[gedit] Updated Serbian translationcommit 520d4ac5d4bd610d93aba20c697525fb4ca821d3
Author: ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>
Date:  Sun Aug 5 09:30:25 2012 +0200

  Updated Serbian translation

 po/sr.po    | 2716 ++++----------------------------------------------------
 po/sr latin po | 2716 ++++----------------------------------------------------
 2 files changed, 320 insertions(+), 5112 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 3ebde21..118f436 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gedit\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gedit&";
 "keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-09 16:31+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-10 22:15+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-03 08:38+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-05 09:23+0200\n"
 "Last-Translator: ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "Language: sr\n"
@@ -36,19 +36,17 @@ msgid "Edit text files"
 msgstr "ÐÑÐÑÑÑÑÐ ÑÐÐÑÑÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
-#| msgid "Open a new window"
+msgid "gedit Text Editor"
+msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ â ÑÑÐÑÐÐÐÑ ÑÐÐÑÑÐ"
+
+#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:5
 msgid "Open a New Window"
 msgstr "ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑ"
 
-#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:5
-#| msgid "Create a new document"
+#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:6
 msgid "Open a New Document"
 msgstr "ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑ"
 
-#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:6
-msgid "gedit Text Editor"
-msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ â ÑÑÐÑÐÐÐÑ ÑÐÐÑÑÐ"
-
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Use Default Font"
 msgstr "ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ"
@@ -84,8 +82,7 @@ msgstr "ÐÐÑÑÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐ"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
-msgstr ""
-"ÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÑÐ."
+msgstr "ÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÑÐ."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Create Backup Copies"
@@ -96,9 +93,9 @@ msgid ""
 "Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
 "set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
 msgstr ""
-"ÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÑÑ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÐ. ÐÐÐÐÑÐ "
-"ÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÑÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐ ÑÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐÑÐ âÐÐÑÑÐÐÐÐÑÐ "
-"ÑÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐâ."
+"ÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÐ. ÐÐÐÐÑÐ "
+"ÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÑÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐÑÐ âÐÑÐÑÐÑÐÑÐ ÑÐÐÐÑÐÐÐÐ "
+"ÐÑÐÐÐÑÐÐâ."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Autosave"
@@ -132,11 +129,11 @@ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐ (ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ)"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid ""
-"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
-"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
+"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
+"\"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
 msgstr ""
-"ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ â-"
-"1â ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐ. ÐÐÑÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÐ 2.12.0."
+"ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ "
+"â-1â ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐ. ÐÐÑÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÐ 2.12.0."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Maximum Number of Undo Actions"
@@ -144,11 +141,11 @@ msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐÑ ÑÐÐÑÐ"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid ""
-"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
-"\" for unlimited number of actions."
+"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
+"\"-1\" for unlimited number of actions."
 msgstr ""
-"ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ â-"
-"1â ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐ."
+"ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ "
+"â-1â ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐ."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Line Wrapping Mode"
@@ -199,7 +196,8 @@ msgstr "ÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ"
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
 msgstr ""
-"ÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ Ñ ÐÑÐÑÑÐÑÑ ÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑÐ."
+"ÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ Ñ ÐÑÐÑÑÐÑÑ ÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐÑÐ "
+"ÑÐÐÑÑÐ."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "Highlight Current Line"
@@ -251,9 +249,9 @@ msgstr ""
 "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÑÑÐÑ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÑÐÑÐÑ ÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÐÐ. "
 "ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ âdisabledâ ÐÐ ÑÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐ/ÐÑÐÑ ÑÐÐÐ, âafterâ ÐÐ "
 "ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐ/ÐÑÐÑ ÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐ ÐÑÐÑÐÑÐÑ Ð ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐ/ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÑÐ "
-"ÐÐÐÐÐÐÑÐÑÑÑÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÑÐÐÐ ÐÑÐÑÐÑÐÑ, âbeforeâ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐ/"
-"ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÑÐ ÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐ/ÐÑÐÑ ÑÐÐÐ Ð âalwaysâ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ "
-"ÐÐÑÐÑÐÐ/ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÑÐ ÑÐÐÑÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐ/ÐÑÐÑ ÑÐÐÐ."
+"ÐÐÐÐÐÐÑÐÑÑÑÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÑÐÐÐ ÐÑÐÑÐÑÐÑ, âbeforeâ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ "
+"ÐÐÑÐÑÐÐ/ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÑÐ ÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐ/ÐÑÐÑ ÑÐÐÐ Ð âalwaysâ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ "
+"ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐ/ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÑÐ ÑÐÐÑÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐ/ÐÑÐÑ ÑÐÐÐ."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
 msgid "Restore Previous Cursor Position"
@@ -297,11 +295,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
 msgid "Toolbar is Visible"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐ"
+msgstr "ÐÑÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
 msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
-msgstr "ÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐ."
+msgstr "ÐÐ ÐÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐÐÑÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
 msgid "Notebook Show Tabs Mode"
@@ -322,13 +320,13 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
 msgid "Status Bar is Visible"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐ"
+msgstr "ÐÑÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐ ÑÑÐÑÐ"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
 msgid ""
 "Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
 msgstr ""
-"ÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐ."
+"ÐÐ ÐÐ ÑÑÐÐÐ ÑÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
 msgid "Side panel is Visible"
@@ -431,14 +429,32 @@ msgid ""
 "take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
 msgstr ""
 "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐ ÐÐ ÑÑÐÐÐÐÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ. ÐÐÐ ÑÐ "
-"ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ âÐÑÐÐÐÐÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐâ ÐÐÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ "
-"ÐÐ 0."
+"ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ âÐÑÐÐÐÐÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐâ ÐÐÑÐ "
+"ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐ 0."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
+# ÐÐÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐ UTF-8,CURRENT,ISO-8859-2 ÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÐ!!!
+#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
+#. for automatic detection of the file encoding. You may want to customize it adding
+#. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
+#. for the Chinese translation. You may also want to remove the ISO-8859-15 encoding
+#. (covering English and most Western European languages) if you think people
+#. in you country will rarely use it.
+#. "CURRENT" is a magic value used by gedit and it represents the encoding
+#. for the current locale, so please don't translate the "CURRENT" term.
+#. Only recognized encodings are used.
+#. See http://git.gnome.org/browse/gedit/tree/gedit/gedit-encodings.c#n152 for
+#. a list of supported encodings
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:80
+msgid "['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
+msgstr ""
+"[âUTF-8â, âCURRENTâ, âISO-8859-2â, âISO-8859-5â, âWINDOWS-1250â, "
+"âWINDOWS-1251â, âISO-8859-15â]"
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:81
 msgid "Automatically Detected Encodings"
 msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÑ ÑÐÑÐÐÑÐÐÐ"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:82
 msgid ""
 "Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
 "encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
@@ -448,11 +464,17 @@ msgstr ""
 "ÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ. âCURRENTâ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÑÐÐ "
 "ÐÐÐÐÐÐÑÐÑÐ. ÐÐÑÐÑÑÐ ÑÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÑÐÐÐ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
+#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Encoding
+#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:85
+msgid "['ISO-8859-15']"
+msgstr "[âISO-8859-15â]"
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:86
 msgid "Encodings shown in menu"
 msgstr "ÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑ"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:87
 msgid ""
 "List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
 "selector. Only recognized encodings are used."
@@ -460,17 +482,17 @@ msgstr ""
 "ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÑ Ñ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐ ÐÐÐÐÑÑ "
 "ÐÐÑÐÑÐÐÐ. ÐÐÑÐÑÑÐ ÑÐ ÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÑÐÐÐ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:88
 msgid "Active plugins"
-msgstr "ÐÐÐÑÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐ"
+msgstr "ÐÐÐÑÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÑÑÑÑÐ"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:89
 msgid ""
 "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
 "See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
 msgstr ""
-"ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÑÐÐÐ. ÐÐÐÑÐÐ âÐÑÑÐÑÑâ ÐÐÑÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÑÐÐÐ. ÐÐÐÐÐÐÐÑÑÐ "
-"ÐÐÑÐÑÐÐÑ â.gedit-pluginâ ÐÐ ÑÐÐÐÐÑÐ âÐÑÑÐÑÑâ ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ."
+"ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÑÑÐÐÐ. ÐÐÐÑÐÐ âÐÑÑÐÑÑâ ÐÐÑÐÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÑÑÐÐÐ. ÐÐÐÐÐÐÐÑÑÐ "
+"ÐÐÑÐÑÐÐÑ â.gedit-pluginâ ÐÐ ÑÐÐÐÐÑÐ âÐÑÑÐÑÑâ ÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐÑÑÑÐÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-app.c:222
 msgid "There was an error displaying the help."
@@ -490,7 +512,7 @@ msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐ _ÐÐÑÐÐÑ"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
 msgid "Close _without Saving"
-msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐ _ÐÐÐ ÑÐÐÐÐÑÐ"
+msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐ _ÐÐÐ ÑÑÐÐÑÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:214
 msgid "Question"
@@ -509,8 +531,7 @@ msgstr[1] ""
 "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐ %ld ÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
 msgstr[2] ""
 "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ %ld ÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
-msgstr[3] ""
-"ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
+msgstr[3] "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:423
 msgid ""
@@ -534,8 +555,7 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÑ Ð %ld ÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ "
 "ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
-msgstr[3] ""
-"ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
+msgstr[3] "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:439
 #, c-format
@@ -550,8 +570,7 @@ msgstr[1] ""
 "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐ %ld ÐÐÐÑÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
 msgstr[2] ""
 "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ %ld ÐÐÐÑÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
-msgstr[3] ""
-"ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
+msgstr[3] "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:454
 msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
@@ -575,8 +594,7 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑ Ð %d ÐÐÐÑÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ "
 "ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
-msgstr[3] ""
-"ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
+msgstr[3] "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:475
 #, c-format
@@ -584,14 +602,11 @@ msgid ""
 "If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
 msgid_plural ""
 "If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
-msgstr[0] ""
-"ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ %d ÑÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
-msgstr[1] ""
-"ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐ %d ÑÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
+msgstr[0] "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ %d ÑÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
+msgstr[1] "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐ %d ÑÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
 msgstr[2] ""
 "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ %d ÑÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
-msgstr[3] ""
-"ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
+msgstr[3] "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:519
 #, c-format
@@ -623,15 +638,13 @@ msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
 msgid_plural ""
 "There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
 msgstr[0] "%d ÐÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐ ÐÐÑÐÐÑÐÑÐ?"
-msgstr[1] ""
-"%d ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐ ÐÐÑÐÐÑÐÑÐ?"
-msgstr[2] ""
-"%d ÐÐÐÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐ ÐÐÑÐÐÑÐÑÐ?"
+msgstr[1] "%d ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐ ÐÐÑÐÐÑÐÑÐ?"
+msgstr[2] "%d ÐÐÐÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐ ÐÐÑÐÐÑÐÑÐ?"
 msgstr[3] "ÐÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐ ÐÐÑÐÐÑÐÑÐ?"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:733
 msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
-msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ:"
+msgstr "ÐÐÐÑÐ_ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ:"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:735
 msgid "S_elect the documents you want to save:"
@@ -639,7 +652,7 @@ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ _ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÑÐÑ
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:759
 msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ, ÑÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
+msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ, ÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-command-line.c:232
 #, c-format
@@ -648,7 +661,7 @@ msgstr "%s: ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑ.\n"
 
 #: ../gedit/gedit-command-line.c:256
 msgid "Show the application's version"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ"
+msgstr "ÐÑÐÐÑÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÑÑ ÐÑÐÐÑÐÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-command-line.c:262
 msgid "Display list of possible values for the encoding option"
@@ -696,7 +709,7 @@ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐ Ñ ÑÐÐÐÑÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÑ"
 
 #: ../gedit/gedit-command-line.c:327
 msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
-msgstr "[ÐÐÐÐÐÐÐÐ...] [+ÐÐÐÐÐÐ[:ÐÐÐÐÐÐ]]"
+msgstr "[ÐÐÐÐÐÐÐÐ...] [+ÐÐÐ[:ÐÐÐÐÐÐ]]"
 
 #. Setup command line options
 #: ../gedit/gedit-command-line.c:334
@@ -710,7 +723,8 @@ msgid ""
 "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
 msgstr ""
 "%s\n"
-"ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ â%s --helpâ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÑÑÐÐÐÑ ÐÐÐÑÑÐÐÑÑÐ.\n"
+"ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ â%s --helpâ ÐÐ ââÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÑÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐ "
+"ÐÐÑÐÐÐÐ.\n"
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:272
 #, c-format
@@ -740,7 +754,7 @@ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ â%sâ ÑÐ ÑÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÐÑÐ."
 msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
 msgstr "ÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÐÑÑ ÑÐÐÐÐÑÐ?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:570 ../gedit/gedit-replace-dialog.c:270
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:570 ../gedit/gedit-replace-dialog.c:283
 msgid "_Replace"
 msgstr "_ÐÐÐÐÐÐ"
 
@@ -810,8 +824,7 @@ msgstr[1] ""
 "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐ %ld ÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
 msgstr[2] ""
 "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ %ld ÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
-msgstr[3] ""
-"ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
+msgstr[3] "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1236
 msgid ""
@@ -836,8 +849,7 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÑ Ð %ld ÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ "
 "ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
-msgstr[3] ""
-"ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
+msgstr[3] "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1252
 #, c-format
@@ -852,8 +864,7 @@ msgstr[1] ""
 "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐ %ld ÐÐÐÑÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
 msgstr[2] ""
 "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ %ld ÐÐÐÑÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
-msgstr[3] ""
-"ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
+msgstr[3] "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1267
 msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
@@ -877,8 +888,7 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑ Ð %d ÐÐÐÑÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ "
 "ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
-msgstr[3] ""
-"ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
+msgstr[3] "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1288
 #, c-format
@@ -886,14 +896,11 @@ msgid ""
 "Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
 msgid_plural ""
 "Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
-msgstr[0] ""
-"ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ %d ÑÐÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
-msgstr[1] ""
-"ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐ %d ÑÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
+msgstr[0] "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ %d ÑÐÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
+msgstr[1] "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐ %d ÑÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
 msgstr[2] ""
 "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ %d ÑÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
-msgstr[3] ""
-"ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
+msgstr[3] "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1314
 msgid "_Revert"
@@ -935,7 +942,7 @@ msgstr "ÐÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÐÑ"
 msgid "\"%s\" not found"
 msgstr "ÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐ â%sâ"
 
-#: ../gedit/gedit-document.c:1222 ../gedit/gedit-document.c:1248
+#: ../gedit/gedit-document.c:1221 ../gedit/gedit-document.c:1247
 #, c-format
 msgid "Unsaved Document %d"
 msgstr "ÐÐÑÐÑÑÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑ â%dâ"
@@ -1089,7 +1096,7 @@ msgstr "_ÐÐÐÑ"
 
 #: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:404 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:465
 msgid "_Encoding"
-msgstr "_ÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÑÐÐ"
+msgstr "_ÐÐÐÐÑÐÑÐ"
 
 #. ex:set ts=8 noet:
 #: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
@@ -1102,7 +1109,7 @@ msgstr "ÐÐÑ_ÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÑÐÐÐ:"
 
 #: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
 msgid "E_ncodings shown in menu:"
-msgstr "ÐÐÐÐÐ _ÑÐÑÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑ:"
+msgstr "_ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑ:"
 
 #: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:909
@@ -1136,7 +1143,7 @@ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐ"
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:182
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:497
 msgid "_Retry"
-msgstr "ÐÐÐ_ÐÐÐ"
+msgstr "_ÐÑÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:203
 #, c-format
@@ -1192,7 +1199,7 @@ msgid ""
 "Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
 "try again."
 msgstr ""
-"ÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐÐ. ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÑÐ ÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÑ Ð "
+"ÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐÐ. ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÑÐ ÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÑ Ð "
 "ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:312
@@ -1242,7 +1249,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:612
 msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
-msgstr "ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ."
+msgstr "ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:618
 msgid "gedit has not been able to detect the character encoding."
@@ -1424,15 +1431,16 @@ msgstr ""
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1121
 msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
-msgstr "ÐÐÑÑÐÑÐ ÑÐÑ ÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÑÑÐÐ ÐÐÐ."
+msgstr ""
+"ÐÐÑÑÐÑÐ ÑÐÑ ÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ. ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1126
 msgid ""
 "The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
 "the file names. Please use a shorter name."
 msgstr ""
-"ÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ ÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐ "
-"ÐÐÑÐÑÐÐÐ. ÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÑÐ ÐÐÐ."
+"ÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ ÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐ "
+"ÐÐÑÐÑÐÐÐ. ÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐ."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1133
 msgid ""
@@ -1479,7 +1487,7 @@ msgstr "ÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÑÑ ÐÑÐÑÐÐÐÐÐ Ð
 msgid ""
 "If you continue saving this file you can corrupt the document. Save anyway?"
 msgstr ""
-"ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÑÑÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÑÐÑÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑ. ÐÐ ÐÐÐÐ "
+"ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÑÑÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÑÐÑÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑ. ÐÐ ÐÐÐÐ "
 "ÑÐÑÑÐÐÐ?"
 
 #. Keep in sync with the respective GtkActions
@@ -1567,12 +1575,12 @@ msgstr "ÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ"
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
 msgid "Enable text _wrapping"
-msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐ _ÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ"
+msgstr "ÐÐÑÑÑÐ _ÐÑÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
 msgid "Do not _split words over two lines"
-msgstr "ÐÐ Ð_ÐÐÐ ÑÐÑ Ñ ÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ"
+msgstr "ÐÐÐÐÑ _ÐÐÐÐÑÐ ÑÐÑÐ Ñ ÐÐÐ ÑÐÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
 msgid "Highlighting"
@@ -1635,7 +1643,7 @@ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
 msgid "Editor _font: "
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ _ÑÑÐÑÐÐÐÑÐ:"
+msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ _ÑÑÐÑÐÐÐÑÐ: "
 
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
 msgid "Pick the editor font"
@@ -1667,7 +1675,7 @@ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ Ð ÐÐÑÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
 msgid "Plugins"
-msgstr "ÐÐÐÐÑÐ"
+msgstr "ÐÑÐÐÑÑÑÑÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-print-job.c:572
 #, c-format
@@ -1708,7 +1716,7 @@ msgstr "ÐÑÐÐÑÐ _ÐÑÐÑ ÐÐÐÐÐ"
 #. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
 msgid "lines"
-msgstr "ÑÐÐÐ"
+msgstr "ÑÐÐÐÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
 msgid "Page header"
@@ -1769,7 +1777,7 @@ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÑÑÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-print-preview.c:672
 msgid "Zoom 1:1"
-msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐ 1:1"
+msgstr "ÐÐÐÑÐÑ 1:1"
 
 #: ../gedit/gedit-print-preview.c:681
 msgid "Zoom to fit the whole page"
@@ -1805,18 +1813,18 @@ msgid "The preview of a page in the document to be printed"
 msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÑÐ ÑÑÑÐÐÑ ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÑ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÐÑÐ"
 
 #. ex:set ts=8 noet:
-#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:207 ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:1
+#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:220 ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:1
 #: ../gedit/gedit-window.c:1557
 msgid "Replace"
 msgstr "ÐÐÐÐÐÐ"
 
-#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:269
+#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:282
 msgid "Replace _All"
-msgstr "Ð_ÐÐÐÐÐ ÑÐÐ"
+msgstr "_ÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:2
 msgid "Replace All"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐ"
+msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:3
 msgid "_Search for: "
@@ -1832,11 +1840,11 @@ msgstr "_ÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÑ ÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:6
 msgid "Match _entire word only"
-msgstr "ÐÐÐÑ_ÐÐÐ ÑÐÐÐ ÑÐÐÐ ÑÐÑÐ"
+msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐ _ÑÐÐÐ ÑÐÑÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:7
 msgid "Search _backwards"
-msgstr "ÐÑÐÐÐ Ñ_ÐÐÐÐÐ"
+msgstr "ÐÑÐÐÐ _ÑÐÐÐÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:8
 msgid "_Wrap around"
@@ -1966,11 +1974,11 @@ msgstr "_ÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:48
 msgid "_Documents"
-msgstr "ÐÐ_ÐÑÐÐÐÑÐ"
+msgstr "_ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:49
 msgid "_Help"
-msgstr "_ÐÐÐÐÑ"
+msgstr "ÐÐ_ÐÐÑ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:53
 msgid "Create a new document"
@@ -1996,7 +2004,7 @@ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐ"
 #. Help menu
 #: ../gedit/gedit-ui.h:62
 msgid "_Contents"
-msgstr "ÐÐÐÑ_ÐÐÑ"
+msgstr "_ÐÐÐÑÐÐÑ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:63
 msgid "Open the gedit manual"
@@ -2016,15 +2024,15 @@ msgstr "ÐÐÑÑÐÐÑÑÐ ÑÑÐÐÑÑÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÑ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:79
 msgid "Save the current file with a different name"
-msgstr "ÐÐÑÑÐÐÑÑÐ ÑÑÐÐÑÑÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÑ ÐÐÐ ÐÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ"
+msgstr "ÐÐÑÑÐÐÑÑÐ ÑÐÐÑÑÑ ÐÐÑÐÑÐÐÑ ÐÐÐ ÐÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:81
 msgid "Revert to a saved version of the file"
-msgstr "ÐÑÐÑÐÑÐ ÑÐÑÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÐÑÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
+msgstr "ÐÑÐÑÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:82
 msgid "Print Previe_w"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐ_Ð ÑÑÐÐÐÑ"
+msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐ _ÑÑÐÐÐÑ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:83
 msgid "Print preview"
@@ -2064,7 +2072,7 @@ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐ _ÑÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:101
 msgid "Select the entire document"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑ"
+msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÑÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑ"
 
 #. View menu
 #: ../gedit/gedit-ui.h:104
@@ -2074,7 +2082,7 @@ msgstr "_ÐÐÐÐÐ ÐÑÑÐÑÐÑÐ"
 #. Search menu
 #: ../gedit/gedit-ui.h:107
 msgid "_Find..."
-msgstr "_ÐÐÑÑÐÐÐ..."
+msgstr "_ÐÐÑÐ..."
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:108
 msgid "Search for text"
@@ -2114,11 +2122,11 @@ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÑÑÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:122
 msgid "Go to _Line..."
-msgstr "ÐÐÐ Ñ _ÑÐÐ..."
+msgstr "_ÐÐÐ ÐÐ ÑÐÐ..."
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:123
 msgid "Go to a specific line"
-msgstr "ÐÐÐÑÐ Ñ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐ ÑÐÑÑÐÑ ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ"
+msgstr "ÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐ Ñ ÑÐÐÑÑÑ"
 
 #. Documents menu
 #: ../gedit/gedit-ui.h:126
@@ -2191,19 +2199,19 @@ msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:160
 msgid "_Toolbar"
-msgstr "ÐÐÐÐÑÐ _ÐÐÐÑÐ"
+msgstr "_ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:161
 msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÑÐ Ñ ÑÑÐÐÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÑ"
+msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÑÐ ÑÑÐÐÑ ÐÐÐÑÐ Ñ ÑÑÐÐÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÑ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:163
 msgid "_Statusbar"
-msgstr "ÐÐÐÐÑÐ _ÑÑÐÑÐ"
+msgstr "ÐÑÐÐÐ _ÑÑÐÑÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:164
 msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÑÑ ÑÑÐÑÐ Ñ ÑÑÐÐÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÑ"
+msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÑÐ ÑÑÐÐÑ ÑÑÐÑÐ Ñ ÑÑÐÐÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÑ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:167
 msgid "Edit text in fullscreen"
@@ -2211,7 +2219,7 @@ msgstr "ÐÑÐÑÑÑÑÐ ÑÐÐÑÑ ÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:174
 msgid "Side _Panel"
-msgstr "_ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑ"
+msgstr "ÐÐÑÐÐ _ÐÐÐÑÑ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:175
 msgid "Show or hide the side panel in the current window"
@@ -2225,22 +2233,22 @@ msgstr "_ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÑ"
 msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
 msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÑÑ ÐÐÐÑÑ Ñ ÑÑÐÐÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÑ"
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1017
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1033
 msgid "Please check your installation."
 msgstr "ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÑ ÐÐÑÑÐÐÐÑÐÑÑ."
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1075
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1091
 #, c-format
 msgid "Unable to open UI file %s. Error: %s"
 msgstr "ÐÐ ÐÐÐÑ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ ÑÑÑÐÑÐ â%sâ. ÐÑÐÑÐÐ: %s"
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1094
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1110
 #, c-format
 msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
-msgstr "ÐÐ ÐÐÐÑ ÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑ â%sâ ÑÐÑÑÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐ â%sâ."
+msgstr "ÐÐ ÐÐÐÑ ÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑ â%sâ ÑÐÑÑÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐ %s."
 
