[banshee] Added Catalan (Valencian) translationcommit 940f8bf28293385c7f42893ef332c20abbe25eb5
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:  Sat Oct 30 07:48:37 2010 +0100

  Added Catalan (Valencian) translation

 po/LINGUAS    |  1 +
 po/ca valencia po | 9916 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 9917 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 582f2ad..f2bdc1b 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -5,6 +5,7 @@ be latin
 bg
 br
 ca
+ca valencia
 cs
 da
 de
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
new file mode 100644
index 0000000..5b269f1
--- /dev/null
+++ b/po/ca valencia po
@@ -0,0 +1,9916 @@
+#
+# Copyright (C) 2005-2010 Jordi Mas i Hernàndez, jmas softcatala org
+# Traducció del Banshee al català
+#
+# Correccions addicionals Josep Puigdemont, Toni Hermoso, Quico Llach, Joan Duran i Gil Forcada.
+#
+# N.T.: 
+#
+# 1) Fem servir "Coberta" per traduir "Album Cover". "Portada" (una opció proposada més d'un cop) és la primera pàgina d'un llibre, etc.,
+# però el que es veu quan el llibre esta tancat és la coberta, i per tant penso que el mateix es pot aplicar a un disc.
+#
+# 2) Em permeto la llicència de traduir "track" per "cançó"
+#
+# 3) Tradueixo "media" per "elements multimèdia" que penso és el més acurat i entenedor.
+#
+# 4) 'Conductor és un camp de les dades de la cançó que no acabo d'entendre a que és refereix. Ho tradueixo per 'conductor'
+#
+# 5) Tradueixo "rating" per "valoració" i "score" per "puntuació"
+#
+# 6) Tradueixo "gapless" per "sense salts". Es refereix a l'espai buit entre cançons.
+#
+# 7) No tradueixo «scrobbling» de moment (When Last.fm automatically sends the name of each song played by audio player)
+#
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Banshee\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=banshee&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-09-28 06:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-06-19 18:40+0100\n"
+"Last-Translator: Jordi Mas i Hernàndez <jmas softcatala org>\n"
+"Language-Team: tradgnome softcatala net\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#. ../src/Backends/Banshee.Gio/Banshee.Gio.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:8
+msgid "GIO IO and Hardware backends"
+msgstr "Rerefons per a GIO IO i maquinari"
+
+#. ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.Gnome.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:11
+msgid ""
+"Backend providers for the GNOME platform. Includes GConf support and general "
+"GNOME integration."
+msgstr ""
+"Proveïdors de rerefons per la plataforma GNOME. Inclou compatibilitat amb el "
+"GConf i integració general amb el GNOME."
+
+#. ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer.addin.xml
+#. ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:14 ../data/addin-xml-strings.cs:17
+msgid ""
+"GStreamer multimedia services including playback, CD ripping, and "
+"transcoding."
+msgstr ""
+"Serveis multimèdia del GStreamer incloent-hi reproducció, extracció de CD i "
+"transcodificació."
+
+#. ../src/Backends/Banshee.Hal/Banshee.Hal.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:20
+msgid "Provides hardware support through HAL."
+msgstr "Proporciona compatibilitat de maquinar mitjançant HAL"
+
+#. ../src/Backends/Banshee.NowPlaying.X11/Banshee.NowPlaying.X11.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:23
+msgid ""
+"Provides an X11 backend for video support, which enables proper fullscreen "
+"support."
+msgstr ""
+"Proporciona un rerefons de compatibilitat de vídeo, que habilita la "
+"compatibilitat amb pantalla completa."
+
+#. ../src/Backends/Banshee.Osx/Banshee.Osx.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:26
+msgid ""
+"Backend providers for the OSX platform. Includes general OSX integration."
+msgstr ""
+"Proveïdors de rerefons per la plataforma OSX. Inclou integració general amb "
+"OSX."
+
+#. ../src/Backends/Banshee.Unix/Banshee.Unix.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:29
+msgid "Provides POSIX/UNIX support, including IO."
+msgstr "Proveïdor de compatibilitat POSIX/UNIX, inclou E/S."
+
+#. ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Core.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:32
+msgid "Provides low level non-GUI utilities."
+msgstr "Proporciona utilitats sense interfície de baix nivell."
+
+#. ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Services.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:35
+msgid "Provides non-GUI utilities and services."
+msgstr "Proporciona utilitats i serveis sense interfície."
+
+#. ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.ThickClient.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:38
+msgid "Provides GUI utilities and services."
+msgstr "Proporciona utilitats i serveis amb interfície gràfica."
+
+#. ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:41
+msgid "Apple device Support"
+msgstr "Compatibilitat amb dispositius Apple"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:42
+msgid "Support for most iPod/iPhone/iPad devices."
+msgstr "Compatibilitat amb la majoria de dispositius iPod/iPhone/iPad."
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:43 ../data/addin-xml-strings.cs:48
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:53 ../data/addin-xml-strings.cs:58
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:63
+msgid "Device Support"
+msgstr "Compatibilitat amb dispositiu"
+
+#. ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:46
+msgid "iPod Support"
+msgstr "Compatibilitat iPod"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:47
+msgid "Support for most iPod devices."
+msgstr "Proporciona compatibilitat amb la majoria de dispositius iPod."
+
+#. ../src/Dap/Banshee.Dap.Karma/Banshee.Dap.Karma.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:51
+msgid "Karma Support"
+msgstr "Compatibilitat amb Karma"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:52
+msgid "Support for Rio Karma devices."
+msgstr "Compatibilitat amb dispositius Karma."
+
+#. ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:56
+msgid "Mass Storage Media Player Support"
+msgstr "Compatibilitat per a emmagatzematge massiu en reproductors multimèdia"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:57
+msgid ""
+"Support for USB-drive based devices, including many iAudio devices and "
+"Android, Pre, and Galaxy phones."
+msgstr ""
+"Compatibilitat per a dispositius USB, incloent-hi dispositius iAudio i "
+"Android, Pre i telèfons Galaxy."
+
+#. ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:61
+msgid "MTP Media Player Support"
+msgstr "Compatibilitat MTP per al reproductor multimèdia"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:62
+msgid "Support for MTP devices, including many Creative Zen devices."
+msgstr ""
+"Compatibilitat amb dispositius MTP, incloent-hi molts dispositius Creative "
+"Zen."
+
+#. ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:66
+msgid "Digital Media Player Support"
+msgstr "Compatibilitat per al reproductor multimèdia digital"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:67
+msgid "Provides general support for many kinds of media player devices."
+msgstr ""
+"Proporciona compatibilitat general per molts tipus de dispositius "
+"reproductors multimèdia."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:70
+msgid "Amazon MP3 Store Source"
+msgstr "Botiga d'Amazon MP3"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:71
+msgid "Browse, search, and purchase music from the Amazon MP3 store"
+msgstr "Navegueu, cerqueu i compreu música de la botiga d'Amazon MP3"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:72 ../data/addin-xml-strings.cs:77
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:112 ../data/addin-xml-strings.cs:127
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:137 ../data/addin-xml-strings.cs:142
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:161
+msgid "Online Sources"
+msgstr "Fonts en línia"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:75
+msgid "Amazon MP3 Import"
+msgstr "Importació Amazon MP3"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:76
+msgid "Download and import music purchased from Amazon.com"
+msgstr "Baixa i importa música comprada a Amazon.com"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:80
+msgid "Audiobooks Library"
+msgstr "Biblioteca d'audiollibres"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:81
+msgid "Organize audiobooks, lectures, etc."
+msgstr "Organitza audiollibres, conferències, etc."
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:82 ../data/addin-xml-strings.cs:87
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:117 ../data/addin-xml-strings.cs:132
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:190 ../data/addin-xml-strings.cs:195
+msgid "Core"
+msgstr "Nucli"
+
+# N.T.: Títol de preferències
+#. ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:85
+msgid "Audio CD Support"
+msgstr "Compatibilitat amb CD d'àudio"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:86
+msgid "Listen to and rip Audio CDs."
+msgstr "Escoleu i extraieu CD d'àudio."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.BooScript/Banshee.BooScript.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:90
+msgid "Boo Scripting"
+msgstr "Scripts en Boo"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:91
+msgid "Customize and extend Banshee with Boo-language scripts."
+msgstr "Personalitza i estén el Banshee amb el llenguatge de scripts Boo."
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:92 ../data/addin-xml-strings.cs:97
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:102 ../data/addin-xml-strings.cs:107
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:122 ../data/addin-xml-strings.cs:147
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:156 ../data/addin-xml-strings.cs:166
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:171 ../data/addin-xml-strings.cs:176
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:185 ../data/addin-xml-strings.cs:214
+msgid "Utilities"
+msgstr "Utilitats"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Bpm/Banshee.Bpm.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:95
+msgid "BPM Detection"
+msgstr "Detecció BPM"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:96
+msgid "Detect the beats per minute (BPM) of your music."
+msgstr "Detecta els batecs per minut (BPM) de la vostra música."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.CoverArt/Banshee.CoverArt.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:100
+msgid "Cover Art Fetching"
+msgstr "Obtenció de cobertes"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:101
+msgid "Fetch cover art for all items in your library."
+msgstr "Obté les cobertes per tots els elements de la vostra biblioteca."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:105
+msgid "DAAP Sharing"
+msgstr "Compartició DAAP"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:106
+msgid "Browse and listen to music shared over your local network."
+msgstr "Navegueu i escolteu música compartida en la vostra xarxa local."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:110
+msgid "eMusic Import"
+msgstr "Importació eMusic"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:111
+msgid "Download and import music purchased from eMusic"
+msgstr "Baixa i importa música comprada a eMusic"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.FileSystemQueue/Banshee.FileSystemQueue.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:115
+msgid "File System Preview Queue"
+msgstr "Cua de previsualització del sistema de fitxers"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:116
+msgid "Preview files without importing to your library."
+msgstr "Previsualitza fitxers sense importar-los en la biblioteca."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:120
+msgid "Metadata Fixup"
+msgstr "Reparació de les metadades"
+
+# TODO: Bulk -> en masa o bé en bloc?
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:121
+msgid "Fix broken and missing metadata using bulk operations"
+msgstr ""
+"Repara les metadades malmeses i que manquen utilitzant operacions en bloc"
+
+# N.T.: No es tradueix ja que és nom propi
+#. ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:125
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeSource.cs:58
+msgid "Internet Archive"
+msgstr "Internet Archive"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:126
+msgid "Browse and search the Internet Archive's vast media collection."
+msgstr "Navega i cerca l'enorme col·lecció multimèdia de l'Internet Archive."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:130
+msgid "Internet Radio"
+msgstr "Ràdio per Internet"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:131
+msgid "Listen to and organize Internet Radio stations."
+msgstr "Escolteu i organitzeu les emissores de ràdio d'Internet"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:135
+msgid "Last.fm Scrobbling"
+msgstr "«Scrobbling» del Last.fm"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:136
+msgid "Last.fm scrobbling and context pane recommendations."
+msgstr "«Scrobbling» del Last.fm i recomanacions del panell contextual"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:140
+msgid "Last.fm Radio"
+msgstr "Ràdio Last.fm"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:141
+msgid "Last.fm streaming radio for paid subscribers."
+msgstr "Flux de ràdio de Last.fm "
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.LibraryWatcher/Banshee.LibraryWatcher.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:145
+msgid "Library Watcher"
+msgstr "Monitor de la biblioteca"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:146
+msgid "Automatically update music and video libraries"
+msgstr "Actualitza automàticament les biblioteques de música i vídeo"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/Banshee.MeeGo.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:150
+msgid "MeeGo Support"
+msgstr "Compatibilitat amb MeeGo"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:151
+msgid "Provides MeeGo integration, including a custom media panel."
+msgstr ""
+"Proporciona integració amb el MeeGo, incloent-hi un tauler multimèdia "
+"personalitzat."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.MiniMode/Banshee.MiniMode.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:154
+msgid "Mini Mode"
+msgstr "Mode mini"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:155
+msgid ""
+"Control Banshee through a small window with only playback controls and track "
+"information."
+msgstr ""
+"Controla el Banshee mitjançant una finestra petita amb només els controls de "
+"reproducció i informació de la pista."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.MiroGuide/Banshee.MiroGuide.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:159
+msgid "Miro Guide Podcast Directory"
+msgstr "Directori de Podcasts Miro Guide"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:160
+msgid "Browse and subscribe to thousands of audio and video podcasts."
+msgstr "Navegueu i subscriviu-vos a milers de podcasts d'àudio i vídeo."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Mpris/Banshee.Mpris.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:164
+msgid "MPRIS D-Bus interface"
+msgstr ""
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:165
+msgid "Control Banshee using the MPRIS D-Bus interface."
+msgstr ""
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.MultimediaKeys/Banshee.MultimediaKeys.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:169
+msgid "Multimedia Keys"
+msgstr "Tecles multimèdia"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:170
+msgid "Control playback via the multimedia keys on your keyboard."
+msgstr "Controla la reproducció mitjançant les tecles multimèdia del teclat."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:174
+msgid "Notification Area Icon"
+msgstr "Icona de l'àrea de notificació"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:175
+msgid "Display an icon in the notification area for controlling Banshee."
+msgstr "Mostra una icona a l'àrea de notificació per controlar el Banshee."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.NowPlaying/Banshee.NowPlaying.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:179
+#: ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/Banshee.MeeGo/MediaPanelContents.cs:164
+#: ../src/Extensions/Banshee.NowPlaying/Banshee.NowPlaying/NowPlayingSource.cs:50
+msgid "Now Playing"
+msgstr "S'està reproduint"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:180
+msgid ""
+"Provides a source that displays embedded video and provides fullscreen video "
+"playback and controls."
+msgstr ""
+"Proporciona una font que mostra vídeo incrustat i proporciona reproducció i "
+"control del vídeo a pantalla completa."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:183
+msgid "Importers for Amarok, Rhythmbox and iTunes"
+msgstr "Importadors per a l'Amarok, el Rhythmbox i l'iTunes"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:184
+msgid "Import your library from Amarok, Rhythmbox or iTunes."
+msgstr "Importa la vostra biblioteca des de l'Amarok, el Rhythmbox o l'iTunes."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:188
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueSource.cs:58
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueSource.cs:79
+msgid "Play Queue"
+msgstr "Cua de reproducció"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:189
+msgid "Queue tracks in an ad-hoc playlist, or let the Auto DJ take over."
+msgstr ""
+"Encua les cançons en una llista de reproducció o deixa que el DJ automàtic "
+"se'n ocupi."
+
+#
+#. ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:193
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:188
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/PodcastGroupSource.cs:38
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:107
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:203
+msgid "Podcasts"
+msgstr "Podcasts"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:194
+msgid "Subscribe to podcasts and stream or download episodes."
+msgstr "Subscriu a Podcasts i fluxos o baixades d'episodis."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.RemoteAudio/Banshee.RemoteAudio.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:198
+msgid "Remote Audio"
+msgstr "Ã?udio remot"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:199
+msgid "Provides support for remote speakers like the Airport Express"
+msgstr "Proporciona compatibilitat amb altaveus remots com Airport Express"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Sample/Banshee.Sample.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:202
+#: ../src/Extensions/Banshee.Sample/Banshee.Sample/SampleSource.cs:40
+msgid "Sample"
+msgstr "Exemple"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:203
+msgid "A sample source useful to developers."
+msgstr "Una font d'exemple útil per a desenvolupadors."
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:204
+msgid "Sources"
+msgstr "Fonts"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.SqlDebugConsole/Banshee.SqlDebugConsole.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:207
+msgid "SQL Debug Console"
+msgstr "Consola de depuració SQL"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:208
+msgid "Provides a UI for monitoring Banshee's SQL usage, and running queries."
+msgstr ""
+"Proporciona una interfície per a monitoritzar l'ús del SQL del Banshee i les "
+"consultes en execució."
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:209
+msgid "Debug"
+msgstr "Depura"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Torrent/Banshee.Torrent.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:212
+msgid "Torrent Downloader"
+msgstr "Baixada de Torrent"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:213
+msgid "Support downloading BitTorrent files from podcasts."
+msgstr "Compatibilitat amb baixades de fitxers BitTorrent des de podcasts."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Wikipedia/Banshee.Wikipedia.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:217
+#: ../src/Extensions/Banshee.Wikipedia/Banshee.Wikipedia/ContextPage.cs:44
+msgid "Wikipedia"
+msgstr "Viquipèdia"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:218
+msgid "View artist information from Wikipedia in the context pane."
+msgstr ""
+"Visualitza la informació de l'artista a Viquipèdia en la subfinestra de "
+"context"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:219 ../data/addin-xml-strings.cs:224
+msgid "Context Pane"
+msgstr "Subfinestra de context"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:222
+#: ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube/ContextPage.cs:44
+msgid "YouTube"
+msgstr "YouTube"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:223
+msgid "Show related YouTube videos in the context pane"
+msgstr "Mostra vídeos del YouTube relacionats a la subfinestra de context"
+
+#: ../data/audio-profiles/aac-novell.xml.in.h:1
+msgid "3GPP"
+msgstr "3GPP"
+
+#: ../data/audio-profiles/aac-novell.xml.in.h:2
+msgid "AAC (Novell Encoder)"
+msgstr "AAC (Codificador de Novell)"
+
+#: ../data/audio-profiles/aac-novell.xml.in.h:3
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:4
+#: ../data/audio-profiles/mp3-xing.xml.in.h:2
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:3
+#: ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:4
+msgid "Bitrate"
+msgstr "Taxa de bits"
+
+#: ../data/audio-profiles/aac-novell.xml.in.h:4
+msgid "Container"
+msgstr "Contenidor"
+
+#: ../data/audio-profiles/aac-novell.xml.in.h:5
+msgid ""
+"Designed to be the successor of the MP3 format, AAC generally achieves "
+"better sound quality than MP3 at many bit rates."
+msgstr ""
+"Dissenya per ser el successor del format MP3, l'AAC normalment aconsegueix "
+"millor qualitat de so a moltes taxa de bits."
+
+#: ../data/audio-profiles/aac-novell.xml.in.h:6
+msgid "Long Term Prediction"
+msgstr "Predicció de llarg termini"
+
+#: ../data/audio-profiles/aac-novell.xml.in.h:7
+msgid "Low Complexity"
+msgstr "Complexitat baixa"
+
+#: ../data/audio-profiles/aac-novell.xml.in.h:8
+msgid "MPEG-4 ISO"
+msgstr "MPEG-4 ISO"
+
+#: ../data/audio-profiles/aac-novell.xml.in.h:9
+msgid "MPEG-4 QuickTime"
+msgstr "MPEG-4 QuickTime"
+
+#: ../data/audio-profiles/aac-novell.xml.in.h:10
+msgid "Output Format"
+msgstr "Format d'eixida"
+
+#: ../data/audio-profiles/aac-novell.xml.in.h:11
+msgid "Profile"
+msgstr "Perfil"
+
+#: ../data/audio-profiles/base.xml.in.h:1
+msgid "Channels"
+msgstr "Canals"
+
+#: ../data/audio-profiles/flac.xml.in.h:1
+msgid "Free Lossless Audio Codec"
+msgstr "Còdec lliure d'àudio sense pèrdua (FLAC)"
+
+#: ../data/audio-profiles/flac.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Free Lossless Audio Codec (FLAC) is an open source codec that compresses but "
+"does not degrade audio quality."
+msgstr ""
+"El còdec lliure d'àudio sense pèrdua (FLAC) és un còdec de codi obert que "
+"comprimeix sense degradar la qualitat de l'àudio."
+
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:1
+#: ../data/audio-profiles/mp3-xing.xml.in.h:1
+msgid ""
+"A proprietary and older, but also popular, lossy audio format that produces "
+"larger files at lower bitrates."
+msgstr ""
+"Format d'àudio amb pèrdua, antic i no lliure, però també popular, que "
+"produeix fitxers més grans a taxes de bits més baixes."
