7484
 msgid "Open each selected item in a navigation window"
 msgstr "Otwiera kaÅdy z zaznaczonych elementÃw w oknie nawigacji"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:6981
+#: ../src/nautilus-view.c:7488
 msgid "Open each selected item in a new tab"
 msgstr "Otwiera kaÅdy z zaznaczonych elementÃw w nowej karcie"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:6984
+#: ../src/nautilus-view.c:7491
 msgid "Other _Application..."
 msgstr "Inny progra_m..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:6985 ../src/nautilus-view.c:6989
+#: ../src/nautilus-view.c:7492 ../src/nautilus-view.c:7496
 msgid "Choose another application with which to open the selected item"
 msgstr ""
 "WybÃr innego programu, za pomocÄ ktÃrego moÅna otworzyÄ zaznaczony element"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:6988
+#: ../src/nautilus-view.c:7495
 msgid "Open With Other _Application..."
 msgstr "OtwÃrz _za pomocÄ innego programu..."
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:6992
+#: ../src/nautilus-view.c:7499
 msgid "_Open Scripts Folder"
 msgstr "_OtwÃrz katalog skryptÃw"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:6993
+#: ../src/nautilus-view.c:7500
 msgid "Show the folder containing the scripts that appear in this menu"
 msgstr "WyÅwietla katalog zawierajÄcy skrypty pojawiajÄce siÄ w tym menu"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7001
+#: ../src/nautilus-view.c:7508
 msgid "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
 msgstr ""
 "Przygotowuje zaznaczone pliki do przeniesienia za pomocÄ polecenia Wklej"
@@ -5095,21 +4658,29 @@ msgstr ""
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7005
+#: ../src/nautilus-view.c:7512
 msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
 msgstr "Przygotowuje zaznaczone pliki do skopiowania za pomocÄ polecenia Wklej"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7009
+#: ../src/nautilus-view.c:7516
 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
 msgstr ""
 "Przenosi lub kopiuje pliki poprzednio zaznaczone za pomocÄ polecenia Skopiuj "
 "lub Wytnij"
 
+#. We make accelerator "" instead of null here to not inherit the stock
+#. accelerator for paste
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/nautilus-view.c:7521 ../src/nautilus-view.c:7678
+msgid "_Paste Into Folder"
+msgstr "Wklej do katalog_u"
+
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7015
+#: ../src/nautilus-view.c:7522
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
 "selected folder"
@@ -5117,57 +4688,69 @@ msgstr ""
 "Przenosi lub kopiuje pliki poprzednio zaznaczone za pomocÄ polecenia Skopiuj "
 "lub Wytnij do wybranego katalogu"
 
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-view.c:7017
-msgid "Cop_y to"
-msgstr "_Skopiuj do"
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/nautilus-view.c:7525
+msgid "Copy To..."
+msgstr "Skopiuj do..."
 
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-view.c:7018
-msgid "M_ove to"
-msgstr "_PrzenieÅ do"
+#. tooltip
+#: ../src/nautilus-view.c:7526
+msgid "Copy selected files to another location"
+msgstr "Kopiuje zaznaczone pliki do innego poÅoÅenia"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/nautilus-view.c:7529
+msgid "Move To..."
+msgstr "PrzenieÅ do..."
+
+#. tooltip
+#: ../src/nautilus-view.c:7530
+msgid "Move selected files to another location"
+msgstr "Przenosi zaznaczone pliki do innego poÅoÅenia"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7021
+#: ../src/nautilus-view.c:7534
 msgid "Select all items in this window"
 msgstr "Zaznacza wszystkie elementy w bieÅÄcym oknie"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7024
+#: ../src/nautilus-view.c:7537
 msgid "Select I_tems Matching..."
 msgstr "Zaznacz elementy pa_sujÄce..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7025
+#: ../src/nautilus-view.c:7538
 msgid "Select items in this window matching a given pattern"
 msgstr "Zaznacza elementy w bieÅÄcym oknie pasujÄce do podanego wzorca"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7028
+#: ../src/nautilus-view.c:7541
 msgid "_Invert Selection"
 msgstr "_OdwrÃÄ zaznaczenie"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7029
+#: ../src/nautilus-view.c:7542
 msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
 msgstr "Zaznacza wszystkie i aktualnie nie zaznaczone elementy"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7032
+#: ../src/nautilus-view.c:7545
 msgid "D_uplicate"
 msgstr "Powie_l"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7033
+#: ../src/nautilus-view.c:7546
 msgid "Duplicate each selected item"
 msgstr "Powiela kaÅdy z zaznaczonych elementÃw"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7036 ../src/nautilus-view.c:8505
+#: ../src/nautilus-view.c:7549 ../src/nautilus-view.c:9046
 msgid "Ma_ke Link"
 msgid_plural "Ma_ke Links"
 msgstr[0] "UtwÃrz _dowiÄzanie"
@@ -5175,57 +4758,74 @@ msgstr[1] "UtwÃrz _dowiÄzania"
 msgstr[2] "UtwÃrz _dowiÄzania"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7037
+#: ../src/nautilus-view.c:7550
 msgid "Create a symbolic link for each selected item"
 msgstr "Tworzy dowiÄzanie symboliczne do kaÅdego z zaznaczonych elementÃw"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7040
-msgid "_Rename..."
+#: ../src/nautilus-view.c:7553
+msgid "Rena_me..."
 msgstr "ZmieÅ _nazwÄ..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7041
+#: ../src/nautilus-view.c:7554
 msgid "Rename selected item"
 msgstr "Zmienia nazwÄ zaznaczonego elementu"
 
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/nautilus-view.c:7557
+msgid "Set as Wallpaper"
+msgstr "Ustaw jako tapetÄ"
+
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7049 ../src/nautilus-view.c:8466
+#: ../src/nautilus-view.c:7558
+msgid "Make item the wallpaper"
+msgstr "Ustawia element jako tapetÄ"
+
+#. tooltip
+#: ../src/nautilus-view.c:7566 ../src/nautilus-view.c:8999
 msgid "Move each selected item to the Trash"
 msgstr "Przenosi kaÅdy z zaznaczonych elementÃw do kosza"
 
