[eog] Updated Slovenian translationcommit dde2c098d66c92c4bdbeedff77463780711c9b75
Author: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>
Date:  Sun Oct 31 20:25:26 2010 +0100

  Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 462 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 262 insertions(+), 200 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 4c6db9c..464412f 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -9,10 +9,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eog master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=eog&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2010-08-04 12:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-04 19:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-31 18:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-31 20:18+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -360,139 +361,147 @@ msgid "Delay in seconds until showing the next image"
 msgstr "Zamik v sekundah pred prikazom naslednje slike."
 
 #: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:9
-msgid "Determines how transparency should be indicated. Valid values are CHECK_PATTERN, COLOR and NONE. If COLOR is choosen, then the trans-color key determines the used color value."
-msgstr "Vrednost doloÄ?a kako naj bo prikazana prosojnost. Veljavne vrednosti so CHECK_PATTEREN, COLOR in NONE. V kolikor je izbran COLOR, potem uporabljeno barvo doloÄ?a kljuÄ? trans_color."
+msgid "Determines how transparency should be indicated. Valid values are CHECK_PATTERN, COLOR and NONE. If COLOR is chosen, then the trans-color key determines the color value used."
+msgstr "Vrednost doloÄ?a kako naj bo prikazana prosojnost. Veljavne vrednosti so CHECK_PATTEREN, COLOR in NONE. Ä?e je izbrana vrednost COLOR, potem uporabljeno barvo doloÄ?a kljuÄ? trans_color."
 
 #: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:10
-msgid "Extrapolate Image"
-msgstr "Preslikaj sliko"
+msgid "External program to use for editing images"
+msgstr "Zunanji program za urejanje slik."
 
 #: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:11
-msgid "If activated Eye of GNOME wont ask for confirmation when moving images to the trash. It will still ask if any of the files cannot be moved to the trash and would be deleted instead."
-msgstr "Izbrana možnost omogoÄ?i, da program ne bo veÄ? zahteval potrditve ob premikanju slik v smeti. Å e vedno pa bo zahteval odgovor v primeru, da datoteke v smeti ni mogoÄ?e premakniti in bo zato slika trajno izbrisana."
+msgid "Extrapolate Image"
+msgstr "Preslikaj sliko"
 
 #: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:12
-msgid "If activated and no image is loaded in the active window, the file chooser will display the user's pictures folder using the XDG special user directories. If deactivated or the pictures folder has not been set up it will show the current working directory."
+msgid "If activated and no image is loaded in the active window, the file chooser will display the user's pictures folder using the XDG special user directories. If deactivated or the pictures folder has not been set up, it will show the current working directory."
 msgstr "Izbrana možnost omogoÄ?a, da izbirnik datotek pokaže uporabnikovo mapo s slikami z uporabo XDG uporabniÅ¡kih map. Pri onemogoÄ?eni možnosti ali pa pri nedoloÄ?eni mapi s slikami, pa bo prikazana trenutna delovna mapa."
 
 #: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:13
-msgid "If activated the detailed metadata list in the properties dialog will be moved to its own page in the dialog. This should make the dialog more usable on smaller screens, e.g. as used by netbooks. If disabled the widget will be embedded on the \"Metadata\" page."
-msgstr "Izbrana možnost omogoÄ?a, da je seznam metapodatkov na svoji strani v pogovornem oknu. S tem se uporabnost pogovornega okna poveÄ?a pri delu na majhnih zaslonih, kot so dlanÄ?niki in tabliÄ?ni raÄ?unalniki. OnemogoÄ?en gradnik bo vkljuÄ?en na strani \"Metapodatkov\"."
+msgid "If activated, Eye of GNOME won't ask for confirmation when moving images to the trash. It will still ask if any of the files cannot be moved to the trash and would be deleted instead."
+msgstr "Izbrana možnost omogoÄ?i, da program ne bo veÄ? zahteval potrditve ob premikanju slik v smeti. Å e vedno pa bo zahteval odgovor v primeru, da datoteke v smeti ni mogoÄ?e premakniti in bo zato slika trajno izbrisana."
 
 #: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:14
-msgid "If the transparency key has the value COLOR, then this key determines the color which is used for indicating transparency."
-msgstr "V primeru, da je kljuÄ? prosojnosti vrednost COLOR, potem ta kljuÄ? doloÄ?a katera barva naj se uporabi kot prosojna barva."
+msgid "If activated, the detailed metadata list in the properties dialog will be moved to its own page in the dialog. This should make the dialog more usable on smaller screens, e.g. as used by netbooks. If disabled, the widget will be embedded on the \"Metadata\" page."
+msgstr "Izbrana možnost omogoÄ?a, da je seznam metapodatkov premaknjen na svojo stran v pogovornem oknu. S tem se uporabnost pogovornega okna poveÄ?a pri delu na majhnih zaslonih, kot so dlanÄ?niki in tabliÄ?ni raÄ?unalniki. OnemogoÄ?en gradnik bo vkljuÄ?en na strani \"Metapodatkov\"."
 