+
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:2
+msgid "Average Bitrate"
+msgstr "Taxa de bits mitjana"
+
+#
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:3
+#: ../data/audio-profiles/vorbis.xml.in.h:2
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:2
+#: ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:3
+msgid "Best"
+msgstr "Millor"
+
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:5
+msgid "Constant Bitrate"
+msgstr "Taxa de bits constant"
+
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:6
+msgid "Extreme"
+msgstr "Extrem"
+
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:7
+msgid "Insane"
+msgstr "Esbojarrat"
+
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:8
+msgid "LAME Preset"
+msgstr "Predefinició LAME"
+
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:9
+msgid "MP3 (LAME Encoder)"
+msgstr "MP3 (codificador LAME)"
+
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:10
+msgid "Medium"
+msgstr "Mitjana"
+
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:11
+msgid "Preset"
+msgstr "Predefinició"
+
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:12
+msgid "Standard"
+msgstr "Estàndard"
+
+#
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:13
+msgid "VBR Mode"
+msgstr "Mode VBR"
+
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:14
+msgid "VBR Quality"
+msgstr "Qualitat VBR"
+
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:15
+msgid "Variable Bitrate"
+msgstr "Taxa de bits variable"
+
+#
+#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:16
+#: ../data/audio-profiles/vorbis.xml.in.h:5
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:15
+#: ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:7
+msgid "Worst"
+msgstr "Pitjor"
+
+#
+#: ../data/audio-profiles/mp3-xing.xml.in.h:3
+msgid "MP3 (Xing Encoder)"
+msgstr "MP3 (codificador Xing)"
+
+#
+#: ../data/audio-profiles/vorbis.xml.in.h:1
+msgid "Audio quality"
+msgstr "Qualitat d'àudio"
+
+#: ../data/audio-profiles/vorbis.xml.in.h:3
+msgid "Ogg Vorbis"
+msgstr "Ogg Vorbis"
+
+#: ../data/audio-profiles/vorbis.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Vorbis is an open source, lossy audio codec with high quality output at a "
+"lower file size than MP3."
+msgstr ""
+"El Vorbis és un còdec d'àudio amb pèrdua, de codi obert, que ofereix una "
+"qualitat d'eixida alta amb una mida de fitxer més petita que l'MP3."
+
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:1
+msgid ""
+"A fast and efficient open source audio format offering lossless and high-"
+"quality lossy encoding with great dynamic range."
+msgstr ""
+"Un format d'àudio de codi obert, eficient i ràpid, que ofereix codificació "
+"sense pèrdua i amb pèrdua d'alta qualitat, amb un rang dinàmic."
+
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:4
+msgid "Default"
+msgstr "Per defecte"
+
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:5
+msgid "Default Compression"
+msgstr "Compressió predeterminada"
+
+#
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:6
+msgid "Extra processing"
+msgstr "Processament extra"
+
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:7
+msgid "Fast Compression"
+msgstr "Compressió ràpida"
+
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:8
+msgid "High Compression"
+msgstr "Compressió alta"
+
+#
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:9
+msgid "Highest"
+msgstr "Màxima"
+
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:10
+msgid "Lossy mode"
+msgstr "Mode amb pèrdua"
+
+#
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:11
+msgid "Mode"
+msgstr "Mode"
+
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:12
+msgid "Store MD5 sum in the file"
+msgstr "Emmagatzema la suma MD5 al fitxer"
+
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:13
+msgid "Very High Compression"
+msgstr "Compressió molt alta"
+
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:14
+msgid "Wavpack"
+msgstr "Wavpack"
+
+#: ../data/audio-profiles/wav.xml.in.h:1
+msgid ""
+"WAV+PCM is a lossless format that holds uncompressed, raw pulse-code "
+"modulated (PCM) audio."
+msgstr ""
+"El WAV+PCM és un format sense pèrdua no comprimit que conté àudio modulat "
+"(PCM)."
+
+#: ../data/audio-profiles/wav.xml.in.h:2
+msgid "Waveform PCM"
+msgstr "Waveform PCM"
+
+#: ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:1
+msgid ""
+"A proprietary lossy audio format with high quality output at a lower file "
+"size than MP3. A 96 kbps WMA is equivalent to a 128 kbps MP3."
+msgstr ""
+"Un format d'àudio amb pèrdua de propietat que ofereix una alta qualitat de "
+"eixida amb una mida de fitxer més petita que l'MP3. Un WMA a 96 kbps és "
+"equivalent a un MP3 a 128 kbps."
+
+#
+#: ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:2
+msgid "Audio Quality"
+msgstr "Qualitat d'àudio"
+
+#: ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:5
+msgid "Use a variable bitrate"
+msgstr "Utilitza una taxa de bits variable"
+
+#: ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:6
+msgid "Windows Media Audio"
+msgstr "Windows Media Audio"
+
+#
+#: ../data/desktop-files/common.desktop.in.h:1
+#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/PlayerInterface.cs:76
+#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/PlayerInterface.cs:109
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BaseClientWindow.cs:206
+#: ../src/Extensions/Banshee.MiniMode/Banshee.MiniMode/MiniModeWindow.cs:60
+msgid "Banshee Media Player"
+msgstr "Reproductor multimèdia Banshee"
+
+#: ../data/desktop-files/common.desktop.in.h:2
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:193
+msgid "Media Player"
+msgstr "Reproductor multimèdia"
+
+#
+#: ../data/desktop-files/common.desktop.in.h:3
+msgid "Play and organize your media collection"
+msgstr "Reproduïu i organitzeu la col·lecció multimèdia"
+
+#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:202 ../libbanshee/banshee-ripper.c:270
+msgid "Could not create pipeline"
+msgstr "No s'ha pogut crear el conducte"
+
+#
+#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:208
+msgid "Could not create filesrc element"
+msgstr "No s'ha pogut crear l'element «filesrc»"
+
+#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:214
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not create decodebin plugin"
+msgid "Could not create decodebin2 plugin"
+msgstr "No s'ha pogut crear el connector «decodebin»"
+
+#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:220
+msgid "Could not create audioconvert plugin"
+msgstr "No s'ha pogut crear el connector «audioconvert»"
+
+#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:226
+msgid "Could not create bpmdetect plugin"
+msgstr "No s'ha pogut crear el connector «bpmdetect»"
+
+#
+#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:232
+msgid "Could not create fakesink plugin"
+msgstr "No s'ha pogut crear el connector «fakesink»"
+
+#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:241
+#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:250 ../libbanshee/banshee-ripper.c:311
+msgid "Could not link pipeline elements"
+msgstr "No es poden enllaçar els elements del conducte"
+
+#
+#: ../libbanshee/banshee-ripper.c:276
+msgid "Could not initialize element from cdda URI"
+msgstr "No s'ha pogut inicialitzar l'element des de l'URI cdda"
+
+#: ../libbanshee/banshee-ripper.c:290
+msgid "Could not create encoder pipeline"
+msgstr "No s'ha pogut crear el conducte per al codificador"
+
+#: ../libbanshee/banshee-ripper.c:296
+msgid "Could not create queue plugin"
+msgstr "No s'ha pogut crear el connector de cua"
+
+#
+#: ../libbanshee/banshee-ripper.c:304
+msgid "Could not create filesink plugin"
+msgstr "No s'ha pogut crear el connector «filesink»"
+
+#: ../libbanshee/banshee-transcoder.c:240
+msgid "Could not create source element"
+msgstr "No s'ha pogut crear l'element font"
+
+#: ../libbanshee/banshee-transcoder.c:246
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not create 'decodebin' plugin"
+msgid "Could not create 'decodebin2' plugin"
+msgstr "No s'ha pogut crear el connector «decodebin»"
+
+#: ../libbanshee/banshee-transcoder.c:252
+msgid "Could not create sink element"
+msgstr "No s'ha pogut crear l'element «sink»"
+
+#: ../libbanshee/banshee-transcoder.c:258
+msgid "Could not create 'sinkben' plugin"
+msgstr "No s'ha pogut crear el connector «sinkben»"
+
+#: ../libbanshee/banshee-transcoder.c:264
+msgid "Could not create 'audioconvert' plugin"
+msgstr "No s'ha pogut crear el connector «audioconvert»"
+
+#: ../libbanshee/banshee-transcoder.c:270
+msgid "Could not create encoding pipeline"
+msgstr "No s'ha pogut crear el conducte de codificació"
+
+#
+#: ../libbanshee/banshee-transcoder.c:276
+msgid "Could not get sink pad from encoder"
+msgstr "No s'ha pogut crear el codificador"
+
+#: ../libbanshee/banshee-transcoder.c:341
+msgid "Could not construct pipeline"
+msgstr "No s'ha pogut crear el conducte"
+
+#
+#
+#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:65
+msgid "Write CD..."
+msgstr "Enregistra un CD..."
+
+#
+#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:66
+msgid "Write selected tracks to an audio CD"
+msgstr "Enregistra les cançons seleccionades a un CD d'àudio"
+
+#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:104
+msgid "Could not write CD"
+msgstr "No s'ha pogut escriure al CD"
+
+#
+#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:105
+msgid "Brasero could not be started"
+msgstr "No s'ha pogut iniciar el Brasero"
+
+#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/GnomeScreensaverManager.cs:79
+msgid "Fullscreen video playback active"
+msgstr "Reproducció de vídeo a pantalla completa activa"
+
+#
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/AudioCdRipper.cs:89
+msgid "Could not find an encoder for ripping."
+msgstr "No s'ha pogut trobar un codificador per a extreure."
+
+#
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/AudioCdRipper.cs:108
+msgid "Could not create CD ripping driver."
+msgstr "No s'ha pogut crear el controlador de l'extractor de CD."
+
+#
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/BpmDetector.cs:71
+msgid "Could not create BPM detection driver."
+msgstr "No s'ha pogut crear el controlador de detecció BPM."
+
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:82
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:766
+msgid "Enable _gapless playback"
+msgstr "Ha_bilita el mode de reproducció sense salts"
+
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:83
+msgid ""
+"Eliminate the small playback gap on track change. Useful for concept albums "
+"and classical music"
+msgstr ""
+"Suprimeix el petit salt de reproducció al canviar de pista. �til per a "
+"àlbums conceptuals i música clàssica"
+
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:150
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:187
+msgid "Could not initialize GStreamer library"
+msgstr "No s'ha pogut inicialitzar la biblioteca del GStreamer"
+
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:430
+msgid "Unknown Error"
+msgstr "Error desconegut"
+
+#
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:760
+msgid "_Enable ReplayGain correction"
+msgstr "_Habilita la correcció d'errors ReplayGain"
+
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:761
+msgid ""
+"For tracks that have ReplayGain data, automatically scale (normalize) "
+"playback volume"
+msgstr ""
+"Per a cançons que disposen de dades ReplayGain, escala automàticament "
+"(normalitza) el volum de reproducció"
+
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:767
+msgid ""
+"Eliminate the small playback gap on track change. Useful for concept albums "
+"and classical music."
+msgstr ""
+"Suprimeix el petit salt de reproducció al canviar de pista. �til per a "
+"àlbums conceptuals i música clàssica."
+
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/Transcoder.cs:63
+msgid "Could not create transcoder"
+msgstr "No s'ha pogut crear el codificador"
+
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:222
+msgid "GStreamer# 0.10"
+msgstr "GStreamer# 0.10"
+
+#: ../src/Backends/Banshee.Osx/Banshee.OsxBackend/OsxService.cs:91
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:132
+msgid "_Close"
+msgstr "_Tanca"
+
+#: ../src/Backends/Banshee.Osx/Banshee.OsxBackend/OsxService.cs:92
+#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/PlayerInterface.cs:238
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/FixSource.cs:79
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:133
+msgid "Close"
+msgstr "Tanca"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:148
+msgid "Help Options"
+msgstr "Opcions d'ajuda"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:149
+msgid "Show this help"
+msgstr "Mostra esta ajuda"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:150
+msgid "Show options for controlling playback"
+msgstr "Mostra les opcions per a controlar la reproducció"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:151
+msgid "Show options for querying the playing track"
+msgstr "Mostra les opcions per a consultar la cançó en reproducció"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:152
+msgid "Show options for querying the playing engine"
+msgstr "Mostra les opcions per a consultar el motor de reproducció"
+
+#
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:153
+msgid "Show options for the user interface"
+msgstr "Mostra les opcions per a la interfície d'usuari"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:154
+msgid "Show options for developers and debugging"
+msgstr "Mostra les opcions per a desenvolupadors i depuració"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:155
+msgid "Show all option groups"
+msgstr "Mostra tots els grups d'opcions"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:156
+msgid "Show version information"
+msgstr "Mostra la informació de la versió"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:159
+msgid "Playback Control Options"
+msgstr "Opcions de control de la reproducció"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:160
+msgid ""
+"Play the next track, optionally restarting if the 'restart' value is set"
+msgstr ""
+"Reprodueix la cançó següent, tornant a començar opcionalment si el valor "
+"«reinicia» està establit"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:161
+msgid ""
+"Play the previous track, optionally restarting if the 'restart value is set"
+msgstr ""
+"Reprodueix la cançó anterior, tornant a començar opcionalment si el valor "
+"«reinicia» està establit"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:162
+msgid ""
+"If the current song has been played longer than 4 seconds then restart it, "
+"otherwise the same as --previous"
+msgstr ""
+"Si la cançó actual s'ha estat reproduint durant més de 4 segons reinicia-la, "
+"si no, el mateix que --previous"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:163
+msgid "Automatically start playing any tracks enqueued on the command line"
+msgstr ""
+"Inicia automàticament la reproducció de qualsevol cançó en la línia d'ordes"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:164
+msgid "Start playback"
+msgstr "Inicia la reproducció"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:165
+msgid "Pause playback"
+msgstr "Fes una pausa en la reproducció"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:166
+msgid "Toggle playback"
+msgstr "Commuta el mode de reproducció"
+
+#
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:167
+msgid "Completely stop playback"
+msgstr "Atura completament la reproducció"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:169
+msgid ""
+"Enable or disable playback stopping after the currently playing track (value "
+"should be either 'true' or 'false')"
+msgstr ""
+"Habilita o inhabilita l'aturada de reproducció després de la cançó actual en "
+"reproducció (el valor ha de ser «cert» o «fals»)"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:170
+msgid "Set the playback volume (0-100), prefix with +/- for relative values"
+msgstr ""
+"Estableix el volum de reproducció (0-100), utilitzeu els prefixos +/- per a "
+"valors relatius"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:171
+msgid "Seek to a specific point (seconds, float)"
+msgstr "Vés a un punt concret de l'element actual (segons, coma flotant)"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:172
+msgid "Set the currently played track's rating (0 to 5)"
+msgstr "Estableix la valoració (0 a 5) per la canço que s'està reproduint"
+
+#
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:175
+msgid "Player Engine Query Options"
+msgstr "Opcions de consulta del motor del reproductor"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:176
+msgid "Current player state"
+msgstr "Estat actual del reproductor"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:177
+msgid "Last player state"
+msgstr "Darrer estat del reproductor"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:178
+msgid "Query whether the player can be paused"
+msgstr "Consulta si es pot fer una pausa en el reproductor"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:179
+msgid "Query whether the player can seek"
+msgstr "Consulta si es pot fer cerques a un punt concret"
+
+#
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:180
+msgid "Player volume"
+msgstr "Volum del reproductor"
+
+#
+#
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:181
+msgid "Player position in currently playing track"
+msgstr "Posició del reproductor en la cançó que s'està reproduint"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:184
+msgid "Playing Track Metadata Query Options"
+msgstr "Opcions de consulta de metadades de la cançó en reproducció"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:185
+msgid "URI"
+msgstr "URI"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:186
+#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:161
+#: ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/Banshee.MeeGo/SearchEntry.cs:89
+msgid "Artist Name"
+msgstr "Nom de l'artista"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:187
+#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:163
+#: ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/Banshee.MeeGo/SearchEntry.cs:90
+msgid "Album Title"
+msgstr "Títol de l'àlbum"
+
+#
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:188
+#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:160
+#: ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/Banshee.MeeGo/SearchEntry.cs:88
+msgid "Track Title"
+msgstr "Títol de la cançó"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:189
+msgid "Duration"
+msgstr "Durada"
+
+#
+#
+#
+#. Translators: noun
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:190
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:117
+msgid "Track Number"
+msgstr "Número de la cançó"
+
+#
+#. Translators: noun
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:191
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:126
+msgid "Track Count"
+msgstr "Nombre de reproduccions de la cançó"
+
+#
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:192
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:149
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:114
+msgid "Disc Number"
+msgstr "Número del disc"
+
+#
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:193
+#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:165
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:113
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:177
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:78
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:132
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:77
+#: ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/Banshee.MeeGo/SearchEntry.cs:92
+msgid "Year"
+msgstr "Any"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:194
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:230
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:131
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:60
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Sort.cs:96
+msgid "Rating"
+msgstr "Valoració"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:195
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:322
+msgid "Score"
+msgstr "Puntuació"
+
+#. Translators: noun
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:196
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:143
+msgid "Bit Rate"
+msgstr "Taxa de bits"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:199
+msgid "User Interface Options"
+msgstr "Opcions de la interfície d'usuari"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:200
+msgid "Present the user interface on the active workspace"
+msgstr "Presenta la interfície d'usuari en l'espai de treball actiu"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:201
+msgid "Enter the full-screen mode"
+msgstr "Entra al mode de pantalla completa"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:202
+msgid "Hide the user interface"
+msgstr "Amaga la interfície d'usuari"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:203
+msgid "Do not present the user interface, regardless of any other options"
+msgstr ""
+"No presentis la interfície d'usuari, independentment de qualsevol altre opció"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:204
+msgid "Present the import media dialog box"
+msgstr "Presenta la capsa de diàleg d'importació d'elements multimèdia"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:205
+msgid "Present the about dialog"
+msgstr "Presenta la capsa de diàleg en quant a"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:206
+msgid "Present the open location dialog"
+msgstr "Presenta la capsa de diàleg obri una ubicació"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:207
+msgid "Present the preferences dialog"
+msgstr "Presenta la capsa de diàleg de les preferències"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:210
+msgid "Debugging and Development Options"
+msgstr "Opcions de desenvolupament i depuració"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:211
+msgid "Enable general debugging features"
+msgstr "Habilita les característiques generals de depuració"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:212
+msgid "Enable debugging output of SQL queries"
+msgstr "Habilita la eixida de depuració de les consultes SQL"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:213
+msgid "Enable debugging output of Mono.Addins"
+msgstr "Habilita la eixida de depuració de Mono.Addins"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:214
+msgid "Specify an alternate database to use"
+msgstr "Especifica la base de dades alternativa a utilitzar"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:215
+msgid "Specify an alternate key, default is /apps/banshee-1/"
+msgstr "Especifiqueu una clau alternativa, per defecte és /apps/banshee-1/"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:216
+msgid ""
+"Optimize instance for running uninstalled; most notably, this will create an "
+"alternate Mono.Addins database in the working directory"
+msgstr ""
+"Optimitza la instància per executar-se sense ser instal·lada; això crearà "
+"una base de dades alternativa per a Mono.Addins al directori de treball"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:218
+msgid "Disable DBus support completely"
+msgstr "Inhabilita completament la compatibilitat amb DBus"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:220
+#, csharp-format
+msgid "Skip loading a custom gtkrc file ({0}) if it exists"
+msgstr "Omet la càrrega d'un fitxer gtkrc personalitzat ({0}) si existeix"
+
+#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:251
+#, csharp-format
+msgid "The following help arguments are invalid: {0}"
+msgstr "Els següents arguments d'ajuda no són vàlids: {0}"
+
+#
+#
+#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/AlbumDialog.cs:77
+msgid "Play Album"
+msgstr "Reprodueix l'àlbum"
+
+#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/BaseDialog.cs:83
+msgid "En_queue"
+msgstr "_En cua"
+
+#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/BaseDialog.cs:86
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:66
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:196
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:86
+msgid "_Play"
+msgstr "_Reprodueix"
+
+#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/MuinsheeActions.cs:47
+msgid "Play _Song"
+msgstr "Re_produeix la cançó"
+
+#
+#
+#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/MuinsheeActions.cs:48
+msgid "Add a song to the playlist"
+msgstr "Afig una cançó a la llista de reproducció"
+
+#
+#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/MuinsheeActions.cs:52
+msgid "Play _Album"
+msgstr "R_eprodueix l'àlbum"
+
+#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/MuinsheeActions.cs:53
+msgid "Add an album to the playlist"
+msgstr "Afegei_x un àlbum a la llista de reproducció"
+
+#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/PlayerInterface.cs:267
+#, csharp-format
+msgid "{0} remaining"
+msgstr "{0} restants"
+
+#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/SongDialog.cs:53
+msgid "Play Song"
+msgstr "Reprodueix la cançó"
+
+#. Translators: this is a verb (command), not a noun (things)
+#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/PlayerInterface.cs:447
+msgid "Search"
+msgstr "Cerca:"
+
+#
+#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:159
+#: ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/Banshee.MeeGo/SearchEntry.cs:87
+msgid "Artist, Album, or Title"
+msgstr "Artista, àlbum o títol"
+
+#
+#. Alias for %album_artist%
+#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:162
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:72
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:78
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:82
+msgid "Album Artist"
+msgstr "Artista de l'àlbum"
+
+#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:164
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:98
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:185
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:364
+#: ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/Banshee.MeeGo/SearchEntry.cs:91
+msgid "Genre"
+msgstr "Gènere"
+
+#
+#. Translators: noun
+#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:166
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:214
+msgid "Comment"
+msgstr "Comentari"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Base/CoverArtSpec.cs:43
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/ArtistInfo.cs:37
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdDiscModel.cs:100
+#: ../src/Extensions/Banshee.CoverArt/Banshee.CoverArt/CoverArtJob.cs:137
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:90
+msgid "Unknown Artist"
+msgstr "Artista desconegut"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Base/CoverArtSpec.cs:45
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/AlbumInfo.cs:40
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdDiscModel.cs:101
+#: ../src/Extensions/Banshee.CoverArt/Banshee.CoverArt/CoverArtJob.cs:136
+msgid "Unknown Album"
+msgstr "Ã?lbum desconegut"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:49
+msgid "Unknown Title"
+msgstr "Títol desconegut"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:186
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:91
+msgid "Various Artists"
+msgstr "Artistes diversos"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:342
+msgid "Stream location not found"
+msgstr "No s'ha trobat la ubicació del flux"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:342
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:324
+msgid "File not found"
+msgstr "No s'ha trobat el fitxer"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:344
+msgid "Codec for playing this media type not available"
+msgstr "No es troba disponible el còdec per a reproduir este tipus de medi"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:346
+msgid "File protected by Digital Rights Management (DRM)"
+msgstr "Fitxer protegit amb Gestió de Drets Digitals"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:348
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Error desconegut"
+
+#. TODO turn this into a PrimarySource-owned delegate?