 #. Translators: '/ on <remote-share>'
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1316
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1332
 #, c-format
 msgid "/ on %s"
 msgstr "/ ÐÐ â%sâ"
@@ -2266,7 +2274,7 @@ msgstr "ÐÐÑÐÐ ÐÐÑÑ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../gedit/gedit-view-frame.c:777
 msgid "Line you want to move the cursor to"
-msgstr "ÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÑÑÑÐÑ"
+msgstr "ÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÑÑÑÐÑ"
 
 #: ../gedit/gedit-window.c:941
 #, c-format
@@ -2525,7 +2533,7 @@ msgstr "ÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐÑ"
 
 #: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
 msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
-msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÑ Ð ÑÐÐÑÑÐ ÑÐÐ ÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑ"
+msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐÑ Ð ÑÐÐÑÑÐ ÑÐÐ ÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑ"
 
 #: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "External Tools"
@@ -2551,7 +2559,7 @@ msgstr ""
 #: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:4
 #: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
-msgstr "ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ. ÐÑÐÐÐÑÐ ÑÑ âSans 12â ÐÐÐ âMonospace Bold 14â"
+msgstr "ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐ. ÐÑÐÐÐÑÐ ÑÑ âSans 12â ÐÐÐ âMonospace Bold 14â."
 
 #: ../plugins/externaltools/tools/capture.py:92
 #, python-format
@@ -2787,35 +2795,35 @@ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:848
 msgid "An error occurred while creating a new directory"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÑÑ ÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ"
+msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÑÑ ÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:851
 msgid "An error occurred while creating a new file"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÑÑ ÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
+msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÑÑ ÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:854
 msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ"
+msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:857
 msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÑÐÑÐÑÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ"
+msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÑÐÑÐÑÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:860
 msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÑÑ ÑÐÑÑÐÐÐÐ Ñ ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
+msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÑÑ ÑÐÑÑÐÐÐÐ Ñ ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:863
 msgid "An error occurred while setting a root directory"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÑÑ ÐÐÑÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ"
+msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÑÑ ÐÐÑÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:866
 msgid "An error occurred while loading a directory"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐÑÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ"
+msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐÑÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:869
 msgid "An error occurred"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÑÐÐ"
+msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1085
 msgid ""
@@ -2896,7 +2904,7 @@ msgstr "_ÐÐÐÑÐÑ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:826
 msgid "_Move to Trash"
-msgstr "ÐÑÐ_ÐÐÑÑÐ Ñ ÑÐÐÑÐ"
+msgstr "ÐÑÐÐÐÑÑÐ Ñ _ÑÐÐÑÐ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:827
 msgid "Move selected file or folder to trash"
@@ -2904,7 +2912,7 @@ msgstr "ÐÑÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÑ ÐÐÐ ÑÐÑÑÐ
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:829
 msgid "_Delete"
-msgstr "Ð_ÐÑÐÑÐ"
+msgstr "_ÐÐÑÐÑÐ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:830
 msgid "Delete selected file or folder"
@@ -2932,7 +2940,7 @@ msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÑ ÐÑÐÐÐÑ ÑÐÑÑÐÐÐÑ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:852
 msgid "New F_ile"
-msgstr "ÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
+msgstr "ÐÐÐÐ _ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:853
 msgid "Add new empty file"
@@ -2940,7 +2948,7 @@ msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÑ ÐÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÑ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:858
 msgid "_Rename"
-msgstr "Ð_ÑÐÐÐÐÐÑÑ"
+msgstr "_ÐÑÐÐÐÐÐÑÑ"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:859
 msgid "Rename selected file or folder"
@@ -3073,9 +3081,9 @@ msgid ""
 "generally applies to opening a document from the command line or opening it "
 "with Nautilus, etc.)"
 msgstr ""
-"ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ, ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÑÑÐÐÐÑ "
+"ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ, ÐÑÐÐÑÑÑÐÐ ÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÑÑÐÐÐÑ "
 "ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐ, ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÑÐ ÐÐÑ ÐÐÑÐÑÑÐÐ. ÐÐÐ "
-"ÐÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ, Ñ ÐÐÑÑÐÐÑÑÑ, ÐÑÐ."
+"ÐÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐÐ, Ñ ÐÐÑÑÐÐÑÑÑ, ÐÑÐ."
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "File Browser Filter Mode"
@@ -3089,8 +3097,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÐÑÐÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑÐÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ. "
 "ÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÑÑ: ânoneâ (ÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐÑÐÑÐ), âhiddenâ (ÑÐÐÑÑÐÑÐÑ ÑÐÑÐÐÐÐÐ "
-"ÐÐÑÐÑÐÐÐ), âbinaryâ (ÑÐÐÑÑÐÑÐÑ ÐÐÐÑÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ) Ð y"
-"âhidden_and_binarâ (ÑÐÐÑÑÐÑÐÑ ÑÐÑÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÐÑÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ)."
+"ÐÐÑÐÑÐÐÐ), âbinaryâ (ÑÐÐÑÑÐÑÐÑ ÐÐÐÑÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ) Ð y âhidden-and-binarâ "
+"(ÑÐÐÑÑÐÑÐÑ ÑÐÑÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÐÑÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ)."
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "File Browser Filter Pattern"
@@ -3133,8 +3141,8 @@ msgid ""
 "If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
 "monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
 msgstr ""
-"ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ, ÑÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐ-ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐ ÐÐÐ "
-"ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÑÑ (Ð ÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐÑ ÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐ Ñ ÐÐÐÐÑ)."
+"ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ, ÑÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÑÑÐ ÐÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐ ÑÐ "
+"ÑÑÐÑÑÐÐÐ ÑÐÑÐÐÐ (ÐÐÐ Ñ ÑÑÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÑÐ)."
 
 #: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
 msgid "C_ommand color:"
@@ -3148,7 +3156,7 @@ msgstr "ÐÐÑÐ _ÐÑÐÑÐÐ:"
 #: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:52
 #: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Python Console"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐ"
+msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ"
 
 #: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:2
 msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
@@ -3295,7 +3303,7 @@ msgstr "ÐÑÑÐÐÐ ÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐ"
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:873
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:936
 msgid "Bzip2 compressed archive"
-msgstr "ÐÑÑÐÐÐ ÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐ"
+msgstr "ÐÑÑÐÐÐ ÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐ 2"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:788
 msgid "Single snippets file"
@@ -3310,7 +3318,7 @@ msgstr "ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:801
 #, python-format
 msgid "The following error occurred while exporting: %s"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÐÐÐÐÑ: %s"
+msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÐÐÐÐÑ: %s"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:805
 msgid "Export successfully completed"
@@ -3435,7 +3443,7 @@ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÑ"
 
 #: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:2
 msgid "_Sort"
-msgstr "ÐÐÑ_ÐÑÐÑ"
+msgstr "_ÐÐÑÐÑÐÑ"
 
 #: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:3
 msgid "_Reverse order"
@@ -3451,7 +3459,7 @@ msgstr "_ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÑ ÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:6
 msgid "S_tart at column:"
-msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ:"
+msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ _ÐÐÐÐÐÐÐ:"
 
 #: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:7
 msgid "You cannot undo a sort operation"
@@ -3481,7 +3489,7 @@ msgstr "_ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐ"
 #. + Add to Dictionary
 #: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:514
 msgid "_Add"
-msgstr "ÐÐÐ_ÐÑ"
+msgstr "_ÐÐÐÐÑ"
 
 #: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:553
 msgid "_Spelling Suggestions..."
@@ -3584,7 +3592,7 @@ msgstr "ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐ"
 
 #: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
 msgid "Misspelled word:"
-msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐ ÑÐÑÐ:"
+msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÑ:"
 
 #: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
 msgid "word"
@@ -3671,7 +3679,7 @@ msgstr "01.11.2009, 17:52:00"
 
 #: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
 msgid "_Insert"
-msgstr "Ð_ÐÐÑÐÐ"
+msgstr "_ÐÐÐÑÐÐ"
 
 #: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:188
 msgid "In_sert Date and Time..."
@@ -3688,7 +3696,7 @@ msgstr "ÐÐÑÑÑÐÐÐ ÑÐÑÐÐÑÐ"
 #. ex:ts=8:noet:
 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
 msgid "Configure date/time plugin"
-msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐ ÐÐÑÑÐ/ÐÑÐÐÐ"
+msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÑÑÑÐÐ ÐÐ ÐÐÑÑÐ/ÐÑÐÐÐ"
 