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/nautilus-view.c:7569 ../src/nautilus-view.c:7687
+#: ../src/nautilus-view.c:9025
+msgid "_Delete"
+msgstr "_UsuÅ"
+
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7053
+#: ../src/nautilus-view.c:7570
 msgid "Delete each selected item, without moving to the Trash"
 msgstr "Usuwa kaÅdy z zaznaczonych elementÃw, bez przenoszenia ich do kosza"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7056 ../src/nautilus-view.c:7174
+#: ../src/nautilus-view.c:7573 ../src/nautilus-view.c:7691
 msgid "_Restore"
 msgstr "_PrzywrÃÄ"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-view.c:7060 ../src/nautilus-window-menus.c:924
+#: ../src/nautilus-view.c:7577
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Cofnij"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7061
+#: ../src/nautilus-view.c:7578
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Cofa ostatniÄ czynnoÅÄ"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7064
+#: ../src/nautilus-view.c:7581
 msgid "_Redo"
 msgstr "_PonÃw"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7065
+#: ../src/nautilus-view.c:7582
 msgid "Redo the last undone action"
 msgstr "Ponawia ostatniÄ czynnoÅÄ"
 
@@ -5237,12 +4837,12 @@ msgstr "Ponawia ostatniÄ czynnoÅÄ"
 #.
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7074
+#: ../src/nautilus-view.c:7591
 msgid "Reset View to _Defaults"
 msgstr "PrzywrÃÄ _domyÅlne ustawienia widoku"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7075
+#: ../src/nautilus-view.c:7592
 msgid "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
 msgstr ""
 "Przywraca porzÄdek sortowania i powiÄkszenie zgodne z preferencjami "
@@ -5250,125 +4850,125 @@ msgstr ""
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7078
+#: ../src/nautilus-view.c:7595
 msgid "Connect To This Server"
 msgstr "PoÅÄczenie z serwerem"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7079
+#: ../src/nautilus-view.c:7596
 msgid "Make a permanent connection to this server"
 msgstr "Tworzy staÅe poÅÄczenie z tym serwerem"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7083
+#: ../src/nautilus-view.c:7600
 msgid "Mount the selected volume"
 msgstr "Montuje wybrany wolumin"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7087
+#: ../src/nautilus-view.c:7604
 msgid "Unmount the selected volume"
 msgstr "Odmontowuje wybrany wolumin"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7091
+#: ../src/nautilus-view.c:7608
 msgid "Eject the selected volume"
 msgstr "Wysuwa wybrany wolumin"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7095
+#: ../src/nautilus-view.c:7612
 msgid "Start the selected volume"
 msgstr "Uruchamia wybrany wolumin"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7099 ../src/nautilus-view.c:8044
+#: ../src/nautilus-view.c:7616 ../src/nautilus-view.c:8552
 msgid "Stop the selected volume"
 msgstr "Zatrzymuje wybrany wolumin"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7103 ../src/nautilus-view.c:7127
-#: ../src/nautilus-view.c:7199
+#: ../src/nautilus-view.c:7620 ../src/nautilus-view.c:7644
+#: ../src/nautilus-view.c:7716
 msgid "Detect media in the selected drive"
 msgstr "Wykrywa noÅnik w wybranym napÄdzie"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7107
+#: ../src/nautilus-view.c:7624
 msgid "Mount the volume associated with the open folder"
 msgstr "Montuje wolumin zwiÄzany z otwartym katalogiem"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7111
+#: ../src/nautilus-view.c:7628
 msgid "Unmount the volume associated with the open folder"
 msgstr "Odmontowuje wolumin zwiÄzany z otwartym katalogiem"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7115
+#: ../src/nautilus-view.c:7632
 msgid "Eject the volume associated with the open folder"
 msgstr "Wysuwa wolumin zwiÄzany z otwartym katalogiem"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7119
+#: ../src/nautilus-view.c:7636
 msgid "Start the volume associated with the open folder"
 msgstr "Uruchamia wolumin zwiÄzany z otwartym katalogiem"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7123
+#: ../src/nautilus-view.c:7640
 msgid "Stop the volume associated with the open folder"
 msgstr "Zatrzymuje wolumin zwiÄzany z otwartym katalogiem"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7130
+#: ../src/nautilus-view.c:7647
 msgid "Open File and Close window"
 msgstr "OtwÃrz plik i zamknij okno"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7134
+#: ../src/nautilus-view.c:7651
 msgid "Sa_ve Search"
 msgstr "_Zapisz wyszukiwanie"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7135
+#: ../src/nautilus-view.c:7652
 msgid "Save the edited search"
 msgstr "Zapisuje zmodyfikowane wyszukiwanie"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7138
+#: ../src/nautilus-view.c:7655
 msgid "Sa_ve Search As..."
 msgstr "Z_apisz wyszukiwanie jako..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7139
+#: ../src/nautilus-view.c:7656
 msgid "Save the current search as a file"
 msgstr "Zapisuje bieÅÄce wyszukiwanie jako plik"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7145
+#: ../src/nautilus-view.c:7662
 msgid "Open this folder in a navigation window"
 msgstr "Otwiera ten katalog w oknie nawigacji"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7149
+#: ../src/nautilus-view.c:7666
 msgid "Open this folder in a new tab"
 msgstr "Otwiera ten katalog w nowej karcie"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7154
+#: ../src/nautilus-view.c:7671
 msgid "Prepare this folder to be moved with a Paste command"
 msgstr "Przygotowuje ten katalog do przeniesienia za pomocÄ polecenia Wklej"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7158
+#: ../src/nautilus-view.c:7675
 msgid "Prepare this folder to be copied with a Paste command"
 msgstr "Przygotowuje ten katalog do skopiowania za pomocÄ polecenia Wklej"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7162
+#: ../src/nautilus-view.c:7679
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into this "
 "folder"
@@ -5377,261 +4977,231 @@ msgstr ""
 "lub Skopiuj do tego katalogu"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7167
+#: ../src/nautilus-view.c:7684
 msgid "Move this folder to the Trash"
 msgstr "Przenosi ten katalog do kosza"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7171
+#: ../src/nautilus-view.c:7688
 msgid "Delete this folder, without moving to the Trash"
 msgstr "Usuwa ten katalog bez przenoszenia go do kosza"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7179
+#: ../src/nautilus-view.c:7696
 msgid "Mount the volume associated with this folder"
 msgstr "Montuje wolumin zwiÄzany z tym katalogiem"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7183
+#: ../src/nautilus-view.c:7700
 msgid "Unmount the volume associated with this folder"
 msgstr "Odmontowuje wolumin zwiÄzany z tym katalogiem"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7187
+#: ../src/nautilus-view.c:7704
 msgid "Eject the volume associated with this folder"
 msgstr "Wysuwa wolumin zwiÄzany z tym katalogiem"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7191
+#: ../src/nautilus-view.c:7708
 msgid "Start the volume associated with this folder"
 msgstr "Uruchamia wolumin zwiÄzany z tym katalogiem"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7195
+#: ../src/nautilus-view.c:7712
 msgid "Stop the volume associated with this folder"
 msgstr "Zatrzymuje wolumin zwiÄzany z tym katalogiem"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7204
+#: ../src/nautilus-view.c:7721
 msgid "View or modify the properties of this folder"
 msgstr "WyÅwietla lub modyfikuje wÅaÅciwoÅci tego katalogu"
 
