[eog] Updated Norwegian bokmål translationcommit 73a256e5f14a8e3e9832a7e9ddd64e686e2267d7
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:  Mon Jul 18 13:24:00 2011 +0200

  Updated Norwegian bokmÃl translation

 po/nb.po | 358 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 192 insertions(+), 166 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 7226614..4529323 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eog 3.1.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-09 13:55+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-09 13:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-18 13:22+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-18 13:23+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian BokmÃl <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: nb\n"
@@ -584,28 +584,24 @@ msgstr "Om bildesekvensen skal vises i en uendelig lÃkke."
 msgid "Zoom multiplier"
 msgstr "Zoom-faktor"
 
-#: ../src/eog-application.c:122
-msgid "Running in fullscreen mode"
-msgstr "KjÃrer i fullskjermmodus"
-
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:159
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:171
 msgid "Close _without Saving"
 msgstr "Lukk _uten à lagre"
 
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:192
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:217
 msgid "Question"
 msgstr "SpÃrsmÃl"
 
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:373
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:398
 msgid "If you don't save, your changes will be lost."
 msgstr "Hvis du ikke lagrer vil endringene gà tapt."
 
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:408
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:435
 #, c-format
 msgid "Save changes to image \"%s\" before closing?"
 msgstr "Lagre endringer i bilde Â%s fÃr du lukker?"
 
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:603
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:643
 #, c-format
 msgid "There is %d image with unsaved changes. Save changes before closing?"
 msgid_plural ""
@@ -617,12 +613,12 @@ msgstr[1] ""
 "Det finnes %d bilder med endringer som ikke er lagret. Lagre endringer fÃr "
 "programmet lukkes?"
 
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:620
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:660
 msgid "S_elect the images you want to save:"
 msgstr "V_elg bildene du vil lagre:"
 
 #. Secondary label
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:638
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:678
 msgid "If you don't save, all your changes will be lost."
 msgstr "Hvis du ikke lagrer vil alle endringene dine gà tapt."
 
@@ -696,12 +692,17 @@ msgstr "EXIF er ikke stÃttet for dette filformatet."
 msgid "Image loading failed."
 msgstr "Lasting av bilde feilet."
 
-#: ../src/eog-image.c:1656 ../src/eog-image.c:1758
+#: ../src/eog-image.c:1709 ../src/eog-image.c:1822
 #, c-format
 msgid "No image loaded."
 msgstr "Ingen bilder lastet."
 
-#: ../src/eog-image.c:1666 ../src/eog-image.c:1770
+#: ../src/eog-image.c:1720 ../src/eog-image.c:1834
+#, c-format
+msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
+msgstr "Du har ikke tilstrekkelige rettigheter til à lagre filen."
+
+#: ../src/eog-image.c:1730 ../src/eog-image.c:1845
 #, c-format
 msgid "Temporary file creation failed."
 msgstr "Oppretting av midlertidig fil feilet."
@@ -716,50 +717,70 @@ msgstr "Kunne ikke opprette midlertidig fil for lagring: %s"
 msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
 msgstr "Kunne ikke reservere minne for lasting av JPEG-fil"
 
-#: ../src/eog-exif-details.c:68
+#: ../src/eog-exif-details.c:69
 msgid "Camera"
 msgstr "Kamera"
 
-#: ../src/eog-exif-details.c:69
+#: ../src/eog-exif-details.c:70
 msgid "Image Data"
 msgstr "Bildedata"
 
-#: ../src/eog-exif-details.c:70
+#: ../src/eog-exif-details.c:71
 msgid "Image Taking Conditions"
 msgstr "Tilstand nÃr bildet ble tatt"
 
-#: ../src/eog-exif-details.c:71
+#: ../src/eog-exif-details.c:72
+msgid "GPS Data"
+msgstr "GPS-data"
+
+#: ../src/eog-exif-details.c:73
 msgid "Maker Note"
 msgstr "Utvidet metadata for kameramodell"
 