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:417
+msgid "_Restart Podcast"
+msgstr "_Reinicia el Podcast"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:418
+msgid "_Restart Audiobook"
+msgstr "_Reinicia l'audiollibre"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:419
+msgid "_Restart Video"
+msgstr "_Reinicia el vídeo"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:420
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:86
+msgid "_Restart Song"
+msgstr "_Reinicia la cançó"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:421
+msgid "_Restart Item"
+msgstr "_Reinicia l'element"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:437
+msgid "_Jump to Playing Podcast"
+msgstr "S_alta al Podcast que s'està reproduint"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:438
+msgid "_Jump to Playing Audiobook"
+msgstr "S_alta a l'audiollibre que s'està reproduint"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:439
+msgid "_Jump to Playing Video"
+msgstr "S_alta al vídeo que s'està reproduint"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:440
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:82
+msgid "_Jump to Playing Song"
+msgstr "S_alta a la cançó que s'està reproduint"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:441
+msgid "_Jump to Playing Item"
+msgstr "S_alta a l'element que s'està reproduint"
+
+#. Translators: This is used to generate bookmark names. {0} is track title, {1} is minutes
+#. (possibly more than two digits) and {2} is seconds (between 00 and 60).
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/Bookmark.cs:173
+#, csharp-format
+msgid "{0} ({1}:{2:00})"
+msgstr "{0} ({1}:{2:00})"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseAlbumListModel.cs:70
+#, csharp-format
+msgid "All Albums ({0})"
+msgstr "Tots els àlbums ({0})"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseArtistListModel.cs:69
+#, csharp-format
+msgid "All Artists ({0})"
+msgstr "Tots els artistes ({0})"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseQueryFilterModel.cs:48
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:90
+msgid "Value"
+msgstr "Valor"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByAlbum.cs:50
+msgid "Shuffle by A_lbum"
+msgstr "Or_dre aleatori per àlbum"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByAlbum.cs:51
+msgid "by album"
+msgstr "per àlbum"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByAlbum.cs:52
+msgid "Play all songs from an album, then randomly choose another album"
+msgstr ""
+"Reprodueix totes les cançons d'un àlbum, i llavors escolleix un altre àlbum "
+"aleatòriament"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByArtist.cs:49
+msgid "Shuffle by A_rtist"
+msgstr "Orde a_leatori per artista"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByArtist.cs:50
+msgid "by artist"
+msgstr "per artista"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByArtist.cs:51
+msgid "Play all songs by an artist, then randomly choose another artist"
+msgstr ""
+"Reprodueix totes les cançons d'un artista, i llavors escolleix un altre "
+"artista aleatòriament"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByOff.cs:36
+msgid "Shuffle _Off"
+msgstr "O_rdre aleatori"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByOff.cs:37
+msgid "manually"
+msgstr "manualment"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByOff.cs:38
+msgid "Do not shuffle playlist"
+msgstr "No reproduïsques en orde aleatori la llista de reproducció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByRating.cs:46
+msgid "Shuffle by _Rating"
+msgstr "_Orde aleatori per valoració"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByRating.cs:47
+msgid "by rating"
+msgstr "per valoració"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByRating.cs:48
+msgid "Play songs randomly, prefer higher rated songs"
+msgstr ""
+"Reprodueix les cançons aleatòriament, prioritzant a les cançons millor "
+"valorades"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByScore.cs:42
+msgid "Shuffle by S_core"
+msgstr "Orde aleatori per _puntuació"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByScore.cs:43
+msgid "by score"
+msgstr "per puntuació"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByScore.cs:44
+msgid "Play songs randomly, prefer higher scored songs"
+msgstr ""
+"Reprodueix les cançons aleatòriament, prioritzant a les cançons millor "
+"puntuades"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByTrack.cs:47
+msgid "Shuffle by _Song"
+msgstr "_Orde aleatori per cançó"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByTrack.cs:48
+msgid "by song"
+msgstr "per cançó"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByTrack.cs:49
+msgid "Play songs randomly from the playlist"
+msgstr "Reprodueix les cançons de la llista de reproducció en orde aleatori"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:132
+msgid "Scanning for media"
+msgstr "S'estan cercant elements multimèdia"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:182
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:1382
+msgid "Scanning..."
+msgstr "S'està escanejant..."
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:198
+#, csharp-format
+msgid "Scanning ({0} files)..."
+msgstr "S'està escanejant ({0} fitxers)..."
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:232
+msgid "Importing Media"
+msgstr "S'estan important elements multimèdia"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:239
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/ThreadPoolImportSource.cs:119
+msgid "The import process is currently running. Would you like to stop it?"
+msgstr "El procés d'importació s'està executant. Voleu aturar-lo?"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:245
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/ThreadPoolImportSource.cs:81
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdRipper.cs:185
+#, csharp-format
+msgid "Importing {0} of {1}"
+msgstr "S'està important {0} de {1}"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/RescanPipeline.cs:79
+#, csharp-format
+msgid "Rescanning {0} of {1}"
+msgstr "S'està escanejant {0} de {1}"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:234
+msgid "Upgrading your Banshee Database"
+msgstr "S'està actualitzant la base de dades del Banshee"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:235
+msgid ""
+"Please wait while your old Banshee database is migrated to the new format."
+msgstr ""
+"Espereu mentre la base de dades antiga del Banshee es migra al format nou."
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:1379
+msgid "Refreshing Metadata"
+msgstr "S'estan actualitzant les metadades"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:252
+msgid "Classical"
+msgstr "Clàssic"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:255
+msgid "Club"
+msgstr "Club"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:258
+msgid "Dance"
+msgstr "Ball"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:261
+msgid "Full Bass"
+msgstr "Màxim de greus"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:264
+msgid "Full Bass and Treble"
+msgstr "Màxim de greus i aguts"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:267
+msgid "Full Treble"
+msgstr "Màxim d'aguts"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:270
+msgid "Laptop Speakers and Headphones"
+msgstr "Altaveus i auriculars de l'ordinador portàtil"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:273
+msgid "Large Hall"
+msgstr "Auditori gran"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:276
+msgid "Live"
+msgstr "Directe"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:279
+msgid "Party"
+msgstr "Festa"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:282
+msgid "Pop"
+msgstr "Pop"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:285
+msgid "Reggae"
+msgstr "Reggae"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:288
+msgid "Rock"
+msgstr "Rock"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:291
+msgid "Ska"
+msgstr "Ska"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:294
+msgid "Soft"
+msgstr "Suau"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:297
+msgid "Soft Rock"
+msgstr "Rock suau"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Equalizer/EqualizerManager.cs:300
+msgid "Techno"
+msgstr "Tecno"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/HomeDirectoryImportSource.cs:48
+msgid "Home Folder"
+msgstr "Carpeta de l'usuari"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:58
+msgid "Remove From Library"
+msgstr "Suprimeix de la biblioteca"
+
+# N.T.: Molt millor amb cometes ja que el nom de la carpeta és en majúscules
+#. Translators: {0} is the library name, eg 'Music Library' or 'Podcasts'
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:65
+#, csharp-format
+msgid "{0} Folder"
+msgstr "Carpeta «{0}»"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:67
+msgid "Track Artist"
+msgstr "Artista de la cançó"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:83
+msgid "Album Artist Initial"
+msgstr "Artista inicial de l'àlbum"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:88
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:199
+msgid "Conductor"
+msgstr "Conductor"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:93
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:192
+msgid "Composer"
+msgstr "Compositor"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:103
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:92
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:360
+msgid "Album"
+msgstr "Ã?lbum"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:108
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:73
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:127
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:76
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Sort.cs:97
+msgid "Title"
+msgstr "Títol"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:119
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:84
+msgid "Count"
+msgstr "Nombre"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:125
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:90
+msgid "Number"
+msgstr "Número"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:131
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:96
+msgid "Count (unsorted)"
+msgstr "Nombre (desordenat)"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:137
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:102
+msgid "Number (unsorted)"
+msgstr "Número (desordenat)"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:143
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:108
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:108
+msgid "Disc Count"
+msgstr "Nombre de discs"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:155
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:206
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:120
+msgid "Grouping"
+msgstr "Agrupació"
+
+#
+#. Catalog.GetString ("Music Library")
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:59
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/MusicGroupSource.cs:39
+msgid "Music"
+msgstr "Música"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:65
+msgid "Search your music"
+msgstr "Cerqueu en la música"
+
+#. Misc section
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:79
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/PreferenceService.cs:65
+msgid "Miscellaneous"
+msgstr "Miscel·lània"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:82
+msgid "_Sort an artist's albums by year, not title"
+msgstr "_Ordena els àlbums de l'artista per any, no per títol"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:92
+#, csharp-format
+msgid "{0} song"
+msgid_plural "{0} songs"
+msgstr[0] "{0} cançó"
+msgstr[1] "{0} cançons"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:114
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:91
+msgid "Favorites"
+msgstr "Preferits"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:115
+msgid "Songs rated four and five stars"
+msgstr "Cançons amb valoració de quatre i cinc estrelles"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:119
+msgid "Recent Favorites"
+msgstr "Preferits recents"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:120
+msgid "Songs listened to often in the past week"
+msgstr "Cançons escoltades sovint la setmana passada"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:124
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Sort.cs:95
+msgid "Recently Added"
+msgstr "Afegits recentment"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:125
+msgid "Songs imported within the last week"
+msgstr "Cançons importades durant la darrera setmana"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:129
+msgid "Unheard"
+msgstr "No escoltats"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:130
+msgid "Songs that have not been played or skipped"
+msgstr "Cançons que no s'han escoltat o s'han omés"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:137
+msgid "Neglected Favorites"
+msgstr "Preferits abandonats"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:138
+msgid "Favorites not played in over two months"
+msgstr "Preferits que no s'han escoltat durant més de dos mesos"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:142
+msgid "Least Favorite"
+msgstr "Els menys preferits"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:143
+msgid "Songs rated one or two stars or that you have frequently skipped"
+msgstr ""
+"Cançons amb valoració d'una o dues estrelles o que heu omés freqüentment"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:147
+msgid "700 MB of Favorites"
+msgstr "700 MB de preferits"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:148
+msgid "A data CD worth of favorite songs"
+msgstr "Un CD de dades ple de cançons preferides"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:153
+msgid "80 Minutes of Favorites"
+msgstr "80 minuts de preferits"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:154
+msgid "An audio CD worth of favorite songs"
+msgstr "Un CD d'àudio ple de cançons preferides"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:159
+msgid "Unrated"
+msgstr "Sense valoració"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:160
+msgid "Songs that haven't been rated"
+msgstr "Cançons que ha no han estat valorades"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/ThreadPoolImportSource.cs:56
+msgid "Importing Songs"
+msgstr "S'estan important les cançons"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/ThreadPoolImportSource.cs:113
+#, csharp-format
+msgid "Importing From {0}"
+msgstr "S'està important des de {0}"
+
+#. Catalog.GetString ("Video Library")
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:43
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/VideoGroupSource.cs:38
+msgid "Videos"
+msgstr "Vídeos"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:48
+msgid "Search your videos"
+msgstr "Cerqueu en els vídeos"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:65
+msgid "Produced By"
+msgstr "Produït per"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:70
+#, csharp-format
+msgid "{0} video"
+msgid_plural "{0} videos"
+msgstr[0] "{0} vídeo"
+msgstr[1] "{0} vídeos"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:92
+msgid "Videos rated four and five stars"
+msgstr "Vídeos amb valoració de quatre i cinc estrelles"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:96
+msgid "Unwatched"
+msgstr "No visualitzats"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:97
+msgid "Videos that haven't been played yet"
+msgstr "Vídeos que encara no s'han visualitzat"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/PlayerEngineService.cs:98
+msgid "Default player engine"
+msgstr "Motor de reproducció predeterminat"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/PlayerEngineService.cs:105
+msgid ""
+"No player engines were found. Please ensure Banshee has been cleanly "
+"installed."
+msgstr ""
+"No s'ha trobat cap motor de reproducció. Assegureu-vos que el Banshee s'ha "
+"instal·lat correctament."
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/PlayerEngineService.cs:347
+msgid "Problem with Player Engine"
+msgstr "Hi ha un problema amb el motor de reproducció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/TranscoderService.cs:135
+#, csharp-format
+msgid "Converting {0} of {1}"
+msgstr "S'està convertint {0} de {1}"
+
+#
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/TranscoderService.cs:135
+msgid "Initializing"
+msgstr "S'està inicialitzant"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/TranscoderService.cs:138
+msgid ""
+"Files are currently being converted to another format. Would you like to "
+"stop this?"
+msgstr ""
+"Ara mateix s'estan convertint fitxers a altres formats d'àudio. Voleu aturar-"
+"ho?"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataJob.cs:52
+msgid "Saving Metadata to File"
+msgstr "S'estan desant les metadades al fitxer"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:49
+msgid "Write _metadata to files"
+msgstr "Escriu les _metadades als fitxers"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:50
+msgid "Save tags and other metadata inside supported media files"
+msgstr ""
+"Alça les etiquetes i altres metadades dins dels fitxers multimèdia compatible"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:55
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:174
+msgid "Write _ratings and play counts to files"
+msgstr "Escriu les _valoracions i el nombre de reproduccions als fitxers"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:56
+msgid ""
+"Enable this option to save rating and playcount metadata inside supported "
+"audio files"
+msgstr ""
+"Habiliteu esta opció per a alçar les valoracions i les metadades del "
+"nombre de reproduccions dins dels fitxers d'àudio compatibles"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:60
+msgid "_Update file and folder names"
+msgstr "_Actualitza els noms de fitxers i carpetes"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:61
+msgid "Rename files and folders according to media metadata"
+msgstr "Reanomena els fitxers i les carpetes segons les metadades."
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:175
+msgid ""
+"Enable this option to save rating and play count metadata inside supported "
+"audio files whenever the rating is changed."
+msgstr ""
+"Habiliteu esta opció per a alçar les metadades de valoracions i el nombre "
+"de reproduccions dins dels fitxers d'àudio compatibles quan es canvie la "
+"valoració."