 #: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:15
-msgid "If this is active the color set by the background-color key will be used to fill the area behind the image. If it is not set the current GTK theme will determine the fill color."
-msgstr "V primeru, da je dejavna barva doloÄ?ena s kljuÄ?em barve-ozadja, bo ta uporabljena kot barva ozadja slike. V kolikor barva ni doloÄ?ena, bo uporabljana barva polnila trenutne GTK teme."
+msgid "If the transparency key has the value COLOR, then this key determines the color which is used for indicating transparency."
+msgstr "V primeru, da je kljuÄ? prosojnosti vrednost COLOR, potem ta kljuÄ? doloÄ?a katera barva naj se uporabi kot prosojna barva."
 
 #: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:16
+msgid "If this is active, the color set by the background-color key will be used to fill the area behind the image. If it is not set, the current GTK+ theme will determine the fill color."
+msgstr "V primeru, da je dejavna barva doloÄ?ena s kljuÄ?em barve-ozadja, bo ta uporabljena kot barva ozadja slike. V kolikor barva ni doloÄ?ena, bo uporabljana barva polnila trenutne GTK+ teme."
+
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "If this is set to FALSE small images will not be stretched to fit into the screen initially."
 msgstr "V primeru, da je vrednost NAPAK, male slike med prikazovanjem ne bodo raztegnjene na velikost ekrana."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid "Image gallery pane position. Set to 0 for bottom; 1 for left; 2 for top; 3 for right."
 msgstr "Položaj pladnja galerije slik. Vrednost 0 doloÄ?a spodnji del; 1 doloÄ?a levega; 2 na vrhu; 3 na desni."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Interpolate Image"
 msgstr "Preslikaj sliko"
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid "List of active plugins. It doesn't contain the \"Location\" of the active plugins. See the .eog-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
 msgstr "Seznam dejavnih vstavkov ne vsebuje podatkov \"mesta\" dejavnega vstavka. Oglejte si .eog-plugin datoteko za podatke o \"mestu\" vstavka."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "Loop through the image sequence"
 msgstr "Kroži med izbranimi slikami"
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:22
 msgid "Scroll wheel zoom"
 msgstr "Približanje z drsnikom"
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:23
 msgid "Show/Hide the image gallery pane scroll buttons."
 msgstr "Pokaži / Skrij drsne gumbe pladnja galerije slik."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:24
 msgid "Show/Hide the image gallery pane."
 msgstr "Pokaži / Skrij okno galerije slik"
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:25
 msgid "Show/Hide the window side pane."
 msgstr "Pokaži / Skrij stranski pladenj."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid "Show/Hide the window statusbar."
 msgstr "Pokaži / Skrij vrstico stanja."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "Show/Hide the window toolbar."
 msgstr "Pokaži / Skrij orodno vrstico."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:27
-msgid "The color that is used to fill the area behind the image. If the use-background-color key is not set the color is determined by the active GTK theme instead."
-msgstr "Dejavna barva, ki je uporabljena kot barva ozadja slike. V kolikor možnost uporabi-barvo-ozadja ni doloÄ?ena, bo uporabljana barva polnila trenutne GTK teme."
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:28
+msgid "The color that is used to fill the area behind the image. If the use-background-color key is not set, the color is determined by the active GTK+ theme instead."
+msgstr "Barva, ki je uporabljena kot barva ozadja slike. V kolikor možnost uporabi-barvo-ozadja ni doloÄ?ena, bo uporabljana barva polnila trenutne GTK+ teme."
 
 #: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:29
+msgid "The desktop file name (including the \".desktop\") of the application to use for editing images (when the \"Edit Image\" toolbar button is clicked). Set to the empty string to disable this feature."
+msgstr "Ime datoteke namizja (vkljuÄ?no z \".desktop\") programa za urejanje slik (kadar je kliknjen gumb \"Uredi sliko\" na orodni vrstici). Prazno polje onemogoÄ?i možnost."
+
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:31
 #, no-c-format
 msgid "The multiplier to be applied when using the mouse scroll wheel for zooming. This value defines the zooming step used for each scroll event. For example, 0.05 results in a 5% zoom increment for each scroll event and 1.00 result in a 100% zoom increment."
 msgstr "Vrednost približanja pri uporabi srednjega kolesa miÅ¡ke. Vrednost doloÄ?a korak približanja za vsak premik kolesa. Vrednost 0,05, na primer, poveÄ?a sliko za 5% ob vsakem premiku srednjega gumba miÅ¡ke, vrednost 1,00 pa poveÄ?a za 100%."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:32
 msgid "Transparency color"
 msgstr "Barva prosojnosti"
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:33
 msgid "Transparency indicator"
 msgstr "DoloÄ?ilnik prosojnosti"
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:34
 msgid "Trash images without asking"
 msgstr "Slike vrzi v smeti brez vprašanj"
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:33
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:35
 msgid "Use a custom background color"
 msgstr "Uporabi barvo ozadja po meri"
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:36
 msgid "Whether the file chooser should show the user's pictures folder if no images are loaded."
 msgstr "Ali naj izbirnik datotek pokaže uporabnikovo mapo s slikami, kadar ni naloženih slik."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:37
 msgid "Whether the image gallery pane should be resizable."
 msgstr "Ali naj bo pladenj galerije slik razširljiv ali ne."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:38
 msgid "Whether the image should be extrapolated on zoom-in. This leads to blurry quality and is somewhat slower than non-extrapolated images."
 msgstr "Ali naj bo slika preslikana ob približanju ali ne. Preslikava ustvari zamegljeno sliko in je pogosto nekoliko poÄ?asnejÅ¡e."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:37
-msgid "Whether the image should be interpolated on zoom-out. This leads to better quality but is somewhat slower than non interpolated images."
-msgstr "Ali naj bo slika preslikana ob oddaljevanju ali ne. Preslikava ustvari boljÅ¡o kakovost slike, vendar je pogosto nekoliko poÄ?asnejÅ¡e."
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:39
+msgid "Whether the image should be interpolated on zoom-out. This leads to better quality but is somewhat slower than non-interpolated images."
+msgstr "Ali naj bo slika preslikana ob oddaljevanju ali ne. Preslikava ustvari boljÅ¡o kakovost slike, vendar je opravilo pogosto nekoliko poÄ?asnejÅ¡e."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:40
 msgid "Whether the image should be rotated automatically based on EXIF orientation."
 msgstr "Ali naj bo slika zavrtena samodejno na osnovi EXIF podatkov usmerjenosti."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:41
 msgid "Whether the metadata list in the properties dialog should have its own page."
 msgstr "Ali naj ima seznam metapodatkov v oknu lastnosti svojo stran."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:42
 msgid "Whether the scroll wheel should be used for zooming."
 msgstr "Ali naj se srednji gumb miške uporablja za približevanje slike ali ne."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:43
 msgid "Whether the sequence of images should be shown in an endless loop."
 msgstr "Ali naj se izbrane slike prikazujejo neprestano."
 