-#: ../src/eog-exif-details.c:72
+#: ../src/eog-exif-details.c:74
 msgid "Other"
 msgstr "Annet"
 
-#: ../src/eog-exif-details.c:74
+#: ../src/eog-exif-details.c:76
 msgid "XMP Exif"
 msgstr "XMP Exif"
 
-#: ../src/eog-exif-details.c:75
+#: ../src/eog-exif-details.c:77
 msgid "XMP IPTC"
 msgstr "XMP IPTC"
 
-#: ../src/eog-exif-details.c:76
+#: ../src/eog-exif-details.c:78
 msgid "XMP Rights Management"
 msgstr "XMP rettighetshÃndtering"
 
-#: ../src/eog-exif-details.c:77
+#: ../src/eog-exif-details.c:79
 msgid "XMP Other"
 msgstr "XMP annet"
 
-#: ../src/eog-exif-details.c:251
+#: ../src/eog-exif-details.c:253
 msgid "Tag"
 msgstr "Merking"
 
-#: ../src/eog-exif-details.c:258
+#: ../src/eog-exif-details.c:260
 msgid "Value"
 msgstr "Verdi"
 
+#: ../src/eog-exif-details.c:422
+msgid "North"
+msgstr "Nord"
+
+#: ../src/eog-exif-details.c:425
+msgid "East"
+msgstr "Ãst"
+
+#: ../src/eog-exif-details.c:428
+msgid "West"
+msgstr "Vest"
+
+#: ../src/eog-exif-details.c:431
+msgid "South"
+msgstr "SÃr"
+
 #. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken.
 #: ../src/eog-exif-util.c:118 ../src/eog-exif-util.c:158
 msgid "%a, %d %B %Y %X"
@@ -770,21 +791,34 @@ msgstr "%a, %d %B %Y %X"
 msgid "%a, %d %B %Y"
 msgstr "%a, %d %B %Y"
 
-#: ../src/eog-error-message-area.c:107
-msgid "_Retry"
-msgstr "P_rÃv igjen"
+#: ../src/eog-error-message-area.c:119
+msgid "_Cancel"
+msgstr "A_vbryt"
 
-#: ../src/eog-error-message-area.c:150
+#: ../src/eog-error-message-area.c:124 ../src/eog-window.c:825
+msgid "_Reload"
+msgstr "_Last pà nytt"
+
+#: ../src/eog-error-message-area.c:129 ../src/eog-window.c:3839
+msgid "Save _Asâ"
+msgstr "L_agre som â"
+
+#: ../src/eog-error-message-area.c:171
 #, c-format
 msgid "Could not load image '%s'."
 msgstr "Kunne ikke laste bilde Â%sÂ."
 
-#: ../src/eog-error-message-area.c:192
+#: ../src/eog-error-message-area.c:213
+#, c-format
+msgid "Could not save image '%s'."
+msgstr "Kunne ikke lagre bilde Â%sÂ."
+
+#: ../src/eog-error-message-area.c:256
 #, c-format
 msgid "No images found in '%s'."
 msgstr "Ingen bilder funnet i Â%sÂ."
 
-#: ../src/eog-error-message-area.c:199
+#: ../src/eog-error-message-area.c:263
 msgid "The given locations contain no images."
 msgstr "Oppgitte plasseringer inneholder ingen bilder."
 