 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:2
 msgid "When inserting date/time..."
@@ -3743,2407 +3751,3 @@ msgid "Logs access and leave event for documents used with gedit"
 msgstr ""
 "ÐÑÐÑÐÐÑÑÑÐ ÐÑÐÑÑÑÐ Ð ÐÑÑÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÑ ÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐ "
 "ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~| msgid "button1"
-#~ msgid "toolbutton1"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐ_ÐÐÐÑÐ1"
-
-#~| msgid "button1"
-#~ msgid "toolbutton2"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐ_ÐÐÐÑÐ2"
-
-#~ msgid "_Add..."
-#~ msgstr "ÐÐÐ_ÐÑ..."
-
-#~ msgid "Previous location"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Go to previous location"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Go to a previously opened location"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Next location"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Go to next location"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐ ÐÐ ÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "External Tools Manager"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Bottom Panel is Visible"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑ ÑÐ ÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
-#~ "writable by default."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐÑÐÐ VFS ÑÐÐÐ ÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐ Ñ ÑÐÐÐÐÑ ÑÐÐÑÐ. ÐÐÐÐ âfileâ ÑÐ "
-#~ "ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐÐ."
-
-#~ msgid "Monospace 12"
-#~ msgstr "Monospace 12"
-
-#~ msgid "Monospace 9"
-#~ msgstr "Monospace 9"
-
-#~ msgid "Sans 11"
-#~ msgstr "Sans 11"
-
-#~ msgid "Sans 8"
-#~ msgstr "Sans 8"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM"
-#~ "\" to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display "
-#~ "icons only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and "
-#~ "text, and \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text "
-#~ "beside icons. Note that the values are case-sensitive, so make sure they "
-#~ "appear exactly as mentioned here."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐ. ÐÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÑÑ âGEDIT_TOOLBAR_SYSTEMâ "
-#~ "ÐÐ ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐÐ ÑÑÐÐ, âGEDIT_TOOLBAR_ICONSâ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÐ "
-#~ "ÐÐÐÐÐ, âGEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXTâ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐ Ð ÐÐÐÐÐ Ð ÑÐÐÑÑÐ, Ð "
-#~ "âGEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZâ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐ. "
-#~ "ÐÐÑÐÑÐÑÐ ÐÐÐÑÑ ÐÐ ÑÑ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐ, ÐÐ ÑÐ "
-#~ "ÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÑ ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐ ÑÑÐ ÑÑ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid "Toolbar Buttons Style"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether gedit should highlight the bracket matching the selected one."
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐ ÑÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐÑ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be "
-#~ "visible."
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑ ÐÑÐÑÑÐÑÐ ÐÐ ÑÐÐÑ ÑÐÐÑÑÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÐ."
-
-#~ msgid "Writable VFS schemes"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑÐÐÑÑÐ ÑÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÑÑÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "[ISO-8859-15]"
-#~ msgstr "[ISO-8859-15]"
-
-# ÐÐÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐ UTF-8,CURRENT,ISO-8859-2 ÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÐ!!!
-#~ msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
-#~ msgstr ""
-#~ "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-2,ISO-8859-5,WINDOWS-1250,WINDOWS-1251,ISO-8859-"
-#~ "15]"
-
-#~ msgid "Automatic Indentation"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐÐÑÑÐÐ ÑÐÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Current Line"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑÐ ÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Right Margin"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "_Right margin at column:"
-#~ msgstr "_ÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐ Ñ ÐÐÐÐÐÐ:"
-
-#~ msgid "[FILE...]"
-#~ msgstr "[ÐÐÐÐÐÐÐÐ...]"
-
-#~ msgid "Plugin"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Enabled"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "_About"
-#~ msgstr "_Ð ÐÑÐÐÑÐÐÑ"
-
-#~ msgid "C_onfigure"
-#~ msgstr "Ð_ÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "A_ctivate"
-#~ msgstr "Ð_ÐÑÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Ac_tivate All"
-#~ msgstr "ÐÐ_ÑÑÑÐ ÑÐÐ"
-
-#~ msgid "_Deactivate All"
-#~ msgstr "_ÐÑÐÑÑÑÐ ÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Active _Plugins:"
-#~ msgstr "_ÐÐÑÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "_About Plugin"
-#~ msgstr "_Ð ÐÐÐÐÑÐÑ"
-
-#~ msgid "C_onfigure Plugin"
-#~ msgstr "Ð_ÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Cannot initialize preferences manager."
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÑÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid "Expected `%s', got `%s' for key %s"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ â%sâ, ÐÐÐÐÐ â%sâ ÐÐ ÐÑÑÑ %s"
-
-#~ msgid "It is not possible to detect the encoding automatically"
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐÐÑ ÑÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Page Set_up..."
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÑÑÑÐÐÐ..."
-
-#~ msgid "Set up the page settings"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÑÑÑÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "_Incremental Search..."
-#~ msgstr "_ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐÑÐ..."
-
-#~ msgid "Incrementally search for text"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Snippets Manager"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "_Autocheck Spelling"
-#~ msgstr "_ÐÑÑÐÐÐÑÑÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Tags"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Select the group of tags you want to use"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÑÑÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "_Preview"
-#~ msgstr "_ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐ ÑÑÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Available Tag Lists"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Abbreviated form"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Abbreviation"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Above"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Accessibility key character"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐ ÑÐÑÑÐÑ"
-
-#~ msgid "Acronym"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Align"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Alignment character"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Alternative"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Anchor"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Anchor URI"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐ"
-
-# bug: what???
-#~ msgid "Applet class file code"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-# bug: what???
-#~ msgid "Applet class file code (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Array"
-#~ msgstr "ÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Associated information"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Author info"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐ Ð ÐÑÑÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Axis related headers"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ Ñ ÐÐÐÐ ÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Background color"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Background color (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Background texture tile"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Background texture tile (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Base URI"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Base font"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Base font (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Bold"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Border"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Border (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Border color"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Cell rowspan"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ Ñ ÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Center"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑÐÑÐÑ"
-
-#~ msgid "Center (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑÐÑÐÑ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Character encoding of linked resource"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Checked (state)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐ (ÑÑÐÑÐ)"
-
-#~ msgid "Checked state"
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Citation"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑ"
-
-#~ msgid "Cite reason for change"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Class implementation ID"
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐÑÐÑÐ ÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Class list"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Clear text flow control"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÑÑÐÐÑ ÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Code content type"
-#~ msgstr "ÐÑÑÑÐ ÑÐÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Color of selected links"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Color of selected links (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐÐÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Column span"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐ ÑÑÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Columns"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Comment"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Computer code fragment"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Content type"
-#~ msgstr "ÐÑÑÑÐ ÑÐÐÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Content type (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÑÑÑÐ ÑÐÐÑÐÐÑÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Coordinates"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "DIV Style container"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐÐÑ DIV ÑÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "DIV container"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐÐÑ DIV"
-
-#~ msgid "Date and time of change"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐ Ð ÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Declare flag"
-#~ msgstr "Declare ÐÑÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Defer attribute"
-#~ msgstr "Defer ÐÑÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Definition description"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Definition list"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Definition term"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Deleted text"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Direction"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Directionality"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Directionality (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐÐÐÑÑ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-# ÑÐ, ÑÐ?
-#~ msgid "Directory list"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Disabled"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÑÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Document base"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Document body"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Document head"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Document title"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Document type"
-#~ msgstr "ÐÑÑÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Element ID"
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Embedded object"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Emphasis"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Encode type"
-#~ msgstr "ÐÑÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Figure"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Font face"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Font face (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "For label"
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Forced line break"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐ ÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Form"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Form action handler"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Form control group"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Form field label text"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐ Ñ ÐÐÑÐÑÑÑ"
-
-#~ msgid "Form input"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Form input type"
-#~ msgstr "ÐÑÑÑÐ ÑÐÐÑÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Form method"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Forward link"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Frame"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Frame border"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Frame render parts"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÑÑÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Frame source"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Frame spacing"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Frame target"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Frameborder"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Frameset"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Frameset columns"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÑÐ ÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Frameset rows"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Framespacing"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Generic embedded object"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐ ÑÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Generic metainformation"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Generic span"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "HREF URI"
-#~ msgstr "HREF ÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "HTML - Special Characters"
-#~ msgstr "HTML â ÐÐÑÐÑÐÑÐ ÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "HTML - Tags"
-#~ msgstr "HTML â ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "HTML root element"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐ HTML ÐÐÐÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "HTML version"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐ HTML-Ð"
-
-#~ msgid "HTTP header name"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐ HTTP ÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Header cell IDs"
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Heading"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Heading 1"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 1"
-
-#~ msgid "Heading 2"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 2"
-
-#~ msgid "Heading 3"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 3"
-
-#~ msgid "Heading 4"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 4"
-
-#~ msgid "Heading 5"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 5"
-
-#~ msgid "Heading 6"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 6"
-
-#~ msgid "Height"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Horizontal rule"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Horizontal space"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Horizontal space (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "I18N BiDi override"
-#~ msgstr "Ð18Ð ÐÐÐÑÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Image"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Image map"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Image map area"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Image map name"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Image source"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ ÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Inline frame"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ Ñ ÑÐÐÑÑÑ"
-
-#~ msgid "Inline layer"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑ Ñ ÑÐÐÑÑÑ"
-
-#~ msgid "Inserted text"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÑÐ ÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Instance definition"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Italic text"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Java applet"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Java applet (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÑÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Label"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Language code"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Large text style"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Layer"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Link color"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Link color (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "List item"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "List of MIME types for file upload"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐ ÐÑÑÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "List of supported character sets"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐÑ ÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Listing"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Local change to font"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Long description link"
-#~ msgstr "ÐÑÐ ÐÐÐÑ ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Long quotation"
-#~ msgstr "ÐÑÐ ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Mail link"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑÑÑ"
-
-#~ msgid "Margin pixel height"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Margin pixel width"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Marquee"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Maximum length of text field"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÑÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Media-independent link"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Menu list"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Menu list (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Multi-line text field"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Multicolumn"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÑÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Multiple"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÑÑÑÐÐ ÐÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Name"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Named property value"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑ ÐÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Next ID"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐ"
-
-#~ msgid "No URI"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "No embedded objects"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÑÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "No frames"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "No layers"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "No line break"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "No resize"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "No script"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÑÐÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "No shade"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "No shade (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "No word wrap"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "No word wrap (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Non-breaking space"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Note"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Object applet file"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Object applet file (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÑÐÑÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Object data reference"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Offset for alignment character"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ ÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "OnBlur event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnBlur"
-
-#~ msgid "OnChange event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnChange"
-
-#~ msgid "OnClick event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnClick"
-
-#~ msgid "OnDblClick event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnDblClick"
-
-#~ msgid "OnFocus event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnFocus"
-
-#~ msgid "OnKeyDown event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnKeyDown"
-
-#~ msgid "OnKeyPress event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnKeyPress"
-
-#~ msgid "OnKeyUp event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnKeyUp"
-
-#~ msgid "OnLoad event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnLoad"
-
-#~ msgid "OnMouseDown event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnMouseDown"
-
-#~ msgid "OnMouseMove event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnMouseMove"
-
-#~ msgid "OnMouseOut event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnMouseOut"
-
-#~ msgid "OnMouseOver event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnMouseOver"
-
-#~ msgid "OnMouseUp event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnMouseUp"
-
-#~ msgid "OnReset event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnReset"
-
-#~ msgid "OnSelect event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnSelect"
-
-#~ msgid "OnSubmit event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnSubmit"
-
-#~ msgid "OnUnload event"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑ OnUnload"
-
-#~ msgid "Option group"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Option selector"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑ ÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Ordered list"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Output media"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Paragraph"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÑ"
-
-#~ msgid "Paragraph class"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐ ÐÐÑÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Paragraph style"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐ ÐÐÑÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Preformatted listing"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Preformatted text"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Profile metainfo dictionary"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Push button"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Quote"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Range"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "ReadOnly text and password"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑ ÑÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÐÑÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Reduced spacing"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Reduced spacing (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Reverse link"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Root"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Rows"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Rulings between rows and columns"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÑ ÑÐÐÐÐÐ Ð ÑÑÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Sample program output, scripts"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ, ÑÐÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Scope covered by header cells"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Script language name"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÑÐÑÐÐÑ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-# bug: s/statments/statements/
-#~ msgid "Script statements"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Scrollbar"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Selectable option"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Server-side image map"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Shape"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Short inline quotation"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÐÐ ÑÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Single line prompt"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑ Ñ ÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Size"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Size (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Small text style"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Soft line break"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Sound"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Source"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Space-separated archive list"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÑÐÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÑÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Spacer"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Spacing between cells"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑ ÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Spacing within cells"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÐ"
-
-# ÐÑÑÐÐÐÑÐ âÑÐÐÐâ???
-#~ msgid "Span"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Square root"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Standby load message"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐÐ ÐÐ ÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐ ÑÑÐÑÐÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Starting sequence number"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Starting sequence number (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Strike-through text"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÑÑÐÐÐ ÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Strike-through text (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÑÑÐÐÐ ÑÐÐÑÑ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Strike-through text style"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Strike-through text style (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Strong emphasis"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Style info"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐ Ð ÑÑÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Subscript"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Superscript"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Tab order position"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÑ ÑÐÐÑÐÐÑÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Table"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Table body"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Table caption"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Table column group properties"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÑÑÐÐ ÑÑÑÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Table column properties"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÑÑÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Table data cell"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Table footer"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Table header"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Table header cell"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Table row"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Table summary"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Target - Blank"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÑÑÐ â ÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Target - Parent"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÑÑÐ â ÑÐÐÑÐÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Target - Self"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÑÑÐ â ÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Target - Top"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÑÑÐ â ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Teletype or monospace text style"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐ ÑÐÐÑÑÐ ÑÑÐÑÑÐÐÐ ÑÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Text"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Text color"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Text color (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Text entered by user"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐ ÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Title"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Top margin in pixels"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐ ÐÐÑÐÐÐÐ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "URL"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Underlined text style"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Unordered list"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Use image map"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÑ ÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Value"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Value interpretation"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Variable or program argument"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Vertical cell alignment"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Vertical space"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Vertical space (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Visited link color"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐÑ ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Visited link color (deprecated)"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐ (ÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Width"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "XHTML 1.0 - Tags"
-#~ msgstr "XHTML 1.0 â ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Bibliography (cite)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÑÐÑÐ (ÑÐÑÐÑ)"
-
-#~ msgid "Bibliography (item)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÑÐÑÐ (ÑÑÐÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Bibliography (shortcite)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÑÐÑÐ (ÐÑÐÑÐÐ ÑÐÑÐÑ)"
-
-#~ msgid "Bibliography (thebibliography)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÑÐÑÐ (thebibliography)"
-
-#~ msgid "Brackets ()"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐ ()"
-
-#~ msgid "Brackets <>"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐ <>"
-
-#~ msgid "Brackets []"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐ []"
-
-#~ msgid "Brackets {}"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐ {}"
-
-#~ msgid "File input"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Footnote"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Function cosine"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Function e^"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐÑÐ e^"
-
-#~ msgid "Function exp"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐÑÐ exp"
-
-#~ msgid "Function log"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐÑÐ log"
-
-#~ msgid "Function log10"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐÑÐ log10"
-
-#~ msgid "Function sine"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Greek alpha"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐ ÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Greek beta"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐ ÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Greek epsilon"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Greek gamma"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Greek lambda"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Greek rho"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐ ÑÐ"
-
-#~ msgid "Greek tau"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐ ÑÐÑ"
-
-#~ msgid "Header 0 (chapter)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 0 (chapter)"
-
-#~ msgid "Header 0 (chapter*)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 0 (chapter*)"
-
-#~ msgid "Header 1 (section)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 1 (section)"
-
-#~ msgid "Header 1 (section*)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 1 (section*)"
-
-#~ msgid "Header 2 (subsection)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 2 (subsection)"
-
-#~ msgid "Header 2 (subsection*)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 2 (subsection*)"
-
-#~ msgid "Header 3 (subsubsection)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 3 (subsubsection)"
-
-#~ msgid "Header 3 (subsubsection*)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 3 (subsubsection*)"
-
-#~ msgid "Header 4 (paragraph)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ 4 (paragraph)"
-
-#~ msgid "Header appendix"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Item"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Item with label"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Latex - Tags"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐ â ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "List description"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑ ÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "List enumerate"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "List itemize"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÐÐ ÑÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Maths (display)"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÑÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐ (ÐÐÐÐÐÑÐÐ)"
-
-#~ msgid "Maths (inline)"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÑÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐ (Ñ ÑÐÐÑÑÑ)"
-
-#~ msgid "Operator fraction"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐÑ ÑÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Operator integral (display)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐÑ ÐÐÑÐÐÑÐÐÐ (ÐÐÐÐÐÑÐÐ)"
-
-#~ msgid "Operator integral (inline)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐÑ ÐÐÑÐÐÑÐÐÐ (Ñ ÑÐÐÑÑÑ)"
-
-#~ msgid "Operator sum (display)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐÑ ÐÐÐÑÐ (ÐÐÐÐÐÑÐÐ)"
-
-#~ msgid "Operator sum (inline)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐÑ ÐÐÐÑÐ (Ñ ÑÐÐÑÑÑ)"
-
-#~ msgid "Reference label"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Reference ref"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÑÐ ÑÐÑ"
-
-#~ msgid "Symbol <<"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ <"
-
-#~ msgid "Symbol <="
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ <="
-
-#~ msgid "Symbol >="
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ >="
-
-#~ msgid "Symbol >>"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ >>"
-
-#~ msgid "Symbol and"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ and"
-
-#~ msgid "Symbol const"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ const"
-
-#~ msgid "Symbol d-by-dt"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ d-ÑÐ-dt"
-
-#~ msgid "Symbol d-by-dt-partial"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ d-ÑÐ-dt-ÐÐÑÑÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ d2-ÑÐ-dt2-ÐÐÑÑÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Symbol dagger"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Symbol em-dash ---"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐ ÑÑÑÐ ---"
-
-#~ msgid "Symbol en-dash --"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÑÐ --"
-
-#~ msgid "Symbol equiv"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Symbol infinity"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Symbol mathspace ,"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÐÐ ,"
-
-#~ msgid "Symbol mathspace ."
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÐÐ ."
-
-#~ msgid "Symbol mathspace _"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÐÐ _"
-
-#~ msgid "Symbol mathspace __"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÐÐ __"
-
-#~ msgid "Symbol simeq"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Symbol star"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Typeface bold"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Typeface italic"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Typeface slanted"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Typeface type"
-#~ msgstr "ÐÑÑÑÐ ÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Unbreakable text"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Provides a method to easily insert commonly used tags/strings into a "
-#~ "document without having to type them."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐÐÐÐÑÑÑÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÐ ÑÐÑÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ/ÐÐÑÐÐ Ñ "
-#~ "ÐÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑ ÐÑÑÐÑÐ."
-
-#~ msgid "Tag list"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "XSLT - Axes"
-#~ msgstr "XSLT â ÐÑÐ"
-
-#~ msgid "XSLT - Elements"
-#~ msgstr "XSLT â ÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "XSLT - Functions"
-#~ msgstr "XSLT â ÐÑÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "ancestor"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "ancestor-or-self"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐ-ÐÐÐ-ÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "attribute"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "child"
-#~ msgstr "ÑÐÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "descendant"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "descendant-or-self"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐÐÐ-ÐÐÐ-ÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "following"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "following-sibling"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐ-ÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "namespace"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÑÐÑ ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "parent"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "preceding"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "preceding-sibling"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÑÐÐÐÐ-ÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "self"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "XUL - Tags"
-#~ msgstr "XUL â ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Configure insert date/time plugin..."
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐ ÑÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÑÐÐ/ÐÑÐÐÐÐÐ..."
-
-#~ msgid "Backup Copy Extension"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Extension or suffix to use for backup file names. This will only take "
-#~ "effect if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÑÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÑÑÑÐÐÑ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐ Ñ ÐÐÐÐÑ ÑÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ "
-#~ "ÐÐÑÐÑÐÐÐ. ÐÐÐ ÑÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÐ âÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÑÐÐÐ "
-#~ "ÐÐÐÐÑÐâ ÑÐÑÑÑÐÐÐ."
-
-#~ msgid "Character Codings"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "<b>Current Line</b>"
-#~ msgstr "<b>ÐÐÐÑÑÐ ÑÐÐ</b>"
-
-#~ msgid "<b>Font</b>"
-#~ msgstr "<b>ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ</b>"
-
-#~ msgid "<b>Line Numbers</b>"
-#~ msgstr "<b>ÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ</b>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Color Scheme</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">ÐÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐ</span>"
-
-#~ msgid "Ch_aracter Coding:"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ_ÐÐÐÐÐ:"
-
-#~ msgid "Could not obtain backup filename"
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐÐÑ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "<b>Fonts</b>"
-#~ msgstr "<b>ÐÐÐÑÐÐÐ</b>"
-
-#~ msgid "<b>Page header</b>"
-#~ msgstr "<b>ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÑÑÑÐÐÐÑÐ</b>"
-
-#~ msgid "<b>Syntax Highlighting</b>"
-#~ msgstr "<b>ÐÑÑÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÐÐÑÐ</b>"
-
-#~ msgid "0"
-#~ msgstr "0"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ</span>"
-
-#~ msgid "_Indent"
-#~ msgstr "ÐÐ_ÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "U_nindent"
-#~ msgstr "Ð_ÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Unindent selected lines"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐ ÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Indent Lines"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐ ÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Indents or un-indents selected lines."
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid "*"
-#~ msgstr "*"
-
-#~ msgid "<b>Language</b>"
-#~ msgstr "<b>ÐÐÐÐÐ</b>"
-
-#~ msgid "<b>word</b>"
-#~ msgstr "<b>ÑÐÑ</b>"
-
-#~ msgid "HttP header name"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐ HTTP ÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
-#~ msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\"> ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÑÐÐ/ÐÑÐÐÐÐÐ...</span>"
-
-#~ msgid "Open Location"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐ ÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÑÐ (ÐÐÑÐÑÑ) ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÑ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ:"
-
-#~ msgid "Open _Location..."
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐ _ÐÐÑÑÐ..."
-
-#~ msgid "Open a file from a specified location"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ ÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐ ÐÐÐÑ <i>%s</i>:"
-
-#~ msgid "Co_mmand(s):"
-#~ msgstr "ÐÐ_ÑÐÐÐÐ(Ð):"
-
-#~ msgid "Edit tool <i>make</i>:"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐ ÐÐÐÑ <i>make</i>:"
-
-#~ msgid "_Description:"
-#~ msgstr "Ð_ÐÐÑ:"
-
-#~ msgid "Insert User Na_me"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐ Ð_ÐÐ"
-
-#~ msgid "Insert the user name at the cursor position"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÑ ÐÑÑÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Inserts the user name at the cursor position."
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÑ ÐÑÑÑÐÑÐ."
-
-#~ msgid "User name"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐ"
-
-#~ msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
-#~ msgstr "%s: ÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ.\n"
-
-#~ msgid "None"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÐÑÑÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "The following python code, run in a snippet, does not return a value"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑ ÐÐÑÐÐ ÐÐÐ, ÐÐÐÑÐÐÑÑ ÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐ, ÐÐ ÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "language|%s (%s)"
-#~ msgstr "%s (%s)"
-
-#~ msgid "language|Unknown (%s)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÑ (%s)"
-
-#~ msgid "language|Default"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Monospace Regular 9"
-#~ msgstr "Monospace Regular 9"
-
-#~ msgid "Sans Regular 11"
-#~ msgstr "Sans Regular 11"
-
-#~ msgid "Sans Regular 8"
-#~ msgstr "Sans Regular 8"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Specifies the font to use for a document's body when printing documents. "
-#~ "This is a gnome-print font name and replaced by print_font_body_pango."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐ ÐÐ ÑÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ "
-#~ "ÑÑÐÐÐÐÑÐ. ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐÑ Ð ÐÐÐÐÑÑÑÐ ÑÐ ÑÐ "
-#~ "print_font_body_pango."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
-#~ "take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero. This is a "
-#~ "gnome-print font name and replaced by print_font_numbers_pango."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐ ÐÐ ÑÑÐÐÐÐÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ. ÐÐÐ "
-#~ "ÑÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ âÐÑÐÐÐÐÑ ÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐâ ÐÐÑÐ "
-#~ "ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐ 0. ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐÑ Ð ÐÐÐÐÑÑÑÐ ÑÐ ÑÐ "
-#~ "print_font_numbers_pango."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
-#~ "will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on. This "
-#~ "is a gnome-print font name and replaced by print_font_header_pango."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐ ÐÐ ÑÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÑÑÑÐÐÐÑÐ. "
-#~ "ÐÐÐ ÑÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐ ÑÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ âÐÑÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÑÐâ. ÐÐÐ "
-#~ "ÑÐ ÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐÑ Ð ÐÐÐÐÑÑÑÐ ÑÐ ÑÐ "
-#~ "print_font_header_pango."
-
-#~ msgid "Page Setup"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÑÑÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "The entered location is not valid."
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐ ÐÐÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid "The file contains corrupted data."
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÑÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ."
-
-#~ msgid "The file contains data in an invalid format."
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ Ñ ÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐÑÑÑÐÐ ÐÐÐÐÐÑ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "There are too many open files. Please close some applications and try "
-#~ "again."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐ. ÐÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ Ð ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ "
-#~ "ÐÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Not enough available memory to open the file. Please close some running "
-#~ "applications and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ. ÐÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐ "
-#~ "ÐÐÐÑÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ Ð ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Host name was empty. Please check that your proxy settings are correct "
-#~ "and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐÐÐ. ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ "
-#~ "ÐÐÑÑÐÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Attempt to log in failed. Please check that you typed the location "
-#~ "correctly and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐÑÑÐÑ ÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÐÐ. ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÑÐ ÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÑ Ð "
-#~ "ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid "The file you are trying to open is not a regular file."
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÑ ÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐ ÑÐÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ."
-
-#~ msgid "Attempt to log in failed."
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑÐÑ ÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐ ÑÑÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s is a directory. Please check that you typed the location correctly and "
-#~ "try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "%s ÑÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ. ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÑÐ ÑÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐ ÐÑÑÐÑÑ Ð ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Not enough available memory to save the file. Please close some running "
-#~ "applications and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÑÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ. ÐÐÐÐÐ "
-#~ "ÐÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ Ð ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s is not a regular file. Please check that you typed the location "
-#~ "correctly and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "%s ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ. ÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÑÐ ÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐÑ ÐÑÑÐÑÑ "
-#~ "Ð ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid "Other"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Number of pages horizontally"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑ ÑÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Number of pages vertically"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑ ÑÑÑÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "No visible output was created."
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÑ."
-
-#~ msgid "Rendering page %d of %d..."
-#~ msgstr "ÐÑÑÑÑÐÐÐ ÑÑÑÐÐÐÑÑ %d ÐÐ %d..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Nothing\n"
-#~ "Current document\n"
-#~ "All documents"
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÑÑÐ\n"
-#~ "ÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑ\n"
-#~ "ÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "gtk-revert-to-saved"
-#~ msgstr "gtk-revert-to-saved"
-
-#~ msgid "on"
-#~ msgstr "ÐÐ"
-
-#~ msgid "Invalid uri"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Recent Files"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Background Color"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Background color for selected text in the editing area. This will only "
-#~ "take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÑ Ñ ÐÑÐÑÑÐÑÑ ÐÐ ÑÐÐÑ ÑÐÐÑÑÐ. ÐÐÐ ÑÐ ÑÐÐÐÐÐ "
-#~ "ÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ âÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐâ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Background color for unselected text in the editing area. This will only "
-#~ "take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ Ñ ÐÑÐÑÑÐÑÑ ÐÐ ÐÐÐÐÐÑ ÑÐÐÑÑÐ. ÐÐÐ ÑÐ "
-#~ "ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ âÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ "
-#~ "ÐÐÑÐâ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Foreground color for selected text in the editing area. This will only "
-#~ "take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ Ñ ÐÑÐÑÑÐÑÑ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ. ÐÐÐ ÑÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐ "
-#~ "ÐÑÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÐ âÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐâ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Foreground color for the unselected text in the editing area. This will "
-#~ "only take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ Ñ ÐÑÐÑÑÐÑÑ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ. ÐÐÐ ÑÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐ "
-#~ "ÐÑÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÐ âÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐâ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐ."
-
-#~ msgid "Selected Text Color"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Selection Color"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Text Color"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Use Default Colors"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether to use the system's default colors for the editing area. If this "
-#~ "option is turned off, then the colors of the editing area will be those "
-#~ "specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text "
-#~ "Color\", and \"Selection Color\" options."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐ ÐÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÑÐÑ ÐÐ ÐÐÐÐÐÑ "
-#~ "ÑÐÐÑÑÐ. ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐ, ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ Ñ ÐÑÐÑÑÐÑÑ ÐÐ ÐÐÐÐÐÑ "
-#~ "ÑÐÐÑÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐ âÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐâ, âÐÐÑÐ "
-#~ "ÑÐÐÑÑÐâ, âÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐâ, Ð âÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐâ."
-
-#~ msgid "Push this button to configure text color"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÑ ÑÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Push this button to configure background color"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Push this button to configure the color in which the selected text should "
-#~ "appear"
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÑÐÑÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÑ Ñ ÐÐÑÐÑ ÑÐ ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ "
-#~ "ÑÐÐÑÑ ÐÐÑÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Push this button to configure the color in which the selected text should "
-#~ "be marked"
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÑÐÑÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÑ ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÑ ÑÑÐÐÐ "
-#~ "ÐÐ ÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Elements"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "<b>Elements</b>"
-#~ msgstr "<b>ÐÐÐÐÐÐÑÐ</b>"
-
-#~ msgid "Highlight _mode:"
-#~ msgstr "_ÐÐÐÐÐ ÐÑÑÐÑÐÑÐ:"
-
-#~ msgid "Italic"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Normal _text color:"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐ _ÑÐÐÑÑÐ:"
-
-#~ msgid "Pick a color"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Pick the normal text color"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÑ ÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Pick the selected text color"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÑ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Pick the selection color"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÑ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Se_lection color:"
-#~ msgstr "ÐÐ_ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÑÐ:"
-
-#~ msgid "Selecte_d text color:"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ _ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ:"
-
-#~ msgid "Strikethrough"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÑÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "U_se default theme colors"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐ_ÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Underline"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "_Background:"
-#~ msgstr "_ÐÐÐÐÐÐÐÐ:"
-
-#~ msgid "_Enable syntax highlighting"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÑÐ ÐÑ_ÑÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "_Foreground:"
-#~ msgstr "_ÐÐÑÐ:"
-
-#~ msgid "_Reset to Default "
-#~ msgstr "_ÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ "
-
-#~ msgid "Please, check that you typed the location correctly and try again."
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÑÐ ÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐ Ð ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid "Could not find the required widgets inside %s."
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐÐÑ ÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐ Ñ %s."
-
-#~ msgid "Double-click on a tag to insert it in the current document"
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÑ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐ ÐÐ ÑÐÐÑÐÐÐ Ñ ÑÑÐÐÑÑÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "_Use default theme font"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÑÐ _ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Insert in output panel"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ Ñ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "F7"
-#~ msgstr "F7"
-
-#~ msgid "_Accelerator:"
-#~ msgstr "_ÐÑÐÑÐÑÐ:"
-
-# ÑÐ, ÑÐ?
-#~ msgid "_New Directory"
-#~ msgstr "_ÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Add new empty directory"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ ÐÐÐÑ ÐÑÐÐÐÑ ÑÐÑÑÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "_View Directory"
-#~ msgstr "ÐÑÐ_ÐÐÐÐÐÑ ÑÐÑÑÐÐÐÑ:"
-
-#~ msgid "Advanced filtering"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Afrikaans"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Amharic"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Arabic (Egypt)"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐÐ (ÐÐÐÐÐÑ)"
-
-#~ msgid "Azerbaijani"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÑÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Belarusian"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Bulgarian"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Bengali"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Breton"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÐÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Catalan"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Czech"
-#~ msgstr "ÑÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Welsh"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Danish"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "German (Austria)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐ (ÐÑÑÑÑÐÑÐ)"
-
-#~ msgid "German (Germany)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐ (ÐÐÐÐÑÐÐ)"
-
-#~ msgid "German (Swiss)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐ (ÐÐÐÑÑÐÑÑÐÐ)"
-
-#~ msgid "English (American)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÐ (ÐÐÐÑÐÑÐÐ)"
-
-#~ msgid "English (British)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÐ (ÐÑÐÑÐÐÑÐÐ)"
-
-#~ msgid "English (Canadian)"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÐ (ÐÐÐÐÐÑÐÐ)"
-
-#~ msgid "Esperanto"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Spanish"
-#~ msgstr "ÑÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Estonian"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Persian"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Finnish"
-#~ msgstr "ÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Faroese"
-#~ msgstr "ÑÐÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "French (France)"
-#~ msgstr "ÑÑÐÐÑÑÑÐÐ (ÐÑÐÐÑÑÐÐ)"
-
-#~ msgid "French (Swiss)"
-#~ msgstr "ÑÑÐÐÑÑÑÐÐ (ÐÐÐÑÑÐÑÑÐÐ)"
-
-#~ msgid "Irish"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Scottish Gaelic"
-#~ msgstr "ÑÐÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Gallegan"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Manx Gaelic"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Hindi"
-#~ msgstr "ÑÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Croatian"
-#~ msgstr "ÑÑÐÐÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Upper Sorbian"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐÐÑÑÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Hungarian"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Interlingua (IALA)"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐÐÐÐ (IALA)"
-
-#~ msgid "Indonesian"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Icelandic"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Italian"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Kurdish"
-#~ msgstr "ÐÑÑÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Latin"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Lithuanian"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Latvian"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Malagasy"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Maori"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Macedonian"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Mongolian"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Marathi"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Malay"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Maltese"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Norwegian Bokmal"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Dutch"
-#~ msgstr "ÑÐÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Norwegian Nynorsk"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Norwegian"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Nyanja"
-#~ msgstr "ÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Polish"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Portuguese (Portugal)"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÑÐÐÐÑÐÐ (ÐÐÑÑÑÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Portuguese (Brazilian)"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÑÐÐÐÑÐÐ (ÐÑÐÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Quechua"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Russian"
-#~ msgstr "ÑÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Kinyarwanda"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Sardinian"
-#~ msgstr "ÑÐÑÐÐÐÐÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Slovak"
-#~ msgstr "ÑÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Slovenian"
-#~ msgstr "ÑÐÐÐÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Swedish"
-#~ msgstr "ÑÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Swahili"
-#~ msgstr "ÑÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Tamil"
-#~ msgstr "ÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Tetum"
-#~ msgstr "ÑÐÑÑÐ"
-
-#~ msgid "Tagalog"
-#~ msgstr "ÑÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Tswana"
-#~ msgstr "ÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Ukrainian"
-#~ msgstr "ÑÐÑÐÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Uzbek"
-#~ msgstr "ÑÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Walloon"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Yiddish"
-#~ msgstr "ÑÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Zulu"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑ"
-
-#~ msgid "BGSound"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Behavior"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Blinking text"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Box"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Space"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Normal"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Use Normal highlight mode"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐ ÐÑÑÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
-#~ "make"
-#~ msgstr ""
-#~ "cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
-#~ "make"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not load the file \"%s\". The file is probably corrupt. Please fix "
-#~ "or remove the file. To try to load the file again, select the Tools -> "
-#~ "Manage Snippets... menu item."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐ ÐÐÐÑ ÐÐ ÑÑÐÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ â%sâ. ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÑÑÐÑÐÐÐ. ÐÐÐÐÐ "
-#~ "ÐÑÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ. ÐÐ ÐÐ ÐÐÐÑÑÐÐÐ ÐÐ ÑÑÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ "
-#~ "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ: âÐÐÐÑÐ â> ÐÐÑÐÑÐâ."
-
-#~ msgid "Gedit View"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ ÐÑÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Gedit View."
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ ÐÑÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid "Gedit viewer factory"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑ ÐÑÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "gedit application"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "gedit automation factory"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑ ÐÑÑÐÐÐÑÐÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Go to Line"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "_Go to Line"
-#~ msgstr "Ð_ÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "The text \"%s\" was not found."
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑ â%sâ ÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐ."
-
-#~ msgid "Set program location..."
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The %s plugin uses an external program, called <tt>%s</tt>, to perform "
-#~ "its task.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please, specify the location of the <tt>%s</tt> program."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐÐÑÐÐ %s ÐÐÑÐÑÑÐ ÑÐÐÑÐÑÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐ, <tt>%s</tt>, ÐÐ ÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐ.\n"
-#~ "\n"
-#~ "ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÑÑ <tt>%s</tt> ÐÑÐÐÑÐÐÐ."
-
-#~ msgid "Goto Line"
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "_Line number:"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑ _ÐÐÐÐÑÐ:"
-
-#~ msgid "dialog1"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÑÑÐ1"
-
-#~ msgid "Browse for program location..."
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐ..."
-
-#~ msgid "label"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Open from URI"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Invalid UTF-8 data"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐ UTF-8 ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Could not read symbolic link information for %s"
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐÐÑ ÐÐ ÐÑÐÑÐÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÑÐ Ð ÑÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐ ÐÐ %s"
-
-#~ msgid "The file has too many symbolic links."
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid "gedit cannot handle %s: locations in write mode."
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐ %s: ÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐ."
-
-#~ msgid "gedit cannot handle this kind of location in write mode."
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑ ÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "A file named \"%s\" already exists.\n"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÐ â%sâ ÐÐÑ ÐÐÑÑÐÑÐ.\n"
-
-#~ msgid "Select a file to open"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Select files to open"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Select a filename to save"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐ ÑÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Saving document \"%s\"..."
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ â%sâ..."
-
-#~ msgid "The document \"%s\" has not been saved."
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐÑ â%sâ ÐÐÑÐ ÑÐÑÑÐÐÐ."
-
-#~ msgid "The document \"%s\" has been saved."
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐÑ â%sâ ÑÐ ÑÐÑÑÐÐÐ."
-
-#~ msgid "Save as..."
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐÐÑ ÐÐÐ..."
-
-#~ msgid "The document \"%s\" has not been reverted."
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐÑ â%sâ ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐÑÐÐ."
-
-#~ msgid "The document \"%s\" has been reverted."
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐÑ â%sâ ÑÐ ÐÐÐÑÐÑÐÐ."
-
-#~ msgid "Could not read data from stdin."
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐÐÑ ÐÐ ÐÑÐÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ ÑÐ ÑÑÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid "Loaded file \"%s\""
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ â%sâ ÑÐ ÑÑÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Loaded %d file"
-#~ msgid_plural "Loaded %d files"
-#~ msgstr[0] "%d ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ"
-#~ msgstr[1] "%d ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ"
-#~ msgstr[2] "%d ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÑÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Created file \"%s\""
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ â%sâ"
-
-#~ msgid "Access was denied."
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÑÑÐ ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐ."
-
-# bug: capitalise "there"
-#~ msgid ""
-#~ "there are too many open files. Please, close some open files and try "
-#~ "again."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐ. ÐÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ Ð "
-#~ "ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "gedit was not able to automatically detect the character coding. Please, "
-#~ "check that you are not trying to open a binary file and try again "
-#~ "selecting a character coding in the 'Open File...' (or 'Open Location') "
-#~ "dialog."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ. ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐ "
-#~ "ÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÑ Ð ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ "
-#~ "ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÑÐÐÐÑÑÐÑÑ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please, check that you are not trying to open a binary file and that you "
-#~ "selected the right character coding in the 'Open File... ' (or 'Open "
-#~ "Location') dialog and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐ ÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÑ Ð ÐÐ ÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ "
-#~ "ÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÑÐÐÐÑÑÐÑÑ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ, ÐÐ ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ "
-#~ "ÐÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The file contains data in an invalid format. Probably, you are trying to "
-#~ "open a binary file."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ. ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ "
-#~ "ÐÐÐÐÑÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÑ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Not enough available memory. Please, close some running applications and "
-#~ "try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ. ÐÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ Ð ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ "
-#~ "ÐÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The host name was empty. Please, check that your proxy settings are "
-#~ "correct and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÑÐÐÑÐ. ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐÐ "
-#~ "ÐÐÐÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The file contains invalid UTF-8 data. Probably, you are trying to revert "
-#~ "a binary file."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐ-8 ÐÐÐÐÑÐÐ. ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐ "
-#~ "ÐÐÐÑÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÑ."
-
-#~ msgid "Could not create the file \"%s\""
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ â%sâ"
-
-#~ msgid "Make sure you have the appropriate write permissions."
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐ ÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐ ÑÐÐÑ."
-
-#~ msgid "The file name is too long."
-#~ msgstr "ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÑÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A directory component in the file name does not exist or is a dangling "
-#~ "symbolic link."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÑÐÐÑÐÑÐÑÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐÑÐÐ "
-#~ "ÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "There is not enough disk space to create the file. Please free some disk "
-#~ "space and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÑÐÑÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑ ÐÐ ÐÐÑÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ. ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐ "
-#~ "ÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑ Ð ÐÐÐÑÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐ."
-
-#~ msgid "Close the output window"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÑ ÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Clear the output window"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÑÐ ÐÑÐÐÐÑ ÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Output Lines"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Printing page %d of %d..."
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐ ÑÑÑÐÐÐÑÑ %d ÐÐ %d..."
-
-#~ msgid "Change the visibility of the output window in the current window"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ ÐÑÐÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ Ñ ÑÑÐÐÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Close"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Copy"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Cu_t"
-#~ msgstr "_ÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Cut"
-#~ msgstr "ÐÑÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Find Previous"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Main toolbar"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "New"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Open Location..."
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÑÑ..."
-
-#~ msgid "Paste"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Print Previe_w..."
-#~ msgstr "ÐÑÐ_ÐÐÐÐ ÐÑÐÐ ÑÑÐÐÐÑ..."
-
-#~ msgid "Quit"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Redo"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Select All"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Set toolbar button style according to desktop Menu and Toolbar Preferences"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐÐÐ ÑÑÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Show only icons in the toolbar"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Show text below every icon in the toolbar"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑ ÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "Show text only beside important icons in the toolbar"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑ ÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "T_ext for Important Icons"
-#~ msgstr "_ÐÐÐÑÑ ÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Undo"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "_Close"
-#~ msgstr "_ÐÐÑÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "_Copy"
-#~ msgstr "_ÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "_Customize Toolbar"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ _ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid "_Desktop Default"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐ_ÑÑÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "_Icons Only"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐ _ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "_New"
-#~ msgstr "_ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "_Paste"
-#~ msgstr "Ð_ÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "_Quit"
-#~ msgstr "_ÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "_Redo"
-#~ msgstr "ÐÐ_ÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "_Text for All Icons"
-#~ msgstr "_ÐÐÐÑÑ ÐÐ ÑÐÐ ÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "_Undo"
-#~ msgstr "_ÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Quit an existing instance of gedit"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐ ÐÐÑÑÐÑÐÑÑ ÐÐÑÑÐÐÑÑ ÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "The file you are trying to open contains an invalid byte sequence."
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÑ ÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "gedit was not able to automatically determine the encoding of the file "
-#~ "you want to open."
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÐ ÑÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ ÐÐÑÑ ÐÑÐÐÑÐÑÐ."
-
-#~ msgid "Update"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "gedit: Document Info plugin"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑ: ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÑÐÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "Sa_ve Copy..."
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐÐÑ _ÑÐÐÐÐÐÐÐ..."
-
-#~ msgid "Could not save a copy of the file to \"%s\""
-#~ msgstr "ÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ Ñ â%sâ."
-
-#~ msgid "You are trying to overwrite the original file"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÑ"
-
-#~ msgid "Save Copy..."
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐÐÑ ÑÐÐÐÐÐÐÐ..."
-
-#~ msgid "%s (copy)"
-#~ msgstr "%s (ÑÐÐÐÐÐÐÐ)"
-
-#~ msgid "Save a Copy"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐÐÑ ÑÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Saves a copy of the current document to a local or remote location."
-#~ msgstr "ÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÐÑÑÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÑÐ."
-
-#~ msgid "_Run Command..."
-#~ msgstr "ÐÐÐ_ÑÑÐ ÐÐÑÐÐÐÑ..."
-
-#~ msgid "Run Command"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑÐ ÐÐÑÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid "_Run"
-#~ msgstr "ÐÐÐ_ÑÐÐÐ"
-
-#~ msgid "Failed"
-#~ msgstr "ÐÐÑÑÐÐÑÐÐ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The shell command entry is empty.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please, insert a valid shell command."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÑÐ ÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐÐ.\n"
-#~ "\n"
-#~ "ÐÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÐÐÑ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error parsing the shell command.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please, insert a valid shell command."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐÐ.\n"
-#~ "\n"
-#~ "ÐÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÐÐÑ ÑÑÑÐÐ."
-
-#~ msgid "Executing command"
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Executes an external program and, if required, displays its output in the "
-#~ "output window."
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÐÐÑÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐ Ð ÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ Ñ ÐÑÐÐÐÑÑ."
-
-#~ msgid "Shell command"
-#~ msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐ ÑÑÑÐÐ"
-
-#~ msgid "_Show results in Output Window"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐ_ÐÐ ÑÐÐÑÐÑÐÑÐ Ñ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÑ"
-
-#~ msgid "The selected text does not contain misspelled words."
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÑ ÐÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÑÐ."
-
-#~ msgid "The document does not contain misspelled words."
-#~ msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÑÐ."
-
-#~ msgid "Tag list plugin"
-#~ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐ ÐÐÑÑÑ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Tag _List"
-#~ msgstr "_ÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ"
-
-#~ msgid "Show the tag list window"
-#~ msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑ ÑÐ ÐÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ"
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index 8eee90b..e1203b8 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gedit\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gedit&";
 "keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-09 16:31+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-10 22:15+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-03 08:38+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-05 09:23+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav NikoliÄ <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "Language: sr\n"
@@ -36,19 +36,17 @@ msgid "Edit text files"
 msgstr "UreÄujte tekstualne dokumente"
 