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-view.c:7207 ../src/nautilus-view.c:7210
-msgid "_Other pane"
-msgstr "_Drugi panel"
-
-#: ../src/nautilus-view.c:7208
-msgid "Copy the current selection to the other pane in the window"
-msgstr "Kopiuje zaznaczony element do drugiego panelu w bieÅÄcym oknie"
-
-#: ../src/nautilus-view.c:7211
-msgid "Move the current selection to the other pane in the window"
-msgstr "Przenosi zaznaczony element do drugiego panelu w bieÅÄcym oknie"
-
-#. name, stock id, label
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7214 ../src/nautilus-view.c:7218
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:995 ../src/nautilus-window-menus.c:1256
-msgid "_Home"
-msgstr "Katalog do_mowy"
-
-#: ../src/nautilus-view.c:7215
-msgid "Copy the current selection to the home folder"
-msgstr "Kopiuje zaznaczony element do katalogu domowego"
-
-#: ../src/nautilus-view.c:7219
-msgid "Move the current selection to the home folder"
-msgstr "Przenosi zaznaczony element do katalogu domowego"
-
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-view.c:7222 ../src/nautilus-view.c:7226
-msgid "_Desktop"
-msgstr "_Pulpit"
-
-#: ../src/nautilus-view.c:7223
-msgid "Copy the current selection to the desktop"
-msgstr "Kopiuje zaznaczony element na pulpit"
-
-#: ../src/nautilus-view.c:7227
-msgid "Move the current selection to the desktop"
-msgstr "Przenosi zaznaczony element na pulpit"
-
-#. Translators: %s is a directory
-#: ../src/nautilus-view.c:7306
-#, c-format
-msgid "Run or manage scripts from %s"
-msgstr "Uruchamia lub zarzÄdza skryptami z %s"
+#: ../src/nautilus-view.c:7799
+msgid "Run or manage scripts"
+msgstr "Wykonuje lub zarzÄdza skryptami"
 