@@ -941,25 +975,21 @@ msgstr " (ugyldig Unicode)"
 #. * - image height
 #. * - image size in bytes
 #. * - zoom in percent
-#: ../src/eog-window.c:523
+#: ../src/eog-window.c:525
 #, c-format
 msgid "%i à %i pixel %s  %i%%"
 msgid_plural "%i à %i pixels %s  %i%%"
 msgstr[0] "%i x %i piksel %s  %i%%"
 msgstr[1] "%i x %i piksler %s  %i%%"
 
-#: ../src/eog-window.c:823
-msgid "_Reload"
-msgstr "_Last pà nytt"
-
-#: ../src/eog-window.c:825 ../src/eog-window.c:2723
+#: ../src/eog-window.c:827 ../src/eog-window.c:2781
 msgctxt "MessageArea"
 msgid "Hi_de"
 msgstr "Skj_ul"
 
 #. The newline character is currently necessary due to a problem
 #. * with the automatic line break.
-#: ../src/eog-window.c:835
+#: ../src/eog-window.c:837
 #, c-format
 msgid ""
 "The image \"%s\" has been modified by an external application.\n"
@@ -968,7 +998,7 @@ msgstr ""
 "Bilde Â%s er endret av et eksternt program.\n"
 "Vil du laste bildet pà nytt?"
 
-#: ../src/eog-window.c:999
+#: ../src/eog-window.c:1001
 #, c-format
 msgid "Use \"%s\" to open the selected image"
 msgstr "Bruk Â%s til à Ãpne valgt bilde"
@@ -978,17 +1008,17 @@ msgstr "Bruk Â%s til à Ãpne valgt bilde"
 #. * - the original filename
 #. * - the current image's position in the queue
 #. * - the total number of images queued for saving
-#: ../src/eog-window.c:1155
+#: ../src/eog-window.c:1157
 #, c-format
 msgid "Saving image \"%s\" (%u/%u)"
 msgstr "Lagrer bilde Â%s (%u/%u)"
 
-#: ../src/eog-window.c:1508
+#: ../src/eog-window.c:1525
 #, c-format
 msgid "Opening image \"%s\""
 msgstr "Ãpner bilde Â%sÂ"
 
-#: ../src/eog-window.c:2197
+#: ../src/eog-window.c:2202
 #, c-format
 msgid ""
 "Error printing file:\n"
@@ -997,41 +1027,41 @@ msgstr ""
 "Feil under utskrift av fil:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/eog-window.c:2462
+#: ../src/eog-window.c:2520
 msgid "Toolbar Editor"
 msgstr "Rediger verktÃylinje"
 
-#: ../src/eog-window.c:2465
+#: ../src/eog-window.c:2523
 msgid "_Reset to Default"
 msgstr "_Sett til forvalg"
 
-#: ../src/eog-window.c:2570
+#: ../src/eog-window.c:2628
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Torstein Adolf Winterseth <kvikende fsfe org>"
 
-#: ../src/eog-window.c:2575
+#: ../src/eog-window.c:2633
 msgid "Eye of GNOME"
 msgstr "Eye of GNOME"
 
-#: ../src/eog-window.c:2578
+#: ../src/eog-window.c:2636
 msgid "The GNOME image viewer."
 msgstr "Bildevisning for GNOME."
 
-#: ../src/eog-window.c:2670 ../src/eog-window.c:2685
+#: ../src/eog-window.c:2728 ../src/eog-window.c:2743
 msgid "Error launching System Settings: "
 msgstr "Feil under oppstart av systeminnstillinger: "
 
 #. I18N: When setting mnemonics for these strings, watch out to not
 #. clash with mnemonics from eog's menubar
-#: ../src/eog-window.c:2721
+#: ../src/eog-window.c:2779
 msgid "_Open Background Preferences"
 msgstr "_Ãpne brukervalg for bakgrunn"
 
 #. The newline character is currently necessary due to a problem
 #. * with the automatic line break.
-#: ../src/eog-window.c:2737
+#: ../src/eog-window.c:2795
 #, c-format
 msgid ""
 "The image \"%s\" has been set as Desktop Background.\n"
@@ -1040,11 +1070,11 @@ msgstr ""
 "Bilde Â%s er satt som skrivebordsbakgrunn.\n"
 "Vil du forandre utseende pà bildet?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3177
+#: ../src/eog-window.c:3268
 msgid "Saving image locallyâ"
-msgstr "Lagrer bildet lokaltâ"
+msgstr "Lagrer bildet lokalt â"
 