-#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:44
 msgid "Zoom multiplier"
 msgstr "Koraki približevanja"
 
-#: ../src/eog-application.c:123
+#: ../src/eog-application.c:124
 msgid "Running in fullscreen mode"
 msgstr "Zagon v celozaslonskem naÄ?inu"
 
@@ -500,20 +509,20 @@ msgstr "Zagon v celozaslonskem naÄ?inu"
 msgid "Close _without Saving"
 msgstr "Zapri _brez shranjevanja"
 
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:193
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:192
 msgid "Question"
 msgstr "Vprašanje"
 
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:374
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:373
 msgid "If you don't save, your changes will be lost."
 msgstr "V primeru, da ne shranite, bodo spremembe izgubljene."
 
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:409
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:408
 #, c-format
 msgid "Save changes to image \"%s\" before closing?"
 msgstr "Ali naj se shranijo spremembe slike \"%s\" pred zapiranjem?"
 
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:604
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:603
 #, c-format
 msgid "There is %d image with unsaved changes. Save changes before closing?"
 msgid_plural "There are %d images with unsaved changes. Save changes before closing?"
@@ -522,12 +531,12 @@ msgstr[1] "Odprta je %d slika s spremembami. Ali naj se spremembe shranijo?"
 msgstr[2] "Odprti sta %d sliki s spremembami. Ali naj se spremembe shranijo?"
 msgstr[3] "Odprte so %d slike s spremembami. Ali naj se spremembe shranijo?"
 
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:621
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:620
 msgid "S_elect the images you want to save:"
 msgstr "_Izbor slike za shranjevanje:"
 
 #. Secondary label
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:639
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:638
 msgid "If you don't save, all your changes will be lost."
 msgstr "V primeru, da ne shranite, bodo spremembe izgubljene."
 
@@ -569,56 +578,56 @@ msgstr[1] "toÄ?ka"
 msgstr[2] "toÄ?ki"
 msgstr[3] "toÄ?ke"
 
-#: ../src/eog-file-chooser.c:435
+#: ../src/eog-file-chooser.c:437
 msgid "Open Image"
 msgstr "Odpri sliko"
 
-#: ../src/eog-file-chooser.c:443
+#: ../src/eog-file-chooser.c:445
 msgid "Save Image"
 msgstr "Shrani sliko"
 
-#: ../src/eog-file-chooser.c:451
+#: ../src/eog-file-chooser.c:453
 msgid "Open Folder"
 msgstr "Odpri mapo"
 
-#: ../src/eog-image.c:589
+#: ../src/eog-image.c:599
 #, c-format
 msgid "Transformation on unloaded image."
 msgstr "Pretvorba na še ne naloženi sliki."
 
-#: ../src/eog-image.c:617
+#: ../src/eog-image.c:627
 #, c-format
 msgid "Transformation failed."
 msgstr "Pretvorba ni uspela."
 
-#: ../src/eog-image.c:1044
+#: ../src/eog-image.c:1054
 #, c-format
 msgid "EXIF not supported for this file format."
 msgstr "EXIF ni podprta oblika zapisa slike."
 
-#: ../src/eog-image.c:1171
+#: ../src/eog-image.c:1183
 #, c-format
 msgid "Image loading failed."
 msgstr "Nalaganje slike ni uspelo."
 
-#: ../src/eog-image.c:1576
-#: ../src/eog-image.c:1678
+#: ../src/eog-image.c:1588
+#: ../src/eog-image.c:1690
 #, c-format
 msgid "No image loaded."
 msgstr "Ni nobene naložene slike."
 