 #. Create a script action here specially because its tooltip is dynamic
-#: ../src/nautilus-view.c:7308
+#: ../src/nautilus-view.c:7801
 msgid "_Scripts"
 msgstr "_Skrypty"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7681
+#: ../src/nautilus-view.c:8171
 #, c-format
-msgid "Move the open folder out of the trash to \"%s\""
+msgid "Move the open folder out of the trash to â%sâ"
 msgstr "Przenosi otwarty katalog z kosza do \"%s\""
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7684
+#: ../src/nautilus-view.c:8175
 #, c-format
-msgid "Move the selected folder out of the trash to \"%s\""
-msgid_plural "Move the selected folders out of the trash to \"%s\""
-msgstr[0] "Przenosi zaznaczony katalog z kosza do \"%s\""
-msgstr[1] "Przenosi zaznaczone katalogi z kosza do \"%s\""
-msgstr[2] "Przenosi zaznaczone katalogi z kosza do \"%s\""
+msgid "Move the selected folder out of the trash to â%sâ"
+msgstr "Przenosi zaznaczony katalog z kosza do \"%s\""
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7688
+#: ../src/nautilus-view.c:8178
 #, c-format
+msgid "Move the selected folders out of the trash to â%sâ"
+msgstr "Przenosi zaznaczone katalogi z kosza do \"%s\""
+
+#: ../src/nautilus-view.c:8183
 msgid "Move the selected folder out of the trash"
-msgid_plural "Move the selected folders out of the trash"
-msgstr[0] "Przenosi zaznaczony katalog z kosza"
-msgstr[1] "Przenosi zaznaczone katalogi z kosza"
-msgstr[2] "Przenosi zaznaczone katalogi z kosza"
+msgstr "Przenosi zaznaczony katalog z kosza"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7694
+#: ../src/nautilus-view.c:8185
+msgid "Move the selected folders out of the trash"
+msgstr "Przenosi zaznaczone katalogi z kosza"
+
+#: ../src/nautilus-view.c:8191
 #, c-format
-msgid "Move the selected file out of the trash to \"%s\""
-msgid_plural "Move the selected files out of the trash to \"%s\""
-msgstr[0] "Przenosi zaznaczony plik z kosza do \"%s\""
-msgstr[1] "Przenosi zaznaczone pliki z kosza do \"%s\""
-msgstr[2] "Przenosi zaznaczone pliki z kosza do \"%s\""
+msgid "Move the selected file out of the trash to â%sâ"
+msgstr "Przenosi zaznaczony plik z kosza do \"%s\""
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7698
+#: ../src/nautilus-view.c:8194
 #, c-format
+msgid "Move the selected files out of the trash to â%sâ"
+msgstr "Przenosi zaznaczone pliki z kosza do \"%s\""
+
+#: ../src/nautilus-view.c:8199
 msgid "Move the selected file out of the trash"
-msgid_plural "Move the selected files out of the trash"
-msgstr[0] "Przenosi zaznaczony plik z kosza"
-msgstr[1] "Przenosi zaznaczone pliki z kosza"
-msgstr[2] "Przenosi zaznaczone pliki z kosza"
+msgstr "Przenosi zaznaczony plik z kosza"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7704
+#: ../src/nautilus-view.c:8201
+msgid "Move the selected files out of the trash"
+msgstr "Przenosi zaznaczone pliki z kosza"
+
+#: ../src/nautilus-view.c:8207
 #, c-format
-msgid "Move the selected item out of the trash to \"%s\""
-msgid_plural "Move the selected items out of the trash to \"%s\""
-msgstr[0] "Przenosi zaznaczony element z kosza do \"%s\""
-msgstr[1] "Przenosi zaznaczone elementy z kosza do \"%s\""
-msgstr[2] "Przenosi zaznaczone elementy z kosza do \"%s\""
+msgid "Move the selected item out of the trash to â%sâ"
+msgstr "Przenosi zaznaczony element z kosza do \"%s\""
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7708
+#: ../src/nautilus-view.c:8210
 #, c-format
+msgid "Move the selected items out of the trash to â%sâ"
+msgstr "Przenosi zaznaczone elementy z kosza do \"%s\""
+
+#: ../src/nautilus-view.c:8215
 msgid "Move the selected item out of the trash"
-msgid_plural "Move the selected items out of the trash"
-msgstr[0] "Przenosi zaznaczony element z kosza"
-msgstr[1] "Przenosi zaznaczone elementy z kosza"
-msgstr[2] "Przenosi zaznaczone elementy z kosza"
+msgstr "Przenosi zaznaczony element z kosza"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7824 ../src/nautilus-view.c:7828
-#: ../src/nautilus-view.c:8015 ../src/nautilus-view.c:8019
+#: ../src/nautilus-view.c:8217
+msgid "Move the selected items out of the trash"
+msgstr "Przenosi zaznaczone elementy z kosza"
+
+#: ../src/nautilus-view.c:8332 ../src/nautilus-view.c:8336
+#: ../src/nautilus-view.c:8523 ../src/nautilus-view.c:8527
 msgid "Start the selected drive"
 msgstr "Uruchamia wybrany napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7832 ../src/nautilus-view.c:8023
+#: ../src/nautilus-view.c:8340 ../src/nautilus-view.c:8531
 msgid "Connect to the selected drive"
 msgstr "ÅÄczy z wybranym napÄdem"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7835 ../src/nautilus-view.c:7922
-#: ../src/nautilus-view.c:8026
+#: ../src/nautilus-view.c:8343 ../src/nautilus-view.c:8430
+#: ../src/nautilus-view.c:8534
 msgid "_Start Multi-disk Drive"
 msgstr "Uruchom napÄd wielody_skowy"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7836 ../src/nautilus-view.c:8027
+#: ../src/nautilus-view.c:8344 ../src/nautilus-view.c:8535
 msgid "Start the selected multi-disk drive"
 msgstr "Uruchamia wybrany napÄd wielodyskowy"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7839
+#: ../src/nautilus-view.c:8347
 msgid "U_nlock Drive"
 msgstr "Odblokuj _napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7840 ../src/nautilus-view.c:8031
+#: ../src/nautilus-view.c:8348 ../src/nautilus-view.c:8539
 msgid "Unlock the selected drive"
 msgstr "Odblokowuje wybrany napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7853
+#: ../src/nautilus-view.c:8361
 msgid "Stop the selected drive"
 msgstr "Zatrzymuje wybrany napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7857 ../src/nautilus-view.c:8048
+#: ../src/nautilus-view.c:8365 ../src/nautilus-view.c:8556
 msgid "Safely remove the selected drive"
 msgstr "Bezpiecznie usuwa wybrany napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7860 ../src/nautilus-view.c:7947
-#: ../src/nautilus-view.c:8051
+#: ../src/nautilus-view.c:8368 ../src/nautilus-view.c:8455
+#: ../src/nautilus-view.c:8559
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "O_dÅÄcz"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7861 ../src/nautilus-view.c:8052
+#: ../src/nautilus-view.c:8369 ../src/nautilus-view.c:8560
 msgid "Disconnect the selected drive"
 msgstr "OdÅÄcza wybrany napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7864 ../src/nautilus-view.c:7951
-#: ../src/nautilus-view.c:8055
+#: ../src/nautilus-view.c:8372 ../src/nautilus-view.c:8459
+#: ../src/nautilus-view.c:8563
 msgid "_Stop Multi-disk Drive"
 msgstr "Zatrzymaj napÄd wielody_skowy"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7865 ../src/nautilus-view.c:8056
+#: ../src/nautilus-view.c:8373 ../src/nautilus-view.c:8564
 msgid "Stop the selected multi-disk drive"
 msgstr "Zatrzymuje wybrany napÄd wielodyskowy"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7869 ../src/nautilus-view.c:8060
+#: ../src/nautilus-view.c:8377 ../src/nautilus-view.c:8568
 msgid "Lock the selected drive"
 msgstr "Blokuje wybrany napÄd"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7911 ../src/nautilus-view.c:7915
+#: ../src/nautilus-view.c:8419 ../src/nautilus-view.c:8423
 msgid "Start the drive associated with the open folder"
 msgstr "Uruchamia napÄd zwiÄzany z otwartym katalogiem"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7919
+#: ../src/nautilus-view.c:8427
 msgid "Connect to the drive associated with the open folder"
 msgstr "ÅÄczy z napÄdem zwiÄzanym z otwartym katalogiem"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7923
+#: ../src/nautilus-view.c:8431
 msgid "Start the multi-disk drive associated with the open folder"
 msgstr "Uruchamia napÄd wielodyskowy zwiÄzany z otwartym katalogiem"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7927
+#: ../src/nautilus-view.c:8435
 msgid "Unlock the drive associated with the open folder"
 msgstr "Odblokowuje napÄd zwiÄzany z otwartym katalogiem"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7940
+#: ../src/nautilus-view.c:8448
 msgid "_Stop the drive associated with the open folder"
 msgstr "_Zatrzymaj napÄd zwiÄzany z otwartym katalogiem"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7944
+#: ../src/nautilus-view.c:8452
 msgid "Safely remove the drive associated with the open folder"
 msgstr "Bezpiecznie usuwa napÄd zwiÄzany z otwartym katalogiem"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7948
+#: ../src/nautilus-view.c:8456
 msgid "Disconnect the drive associated with the open folder"
 msgstr "OdÅÄcza napÄd zwiÄzany z otwartym katalogiem"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7952
+#: ../src/nautilus-view.c:8460
 msgid "Stop the multi-disk drive associated with the open folder"
 msgstr "Zatrzymuje napÄd wielodyskowy zwiÄzany z otwartym katalogiem"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7956
+#: ../src/nautilus-view.c:8464
 msgid "Lock the drive associated with the open folder"
 msgstr "Blokuje napÄd zwiÄzany z otwartym katalogiem"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8183 ../src/nautilus-view.c:8461
+#: ../src/nautilus-view.c:8693 ../src/nautilus-view.c:8994
 msgid "_Delete Permanently"
 msgstr "_UsuÅ trwale"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8184
+#: ../src/nautilus-view.c:8694
 msgid "Delete the open folder permanently"
 msgstr "Usuwa trwale otwarty katalog"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8188
+#: ../src/nautilus-view.c:8698
 msgid "Move the open folder to the Trash"
 msgstr "Przenosi otwarty katalog do kosza"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8368
+#: ../src/nautilus-view.c:8870
+#, c-format
+msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
+msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
+msgstr[0] "Nowy katalog za pomocÄ zaznaczenia (%'d element)"
+msgstr[1] "Nowy katalog za pomocÄ zaznaczenia (%'d elementy)"
+msgstr[2] "Nowy katalog za pomocÄ zaznaczenia (%'d elementÃw)"
+
+#: ../src/nautilus-view.c:8910
 #, c-format
 msgid "_Open With %s"
 msgstr "_OtwÃrz za pomocÄ %s"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8425
+#: ../src/nautilus-view.c:8958
 #, c-format
 msgid "Open in %'d New _Window"
 msgid_plural "Open in %'d New _Windows"
@@ -5639,7 +5209,7 @@ msgstr[0] "OtwÃrz w %'d nowym _oknie"
 msgstr[1] "OtwÃrz w %'d nowych _oknach"
 msgstr[2] "OtwÃrz w %'d nowych _oknach"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8445
+#: ../src/nautilus-view.c:8978
 #, c-format
 msgid "Open in %'d New _Tab"
 msgid_plural "Open in %'d New _Tabs"
@@ -5647,161 +5217,83 @@ msgstr[0] "OtwÃrz w %'d nowej _karcie"
 msgstr[1] "OtwÃrz w %'d nowych _kartach"
 msgstr[2] "OtwÃrz w %'d nowych _kartach"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8462
+#: ../src/nautilus-view.c:8995
 msgid "Delete all selected items permanently"
 msgstr "TrwaÅe usuniÄcie wszystkich zaznaczonych elementÃw"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8518
+#: ../src/nautilus-view.c:9061
 msgid "View or modify the properties of the open folder"
 msgstr "WyÅwietla lub modyfikuje wÅaÅciwoÅci otwartego katalogu"
 