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:176
+msgid "Import _ratings"
+msgstr "Importa les _valoracions"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:177
+msgid "Import play _counts"
+msgstr "Importa el nombre de reproduccions"
+
+#. disabled by default
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metrics/BansheeMetrics.cs:302
+msgid "Improve Banshee by sending anonymous usage data"
+msgstr "Milloreu el Banshee enviant dades d'ús anònimes"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Networking/Network.cs:52
+msgid "There is no available network connection"
+msgstr "No hi ha cap connexió de xarxa disponible"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Networking/Network.cs:78
+msgid "Cannot connect to NetworkManager or Wicd"
+msgstr "No s'ha pogut connectar al NetworkManager ni al Wicd"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Networking/Network.cs:79
+msgid "An available, working network connection will be assumed"
+msgstr ""
+"S'assumeix que es troba disponible una connexió de xarxa en funcionament"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Networking/Network.cs:159
+msgid "_Disable features requiring Internet access"
+msgstr "_Inhabilita les funcions que requereixen accés a Internet"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Networking/Network.cs:160
+msgid ""
+"Some features require a broadband Internet connection such as Last.fm or "
+"cover art fetching"
+msgstr ""
+"Algunes funcions, com Last.fm o baixar les cobertes dels àlbums, necessiten "
+"una connexió a Internet de banda d'ampla"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/AbstractPlaylistSource.cs:160
+msgid "Search this playlist"
+msgstr "Cerca esta llista de reproducció intel·ligent"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/AbstractPlaylistSource.cs:229
+msgid "The track's rating was set differently on the device and in Banshee"
+msgstr "La valoració de la cançó és diferent en el dispositiu que al Banshee"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:59
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:309
+msgid "Playlist"
+msgstr "Llista de reproducció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:134
+msgid "Remove From Playlist"
+msgstr "Suprimeix de la llista de reproducció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:135
+msgid "Delete Playlist"
+msgstr "Suprimeix la llista de reproducció"
+
+#. TODO generate name based on the track selection, or begin editing it
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:386
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:392
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:176
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:95
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:394
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/SourceView.cs:500
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/SourceView_DragAndDrop.cs:213
+msgid "New Playlist"
+msgstr "Llista de reproducció nova"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlists.Formats/AsfReferencePlaylistFormat.cs:43
+msgid "Windows Media ASX"
+msgstr "Windows Media ASX"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlists.Formats/AsxPlaylistFormat.cs:46
+msgid "Windows Media ASX (*.asx)"
+msgstr "Windows Media Audio (*.asx)"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlists.Formats/M3uPlaylistFormat.cs:44
+msgid "MPEG Version 3.0 Extended (*.m3u)"
+msgstr "MPEG versió 3.0 ampliada (*.m3u)"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlists.Formats/PlsPlaylistFormat.cs:53
+msgid "Shoutcast Playlist version 2 (*.pls)"
+msgstr "Llista de reproducció Shoutcast versió 2 (*.pls)"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlists.Formats/XspfPlaylistFormat.cs:44
+msgid "XML Shareable Playlist Format version 1 (*.xspf)"
+msgstr "Llista de reproducció compartible Shoutcast versió 1 (*.xspf)"
+
+#
+#. Pages (tabs)
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/PreferenceService.cs:50
+msgid "General"
+msgstr "General"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/PreferenceService.cs:51
+msgid "Source Specific"
+msgstr "Específic de la font"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/PreferenceService.cs:52
+msgid "Extensions"
+msgstr "Extensions"
+
+#
+#. General policies
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/PreferenceService.cs:55
+msgid "File Policies"
+msgstr "Polítiques de fitxers"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/PreferenceService.cs:58
+msgid "Co_py files to media folders when importing"
+msgstr "En importar c_opia els fitxers a la carpeta d'elements multimèdia"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:63
+msgid "items"
+msgstr "elements"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:64
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/TimeSpanQueryValueEntry.cs:60
+msgid "minutes"
+msgstr "minuts"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:65
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/TimeSpanQueryValueEntry.cs:61
+msgid "hours"
+msgstr "hores"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:66
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/FileSizeQueryValueEntry.cs:63
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:67
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/FileSizeQueryValueEntry.cs:64
+msgid "GB"
+msgstr "GB"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:74
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:361
+msgid "Artist"
+msgstr "Artista"
+
+#
+#. Translators: These are unique search aliases for "artist". You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:76
+msgid "artist"
+msgstr "artista"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:76
+msgid "by"
+msgstr "per"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:76
+msgid "artists"
+msgstr "artistes"
+
+#
+#. Translators: These are unique search aliases for "album artist". You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:84
+msgid "albumartist"
+msgstr "artistalàlbum"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:84
+msgid "compilationartist"
+msgstr "artistarecopilació"
+
+#
+#. Translators: These are unique search aliases for "album". You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:94
+msgid "album"
+msgstr "àlbum"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:94
+msgid "on"
+msgstr "al"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:94
+msgid "from"
+msgstr "desde"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:100
+msgid "Disc"
+msgstr "Disc"
+
+#
+#. Translators: These are unique search fields (and nouns). You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:102
+msgid "disc"
+msgstr "disc"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:102
+msgid "cd"
+msgstr "cd"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:102
+msgid "discnum"
+msgstr "númdisc"
+
+#
+#
+#. Translators: These are unique search fields (and nouns). You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:110
+msgid "discs"
+msgstr "discs"
+
+# N.T.: Les sigles en català no fan plural
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:110
+msgid "cds"
+msgstr "cd"
+
+#
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:119
+msgid "track"
+msgstr "cançó"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:119
+msgid "trackno"
+msgstr "númcançó"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:119
+msgid "tracknum"
+msgstr "númerocançó"
+
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:128
+msgid "tracks"
+msgstr "cançons"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:128
+msgid "trackcount"
+msgstr "nombrecançó"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:134
+msgid "Beats per Minute"
+msgstr "Batecs per minut"
+
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:136
+msgid "bpm"
+msgstr "bpm"
+
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:145
+msgid "bitrate"
+msgstr "taxadebits"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:145
+msgid "kbs"
+msgstr "kbs"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:145
+msgid "kps"
+msgstr "kps"
+
+#. Translators: noun
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:152
+msgid "Sample Rate"
+msgstr "Taxa de la mostra"
+
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:154
+msgid "samplerate"
+msgstr "taxademostra"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:154
+msgid "Hz"
+msgstr "Hz"
+
+#. Translators: noun
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:161
+msgid "Bits Per Sample"
+msgstr "Bits per mostra"
+
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:163
+msgid "bitspersample"
+msgstr "taxadebits"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:163
+msgid "bitdepth"
+msgstr "profunditatdebits"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:163
+msgid "quantization"
+msgstr "quantificació"
+
+#. Translators: noun
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:169
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:363
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/Source.cs:666
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:89
+msgid "Name"
+msgstr "Nom"
+
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:171
+msgid "title"
+msgstr "títol"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:171
+msgid "titled"
+msgstr "ambeltítol"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:171
+msgid "name"
+msgstr "nom"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:171
+msgid "named"
+msgstr "ambelnom"
+
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:179
+msgid "year"
+msgstr "any"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:179
+msgid "released"
+msgstr "llançat"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:179
+msgid "yr"
+msgstr "any"
+
+#
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:187
+msgid "genre"
+msgstr "gènere"
+
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:194
+msgid "composer"
+msgstr "compositor"
+
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:201
+msgid "conductor"
+msgstr "conductor"
+
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:208
+msgid "grouping"
+msgstr "agrupació"
+
+#. Translators: These are unique search fields (and nouns). You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:216
+msgid "comment"
+msgstr "comentari"
+
+#. Translators: noun
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:222
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:135
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:71
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:72
+msgid "License"
+msgstr "Llicència"
+
+#. Translators: These are unique search fields (and nouns). You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:224
+msgid "license"
+msgstr "llicència"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:224
+msgid "licensed"
+msgstr "llicenciat"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:224
+msgid "under"
+msgstr "sota"
+
+#. , typeof(NullQueryValue)},
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:232
+msgid "rating"
+msgstr "valoració"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:232
+msgid "stars"
+msgstr "estrelles"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:238
+msgid "Play Count"
+msgstr "Nombre de reproduccions"
+
+#. Translators: These are unique search fields (and nouns). You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:240
+msgid "plays"
+msgstr "reproduccions"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:240
+msgid "playcount"
+msgstr "nombredereproduccions"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:240
+msgid "listens"
+msgstr "audicions"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:246
+msgid "Skip Count"
+msgstr "Nombre d'omissions"
+
+#. Translators: These are unique search fields (and nouns). You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:248
+msgid "skips"
+msgstr "omissions"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:248
+msgid "skipcount"
+msgstr "nombred'omissions"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:254
+msgid "File Size"
+msgstr "Mida del fitxer"
+
+#. Translators: These are unique search fields (and nouns). You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:256
+msgid "size"
+msgstr "mida"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:256
+msgid "filesize"
+msgstr "midadelfitxer"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:262
+msgid "File Location"
+msgstr "Ubicació del fitxer"
+
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:264
+msgid "uri"
+msgstr "uri"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:264
+msgid "path"
+msgstr "camí"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:264
+msgid "file"
+msgstr "fitxer"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:264
+msgid "location"
+msgstr "ubicació"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:270
+msgid "Time"
+msgstr "Hora"
+
+#
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:272
+msgid "duration"
+msgstr "durada"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:272
+msgid "length"
+msgstr "longitud"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:272
+msgid "time"
+msgstr "temps"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:278
+msgid "Mime Type"
+msgstr "Tipus MIME"
+
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:280
+msgid "type"
+msgstr "tipus"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:280
+msgid "mimetype"
+msgstr "tipusmime"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:280
+msgid "format"
+msgstr "format"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:280
+msgid "ext"
+msgstr "ext"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:286
+msgid "Last Played"
+msgstr "�ltima reproducció"
+
+#
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:288
+msgid "lastplayed"
+msgstr "últimareproducció"
+
+#
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:288
+msgid "played"
+msgstr "reproduïda"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:288
+msgid "playedon"
+msgstr "reproduïdael"
+
+#
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:294
+msgid "Last Skipped"
+msgstr "Ã?ltima omesa"
+
+#
+#
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:296
+msgid "lastskipped"
+msgstr "últimaomesa"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:296
+msgid "skipped"
+msgstr "omesa"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:296
+msgid "skippedon"
+msgstr "omesaal"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:302
+msgid "Date Added"
+msgstr "Data d'addició"
+
+#
+#. Translators: These are unique search fields. You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:304
+msgid "added"
+msgstr "afegida"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:304
+msgid "imported"
+msgstr "importat"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:304
+msgid "addedon"
+msgstr "afegidaal"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:304
+msgid "dateadded"
+msgstr "dataaddició"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:304
+msgid "importedon"
+msgstr "importatel"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:315
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.SmartPlaylist/SmartPlaylistSource.cs:66
+msgid "Smart Playlist"
+msgstr "Llista de reproducció intel·ligent"
+
+#. Translators: These are unique search fields (and nouns). You can use CSV for synonyms. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:324
+msgid "score"
+msgstr "puntuació"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:330
+msgid "Playback Error"
+msgstr "Error de reproducció"
+
+#. Translators: These are unique search fields (and nouns). Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:332
+msgid "playbackerror"
+msgstr "errordereproducció"
+
+#. Translators: noun
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:349
+msgid "BPM"
+msgstr "BPM"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:350
+msgid "Skips"
+msgstr "Omissions"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:351
+msgid "Plays"
+msgstr "Reproduccions"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:356
+msgid "Random"
+msgstr "Aleatori"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:366
+msgid "Highest Rating"
+msgstr "Valoració més alta"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:367
+msgid "Lowest Rating"
+msgstr "Valoració més baixa"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:369
+msgid "Highest Score"
+msgstr "Puntuació més alta"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:370
+msgid "Lowest Score"
+msgstr "Puntuació més baixa"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:372
+msgid "Most Often Played"
+msgstr "Reproducció més habitual"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:373
+msgid "Least Often Played"
+msgstr "Reproducció menys habitual"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:375
+msgid "Most Recently Played"
+msgstr "Reproducció més recent"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:376
+msgid "Least Recently Played"
+msgstr "Reproducció menys recent"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:378
+msgid "Most Recently Added"
+msgstr "Addició més recent"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:379
+msgid "Least Recently Added"
+msgstr "Addició menys recent"
+
+#. Translators: These are unique strings for playback errors. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:44
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:46
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:97
+msgid "None"
+msgstr "Cap"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:46
+msgid "none"
+msgstr "Cap"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:46
+msgid "no"
+msgstr "no"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:49
+msgid "Resource Not Found"
+msgstr "No s'ha trobat el recurs"
+
+#. Translators: These are unique strings for playback errors. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:51
+msgid "ResourceNotFound"
+msgstr "recursnotrobat"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:51
+msgid "missing"
+msgstr "manca"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:51
+msgid "notfound"
+msgstr "notrobat"
+
+#. Translators: These are unique strings for playback errors. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:54
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:56
+msgid "CodecNotFound"
+msgstr "CòdecNoTrobat"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:56
+msgid "nocodec"
+msgstr "sensecòdec"
+
+#. Translators: These are unique strings for playback errors. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:59
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:61
+msgid "Drm"
+msgstr "Drm"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:61
+msgid "drm"
+msgstr "drm"
+
+#. Translators: These are unique strings for playback errors. Please, no spaces. Blank ok.
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:64
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:66
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.ServiceStack/Application.cs:354
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:208
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:210
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:212
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:383
+msgid "Unknown"
+msgstr "Desconegut"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:66
+msgid "unknown"
+msgstr "desconegut"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.SmartPlaylist/Migrator.cs:79
+msgid "Unable to Migrate Smart Playlists"
+msgstr "No s'han pogut migrar les llistes de reproducció intel·ligents"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.SmartPlaylist/Migrator.cs:80
+#, csharp-format
+msgid "Please file a bug with this error: {0}"
+msgstr "Per favor empleneu un informe amb este error: {0}"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.SmartPlaylist/SmartPlaylistSource.cs:67
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.SmartPlaylist.Gui/Editor.cs:49
+msgid "Edit Smart Playlist"
+msgstr "Edita la llista de reproducció intel·ligent"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.SmartPlaylist/SmartPlaylistSource.cs:242
+msgid "Delete Smart Playlist"
+msgstr "Suprimeix la llista de reproducció intel·ligent"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DatabaseSource.cs:147
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:161
+#, csharp-format
+msgid "All Genres ({0})"
+msgstr "Tots els gèneres ({0})"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:64
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:89
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:139
+#, csharp-format
+msgid "{0} day"
+msgid_plural "{0} days"
+msgstr[0] "{0} dia"
+msgstr[1] "{0} dies"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:68
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:94
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:141
+#, csharp-format
+msgid "{0} hour"
+msgid_plural "{0} hours"
+msgstr[0] "{0} hora"
+msgstr[1] "{0} hores"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:72
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:98
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:143
+#, csharp-format
+msgid "{0} minute"
+msgid_plural "{0} minutes"
+msgstr[0] "{0} minut"
+msgstr[1] "{0} minuts"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:100
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:145
+#, csharp-format
+msgid "{0} second"
+msgid_plural "{0} seconds"
+msgstr[0] "{0} segon"
+msgstr[1] "{0} segons"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/ErrorSource.cs:51
+msgid "Close Error Report"
+msgstr "Tanca l'informe d'errors"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/ErrorSource.cs:83
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/ColumnCellStatusIndicator.cs:226
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ErrorListDialog.cs:46
+msgid "Error"
+msgstr "Error"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/ErrorSource.cs:84
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ErrorListDialog.cs:79
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:251
+msgid "Details"
+msgstr "Detalls"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:152
+msgid "Errors"
+msgstr "Errors"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:205
+msgid "Sort Playlists By"
+msgstr "Ordena les llistes de reproducció per"
+
+#. Translators: this is a noun, referring to the harddisk
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:214
+msgid "Drive"
+msgstr "Unitat de disc"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:238
+msgid "File Organization"
+msgstr "Organització dels fitxers"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:239
+msgid "Folder hie_rarchy"
+msgstr "J_erarquia de les carpetes"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:240
+msgid "File _name"
+msgstr "Nom del f_itxer"
+
+# csharp-format
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:693
+#, csharp-format
+msgid "Adding {0} of {1} to {2}"
+msgstr "S'està afegint {0} de {1} a {2}"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:712
+#, csharp-format
+msgid "Deleting {0} of {1} From {2}"
+msgstr "S'està suprimint {0} de {1} des de {2}"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/Source.cs:671
+msgid "Size Ascending"
+msgstr "Mida ascendent"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/Source.cs:676
+msgid "Size Descending"
+msgstr "Mida descendent"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/Source.cs:789
+#, csharp-format
+msgid "{0} item"
+msgid_plural "{0} items"
+msgstr[0] "{0} element"
+msgstr[1] "{0} elements"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Streaming/RadioTrackInfo.cs:82
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Streaming/RadioTrackInfo.cs:91
+msgid "Error opening stream"
+msgstr "S'ha produït un error en obrir el flux de dades"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Streaming/RadioTrackInfo.cs:83
+msgid "Could not open stream or playlist"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el flux de dades o la llista de reproducció"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Streaming/RadioTrackInfo.cs:92
+msgid "Problem parsing playlist"
+msgstr "S'ha produït un error en analitzar la llista de reproducció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Web/Browser.cs:67
+msgid "Could not launch URL"
+msgstr "No s'ha pogut obrir l'URL"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Web/Browser.cs:68
+#, csharp-format
+msgid ""
+"{0} could not be opened: {1}\n"
+"\n"
+" Check your 'Preferred Applications' settings."
+msgstr ""
+"{0} no s'ha pogut obrir: {1}\n"
+"\n"
+" Comproveu els paràmetres de configuració a «Aplicacions preferides»."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Addins.Gui/AddinView.cs:49
+msgid "Show:"
+msgstr "Mostra:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Addins.Gui/AddinView.cs:51
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HeaderFilters.cs:84
+msgid "All"
+msgstr "Total"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Addins.Gui/AddinView.cs:52
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Equalizer.Gui/EqualizerWindow.cs:82
+msgid "Enabled"
+msgstr "Habilitat"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Addins.Gui/AddinView.cs:53
+msgid "Not Enabled"
+msgstr "No habilitat"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Addins.Gui/AddinView.cs:56
+msgid "Search:"
+msgstr "Cerca:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/AlbumListView.cs:76
+msgid "Disable album grid"
+msgstr "Inhabilita la graella de l'àlbum"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/AlbumListView.cs:77
+msgid "Disable album grid and show the classic layout instead"
+msgstr ""
+"Inhabilita la graella de l'àlbum i en comptes mostra la disposició clàssica"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/BaseTrackListView.cs:76
+msgid "Cannot Reorder While Sorted"
+msgstr "No es pot tornar a ordenar quan ja està ordenat"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/BaseTrackListView.cs:77
+msgid ""
+"To put the playlist in manual sort mode, click the currently sorted column "
+"header until the sort arrow goes away."
+msgstr ""
+"Per a posar la llista de reproducció en mode d'ordenació manual, feu clic a "
+"la capçalera de columna per la qual s'ordena fins que marxi la fletxa "
+"d'ordenació."
+
+#. Translators: this is {disc number} of {disc count}
+#. Translators: this is {track number} of {track count}
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/ColumnCellDiscAndCount.cs:40
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/ColumnCellTrackAndCount.cs:40
+#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/StreamPositionLabel.cs:172
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapPropertiesDialog.cs:148
+#, csharp-format
+msgid "{0} of {1}"
+msgstr "{0} de {1}"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/ColumnCellStatusIndicator.cs:224
+msgid "Playing"
+msgstr "S'està reproduint"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/ColumnCellStatusIndicator.cs:225
+msgid "Paused"
+msgstr "En pausa"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/ColumnCellStatusIndicator.cs:227
+msgid "Protected"
+msgstr "Protegit"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/ColumnCellStatusIndicator.cs:228
+msgid "External Document"
+msgstr "Document extern"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/CoverArtEditor.cs:80
+msgid "Choose New Cover Art..."
+msgstr "Selecciona cobertes noves..."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/CoverArtEditor.cs:98
+msgid "Delete This Cover Art"
+msgstr "Suprimeix esta coberta"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/DefaultColumnController.cs:127
+msgid "Track #"
+msgstr "Cançó #"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/DefaultColumnController.cs:128
+msgid "Track & Count"
+msgstr "Cançó i nombre"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/DefaultColumnController.cs:132
+msgid "Disc #"
+msgstr "Disc #"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/DefaultColumnController.cs:133
+msgid "Disc & Count"
+msgstr "Disc i nombre"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/DefaultColumnController.cs:136
+#, csharp-format
+msgid "{0} kbps"
+msgstr "{0} kbps"
+
+# csharp-format
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/DefaultColumnController.cs:139
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Equalizer.Gui/EqualizerView.cs:123
+#, csharp-format
+msgid "{0} Hz"
+msgstr "{0} Hz"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/DefaultColumnController.cs:142
+#, csharp-format
+msgid "{0} bits"
+msgstr "{0} bits"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.ContextPane/ContextPane.cs:119
+msgid "Make the context pane larger or smaller"
+msgstr "Fes la subfinestra de context més gran o més petita"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.ContextPane/ContextPane.cs:123
+msgid "Hide context pane"
+msgstr "Amaga la subfinestra de context"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.ContextPane/ContextPane.cs:144
+msgid "Waiting for playback to begin..."
+msgstr "S'està esperant a que s'inicie la reproducció..."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.ContextPane/ContextPane.cs:150
+msgid "Loading..."
+msgstr "S'està carregant..."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Equalizer.Gui/EqualizerView.cs:74
+msgid "Preamp"
+msgstr "Preamplicador"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Equalizer.Gui/EqualizerView.cs:100
+#, csharp-format
+msgid "+{0} dB"
+msgstr "+{0} dB"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Equalizer.Gui/EqualizerView.cs:102
+#, csharp-format
+msgid "{0} dB"
+msgstr "{0} dB"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Equalizer.Gui/EqualizerView.cs:124
+#, csharp-format
+msgid "{0} kHz"
+msgstr "{0} kHz"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Equalizer.Gui/EqualizerWindow.cs:53
+msgid "Equalizer"
+msgstr "Equalitzador"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Equalizer.Gui/EqualizerWindow.cs:144
+msgid "New Preset"
+msgstr "Preselecció nova"
+
+#. Translators: this is the window title when a track is playing
+#. {0} is the track title, {1} is the artist name
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BaseClientWindow.cs:203
+#, csharp-format
+msgid "{0} by {1}"
+msgstr "{0} per {1}"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BookmarkUI.cs:87
+msgid "_Bookmarks"
+msgstr "A_dreces d'interés"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BookmarkUI.cs:90
+msgid "_Add Bookmark"
+msgstr "_Afig una adreça d'interés"
+
+# N.T.: Usem "posició" i no "adreça d'interès" per claredat
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BookmarkUI.cs:91
+msgid "Bookmark the Position in the Current Track"
+msgstr "Alça la posició en la pista actual"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BookmarkUI.cs:103
+msgid "_Remove Bookmark"
+msgstr "_Suprimeix l'adreça d'interés"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/AboutDialog.cs:54
+msgid "Maintainers"
+msgstr "Mantenidors"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/AboutDialog.cs:62
+msgid "Contributors"
+msgstr "Col·laboradors"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/AboutDialog.cs:96
+msgid "Extraordinary Multimedia Management and Playback"
+msgstr "Gestió i reproducció extraordinària d'elements multimèdia"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/AboutDialog.cs:98
+#, csharp-format
+msgid ""
+"Copyright © 2005â??{0} Novell, Inc.\n"
+"Copyright © 2005â??{0} Others\n"
+"Copyright © 2005 Aaron Bockover"
+msgstr ""
+"Copyright © 2005-{0} Novell, Inc.\n"
+"Copyright © 2005â??{0} altres\n"
+"Copyright © 2005 Aaron Bockover"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/AboutDialog.cs:104
+msgid "Banshee Website"
+msgstr "Lloc web del Banshee"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ConfirmShutdownDialog.cs:50
+msgid "Important tasks are running"
+msgstr "Hi ha tasques importants en execució"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ConfirmShutdownDialog.cs:53
+msgid ""
+"Closing Banshee now will cancel any currently running tasks. They cannot be "
+"resumed automatically the next time Banshee is run."