 #: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
-#| msgid "Open a new window"
+msgid "gedit Text Editor"
+msgstr "Vilenjakova beleÅnica â ureÄivaÄ teksta"
+
+#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:5
 msgid "Open a New Window"
 msgstr "Otvorite novi prozor"
 
-#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:5
-#| msgid "Create a new document"
+#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:6
 msgid "Open a New Document"
 msgstr "Otvorite novi dokument"
 
-#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:6
-msgid "gedit Text Editor"
-msgstr "Vilenjakova beleÅnica â ureÄivaÄ teksta"
-
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Use Default Font"
 msgstr "KoriÅÄenje osnovnog slovnog lika"
@@ -84,8 +82,7 @@ msgstr "Postavke stila"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
-msgstr ""
-"ID postavke stila Pregleda Gtk izvora koji se koristi za bojenje teksta."
+msgstr "ID postavke stila Pregleda Gtk izvora koji se koristi za bojenje teksta."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Create Backup Copies"
@@ -96,9 +93,9 @@ msgid ""
 "Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
 "set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
 msgstr ""
-"Da li program treba da pravi rezervnu kopiju za datoteke koje Äuva. MoÅete "
-"postaviti proÅirenje datoteke sa rezervnom kopijom pomoÄu opcije âEkstenzija "
-"rezervne kopijeâ."
+"Da li program treba da pravi rezervne primerke za datoteke koje Äuva. MoÅete "
+"postaviti proÅirenje datoteke rezerve pomoÄu opcije âProÅirenje rezervnog "
+"primerkaâ."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Autosave"
@@ -132,11 +129,11 @@ msgstr "OgraniÄenje opoziva radnji (ZASTARELO)"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid ""
-"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
-"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
+"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
+"\"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
 msgstr ""
-"NajveÄi broj radnji koje Äe program moÄi da opozove ili ponovi. Koristite â-"
-"1â za neograniÄeni broj radnji. Zastarelo poÄevÅi od 2.12.0."
+"NajveÄi broj radnji koje Äe program moÄi da opozove ili ponovi. Koristite "
+"â-1â za neograniÄeni broj radnji. Zastarelo poÄevÅi od 2.12.0."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Maximum Number of Undo Actions"
@@ -144,11 +141,11 @@ msgstr "NajveÄi broj opozvanih radnji"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid ""
-"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
-"\" for unlimited number of actions."
+"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
+"\"-1\" for unlimited number of actions."
 msgstr ""
-"NajveÄi broj radnji koje Äe program moÄi da opozove ili ponovi. Koristite â-"
-"1â za neograniÄeni broj radnji."
+"NajveÄi broj radnji koje Äe program moÄi da opozove ili ponovi. Koristite "
+"â-1â za neograniÄeni broj radnji."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Line Wrapping Mode"
@@ -199,7 +196,8 @@ msgstr "Prikaz brojeva redova"
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
 msgstr ""
-"Da li program treba da prikaÅe brojeve linija u prostoru za ureÄivanje teksta."
+"Da li program treba da prikaÅe brojeve redova u prostoru za ureÄivanje "
+"teksta."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "Highlight Current Line"
@@ -251,9 +249,9 @@ msgstr ""
 "OdreÄuje kako se kursor pomera kada se pritisnu tipke POÄETAK i KRAJ. "
 "Koristite âdisabledâ za stalno vraÄanje na poÄetak/kraj reda, âafterâ za "
 "pomeranje na poÄetak/kraj reda po prvom pritisku i na poÄetak/kraj teksta "
-"zanemarijuÄi razmake po drugom pritisku, âbeforeâ za pomeranje na poÄetak/"
-"kraj teksta pre pomeranja na poÄetak/kraj reda i âalwaysâ za pomeranje na "
-"poÄetak/kraj teksta umesto na poÄetak/kraj reda."
+"zanemarijuÄi razmake po drugom pritisku, âbeforeâ za pomeranje na "
+"poÄetak/kraj teksta pre pomeranja na poÄetak/kraj reda i âalwaysâ za pomeranje "
+"na poÄetak/kraj teksta umesto na poÄetak/kraj reda."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
 msgid "Restore Previous Cursor Position"
@@ -297,11 +295,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
 msgid "Toolbar is Visible"
-msgstr "Prikaz linije alata"
+msgstr "Prikaz trake alata"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
 msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
-msgstr "Da li linija alata treba da bude vidljiva."
+msgstr "Da li traka alata treba da bude vidljiva."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
 msgid "Notebook Show Tabs Mode"
@@ -322,13 +320,13 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
 msgid "Status Bar is Visible"
-msgstr "Prikaz linije stanja"
+msgstr "Prikaz trake stanja"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
 msgid ""
 "Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
 msgstr ""
-"Da li linija stanja na dnu prozora za ureÄivanje teksta treba da bude vidljiva."
+"Da li traka stanja na dnu prozora za ureÄivanje teksta treba da bude vidljiva."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
 msgid "Side panel is Visible"
@@ -431,14 +429,32 @@ msgid ""
 "take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
 msgstr ""
 "OdreÄuje koji Äe slovni lik biti koriÅÄen za Åtampanje brojeva redova. Ovo Äe "
-"jedino imati efekta ukoliko opcija âÅtampanje brojeva redovaâ nije postavljena "
-"na 0."
+"jedino imati efekta ukoliko opcija âÅtampanje brojeva redovaâ nije "
+"postavljena na 0."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
+# Ovo treba da bude UTF-8,CURRENT,ISO-8859-2 za latiniÄni prevod!!!
+#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
+#. for automatic detection of the file encoding. You may want to customize it adding
+#. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
+#. for the Chinese translation. You may also want to remove the ISO-8859-15 encoding
+#. (covering English and most Western European languages) if you think people
+#. in you country will rarely use it.
+#. "CURRENT" is a magic value used by gedit and it represents the encoding
+#. for the current locale, so please don't translate the "CURRENT" term.
+#. Only recognized encodings are used.
+#. See http://git.gnome.org/browse/gedit/tree/gedit/gedit-encodings.c#n152 for
+#. a list of supported encodings
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:80
+msgid "['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
+msgstr ""
+"[âUTF-8â, âCURRENTâ, âISO-8859-2â, âISO-8859-5â, âWINDOWS-1250â, "
+"âWINDOWS-1251â, âISO-8859-15â]"
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:81
 msgid "Automatically Detected Encodings"
 msgstr "Samostalno otkrivanje kodnih rasporeda"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:82
 msgid ""
 "Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
 "encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
@@ -448,11 +464,17 @@ msgstr ""
 "kodnog rasporeda datoteke. âCURRENTâ oznaÄava tekuÄi kodni raspored "
 "lokaliteta. Koriste se jedino prepoznati kodni rasporedi."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
+#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Encoding
+#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:85
+msgid "['ISO-8859-15']"
+msgstr "[âISO-8859-15â]"
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:86
 msgid "Encodings shown in menu"
 msgstr "Kodni rasporedi prikazani u izborniku"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:87
 msgid ""
 "List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
 "selector. Only recognized encodings are used."
@@ -460,17 +482,17 @@ msgstr ""
 "Spisak kodiranja prikazanih u izborniku za kodiranje znakova pri izboru "
 "datoteka. Koriste se samo prepoznati kodni rasporedi."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:88
 msgid "Active plugins"
-msgstr "Pokrenuti dodaci"
+msgstr "Pokrenuti prikljuÄci"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:89
 msgid ""
 "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
 "See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
 msgstr ""
-"Spisak aktivnih dodataka. SadrÅi âputanjuâ aktivnih dodataka. Pogledajte "
-"datoteku â.gedit-pluginâ da saznate âputanjuâ datog dodatka."
+"Spisak aktivnih prikljuÄaka. SadrÅi âputanjuâ aktivnih prikljuÄaka. Pogledajte "
+"datoteku â.gedit-pluginâ da saznate âputanjuâ datog prikljuÄka."
 
 #: ../gedit/gedit-app.c:222
 msgid "There was an error displaying the help."
@@ -490,7 +512,7 @@ msgstr "PoniÅti _odjavu"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
 msgid "Close _without Saving"
-msgstr "Zatvori _bez snimanja"
+msgstr "Zatvori _bez Äuvanja"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:214
 msgid "Question"
@@ -509,8 +531,7 @@ msgstr[1] ""
 "Izmene u poslednje %ld sekunde Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
 msgstr[2] ""
 "Izmene u poslednjih %ld sekundi Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
-msgstr[3] ""
-"Izmene u poslednjoj sekundi Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
+msgstr[3] "Izmene u poslednjoj sekundi Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:423
 msgid ""
@@ -534,8 +555,7 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "Izmene u poslednjem minutu i %ld sekundi Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne "
 "saÄuvate."
-msgstr[3] ""
-"Izmene u poslednjem minutu Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
+msgstr[3] "Izmene u poslednjem minutu Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:439
 #, c-format
@@ -550,8 +570,7 @@ msgstr[1] ""
 "Izmene u poslednja %ld minuta Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
 msgstr[2] ""
 "Izmene u poslednjih %ld minuta Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
-msgstr[3] ""
-"Izmene u poslednjem minutu Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
+msgstr[3] "Izmene u poslednjem minutu Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:454
 msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
@@ -575,8 +594,7 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "Izmene u poslednjem Äasu i %d minuta Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne "
 "saÄuvate."
-msgstr[3] ""
-"Izmene u poslednjem Äasu Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
+msgstr[3] "Izmene u poslednjem Äasu Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:475
 #, c-format
@@ -584,14 +602,11 @@ msgid ""
 "If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
 msgid_plural ""
 "If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
-msgstr[0] ""
-"Izmene u poslednjih %d Äasa Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
-msgstr[1] ""
-"Izmene u poslednja %d Äasa Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
+msgstr[0] "Izmene u poslednjih %d Äasa Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
+msgstr[1] "Izmene u poslednja %d Äasa Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
 msgstr[2] ""
 "Izmene u poslednjih %d Äasova Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
-msgstr[3] ""
-"Izmene u poslednjem Äasu Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
+msgstr[3] "Izmene u poslednjem Äasu Äe biti trajno odbaÄene ukoliko ne saÄuvate."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:519
 #, c-format
@@ -623,15 +638,13 @@ msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
 msgid_plural ""
 "There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
 msgstr[0] "%d dokument ima nesaÄuvane izmene. Da saÄuvam izmene pre zatvaranja?"
-msgstr[1] ""
-"%d dokumenta imaju nesaÄuvane izmene. Da saÄuvam izmene pre zatvaranja?"
-msgstr[2] ""
-"%d dokumenata ima nesaÄuvane izmene. Da saÄuvam izmene pre zatvaranja?"
+msgstr[1] "%d dokumenta imaju nesaÄuvane izmene. Da saÄuvam izmene pre zatvaranja?"
+msgstr[2] "%d dokumenata ima nesaÄuvane izmene. Da saÄuvam izmene pre zatvaranja?"
 msgstr[3] "Dokument ima nesaÄuvane izmene. Da saÄuvam izmene pre zatvaranja?"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:733
 msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
-msgstr "Dokumenti sa nesaÄuvanim izmenama:"
+msgstr "Dokum_enti sa nesaÄuvanim izmenama:"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:735
 msgid "S_elect the documents you want to save:"
@@ -639,7 +652,7 @@ msgstr "Izaberite _dokumente koje Åelite da saÄuvate:"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:759
 msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
-msgstr "Ukoliko ne saÄuvate, sve vaÅe izmene Äe biti trajno odbaÄene."
+msgstr "Ukoliko ih ne saÄuvate, sve izmene Äe biti trajno izgubljene."
 
 #: ../gedit/gedit-command-line.c:232
 #, c-format
@@ -648,7 +661,7 @@ msgstr "%s: neispravan kodni zapis.\n"
 
 #: ../gedit/gedit-command-line.c:256
 msgid "Show the application's version"
-msgstr "Prikazuje izdanje programa"
+msgstr "Ispisuje podatke o izdanju programa"
 
 #: ../gedit/gedit-command-line.c:262
 msgid "Display list of possible values for the encoding option"
@@ -696,7 +709,7 @@ msgstr "PokreÄe program u samostalnom reÅimu"
 
 #: ../gedit/gedit-command-line.c:327
 msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
-msgstr "[DATOTEKA...] [+LINIJA[:KOLONA]]"
+msgstr "[DATOTEKA...] [+RED[:KOLONA]]"
 
 #. Setup command line options
 #: ../gedit/gedit-command-line.c:334
@@ -710,7 +723,8 @@ msgid ""
 "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
 msgstr ""
 "%s\n"
-"Pokrenite â%s --helpâ za potpun spisak dostupnih moguÄnosti.\n"
+"Pokrenite â%s --helpâ da ââvidite potpun spisak dostupnih opcija linije "
+"naredbi.\n"
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:272
 #, c-format
@@ -740,7 +754,7 @@ msgstr "Datoteka â%sâ je samo za Äitanje."
 msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
 msgstr "Da li Åelite da pokuÅate da je zamenite onom koju snimate?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:570 ../gedit/gedit-replace-dialog.c:270
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:570 ../gedit/gedit-replace-dialog.c:283
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Zameni"
 
@@ -810,8 +824,7 @@ msgstr[1] ""
 "Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednje %ld sekunde Äe biti trajno odbaÄene."
 msgstr[2] ""
 "Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjih %ld sekundi Äe biti trajno odbaÄene."
-msgstr[3] ""
-"Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjoj sekundi Äe biti trajno odbaÄene."
+msgstr[3] "Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjoj sekundi Äe biti trajno odbaÄene."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1236
 msgid ""
@@ -836,8 +849,7 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjem minutu i %ld sekundi Äe biti trajno "
 "odbaÄene."
-msgstr[3] ""
-"Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjem minutu Äe biti trajno odbaÄene."
+msgstr[3] "Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjem minutu Äe biti trajno odbaÄene."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1252
 #, c-format
@@ -852,8 +864,7 @@ msgstr[1] ""
 "Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednja %ld minuta Äe biti trajno odbaÄene."
 msgstr[2] ""
 "Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjih %ld minuta Äe biti trajno odbaÄene."
-msgstr[3] ""
-"Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjem minutu Äe biti trajno odbaÄene."
+msgstr[3] "Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjem minutu Äe biti trajno odbaÄene."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1267
 msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
@@ -877,8 +888,7 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjem Äasu i %d minuta Äe biti trajno "
 "odbaÄene."
-msgstr[3] ""
-"Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjem Äasu Äe biti trajno odbaÄene."
+msgstr[3] "Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjem Äasu Äe biti trajno odbaÄene."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1288
 #, c-format
@@ -886,14 +896,11 @@ msgid ""
 "Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
 msgid_plural ""
 "Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
-msgstr[0] ""
-"Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjem %d Äasu Äe biti trajno odbaÄene."
-msgstr[1] ""
-"Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednja %d Äasa Äe biti trajno odbaÄene."
+msgstr[0] "Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjem %d Äasu Äe biti trajno odbaÄene."
+msgstr[1] "Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednja %d Äasa Äe biti trajno odbaÄene."
 msgstr[2] ""
 "Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjih %d Äasova Äe biti trajno odbaÄene."
-msgstr[3] ""
-"Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjem Äasu Äe biti trajno odbaÄene."
+msgstr[3] "Izmene uÄinjene u dokumentu u poslednjem Äasu Äe biti trajno odbaÄene."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1314
 msgid "_Revert"
@@ -935,7 +942,7 @@ msgstr "PronaÅao sam i zamenio jednu pojavu"
 msgid "\"%s\" not found"
 msgstr "Nisam pronaÅao â%sâ"
 
-#: ../gedit/gedit-document.c:1222 ../gedit/gedit-document.c:1248
+#: ../gedit/gedit-document.c:1221 ../gedit/gedit-document.c:1247
 #, c-format
 msgid "Unsaved Document %d"
 msgstr "NesaÄuvan dokument â%dâ"
@@ -1089,7 +1096,7 @@ msgstr "_Opis"
 
 #: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:404 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:465
 msgid "_Encoding"
-msgstr "_Kodni raspored"
+msgstr "_Kodiranje"
 
 #. ex:set ts=8 noet:
 #: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
@@ -1102,7 +1109,7 @@ msgstr "Dos_tupni kodni rasporedi:"
 
 #: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
 msgid "E_ncodings shown in menu:"
-msgstr "Kodni _rasporedi prikazani u izborniku:"
+msgstr "_Kodiranja prikazana u izborniku:"
 
 #: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:909
@@ -1136,7 +1143,7 @@ msgstr "Vindouz"
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:182
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:497
 msgid "_Retry"
-msgstr "Pon_ovi"
+msgstr "_Probaj ponovo"
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:203
 #, c-format
@@ -1192,7 +1199,7 @@ msgid ""
 "Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
 "try again."
 msgstr ""
-"Ime raÄunara nije ispravno. Proverite da li ste uneli ispravnu adresu i "
+"Naziv raÄunara nije ispravan. Proverite da li ste uneli ispravnu adresu i "
 "pokuÅajte ponovo."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:312
@@ -1242,7 +1249,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:612
 msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
-msgstr "Nemate neophodne dozvole za otvaranje datoteke."
+msgstr "Nemate potrebne dozvole da otvorite datoteku."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:618
 msgid "gedit has not been able to detect the character encoding."
@@ -1424,15 +1431,16 @@ msgstr ""
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1121
 msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
-msgstr "Postoji joÅ jedna datoteka sa istim imenom. Koristite neko drugo ime."
+msgstr ""
+"Postoji joÅ jedna datoteka sa istim nazivom. Koristite neki drugi naziv."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1126
 msgid ""
 "The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
 "the file names. Please use a shorter name."
 msgstr ""
-"Disk na koji pokuÅavate da saÄuvate datoteku ima ograniÄenje na duÅinu imena "
-"datoteka. Upotrebite kraÄe ime."
+"Disk na koji pokuÅavate da saÄuvate datoteku ima ograniÄenje na duÅinu naziva "
+"datoteka. Upotrebite kraÄi naziv."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1133
 msgid ""
@@ -1479,7 +1487,7 @@ msgstr "Neki neispravni znakovi su otkriveni prilikom Äuvanja â%sâ"
 msgid ""
 "If you continue saving this file you can corrupt the document. Save anyway?"
 msgstr ""
-"Ukoliko nastavite Äuvanje ove datoteke moÅete da oÅtetite dokument. Da ipak "
+"Ukoliko nastavite Äuvanje ove datoteke moÅete da oÅtetite dokument. Da ipak "
 "saÄuvam?"
 