-#: ../src/nautilus-view-dnd.c:172 ../src/nautilus-view-dnd.c:206
-#: ../src/nautilus-view-dnd.c:297
+#: ../src/nautilus-view-dnd.c:171 ../src/nautilus-view-dnd.c:205
+#: ../src/nautilus-view-dnd.c:296
 msgid "Drag and drop is not supported."
 msgstr "PrzeciÄganie i upuszczanie obiektÃw nie jest obsÅugiwane."
 
-#: ../src/nautilus-view-dnd.c:173
+#: ../src/nautilus-view-dnd.c:172
 msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
 msgstr ""
 "PrzeciÄganie i upuszczanie obiektÃw jest obsÅugiwane tylko w lokalnym "
 "systemie plikÃw."
 
-#: ../src/nautilus-view-dnd.c:207 ../src/nautilus-view-dnd.c:298
+#: ../src/nautilus-view-dnd.c:206 ../src/nautilus-view-dnd.c:297
 msgid "An invalid drag type was used."
 msgstr "UÅyto nieprawidÅowego typu przeciÄganych danych."
 
 #. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
-#: ../src/nautilus-view-dnd.c:375
-msgid "dropped text.txt"
-msgstr "upuszczony tekst.txt"
+#: ../src/nautilus-view-dnd.c:383
+msgid "Dropped Text.txt"
+msgstr "Upuszczony tekst.txt"
 
 #. Translator: This is the filename used for when you dnd raw
 #. * data to a directory, if the source didn't supply a name.
 #.
-#: ../src/nautilus-view-dnd.c:420
+#: ../src/nautilus-view-dnd.c:472
 msgid "dropped data"
 msgstr "upuszczone dane"
 
-#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:83
-msgid ""
-"Do you want to remove any bookmarks with the non-existing location from your "
-"list?"
-msgstr "UsunÄÄ z listy zakÅadki zawierajÄce nieistniejÄce poÅoÅenia?"
-
-#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:85
-#, c-format
-msgid "The location \"%s\" does not exist."
-msgstr "PoÅoÅenie \"%s\" nie istnieje."
-
-#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:88
-msgid "Bookmark for Nonexistent Location"
-msgstr "ZakÅadka do nieistniejÄcego poÅoÅenia"
-
-#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:316
-msgid "Go to the location specified by this bookmark"
-msgstr "Przechodzi do poÅoÅenia opisywanego przez tÄ pozycjÄ zakÅadek"
-
-#: ../src/nautilus-window.c:1429
-#, c-format
-msgid "%s - File Browser"
-msgstr "%s - PrzeglÄdarka plikÃw"
-
-#. Set initial window title
-#: ../src/nautilus-window.c:1897 ../src/nautilus-window-menus.c:384
-msgid "Nautilus"
-msgstr "Nautilus"
-
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1137
-msgid "Searching..."
-msgstr "Wyszukiwanie..."
-
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1606
-msgid "Nautilus has no installed viewer capable of displaying the folder."
-msgstr ""
-"Brak zainstalowanej przeglÄdarki umoÅliwiajÄcej wyÅwietlenie tego katalogu."
-
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1612
-msgid "The location is not a folder."
-msgstr "To poÅoÅenie nie jest katalogiem."
-
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1618
-#, c-format
-msgid "Could not find \"%s\"."
-msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ \"%s\"."
-
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1621
-msgid "Please check the spelling and try again."
-msgstr "ProszÄ sprawdziÄ pisowniÄ i sprÃbowaÄ ponownie."
-
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1629
-#, c-format
-msgid "Nautilus cannot handle \"%s\" locations."
-msgstr "Program Nautilus nie obsÅuguje poÅoÅeÅ \"%s\"."
-
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1632
-msgid "Nautilus cannot handle this kind of location."
-msgstr "Program Nautilus nie obsÅuguje tego rodzaju poÅoÅeÅ."
-
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1639
-msgid "Unable to mount the location."
-msgstr "Nie moÅna zamontowaÄ tego poÅoÅenia."
-
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1645
-msgid "Access was denied."
-msgstr "Odmowa dostÄpu."
+#: ../src/nautilus-window.c:890
+msgid "_New Tab"
+msgstr "_Nowa karta"
 