-#: ../src/eog-image.c:1586
-#: ../src/eog-image.c:1690
+#: ../src/eog-image.c:1598
+#: ../src/eog-image.c:1702
 #, c-format
 msgid "Temporary file creation failed."
 msgstr "Napaka med ustvarjanjem trenutne datoteke."
 
-#: ../src/eog-image-jpeg.c:364
+#: ../src/eog-image-jpeg.c:373
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file for saving: %s"
 msgstr "Ni mogoÄ?e ustvariti zaÄ?asne datoteke za shranjevanje: %s"
 
-#: ../src/eog-image-jpeg.c:383
+#: ../src/eog-image-jpeg.c:392
 #, c-format
 msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
 msgstr "Ni mogoÄ?e rezervirati pomnilnika za nalaganje datoteke JPEG"
@@ -821,7 +830,7 @@ msgstr "kot je"
 #. * Note that translating this doesn't guarantee that you get localized
 #. * digits. That needs support from your system and locale definition
 #. * too.
-#: ../src/eog-statusbar.c:125
+#: ../src/eog-statusbar.c:126
 #, c-format
 msgid "%d / %d"
 msgstr "%d / %d"
@@ -849,7 +858,7 @@ msgstr " (neveljaven Unicode)"
 #. * - image height
 #. * - image size in bytes
 #. * - zoom in percent
-#: ../src/eog-window.c:517
+#: ../src/eog-window.c:533
 #, c-format
 msgid "%i Ã? %i pixel %s  %i%%"
 msgid_plural "%i Ã? %i pixels %s  %i%%"
@@ -858,7 +867,28 @@ msgstr[1] "%i Ã? %i toÄ?ka %s  %i%%"
 msgstr[2] "%i Ã? %i toÄ?ki %s  %i%%"
 msgstr[3] "%i Ã? %i toÄ?ke %s  %i%%"
 
-#: ../src/eog-window.c:925
+#: ../src/eog-window.c:839
+msgid "_Reload"
+msgstr "_Ponovno naloži"
+
+#: ../src/eog-window.c:841
+#: ../src/eog-window.c:2674
+msgctxt "MessageArea"
+msgid "Hi_de"
+msgstr "S_krij"
+
+#. The newline character is currently necessary due to a problem
+#. * with the automatic line break.
+#: ../src/eog-window.c:851
+#, c-format
+msgid ""
+"The image \"%s\" has been modified by an external application.\n"
+"Would you like to reload it?"
+msgstr ""
+"Slika \"%s\" je spremenjena za zunanjim programom.\n"
+"Ali želite sliko ponovno naložiti?"
+
+#: ../src/eog-window.c:1015
 #, c-format
 msgid "Use \"%s\" to open the selected image"
 msgstr "Uporabi \"%s\" za odpiranje izbrane slike"
@@ -868,17 +898,17 @@ msgstr "Uporabi \"%s\" za odpiranje izbrane slike"
 #. * - the original filename
 #. * - the current image's position in the queue
 #. * - the total number of images queued for saving
-#: ../src/eog-window.c:1075
+#: ../src/eog-window.c:1171
 #, c-format
 msgid "Saving image \"%s\" (%u/%u)"
 msgstr "Shranjevanje slike \"%s\" (%u/%u)"
 
-#: ../src/eog-window.c:1417
+#: ../src/eog-window.c:1524
 #, c-format
 msgid "Opening image \"%s\""
 msgstr "Odpiranje slike \"%s\""
 
-#: ../src/eog-window.c:2097
+#: ../src/eog-window.c:2204
 #, c-format
 msgid ""
 "Error printing file:\n"
@@ -887,41 +917,35 @@ msgstr ""
 "Napaka med tiskanjem datoteke:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/eog-window.c:2353
+#: ../src/eog-window.c:2461
 msgid "Toolbar Editor"
 msgstr "Urejevalnik orodnih vrstic"
 
-#: ../src/eog-window.c:2356
+#: ../src/eog-window.c:2464
 msgid "_Reset to Default"
 msgstr "_Povrni na privzeto"
 
-#: ../src/eog-window.c:2442
+#: ../src/eog-window.c:2548
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>"
 
-#: ../src/eog-window.c:2445
-msgid "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n"
-msgstr "Ta program spada med prosto programsko opremo; lahko ga Å¡irite in/ali spreminjate pod pogoji SploÅ¡nega javnega dovoljenja GNU (GNU General Public License), kot ga je objavila ustanova Free Software Foundation; bodisi razliÄ?ice 2 ali (po vaÅ¡i izbiri) katerikoli poznejÅ¡i razliÄ?ici.\n"
-
-#: ../src/eog-window.c:2449
-msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
-msgstr "Ta program je na voljo v upanju, da bo uporaben, vendar je BREZ VSAKRÅ NEGA JAMSTVA; tudi brez jamstva o USTREZNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA UPORABO. Za veÄ? podrobnosti si glejte besedilo SploÅ¡nega javnega dovoljenja (GNU GPL).\n"
-
-#: ../src/eog-window.c:2453
-msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-msgstr "S programom bi morali dobiti tudi kopijo Splošnega Javnega dovoljenja (GNU General Public License); v primeru, da je niste, stopite v stik s Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-
-#: ../src/eog-window.c:2466
+#: ../src/eog-window.c:2553
 msgid "Eye of GNOME"
 msgstr "Gnome oko"
 