-#: ../src/eog-window.c:3257
+#: ../src/eog-window.c:3348
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to move\n"
@@ -1053,7 +1083,7 @@ msgstr ""
 "Er du sikker pà at du vil\n"
 "flytte Â%s til papirkurven?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3260
+#: ../src/eog-window.c:3351
 #, c-format
 msgid ""
 "A trash for \"%s\" couldn't be found. Do you want to remove this image "
@@ -1062,7 +1092,7 @@ msgstr ""
 "Fant ikke papirkurv for Â%sÂ. Er du sikker pà at du vil fjerne dette bildet "
 "permanent?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3265
+#: ../src/eog-window.c:3356
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to move\n"
@@ -1077,7 +1107,7 @@ msgstr[1] ""
 "Er du sikker pà at du vil\n"
 "flytte %d valgte bilder til papirkurven?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3270
+#: ../src/eog-window.c:3361
 msgid ""
 "Some of the selected images can't be moved to the trash and will be removed "
 "permanently. Are you sure you want to proceed?"
@@ -1085,421 +1115,417 @@ msgstr ""
 "Noen av de valgte bildene kan ikke flyttes til papirkurven og vil bli "
 "fjernet permanent. Er du sikker pà at du vil fortsette?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3287 ../src/eog-window.c:3778 ../src/eog-window.c:3802
+#: ../src/eog-window.c:3378 ../src/eog-window.c:3869 ../src/eog-window.c:3893
 msgid "Move to _Trash"
 msgstr "Flytt til _papirkurv"
 
-#: ../src/eog-window.c:3289
+#: ../src/eog-window.c:3380
 msgid "_Do not ask again during this session"
 msgstr "Ikke spÃr i_gjen under denne Ãkten"
 
-#: ../src/eog-window.c:3334 ../src/eog-window.c:3348
+#: ../src/eog-window.c:3425 ../src/eog-window.c:3439
 #, c-format
 msgid "Couldn't access trash."
 msgstr "Kunne ikke aksessere papirkurv."
 
-#: ../src/eog-window.c:3356
+#: ../src/eog-window.c:3447
 #, c-format
 msgid "Couldn't delete file"
 msgstr "Kunne ikke slette fil"
 
-#: ../src/eog-window.c:3452
+#: ../src/eog-window.c:3543
 #, c-format
 msgid "Error on deleting image %s"
 msgstr "Feil under sletting av bilde %s"
 
-#: ../src/eog-window.c:3699
+#: ../src/eog-window.c:3790
 msgid "_Image"
 msgstr "_Bilde"
 
-#: ../src/eog-window.c:3700
+#: ../src/eog-window.c:3791
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_ediger"
 
-#: ../src/eog-window.c:3701
+#: ../src/eog-window.c:3792
 msgid "_View"
 msgstr "_Vis"
 
-#: ../src/eog-window.c:3702
+#: ../src/eog-window.c:3793
 msgid "_Go"
 msgstr "_GÃ til"
 
-#: ../src/eog-window.c:3703
+#: ../src/eog-window.c:3794
 msgid "_Tools"
 msgstr "Verk_tÃy"
 
-#: ../src/eog-window.c:3704
+#: ../src/eog-window.c:3795
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjelp"
 
-#: ../src/eog-window.c:3706
+#: ../src/eog-window.c:3797
 msgid "_Openâ"
-msgstr "_Ãpneâ"
+msgstr "_Ãpne â"
 
-#: ../src/eog-window.c:3707
+#: ../src/eog-window.c:3798
 msgid "Open a file"
 msgstr "Ãpne en fil"
 
-#: ../src/eog-window.c:3709
+#: ../src/eog-window.c:3800
 msgid "_Close"
 msgstr "L_ukk"
 
-#: ../src/eog-window.c:3710
+#: ../src/eog-window.c:3801
 msgid "Close window"
 msgstr "Lukk vindu"
 