-#. This case can be hit for user-typed strings like "foo" due to
-#. * the code that guesses web addresses when there's no initial "/".
-#. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
-#. * the proxy is set up wrong.
-#.
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1654
-#, c-format
-msgid "Could not display \"%s\", because the host could not be found."
-msgstr "Nie moÅna wyÅwietliÄ \"%s\", poniewaÅ komputer nie zostaÅ odnaleziony."
+#: ../src/nautilus-window.c:900 ../src/nautilus-window-menus.c:576
+msgid "Move Tab _Left"
+msgstr "Pr_zesuÅ kartÄ w lewo"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1656
-msgid ""
-"Check that the spelling is correct and that your proxy settings are correct."
-msgstr ""
-"ProszÄ sprawdziÄ, czy nazwa zostaÅa poprawnie wprowadzona i czy ustawienia "
-"poÅrednika sieciowego sÄ prawidÅowe."
+#: ../src/nautilus-window.c:908 ../src/nautilus-window-menus.c:579
+msgid "Move Tab _Right"
+msgstr "P_rzesuÅ kartÄ w prawo"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1671
-#, c-format
-msgid ""
-"Error: %s\n"
-"Please select another viewer and try again."
-msgstr ""
-"BÅÄd: %s\n"
-"ProszÄ wybraÄ innÄ przeglÄdarkÄ i sprÃbowaÄ ponownie."
+#: ../src/nautilus-window.c:919
+msgid "_Close Tab"
+msgstr "Za_mknij kartÄ"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:357
+#: ../src/nautilus-window.c:2107
 msgid ""
-"Nautilus is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
-"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
-"any later version."
+"Files is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
+"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
+"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
+"version."
 msgstr ""
-"Program Nautilus jest wolnym oprogramowaniem; moÅna go rozprowadzaÄ dalej i/"
+"MenedÅer plikÃw jest wolnym oprogramowaniem; moÅna go rozprowadzaÄ dalej i/"
 "lub modyfikowaÄ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
 "przez FundacjÄ Wolnego Oprogramowania - wedÅug wersji drugiej tej Licencji "
 "lub ktÃrejÅ z pÃÅniejszych wersji. "
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:361
+#: ../src/nautilus-window.c:2111
 msgid ""
-"Nautilus is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+"Files is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
 "details."
 msgstr ""
-"Program Nautilus rozpowszechniany jest z nadziejÄ, iÅ bÄdzie on uÅyteczny - "
+"MenedÅer plikÃw rozpowszechniany jest z nadziejÄ, iÅ bÄdzie on uÅyteczny - "
 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyÅlnej gwarancji PRZYDATNOÅCI "
 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOÅCI DO OKREÅLONYCH ZASTOSOWAÅ. W celu uzyskania "
 "bliÅszych informacji naleÅy zapoznaÄ siÄ z PowszechnÄ LicencjÄ PublicznÄ "
 "GNU. "
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:365
+#: ../src/nautilus-window.c:2115
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
@@ -5815,118 +5307,142 @@ msgstr ""
 #. Translators: these two strings here indicate the copyright time span,
 #. * e.g. 1999-2011.
 #.
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:380
-msgid "Copyright  %Idâ%Id The Nautilus authors"
-msgstr "Copyright  %Idâ%Id Autorzy programu Nautilus"
+#: ../src/nautilus-window.c:2130
+msgid "Copyright  %Idâ%Id The Files authors"
+msgstr "Copyright  %Idâ%Id Autorzy menedÅera plikÃw"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:386
-msgid ""
-"Nautilus lets you organize files and folders, both on your computer and "
-"online."
-msgstr ""
-"Program Nautilus umoÅliwia pracÄ z plikami i katalogami w komputerze i w "
-"sieci."
+#: ../src/nautilus-window.c:2136
+msgid "Access and organize your files."
+msgstr "Organizowanie plikÃw,"
 
 #. Translators should localize the following string
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:398
+#: ../src/nautilus-window.c:2146
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:401
-msgid "Nautilus Web Site"
-msgstr "Witryna programu Nautilus"
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:872
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1021
+#, c-format
+msgid "Unable to load location"
+msgstr "Nie moÅna wczytaÄ poÅoÅenia"
 
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:911
-msgid "_File"
-msgstr "_Plik"
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1175
+msgid "Searching..."
+msgstr "Wyszukiwanie..."
 
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:912
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Edycja"
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1634
+msgid "Unable to display the contents of this folder."
+msgstr "Nie moÅna wyÅwietliÄ zawartoÅci tego katalogu."
 
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:913
-msgid "_View"
-msgstr "_Widok"
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1636
+msgid "This location doesn't appear to be a folder."
+msgstr "To poÅoÅenie nie jest katalogiem."
 