-#: ../src/eog-window.c:2469
+#: ../src/eog-window.c:2556
 msgid "The GNOME image viewer."
 msgstr "Pregledovalnik slik za GNOME"
 
+#. I18N: When setting mnemonics for these strings, watch out to not
+#. clash with mnemonics from eog's menubar
+#: ../src/eog-window.c:2672
+msgid "_Open Background Preferences"
+msgstr "_Odpri možnosti ozadja"
+
 #. The newline character is currently necessary due to a problem
 #. * with the automatic line break.
-#: ../src/eog-window.c:2599
+#: ../src/eog-window.c:2688
 #, c-format
 msgid ""
 "The image \"%s\" has been set as Desktop Background.\n"
@@ -930,11 +954,11 @@ msgstr ""
 "Slika \"%s\" je doloÄ?ena kot ozadje namizja.\n"
 "Ali želite spremeniti njen videz?"
 
-#: ../src/eog-window.c:2987
+#: ../src/eog-window.c:3080
 msgid "Saving image locallyâ?¦"
 msgstr "Krajevno shranjevanje slike ..."
 
-#: ../src/eog-window.c:3067
+#: ../src/eog-window.c:3160
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to move\n"
@@ -943,12 +967,12 @@ msgstr ""
 "Ali stre prepriÄ?ani, da želite premakniti\n"
 "\"%s\" v smeti?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3070
+#: ../src/eog-window.c:3163
 #, c-format
 msgid "A trash for \"%s\" couldn't be found. Do you want to remove this image permanently?"
 msgstr "Smeti za \"%s\" ni mogoÄ?e najti. Ali želite slike trajno izbrisati?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3075
+#: ../src/eog-window.c:3168
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to move\n"
@@ -969,379 +993,388 @@ msgstr[3] ""
 "Ali ste prepriÄ?ani, da želite premakniti\n"
 "%d izbrane slike v smeti?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3080
+#: ../src/eog-window.c:3173
 msgid "Some of the selected images can't be moved to the trash and will be removed permanently. Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Nekaterih izbranih slik ni mogoÄ?e premakniti v smeti in bodo trajno izbrisane. Ali ste prepriÄ?ani, da želite nadaljevati?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3097
-#: ../src/eog-window.c:3555
-#: ../src/eog-window.c:3579
+#: ../src/eog-window.c:3190
+#: ../src/eog-window.c:3653
+#: ../src/eog-window.c:3674
 msgid "Move to _Trash"
 msgstr "Premakni v _smeti"
 
-#: ../src/eog-window.c:3099
+#: ../src/eog-window.c:3192
 msgid "_Do not ask again during this session"
 msgstr "_To sejo ne vpraÅ¡aj veÄ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3144
-#: ../src/eog-window.c:3158
+#: ../src/eog-window.c:3237
+#: ../src/eog-window.c:3251
 #, c-format
 msgid "Couldn't access trash."
 msgstr "Ni mogoÄ? dostop do smeti."
 
-#: ../src/eog-window.c:3166
+#: ../src/eog-window.c:3259
 #, c-format
 msgid "Couldn't delete file"
 msgstr "Ni mogoÄ?e izbrisati datoteke"
 
-#: ../src/eog-window.c:3237
+#: ../src/eog-window.c:3330
 #, c-format
 msgid "Error on deleting image %s"
 msgstr "Napaka med brisanjem datoteke %s."
 
-#: ../src/eog-window.c:3479
+#: ../src/eog-window.c:3577
 msgid "_Image"
 msgstr "_Slika"
 
-#: ../src/eog-window.c:3480
+#: ../src/eog-window.c:3578
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Uredi"
 
-#: ../src/eog-window.c:3481
+#: ../src/eog-window.c:3579
 msgid "_View"
 msgstr "Po_gled"
 
-#: ../src/eog-window.c:3482
+#: ../src/eog-window.c:3580
 msgid "_Go"
 msgstr "P_ojdi"
 
-#: ../src/eog-window.c:3483
+#: ../src/eog-window.c:3581
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Orodja"
 
-#: ../src/eog-window.c:3484
+#: ../src/eog-window.c:3582
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_Ä?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3486
+#: ../src/eog-window.c:3584
 msgid "_Openâ?¦"
 msgstr "_Odpri ..."
 
-#: ../src/eog-window.c:3487
+#: ../src/eog-window.c:3585
 msgid "Open a file"
 msgstr "Odpri datoteko"
 
-#: ../src/eog-window.c:3489
+#: ../src/eog-window.c:3587
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zapri"
 
-#: ../src/eog-window.c:3490
+#: ../src/eog-window.c:3588
 msgid "Close window"
 msgstr "Zapri okno"
 
-#: ../src/eog-window.c:3492
+#: ../src/eog-window.c:3590
 msgid "T_oolbar"
 msgstr "_Orodna vrstica"
 
-#: ../src/eog-window.c:3493
+#: ../src/eog-window.c:3591
 msgid "Edit the application toolbar"
 msgstr "Urejanje orodne vrstice programa"
 