+msgstr ""
+"Si tanqueu el Banshee ara cancel·lareu totes les tasques en execució. No es "
+"podran reprendre automàticament el proper cop que inicieu el Banshee."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ConfirmShutdownDialog.cs:60
+msgid "Quit Anyway"
+msgstr "Ix igualment"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ConfirmShutdownDialog.cs:61
+msgid "Continue Running"
+msgstr "Continua executant"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/DefaultApplicationHelperDialog.cs:69
+msgid "Make Banshee the default media player?"
+msgstr "Voleu que el Banshee siga el reproductor multimèdia predeterminat?"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/DefaultApplicationHelperDialog.cs:70
+msgid ""
+"Currently another program is configured as the default media player. Would "
+"you prefer Banshee to be the default?"
+msgstr ""
+"Actualment un altre programa està configurat com el reproductor multimèdia "
+"per defecte. Voleu que el Banshee siga el reproductor multimèdia "
+"predeterminat?"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/DefaultApplicationHelperDialog.cs:72
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:435
+#, csharp-format
+msgid "Do not ask me this again"
+msgstr "No tornes a preguntar-m'ho"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/DefaultApplicationHelperDialog.cs:86
+msgid "Make Banshee the Default"
+msgstr "Fes del Banshee el predeterminat"
+
+#. Translators: verb
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/FileChooserDialog.cs:52
+msgid "I_mport"
+msgstr "_Importa"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ImageFileChooserDialog.cs:39
+msgid "Select album cover image"
+msgstr "Seleccioneu una imatge per a la coberta"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ImageFileChooserDialog.cs:47
+msgid "All image files"
+msgstr "Tots els fitxers d'imatge"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ImageFileChooserDialog.cs:54
+msgid "JPEG image files"
+msgstr "Fitxers d'imatge JPEG"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ImageFileChooserDialog.cs:59
+msgid "PNG image files"
+msgstr "Fitxers d'imatge PNG"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/OpenLocationDialog.cs:45
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/OpenLocationDialog.cs:103
+msgid "Open Location"
+msgstr "Obri una ubicació"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/OpenLocationDialog.cs:54
+msgid "Browse..."
+msgstr "Navega..."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/OpenLocationDialog.cs:64
+msgid "Enter the address of the file you would like to open:"
+msgstr "Introduïu l'adreça del fitxer que vulgueu obrir:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/SeekDialog.cs:41
+msgid "Seek to Position"
+msgstr "Vés a la posició"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:50
+msgid "_Media"
+msgstr "E_lements multimèdia"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:53
+msgid "Import _Media..."
+msgstr "Importa e_lements multimèdia..."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:54
+msgid "Import media from a variety of sources"
+msgstr "Importa elements multimèdia des de diverses fonts"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:57
+msgid "Import _Playlist..."
+msgstr "Imp_orta una llista de reproducció..."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:58
+msgid "Import a playlist"
+msgstr "Importa una llista de reproducció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:61
+msgid "Rescan Music Library"
+msgstr "Reescaneja la biblioteca de música"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:62
+msgid "Rescan the Music Library folder"
+msgstr "Reescaneja la carpeta de la biblioteca de música"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:67
+msgid "Open _Location..."
+msgstr "Obri una _ubicació..."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:68
+msgid "Open a remote location for playback"
+msgstr "Obri una ubicació remota per a la reproducció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:71
+msgid "_Quit"
+msgstr "I_x"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:72
+msgid "Quit Banshee"
+msgstr "Ix del Banshee"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:76
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edita"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:79
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Preferències"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:80
+msgid "Modify your personal preferences"
+msgstr "Modifiqueu les preferències personals"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:83
+msgid "Manage _Extensions"
+msgstr "Gestiona les e_xtensions"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:84
+msgid "Manage extensions to add new features to Banshee"
+msgstr "Gestiona les extensions per a afegir funcions noves al Banshee"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:88
+msgid "_Tools"
+msgstr "Ei_nes"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:92
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HeaderFilters.cs:135
+msgid "_Help"
+msgstr "A_juda"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:95
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Continguts"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:99
+msgid "_Web Resources"
+msgstr "Recursos _web"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:102
+msgid "Banshee _User Guide (Wiki)"
+msgstr "G_uia d'usuari del Banshee (Wiki)"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:103
+msgid "Learn about how to use Banshee"
+msgstr "Apreneu a utilitzar el Banshee"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:108
+msgid "Advanced Collection Searching"
+msgstr "Cerca avançada de col·leccions"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:109
+msgid "Learn advanced ways to search your media collection"
+msgstr ""
+"Obteniu informació sobre mètodes avançats per a fer cerques en la col·lecció "
+"multimèdia"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:114
+msgid "Banshee _Home Page"
+msgstr "Pàgina web d_el Banshee"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:115
+msgid "Visit the Banshee Home Page"
+msgstr "Visiteu la pàgina web del Banshee"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:120
+msgid "_Get Involved"
+msgstr "In_volucreu-vos"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:121
+msgid "Become a contributor to Banshee"
+msgstr "Esdeveniu un col·laborador del Banshee"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:126
+msgid "_Version Information"
+msgstr "_Informació de la versió"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:127
+msgid "View detailed version and configuration information"
+msgstr "Visualitza informació detallada de la versió i la configuració"
+
+#
+#. Prompt user for location of the playlist.
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:184
+msgid "Import Playlist"
+msgstr "Importa la llista de reproducció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:185
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportSource.cs:559
+msgid "Playlists"
+msgstr "Llistes de reproducció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:67
+msgid "Play or pause the current item"
+msgstr "Reprodueix o posa en pausa l'element actual"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:70
+msgid "_Next"
+msgstr "_Següent"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:71
+msgid "Play the next item"
+msgstr "Reprodueix l'element següent"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:74
+msgid "Pre_vious"
+msgstr "An_terior"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:75
+msgid "Play the previous item"
+msgstr "Reprodueix l'element anterior"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:78
+msgid "Seek _To..."
+msgstr "_Vés a la posició..."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:79
+msgid "Seek to a specific location in current item"
+msgstr "Vés a un punt concret de l'element actual"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:83
+msgid "Jump to the currently playing item"
+msgstr "Salta a l'element que s'està reproduint"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:87
+msgid "Restart the current item"
+msgstr "Reinicia l'element actual"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:92
+msgid "_Stop When Finished"
+msgstr "Atura en finalit_zar"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:93
+msgid "Stop playback after the current item finishes playing"
+msgstr "Atura la reproducció quan finalitzi la reproducció de l'element actual"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:99
+msgid "_Playback"
+msgstr "_Reprodueix"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:190
+msgid "_Pause"
+msgstr "_Fes una pausa"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:202
+msgid "Sto_p"
+msgstr "A_tura"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackRepeatActions.cs:72
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackRepeatActions.cs:73
+msgid "Repeat"
+msgstr "Repeteix"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackRepeatActions.cs:78
+msgid "Repeat _Off"
+msgstr "Sense _repetició"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackRepeatActions.cs:79
+msgid "Do not repeat playlist"
+msgstr "No repetisques la llista de reproducció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackRepeatActions.cs:83
+msgid "Repeat _All"
+msgstr "Repetei_x-les totes"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackRepeatActions.cs:84
+msgid "Play all songs before repeating playlist"
+msgstr "Reprodueix totes les cançons abans de repetir la llista de reproducció"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackRepeatActions.cs:88
+msgid "Repeat Singl_e"
+msgstr "R_epeteix-ne una"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackRepeatActions.cs:89
+msgid "Repeat the current playing song"
+msgstr "Repeteix la cançó que s'està reproduint"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackShuffleActions.cs:79
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackShuffleActions.cs:80
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:62
+msgid "Shuffle"
+msgstr "Orde aleatori"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:75
+msgid "_New Playlist"
+msgstr "_Llista de reproducció nova"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:76
+msgid "Create a new empty playlist"
+msgstr "Crea una llista de reproducció buida"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:79
+msgid "New _Smart Playlist..."
+msgstr "Llista de reproducció intel·ligent no_va..."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:80
+msgid "Create a new smart playlist"
+msgstr "Crea una llista de reproducció intel·ligent buida"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:90
+msgid "Import to Library"
+msgstr "Importa a la biblioteca"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:91
+msgid "Import source to library"
+msgstr "Importa la font a la biblioteca"
+
+#
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:94
+msgid "Rename"
+msgstr "Canvia el nom"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:97
+msgid "Export Playlist..."
+msgstr "Exporta la llista de reproducció..."
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:98
+msgid "Export a playlist"
+msgstr "Exporta una llista de reproducció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:101
+msgid "Unmap"
+msgstr "Desassociar"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:104
+msgid "Source Properties"
+msgstr "Propietats de la font"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:107
+msgid "Sort Children by"
+msgstr "Ordena els fills per"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:111
+msgid "Switch Source"
+msgstr "Commuta la font"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:112
+msgid "Switch to a source by typing its name"
+msgstr "Commuta a una font teclejant el seu nom"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:115
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Preferences.Gui/PreferenceDialog.cs:50
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:85
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferències"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:116
+msgid "Edit preferences related to this source"
+msgstr "Edita les preferències relacionades amb esta font"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:120
+msgid "New _Smart Playlist"
+msgstr "Llista de reproducció intel·ligent nova"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:129
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/FixSource.cs:84
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:67
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:57
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:71
+msgid "Refresh"
+msgstr "Actualitza"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:130
+msgid "Refresh this randomly sorted smart playlist"
+msgstr "Actualitza la llista intel·ligent ordenada aleatòriament"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:297
+msgid "Could not export playlist"
+msgstr "No s'ha pogut exportar la llista de reproducció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:426
+#, csharp-format
+msgid "Are you sure you want to delete this {0}?"
+msgstr "Esteu segur que voleu suprimir {0}?"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:469
+msgid "Separate by Type"
+msgstr "Separa per tipus"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:70
+msgid "Select _All"
+msgstr "Sele_cciona-ho tot"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:71
+msgid "Select all tracks"
+msgstr "Selecciona totes les cançons"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:74
+msgid "Select _None"
+msgstr "No en se_leccionis cap"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:75
+msgid "Unselect all tracks"
+msgstr "Desselecciona totes les cançons"
+
+#
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:78
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:59
+msgid "_Edit Track Information"
+msgstr "_Edita la informació de la cançó"
+
+#
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:79
+msgid "Edit information on selected tracks"
+msgstr "Edita la informació de les cançons seleccionades"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:82
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:252
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:113
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:155
+msgid "Properties"
+msgstr "Propietats"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:83
+msgid "View information on selected tracks"
+msgstr "Visualitza la informació de les cançons seleccionades"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:87
+msgid "Play the selected item"
+msgstr "Reprodueix l'element seleccionat"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:90
+msgid "Add _to Playlist"
+msgstr "Afegei_x a la llista de reproducció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:91
+msgid "Append selected items to playlist or create new playlist from selection"
+msgstr ""
+"Afig els elements seleccionats a la llista de reproducció o crea'n una de "
+"nova a partir de la selecció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:96
+msgid "Create new playlist from selected tracks"
+msgstr ""
+"Crea una llista de reproducció intel·ligent nova a partir de les cançons "
+"seleccionades"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:100
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Suprimeix"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:101
+msgid "Remove selected track(s) from this source"
+msgstr "Suprimeix les cançons seleccionades d'esta font"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:104
+msgid "Remove From _Library"
+msgstr "S_uprimeix de la biblioteca"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:105
+msgid "Remove selected track(s) from library"
+msgstr "Suprimeix les cançons seleccionades de la biblioteca"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:108
+msgid "_Open Containing Folder"
+msgstr "_Obri la carpeta contenidora"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:109
+msgid "Open the folder that contains the selected item"
+msgstr "Obri la carpeta que conté l'element seleccionat"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:112
+msgid "_Delete From Drive"
+msgstr "S_uprimeix del disc"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:113
+msgid "Permanently delete selected item(s) from medium"
+msgstr "Suprimeix permanentment els elements seleccionats del suport"
+
+#
+#. Translators: this is a verb (command), not a noun (things)
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:119
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HeaderFilters.cs:171
+#: ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/Banshee.MeeGo/SearchEntry.cs:112
+#, csharp-format
+msgid "_Search"
+msgstr "_Cerca"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:120
+msgid "Search for items matching certain criteria"
+msgstr "Cerca els elements que concordin amb criteris determinats"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:123
+msgid "By Matching _Album"
+msgstr "Pe_r coincidència de l'àlbum"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:124
+msgid "Search all songs of this album"
+msgstr "Cerca totes les cançons d'este àlbum"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:127
+msgid "By Matching A_rtist"
+msgstr "Pe_r coincidència de l'artista"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:128
+msgid "Search all songs of this artist"
+msgstr "Cerca totes les cançons d'este artista"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:258
+#, csharp-format
+msgid "_Delete From \"{0}\""
+msgstr "_Suprimeix de «{0}»"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:464
+msgid "The folder could not be found."
+msgstr "No s'ha pogut trobar la carpeta."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:465
+msgid "Please check that the track's location is accessible by the system."
+msgstr "Comproveu que la ubicació de la cançó és accessible pel sistema."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:535
+#, csharp-format
+msgid "Are you sure you want to permanently delete this item?"
+msgid_plural ""
+"Are you sure you want to permanently delete the selected {0} items?"
+msgstr[0] "Esteu segur que voleu suprimir permanentment esta element?"
+msgstr[1] "Esteu segur que voleu suprimir permanentment estos {0} elements?"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:539
+msgid "If you delete the selection, it will be permanently lost."
+msgstr "Si suprimiu la selecció, es perdrà permanentment."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:542
+#, csharp-format
+msgid "Remove selection from {0}?"
+msgstr "Voleu suprimir la selecció de {0}?"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:545
+#, csharp-format
+msgid "Are you sure you want to remove the selected item from your {1}?"
+msgid_plural ""
+"Are you sure you want to remove the selected {0} items from your {1}?"
+msgstr[0] "Esteu segur que voleu suprimir l'element seleccionat de {1}?"
+msgstr[1] ""
+"Esteu segur que voleu suprimir els {0} elements seleccionats de {1}?"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/AlbumArtistEntry.cs:53
+msgid "Com_pilation Album Artist:"
+msgstr "A_rtista de l'àlbum de recopilació:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/AlbumArtistEntry.cs:57
+msgid ""
+"Check this if this track is part of an album with tracks by various artists"
+msgstr ""
+"Comprova si esta cançó és part d'un àlbum amb cançons d'artistes diversos"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/AlbumArtistEntry.cs:59
+msgid ""
+"This value will affect how this album is sorted; if you enter 'Various "
+"Artists' then the album will located with other albums that start with 'V'."
+msgstr ""
+"Este valor afectarà com s'ordena este àlbum; si introduïu «artistes "
+"diversos» llavors l'àlbum s'ubicarà amb altres àlbums que comencen amb «A»."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:44
+msgid "Basic Details"
+msgstr "Detalls bàsics"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:69
+msgid "Track _Title:"
+msgstr "_Títol de la cançó:"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:77
+msgid "Set all track artists to this value"
+msgstr "Dóna este valor a tots els artistes de les cançons"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:78
+msgid "Track _Artist:"
+msgstr "A_rtista de la cançó:"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:86
+msgid "Set all compilation album artists to these values"
+msgstr "Dóna este valor a tots els àlbums d'artistes de recopilacions"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:106
+msgid "Set all album titles to this value"
+msgstr "Dóna este valor a tots els títols dels àlbums"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:107
+msgid "Albu_m Title:"
+msgstr "Tít_ol de l'àlbum:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:113
+msgid "Set all genres to this value"
+msgstr "Dóna este valor a tots els gèneres"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:114
+msgid "_Genre:"
+msgstr "_Gènere:"
+
+#. Translators: "of" is the word beteen a track/disc number and the total count.
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:124
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:164
+msgid "of"
+msgstr "de"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:141
+msgid "Automatically set track number and count"
+msgstr "Estableix automàticament el número de la cançó i el nombre"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:144
+msgid "Track _Number:"
+msgstr "Núme_ro de la cançó:"
+
+#
+#. Catalog.GetString ("Automatically set disc number and count"),
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:166
+msgid "Set all disc numbers and counts to these values"
+msgstr "Dóna este valor a tots els números de disc i comptadors"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:167
+msgid "_Disc Number:"
+msgstr "Número del _disc:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:188
+msgid "Set all years to this value"
+msgstr "Dóna este valor a tots els anys"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:189
+msgid "_Year:"
+msgstr "_Any:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:196
+msgid "Set all ratings to this value"
+msgstr "Dóna este valor a totes les valoracions"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:197
+msgid "_Rating:"
+msgstr "Valoració:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:44
+msgid "Extra"
+msgstr "Extra"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:50
+msgid "Set all composers to this value"
+msgstr "Dóna este valor a tots els compositors"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:51
+msgid "C_omposer:"
+msgstr "C_ompositor:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:57
+msgid "Set all conductors to this value"
+msgstr "Dóna este valor a tots els conductors"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:58
+msgid "Con_ductor:"
+msgstr "_Conductor:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:69
+msgid "Set all groupings to this value"
+msgstr "Dóna este valor a totes les agrupacions"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:70
+msgid "_Grouping:"
+msgstr "_Agrupació:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:80
+msgid "Set all beats per minute to this value"
+msgstr "Dóna este valor a tots els batecs per minut"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:81
+msgid "Bea_ts Per Minute:"
+msgstr "_Batecs per minut:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:93
+msgid "Set all copyrights to this value"
+msgstr "Dóna este valor a tots els copyrights"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:94
+msgid "Copyrig_ht:"
+msgstr "C_opyright:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:100
+msgid "Set all licenses to this value"
+msgstr "Dóna este valor a tots les llicències"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:101
+msgid "_License URI:"
+msgstr "_URI de la llicència:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:110
+msgid "Set all comments to this value"
+msgstr "Dóna este valor a tots els comentaris"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:111
+msgid "Co_mment:"
+msgstr "Co_mentari:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/HelpPage.cs:69
+msgid "Help"
+msgstr "Ajuda"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/LyricsPage.cs:46
+msgid "Lyrics"
+msgstr "Lletres"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/PageNavigationEntry.cs:74
+msgid "Advance to the next track and edit its title"
+msgstr "Avança fins la propera cançó i edita el seu títol"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:42
+msgid "Sorting"
+msgstr "Ordenació"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:52
+msgid "Set all sort track titles to this value"
+msgstr "Dóna este valor a tots els artistes de les cançons ordenats"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:53
+msgid "Sort Track Title:"
+msgstr "Títol de la cançó ordenada:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:60
+msgid "Set all sort track artists to this value"
+msgstr "Dóna este valor a tots els artistes de les cançons ordenats"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:61
+msgid "Sort Track Artist:"
+msgstr "Artista de la cançó ordenat:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:67
+msgid "Set all sort album artists to this value"
+msgstr "Dóna este valor a tots els artistes dels àlbums"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:68
+msgid "Sort Album Artist:"
+msgstr "Artista de l'àlbum ordenat:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:74
+msgid "Set all sort album titles to this value"
+msgstr "Dóna este valor a tots els títols dels àlbums"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:75
+msgid "Sort Album Title:"
+msgstr "Títol de l'àlbum ordenat:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:159
+msgid "File Name:"
+msgstr "Nom del fitxer:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:160
+msgid "Directory:"
+msgstr "Directori:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:161
+msgid "Full Path:"
+msgstr "Camí complet:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:167
+msgid "URI:"
+msgstr "URI:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:176
+msgid "Duration:"
+msgstr "Durada:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:179
+msgid "Audio Bitrate:"
+msgstr "Taxa de bits de l'àudio"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:181
+msgid "Audio Sample Rate:"
+msgstr "Taxa de la mostra de l'àudio"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:183
+msgid "Audio Channels:"
+msgstr "Canals d'àudio:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:185
+msgid "Bits Per Sample:"
+msgstr "Bits per mostra:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:190
+msgid "Video Dimensions:"
+msgstr "Dimensions del vídeo:"
+
+#. Translators: {0} is the description of the codec
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:197
+#, csharp-format
+msgid "{0} Codec:"
+msgstr "Còdec {0}:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:202
+msgid "Container Formats:"
+msgstr "Format del contenidor:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:207
+msgid "Imported On:"
+msgstr "Importat el:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:209
+msgid "Last Played:"
+msgstr "�ltima reproducció:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:211
+msgid "Last Skipped:"
+msgstr "�ltima omissió:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:213
+msgid "Play Count:"
+msgstr "Nombre de reproduccions:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:214
+msgid "Skip Count:"
+msgstr "Nombre d'omissions:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:215
+msgid "Score:"
+msgstr "Puntuació:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:221
+msgid "File Size:"
+msgstr "Mida del fitxer:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:222
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/FileSizeQueryValueEntry.cs:61
+msgid "bytes"
+msgstr "byte"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:95
+msgid "Track Editor"
+msgstr "Editor de la cançó"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:95
+msgid "Track Properties"
+msgstr "Propietats de la cançó"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:147
+msgid "Show the previous track"
+msgstr "Mostra la cançó anterior"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:153
+msgid "Show the next track"
+msgstr "Mostra la cançó següent"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:183
+msgid "Title:"
+msgstr "Títol:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:184
+msgid "Artist:"
+msgstr "Artista:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:185
+msgid "Album:"
+msgstr "Ã?lbum:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:309
+msgid "Sync all field _values"
+msgstr "Sincronit_za tots els valors dels camps"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:314
+msgid ""
+"Apply the values of all common fields set for this track to all of the "
+"tracks selected in this editor"
+msgstr ""
+"Aplica els valors de tots els camps comuns establerts per esta cançó a "
+"totes les cançons seleccionades en este editor"
+
+# N.T.: �s el títol d'una capsa de diàleg
+# csharp-format
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:413
+#, csharp-format
+msgid "<i>Editing {0} of {1} items</i>"
+msgstr "<i>Editant l'element {0} de {1}</i>"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:675
+#, csharp-format
+msgid "Save the changes made to the open track?"