-#: ../src/eog-window.c:3712
+#: ../src/eog-window.c:3803
 msgid "T_oolbar"
 msgstr "V_erktÃylinje"
 
-#: ../src/eog-window.c:3713
+#: ../src/eog-window.c:3804
 msgid "Edit the application toolbar"
 msgstr "Rediger programmets verktÃylinje"
 
-#: ../src/eog-window.c:3715
+#: ../src/eog-window.c:3806
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "_Brukervalg"
 
-#: ../src/eog-window.c:3716
+#: ../src/eog-window.c:3807
 msgid "Preferences for Eye of GNOME"
 msgstr "Brukervalg for Eye of GNOME"
 
-#: ../src/eog-window.c:3718
+#: ../src/eog-window.c:3809
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innhold"
 
-#: ../src/eog-window.c:3719
+#: ../src/eog-window.c:3810
 msgid "Help on this application"
 msgstr "Hjelp om dette programmet"
 
-#: ../src/eog-window.c:3721
+#: ../src/eog-window.c:3812
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../src/eog-window.c:3722
+#: ../src/eog-window.c:3813
 msgid "About this application"
 msgstr "Om dette programmet"
 
-#: ../src/eog-window.c:3727
+#: ../src/eog-window.c:3818
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Verk_tÃylinje"
 
-#: ../src/eog-window.c:3728
+#: ../src/eog-window.c:3819
 msgid "Changes the visibility of the toolbar in the current window"
 msgstr "Endrer synlighet for verktÃylinjen i aktivt vindu"
 
-#: ../src/eog-window.c:3730
+#: ../src/eog-window.c:3821
 msgid "_Statusbar"
 msgstr "_Statuslinje"
 
-#: ../src/eog-window.c:3731
+#: ../src/eog-window.c:3822
 msgid "Changes the visibility of the statusbar in the current window"
 msgstr "Endrer synlighet for statuslinjen i aktivt vindu"
 
-#: ../src/eog-window.c:3733
+#: ../src/eog-window.c:3824
 msgid "_Image Gallery"
 msgstr "B_ildesamling"
 
-#: ../src/eog-window.c:3734
+#: ../src/eog-window.c:3825
 msgid "Changes the visibility of the image gallery pane in the current window"
 msgstr "Endre synlighet for bildesamlingsomrÃdet i aktivt vindu"
 
-#: ../src/eog-window.c:3736
+#: ../src/eog-window.c:3827
 msgid "Side _Pane"
 msgstr "Side_linje"
 
-#: ../src/eog-window.c:3737
+#: ../src/eog-window.c:3828
 msgid "Changes the visibility of the side pane in the current window"
 msgstr "Endrer synlighet for sidelinjen i aktivt vindu"
 
-#: ../src/eog-window.c:3742
+#: ../src/eog-window.c:3833
 msgid "_Save"
 msgstr "_Lagre"
 
-#: ../src/eog-window.c:3743
+#: ../src/eog-window.c:3834
 msgid "Save changes in currently selected images"
 msgstr "Lagre endringene i de aktive valgte bildene"
 
-#: ../src/eog-window.c:3745
+#: ../src/eog-window.c:3836
 msgid "Open _with"
 msgstr "Ãpne _med"
 
-#: ../src/eog-window.c:3746
+#: ../src/eog-window.c:3837
 msgid "Open the selected image with a different application"
 msgstr "Ãpne det valgte bildet med et annet program"
 
-#: ../src/eog-window.c:3748
-msgid "Save _Asâ"
-msgstr "L_agre somâ"
-
-#: ../src/eog-window.c:3749
+#: ../src/eog-window.c:3840
 msgid "Save the selected images with a different name"
 msgstr "Lagre de valgte bildene med et annet navn"
 
-#: ../src/eog-window.c:3751
+#: ../src/eog-window.c:3842
 msgid "Show Containing _Folder"
 msgstr "Vis opphavs_mappe"
 