-#: ../src/eog-window.c:3495
+#: ../src/eog-window.c:3593
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "_Možnosti"
 
-#: ../src/eog-window.c:3496
+#: ../src/eog-window.c:3594
 msgid "Preferences for Eye of GNOME"
 msgstr "Možnosti za enote programa EoG"
 
-#: ../src/eog-window.c:3498
+#: ../src/eog-window.c:3596
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Vsebina"
 
-#: ../src/eog-window.c:3499
+#: ../src/eog-window.c:3597
 msgid "Help on this application"
 msgstr "PomoÄ? za delo s programom"
 
-#: ../src/eog-window.c:3501
+#: ../src/eog-window.c:3599
 #: ../src/eog-plugin-manager.c:505
 msgid "_About"
 msgstr "_O programu"
 
-#: ../src/eog-window.c:3502
+#: ../src/eog-window.c:3600
 msgid "About this application"
 msgstr "O tem programu"
 
-#: ../src/eog-window.c:3507
+#: ../src/eog-window.c:3605
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "_Orodna vrstica"
 
-#: ../src/eog-window.c:3508
+#: ../src/eog-window.c:3606
 msgid "Changes the visibility of the toolbar in the current window"
 msgstr "Spremeni prikazovanje orodne vrstice trenutnega okna."
 
-#: ../src/eog-window.c:3510
+#: ../src/eog-window.c:3608
 msgid "_Statusbar"
 msgstr "Vrstica _stanja"
 
-#: ../src/eog-window.c:3511
+#: ../src/eog-window.c:3609
 msgid "Changes the visibility of the statusbar in the current window"
 msgstr "Spremeni prikaz vrstice stanja trenutnega okna."
 
-#: ../src/eog-window.c:3513
+#: ../src/eog-window.c:3611
 msgid "_Image Gallery"
 msgstr "_Galerija slik"
 
-#: ../src/eog-window.c:3514
+#: ../src/eog-window.c:3612
 msgid "Changes the visibility of the image gallery pane in the current window"
 msgstr "Spremeni prikazovanje pladnja slik galerije v trenutnem oknu."
 
-#: ../src/eog-window.c:3516
+#: ../src/eog-window.c:3614
 msgid "Side _Pane"
 msgstr "Stranski _pladenj"
 
-#: ../src/eog-window.c:3517
+#: ../src/eog-window.c:3615
 msgid "Changes the visibility of the side pane in the current window"
 msgstr "Spremeni prikazovanje stranskega pladnja v trenutnem oknu."
 
-#: ../src/eog-window.c:3522
+#: ../src/eog-window.c:3620
 msgid "_Save"
 msgstr "_Shrani"
 
-#: ../src/eog-window.c:3523
+#: ../src/eog-window.c:3621
 msgid "Save changes in currently selected images"
 msgstr "Shrani spremembe trenutno izbranih slik"
 
-#: ../src/eog-window.c:3525
+#: ../src/eog-window.c:3623
 msgid "Open _with"
 msgstr "Odpri _s programom"
 
-#: ../src/eog-window.c:3526
+#: ../src/eog-window.c:3624
 msgid "Open the selected image with a different application"
 msgstr "Odpri izbrano sliko z drugim programom"
 
-#: ../src/eog-window.c:3528
+#: ../src/eog-window.c:3626
 msgid "Save _Asâ?¦"
 msgstr "Shrani _kot ..."
 
-#: ../src/eog-window.c:3529
+#: ../src/eog-window.c:3627
 msgid "Save the selected images with a different name"
 msgstr "Shrani izbrano sliko z drugim imenom"
 
-#: ../src/eog-window.c:3531
+#: ../src/eog-window.c:3629
 msgid "_Printâ?¦"
 msgstr "_Natisni ..."
 
-#: ../src/eog-window.c:3532
+#: ../src/eog-window.c:3630
 msgid "Print the selected image"
 msgstr "Natisni izbrano sliko"
 
-#: ../src/eog-window.c:3534
+#: ../src/eog-window.c:3632
 msgid "Prope_rties"
 msgstr "_Lastnosti"
 
-#: ../src/eog-window.c:3535
+#: ../src/eog-window.c:3633
 msgid "Show the properties and metadata of the selected image"
 msgstr "Pokaži lastnosti in metapodatke izbrane slike"
 
-#: ../src/eog-window.c:3537
+#: ../src/eog-window.c:3635
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Razveljavi"
 
-#: ../src/eog-window.c:3538
+#: ../src/eog-window.c:3636
 msgid "Undo the last change in the image"
 msgstr "Razveljavi zadnje spremembe v sliki"
 
-#: ../src/eog-window.c:3540
+#: ../src/eog-window.c:3638
 msgid "Flip _Horizontal"
 msgstr "Zrcali _vodoravno"
 
-#: ../src/eog-window.c:3541
+#: ../src/eog-window.c:3639
 msgid "Mirror the image horizontally"
 msgstr "Zrcali sliko vodoravno"
 
-#: ../src/eog-window.c:3543
+#: ../src/eog-window.c:3641
 msgid "Flip _Vertical"
 msgstr "Zrcali _navpiÄ?no"
 
-#: ../src/eog-window.c:3544
+#: ../src/eog-window.c:3642
 msgid "Mirror the image vertically"
 msgstr "Zrcali sliko navpiÄ?no"
 