 #. Keep in sync with the respective GtkActions
@@ -1567,12 +1575,12 @@ msgstr "Prelom teksta"
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
 msgid "Enable text _wrapping"
-msgstr "OmoguÄi _prelom teksta"
+msgstr "UkljuÄi _prelamanje teksta"
 
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
 msgid "Do not _split words over two lines"
-msgstr "Ne d_eli reÄ u dve linije"
+msgstr "Nemoj _deliti reÄi u dva reda"
 
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
 msgid "Highlighting"
@@ -1635,7 +1643,7 @@ msgstr "Slovni lik"
 
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
 msgid "Editor _font: "
-msgstr "Slovni lik _ureÄivaÄa:"
+msgstr "Slovni lik _ureÄivaÄa: "
 
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
 msgid "Pick the editor font"
@@ -1667,7 +1675,7 @@ msgstr "Slovni lik i boje"
 
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
 msgid "Plugins"
-msgstr "Dodaci"
+msgstr "PrikljuÄci"
 
 #: ../gedit/gedit-print-job.c:572
 #, c-format
@@ -1708,7 +1716,7 @@ msgstr "IspiÅi _broj nakon"
 #. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
 msgid "lines"
-msgstr "reda"
+msgstr "redova"
 
 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
 msgid "Page header"
@@ -1769,7 +1777,7 @@ msgstr "PrikaÅite viÅe strana odjednom"
 
 #: ../gedit/gedit-print-preview.c:672
 msgid "Zoom 1:1"
-msgstr "UveÄanje 1:1"
+msgstr "UveÄaj 1:1"
 
 #: ../gedit/gedit-print-preview.c:681
 msgid "Zoom to fit the whole page"
@@ -1805,18 +1813,18 @@ msgid "The preview of a page in the document to be printed"
 msgstr "Pregledajte stranu dokumenta koju Åelite da odÅtampate"
 
 #. ex:set ts=8 noet:
-#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:207 ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:1
+#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:220 ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:1
 #: ../gedit/gedit-window.c:1557
 msgid "Replace"
 msgstr "Zameni"
 
-#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:269
+#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:282
 msgid "Replace _All"
-msgstr "Z_ameni sve"
+msgstr "_Zameni sve"
 
 #: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:2
 msgid "Replace All"
-msgstr "Zameni sve"
+msgstr "Zamenite sve"
 
 #: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:3
 msgid "_Search for: "
@@ -1832,11 +1840,11 @@ msgstr "_Uporedi veliÄinu slova"
 
 #: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:6
 msgid "Match _entire word only"
-msgstr "Upor_edi samo cele reÄi"
+msgstr "Uporedi samo _cele reÄi"
 
 #: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:7
 msgid "Search _backwards"
-msgstr "TraÅi u_nazad"
+msgstr "TraÅi _unazad"
 
 #: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:8
 msgid "_Wrap around"
@@ -1966,11 +1974,11 @@ msgstr "_Alati"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:48
 msgid "_Documents"
-msgstr "Do_kumenti"
+msgstr "_Dokumenti"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:49
 msgid "_Help"
-msgstr "_PomoÄ"
+msgstr "Po_moÄ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:53
 msgid "Create a new document"
@@ -1996,7 +2004,7 @@ msgstr "Podesite program"
 #. Help menu
 #: ../gedit/gedit-ui.h:62
 msgid "_Contents"
-msgstr "Sadr_Åaj"
+msgstr "_SadrÅaj"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:63
 msgid "Open the gedit manual"
@@ -2016,15 +2024,15 @@ msgstr "SaÄuvajte trenutnu datoteku"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:79
 msgid "Save the current file with a different name"
-msgstr "SaÄuvajte trenutnu datoteku pod drugim imenom"
+msgstr "SaÄuvajte tekuÄu datoteku pod drugim nazivom"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:81
 msgid "Revert to a saved version of the file"
-msgstr "Vratite saÄuvanu verziju datoteke"
+msgstr "Vrati na saÄuvano izdanje datoteke"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:82
 msgid "Print Previe_w"
-msgstr "Pregled pre_d Åtampu"
+msgstr "Pregled pred _Åtampu"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:83
 msgid "Print preview"
@@ -2064,7 +2072,7 @@ msgstr "Izaberi _sve"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:101
 msgid "Select the entire document"
-msgstr "Izaberite ceo dokument"
+msgstr "Izaberite Äitav dokument"
 
 #. View menu
 #: ../gedit/gedit-ui.h:104
@@ -2074,7 +2082,7 @@ msgstr "_ReÅim isticanja"
 #. Search menu
 #: ../gedit/gedit-ui.h:107
 msgid "_Find..."
-msgstr "_PotraÅi..."
+msgstr "_NaÄi..."
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:108
 msgid "Search for text"
@@ -2114,11 +2122,11 @@ msgstr "Uklonite isticanje pronaÄenog teksta"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:122
 msgid "Go to _Line..."
-msgstr "Idi u _red..."
+msgstr "_Idi na red..."
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:123
 msgid "Go to a specific line"
-msgstr "Idite u izabrani red unutar dokumenta"
+msgstr "Idite na odreÄeni red u tekstu"
 
 #. Documents menu
 #: ../gedit/gedit-ui.h:126
@@ -2191,19 +2199,19 @@ msgstr "Zatvorite program"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:160
 msgid "_Toolbar"
-msgstr "Linija _alata"
+msgstr "_Paleta alata"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:161
 msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
-msgstr "PrikaÅite ili sakrijte liniju alata u trenutnom prozoru"
+msgstr "PrikaÅite ili sakrijte traku alata u trenutnom prozoru"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:163
 msgid "_Statusbar"
-msgstr "Linija _stanja"
+msgstr "Traka _stanja"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:164
 msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
-msgstr "PrikaÅite ili sakrijte liniju stanja u trenutnom prozoru"
+msgstr "PrikaÅite ili sakrijte traku stanja u trenutnom prozoru"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:167
 msgid "Edit text in fullscreen"
@@ -2211,7 +2219,7 @@ msgstr "UreÄujte tekst preko celog ekrana"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:174
 msgid "Side _Panel"
-msgstr "_BoÄna povrÅ"
+msgstr "BoÄna _povrÅ"
 
 #: ../gedit/gedit-ui.h:175
 msgid "Show or hide the side panel in the current window"
@@ -2225,22 +2233,22 @@ msgstr "_Donja povrÅ"
 msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
 msgstr "PrikaÅite ili sakrijte donju povrÅ u trenutnom prozoru"
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1017
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1033
 msgid "Please check your installation."
 msgstr "Proverite vaÅu instalaciju."
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1075
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1091
 #, c-format
 msgid "Unable to open UI file %s. Error: %s"
 msgstr "Ne mogu da otvorim datoteku suÄelja â%sâ. GreÅka: %s"
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1094
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1110
 #, c-format
 msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
-msgstr "Ne mogu da pronaÄem objekat â%sâ unutar datoteke â%sâ."
+msgstr "Ne mogu da pronaÄem objekat â%sâ unutar datoteke %s."
 
 #. Translators: '/ on <remote-share>'
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1316
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1332
 #, c-format
 msgid "/ on %s"
 msgstr "/ na â%sâ"
@@ -2266,7 +2274,7 @@ msgstr "Niska koju Åelite da potraÅite"
 
 #: ../gedit/gedit-view-frame.c:777
 msgid "Line you want to move the cursor to"
-msgstr "Red u koji Åelite da pomerite kursor"
+msgstr "Red na koji Åelite da postavite kursor"
 
 #: ../gedit/gedit-window.c:941
 #, c-format
@@ -2525,7 +2533,7 @@ msgstr "IzvrÅite naredbu"
 
 #: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
 msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
-msgstr "PokreÄe komandu i smeÅta njen izlaz u novi dokument"
+msgstr "PokreÄe naredbu i smeÅta njen izlaz u novi dokument"
 
 #: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "External Tools"
@@ -2551,7 +2559,7 @@ msgstr ""
 #: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:4
 #: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
-msgstr "Naziv Pango slovnog lika. Primeri su âSans 12â ili âMonospace Bold 14â"
+msgstr "Naziv Pango pisma. Primeri su âSans 12â ili âMonospace Bold 14â."
 
 #: ../plugins/externaltools/tools/capture.py:92
 #, python-format
@@ -2787,35 +2795,35 @@ msgstr "PregledaÄ datoteka"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:848
 msgid "An error occurred while creating a new directory"
-msgstr "Dogodila se greÅka pri pravljenju nove fascikle"
+msgstr "DoÅlo je do greÅke pri pravljenju nove fascikle"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:851
 msgid "An error occurred while creating a new file"
-msgstr "Dogodila se greÅka pri pravljenju nove datoteke"
+msgstr "DoÅlo je do greÅke pri pravljenju nove datoteke"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:854
 msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
-msgstr "Dogodila se greÅka pri preimenovanju datoteke ili fascikle"
+msgstr "DoÅlo je do greÅke pri preimenovanju datoteke ili fascikle"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:857
 msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
-msgstr "Dogodila se greÅka pri brisanju datoteke ili fascikle"
+msgstr "DoÅlo je do greÅke pri brisanju datoteke ili fascikle"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:860
 msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
-msgstr "Dogodila se greÅka pri otvaranju fascikle u pregledaÄu datoteka"
+msgstr "DoÅlo je do greÅke pri otvaranju fascikle u pregledaÄu datoteka"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:863
 msgid "An error occurred while setting a root directory"
-msgstr "Dogodila se greÅka pri postavljanju korenske fascikle"
+msgstr "DoÅlo je do greÅke pri postavljanju korenske fascikle"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:866
 msgid "An error occurred while loading a directory"
-msgstr "Dogodila se greÅka tokom uÄitavanja fascikle"
+msgstr "DoÅlo je do greÅke tokom uÄitavanja fascikle"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:869
 msgid "An error occurred"
-msgstr "Dogodila se greÅka"
+msgstr "DoÅlo je do greÅke"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1085
 msgid ""
@@ -2896,7 +2904,7 @@ msgstr "_Filter"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:826
 msgid "_Move to Trash"
-msgstr "Pre_mesti u smeÄe"
+msgstr "Premesti u _smeÄe"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:827
 msgid "Move selected file or folder to trash"
@@ -2904,7 +2912,7 @@ msgstr "Premestite izabranu datoteku ili fasciklu u smeÄe"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:829
 msgid "_Delete"
-msgstr "O_briÅi"
+msgstr "_ObriÅi"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:830
 msgid "Delete selected file or folder"
@@ -2932,7 +2940,7 @@ msgstr "Dodajte novu praznu fasciklu"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:852
 msgid "New F_ile"
-msgstr "Nova datoteka"
+msgstr "Nova _datoteka"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:853
 msgid "Add new empty file"
@@ -2940,7 +2948,7 @@ msgstr "Dodajte novu praznu datoteku"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:858
 msgid "_Rename"
-msgstr "P_reimenuj"
+msgstr "_Preimenuj"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:859
 msgid "Rename selected file or folder"
@@ -3073,9 +3081,9 @@ msgid ""
 "generally applies to opening a document from the command line or opening it "
 "with Nautilus, etc.)"
 msgstr ""
-"Ako je izabrano, dodatak za razgledanje datoteka Äe prikazati fasciklu "
+"Ako je izabrano, prikljuÄak za razgledanje datoteka Äe prikazati fasciklu "
 "dokumenta koji je prvi otvoren, ukoliko pregledaÄ nije veÄ koriÅÄen. Ovo "
-"obiÄno vredi kada se dokument otvara iz komandne linije, u Nautilusu, itd."
+"obiÄno vredi kada se dokument otvara iz linije naredbi, u Nautilusu, itd."
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "File Browser Filter Mode"
@@ -3089,8 +3097,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vrednost odreÄuje koje datoteke Äe biti filtrirane iz pregledaÄa datoteka. "
 "PodrÅane vrednosti su: ânoneâ (bez filtriranja), âhiddenâ (filtriraj skrivene "
-"datoteke), âbinaryâ (filtriraj izvrÅne datoteke) i y"
-"âhidden_and_binarâ (filtriraj skrivene i izvrÅne datoteke)."
+"datoteke), âbinaryâ (filtriraj izvrÅne datoteke) i y âhidden-and-binarâ "
+"(filtriraj skrivene i izvrÅne datoteke)."
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "File Browser Filter Pattern"
@@ -3133,8 +3141,8 @@ msgid ""
 "If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
 "monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
 msgstr ""
-"Ako je izabrano, terminal Äe koristiti desktop-global standardna slova ako "
-"je monospejs (i veÄina sliÄnih slova moÅe da doÄe u obzir)."
+"Ako je izabrano, terminal Äe da koristi opÅte pismo radne povrÅi ako je "
+"utvrÄene Åirine (ili u suprotnom najsliÄnije pismo koje pronaÄe)."
 
 #: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
 msgid "C_ommand color:"
@@ -3148,7 +3156,7 @@ msgstr "Boja _greÅke:"
 #: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:52
 #: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Python Console"
-msgstr "Konzola Pitona"
+msgstr "Pitonova konzola"
 
 #: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:2
 msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
@@ -3295,7 +3303,7 @@ msgstr "Arhiva saÅeta Gzipom"
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:873
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:936
 msgid "Bzip2 compressed archive"
-msgstr "Arhiva saÅeta Bzipom"
+msgstr "Arhiva saÅeta Bzipom 2"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:788
 msgid "Single snippets file"
@@ -3310,7 +3318,7 @@ msgstr "Sve datoteke"
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:801
 #, python-format
 msgid "The following error occurred while exporting: %s"
-msgstr "Dogodila se greÅka pri izvozu: %s"
+msgstr "DoÅlo je do greÅke pri izvozu: %s"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:805
 msgid "Export successfully completed"
@@ -3435,7 +3443,7 @@ msgstr "PoreÄaj"
 
 #: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:2
 msgid "_Sort"
-msgstr "Por_eÄaj"
+msgstr "_PoreÄaj"
 
 #: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:3
 msgid "_Reverse order"
@@ -3451,7 +3459,7 @@ msgstr "_Zanemari veliÄinu slova"
 
 #: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:6
 msgid "S_tart at column:"
-msgstr "PoÄni sa kolonom:"
+msgstr "PoÄni sa _kolonom:"
 
 #: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:7
 msgid "You cannot undo a sort operation"
@@ -3481,7 +3489,7 @@ msgstr "_Zanemari sve"
 #. + Add to Dictionary
 #: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:514
 msgid "_Add"
-msgstr "Dod_aj"
+msgstr "_Dodaj"
 
 #: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:553
 msgid "_Spelling Suggestions..."
@@ -3584,7 +3592,7 @@ msgstr "Provera pisanja"
 
 #: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
 msgid "Misspelled word:"
-msgstr "PogreÅno otkucane reÄi:"
+msgstr "PogreÅno napisana reÄ:"
 
 #: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
 msgid "word"
@@ -3671,7 +3679,7 @@ msgstr "01.11.2009, 17:52:00"
 
 #: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
 msgid "_Insert"
-msgstr "U_metni"
+msgstr "_Umetni"
 
 #: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:188
 msgid "In_sert Date and Time..."
@@ -3688,7 +3696,7 @@ msgstr "Dostupni formati"
 #. ex:ts=8:noet:
 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
 msgid "Configure date/time plugin"
-msgstr "Podesite dodatak za datum/vreme"
+msgstr "Podesite prikljuÄak za datum/vreme"
 