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:914
-msgid "_Help"
-msgstr "Pomo_c"
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1641
+msgid ""
+"Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
+msgstr ""
+"Nie moÅna odnaleÅÄ ÅÄdanego pliku. ProszÄ sprawdziÄ, czy wpisano je "
+"poprawnie i sprÃbowaÄ ponownie."
+
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1646
+#, c-format
+msgid "â%sâ locations are not supported."
+msgstr "PoÅoÅenia \"%s\" nie sÄ obsÅugiwane."
+
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1649
+msgid "Unable to handle this kind of location."
+msgstr "Nie moÅna obsÅuÅyÄ tego rodzaju poÅoÅenia."
+
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1654
+msgid "Unable to access the requested location."
+msgstr "Nie moÅna uzyskaÄ dostÄpu do ÅÄdanego poÅoÅenia."
+
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1657
+msgid "Don't have permission to access the requested location."
+msgstr "Brak uprawnieÅ do dostÄpu do ÅÄdanego poÅoÅenia."
+
+#. This case can be hit for user-typed strings like "foo" due to
+#. * the code that guesses web addresses when there's no initial "/".
+#. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
+#. * the proxy is set up wrong.
+#.
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1665
+msgid ""
+"Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
+"network settings."
+msgstr ""
+"Nie moÅna odnaleÅÄ ÅÄdanego poÅoÅenia. ProszÄ sprawdziÄ, czy wpisano je "
+"poprawnie oraz czy ustawienia sieci sÄ poprawne."
+
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1676
+#, c-format
+msgid "Unhandled error message: %s"
+msgstr "NieobsÅuÅony komunikat bÅÄdu: %s"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:916
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:472
 msgid "_Close"
 msgstr "Zamkn_ij"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:917
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:473
 msgid "Close this folder"
 msgstr "Zamyka ten katalog"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:920
-msgid "Prefere_nces"
-msgstr "_Preferencje"
-
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:921
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:477
 msgid "Edit Nautilus preferences"
 msgstr "Modyfikuje preferencje programu Nautilus"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:925
-msgid "Undo the last text change"
-msgstr "Cofa ostatniÄ zmianÄ tekstu"
-
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:928
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:479
 msgid "Open _Parent"
 msgstr "N_adrzÄdny"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:929
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:480
 msgid "Open the parent folder"
 msgstr "Otwiera katalog nadrzÄdny"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:936
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:484
 msgid "Stop loading the current location"
 msgstr "Zatrzymuje wczytywanie bieÅÄcego poÅoÅenia"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:939
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:487
 msgid "_Reload"
 msgstr "_OdÅwieÅ"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:940
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:488
 msgid "Reload the current location"
 msgstr "Wczytuje ponownie bieÅÄce poÅoÅenie"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:943
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:491
 msgid "_All Topics"
 msgstr "_Wszystkie tematy"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:944
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:492
 msgid "Display Nautilus help"
 msgstr "WyÅwietla pomoc programu Nautilus"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:947
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:495
 msgid "Search for files"
 msgstr "Wyszukiwanie plikÃw"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:948
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:496
 msgid ""
 "Locate files based on file name and type. Save your searches for later use."
 msgstr ""
@@ -5935,430 +5451,295 @@ msgstr ""
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:951
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:499
 msgid "Sort files and folders"
 msgstr "PorzÄdkowanie plikÃw i katalogÃw"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:952
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:500
 msgid "Arrange files by name, size, type, or when they were changed."
 msgstr ""
 "PorzÄdkowanie plikÃw wedÅug nazwy, rozmiaru, typu lub daty ostatniej zmiany."
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:955
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:503
 msgid "Find a lost file"
 msgstr "Znajdowanie zgubionego pliku"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:956
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:504
 msgid "Follow these tips if you can't find a file you created or downloaded."
 msgstr "DziÄki tym wskazÃwkom moÅna znaleÅÄ utworzony lub pobrany plik."
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:959
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:507
 msgid "Share and transfer files"
 msgstr "WspÃÅdzielenie i wysyÅanie plikÃw"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:960
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:508
 msgid ""
 "Easily transfer files to your contacts and devices from the file manager."
 msgstr "Åatwe wysyÅanie plikÃw do kontaktÃw i urzÄdzeÅ z menedÅera plikÃw."
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:963
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:511
 msgid "_About"
 msgstr "_O programie"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:964
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:512
 msgid "Display credits for the creators of Nautilus"
 msgstr "WyÅwietla listÄ twÃrcÃw programu Nautilus"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:967
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:515
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "Po_wiÄksz"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:968
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:516
 msgid "Increase the view size"
 msgstr "ZwiÄksza rozmiar widoku"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:979
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:527
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Po_mniejsz"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:980
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:528
 msgid "Decrease the view size"
 msgstr "Zmniejsza rozmiar widoku"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:987
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:535
 msgid "Normal Si_ze"
 msgstr "ZwykÅy _rozmiar"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:988
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:536
 msgid "Use the normal view size"
 msgstr "Ustawia normalny rozmiar widoku"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:991
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:539
 msgid "Connect to _Server..."
 msgstr "PoÅÄcz z _serwerem..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:992
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:540
 msgid "Connect to a remote computer or shared disk"
 msgstr "ÅÄczy ze zdalnym komputerem lub wspÃÅdzielonym dyskiem"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:999
-msgid "_Computer"
-msgstr "_Komputer"
-
-#. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1000
-msgid ""
-"Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
-msgstr ""
-"PrzeglÄdanie wszystkich lokalnych i zdalnych dyskÃw oraz katalogÃw "
-"dostÄpnych z tego komputera"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1003
-msgid "_Network"
-msgstr "_SieÄ"
-
-#. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1004
-msgid "Browse bookmarked and local network locations"
-msgstr "PrzeglÄda zakÅadki i poÅoÅenia w sieci lokalnej"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1007
-msgid "T_emplates"
-msgstr "Sza_blony"
-
-#. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1008
-msgid "Open your personal templates folder"
-msgstr "Otwiera osobisty katalog szablonÃw"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1011
-msgid "_Trash"
-msgstr "K_osz"
-
-#. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1012
-msgid "Open your personal trash folder"
-msgstr "Otwiera osobisty katalog kosza"
-
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1014
-msgid "_Go"
-msgstr "Przej_dÅ"
-
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1015
-msgid "_Bookmarks"
-msgstr "_ZakÅadki"
-
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1016
-msgid "_Tabs"
-msgstr "_Karty"
-
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1017
-msgid "New _Window"
-msgstr "_Nowe okno"
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:543 ../src/nautilus-window-menus.c:731
+msgid "_Home"
+msgstr "Katalog do_mowy"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1018
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:547
 msgid "Open another Nautilus window for the displayed location"
 msgstr "Otwiera nowe okno programu Nautilus dla wyÅwietlanego poÅoÅenia"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1020
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:549
 msgid "New _Tab"
 msgstr "Nowa _karta"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1021
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:550
 msgid "Open another tab for the displayed location"
 msgstr "Otwiera nowÄ kartÄ dla wyÅwietlanego poÅoÅenia"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1023
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:552
 msgid "Close _All Windows"
 msgstr "Zamknij _wszystkie okna"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1024
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:553
 msgid "Close all Navigation windows"
 msgstr "Zamyka wszystkie okna nawigacyjne"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1026 ../src/nautilus-window-menus.c:1116
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:555
 msgid "_Back"
 msgstr "_Wstecz"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1027 ../src/nautilus-window-menus.c:1118
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:556
 msgid "Go to the previous visited location"
 msgstr "Przechodzi do ostatnio odwiedzonego poÅoÅenia"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1029 ../src/nautilus-window-menus.c:1132
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:558
 msgid "_Forward"
 msgstr "_NaprzÃd"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1030 ../src/nautilus-window-menus.c:1134
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:559
 msgid "Go to the next visited location"
 msgstr "Przechodzi do poÅoÅenia odwiedzonego w nastÄpnej kolejnoÅci"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1032
-msgid "_Location..."
-msgstr "_PoÅoÅenie..."
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:561
+msgid "Enter _Location..."
+msgstr "_PrzejdÅ do poÅoÅenia..."
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1033
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:562
 msgid "Specify a location to open"
 msgstr "OkreÅla poÅoÅenie do otwarcia"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1035
-msgid "S_witch to Other Pane"
-msgstr "_PrzeÅÄcz na drugi panel"
-
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1036
-msgid "Move focus to the other pane in a split view window"
-msgstr "Aktywuje drugi panel w oknie rozdzielonego widoku"
-
-#. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1038
-msgid "Sa_me Location as Other Pane"
-msgstr "To sa_mo poÅoÅenie, co w drugim panelu"
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:564
+msgid "Bookmark this Location"
+msgstr "Dodaj zakÅadkÄ do tego poÅoÅenia"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1039
-msgid "Go to the same location as in the extra pane"
-msgstr "Przechodzi do tego samego poÅoÅenia, co w drugim panelu"
-
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1042
-msgid "Add a bookmark for the current location to this menu"
-msgstr "Dodaje zakÅadkÄ do bieÅÄcego poÅoÅenia do zakÅadek w tym menu"
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:565
+msgid "Add a bookmark for the current location"
+msgstr "Dodaje zakÅadkÄ do bieÅÄcego poÅoÅenia"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1044
-msgid "_Edit Bookmarks..."
-msgstr "_Modyfikuj zakÅadki..."
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:567
+msgid "_Bookmarks..."
+msgstr "_ZakÅadki..."
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1045
-msgid "Display a window that allows editing the bookmarks in this menu"
-msgstr "WyÅwietla okno, ktÃre pozwala na modyfikacjÄ zakÅadek w tym menu"
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:568
+msgid "Display and edit bookmarks"
+msgstr "WyÅwietla i modyfikuje zakÅadki"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1047
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:570
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Poprzednia karta"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1048
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:571
 msgid "Activate previous tab"
 msgstr "Aktywuje poprzedniÄ kartÄ"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1050
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:573
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_NastÄpna karta"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1051
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:574
 msgid "Activate next tab"
 msgstr "Aktywuje nastÄpnÄ kartÄ"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1053 ../src/nautilus-window-pane.c:508
-msgid "Move Tab _Left"
-msgstr "Pr_zesuÅ kartÄ w lewo"
-
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1054
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:577
 msgid "Move current tab to left"
 msgstr "Przesuwa bieÅÄcÄ kartÄ w lewo"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1056 ../src/nautilus-window-pane.c:516
-msgid "Move Tab _Right"
-msgstr "P_rzesuÅ kartÄ w prawo"
-
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1057
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:580
 msgid "Move current tab to right"
 msgstr "Przesuwa bieÅÄcÄ kartÄ w prawo"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1059
-msgid "Sidebar"
-msgstr "Panel boczny"
-
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1064
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:586
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "WyÅwietlanie ukrytyc_h plikÃw"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1065
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:587
 msgid "Toggle the display of hidden files in the current window"
 msgstr "PrzeÅÄcza wyÅwietlanie ukrytych plikÃw w bieÅÄcym oknie"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1069
-msgid "_Main Toolbar"
-msgstr "GÅÃwny pasek _narzÄdziowy"
-
-#. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1070
-msgid "Change the visibility of this window's main toolbar"
-msgstr "Zmienia widocznoÅÄ gÅÃwnego paska narzÄdziowego okna"
-
-#. is_active
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1074
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:591
 msgid "_Show Sidebar"
 msgstr "WyÅwietlanie panelu _bocznego"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1075
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:592
 msgid "Change the visibility of this window's side pane"
 msgstr "Zmienia widocznoÅÄ panelu bocznego tego okna"
 