-#: ../src/eog-window.c:3546
+#: ../src/eog-window.c:3644
 msgid "_Rotate Clockwise"
 msgstr "Zavrti v _desno"
 
-#: ../src/eog-window.c:3547
+#: ../src/eog-window.c:3645
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
 msgstr "Zavrti sliko za 90 stopinj v desno"
 
-#: ../src/eog-window.c:3549
+#: ../src/eog-window.c:3647
 msgid "Rotate Counterc_lockwise"
 msgstr "Zavrti v _levo"
 
-#: ../src/eog-window.c:3550
+#: ../src/eog-window.c:3648
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
 msgstr "Zavrti sliko za 90 stopinj v levo"
 
-#: ../src/eog-window.c:3552
+#: ../src/eog-window.c:3650
 msgid "Set as _Desktop Background"
 msgstr "Slika kot _ozadje namizja"
 
-#: ../src/eog-window.c:3553
+#: ../src/eog-window.c:3651
 msgid "Set the selected image as the desktop background"
 msgstr "Nastavi izbrano sliko kot ozadje namizja."
 
-#: ../src/eog-window.c:3556
+#: ../src/eog-window.c:3654
 msgid "Move the selected image to the trash folder"
 msgstr "Premakni izbrano sliko v mapo smeti"
 
-#: ../src/eog-window.c:3558
-#: ../src/eog-window.c:3570
-#: ../src/eog-window.c:3573
+#: ../src/eog-window.c:3656
+#: ../src/eog-window.c:3665
+#: ../src/eog-window.c:3668
 msgid "_Zoom In"
 msgstr "_Približaj"
 
-#: ../src/eog-window.c:3559
-#: ../src/eog-window.c:3571
+#: ../src/eog-window.c:3657
+#: ../src/eog-window.c:3666
 msgid "Enlarge the image"
 msgstr "Približaj sliko"
 
-#: ../src/eog-window.c:3561
-#: ../src/eog-window.c:3576
+#: ../src/eog-window.c:3659
+#: ../src/eog-window.c:3671
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "_Oddalji"
 
-#: ../src/eog-window.c:3562
-#: ../src/eog-window.c:3574
-#: ../src/eog-window.c:3577
+#: ../src/eog-window.c:3660
+#: ../src/eog-window.c:3669
+#: ../src/eog-window.c:3672
 msgid "Shrink the image"
 msgstr "Oddalji sliko"
 
-#: ../src/eog-window.c:3564
+#: ../src/eog-window.c:3662
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_ObiÄ?ajna velikost"
 
-#: ../src/eog-window.c:3565
+#: ../src/eog-window.c:3663
 msgid "Show the image at its normal size"
 msgstr "Pokaži sliko v obiÄ?ajni velikosti"
 
-#: ../src/eog-window.c:3567
-msgid "Best _Fit"
-msgstr "Najboljša _prilagoditev"
-
-#: ../src/eog-window.c:3568
-msgid "Fit the image to the window"
-msgstr "Prilagodi sliko velikosti okna"
-
-#: ../src/eog-window.c:3585
+#: ../src/eog-window.c:3680
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Celozaslonski naÄ?in"
 
-#: ../src/eog-window.c:3586
+#: ../src/eog-window.c:3681
 msgid "Show the current image in fullscreen mode"
 msgstr "Pokaži trenutno sliko v celozaslonskem naÄ?inu"
 
-#: ../src/eog-window.c:3588
+#: ../src/eog-window.c:3683
 msgid "Pause Slideshow"
 msgstr "Premor predvajanja"
 
-#: ../src/eog-window.c:3589
-msgid "Pause or resume the slidehow"
-msgstr "Predvajanje ali premor predvajanja predstavitve"
+#: ../src/eog-window.c:3684
+msgid "Pause or resume the slideshow"
+msgstr "Premor ali nadaljevanje predvajanja predstavitve"
 
-#: ../src/eog-window.c:3594
-#: ../src/eog-window.c:3609
+#: ../src/eog-window.c:3686
+msgid "Best _Fit"
+msgstr "Najboljša _prilagoditev"
+
+#: ../src/eog-window.c:3687
+msgid "Fit the image to the window"
+msgstr "Prilagodi sliko velikosti okna"
+
+#: ../src/eog-window.c:3692
+#: ../src/eog-window.c:3707
 msgid "_Previous Image"
 msgstr "_Predhodna slika"
 
-#: ../src/eog-window.c:3595
+#: ../src/eog-window.c:3693
 msgid "Go to the previous image of the gallery"
 msgstr "SkoÄ?i na predhodno sliko galerije"
 
-#: ../src/eog-window.c:3597
+#: ../src/eog-window.c:3695
 msgid "_Next Image"
 msgstr "_Naslednja slika"
 
-#: ../src/eog-window.c:3598
+#: ../src/eog-window.c:3696
 msgid "Go to the next image of the gallery"
 msgstr "SkoÄ?i na naslednjo sliko galerije"
 
-#: ../src/eog-window.c:3600
-#: ../src/eog-window.c:3612
+#: ../src/eog-window.c:3698
+#: ../src/eog-window.c:3710
 msgid "_First Image"
 msgstr "_Prva slika"
 