 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:2
 msgid "When inserting date/time..."
@@ -3743,2407 +3751,3 @@ msgid "Logs access and leave event for documents used with gedit"
 msgstr ""
 "Prijavljuje pristup i ostavlja dogaÄaj za dokumenta koriÅÄena Vilenjakovom "
 "beleÅnicom"
-
-#~| msgid "button1"
-#~ msgid "toolbutton1"
-#~ msgstr "dugme_alata1"
-
-#~| msgid "button1"
-#~ msgid "toolbutton2"
-#~ msgstr "dugme_alata2"
-
-#~ msgid "_Add..."
-#~ msgstr "Dod_aj..."
-
-#~ msgid "Previous location"
-#~ msgstr "Prethodno mesto"
-
-#~ msgid "Go to previous location"
-#~ msgstr "Idite na prethodno mesto"
-
-#~ msgid "Go to a previously opened location"
-#~ msgstr "Idite na prethodno otvoreno mesto"
-
-#~ msgid "Next location"
-#~ msgstr "Naredno mesto"
-
-#~ msgid "Go to next location"
-#~ msgstr "Idite na sledeÄe mesto"
-
-#~ msgid "External Tools Manager"
-#~ msgstr "Upravnik spoljnih alata"
-
-#~ msgid "Bottom Panel is Visible"
-#~ msgstr "Panel na dnu je vidljiv"
-
-#~ msgid ""
-#~ "List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
-#~ "writable by default."
-#~ msgstr ""
-#~ "Spisak VFS Åema koje program podrÅava u reÅimu upisa. Åema âfileâ je "
-#~ "podrazumevano upisiva."
-
-#~ msgid "Monospace 12"
-#~ msgstr "Monospace 12"
-
-#~ msgid "Monospace 9"
-#~ msgstr "Monospace 9"
-
-#~ msgid "Sans 11"
-#~ msgstr "Sans 11"
-
-#~ msgid "Sans 8"
-#~ msgstr "Sans 8"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM"
-#~ "\" to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display "
-#~ "icons only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and "
-#~ "text, and \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text "
-#~ "beside icons. Note that the values are case-sensitive, so make sure they "
-#~ "appear exactly as mentioned here."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stil dugmiÄa na liniji alata. MoguÄe vrednosti su âGEDIT_TOOLBAR_SYSTEMâ "
-#~ "za Podrazumevani sistemski stil, âGEDIT_TOOLBAR_ICONSâ za prikaz samo "
-#~ "ikona, âGEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXTâ za prikaz i ikona i teksta, i "
-#~ "âGEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZâ za prikaz naglaÅenog teksta pored ikona. "
-#~ "Obratite paÅnju da su vrednosti osetljive na velika i mala slova, pa se "
-#~ "uverite da ih koristite kao Åto su ovde navedene."
-
-#~ msgid "Toolbar Buttons Style"
-#~ msgstr "Stil dugmiÄa na paleti sa alatima"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether gedit should highlight the bracket matching the selected one."
-#~ msgstr "Da li da program upari zagradu koja se poklapa sa oznaÄenom."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be "
-#~ "visible."
-#~ msgstr "Da li panel na dnu prostora za unos teksta treba da bude vidljiv."
-
-#~ msgid "Writable VFS schemes"
-#~ msgstr "MoguÄnosti upisa na virtualne sisteme datoteka"
-
-#~ msgid "[ISO-8859-15]"
-#~ msgstr "[ISO-8859-15]"
-
-# Ovo treba da bude UTF-8,CURRENT,ISO-8859-2 za latiniÄni prevod!!!
-#~ msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
-#~ msgstr ""
-#~ "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-2,ISO-8859-5,WINDOWS-1250,WINDOWS-1251,ISO-8859-"
-#~ "15]"
-
-#~ msgid "Automatic Indentation"
-#~ msgstr "Automatsko uvlaÄenje"
-
-#~ msgid "Current Line"
-#~ msgstr "TekuÄi red"
-
-#~ msgid "Right Margin"
-#~ msgstr "Desna margina"
-
-#~ msgid "_Right margin at column:"
-#~ msgstr "_Desna margina u koloni:"
-
-#~ msgid "[FILE...]"
-#~ msgstr "[DATOTEKA...]"
-
-#~ msgid "Plugin"
-#~ msgstr "Dodatak"
-
-#~ msgid "Enabled"
-#~ msgstr "UkljuÄeno"
-
-#~ msgid "_About"
-#~ msgstr "_O programu"
-
-#~ msgid "C_onfigure"
-#~ msgstr "P_odesi"
-
-#~ msgid "A_ctivate"
-#~ msgstr "U_kljuÄi"
-
-#~ msgid "Ac_tivate All"
-#~ msgstr "Uk_ljuÄi sve"
-
-#~ msgid "_Deactivate All"
-#~ msgstr "_IskljuÄi sve"
-
-#~ msgid "Active _Plugins:"
-#~ msgstr "_UkljuÄeni dodaci"
-
-#~ msgid "_About Plugin"
-#~ msgstr "_O dodatku"
-
-#~ msgid "C_onfigure Plugin"
-#~ msgstr "P_odesi dodatak"
-
-#~ msgid "Cannot initialize preferences manager."
-#~ msgstr "Ne mogu da pokrenem upravljaÄa postavki."
-
-#~ msgid "Expected `%s', got `%s' for key %s"
-#~ msgstr "OÄekivano â%sâ, dobio â%sâ za kljuÄ %s"
-
-#~ msgid "It is not possible to detect the encoding automatically"
-#~ msgstr "Ne mogu sam da prepoznam kodni raspored"
-
-#~ msgid "Page Set_up..."
-#~ msgstr "PodeÅavanje strane..."
-
-#~ msgid "Set up the page settings"
-#~ msgstr "Menja podeÅavanja stranice"
-
-#~ msgid "_Incremental Search..."
-#~ msgstr "_Interaktivno traÅenje..."
-
-#~ msgid "Incrementally search for text"
-#~ msgstr "Interaktivno traÅi zadati tekst"
-
-#~ msgid "Snippets Manager"
-#~ msgstr "Upravnik iseÄaka"
-
-#~ msgid "_Autocheck Spelling"
-#~ msgstr "_Automatski proveravaj pisanje"
-
-#~ msgid "Tags"
-#~ msgstr "Elementi"
-
-#~ msgid "Select the group of tags you want to use"
-#~ msgstr "Izaberite grupu elemenata koje Åelite da koristite"
-
-#~ msgid "_Preview"
-#~ msgstr "_Pregled pred Åtampu"
-
-#~ msgid "Available Tag Lists"
-#~ msgstr "Dostupni spiskovi elemenata"
-
-#~ msgid "Abbreviated form"
-#~ msgstr "SkraÄeni oblik"
-
-#~ msgid "Abbreviation"
-#~ msgstr "SkraÄenica"
-
-#~ msgid "Above"
-#~ msgstr "Iznad"
-
-#~ msgid "Accessibility key character"
-#~ msgstr "Znak za pristupni taster"
-
-#~ msgid "Acronym"
-#~ msgstr "Akronim"
-
-#~ msgid "Align"
-#~ msgstr "Poravnanje"
-
-#~ msgid "Alignment character"
-#~ msgstr "Znak za poravnanje"
-
-#~ msgid "Alternative"
-#~ msgstr "Alternativno"
-
-#~ msgid "Anchor"
-#~ msgstr "Veza"
-
-#~ msgid "Anchor URI"
-#~ msgstr "Adresa veze"
-
-# bug: what???
-#~ msgid "Applet class file code"
-#~ msgstr "Kod za aplete"
-
-# bug: what???
-#~ msgid "Applet class file code (deprecated)"
-#~ msgstr "Kod za aplete (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Array"
-#~ msgstr "Niz"
-
-#~ msgid "Associated information"
-#~ msgstr "PriloÅeni podaci"
-
-#~ msgid "Author info"
-#~ msgstr "Podaci o autoru"
-
-#~ msgid "Axis related headers"
-#~ msgstr "Zaglavlja u vezi ose"
-
-#~ msgid "Background color"
-#~ msgstr "Boja pozadine"
-
-#~ msgid "Background color (deprecated)"
-#~ msgstr "Boja pozadine (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Background texture tile"
-#~ msgstr "Tekstura pozadine"
-
-#~ msgid "Background texture tile (deprecated)"
-#~ msgstr "Tekstura pozadine (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Base URI"
-#~ msgstr "Osnovna adresa"
-
-#~ msgid "Base font"
-#~ msgstr "Osnovni font"
-
-#~ msgid "Base font (deprecated)"
-#~ msgstr "Osnovni font (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Bold"
-#~ msgstr "Zacrnjena"
-
-#~ msgid "Border"
-#~ msgstr "Ivica"
-
-#~ msgid "Border (deprecated)"
-#~ msgstr "Ivica (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Border color"
-#~ msgstr "Boja ivice"
-
-#~ msgid "Cell rowspan"
-#~ msgstr "Polje u viÅe redova"
-
-#~ msgid "Center"
-#~ msgstr "Centriraj"
-
-#~ msgid "Center (deprecated)"
-#~ msgstr "Centriraj (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Character encoding of linked resource"
-#~ msgstr "Kodiranje znakova vezanog resursa"
-
-#~ msgid "Checked (state)"
-#~ msgstr "Izabrano (stanje)"
-
-#~ msgid "Checked state"
-#~ msgstr "Je li izabrano"
-
-#~ msgid "Citation"
-#~ msgstr "Citat"
-
-#~ msgid "Cite reason for change"
-#~ msgstr "Navedite razlog izmene"
-
-#~ msgid "Class implementation ID"
-#~ msgstr "IB implementacije klase"
-
-#~ msgid "Class list"
-#~ msgstr "Spisak klasa"
-
-#~ msgid "Clear text flow control"
-#~ msgstr "OÄisti kontrolu protoka teksta"
-
-#~ msgid "Code content type"
-#~ msgstr "Vrsta sadrÅaja koda"
-
-#~ msgid "Color of selected links"
-#~ msgstr "Boja izabranih veza"
-
-#~ msgid "Color of selected links (deprecated)"
-#~ msgstr "Boja izabranih veza (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Column span"
-#~ msgstr "Raspon stubaca"
-
-#~ msgid "Columns"
-#~ msgstr "Stupci"
-
-#~ msgid "Comment"
-#~ msgstr "Primedba"
-
-#~ msgid "Computer code fragment"
-#~ msgstr "IseÄak raÄunarskog koda"
-
-#~ msgid "Content type"
-#~ msgstr "Vrsta sadrÅaja"
-
-#~ msgid "Content type (deprecated)"
-#~ msgstr "Vrsta sadrÅaja (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Coordinates"
-#~ msgstr "Koordinate"
-
-#~ msgid "DIV Style container"
-#~ msgstr "SadrÅalac DIV stila"
-
-#~ msgid "DIV container"
-#~ msgstr "SadrÅalac DIV"
-
-#~ msgid "Date and time of change"
-#~ msgstr "Datum i vreme izmene"
-
-#~ msgid "Declare flag"
-#~ msgstr "Declare atribut"
-
-#~ msgid "Defer attribute"
-#~ msgstr "Defer atribut"
-
-#~ msgid "Definition description"
-#~ msgstr "Opis definicije"
-
-#~ msgid "Definition list"
-#~ msgstr "Spisak definicija"
-
-#~ msgid "Definition term"
-#~ msgstr "Izraz definicije"
-
-#~ msgid "Deleted text"
-#~ msgstr "Obrisani tekst"
-
-#~ msgid "Direction"
-#~ msgstr "Smer"
-
-#~ msgid "Directionality"
-#~ msgstr "Usmerivost"
-
-#~ msgid "Directionality (deprecated)"
-#~ msgstr "Usmerivost (prevaziÄeno)"
-
-# hm, hm?
-#~ msgid "Directory list"
-#~ msgstr "Spisak fascikli"
-
-#~ msgid "Disabled"
-#~ msgstr "IskljuÄeno"
-
-#~ msgid "Document base"
-#~ msgstr "Osnova dokumenta"
-
-#~ msgid "Document body"
-#~ msgstr "Telo dokumenta"
-
-#~ msgid "Document head"
-#~ msgstr "Zaglavlje dokumenta"
-
-#~ msgid "Document title"
-#~ msgstr "Naslov dokumenta"
-
-#~ msgid "Document type"
-#~ msgstr "Vrsta dokumenta"
-
-#~ msgid "Element ID"
-#~ msgstr "IB elementa"
-
-#~ msgid "Embedded object"
-#~ msgstr "UgnjeÅdeni objekat"
-
-#~ msgid "Emphasis"
-#~ msgstr "NaglaÅavanje"
-
-#~ msgid "Encode type"
-#~ msgstr "Vrsta kodiranja"
-
-#~ msgid "Figure"
-#~ msgstr "Slika"
-
-#~ msgid "Font face"
-#~ msgstr "Font"
-
-#~ msgid "Font face (deprecated)"
-#~ msgstr "Font (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "For label"
-#~ msgstr "Za oznaku"
-
-#~ msgid "Forced line break"
-#~ msgstr "RuÄni prelom reda"
-
-#~ msgid "Form"
-#~ msgstr "Obrazac"
-
-#~ msgid "Form action handler"
-#~ msgstr "Akcija za obrazac"
-
-#~ msgid "Form control group"
-#~ msgstr "Grupa elemenata za obrazac"
-
-#~ msgid "Form field label text"
-#~ msgstr "Tekst oznake polja u obrascu"
-
-#~ msgid "Form input"
-#~ msgstr "Unos u obrazac"
-
-#~ msgid "Form input type"
-#~ msgstr "Vrsta unosa u obrazac"
-
-#~ msgid "Form method"
-#~ msgstr "NaÄin slanja obrasca"
-
-#~ msgid "Forward link"
-#~ msgstr "ProsleÄivanje veze"
-
-#~ msgid "Frame"
-#~ msgstr "Okvir"
-
-#~ msgid "Frame border"
-#~ msgstr "Ivica okvira"
-
-#~ msgid "Frame render parts"
-#~ msgstr "Delovi iscrtavanja okvira"
-
-#~ msgid "Frame source"
-#~ msgstr "Izvor okvira"
-
-#~ msgid "Frame spacing"
-#~ msgstr "Razmak okvira"
-
-#~ msgid "Frame target"
-#~ msgstr "OdrediÅte okvira"
-
-#~ msgid "Frameborder"
-#~ msgstr "Ivica okvira"
-
-#~ msgid "Frameset"
-#~ msgstr "Skup okvira"
-
-#~ msgid "Frameset columns"
-#~ msgstr "Stupci skupa okvira"
-
-#~ msgid "Frameset rows"
-#~ msgstr "Redovi skupa okvira"
-
-#~ msgid "Framespacing"
-#~ msgstr "Razmak okvira"
-
-#~ msgid "Generic embedded object"
-#~ msgstr "OpÅti ugnjeÅdeni objekat"
-
-#~ msgid "Generic metainformation"
-#~ msgstr "OpÅti metapodaci"
-
-#~ msgid "Generic span"
-#~ msgstr "OpÅte obuhvatanje"
-
-#~ msgid "HREF URI"
-#~ msgstr "HREF adresa"
-
-#~ msgid "HTML - Special Characters"
-#~ msgstr "HTML â naroÄiti znaci"
-
-#~ msgid "HTML - Tags"
-#~ msgstr "HTML â Oznake"
-
-#~ msgid "HTML root element"
-#~ msgstr "Koreni HTML element"
-
-#~ msgid "HTML version"
-#~ msgstr "Izdanje HTML-a"
-
-#~ msgid "HTTP header name"
-#~ msgstr "Naziv HTTP zaglavlja"
-
-#~ msgid "Header cell IDs"
-#~ msgstr "IB polja zaglavlja"
-
-#~ msgid "Heading"
-#~ msgstr "Zaglavlje"
-
-#~ msgid "Heading 1"
-#~ msgstr "Zaglavlje 1"
-
-#~ msgid "Heading 2"
-#~ msgstr "Zaglavlje 2"
-
-#~ msgid "Heading 3"
-#~ msgstr "Zaglavlje 3"
-
-#~ msgid "Heading 4"
-#~ msgstr "Zaglavlje 4"
-
-#~ msgid "Heading 5"
-#~ msgstr "Zaglavlje 5"
-
-#~ msgid "Heading 6"
-#~ msgstr "Zaglavlje 6"
-
-#~ msgid "Height"
-#~ msgstr "Visina"
-
-#~ msgid "Horizontal rule"
-#~ msgstr "Vodoravna linija"
-
-#~ msgid "Horizontal space"
-#~ msgstr "Vodoravni razmak"
-
-#~ msgid "Horizontal space (deprecated)"
-#~ msgstr "Vodoravni razmak (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "I18N BiDi override"
-#~ msgstr "I18A dvosmerno prevazilaÅenje"
-
-#~ msgid "Image"
-#~ msgstr "Slika"
-
-#~ msgid "Image map"
-#~ msgstr "Mapirana slika"
-
-#~ msgid "Image map area"
-#~ msgstr "Oblast mapirane slike"
-
-#~ msgid "Image map name"
-#~ msgstr "Naziv mapirane slike"
-
-#~ msgid "Image source"
-#~ msgstr "Izvor slike"
-
-#~ msgid "Inline frame"
-#~ msgstr "Okvir u tekstu"
-
-#~ msgid "Inline layer"
-#~ msgstr "Sloj u tekstu"
-
-#~ msgid "Inserted text"
-#~ msgstr "Umetnuti tekst"
-
-#~ msgid "Instance definition"
-#~ msgstr "Jedna definicija"
-
-#~ msgid "Italic text"
-#~ msgstr "Kurzivni tekst"
-
-#~ msgid "Java applet"
-#~ msgstr "Java programÄe"
-
-#~ msgid "Java applet (deprecated)"
-#~ msgstr "Java programÄe (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Label"
-#~ msgstr "Oznaka"
-
-#~ msgid "Language code"
-#~ msgstr "Kod jezika"
-
-#~ msgid "Large text style"
-#~ msgstr "Stil velikog teksta"
-
-#~ msgid "Layer"
-#~ msgstr "Sloj"
-
-#~ msgid "Link color"
-#~ msgstr "Boja veze"
-
-#~ msgid "Link color (deprecated)"
-#~ msgstr "Boja za veze (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "List item"
-#~ msgstr "Stavka spiska"
-
-#~ msgid "List of MIME types for file upload"
-#~ msgstr "Spisak MIME vrsti za nabacivanje datoteke"
-
-#~ msgid "List of supported character sets"
-#~ msgstr "Spisak podrÅanih skupova znakova"
-
-#~ msgid "Listing"
-#~ msgstr "Ispis"
-
-#~ msgid "Local change to font"
-#~ msgstr "Lokalna izmena slovnog lika"
-
-#~ msgid "Long description link"
-#~ msgstr "Dug opis veze"
-
-#~ msgid "Long quotation"
-#~ msgstr "Dug navod"
-
-#~ msgid "Mail link"
-#~ msgstr "Veza za poÅtu"
-
-#~ msgid "Margin pixel height"
-#~ msgstr "Visina margine u pikselima"
-
-#~ msgid "Margin pixel width"
-#~ msgstr "Åirina margine u pikselima"
-
-#~ msgid "Marquee"
-#~ msgstr "Reklamna poruka"
-
-#~ msgid "Maximum length of text field"
-#~ msgstr "NajveÄa duÅina tekstualnog polja"
-
-#~ msgid "Media-independent link"
-#~ msgstr "Veza nezavisna od medija"
-
-#~ msgid "Menu list"
-#~ msgstr "Spisak kao meni"
-
-#~ msgid "Menu list (deprecated)"
-#~ msgstr "Spisak kao meni (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Multi-line text field"
-#~ msgstr "ViÅeredno tekstualno polje"
-
-#~ msgid "Multicolumn"
-#~ msgstr "ViÅestubaca"
-
-#~ msgid "Multiple"
-#~ msgstr "ViÅestruki izbor"
-
-#~ msgid "Name"
-#~ msgstr "Naziv"
-
-#~ msgid "Named property value"
-#~ msgstr "Imenovana vrednost osobine"
-
-#~ msgid "Next ID"
-#~ msgstr "SledeÄi IB"
-
-#~ msgid "No URI"
-#~ msgstr "Bez adrese"
-
-#~ msgid "No embedded objects"
-#~ msgstr "Nema ugnjeÅdenih objekata"
-
-#~ msgid "No frames"
-#~ msgstr "Bez okvira"
-
-#~ msgid "No layers"
-#~ msgstr "Bez slojeva"
-
-#~ msgid "No line break"
-#~ msgstr "Bez preloma reda"
-
-#~ msgid "No resize"
-#~ msgstr "Bez promene veliÄine"
-
-#~ msgid "No script"
-#~ msgstr "Bez skripte"
-
-#~ msgid "No shade"
-#~ msgstr "Bez senÄenja"
-
-#~ msgid "No shade (deprecated)"
-#~ msgstr "Bez senÄenja (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "No word wrap"
-#~ msgstr "Bez preloma reda"
-
-#~ msgid "No word wrap (deprecated)"
-#~ msgstr "Bez preloma reda (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Non-breaking space"
-#~ msgstr "Razmak bez preloma reda"
-
-#~ msgid "Note"
-#~ msgstr "BeleÅka"
-
-#~ msgid "Object applet file"
-#~ msgstr "Datoteka objekta programÄeta"
-
-#~ msgid "Object applet file (deprecated)"
-#~ msgstr "Datoteka objekta programÄeta (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Object data reference"
-#~ msgstr "Referenca objekta podataka"
-
-#~ msgid "Offset for alignment character"
-#~ msgstr "Pomeraj za znak poravnanja"
-
-#~ msgid "OnBlur event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnBlur"
-
-#~ msgid "OnChange event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnChange"
-
-#~ msgid "OnClick event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnClick"
-
-#~ msgid "OnDblClick event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnDblClick"
-
-#~ msgid "OnFocus event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnFocus"
-
-#~ msgid "OnKeyDown event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnKeyDown"
-
-#~ msgid "OnKeyPress event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnKeyPress"
-
-#~ msgid "OnKeyUp event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnKeyUp"
-
-#~ msgid "OnLoad event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnLoad"
-
-#~ msgid "OnMouseDown event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnMouseDown"
-
-#~ msgid "OnMouseMove event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnMouseMove"
-
-#~ msgid "OnMouseOut event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnMouseOut"
-
-#~ msgid "OnMouseOver event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnMouseOver"
-
-#~ msgid "OnMouseUp event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnMouseUp"
-
-#~ msgid "OnReset event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnReset"
-
-#~ msgid "OnSelect event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnSelect"
-
-#~ msgid "OnSubmit event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnSubmit"
-
-#~ msgid "OnUnload event"
-#~ msgstr "DogaÄaj OnUnload"
-
-#~ msgid "Option group"
-#~ msgstr "Grupa opcija"
-
-#~ msgid "Option selector"
-#~ msgstr "BiraÄ opcije"
-
-#~ msgid "Ordered list"
-#~ msgstr "UreÄeni spisak"
-
-#~ msgid "Output media"
-#~ msgstr "Medij za izlaz"
-
-#~ msgid "Paragraph"
-#~ msgstr "Pasus"
-
-#~ msgid "Paragraph class"
-#~ msgstr "Klasa pasusa"
-
-#~ msgid "Paragraph style"
-#~ msgstr "Stil pasusa"
-
-#~ msgid "Preformatted listing"
-#~ msgstr "Preoblikovani ispis"
-
-#~ msgid "Preformatted text"
-#~ msgstr "Preoblikovani tekst"
-
-#~ msgid "Profile metainfo dictionary"
-#~ msgstr "ReÄnik profila sa metapodacima"
-
-#~ msgid "Push button"
-#~ msgstr "Dugme"
-
-#~ msgid "Quote"
-#~ msgstr "Navod"
-
-#~ msgid "Range"
-#~ msgstr "Opseg"
-
-#~ msgid "ReadOnly text and password"
-#~ msgstr "Tekst samo za Äitanje i lozinka"
-
-#~ msgid "Reduced spacing"
-#~ msgstr "Smanjeni razmak"
-
-#~ msgid "Reduced spacing (deprecated)"
-#~ msgstr "Smanjeni razmak (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Reverse link"
-#~ msgstr "Obrnuta veza"
-
-#~ msgid "Root"
-#~ msgstr "Koren"
-
-#~ msgid "Rows"
-#~ msgstr "Redovi"
-
-#~ msgid "Rulings between rows and columns"
-#~ msgstr "Linije izmeÄu redova i stubaca"
-
-#~ msgid "Sample program output, scripts"
-#~ msgstr "Primer ispisa programa, skripti"
-
-#~ msgid "Scope covered by header cells"
-#~ msgstr "Opseg koji pokrivaju polja zaglavlja"
-
-#~ msgid "Script language name"
-#~ msgstr "Ime skript jezika"
-
-# bug: s/statments/statements/
-#~ msgid "Script statements"
-#~ msgstr "Naredbe skripte"
-
-#~ msgid "Scrollbar"
-#~ msgstr "KlizaÄ"
-
-#~ msgid "Selectable option"
-#~ msgstr "Izbiriva opcija"
-
-#~ msgid "Server-side image map"
-#~ msgstr "Mapa slike na serveru"
-
-#~ msgid "Shape"
-#~ msgstr "Oblik"
-
-#~ msgid "Short inline quotation"
-#~ msgstr "Kratak umetnuti navod"
-
-#~ msgid "Single line prompt"
-#~ msgstr "Upit u jednom redu"
-
-#~ msgid "Size"
-#~ msgstr "VeliÄina"
-
-#~ msgid "Size (deprecated)"
-#~ msgstr "VeliÄina (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Small text style"
-#~ msgstr "Stil malog teksta"
-
-#~ msgid "Soft line break"
-#~ msgstr "Meki prelom reda"
-
-#~ msgid "Sound"
-#~ msgstr "Zvuk"
-
-#~ msgid "Source"
-#~ msgstr "Izvor"
-
-#~ msgid "Space-separated archive list"
-#~ msgstr "Razmakom razdvojen spisak arhiva"