+msgid_plural "Save the changes made to {0} of {1} open tracks?"
+msgstr[0] "Voleu alçar els canvis de la cançó oberta?"
+msgstr[1] "Voleu alçar els canvis de {0} de les {1} cançons obertes?"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:692
+msgid "Close _without Saving"
+msgstr "Tanca _sense alçar"
+
+# N.T.: {0} es substitueix per temps que poden ser uns segons o un minut
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:729
+#, csharp-format
+msgid "If you don't save, changes from the last {0} will be permanently lost."
+msgstr "Si no alceu, els canvis de l'últim(s) {0} es perdran permanentment."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/ViewActions.cs:62
+msgid "_View"
+msgstr "_Visualitza"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/ViewActions.cs:65
+msgid "_Equalizer"
+msgstr "_Equalitzador"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/ViewActions.cs:66
+msgid "View the graphical equalizer"
+msgstr "Mostra l'equalitzador gràfic"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/ViewActions.cs:72
+msgid "_Context Pane"
+msgstr "_Subfinestra de context"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/ViewActions.cs:73
+msgid "Show the context pane beneath the track list"
+msgstr "Mostra la subfinestra de context sota de la llista de cançons"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/ViewActions.cs:80
+msgid "_Fullscreen"
+msgstr "_Pantalla completa"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/ViewActions.cs:81
+msgid "Enter or leave fullscreen mode"
+msgstr "Entra o ix del mode de pantalla completa"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/ViewActions.cs:86
+msgid "Show Cover _Art"
+msgstr "_Mostra la coberta"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/ViewActions.cs:87
+msgid "Toggle display of album cover art"
+msgstr "Commuta la visualització de la coberta"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TaskStatusIcon.cs:92
+msgid "Active Task Running"
+msgid_plural "Active Tasks Running"
+msgstr[0] "Hi ha una tasca activa en execució"
+msgstr[1] "Hi ha tasques actives en execució"
+
+#. Translators: {0} and {1} are for markup so ignore them, {2} and {3}
+#. are Podcast Name and Published Date, respectively;
+#. e.g. 'from BBtv published 7/26/2007'
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:525
+#, csharp-format
+msgid "{0}from{1} {2} {0}published{1} {3}"
+msgstr "{0}de{1} {2} {0}publicat al {1} {3}"
+
+#
+#. simply: "Chicago Public Radio" or whatever the artist name is
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:538
+msgid "Unknown Stream"
+msgstr "Flux desconegut"
+
+# csharp-format
+#. Translators: {0} and {1} are markup so ignore them, {2} is the name of the radio station
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:541
+#, csharp-format
+msgid "{0}on{1} {2}"
+msgstr "{0}a{1} {2}"
+
+#. Translators: {0} is the "from {album} by {artist}" type string, and {1} is the "on {radio station name}" string
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:544
+#, csharp-format
+msgid "{0} {1}"
+msgstr "{0} {1}"
+
+#. Translators: {0} and {1} are for markup so ignore them, {2} and {3}
+#. are Artist Name and Album Title, respectively;
+#. e.g. 'by Parkway Drive from Killing with a Smile'
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:580
+#, csharp-format
+msgid "{0}by{1} {2} {0}from{1} {3}"
+msgstr "{0}per{1} {2} {0}de{1} {3}"
+
+# csharp-format
+#. Translators: {0} and {1} are for markup so ignore them, {2} is for Album Title;
+#. e.g. 'from Killing with a Smile'
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:584
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:522
+#, csharp-format
+msgid "{0}from{1} {2}"
+msgstr "{0}de{1} {2}"
+
+#. Translators: {0} and {1} are for markup so ignore them, {2} is for Artist Name;
+#. e.g. 'by Parkway Drive'
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:588
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:526
+#, csharp-format
+msgid "{0}by{1} {2}"
+msgstr "{0}per{1} {2}"
+
+#
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:138
+msgid "Stop Operation"
+msgstr "Operació atura"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:139
+#, csharp-format
+msgid "Stop {0}"
+msgstr "Atura {0}"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:142
+msgid "This operation is still performing work. Would you like to stop it?"
+msgstr "L'operació encara està treballant. Voleu aturar-la?"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:144
+#, csharp-format
+msgid ""
+"The '{0}' operation is still performing work. Would you like to stop it?"
+msgstr "L'operació «{0}» encara està treballant. Voleu aturar-la?"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:148
+msgid "Continue"
+msgstr "Continua"
+
+# N.T.: Molt millor amb cometes ja que és un acció que està en majúscules
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:149
+#, csharp-format
+msgid "Continue {0}"
+msgstr "Continua amb «{0}»"
+
+#
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:184
+msgid "Stopping..."
+msgstr "S'està aturant..."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FileImportSource.cs:45
+msgid "Import Files to Library"
+msgstr "Importa fitxers a la biblioteca"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FileImportSource.cs:48
+msgid "Media Files"
+msgstr "Fitxers multimèdia"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FileImportSource.cs:59
+msgid "Local Files"
+msgstr "Fitxers locals"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FileImportSource.cs:59
+msgid "Files"
+msgstr "Fitxers"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FileImportSource.cs:63
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/ImportSource.cs:67
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic/EmusicImport.cs:82
+msgid "C_hoose Files"
+msgstr "Escolliu els _fitxers"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FileImportSource.cs:81
+msgid "_Files to import:"
+msgstr "_Fitxers a importar:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FileImportSource.cs:82
+msgid "Select Files"
+msgstr "Selecciona fitxers"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FileImportSource.cs:83
+msgid "(none selected)"
+msgstr "(cap seleccionat)"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FolderImportSource.cs:43
+msgid "Import Folders to Library"
+msgstr "Importa les carpetes a la biblioteca"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FolderImportSource.cs:53
+msgid "Local Folders"
+msgstr "Carpetes locals"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FolderImportSource.cs:53
+msgid "Folders"
+msgstr "Carpetes"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FolderImportSource.cs:57
+msgid "C_hoose Folders"
+msgstr "Escolliu les carpetes"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FolderImportSource.cs:75
+msgid "_Folders to import:"
+msgstr "_Carpetes a importar:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FolderImportSource.cs:76
+msgid "Select Folders"
+msgstr "Selecciona carpetes"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/ImportDialog.cs:73
+msgid "<big><b>Import Media to Library</b></big>"
+msgstr "<big><b>Importa elements multimèdia a la biblioteca</b></big>"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/ImportDialog.cs:79
+msgid ""
+"Your media library is empty. You may import new music and videos into your "
+"library now, or choose to do so later."
+msgstr ""
+"La biblioteca d'elements multimèdia és buida. Podeu importar música i vídeos "
+"nous a la biblioteca ara, o escollir fer-ho més tard."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/ImportDialog.cs:89
+msgid "Import _from:"
+msgstr "_Importa des de:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/ImportDialog.cs:99
+msgid "Do not show this dialog again"
+msgstr "No tornes a mostrar este quadre de diàleg"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/ImportDialog.cs:130
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:82
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:385
+msgid "_Import"
+msgstr "_Importa"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/PhotoFolderImportSource.cs:69
+msgid "Videos From Photos Folder"
+msgstr "Vídeos des de la carpeta de fotografies"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.MediaProfiles.Gui/ProfileComboBox.cs:86
+msgid "No available profiles"
+msgstr "No hi ha perfils disponibles"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.MediaProfiles.Gui/ProfileConfigurationDialog.cs:74
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avançat"
+
+# N.T.: Molt millor amb cometes ja que és un acció que està en majúscules
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.MediaProfiles.Gui/ProfileConfigurationDialog.cs:175
+#, csharp-format
+msgid "Configuring {0}"
+msgstr "S'està configurant «{0}»"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Playlist.Gui/PlaylistExportDialog.cs:20
+msgid "Export Playlist"
+msgstr "Exporta la llista de reproducció"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Playlist.Gui/PlaylistExportDialog.cs:29
+msgid "Export"
+msgstr "Exporta"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Playlist.Gui/PlaylistExportDialog.cs:54
+msgid "Select Format: "
+msgstr "Selecciona el format: "
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Preferences.Gui/DefaultPreferenceWidgets.cs:104
+msgid "Select library location"
+msgstr "Seleccioneu la ubicació de la biblioteca"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Preferences.Gui/DefaultPreferenceWidgets.cs:117
+msgid "Reset"
+msgstr "Reinicia"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Preferences.Gui/DefaultPreferenceWidgets.cs:120
+#, csharp-format
+msgid "Reset location to default ({0})"
+msgstr "Reinicia a la ubicació per defecte ({0})"
+
+#. FIXME this shouldn't be hard-coded to 'Source:', but this is the only
+#. user of this code atm...
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Preferences.Gui/NotebookPage.cs:76
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:245
+msgid "Source:"
+msgstr "Font:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Preferences.Gui/PreferenceDialog.cs:55
+msgid "Could not show preferences"
+msgstr "No s'han pogut mostrar les preferències"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Preferences.Gui/PreferenceDialog.cs:56
+msgid "The preferences service could not be found."
+msgstr "No s'ha pogut trobar el servei de preferències."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.SmartPlaylist.Gui/Editor.cs:80
+msgid "New Smart Playlist"
+msgstr "Llista de reproducció intel·ligent nova"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.SmartPlaylist.Gui/Editor.cs:96
+msgid "Playlist _Name:"
+msgstr "Nom de _la llista de reproducció:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.SmartPlaylist.Gui/Editor.cs:108
+msgid "Predefined Smart Playlists"
+msgstr "Llistes de reproducció intel·ligents predefinides"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.SmartPlaylist.Gui/Editor.cs:119
+msgid "Open in editor"
+msgstr "Obri en l'editor"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.SmartPlaylist.Gui/Editor.cs:120
+msgid "Create and save"
+msgstr "Crea i alça"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/FilteredListSourceContents.cs:110
+msgid "Browser on Left"
+msgstr "Navegador a l'esquerra"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/FilteredListSourceContents.cs:111
+msgid "Show the artist/album browser to the left of the track list"
+msgstr ""
+"Mostra el navegador d'artistes/àlbums a l'esquerra de la llista de cançons"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/FilteredListSourceContents.cs:114
+msgid "Browser on Top"
+msgstr "Navegador a dalt"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/FilteredListSourceContents.cs:115
+msgid "Show the artist/album browser above the track list"
+msgstr "Mostra el navegador d'artistes/àlbums a dalt de la llista de cançons"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/FilteredListSourceContents.cs:120
+msgid "Show Browser"
+msgstr "Mostra el navegador"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/FilteredListSourceContents.cs:121
+msgid "Show or hide the artist/album browser"
+msgstr "Mostra o amaga el navegador d'artista/àlbum"
+
+#: ../src/Core/Banshee.WebBrowser/Banshee.WebSource/WebBrowserShell.cs:121
+#, csharp-format
+msgid "Loading {0}..."
+msgstr "S'estan carregant {0}..."
+
+#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/DiscUsageDisplay.cs:189
+msgid ""
+"Insert\n"
+"Disc"
+msgstr ""
+"Inseriu\n"
+"el disc"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/SearchEntry.cs:95
+msgid "Clear search"
+msgstr "Neteja la cerca"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/SeekSlider.cs:58
+msgid "Seek"
+msgstr "Vés a"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/StreamPositionLabel.cs:148
+msgid "Idle"
+msgstr "En espera"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/StreamPositionLabel.cs:149
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/AmazonDownloadManager.cs:58
+msgid "Contacting..."
+msgstr "S'està contactant..."
+
+#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/StreamPositionLabel.cs:159
+msgid "Buffering"
+msgstr "S'està emplenant la memòria intermèdia"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/VolumeButton.cs:96
+msgid "Volume"
+msgstr "Volum"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/VolumeButton.cs:548
+msgid "Muted"
+msgstr "Silenciat"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/VolumeButton.cs:550
+msgid "Full Volume"
+msgstr "Volum màxim"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:96
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:102
+msgid "Device"
+msgstr "Dispositiu"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:97
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:104
+msgid "Generation"
+msgstr "Generació"
+
+#. FIXME
+#. AddDapProperty (Catalog.GetString ("Color"), "black");
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:102
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:105
+msgid "Capacity"
+msgstr "Capacitat"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:103
+msgid "Available"
+msgstr "Disponible"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:104
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:106
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:141
+msgid "Serial number"
+msgstr "Número de serie"
+
+#. AddDapProperty (Catalog.GetString ("Produced on"), ipod_device.ProductionInfo.DisplayDate);
+#. AddDapProperty (Catalog.GetString ("Firmware"), ipod_device.FirmwareVersion);
+#. string [] capabilities = new string [ipod_device.ModelInfo.Capabilities.Count];
+#. ipod_device.ModelInfo.Capabilities.CopyTo (capabilities, 0);
+#. AddDapProperty (Catalog.GetString ("Capabilities"), String.Join (", ", capabilities));
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:111
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:113
+msgid "Supports cover art"
+msgstr "Permet mostrar cobertes"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:112
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:114
+msgid "Supports photos"
+msgstr "Permet visualitzar fotos"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:407
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:491
+msgid "Track duration is zero"
+msgstr "La duració de la cançó és zero"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:510
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:694
+msgid "Syncing iPod"
+msgstr "S'està sincronitzant l'iPod"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:511
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:695
+msgid "Preparing to synchronize..."
+msgstr "S'està preparant la sincronització..."
+
+# csharp-format
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:514
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid "Adding {0} of {1} to {2}"
+msgid "Adding track {0} of {1}"
+msgstr "S'està afegint {0} de {1} a {2}"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:550
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid "Importing {0} of {1}"
+msgid "Removing track {0} of {1}"
+msgstr "S'està important {0} de {1}"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:614
+#, fuzzy
+#| msgid "Writing a disc"
+msgid "Writing media database"
+msgstr "S'està escrivint un disc"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapLibrarySync.cs:131
+#, csharp-format
+msgid "Sync {0}"
+msgstr "Sincronitza {0}"
+
+#. Note to translators: {0}, {1} and {2} will be replaced with numbers.
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapLibrarySync.cs:260
+#, csharp-format
+msgid "{0} to add, {1} to remove, {2} to update"
+msgstr "{0} per afegir, {1} per suprimir, {2} per actualitzar"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:176
+msgid "Device Properties"
+msgstr "Propietats del dispositiu"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:200
+msgid "Product"
+msgstr "Producte"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:201
+msgid "Vendor"
+msgstr "Proveïdor"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:280
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:133
+#, csharp-format
+msgid "Loading {0}"
+msgstr "S'estan carregant {0}"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:364
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellYesNo.cs:37
+msgid "Yes"
+msgstr "Sí"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:364
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellYesNo.cs:38
+msgid "No"
+msgstr "No"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:385
+#, csharp-format
+msgid ""
+"The {0} format is not supported by the device, and no converter was found to "
+"convert it"
+msgstr ""
+"El format {0} no és compatible amb el dispositiu, i no s'ha trobat cap "
+"convertidor per a convertir-lo"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:391
+msgid "File format conversion support is not available"
+msgstr ""
+"Este dispositiu no té compatibilitat de conversió d'este format de "
+"fitxer."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:417
+msgid "Error converting file"
+msgstr "S'ha produït un error en convertir el fitxer"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:137
+msgid "Sync when first plugged in and when the libraries change"
+msgstr ""
+"Sincronitza el dispositiu quan es connecte per primer cop o quan les "
+"biblioteques canvien"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:138
+msgid ""
+"Begin synchronizing the device as soon as the device is plugged in or the "
+"libraries change."
+msgstr ""
+"Comença a sincronitzar el dispositiu tant prompte el dispositiu es connecte o "
+"quan les biblioteques canvien."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:141
+msgid "Sync Preferences"
+msgstr "Preferències de la sincronització"
+
+#. singular form unused b/c we know it's > 1, but we still need GetPlural
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:365
+#, csharp-format
+msgid "The sync operation will remove one track from your device."
+msgid_plural "The sync operation will remove {0} tracks from your device."
+msgstr[0] "L'operació de sincronització suprimirà una cançó del dispositiu."
+msgstr[1] "L'operació de sincronització suprimirà {0} cançons del dispositiu."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:369
+msgid "Are you sure you want to continue?"
+msgstr "Esteu segur que voleu continuar?"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:377
+msgid "Remove tracks"
+msgstr "Suprimeix les cançons"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapActions.cs:52
+msgid "Sync"
+msgstr "Sincronitza"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:68
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:97
+msgid "Audio"
+msgstr "Ã?udio"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:69
+msgid "Video"
+msgstr "Vídeo"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:70
+msgid "Other"
+msgstr "Altres"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:71
+msgid "Free Space"
+msgstr "Espai lliure"
+
+#. Translators: {0} is the name assigned to a Digital Audio Player by its owner
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapPropertiesDialog.cs:55
+#, csharp-format
+msgid "{0} Properties"
+msgstr "Propietats del {0}"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapPropertiesDialog.cs:78
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapPropertiesDialog.cs:81
+msgid "Device name"
+msgstr "Nom del dispositiu"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapPropertiesDialog.cs:99
+msgid "Encode to"
+msgstr "Codifica a"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapPropertiesDialog.cs:109
+msgid "Capacity used"
+msgstr "Capacitat utilitzada"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapPropertiesDialog.cs:121
+msgid "Advanced details"
+msgstr "Detalls avançats"
+
+#. Translators: {0} is the name of a library, eg 'Music' or 'Podcasts'
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/LibrarySyncOptions.cs:65
+#, csharp-format
+msgid "{0}:"
+msgstr "{0}:"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/LibrarySyncOptions.cs:70
+msgid "Manage manually"
+msgstr "Gestiona manualment"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/LibrarySyncOptions.cs:71
+msgid "Sync entire library"
+msgstr "Sincronitza la biblioteca sencera"
+
+#. Translators: {0} is the name of a playlist
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/LibrarySyncOptions.cs:124
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/LibrarySyncOptions.cs:154
+#, csharp-format
+msgid "Sync from â??{0}â??"
+msgstr "Sincronitza des de «{0}»"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/PurchasedMusicActions.cs:53
+msgid "Import Purchased Music"
+msgstr "Importa la música comprada"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:57
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapSource.cs:64
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Desconnecta"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:108
+#, csharp-format
+msgid "Disconnecting {0}..."
+msgstr "S'està desconnectant {0}..."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:115
+#, csharp-format
+msgid "Could not disconnect {0}: {1}"
+msgstr "No s'ha pogut desconnectar {0}: {1}"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/DatabaseRebuilder.cs:92
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/DatabaseRebuilder.cs:95
+msgid "Rebuilding Database"
+msgstr "S'està reconstruint la base de dades"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/DatabaseRebuilder.cs:96
+msgid "Scanning iPod..."