-#: ../src/eog-window.c:3601
+#: ../src/eog-window.c:3699
 msgid "Go to the first image of the gallery"
 msgstr "SkoÄ?i na prvo sliko galerije"
 
-#: ../src/eog-window.c:3603
-#: ../src/eog-window.c:3615
+#: ../src/eog-window.c:3701
+#: ../src/eog-window.c:3713
 msgid "_Last Image"
 msgstr "_Zadnja sliko"
 
-#: ../src/eog-window.c:3604
+#: ../src/eog-window.c:3702
 msgid "Go to the last image of the gallery"
 msgstr "SkoÄ?i na zadnjo sliko galerije"
 
-#: ../src/eog-window.c:3606
+#: ../src/eog-window.c:3704
 msgid "_Random Image"
 msgstr "_NakljuÄ?na slika"
 
-#: ../src/eog-window.c:3607
+#: ../src/eog-window.c:3705
 msgid "Go to a random image of the gallery"
 msgstr "SkoÄ?i na nakljuÄ?no sliko galerije"
 
-#: ../src/eog-window.c:3621
+#: ../src/eog-window.c:3719
 msgid "_Slideshow"
 msgstr "_Predstavitev"
 
-#: ../src/eog-window.c:3622
+#: ../src/eog-window.c:3720
 msgid "Start a slideshow view of the images"
 msgstr "ZaÄ?ni predstavitveno prikazovanje slik"
 
-#: ../src/eog-window.c:3688
+#: ../src/eog-window.c:3786
 msgid "Previous"
 msgstr "Predhodna"
 
-#: ../src/eog-window.c:3692
+#: ../src/eog-window.c:3790
 msgid "Next"
 msgstr "Naslednja"
 
-#: ../src/eog-window.c:3696
+#: ../src/eog-window.c:3794
 msgid "Right"
 msgstr "Desno"
 
-#: ../src/eog-window.c:3699
+#: ../src/eog-window.c:3797
 msgid "Left"
 msgstr "Levo"
 
-#: ../src/eog-window.c:3702
+#: ../src/eog-window.c:3800
 msgid "In"
 msgstr "PoveÄ?aj"
 
-#: ../src/eog-window.c:3705
+#: ../src/eog-window.c:3803
 msgid "Out"
 msgstr "Pomanjšaj"
 
-#: ../src/eog-window.c:3708
+#: ../src/eog-window.c:3806
 msgid "Normal"
 msgstr "ObiÄ?ajno"
 
-#: ../src/eog-window.c:3711
+#: ../src/eog-window.c:3809
 msgid "Fit"
 msgstr "Prilagodi"
 
-#: ../src/eog-window.c:3714
+#: ../src/eog-window.c:3812
 msgid "Gallery"
 msgstr "Galerija"
 
-#: ../src/eog-window.c:3717
+#: ../src/eog-window.c:3815
 msgctxt "action (to trash)"
 msgid "Trash"
 msgstr "Smeti"
 
+#: ../src/eog-window.c:4150
+#, c-format
+msgid "Edit the current image using %s"
+msgstr "Uredi trenutno sliko s programom %s"
+
+#: ../src/eog-window.c:4152
+msgid "Edit Image"
+msgstr "Uredi sliko"
+
 #: ../src/eog-plugin-manager.c:51
 msgid "Plugin"
 msgstr "Vstavek"
@@ -1413,6 +1446,35 @@ msgstr "[DATOTEKA ...]"
 msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
 msgstr "Za popoln seznam možnosti ukazne vrstice zaženite '%s --help'."
 
+#~ msgid ""
+#~ "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+#~ "under the terms of the GNU General Public License as published by the "
+#~ "Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
+#~ "option) any later version.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ta program spada med prosto programsko opremo; lahko ga Å¡irite in/ali "
+#~ "spreminjate pod pogoji Splošnega javnega dovoljenja GNU (GNU General "
+#~ "Public License), kot ga je objavila ustanova Free Software Foundation; "
+#~ "bodisi razliÄ?ice 2 ali (po vaÅ¡i izbiri) katerikoli poznejÅ¡i razliÄ?ici.\n"
+#~ msgid ""
+#~ "This program is distributed in the hope that it will be useful, but "
+#~ "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of "
+#~ "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General "
+#~ "Public License for more details.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ta program je na voljo v upanju, da bo uporaben, vendar je BREZ "
+#~ "VSAKRÅ NEGA JAMSTVA; tudi brez jamstva o USTREZNOSTI ZA PRODAJO ali "
+#~ "PRIMERNOSTI ZA UPORABO. Za veÄ? podrobnosti si glejte besedilo SploÅ¡nega "
+#~ "javnega dovoljenja (GNU GPL).\n"
+#~ msgid ""
+#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
+#~ "with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., "
+#~ "59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+#~ msgstr ""
+#~ "S programom bi morali dobiti tudi kopijo Splošnega Javnega dovoljenja "
+#~ "(GNU General Public License); v primeru, da je niste, stopite v stik s "
+#~ "Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA "
+#~ "02111-1307, USA."
 #~ msgid "Collection"
 #~ msgstr "Zbirka"
 #~ msgid "Load Image"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]