-#: ../src/eog-window.c:3752
+#: ../src/eog-window.c:3843
 msgid "Show the folder which contains this file in the file manager"
 msgstr "Vis mappen som inneholder denne filen i filhÃndterer"
 
-#: ../src/eog-window.c:3754
+#: ../src/eog-window.c:3845
 msgid "_Printâ"
-msgstr "S_kriv utâ"
+msgstr "S_kriv ut â"
 
-#: ../src/eog-window.c:3755
+#: ../src/eog-window.c:3846
 msgid "Print the selected image"
 msgstr "Skriv ut valgt bilde"
 
-#: ../src/eog-window.c:3757
+#: ../src/eog-window.c:3848
 msgid "Prope_rties"
 msgstr "Egenskape_r"
 
-#: ../src/eog-window.c:3758
+#: ../src/eog-window.c:3849
 msgid "Show the properties and metadata of the selected image"
 msgstr "Vis egenskaper og metadata for det valgte bildet"
 
-#: ../src/eog-window.c:3760
+#: ../src/eog-window.c:3851
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Angre"
 
-#: ../src/eog-window.c:3761
+#: ../src/eog-window.c:3852
 msgid "Undo the last change in the image"
 msgstr "Angre siste endring i bildet"
 
-#: ../src/eog-window.c:3763
+#: ../src/eog-window.c:3854
 msgid "Flip _Horizontal"
 msgstr "Vend _horisontalt"
 
-#: ../src/eog-window.c:3764
+#: ../src/eog-window.c:3855
 msgid "Mirror the image horizontally"
 msgstr "Speil bildet horisontalt"
 
-#: ../src/eog-window.c:3766
+#: ../src/eog-window.c:3857
 msgid "Flip _Vertical"
 msgstr "Vend _vertikalt"
 
-#: ../src/eog-window.c:3767
+#: ../src/eog-window.c:3858
 msgid "Mirror the image vertically"
 msgstr "Speil bildet vertikalt"
 
-#: ../src/eog-window.c:3769
+#: ../src/eog-window.c:3860
 msgid "_Rotate Clockwise"
 msgstr "_Roter med klokken"
 
-#: ../src/eog-window.c:3770
+#: ../src/eog-window.c:3861
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
 msgstr "Roter bildet 90 grader til hÃyre"
 
-#: ../src/eog-window.c:3772
+#: ../src/eog-window.c:3863
 msgid "Rotate Counterc_lockwise"
 msgstr "Roter mot k_lokken"
 
-#: ../src/eog-window.c:3773
+#: ../src/eog-window.c:3864
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
 msgstr "Roter bildet 90 grader til venstre"
 
-#: ../src/eog-window.c:3775
+#: ../src/eog-window.c:3866
 msgid "Set as _Desktop Background"
 msgstr "Som bakgrunn for skrivebor_det"
 
-#: ../src/eog-window.c:3776
+#: ../src/eog-window.c:3867
 msgid "Set the selected image as the desktop background"
 msgstr "Sett valgt bilde som skrivebordsbakgrunn"
 
-#: ../src/eog-window.c:3779
+#: ../src/eog-window.c:3870
 msgid "Move the selected image to the trash folder"
 msgstr "Flytt valgt bilde til papirkurven"
 
-#: ../src/eog-window.c:3781
+#: ../src/eog-window.c:3872
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopier"
 
-#: ../src/eog-window.c:3782
+#: ../src/eog-window.c:3873
 msgid "Copy the selected image to the clipboard"
 msgstr "Kopier valgt bilde til utklippstavlen"
 
-#: ../src/eog-window.c:3784 ../src/eog-window.c:3793 ../src/eog-window.c:3796
+#: ../src/eog-window.c:3875 ../src/eog-window.c:3884 ../src/eog-window.c:3887
 msgid "_Zoom In"
 msgstr "_Zoom inn"
 