+msgstr "S'està escanejant l'iPod..."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/DatabaseRebuilder.cs:131
+msgid "Processing Tracks..."
+msgstr "S'estan processant les cançons..."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/DatabaseRebuilder.cs:147
+msgid "Ordering Tracks..."
+msgstr "S'estan ordenant les cançons..."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/DatabaseRebuilder.cs:218
+msgid "Saving new database..."
+msgstr "S'està desant la base de dades nova..."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/DatabaseRebuilder.cs:230
+msgid "Error rebuilding iPod database"
+msgstr "S'ha produït un error en reconstruir la base de dades de l'iPod"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:103
+msgid "Color"
+msgstr "Color"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:107
+msgid "Produced on"
+msgstr "Produït per"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:108
+msgid "Firmware"
+msgstr "Microprogramari"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:112
+msgid "Capabilities"
+msgstr "Característiques"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:680
+msgid "Out of space on device"
+msgstr "No hi ha prou espai al dispositiu"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:680
+msgid "Please manually remove some songs"
+msgstr "Suprimiu manualment algunes cançons"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:724
+msgid "Updating..."
+msgstr "S'està actualitzant..."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/IpodSource.cs:728
+msgid "Flushing to disk..."
+msgstr "S'està buidant al disc..."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/UnsupportedDatabaseView.cs:61
+msgid "Unable to read your iPod"
+msgstr "No s'ha pogut llegir l'iPod"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/UnsupportedDatabaseView.cs:77
+msgid ""
+"You have used this iPod with a version of iTunes that saves a version of the "
+"song database for your iPod that is too new for Banshee to recognize.\n"
+"\n"
+"Banshee can rebuild your database, but you might lose your settings and all "
+"the content in the device (be sure to backup your data first). Using Banshee "
+"and iTunes with the same iPod is not recommended."
+msgstr ""
+"Heu utilitzat este iPod amb una versió de l'iTunes que alça la base de "
+"dades de cançons per al vostre iPod en una versió massa recent que el "
+"Banshee no pot reconèixer.\n"
+"\n"
+"El Banshee pot tornar a construir la base de dades però algunes "
+"configuracions i tot el contingut del dispositiu es podrien perdre "
+"(assegureu-vos de fer una còpia de seguretat primer). No es recomana "
+"utilitzar el Banshee i l'iTunes al mateix iPod."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/UnsupportedDatabaseView.cs:88
+msgid "Learn more about Banshee's iPod support"
+msgstr "Obteniu més informació en quant a la compatibilitat iPod del Banshee"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/UnsupportedDatabaseView.cs:96
+msgid ""
+"An iPod database could not be found on this device.\n"
+"\n"
+"Banshee can build a new database for you."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut trobar una base de dades iPod al dispositiu.\n"
+"\n"
+"El Banshee vos pot construir una base de dades nova."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/UnsupportedDatabaseView.cs:104
+msgid "What is the reason for this?"
+msgstr "Quin n'és el motiu?"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/UnsupportedDatabaseView.cs:117
+msgid "Your iPod is mounted read only. Banshee can not restore your iPod."
+msgstr ""
+"L'iPod està muntat en mode de només de lectura. El Banshee no pot restaurar "
+"l'iPod."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/UnsupportedDatabaseView.cs:125
+msgid "Rebuild iPod Database..."
+msgstr "S'està reconstruint la base de dades de l'iPod..."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/UnsupportedDatabaseView.cs:133
+msgid "Confirm Rebuild iPod Database"
+msgstr "Confirmeu la reconstrucció de la base de dades de l'iPod"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/UnsupportedDatabaseView.cs:139
+msgid ""
+"Rebuilding your iPod database may take some time. Also note that any "
+"playlists you have on your iPod will be lost.\n"
+"\n"
+"Are you sure you want to rebuild your iPod database?"
+msgstr ""
+"La reconstrucció de la base dades de l'iPod pot trigar un cert temps. Totes "
+"les llistes de reproducció de l'iPod es perdran.\n"
+"\n"
+"Segur que voleu reconstruir la base de dades de l'iPod?"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/UnsupportedDatabaseView.cs:143
+msgid "Rebuild Database"
+msgstr "S'està reconstruint la base de dades"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Ipod/Banshee.Dap.Ipod/UnsupportedDatabaseView.cs:157
+msgid "Rebuilding iPod Database..."
+msgstr "S'està reconstruint la base de dades de l'iPod..."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/AmazonMp3GroupSource.cs:43
+msgid "Purchased Music"
+msgstr "Música comprada"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageDevice.cs:87
+msgid "Rockbox Device"
+msgstr "Dispositiu Rockbox"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageSource.cs:114
+#, csharp-format
+msgid "Audio Folder"
+msgid_plural "Audio Folders"
+msgstr[0] "Carpeta de l'àudio"
+msgstr[1] "Carpetes de l'àudio"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageSource.cs:121
+#, csharp-format
+msgid "Video Folder"
+msgid_plural "Video Folders"
+msgstr[0] "Carpeta del vídeo"
+msgstr[1] "Carpetes dels vídeos"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageSource.cs:127
+msgid "Required Folder Depth"
+msgstr "Es requereix la profunditat de la carpeta"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageSource.cs:130
+msgid "Supports Playlists"
+msgstr "Permet llistes de reproducció"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/WebOSDevice.cs:189
+msgid "Ringtones"
+msgstr "Tons de trucada"
+
+#
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:82
+msgid "Error Initializing MTP Device Support"
+msgstr "S'està inicialitzant la compatibilitat MTP del dispositiu"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:83
+msgid ""
+"There was an error intializing MTP device support. See http://www.banshee-";
+"project.org/Guide/DAPs/MTP for more information."
+msgstr ""
+"S'ha produït un error inicialitzant la compatibilitat amb dispositius MTP. "
+"Vegeu http://www.banshee-project.org/Guide/DAPs/MTP per a més informació."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:142
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Gui.Dialogs/VersionInformationDialog.cs:66
+msgid "Version"
+msgstr "Versió"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:144
+msgid "Battery level"
+msgstr "Nivell de la bateria"
+
+# csharp-format
+#. user_event.Progress = (double)current / total;
+#. Translators: {0} is the name of the MTP audio device (eg Gabe's Zen Player), {1} is the
+#. track currently being loaded, and {2} is the total # of tracks that will be loaded.
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:160
+#, csharp-format
+msgid "Loading {0} - {1} of {2}"
+msgstr "S'està carregant {0} - {1} de {2}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/AmazonDownloadManager.cs:57
+msgid "Amazon MP3 Purchases"
+msgstr "Compres Amazon MP3"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/AmazonMp3DownloaderService.cs:53
+msgid "Amazon MP3s"
+msgstr "Amazon MP3"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/AmazonMp3DownloaderService.cs:54
+msgid "Songs purchased from the Amazon MP3 Store"
+msgstr "Cançons comprades des de la botiga d'Amazon MP3"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/ImportSource.cs:40
+msgid "Download Amazon MP3 Purchase"
+msgstr "Baixa una compra de l'Amazon MP3"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/ImportSource.cs:42
+msgid "Amazon MP3 Files"
+msgstr "Fitxers Amazon MP3"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/ImportSource.cs:63
+msgid "Amazon MP3 Purchase"
+msgstr "Compra Amazon MP3"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store/StoreSource.cs:42
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store/StoreWebBrowserShell.cs:39
+msgid "Amazon MP3 Store"
+msgstr "Botiga Amazon MP3"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store/StoreSourcePreferences.cs:57
+msgid "Country"
+msgstr "País"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store/StoreSourcePreferences.cs:60
+msgid "Which Amazon MP3 storefront to use by default."
+msgstr "Quin aparador d'Amazon MP3 s'utilitza per defecte."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store/StoreSourcePreferences.cs:88
+msgid "Automatic (Geo IP detection)"
+msgstr "Automàtic (detecció per Geo IP)"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store/StoreSourcePreferences.cs:90
+msgid "France (amazon.fr)"
+msgstr "França (amazon.fr)"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store/StoreSourcePreferences.cs:91
+msgid "Germany, Switzerland, Austria (amazon.de)"
+msgstr "Alemanya, Suïssa, �ustria (amazon.de)"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store/StoreSourcePreferences.cs:92
+msgid "Japan (amazon.co.jp)"
+msgstr "Japó (amazon.co.jp)"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store/StoreSourcePreferences.cs:93
+msgid "United Kingdom (amazon.co.uk)"
+msgstr "Regne Unit (amazon.co.uk)"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store/StoreSourcePreferences.cs:94
+msgid "United States (amazon.com)"
+msgstr "Estats Units (amazon.com)"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store/StoreWebBrowserShell.cs:43
+#, csharp-format
+msgid "Search the Amazon MP3 Store"
+msgstr "Cerca a la botiga Amazon MP3"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store/StoreWebBrowserShell.cs:45
+msgid "How Your Purchases Support GNOME"
+msgstr ""
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:55
+msgid "Open Book"
+msgstr "Obri el llibre"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:56
+msgid "Merge Discs..."
+msgstr "Fusiona els discs..."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:61
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:65
+msgid "Resume"
+msgstr "Reprén"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:61
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:65
+msgid "Resume playback of this audiobook"
+msgstr "Reprén la reproducció d'este audiollibre"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:138
+#, csharp-format
+msgid "Merge the {0} selected discs into one book?"
+msgid_plural "Merge the {0} selected discs into one book?"
+msgstr[0] "Fusiona el {0} disc seleccionat en un llibre?"
+msgstr[1] "Fusiona els {0} discs seleccionat en un llibre?"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:143
+msgid ""
+"This will ensure the disc numbers are all set properly, and then set the "
+"author and book title for all tracks on all these discs to the values below"
+msgstr ""
+"Això garanteix que es dóna este valor correctament a tots els números de "
+"disc, llavors podeu donar els valors d'abaix d'autor i títol per totes les "
+"cançons d'estos discs."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:152
+msgid "Author:"
+msgstr "Autor:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:159
+msgid "Book Title:"
+msgstr "Títol del llibre:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:57
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookLibrarySource.cs:92
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastEpisodePage.cs:87
+msgid "Author"
+msgstr "Autors"
+
+#. Translators: This means the first letter of the author's name
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:63
+msgid "Author Initial"
+msgstr "Artista inicial"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:68
+msgid "Book Title"
+msgstr "Títol del llibre"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookLibrarySource.cs:68
+msgid "Audiobooks, etc"
+msgstr "Audiollibres, etc"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookLibrarySource.cs:75
+msgid "Search your audiobooks"
+msgstr "Cerqueu en els audiollibres"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookLibrarySource.cs:145
+#, csharp-format
+msgid "{0} book"
+msgid_plural "{0} books"
+msgstr[0] "{0} llibre"
+msgstr[1] "{0} llibres"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/BookView.cs:114
+msgid "Resume Playback"
+msgstr "Reprén la reproducció"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/BookView.cs:120
+msgid "No Bookmark Set"
+msgstr "No hi ha cap adreça d'interés establerta"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdDiscModel.cs:76
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdSource.cs:55
+msgid "Audio CD"
+msgstr "CD d'àudio"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdDiscModel.cs:102
+#, csharp-format
+msgid "Track {0}"
+msgstr "Pista {0}"
+
+# N.T.: Títol a les preferències
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdRipper.cs:121
+msgid "Importing Audio CD"
+msgstr "Importació del CD d'àudio"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdRipper.cs:122
+msgid "Initializing Drive"
+msgstr "S'està inicialitzant la unitat"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdRipper.cs:124
+#, csharp-format
+msgid ""
+"<i>{0}</i> is still being imported into the music library. Would you like to "
+"stop it?"
+msgstr ""
+"<i>{0}</i> encara s'està important a la biblioteca de música. Voleu aturar-"
+"lo?"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdRipper.cs:254
+msgid "Cannot Import CD"
+msgstr "No s'ha pogut importar el CD"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdService.cs:233
+msgid "Audio CDs"
+msgstr "CD d'àudio"
+
+#
+# N.T.: Títol de preferències
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdService.cs:235
+msgid "Audio CD Importing"
+msgstr "Importació del CD d'àudio"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdService.cs:238
+msgid "_Import format"
+msgstr "_Format d'importació"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdService.cs:242
+msgid "_Automatically import audio CDs when inserted"
+msgstr "_Importa els CD d'àudio quan s'inserisquen"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdService.cs:243
+msgid ""
+"When an audio CD is inserted, automatically begin importing it if metadata "
+"can be found and it is not already in the library."
+msgstr ""
+"Quan s'inserisca un CD d'àudio, comença'l a importar automàticament si es "
+"poden trobar metadades i encara no és a la biblioteca."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdService.cs:247
+msgid "_Eject when done importing"
+msgstr "_Expulsa després de l'importació"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdService.cs:248
+msgid "When an audio CD has been imported, automatically eject it."
+msgstr "Quan s'ha importat un CD d'àudio, expulsa'l automàticament."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdService.cs:251
+msgid "Use error correction when importing"
+msgstr "En importar utilitza la correcció d'errors"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdService.cs:252
+msgid ""
+"Error correction tries to work around problem areas on a disc, such as "
+"surface scratches, but will slow down importing substantially."
+msgstr ""
+"La correcció d'errors intenta solucionar àrees amb problemes al disc, com "
+"ara danys a la superfície, però redueix la velocitat d'importació "
+"substancialment."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdService.cs:320
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdSource.cs:440
+msgid "Import CD"
+msgstr "Importa el CD"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdService.cs:321
+msgid "Import this audio CD to the library"
+msgstr "Importa el CD d'àudio a la biblioteca"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdService.cs:327
+msgid "Duplicate CD"
+msgstr "Duplica el CD"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdService.cs:328
+msgid "Duplicate this audio CD"
+msgstr "Duplica este CD d'àudio"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdSource.cs:130
+msgid "Searching for CD metadata..."
+msgstr "S'estan cercant les metadades del CD..."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdSource.cs:163
+msgid "Could not fetch metadata for CD."
+msgstr "No s'ha pogut obtindre les metadades per al CD."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdSource.cs:191
+msgid "Automatic import off since this album is already in the Music Library."
+msgstr ""
+"Importació automàtica inhabilitada degut a que este àlbum ja es troba en "
+"la biblioteca de música."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdSource.cs:214
+msgid "Could not import CD"
+msgstr "No s'ha pogut importar el CD"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdSource.cs:231
+msgid "Could not duplicate audio CD"
+msgstr "No s'ha pogut duplicar el CD d'àudio"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdSource.cs:363
+msgid "Ejecting audio CD..."
+msgstr "S'està expulsant el CD d'àudio..."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdSource.cs:381
+#, csharp-format
+msgid "Could not eject audio CD: {0}"
+msgstr "No s'ha pogut expulsar el CD d'àudio: {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdSource.cs:414
+msgid "Audio CD Preferences"
+msgstr "Preferències del CD d'àudio"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdSource.cs:415
+msgid "Eject Disc"
+msgstr "Expulsa el disc"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AudioCd/Banshee.AudioCd/AudioCdSource.cs:439
+#, csharp-format
+msgid "Import â??{0}â??"
+msgstr "Importa {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Bpm/Banshee.Bpm/BpmDetectJob.cs:64
+msgid "Detecting BPM"
+msgstr "S'està detectant els BPM"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Bpm/Banshee.Bpm/BpmEntry.cs:91
+msgid "D_etect"
+msgstr "D_etecta"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Bpm/Banshee.Bpm/BpmEntry.cs:103
+msgid "T_ap"
+msgstr "C_olpeja"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Bpm/Banshee.Bpm/BpmEntry.cs:111
+msgid "Have Banshee attempt to auto-detect the BPM of this song"
+msgstr ""
+"Que el Banshee intente detectar automàticament els BPM per esta cançó"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Bpm/Banshee.Bpm/BpmEntry.cs:113
+msgid "Play this song"
+msgstr "Reprodueix esta cançó"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Bpm/Banshee.Bpm/BpmEntry.cs:116
+msgid "Tap this button to the beat to set the BPM for this song manually"
+msgstr "Colpeja este botó per establir els BPM d'esta cançó manualment"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Bpm/Banshee.Bpm/BpmService.cs:148
+msgid "_Automatically detect BPM for all songs"
+msgstr "_Detecta automàticament els BPM per a totes les cançons"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Bpm/Banshee.Bpm/BpmService.cs:149
+msgid ""
+"Detect beats per minute (BPM) for all songs that don't already have a value "
+"set"
+msgstr ""
+"Detecta els batecs per minut (BPM) per a totes les cançons que encara no "
+"tenen cap valor"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.CoverArt/Banshee.CoverArt/CoverArtJob.cs:58
+msgid "Downloading Cover Art"
+msgstr "S'estan baixant les cobertes"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.CoverArt/Banshee.CoverArt/CoverArtJob.cs:128
+#, csharp-format
+msgid "{0} - {1}"
+msgstr "{0} - {1}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapContainerSource.cs:42
+msgid "Shared Music"
+msgstr "Música compartida"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapErrorView.cs:73
+msgid "Disconnected from music share"
+msgstr "S'ha desconnectat de la música compartida"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapErrorView.cs:74
+msgid "Unable to connect to music share"
+msgstr "No es pot connectar a la música compartida"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapErrorView.cs:88
+msgid "Back"
+msgstr "Arrere"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapErrorView.cs:101
+msgid ""
+"iTunes® 7 introduced new compatibility issues and currently only works with "
+"other iTunes® 7 clients.\n"
+"\n"
+"No third-party clients can connect to iTunes® music shares anymore. This is "
+"an intentional limitation by Apple in iTunes® 7 and we apologize for the "
+"unfortunate inconvenience."
+msgstr ""
+"iTunes® 7 té problemes de compatibilitat i només funciona amb altres clients "
+"iTunes® 7.\n"
+"\n"
+"Cap client de tercers no es pot connectar a les comparticions de la música "
+"de l'iTunes®. Esta és una limitació intencionada d'Apple a iTunes® 7 i "
+"sentim els inconvenients que vos puga ocasionar."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapErrorView.cs:111
+msgid "Common reasons for connection failures:"
+msgstr "Raons habituals per les quals falla la connexió:"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapErrorView.cs:117
+msgid "The provided login credentials are invalid"
+msgstr "Les credencials d'entrada no són vàlides"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapErrorView.cs:118
+msgid "The login process was canceled"
+msgstr "S'ha cancel·lat el procés d'entrada"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapErrorView.cs:119
+msgid "Too many users are connected to this share"
+msgstr "Hi ha massa usuaris connectats a esta compartició"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapErrorView.cs:121
+msgid "You are no longer connected to this music share"
+msgstr "Ja no esteu connectat a esta música compartida"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapErrorView.cs:125
+msgid "Try connecting again"
+msgstr "Intenteu connectar-vos un altre cop"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapErrorView.cs:139
+msgid "The music share is hosted by iTunes® 7"
+msgstr "La música compartida està hostejada per iTunes® 7"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapLoginDialog.cs:47
+msgid "Login to Music Share"
+msgstr "Entra a la compartició de música"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapLoginDialog.cs:80
+msgid "Authentication Required"
+msgstr "Cal autenticació"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapLoginDialog.cs:104
+#: ../src/Libraries/Lastfm.Gui/Lastfm.Gui/AccountLoginForm.cs:54
+msgid "Username:"
+msgstr "Nom d'usuari:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapLoginDialog.cs:112
+msgid "Password:"
+msgstr "Contrasenya:"
+
+#. Translators: this is a verb used as a button label, not a noun
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapLoginDialog.cs:124
+msgid "Login"
+msgstr "Entrada"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapResolverJob.cs:50
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapSource.cs:106
+#, csharp-format
+msgid "Connecting to {0}"
+msgstr "S'està connectant a {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapService.cs:178
+msgid "Add Remote DAAP Server"
+msgstr "Afig un servidor DAAP remot"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapService.cs:179
+msgid "Add a new remote DAAP server"
+msgstr "Afig un nou servidor DAAP remot"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapSource.cs:60
+msgid "Music Share"
+msgstr "Compartició de la música"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapSource.cs:202
+#, csharp-format
+msgid "Logging in to {0}."