-
-#~ msgid "Spacer"
-#~ msgstr "Razmaknica"
-
-#~ msgid "Spacing between cells"
-#~ msgstr "Razmak meÄu poljima"
-
-#~ msgid "Spacing within cells"
-#~ msgstr "Razmak u poljima"
-
-# ostaviti âspanâ???
-#~ msgid "Span"
-#~ msgstr "Obuhvatanje"
-
-#~ msgid "Square root"
-#~ msgstr "Kvadratni koren"
-
-#~ msgid "Standby load message"
-#~ msgstr "Poruka za Äekanje pri uÄitavanju"
-
-#~ msgid "Starting sequence number"
-#~ msgstr "Broj za poÄetak niza"
-
-#~ msgid "Starting sequence number (deprecated)"
-#~ msgstr "Broj za poÄetak niza (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Strike-through text"
-#~ msgstr "Precrtani tekst"
-
-#~ msgid "Strike-through text (deprecated)"
-#~ msgstr "Precrtani tekst (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Strike-through text style"
-#~ msgstr "Stil precrtanog teksta"
-
-#~ msgid "Strike-through text style (deprecated)"
-#~ msgstr "Stil precrtanog teksta (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Strong emphasis"
-#~ msgstr "SnaÅno naglaÅavanje"
-
-#~ msgid "Style info"
-#~ msgstr "Podaci o stilu"
-
-#~ msgid "Subscript"
-#~ msgstr "Indeks"
-
-#~ msgid "Superscript"
-#~ msgstr "Stepen"
-
-#~ msgid "Tab order position"
-#~ msgstr "Redosled pri prelazu tabulatorom"
-
-#~ msgid "Table"
-#~ msgstr "Tabela"
-
-#~ msgid "Table body"
-#~ msgstr "Telo tabele"
-
-#~ msgid "Table caption"
-#~ msgstr "Naslov tabele"
-
-#~ msgid "Table column group properties"
-#~ msgstr "Osobine grupe stubaca tabele"
-
-#~ msgid "Table column properties"
-#~ msgstr "Osobine stupca tabele"
-
-#~ msgid "Table data cell"
-#~ msgstr "Polje tabele sa podacima"
-
-#~ msgid "Table footer"
-#~ msgstr "PodnoÅje tabele"
-
-#~ msgid "Table header"
-#~ msgstr "Zaglavlje tabele"
-
-#~ msgid "Table header cell"
-#~ msgstr "Polje zaglavlja tabele"
-
-#~ msgid "Table row"
-#~ msgstr "Red tabele"
-
-#~ msgid "Table summary"
-#~ msgstr "SaÅetak tabele"
-
-#~ msgid "Target - Blank"
-#~ msgstr "OdrediÅte â prazno"
-
-#~ msgid "Target - Parent"
-#~ msgstr "OdrediÅte â sadrÅalac"
-
-#~ msgid "Target - Self"
-#~ msgstr "OdrediÅte â isti"
-
-#~ msgid "Target - Top"
-#~ msgstr "OdrediÅte â glavni"
-
-#~ msgid "Teletype or monospace text style"
-#~ msgstr "Stil teksta utvrÄene Åirine"
-
-#~ msgid "Text"
-#~ msgstr "Tekst"
-
-#~ msgid "Text color"
-#~ msgstr "Boja teksta"
-
-#~ msgid "Text color (deprecated)"
-#~ msgstr "Boja teksta (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Text entered by user"
-#~ msgstr "Tekst koji unosi korisnik"
-
-#~ msgid "Title"
-#~ msgstr "Naslov"
-
-#~ msgid "Top margin in pixels"
-#~ msgstr "Gornja margina u pikselima"
-
-#~ msgid "URL"
-#~ msgstr "Adresa"
-
-#~ msgid "Underlined text style"
-#~ msgstr "Stil podvuÄenog teksta"
-
-#~ msgid "Unordered list"
-#~ msgstr "NeureÄeni spisak"
-
-#~ msgid "Use image map"
-#~ msgstr "Koristi mapu slike"
-
-#~ msgid "Value"
-#~ msgstr "Vrednost"
-
-#~ msgid "Value interpretation"
-#~ msgstr "TumaÄenje vrednosti"
-
-#~ msgid "Variable or program argument"
-#~ msgstr "Promenljiva ili argument programa"
-
-#~ msgid "Vertical cell alignment"
-#~ msgstr "Uspravno poravnanje polja"
-
-#~ msgid "Vertical space"
-#~ msgstr "Uspravni razmak"
-
-#~ msgid "Vertical space (deprecated)"
-#~ msgstr "Uspravni razmak (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Visited link color"
-#~ msgstr "Boja poseÄenih veza"
-
-#~ msgid "Visited link color (deprecated)"
-#~ msgstr "Boja za poseÄene veze (prevaziÄeno)"
-
-#~ msgid "Width"
-#~ msgstr "Åirina"
-
-#~ msgid "XHTML 1.0 - Tags"
-#~ msgstr "XHTML 1.0 â Oznake"
-
-#~ msgid "Bibliography (cite)"
-#~ msgstr "Bibliografija (citat)"
-
-#~ msgid "Bibliography (item)"
-#~ msgstr "Bibliografija (stavka)"
-
-#~ msgid "Bibliography (shortcite)"
-#~ msgstr "Bibliografija (kratak citat)"
-
-#~ msgid "Bibliography (thebibliography)"
-#~ msgstr "Bibliografija (thebibliography)"
-
-#~ msgid "Brackets ()"
-#~ msgstr "Zagrade ()"
-
-#~ msgid "Brackets <>"
-#~ msgstr "Zagrade <>"
-
-#~ msgid "Brackets []"
-#~ msgstr "Zagrade []"
-
-#~ msgid "Brackets {}"
-#~ msgstr "Zagrade {}"
-
-#~ msgid "File input"
-#~ msgstr "UkljuÄenje datoteke"
-
-#~ msgid "Footnote"
-#~ msgstr "Fusnota"
-
-#~ msgid "Function cosine"
-#~ msgstr "Funkcija kosinus"
-
-#~ msgid "Function e^"
-#~ msgstr "Funkcija e^"
-
-#~ msgid "Function exp"
-#~ msgstr "Funkcija exp"
-
-#~ msgid "Function log"
-#~ msgstr "Funkcija log"
-
-#~ msgid "Function log10"
-#~ msgstr "Funkcija log10"
-
-#~ msgid "Function sine"
-#~ msgstr "Funkcija sinus"
-
-#~ msgid "Greek alpha"
-#~ msgstr "GrÄko alfa"
-
-#~ msgid "Greek beta"
-#~ msgstr "GrÄko beta"
-
-#~ msgid "Greek epsilon"
-#~ msgstr "GrÄko ipsilon"
-
-#~ msgid "Greek gamma"
-#~ msgstr "GrÄko gama"
-
-#~ msgid "Greek lambda"
-#~ msgstr "GrÄko lambda"
-
-#~ msgid "Greek rho"
-#~ msgstr "GrÄko ro"
-
-#~ msgid "Greek tau"
-#~ msgstr "GrÄko tau"
-
-#~ msgid "Header 0 (chapter)"
-#~ msgstr "Zaglavlje 0 (chapter)"
-
-#~ msgid "Header 0 (chapter*)"
-#~ msgstr "Zaglavlje 0 (chapter*)"
-
-#~ msgid "Header 1 (section)"
-#~ msgstr "Zaglavlje 1 (section)"
-
-#~ msgid "Header 1 (section*)"
-#~ msgstr "Zaglavlje 1 (section*)"
-
-#~ msgid "Header 2 (subsection)"
-#~ msgstr "Zaglavlje 2 (subsection)"
-
-#~ msgid "Header 2 (subsection*)"
-#~ msgstr "Zaglavlje 2 (subsection*)"
-
-#~ msgid "Header 3 (subsubsection)"
-#~ msgstr "Zaglavlje 3 (subsubsection)"
-
-#~ msgid "Header 3 (subsubsection*)"
-#~ msgstr "Zaglavlje 3 (subsubsection*)"
-
-#~ msgid "Header 4 (paragraph)"
-#~ msgstr "Zaglavlje 4 (paragraph)"
-
-#~ msgid "Header appendix"
-#~ msgstr "Zaglavlje dodatka"
-
-#~ msgid "Item"
-#~ msgstr "Stavka"
-
-#~ msgid "Item with label"
-#~ msgstr "Stavka sa oznakom"
-
-#~ msgid "Latex - Tags"
-#~ msgstr "LaTeH â Oznake"
-
-#~ msgid "List description"
-#~ msgstr "Opis spiska"
-
-#~ msgid "List enumerate"
-#~ msgstr "Pobrojani spisak"
-
-#~ msgid "List itemize"
-#~ msgstr "Spisak po taÄkama"
-
-#~ msgid "Maths (display)"
-#~ msgstr "MatematiÄki izraz (izdvojen)"
-
-#~ msgid "Maths (inline)"
-#~ msgstr "MatematiÄki izraz (u tekstu)"
-
-#~ msgid "Operator fraction"
-#~ msgstr "Operator razlomka"
-
-#~ msgid "Operator integral (display)"
-#~ msgstr "Operator integrala (izdvojen)"
-
-#~ msgid "Operator integral (inline)"
-#~ msgstr "Operator integrala (u tekstu)"
-
-#~ msgid "Operator sum (display)"
-#~ msgstr "Operator zbira (izdvojen)"
-
-#~ msgid "Operator sum (inline)"
-#~ msgstr "Operator zbira (u tekstu)"
-
-#~ msgid "Reference label"
-#~ msgstr "Oznaka reference"
-
-#~ msgid "Reference ref"
-#~ msgstr "Referenca ref"
-
-#~ msgid "Symbol <<"
-#~ msgstr "Simbol <"
-
-#~ msgid "Symbol <="
-#~ msgstr "Simbol <="
-
-#~ msgid "Symbol >="
-#~ msgstr "Simbol >="
-
-#~ msgid "Symbol >>"
-#~ msgstr "Simbol >>"
-
-#~ msgid "Symbol and"
-#~ msgstr "Simbol and"
-
-#~ msgid "Symbol const"
-#~ msgstr "Simbol const"
-
-#~ msgid "Symbol d-by-dt"
-#~ msgstr "Simbol d-sa-dt"
-
-#~ msgid "Symbol d-by-dt-partial"
-#~ msgstr "Simbol d-sa-dt-parcijalno"
-
-#~ msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
-#~ msgstr "Simbol d2-sa-dt2-parcijalno"
-
-#~ msgid "Symbol dagger"
-#~ msgstr "Simbol bodeÅ"
-
-#~ msgid "Symbol em-dash ---"
-#~ msgstr "Simbol duga crta ---"
-
-#~ msgid "Symbol en-dash --"
-#~ msgstr "Simbol crta --"
-
-#~ msgid "Symbol equiv"
-#~ msgstr "Simbol ekvivalencija"
-
-#~ msgid "Symbol infinity"
-#~ msgstr "Simbol beskonaÄno"
-
-#~ msgid "Symbol mathspace ,"
-#~ msgstr "Simbol matrazmak ,"
-
-#~ msgid "Symbol mathspace ."
-#~ msgstr "Simbol matrazmak ."
-
-#~ msgid "Symbol mathspace _"
-#~ msgstr "Simbol matrazmak _"
-
-#~ msgid "Symbol mathspace __"
-#~ msgstr "Simbol matrazmak __"
-
-#~ msgid "Symbol simeq"
-#~ msgstr "Simbol sliÄno"
-
-#~ msgid "Symbol star"
-#~ msgstr "Simbol zvezda"
-
-#~ msgid "Typeface bold"
-#~ msgstr "Masni font"
-
-#~ msgid "Typeface italic"
-#~ msgstr "Kurzivni font"
-
-#~ msgid "Typeface slanted"
-#~ msgstr "IskoÅeni font"
-
-#~ msgid "Typeface type"
-#~ msgstr "Vrsta fonta"
-
-#~ msgid "Unbreakable text"
-#~ msgstr "Neprelomivi tekst"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Provides a method to easily insert commonly used tags/strings into a "
-#~ "document without having to type them."
-#~ msgstr ""
-#~ "ObezbeÄuje naÄin lakog umetanja Äesto koriÅÄenih elemenata/niski u "
-#~ "dokument bez potrebe da ih kucate."
-
-#~ msgid "Tag list"
-#~ msgstr "Spisak elemenata"
-
-#~ msgid "XSLT - Axes"
-#~ msgstr "XSLT â Ose"
-
-#~ msgid "XSLT - Elements"
-#~ msgstr "XSLT â Elementi"
-
-#~ msgid "XSLT - Functions"
-#~ msgstr "XSLT â Funkcije"
-
-#~ msgid "ancestor"
-#~ msgstr "predak"
-
-#~ msgid "ancestor-or-self"
-#~ msgstr "predak-ili-isti"
-
-#~ msgid "attribute"
-#~ msgstr "atribut"
-
-#~ msgid "child"
-#~ msgstr "sadrÅani"
-
-#~ msgid "descendant"
-#~ msgstr "naslednik"
-
-#~ msgid "descendant-or-self"
-#~ msgstr "naslednik-ili-isti"
-
-#~ msgid "following"
-#~ msgstr "naredni"
-
-#~ msgid "following-sibling"
-#~ msgstr "naredni-sliÄni"
-
-#~ msgid "namespace"
-#~ msgstr "prostor imena"
-
-#~ msgid "parent"
-#~ msgstr "nadreÄeni"
-
-#~ msgid "preceding"
-#~ msgstr "prethodni"
-
-#~ msgid "preceding-sibling"
-#~ msgstr "prethodni-sliÄni"
-
-#~ msgid "self"
-#~ msgstr "isti"
-
-#~ msgid "XUL - Tags"
-#~ msgstr "XUL â Oznake"
-
-#~ msgid "Configure insert date/time plugin..."
-#~ msgstr "Podesi dodatak za ubacivanje datuma/vremena..."
-
-#~ msgid "Backup Copy Extension"
-#~ msgstr "Ekstenzija rezervne kopije"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Extension or suffix to use for backup file names. This will only take "
-#~ "effect if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ekstenzija ili sufiks koji Äe biti koriÅÄen u imenu rezervne kopije "
-#~ "datoteke. Ovo Äe jedino imati efekta ukoliko je opcija âPravi rezervne "
-#~ "kopijeâ ukljuÄena."
-
-#~ msgid "Character Codings"
-#~ msgstr "Kodiranja znakova"
-
-#~ msgid "<b>Current Line</b>"
-#~ msgstr "<b>TekuÄi red</b>"
-
-#~ msgid "<b>Font</b>"
-#~ msgstr "<b>Slovni lik</b>"
-
-#~ msgid "<b>Line Numbers</b>"
-#~ msgstr "<b>Brojevi linija</b>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Color Scheme</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Postavka boja</span>"
-
-#~ msgid "Ch_aracter Coding:"
-#~ msgstr "Kodiranje zn_akova:"
-
-#~ msgid "Could not obtain backup filename"
-#~ msgstr "Ne mogu da pribavim ime datoteke rezervnog primerka"
-
-#~ msgid "<b>Fonts</b>"
-#~ msgstr "<b>Fontovi</b>"
-
-#~ msgid "<b>Page header</b>"
-#~ msgstr "<b>Zaglavlje stranice</b>"
-
-#~ msgid "<b>Syntax Highlighting</b>"
-#~ msgstr "<b>Isticanje sintakse</b>"
-
-#~ msgid "0"
-#~ msgstr "0"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Ime datoteke</span>"
-
-#~ msgid "_Indent"
-#~ msgstr "Uv_laÄenje"
-
-#~ msgid "U_nindent"
-#~ msgstr "I_zvuci"
-
-#~ msgid "Unindent selected lines"
-#~ msgstr "PoniÅti uvlaÄenje izabranih redova"
-
-#~ msgid "Indent Lines"
-#~ msgstr "Uvuci redove"
-
-#~ msgid "Indents or un-indents selected lines."
-#~ msgstr "UvlaÄi ili izvlaÄi izabrane redove."
-
-#~ msgid "*"
-#~ msgstr "*"
-
-#~ msgid "<b>Language</b>"
-#~ msgstr "<b>Jezik</b>"
-
-#~ msgid "<b>word</b>"
-#~ msgstr "<b>reÄ</b>"
-
-#~ msgid "HttP header name"
-#~ msgstr "Naziv HTTP zaglavlja"
-
-#~ msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
-#~ msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\"> Prilikom umetanja datuma/vremena...</span>"
-
-#~ msgid "Open Location"
-#~ msgstr "Otvori mesto"
-
-#~ msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
-#~ msgstr "Unesite mesto (adresu) datoteke koju Åelite da otvorite:"
-
-#~ msgid "Open _Location..."
-#~ msgstr "Otvori _mesto..."
-
-#~ msgid "Open a file from a specified location"
-#~ msgstr "Otvori datoteku sa odreÄene lokacije"
-
-#~ msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
-#~ msgstr "Uredi alat <i>%s</i>:"
-
-#~ msgid "Co_mmand(s):"
-#~ msgstr "Na_redba(e):"
-
-#~ msgid "Edit tool <i>make</i>:"
-#~ msgstr "Uredi alat <i>make</i>:"
-
-#~ msgid "_Description:"
-#~ msgstr "O_pis:"
-
-#~ msgid "Insert User Na_me"
-#~ msgstr "Umetni korisniÄko i_me"
-
-#~ msgid "Insert the user name at the cursor position"
-#~ msgstr "Umetni korisniÄko ime na poziciju kursora"
-
-#~ msgid "Inserts the user name at the cursor position."
-#~ msgstr "UmeÄe korisniÄko ime na poziciju kursora."
-
-#~ msgid "User name"
-#~ msgstr "KorisniÄko ime"
-
-#~ msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
-#~ msgstr "%s: loÅe obrazovano ime datoteke ili adrese.\n"
-
-#~ msgid "None"
-#~ msgstr "Bez isticanja"
-
-#~ msgid "The following python code, run in a snippet, does not return a value"
-#~ msgstr "Ovaj piton kod, pokrenut kao iseÄak, ne vraÄa vrednost"
-
-#~ msgid "language|%s (%s)"
-#~ msgstr "%s (%s)"
-
-#~ msgid "language|Unknown (%s)"
-#~ msgstr "Nepoznat (%s)"
-
-#~ msgid "language|Default"
-#~ msgstr "Podrazumevani"
-
-#~ msgid "Monospace Regular 9"
-#~ msgstr "Monospace Regular 9"
-
-#~ msgid "Sans Regular 11"
-#~ msgstr "Sans Regular 11"
-
-#~ msgid "Sans Regular 8"
-#~ msgstr "Sans Regular 8"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Specifies the font to use for a document's body when printing documents. "
-#~ "This is a gnome-print font name and replaced by print_font_body_pango."
-#~ msgstr ""
-#~ "PodeÅava koji Äe slovni lik biti koriÅÄen za telo dokumenta prilikom "
-#~ "Åtampanja. Ovo je ime slovnog lika za Gnom Åtampu i zamenjuje se sa "
-#~ "print_font_body_pango."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
-#~ "take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero. This is a "
-#~ "gnome-print font name and replaced by print_font_numbers_pango."
-#~ msgstr ""
-#~ "PodeÅava koji Äe slovni lik biti koriÅÄen za Åtampanje brojeva redova. Ovo "
-#~ "Äe jedino imati efekta ukoliko opcija âÅtampaj brojeve linijaâ nije "
-#~ "podeÅena na 0. Ovo je ime slovnog lika za Gnom Åtampu i zamenjuje se sa "
-#~ "print_font_numbers_pango."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
-#~ "will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on. This "
-#~ "is a gnome-print font name and replaced by print_font_header_pango."
-#~ msgstr ""
-#~ "PodeÅava koji Äe slovni lik biti koriÅÄen za Åtampanje zaglavlja stranice. "
-#~ "Ovo Äe jedino imati efekta ako je ukljuÄena opcija âÅtampaj zaglavljeâ. Ovo "
-#~ "je ime slovnog likslovnog lika za Gnom Åtampu i zamenjuje se sa "
-#~ "print_font_header_pango."
-
-#~ msgid "Page Setup"
-#~ msgstr "PodeÅavanje strane"
-
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "OpÅte"
-
-#~ msgid "The entered location is not valid."
-#~ msgstr "Navedeno mesto nije ispravno."
-
-#~ msgid "The file contains corrupted data."
-#~ msgstr "Datoteka sadrÅi oÅteÄene podatke."
-
-#~ msgid "The file contains data in an invalid format."
-#~ msgstr "Datoteka sadrÅi podatke u neodgovarajuÄem obliku."
-
-#~ msgid ""
-#~ "There are too many open files. Please close some applications and try "
-#~ "again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ima previÅe otvorenih datoteka. Zatvorite neke programe i pokuÅajte "
-#~ "ponovo."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Not enough available memory to open the file. Please close some running "
-#~ "applications and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nema dovoljno slobodne memorije da biste otvorili datoteku. Zatvorite neke "
-#~ "pokrenute programe i pokuÅajte ponovo."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Host name was empty. Please check that your proxy settings are correct "
-#~ "and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ime raÄunara je prazno. Proverite ispravnost podeÅavanja vaÅeg mreÅnog "
-#~ "posrednika i pokuÅajte ponovo."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Attempt to log in failed. Please check that you typed the location "
-#~ "correctly and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "PokuÅaj prijave nije uspeo. Proverite da li ste uneli ispravnu adresu i "
-#~ "pokuÅajte ponovo."
-
-#~ msgid "The file you are trying to open is not a regular file."
-#~ msgstr "Datoteka koju pokuÅavate da otvorite nije regularna datoteka."
-
-#~ msgid "Attempt to log in failed."
-#~ msgstr "PokuÅaj prijave nije uspeo."
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s is a directory. Please check that you typed the location correctly and "
-#~ "try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "%s je fascikla. Proverite da li ste taÄno uneli putanju i pokuÅajte ponovo."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Not enough available memory to save the file. Please close some running "
-#~ "applications and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nema dovoljno slobodne memorije da biste saÄuvali datoteku. Molim "
-#~ "zatvorite neke pokrenute programe i pokuÅajte ponovo."
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s is not a regular file. Please check that you typed the location "
-#~ "correctly and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "%s nije obiÄna datoteka. Molim proverite da li ste uneli ispravnu putanju "
-#~ "i pokuÅajte ponovo."
-
-#~ msgid "Other"
-#~ msgstr "Ostalo"
-
-#~ msgid "Number of pages horizontally"
-#~ msgstr "Broj strana vodoravno"
-
-#~ msgid "Number of pages vertically"
-#~ msgstr "Broj strana uspravno"
-
-#~ msgid "No visible output was created."
-#~ msgstr "Nema niÅta vidljivo na izlazu."
-
-#~ msgid "Rendering page %d of %d..."
-#~ msgstr "Iscrtava stranicu %d od %d..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Nothing\n"
-#~ "Current document\n"
-#~ "All documents"
-#~ msgstr ""
-#~ "NiÅta\n"
-#~ "TekuÄi dokument\n"
-#~ "Svi dokumenti"
-
-#~ msgid "gtk-revert-to-saved"
-#~ msgstr "gtk-revert-to-saved"
-
-#~ msgid "on"
-#~ msgstr "na"
-
-#~ msgid "Invalid uri"
-#~ msgstr "Neispravan URI"
-
-#~ msgid "Recent Files"
-#~ msgstr "SkoraÅnje datoteke"
-
-#~ msgid "Background Color"
-#~ msgstr "Boja pozadine"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Background color for selected text in the editing area. This will only "
-#~ "take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
-#~ msgstr ""
-#~ "Boja pozadine za oznaÄeni tekst u prostoru za unos teksta. Ovo Äe jedino "
-#~ "imati efekta ako je iskljuÄena opcija âKoristi podrazumevane bojeâ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Background color for unselected text in the editing area. This will only "
-#~ "take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
-#~ msgstr ""
-#~ "Boja pozadine neoznaÄenog teksta u prostoru za izmenu teksta. Ovo Äe "
-#~ "jedino imati efekta ukoliko je iskljuÄena opcija âKoristi podrazumevane "
-#~ "bojeâ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Foreground color for selected text in the editing area. This will only "
-#~ "take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
-#~ msgstr ""
-#~ "Boja oznaÄenog teksta u prostoru za izmene teksta. Ovo Äe jedino imati "
-#~ "efekta ukoliko je opcija âKoristi podrazumevane bojeâ iskljuÄena."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Foreground color for the unselected text in the editing area. This will "
-#~ "only take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
-#~ msgstr ""
-#~ "Boja neoznaÄenog teksta u prostoru za izmene teksta. Ovo Äe jedino imati "
-#~ "efekta ukoliko je opcija âKoristi podrazumevane bojeâ iskljuÄena."
-
-#~ msgid "Selected Text Color"
-#~ msgstr "Boja oznaÄenog teksta"
-
-#~ msgid "Selection Color"
-#~ msgstr "Boja oznaÄenog prostora"
-
-#~ msgid "Text Color"
-#~ msgstr "Boja teksta"
-
-#~ msgid "Use Default Colors"
-#~ msgstr "Koristi podrazumevane boje"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether to use the system's default colors for the editing area. If this "
-#~ "option is turned off, then the colors of the editing area will be those "