-#: ../src/eog-window.c:3785 ../src/eog-window.c:3794
+#: ../src/eog-window.c:3876 ../src/eog-window.c:3885
 msgid "Enlarge the image"
 msgstr "ForstÃrr bildet"
 
-#: ../src/eog-window.c:3787 ../src/eog-window.c:3799
+#: ../src/eog-window.c:3878 ../src/eog-window.c:3890
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Zoom _ut"
 
-#: ../src/eog-window.c:3788 ../src/eog-window.c:3797 ../src/eog-window.c:3800
+#: ../src/eog-window.c:3879 ../src/eog-window.c:3888 ../src/eog-window.c:3891
 msgid "Shrink the image"
 msgstr "Krymp bildet"
 
-#: ../src/eog-window.c:3790
+#: ../src/eog-window.c:3881
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Normal stÃrrelse"
 
-#: ../src/eog-window.c:3791
+#: ../src/eog-window.c:3882
 msgid "Show the image at its normal size"
 msgstr "Vis bildet i normal stÃrrelse"
 
-#: ../src/eog-window.c:3808
+#: ../src/eog-window.c:3899
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Full skjerm"
 
-#: ../src/eog-window.c:3809
+#: ../src/eog-window.c:3900
 msgid "Show the current image in fullscreen mode"
 msgstr "Vis det aktive bildet i fullskjerm-modus"
 
-#: ../src/eog-window.c:3811
+#: ../src/eog-window.c:3902
 msgid "Pause Slideshow"
 msgstr "Sett lysbildevisning pà pause"
 
-#: ../src/eog-window.c:3812
+#: ../src/eog-window.c:3903
 msgid "Pause or resume the slideshow"
 msgstr "Sett lysbildevisning pà pause eller gjenoppta den"
 
-#: ../src/eog-window.c:3814
+#: ../src/eog-window.c:3905
 msgid "_Best Fit"
 msgstr "_Beste tilpasning"
 
-#: ../src/eog-window.c:3815
+#: ../src/eog-window.c:3906
 msgid "Fit the image to the window"
 msgstr "Tilpass bildet til vinduet"
 
-#: ../src/eog-window.c:3820 ../src/eog-window.c:3835
+#: ../src/eog-window.c:3911 ../src/eog-window.c:3926
 msgid "_Previous Image"
 msgstr "F_orrige bilde"
 
-#: ../src/eog-window.c:3821
+#: ../src/eog-window.c:3912
 msgid "Go to the previous image of the gallery"
 msgstr "GÃ til forrige bilde i samlingen"
 
-#: ../src/eog-window.c:3823
+#: ../src/eog-window.c:3914
 msgid "_Next Image"
 msgstr "_Neste bilde"
 
-#: ../src/eog-window.c:3824
+#: ../src/eog-window.c:3915
 msgid "Go to the next image of the gallery"
 msgstr "GÃ til neste bilde i samlingen"
 
-#: ../src/eog-window.c:3826 ../src/eog-window.c:3838
+#: ../src/eog-window.c:3917 ../src/eog-window.c:3929
 msgid "_First Image"
 msgstr "_FÃrste bilde"
 
-#: ../src/eog-window.c:3827
+#: ../src/eog-window.c:3918
 msgid "Go to the first image of the gallery"
 msgstr "GÃ til fÃrste bilde i samlingen"
 
-#: ../src/eog-window.c:3829 ../src/eog-window.c:3841
+#: ../src/eog-window.c:3920 ../src/eog-window.c:3932
 msgid "_Last Image"
 msgstr "_Siste bilde"
 
-#: ../src/eog-window.c:3830
+#: ../src/eog-window.c:3921
 msgid "Go to the last image of the gallery"
 msgstr "GÃ til siste bilde i samlingen"
 
-#: ../src/eog-window.c:3832
+#: ../src/eog-window.c:3923
 msgid "_Random Image"
 msgstr "Tilfel_dig bilde"
 