 #. is_active
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1079
-msgid "St_atusbar"
-msgstr "Pasek _stanu"
-
-#. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1080
-msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
-msgstr "Zmienia widocznoÅÄ paska stanu tego okna"
-
-#. is_active
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1084
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:596
 msgid "_Search for Files..."
 msgstr "Wysz_ukiwanie plikÃw..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1085 ../src/nautilus-window-menus.c:1149
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:597
 msgid "Search documents and folders by name"
 msgstr "Wyszukuje dokumenty i katalogi wedÅug nazwy"
 
-#. is_active
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1089
-msgid "E_xtra Pane"
-msgstr "_Dodatkowy panel"
-
-#. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1090
-msgid "Open an extra folder view side-by-side"
-msgstr "Otwiera obok dodatkowy widok katalogu"
-
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1097
-msgid "Places"
-msgstr "Miejsca"
-
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1097
-msgid "Select Places as the default sidebar"
-msgstr "Wybiera Miejsca jako domyÅlny panel boczny"
-
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1100
-msgid "Tree"
-msgstr "Drzewo"
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:603 ../src/nautilus-window-menus.c:605
+msgid "List"
+msgstr "Lista"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1100
-msgid "Select Tree as the default sidebar"
-msgstr "Wybiera Drzewo jako domyÅlny panel boczny"
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:604
+msgid "View items as a list"
+msgstr "WyÅwietla elementy jako lista"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1119
-msgid "Back history"
-msgstr "Wstecz w historii"
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:606
+msgid "View items as a grid of icons"
+msgstr "WyÅwietla elementy jako siatka ikon"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1135
-msgid "Forward history"
-msgstr "NaprzÃd w historii"
-
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:1253
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:728
 msgid "_Up"
 msgstr "_GÃra"
 
-#: ../src/nautilus-window-pane.c:498
-msgid "_New Tab"
-msgstr "_Nowa karta"
-
-#: ../src/nautilus-window-pane.c:527
-msgid "_Close Tab"
-msgstr "Za_mknij kartÄ"
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:93
+msgid "Audio CD"
+msgstr "PÅyta CD-Audio"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:96
-msgid "These files are on an Audio CD."
-msgstr "Te pliki znajdujÄ siÄ na dÅwiÄkowej pÅycie CD."
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:95
+msgid "Audio DVD"
+msgstr "PÅyta DVD-Audio"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:98
-msgid "These files are on an Audio DVD."
-msgstr "Te pliki znajdujÄ siÄ na dÅwiÄkowej pÅycie DVD."
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:97
+msgid "Video DVD"
+msgstr "PÅyta wideo DVD"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:100
-msgid "These files are on a Video DVD."
-msgstr "Te pliki znajdujÄ siÄ na pÅycie Video DVD."
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:99
+msgid "Video CD"
+msgstr "Video CD"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:102
-msgid "These files are on a Video CD."
-msgstr "Te pliki znajdujÄ siÄ na pÅycie Video CD."
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:101
+msgid "Super Video CD"
+msgstr "Super Video CD"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:104
-msgid "These files are on a Super Video CD."
-msgstr "Te pliki znajdujÄ siÄ na pÅycie Super Video CD."
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:103
+msgid "Photo CD"
+msgstr "Photo CD"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:106
-msgid "These files are on a Photo CD."
-msgstr "Te pliki znajdujÄ siÄ na pÅycie Photo CD."
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:105
+msgid "Picture CD"
+msgstr "Picture CD"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:108
-msgid "These files are on a Picture CD."
-msgstr "Te pliki znajdujÄ siÄ na pÅycie Picture CD."
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:107 ../src/nautilus-x-content-bar.c:140
+msgid "Contains digital photos"
+msgstr "Zawiera zdjÄcia cyfrowe"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:110
-msgid "The media contains digital photos."
-msgstr "Ten noÅnik zawiera cyfrowe zdjÄcia."
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:109
+msgid "Contains music"
+msgstr "Zawiera muzykÄ"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:112
-msgid "These files are on a digital audio player."
-msgstr "Te pliki znajdujÄ siÄ w cyfrowym odtwarzaczu muzyki."
-
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:114
-msgid "The media contains software."
-msgstr "Ten noÅnik zawiera oprogramowanie."
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:111
+msgid "Contains software"
+msgstr "Zawiera oprogramowanie"
 
 #. fallback to generic greeting
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:117
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:114
 #, c-format
-msgid "The media has been detected as \"%s\"."
-msgstr "Ten noÅnik zostaÅ wykryty jako \"%s\"."
+msgid "Detected as â%sâ"
+msgstr "Rozpoznano jako \"%s\""
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:142
-#, c-format
-msgid "Open %s"
-msgstr "OtwÃrz %s"
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:136
+msgid "Contains music and photos"
+msgstr "Zawiera muzykÄ i zdjÄcia"
+
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:138
+msgid "Contains photos and music"
+msgstr "Zawiera zdjÄcia i muzykÄ"
+
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:195
+msgid "Open with:"
+msgstr "Otwieranie za pomocÄ:"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]