-#~ "specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text "
-#~ "Color\", and \"Selection Color\" options."
-#~ msgstr ""
-#~ "Da li treba koristiti podrazumevane sistemske boje za prostor za izmenu "
-#~ "teksta. Ako je ova opcija ukljuÄena, onda Äe boje u prostoru za izmenu "
-#~ "teksta biti one navedene u podeÅavanjima za âBoja pozadinaâ, âBoja "
-#~ "tekstaâ, âBoja oznaÄenog tekstaâ, i âBoja oznakeâ."
-
-#~ msgid "Push this button to configure text color"
-#~ msgstr "Pritisnite ovo dugme kako biste podesili boju teksta"
-
-#~ msgid "Push this button to configure background color"
-#~ msgstr "Pritisnite ovo dugme kako biste podesili boju pozadine"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Push this button to configure the color in which the selected text should "
-#~ "appear"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pritisnite ovo dugme kako biste podesili boju u kojoj Äe se oznaÄeni "
-#~ "tekst pojaviti"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Push this button to configure the color in which the selected text should "
-#~ "be marked"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pritisnite ovo dugme kako biste podesili boju kojom oznaÄeni tekst treba "
-#~ "da bude oznaÄen"
-
-#~ msgid "Elements"
-#~ msgstr "Elementi"
-
-#~ msgid "<b>Elements</b>"
-#~ msgstr "<b>Elementi</b>"
-
-#~ msgid "Highlight _mode:"
-#~ msgstr "_ReÅim isticanja:"
-
-#~ msgid "Italic"
-#~ msgstr "Kurziv"
-
-#~ msgid "Normal _text color:"
-#~ msgstr "Boja obiÄnog _teksta:"
-
-#~ msgid "Pick a color"
-#~ msgstr "Izaberite boju"
-
-#~ msgid "Pick the normal text color"
-#~ msgstr "Izaberite boju obiÄnog teksta"
-
-#~ msgid "Pick the selected text color"
-#~ msgstr "Izaberite boju oznaÄenog teksta"
-
-#~ msgid "Pick the selection color"
-#~ msgstr "Izaberite boju oznaÄene oblasti"
-
-#~ msgid "Se_lection color:"
-#~ msgstr "Bo_ja oznaÄene oblasti:"
-
-#~ msgid "Selecte_d text color:"
-#~ msgstr "Boja _oznaÄenog teksta:"
-
-#~ msgid "Strikethrough"
-#~ msgstr "Precrtano"
-
-#~ msgid "U_se default theme colors"
-#~ msgstr "Koristi boje pod_razumevane teme"
-
-#~ msgid "Underline"
-#~ msgstr "PodvuÄeno"
-
-#~ msgid "_Background:"
-#~ msgstr "_Pozadina:"
-
-#~ msgid "_Enable syntax highlighting"
-#~ msgstr "UkljuÄi is_ticanje sintakse"
-
-#~ msgid "_Foreground:"
-#~ msgstr "_Boja:"
-
-#~ msgid "_Reset to Default "
-#~ msgstr "_Vrati na podrazumevano "
-
-#~ msgid "Please, check that you typed the location correctly and try again."
-#~ msgstr "Molim proverite da li ste taÄno naveli mesto i pokuÅajte ponovo."
-
-#~ msgid "Could not find the required widgets inside %s."
-#~ msgstr "Ne mogu da pronaÄem neophodne elemente u %s."
-
-#~ msgid "Double-click on a tag to insert it in the current document"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kliknite dvaput na element kako biste ga ubacili u trenutni dokument"
-
-#~ msgid "_Use default theme font"
-#~ msgstr "Koristi _slovni lik podrazumevane teme"
-
-#~ msgid "Insert in output panel"
-#~ msgstr "Umetni u izlazni panel"
-
-#~ msgid "F7"
-#~ msgstr "F7"
-
-#~ msgid "_Accelerator:"
-#~ msgstr "_PreÄica:"
-
-# hm, hm?
-#~ msgid "_New Directory"
-#~ msgstr "_Nova fascikla"
-
-#~ msgid "Add new empty directory"
-#~ msgstr "Dodaj novu praznu fasciklu"
-
-#~ msgid "_View Directory"
-#~ msgstr "Pre_gledaj fasciklu:"
-
-#~ msgid "Advanced filtering"
-#~ msgstr "Napredno filtriranje"
-
-#~ msgid "Afrikaans"
-#~ msgstr "afrikans"
-
-#~ msgid "Amharic"
-#~ msgstr "amharski"
-
-#~ msgid "Arabic (Egypt)"
-#~ msgstr "arapski (Egipat)"
-
-#~ msgid "Azerbaijani"
-#~ msgstr "azerbejdÅanski"
-
-#~ msgid "Belarusian"
-#~ msgstr "beloruski"
-
-#~ msgid "Bulgarian"
-#~ msgstr "bugarski"
-
-#~ msgid "Bengali"
-#~ msgstr "bengali"
-
-#~ msgid "Breton"
-#~ msgstr "bretanjski"
-
-#~ msgid "Catalan"
-#~ msgstr "katalonski"
-
-#~ msgid "Czech"
-#~ msgstr "ÄeÅki"
-
-#~ msgid "Welsh"
-#~ msgstr "velÅki"
-
-#~ msgid "Danish"
-#~ msgstr "danski"
-
-#~ msgid "German (Austria)"
-#~ msgstr "nemaÄki (Austrija)"
-
-#~ msgid "German (Germany)"
-#~ msgstr "nemaÄki (NemaÄka)"
-
-#~ msgid "German (Swiss)"
-#~ msgstr "nemaÄki (Åvajcarska)"
-
-#~ msgid "English (American)"
-#~ msgstr "engleski (ameriÄki)"
-
-#~ msgid "English (British)"
-#~ msgstr "engleski (britanski)"
-
-#~ msgid "English (Canadian)"
-#~ msgstr "engleski (kanadski)"
-
-#~ msgid "Esperanto"
-#~ msgstr "esperanto"
-
-#~ msgid "Spanish"
-#~ msgstr "Åpanski"
-
-#~ msgid "Estonian"
-#~ msgstr "estonski"
-
-#~ msgid "Persian"
-#~ msgstr "persijski"
-
-#~ msgid "Finnish"
-#~ msgstr "finski"
-
-#~ msgid "Faroese"
-#~ msgstr "farski"
-
-#~ msgid "French (France)"
-#~ msgstr "francuski (Franuska)"
-
-#~ msgid "French (Swiss)"
-#~ msgstr "francuski (Åvajcarska)"
-
-#~ msgid "Irish"
-#~ msgstr "irski"
-
-#~ msgid "Scottish Gaelic"
-#~ msgstr "Åkotski gaelski"
-
-#~ msgid "Gallegan"
-#~ msgstr "galski"
-
-#~ msgid "Manx Gaelic"
-#~ msgstr "manks gaelski"
-
-#~ msgid "Hindi"
-#~ msgstr "hindu"
-
-#~ msgid "Croatian"
-#~ msgstr "hrvatski"
-
-#~ msgid "Upper Sorbian"
-#~ msgstr "luÅiÄkosrpski"
-
-#~ msgid "Hungarian"
-#~ msgstr "maÄarski"
-
-#~ msgid "Interlingua (IALA)"
-#~ msgstr "interlingva (IALA)"
-
-#~ msgid "Indonesian"
-#~ msgstr "indoneÅanski"
-
-#~ msgid "Icelandic"
-#~ msgstr "islandski"
-
-#~ msgid "Italian"
-#~ msgstr "italijanski"
-
-#~ msgid "Kurdish"
-#~ msgstr "kurdski"
-
-#~ msgid "Latin"
-#~ msgstr "latinski"
-
-#~ msgid "Lithuanian"
-#~ msgstr "litvanski"
-
-#~ msgid "Latvian"
-#~ msgstr "letonski"
-
-#~ msgid "Malagasy"
-#~ msgstr "malagazi"
-
-#~ msgid "Maori"
-#~ msgstr "maori"
-
-#~ msgid "Macedonian"
-#~ msgstr "makedonski"
-
-#~ msgid "Mongolian"
-#~ msgstr "mongolski"
-
-#~ msgid "Marathi"
-#~ msgstr "marati"
-
-#~ msgid "Malay"
-#~ msgstr "malajski"
-
-#~ msgid "Maltese"
-#~ msgstr "malteÅki"
-
-#~ msgid "Norwegian Bokmal"
-#~ msgstr "norveÅki bokmal"
-
-#~ msgid "Dutch"
-#~ msgstr "holandski"
-
-#~ msgid "Norwegian Nynorsk"
-#~ msgstr "norveÅki ninorsk"
-
-#~ msgid "Norwegian"
-#~ msgstr "NorveÅki"
-
-#~ msgid "Nyanja"
-#~ msgstr "njandÅa"
-
-#~ msgid "Polish"
-#~ msgstr "poljski"
-
-#~ msgid "Portuguese (Portugal)"
-#~ msgstr "portugalski (Portugal)"
-
-#~ msgid "Portuguese (Brazilian)"
-#~ msgstr "portugalski (Brazil)"
-
-#~ msgid "Quechua"
-#~ msgstr "keÄua"
-
-#~ msgid "Russian"
-#~ msgstr "ruski"
-
-#~ msgid "Kinyarwanda"
-#~ msgstr "kinjarvanda"
-
-#~ msgid "Sardinian"
-#~ msgstr "sardinijski"
-
-#~ msgid "Slovak"
-#~ msgstr "slovaÄki"
-
-#~ msgid "Slovenian"
-#~ msgstr "slovenaÄki"
-
-#~ msgid "Swedish"
-#~ msgstr "Åvedski"
-
-#~ msgid "Swahili"
-#~ msgstr "svahili"
-
-#~ msgid "Tamil"
-#~ msgstr "tamil"
-
-#~ msgid "Tetum"
-#~ msgstr "tetum"
-
-#~ msgid "Tagalog"
-#~ msgstr "tagalog"
-
-#~ msgid "Tswana"
-#~ msgstr "cvana"
-
-#~ msgid "Ukrainian"
-#~ msgstr "ukrajinski"
-
-#~ msgid "Uzbek"
-#~ msgstr "uzbeÄki"
-
-#~ msgid "Walloon"
-#~ msgstr "valun"
-
-#~ msgid "Yiddish"
-#~ msgstr "jidiÅ"
-
-#~ msgid "Zulu"
-#~ msgstr "zulu"
-
-#~ msgid "BGSound"
-#~ msgstr "Pozadinski zvuk"
-
-#~ msgid "Behavior"
-#~ msgstr "PonaÅanje"
-
-#~ msgid "Blinking text"
-#~ msgstr "TrepereÄi tekst"
-
-#~ msgid "Box"
-#~ msgstr "Okvir"
-
-#~ msgid "Space"
-#~ msgstr "Razmak"
-
-#~ msgid "Normal"
-#~ msgstr "ObiÄno"
-
-#~ msgid "Use Normal highlight mode"
-#~ msgstr "Koristi obiÄan reÅim isticanja"
-
-#~ msgid ""
-#~ "cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
-#~ "make"
-#~ msgstr ""
-#~ "cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
-#~ "make"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not load the file \"%s\". The file is probably corrupt. Please fix "
-#~ "or remove the file. To try to load the file again, select the Tools -> "
-#~ "Manage Snippets... menu item."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ne mogu da uÄitam datoteku â%sâ. Ona je verovatno oÅteÄena. Molim "
-#~ "ispravite ili uklonite datoteku. Da bi pokuÅali da uÄitate datoteku "
-#~ "ponovo izaberite redom stavke menija: âAlati â> Citatiâ."
-
-#~ msgid "Gedit View"
-#~ msgstr "Gedit pregled"
-
-#~ msgid "Gedit View."
-#~ msgstr "Gedit pregled."
-
-#~ msgid "Gedit viewer factory"
-#~ msgstr "Proizvodnja Gedit pregleda"
-
-#~ msgid "gedit application"
-#~ msgstr "program gedit"
-
-#~ msgid "gedit automation factory"
-#~ msgstr "proizvodnja gedit automatizacije"
-
-#~ msgid "Go to Line"
-#~ msgstr "Idi na liniju"
-
-#~ msgid "_Go to Line"
-#~ msgstr "I_di na liniju"
-
-#~ msgid "The text \"%s\" was not found."
-#~ msgstr "Tekst â%sâ nije pronaÄen."
-
-#~ msgid "Set program location..."
-#~ msgstr "Postavi lokacije programa..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The %s plugin uses an external program, called <tt>%s</tt>, to perform "
-#~ "its task.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please, specify the location of the <tt>%s</tt> program."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dodatak %s koristi spoljaÅnji program, <tt>%s</tt>, da izvrÅi zadatak.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Navedite lokaciju <tt>%s</tt> programa."
-
-#~ msgid "Goto Line"
-#~ msgstr "Idi na liniju"
-
-#~ msgid "_Line number:"
-#~ msgstr "Broj _linije:"
-
-#~ msgid "dialog1"
-#~ msgstr "prozorÄe1"
-
-#~ msgid "Browse for program location..."
-#~ msgstr "Izaberi program..."
-
-#~ msgid "label"
-#~ msgstr "oznaka"
-
-#~ msgid "Open from URI"
-#~ msgstr "Otvori sa adrese"
-
-#~ msgid "Invalid UTF-8 data"
-#~ msgstr "Neispravni UTF-8 podaci"
-
-#~ msgid "Could not read symbolic link information for %s"
-#~ msgstr "Ne mogu da proÄitam informacije o simboliÄkoj vezi za %s"
-
-#~ msgid "The file has too many symbolic links."
-#~ msgstr "Datoteka ima previÅe simboliÄkih veza."
-
-#~ msgid "gedit cannot handle %s: locations in write mode."
-#~ msgstr "gedit ne moÅe da koristi %s: adrese za pisanje."
-
-#~ msgid "gedit cannot handle this kind of location in write mode."
-#~ msgstr "gedit ne moÅe da podrÅi ovaj tip lokacije za pisanje"
-
-#~ msgid "A file named \"%s\" already exists.\n"
-#~ msgstr "Datoteka sa imenom â%sâ veÄ postoji.\n"
-
-#~ msgid "Select a file to open"
-#~ msgstr "Izaberite datoteku da otvorite"
-
-#~ msgid "Select files to open"
-#~ msgstr "Izaberite datoteke da otvorite"
-
-#~ msgid "Select a filename to save"
-#~ msgstr "Izaberite ime datoteke za snimanje"
-
-#~ msgid "Saving document \"%s\"..."
-#~ msgstr "Äuvam datoteku â%sâ..."
-
-#~ msgid "The document \"%s\" has not been saved."
-#~ msgstr "Dokument â%sâ nije saÄuvan."
-
-#~ msgid "The document \"%s\" has been saved."
-#~ msgstr "Dokument â%sâ je saÄuvan."
-
-#~ msgid "Save as..."
-#~ msgstr "SaÄuvaj kao..."
-
-#~ msgid "The document \"%s\" has not been reverted."
-#~ msgstr "Dokument â%sâ nije povraÄen."
-
-#~ msgid "The document \"%s\" has been reverted."
-#~ msgstr "Dokument â%sâ je povraÄen."
-
-#~ msgid "Could not read data from stdin."
-#~ msgstr "Ne mogu da proÄitam podatke sa standardnog ulaza."
-
-#~ msgid "Loaded file \"%s\""
-#~ msgstr "Datoteka â%sâ je uÄitana"
-
-#~ msgid "Loaded %d file"
-#~ msgid_plural "Loaded %d files"
-#~ msgstr[0] "%d datoteka uÄitana"
-#~ msgstr[1] "%d datoteke uÄitane"
-#~ msgstr[2] "%d datoteka uÄitano"
-
-#~ msgid "Created file \"%s\""
-#~ msgstr "Napravljena je datoteka â%sâ"
-
-#~ msgid "Access was denied."
-#~ msgstr "Pristup je odbijen."
-
-# bug: capitalise "there"
-#~ msgid ""
-#~ "there are too many open files. Please, close some open files and try "
-#~ "again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ima previÅe otvorenih datoteka. Zatvorite neke otvorene datoteke i "
-#~ "pokuÅajte ponovo."
-
-#~ msgid ""
-#~ "gedit was not able to automatically detect the character coding. Please, "
-#~ "check that you are not trying to open a binary file and try again "
-#~ "selecting a character coding in the 'Open File...' (or 'Open Location') "
-#~ "dialog."
-#~ msgstr ""
-#~ "gedit ne moÅe da sam da prepozna kodiranje znakova. Proverite da ne "
-#~ "pokuÅavate da otvorite binarnu datoteku i pokuÅajte da ponovo izaberete "
-#~ "kodiranje znakova u prozorÄetu za otvaranje datoteka."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please, check that you are not trying to open a binary file and that you "
-#~ "selected the right character coding in the 'Open File... ' (or 'Open "
-#~ "Location') dialog and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Proverite da ne pokuÅavate da otvorite binarnu datoteku i da ste izabrali "
-#~ "ispravno kodiranje znakova u prozorÄetu za otvaranje datoteka, pa pokuÅajte "
-#~ "ponovo."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The file contains data in an invalid format. Probably, you are trying to "
-#~ "open a binary file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Datoteka sadrÅi neispravne podatke. Verovatno pokuÅavate da otvorite "
-#~ "binarnu datoteku."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Not enough available memory. Please, close some running applications and "
-#~ "try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nema dovoljno memorije. Zatvorite neke pokrenute programe i pokuÅajte "
-#~ "ponovo."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The host name was empty. Please, check that your proxy settings are "
-#~ "correct and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ime raÄunara nije uneto. Proverite da li je mreÅni posrednik ispravno "
-#~ "podeÅen i pokuÅajte ponovo."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The file contains invalid UTF-8 data. Probably, you are trying to revert "
-#~ "a binary file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Datoteka sadrÅi neispravne UTF-8 podatke. Verovatno pokuÅavate da "
-#~ "povratite binarnu datoteku."
-
-#~ msgid "Could not create the file \"%s\""
-#~ msgstr "Ne mogu da napravim datoteku â%sâ"
-
-#~ msgid "Make sure you have the appropriate write permissions."
-#~ msgstr "Proverite da li imate prikladna ovlaÅÄenja za upis."
-
-#~ msgid "The file name is too long."
-#~ msgstr "Ime datoteke je predugaÄko."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A directory component in the file name does not exist or is a dangling "
-#~ "symbolic link."
-#~ msgstr ""
-#~ "Direktorijum iz imena datoteke ne postoji ili je nepovezana simboliÄka "
-#~ "veza."
-
-#~ msgid ""
-#~ "There is not enough disk space to create the file. Please free some disk "
-#~ "space and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nema dovoljno prostora na disku da biste napravili datoteku. Oslobodite "
-#~ "malo prostora na disku i pokuÅajte ponovo."
-
-#~ msgid "Close the output window"
-#~ msgstr "Zatvori prozor sa izlazom"
-
-#~ msgid "Clear the output window"
-#~ msgstr "OÄisti prozor sa izlazom"
-
-#~ msgid "Output Lines"
-#~ msgstr "Linije izlaza"
-
-#~ msgid "Printing page %d of %d..."
-#~ msgstr "Åtampa stranicu %d od %d..."
-
-#~ msgid "Change the visibility of the output window in the current window"
-#~ msgstr "Promeni vidljivost prozora sa izlazom u trenutnom prozoru"
-
-#~ msgid "Close"
-#~ msgstr "Zatvori"
-
-#~ msgid "Copy"
-#~ msgstr "UmnoÅi"
-
-#~ msgid "Cu_t"
-#~ msgstr "_Iseci"
-
-#~ msgid "Cut"
-#~ msgstr "Iseci"
-
-#~ msgid "Find Previous"
-#~ msgstr "NaÄi prethodno"
-
-#~ msgid "Main toolbar"
-#~ msgstr "Glavna paleta sa alatima"
-
-#~ msgid "New"
-#~ msgstr "Novi"
-
-#~ msgid "Open Location..."
-#~ msgstr "Otvori lokaciju..."
-
-#~ msgid "Paste"
-#~ msgstr "Ubaci"
-
-#~ msgid "Print Previe_w..."
-#~ msgstr "Pre_gled pred Åtampu..."
-
-#~ msgid "Quit"
-#~ msgstr "IzaÄi"
-
-#~ msgid "Redo"
-#~ msgstr "Ponovi"
-
-#~ msgid "Select All"
-#~ msgstr "Izaberi sve"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Set toolbar button style according to desktop Menu and Toolbar Preferences"
-#~ msgstr "Postavi stil dugmiÄa glavnih alatki prema postavkama iz Gnoma"
-
-#~ msgid "Show only icons in the toolbar"
-#~ msgstr "PrikaÅi samo ikone za glavne alatke"
-
-#~ msgid "Show text below every icon in the toolbar"
-#~ msgstr "PrikaÅi tekst ispod svake ikone za glavne alatke"
-
-#~ msgid "Show text only beside important icons in the toolbar"
-#~ msgstr "PrikaÅi tekst samo pored vaÅnih ikona meÄu glavnim alatkama"
-
-#~ msgid "T_ext for Important Icons"
-#~ msgstr "_Tekst za vaÅne ikone"
-
-#~ msgid "Undo"
-#~ msgstr "Opozovi"
-
-#~ msgid "_Close"
-#~ msgstr "_Zatvori"
-
-#~ msgid "_Copy"
-#~ msgstr "_UmnoÅi"
-
-#~ msgid "_Customize Toolbar"
-#~ msgstr "Prilagodi _glavne alatke"
-
-#~ msgid "_Desktop Default"
-#~ msgstr "Podrazumevano u ok_ruÅenju"
-
-#~ msgid "_Icons Only"
-#~ msgstr "Samo _ikone"
-
-#~ msgid "_New"
-#~ msgstr "_Nova"
-
-#~ msgid "_Paste"
-#~ msgstr "U_baci"
-
-#~ msgid "_Quit"
-#~ msgstr "_IzaÄi"
-
-#~ msgid "_Redo"
-#~ msgstr "Po_novi"
-
-#~ msgid "_Text for All Icons"
-#~ msgstr "_Tekst za sve ikone"
-
-#~ msgid "_Undo"
-#~ msgstr "_Opozovi"
-
-#~ msgid "Quit an existing instance of gedit"
-#~ msgstr "Ugasi postojeÄu instancu gedita"
-
-#~ msgid "The file you are trying to open contains an invalid byte sequence."
-#~ msgstr "Datoteka koju pokuÅavate da otvorite sadrÅi neispravan niz bajtova."
-
-#~ msgid ""
-#~ "gedit was not able to automatically determine the encoding of the file "
-#~ "you want to open."
-#~ msgstr "gedit ne moÅe sam da prepozna kodiranje za datoteku koju otvarate."
-
-#~ msgid "Update"
-#~ msgstr "OsveÅi"
-
-#~ msgid "gedit: Document Info plugin"
-#~ msgstr "gedit: Dodatak za podatke o dokumentu"
-
-#~ msgid "Sa_ve Copy..."
-#~ msgstr "SaÄuvaj _umnoÅeno..."
-
-#~ msgid "Could not save a copy of the file to \"%s\""
-#~ msgstr "Ne moÅe da saÄuva umnoÅeno iz datoteke u â%sâ."
-
-#~ msgid "You are trying to overwrite the original file"
-#~ msgstr "PokuÅavate da presnimite izvornu datoteku"
-
-#~ msgid "Save Copy..."
-#~ msgstr "SaÄuvaj umnoÅeno..."
-
-#~ msgid "%s (copy)"
-#~ msgstr "%s (umnoÅeno)"
-
-#~ msgid "Save a Copy"
-#~ msgstr "SaÄuvaj umnoÅeno"
-
-#~ msgid "Saves a copy of the current document to a local or remote location."
-#~ msgstr "Äuva umnoÅeno iz tekuÄeg dokumenta na lokalno ili udaljeno mesto."
-
-#~ msgid "_Run Command..."
-#~ msgstr "Izv_rÅi naredbu..."
-
-#~ msgid "Run Command"
-#~ msgstr "IzvrÅi naredbu"
-
-#~ msgid "_Run"
-#~ msgstr "Pok_reni"
-
-#~ msgid "Failed"
-#~ msgstr "NeuspeÅno"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The shell command entry is empty.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please, insert a valid shell command."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nije uneta naredba.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Unesite ispravnu naredbu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error parsing the shell command.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please, insert a valid shell command."
-#~ msgstr ""
-#~ "GreÅka prilikom rastavljanja naredbe.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Unesite ispravnu naredbu ljuske."
-
-#~ msgid "Executing command"
-#~ msgstr "IzvrÅavam naredbu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Executes an external program and, if required, displays its output in the "
-#~ "output window."
-#~ msgstr ""
-#~ "IzvrÅava spoljaÅnji program i po potrebi prikazuje njegov izlaz u prozoru."
-
-#~ msgid "Shell command"
-#~ msgstr "Naredba ljuske"
-
-#~ msgid "_Show results in Output Window"
-#~ msgstr "Prika_Åi rezultate u izlaznom prozoru"
-
-#~ msgid "The selected text does not contain misspelled words."
-#~ msgstr "OznaÄeni tekst ne sadrÅi pogreÅno napisane reÄi."
-
-#~ msgid "The document does not contain misspelled words."
-#~ msgstr "Dokument ne sadrÅi pogreÅno napisane reÄi."
-
-#~ msgid "Tag list plugin"
-#~ msgstr "Dodatak za listu elemenata"
-
-#~ msgid "Tag _List"
-#~ msgstr "_Lista elemenata"
-
-#~ msgid "Show the tag list window"
-#~ msgstr "PrikaÅi prozor sa listom elemenata"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]