-#: ../src/eog-window.c:3833
+#: ../src/eog-window.c:3924
 msgid "Go to a random image of the gallery"
 msgstr "GÃ til et tilfeldig bilde i samlingen"
 
-#: ../src/eog-window.c:3847
+#: ../src/eog-window.c:3938
 msgid "S_lideshow"
 msgstr "Lysbi_ldevisning"
 
-#: ../src/eog-window.c:3848
+#: ../src/eog-window.c:3939
 msgid "Start a slideshow view of the images"
 msgstr "Start lysbildevisning av bildene"
 
-#: ../src/eog-window.c:3914
+#: ../src/eog-window.c:4005
 msgid "Previous"
 msgstr "Forrige"
 
-#: ../src/eog-window.c:3918
+#: ../src/eog-window.c:4009
 msgid "Next"
 msgstr "Neste"
 
-#: ../src/eog-window.c:3922
+#: ../src/eog-window.c:4013
 msgid "Right"
 msgstr "HÃyre"
 
-#: ../src/eog-window.c:3925
+#: ../src/eog-window.c:4016
 msgid "Left"
 msgstr "Venstre"
 
-#: ../src/eog-window.c:3928
+#: ../src/eog-window.c:4019
 msgid "Show Folder"
 msgstr "Vis mappe"
 
-#: ../src/eog-window.c:3931
+#: ../src/eog-window.c:4022
 msgid "In"
 msgstr "Inn"
 
-#: ../src/eog-window.c:3934
+#: ../src/eog-window.c:4025
 msgid "Out"
 msgstr "Ut"
 
-#: ../src/eog-window.c:3937
+#: ../src/eog-window.c:4028
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: ../src/eog-window.c:3940
+#: ../src/eog-window.c:4031
 msgid "Fit"
 msgstr "Tilpass"
 
-#: ../src/eog-window.c:3943
+#: ../src/eog-window.c:4034
 msgid "Gallery"
 msgstr "Samling"
 
-#: ../src/eog-window.c:3946
+#: ../src/eog-window.c:4037
 msgctxt "action (to trash)"
 msgid "Trash"
 msgstr "Legg i papirkurv"
 
-#: ../src/eog-window.c:4314
+#: ../src/eog-window.c:4405
 #, c-format
 msgid "Edit the current image using %s"
 msgstr "Rediger dette bildet med %s"
 
-#: ../src/eog-window.c:4316
+#: ../src/eog-window.c:4407
 msgid "Edit Image"
 msgstr "Rediger bilde"
 
-#: ../src/main.c:69 ../src/main.c:254
+#: ../src/main.c:63 ../src/main.c:152
 msgid "Eye of GNOME Image Viewer"
 msgstr "Eye of GNOME bildevisning"
 
-#: ../src/main.c:76
+#: ../src/main.c:70
 msgid "Open in fullscreen mode"
 msgstr "Ãpne i fullskjermmodus"
 
-#: ../src/main.c:77
+#: ../src/main.c:71
 msgid "Disable image gallery"
 msgstr "Slà av bildesamling"
 
-#: ../src/main.c:78
+#: ../src/main.c:72
 msgid "Open in slideshow mode"
 msgstr "Ãpne i presentasjonsmodus"
 
-#: ../src/main.c:80
+#: ../src/main.c:73
 msgid "Start a new instance instead of reusing an existing one"
 msgstr "Starter en ny instans i stedet for à gjenbruke en eksisterende"
 
-#: ../src/main.c:83
+#: ../src/main.c:75
 msgid "Show the application's version"
 msgstr "Vis programmets versjon"
 
-#: ../src/main.c:84
+#: ../src/main.c:108
 msgid "[FILEâ]"
-msgstr "[FILâ]"
+msgstr "[FIL â]"
 
 #. I18N: The '%s' is replaced with eog's command name.
-#: ../src/main.c:214
+#: ../src/main.c:121
 #, c-format
 msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
 msgstr ""[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]