+msgstr "S'està entrant a {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapSource.cs:238
+#, csharp-format
+msgid "Loading {0} track"
+msgid_plural "Loading {0} tracks"
+msgstr[0] "S'està carregant {0} cançó"
+msgstr[1] "S'estan carregant {0} cançons"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapSource.cs:270
+msgid "Loading playlists"
+msgstr "S'estan carregant les llistes de reproducció"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/OpenRemoteServer.cs:45
+msgid "Open remote DAAP server"
+msgstr "Obri el servidor DAAP remot"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/OpenRemoteServer.cs:50
+msgid "Enter server IP address and port:"
+msgstr "Introduïu l'adreça IP i el port:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:46
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:133
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:67
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Sort.cs:91
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:46
+msgid "Downloads"
+msgstr "Baixades"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:50
+msgid "Downloading eMusic Track(s)"
+msgstr "S'estan baixant les cançons d'eMusic"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:51
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:51
+msgid "Initializing..."
+msgstr "S'està inicialitzant..."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:52
+msgid "Cancel all eMusic downloads?"
+msgstr "Voleu cancel·lar totes les baixades d'eMusic?"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:120
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:120
+#, csharp-format
+msgid "Transferring {0} file at {1} KB/s"
+msgid_plural "Transferring {0} of {2} files at {1} KB/s"
+msgstr[0] "S'està transferint {0} fitxer a {1} kB/s"
+msgstr[1] "S'estan transferint {0} de {2} fitxers a {1} kB/s"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:133
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:133
+msgid "Canceling Downloads"
+msgstr "S'estan cancel·lant les baixades"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:135
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:135
+msgid "Waiting for downloads to terminate..."
+msgstr "S'està esperant la finalització de les baixades..."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic/EmusicImport.cs:60
+msgid "Import eMusic Downloads to Library"
+msgstr "Importa les baixades d'eMusic a la biblioteca"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic/EmusicImport.cs:62
+msgid "eMusic Files"
+msgstr "Fitxers d'eMusic"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic/EmusicImport.cs:78
+msgid "eMusic Tracks"
+msgstr "Cançons d'eMusic"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.FileSystemQueue/Banshee.FileSystemQueue/FileSystemQueueSource.cs:57
+#: ../src/Extensions/Banshee.FileSystemQueue/Banshee.FileSystemQueue/FileSystemQueueSource.cs:58
+msgid "File System Queue"
+msgstr "Cua del sistema de fitxers"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.FileSystemQueue/Banshee.FileSystemQueue/FileSystemQueueSource.cs:72
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:72
+msgid "Clear"
+msgstr "Buida"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.FileSystemQueue/Banshee.FileSystemQueue/FileSystemQueueSource.cs:73
+msgid "Remove all tracks from the file system queue"
+msgstr "Suprimeix totes les cançons de la cua del sistema de fitxers"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.FileSystemQueue/Banshee.FileSystemQueue/FileSystemQueueSource.cs:79
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:81
+msgid "Clear on Quit"
+msgstr "Buida en eixir"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.FileSystemQueue/Banshee.FileSystemQueue/FileSystemQueueSource.cs:80
+msgid "Clear the file system queue when quitting"
+msgstr "Neteja la cua del sistema de fitxers en eixir"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/AlbumDuplicateSolver.cs:46
+msgid "Duplicate Albums"
+msgstr "Duplica els àlbums"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/AlbumDuplicateSolver.cs:47
+msgid ""
+"Displayed are albums that should likely be merged. For each row, click the "
+"desired title to make it bold, or uncheck it to take no action."
+msgstr ""
+"Es mostren els àlbums que probablement podrien fusionar-se. Per a cada fila, "
+"feu clic al títol que desitgeu perquè aparega en negreta, o desmarqueu-lo "
+"perquè no es realitzi cap acció."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/ArtistDuplicateSolver.cs:46
+msgid "Duplicate Artists"
+msgstr "Duplica els artistes"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/ArtistDuplicateSolver.cs:47
+msgid ""
+"Displayed are artists that should likely be merged. For each row, click the "
+"desired name to make it bold, or uncheck it to take no action."
+msgstr ""
+"Es mostren els artistes que probablement podrien fusionar-se. Per a cada "
+"fila, feu clic al títol que desitgeu perquè aparega en negreta, o "
+"desmarqueu-lo perquè no es realitzi cap acció."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/FixActions.cs:50
+msgid "Fix Music Metadata..."
+msgstr "Repara les metadades de la música..."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/FixSource.cs:48
+msgid "Metadata Fixer"
+msgstr "Reparador de metadades"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/FixSource.cs:54
+msgid "Problem Type:"
+msgstr "Tipus de problema:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/FixSource.cs:66
+msgid "Apply Selected Fixes"
+msgstr "Aplica les reparacions seleccionades"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/GenreDuplicateSolver.cs:46
+msgid "Duplicate Genres"
+msgstr "Duplica els gèneres"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/GenreDuplicateSolver.cs:47
+msgid ""
+"Displayed are genres that should likely be merged. For each row, click the "
+"desired genre to make it bold, or uncheck it to take no action."
+msgstr ""
+"Es mostren els gèneres que probablement podrien fusionar-se. Per a cada "
+"fila, feu clic al títol que desitgeu perquè aparega en negreta, o "
+"desmarqueu-lo perquè no es realitzi cap acció."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/GenreDuplicateSolver.cs:77
+msgid " and "
+msgstr " i "
+
+#. Translators: These are articles that might be prefixed or suffixed
+#. on artist names or album titles. You can add as many as you need,
+#. separated by a pipe (|)
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/Solver.cs:198
+msgid "a|an|the"
+msgstr "un|uns|una|unes|el|la|els|les"
+
+#. Translators: This is the format commonly used in your langauge for
+#. suffixing an article, eg in English: ", The"
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/Solver.cs:202
+#, csharp-format
+msgid ", {0}"
+msgstr ", {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/View.cs:77
+msgid "Fix?"
+msgstr "Repara?"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/Actions.cs:48
+msgid "View Item Details"
+msgstr "Visualitza els detalls de l'element"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/Actions.cs:57
+msgid "Open Webpage"
+msgstr "Obri la pàgina web"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/Actions.cs:76
+msgid "Visit Archive.org"
+msgstr "Vés al lloc web Archive.org"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsSource.cs:78
+msgid "Close Item"
+msgstr "Tanca l'element"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsSource.cs:97
+msgid "Getting item details from the Internet Archive"
+msgstr "S'estan obtenint els detalls de l'element des de l'Internet Archive"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsSource.cs:148
+msgid "Timed out getting item details from the Internet Archive"
+msgstr ""
+"Ha expirat el temps d'espera obtenint els detalls des de l'Internet Archive"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsSource.cs:149
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchSource.cs:190
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:301
+msgid "Try Again"
+msgstr "Proveu-ho de nou"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsSource.cs:151
+msgid "Error getting item details from the Internet Archive"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en obtindre els detalls de l'element des de l'Internet "
+"Archive"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:205
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:130
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:66
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:136
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:271
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastEpisodePage.cs:89
+msgid "Description"
+msgstr "Descripció"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:221
+msgid "Creator:"
+msgstr "Creador:"
+
+# N.T.: Lloc on es va produir l'actuació 
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:222
+msgid "Venue:"
+msgstr "Lloc:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:223
+msgid "Location:"
+msgstr "Ubicació:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:225
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastPropertiesDialog.cs:81
+msgid "Date:"
+msgstr "Data:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:227
+msgid "Year:"
+msgstr "Any:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:229
+msgid "Publisher:"
+msgstr "Editor:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:230
+msgid "Keywords:"
+msgstr "Paraules clau:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:231
+msgid "License URL:"
+msgstr "URL de la llicència:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:232
+msgid "Language:"
+msgstr "Llengua:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:236
+msgid "Downloads, overall:"
+msgstr "Total de baixades:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:237
+msgid "Downloads, past month:"
+msgstr "Baixades del mes passat:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:238
+msgid "Downloads, past week:"
+msgstr "Baixades de la setmana passada:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:242
+msgid "Added:"
+msgstr "Afegits:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:243
+msgid "Added by:"
+msgstr "Afegit per:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:244
+msgid "Collections:"
+msgstr "Col·leccions:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:246
+msgid "Contributor:"
+msgstr "Col·laborador:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:247
+msgid "Recorded by:"
+msgstr "Enregistrat per:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:248
+msgid "Lineage:"
+msgstr "Llinatge:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:249
+msgid "Transferred by:"
+msgstr "Transferit per:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:266
+msgid "Reviews"
+msgstr "Revisions"
+
+#. Translators: {0} is the number of reviewers, {1} is the average rating (not really relevant if there's only 1)
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:270
+#, csharp-format
+msgid "{0} reviewer"
+msgid_plural "{0} reviewers, avg {1}"
+msgstr[0] "{0} revisor"
+msgstr[1] "{0} revisors, mitjana {1}"
+
+#. Translators: {0} is the unicode-stars-rating, {1} is the name of a person who reviewed this item, and {1} is a date/time string
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:289
+#, csharp-format
+msgid "{0} by {1} on {2}"
+msgstr "{0} per {1} al {2}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsView.cs:319
+msgid "Write your own review"
+msgstr "Escriviu les vostres pròpies revisions"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HeaderFilters.cs:109
+msgid "Collection:"
+msgstr "Col·lecció:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HeaderFilters.cs:118
+#, csharp-format
+msgid "Optional Query"
+msgstr "Consulta opcional"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HeaderFilters.cs:165
+msgid "Sort by:"
+msgstr "Ordena per:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeSource.cs:119
+msgid "Preferred Media Types"
+msgstr "Tipus multimèdia predeterminats"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeSource.cs:122
+msgid "_Audio"
+msgstr "_Ã?udio"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeSource.cs:125
+msgid "_Video"
+msgstr "_Vídeo"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeSource.cs:128
+msgid "_Text"
+msgstr "_Text"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:100
+#, csharp-format
+msgid "Search..."
+msgstr "Cerca..."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:111
+msgid "_Go"
+msgstr "_Ves"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:119
+msgid "Staff Picks"
+msgstr "Selecció del personal"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:120
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:588
+msgid "Creative Commons"
+msgstr "Creative Commons"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:121
+msgid "History"
+msgstr "Historial"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:122
+msgid "Classic Cartoons"
+msgstr "Historietes clàssiques"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:123
+msgid "Speeches"
+msgstr "Discursos"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:124
+msgid "For Children"
+msgstr "Per a canalla"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:125
+msgid "Poetry"
+msgstr "Poesia"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:126
+msgid "Creator is United States"
+msgstr "El creador és els Estats Units"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:127
+msgid "Old Movies"
+msgstr "Pel·lícules antigues"
+
+# N.T.: LibriVox provides free audiobooks from the public domain.
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:128
+msgid "New From LibriVox"
+msgstr "Nou des de LibriVox"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:129
+msgid "Old Texts"
+msgstr "Textos antics"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:130
+msgid "Charlie Chaplin"
+msgstr "Charlie Chaplin"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:131
+msgid "NASA"
+msgstr "NASA"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:132
+msgid "Library of Congress"
+msgstr "Biblioteca del Congrés dels Estats Units"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:148
+msgid ""
+"The Internet Archive, a 501(c)(3) non-profit, is building a digital library "
+"of Internet sites and other cultural artifacts in digital form. Like a paper "
+"library, we provide free access to researchers, historians, scholars, and "
+"the general public."
+msgstr ""
+"L'Internet Archive, una organització sense ànim de lucre, està construint "
+"una biblioteca digital de llocs d'Internet i altres continguts culturals en "
+"forma digital. Igual que en una col·lecció de paper, proveïm el lliure accés "
+"a investigadors, historiadors, estudiosos i el públic en general."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:151
+msgid "Visit the Internet Archive online at archive.org"
+msgstr "Visiteu l'Internet Archive en línia a archive.org"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:307
+msgid "Audiobooks"
+msgstr "Audiollibres"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:308
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:78
+msgid "Movies"
+msgstr "Pel·lícules"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:309
+msgid "Lectures"
+msgstr "Conferències"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:310
+msgid "Concerts"
+msgstr "Concerts"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:311
+msgid "Books"
+msgstr "Llibres"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchSource.cs:58
+msgid "Search Results"
+msgstr "Resultats de la cerca"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchSource.cs:139
+msgid "Searching the Internet Archive"
+msgstr "S'està cercant l'Internet Archive"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchSource.cs:175
+msgid "No matches."
+msgstr "No s'ha trobat cap coincidència."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchSource.cs:180
+#, csharp-format
+msgid "Showing 1 match"
+msgid_plural "Showing 1 to {0:N0} of {1:N0} total matches"
+msgstr[0] "S'està mostrant 1 coincidència"
+msgstr[1] "S'està mostrant d'1 a {0:N0} coincidències d'un total de {1:N0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchSource.cs:189
+msgid "Timed out searching the Internet Archive"
+msgstr "Temps d'espera en cercar l'Internet Archive"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchSource.cs:194
+msgid "Error searching the Internet Archive"
+msgstr "S'ha produït un error en cercar l'Internet Archive"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:88
+msgid "Fetch more results from the Internet Archive?"
+msgstr "Voleu obtindre més resultats de l'Internet Archive?"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:94
+msgid "Fetch More"
+msgstr "Obté més"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:128
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:61
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Sort.cs:98
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:135
+msgid "Creator"
+msgstr "Creador"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:129
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:75
+msgid "Publisher"
+msgstr "Editor"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:134
+msgid "Formats"
+msgstr "Formats"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:136
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:65
+msgid "Added"
+msgstr "Afegit"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:62
+msgid "Collection"
+msgstr "Col·lecció"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:63
+msgid "Contributor"
+msgstr "Col·laborador"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:64
+msgid "Created"
+msgstr "Creat"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:68
+msgid "Format"
+msgstr "Format"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:69
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:70
+msgid "Language"
+msgstr "Llengua"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:73
+msgid "Media Type"
+msgstr "Tipus de medis"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:74
+msgid "Review Count"
+msgstr "Comptador de revisions"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:71
+msgid "Moving Images"
+msgstr "Imatges en moviment"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:72
+msgid "Animation & Cartoons"
+msgstr "Animació i historietes"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:73
+msgid "Arts & Music"
+msgstr "Arts i música"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:74
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:99
+msgid "Computers & Technology"
+msgstr "Ordinadors i tecnologia"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:75
+msgid "Cultural & Academic Films"
+msgstr "Cultura i pel·lìcules acadèmiques"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:76
+msgid "Ephemeral Films"
+msgstr "Pel·lícules efímeres"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:77
+msgid "Home Movies"
+msgstr "Vídeos casolans"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:79
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:104
+msgid "News & Public Affairs"
+msgstr "Notícies i afers públics"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:80
+msgid "Open Source Movies"
+msgstr "Pel·lícules lliures"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:81
+msgid "Prelinger Archives"
+msgstr "Arxius Prelinger"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:82
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:109
+msgid "Spirituality & Religion"
+msgstr "Espiritualitat i religió"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:83
+msgid "Sports Videos"
+msgstr "Vídeos d'esports"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:84
+msgid "Videogame Videos"
+msgstr "Vídeos de videojocs"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:85
+msgid "Vlogs"
+msgstr "Vídeo blocs"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:86
+msgid "Youth Media"
+msgstr "Elements multimèdia per al jovent"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:88
+msgid "Texts"
+msgstr "Textos"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:89
+msgid "American Libraries"
+msgstr "Biblioteques americanes"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:90
+msgid "Canadian Libraries"
+msgstr "Biblioteques canadenques"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:91
+msgid "Universal Library"
+msgstr "Biblioteca universal"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:92
+msgid "Project Gutenberg"
+msgstr "Projecte Gutenberg"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:93
+msgid "Children's Library"
+msgstr "Biblioteca per la canalla"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:94
+msgid "Biodiversity Heritage Library"
+msgstr "Llibreria de l'herència de la biodiversitat"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:95
+msgid "Additional Collections"
+msgstr "Col·leccions addicionals"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:98
+msgid "Audio Books & Poetry"
+msgstr "Audiollibres i poesia"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:100
+msgid "Grateful Dead"
+msgstr "Grateful Dead"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:101
+msgid "Live Music Archive"
+msgstr "Arxiu de música en directe"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:102
+msgid "Music & Arts"
+msgstr "Música i arts"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:103
+msgid "Netlabels"
+msgstr "Etiquetes d'Internet"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:105
+msgid "Non-English Audio"
+msgstr "Ã?udio en llengua no anglesa"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:106
+msgid "Open Source Audio"
+msgstr "Obri un àudio lliure"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:108
+msgid "Radio Programs"
+msgstr "Programes de ràdio"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:111
+msgid "Education"
+msgstr "Educació"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:112
+msgid "Software"
+msgstr "Programari"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:113
+msgid "CLASP"
+msgstr "CLASP"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Sort.cs:92
+msgid "Downloads This Week"
+msgstr "Baixades d'esta setmana"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Sort.cs:93
+msgid "Newest"
+msgstr "Més nou"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Sort.cs:94
+msgid "Oldest"
+msgstr "Més antic"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSourceContents.cs:62
+msgid "Not Set"
+msgstr "No establit"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:54
+msgid "Radio"
+msgstr "Ràdio"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:65
+msgid "Add Station"
+msgstr "Afig una emissora"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:66
+msgid "Add a new Internet Radio station or playlist"
+msgstr ""
+"Afig una nova emissora de ràdio d'Internet o una llista de reproducció"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:81
+msgid "Search your stations"
+msgstr "Cerqueu en les emissores"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:82
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationEditor.cs:60
+msgid "Edit Station"
+msgstr "Edita l'emissora"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:134
+msgid "Station"
+msgstr "Emissora"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:155
+#, csharp-format
+msgid "{0} station"
+msgid_plural "{0} stations"
+msgstr[0] "{0} emissora"
+msgstr[1] "{0} emissores"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:241
+msgid "Please provide a valid station URI"
+msgstr "Proporcioneu un URL vàlid per l'emissora"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:254
+msgid "Please provide a station genre"
+msgstr "Proporcioneu un gènere per l'emissora"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:262
+msgid "Please provide a station title"
+msgstr "Proporcioneu un títol per l'emissora"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:67
+msgid "Add new radio station"
+msgstr "Afig una emissora de ràdio nova"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:68
+msgid "Edit radio station"
+msgstr "Edita l'emissora de ràdio"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:97
+msgid ""
+"Enter the Genre, Title and URL of the radio station you wish to add. A "
+"description is optional."
+msgstr ""
+"Introduïu el gènere, el títol i l'URL de l'emissora de ràdio que voleu "
+"afegir. La descripció és opcional."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:118
+msgid "Station Genre:"
+msgstr "Gènere de l'emissora:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:120
+msgid "Station Name:"
+msgstr "Nom de l'emissora"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:121
+msgid "Stream URL:"
+msgstr "URL del flux:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:122
+msgid "Station Creator:"
+msgstr "Creador de l'emissora:"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:123
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastFeedPropertiesDialog.cs:81
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastPropertiesDialog.cs:89
+msgid "Description:"
+msgstr "Descripció:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:128
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Widgets/RatingMenuItem.cs:50
+msgid "Rating:"
+msgstr "Valoració:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:125
+msgid "_Last.fm"
+msgstr "_Last.fm"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:126
+msgid "Configure the Audioscrobbler plugin"
+msgstr "Configura el connector de l'Audioscrobbler"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:129
+msgid "Visit _User Profile Page"
+msgstr "V_isiteu la pàgina del perfil de l'usuari"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:130
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:164
+msgid "Visit Your Last.fm Profile Page"
+msgstr "V_isiteu la vostra pàgina de perfil d'usuari a Last.fm"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:135
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:91
+msgid "_Enable Song Reporting"
+msgstr "_Habilita l'informe de la cançó"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:136
+msgid "Enable song reporting"
+msgstr "Habilita l'informe de les cançons"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:66
+msgid "Connect"
+msgstr "Connecta"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:74
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:98
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:113
+msgid "View on Last.fm"
+msgstr "Visualitza a Last.fm"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:75
+msgid "View this artist's Last.fm page"
+msgstr "Visualitza la pàgina de l'artista a Last.fm"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:78
+msgid "View Artist on Wikipedia"
+msgstr "Visualitza la pàgina de l'artista a la Viquipèdia"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:79
+msgid "Find this artist on Wikipedia"
+msgstr "Cerca l'artista a la Viquipèdia"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:86
+msgid "View Artist's Videos"
+msgstr "Visualitza els vídeos de l'artista"
+
+#
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:87
+msgid "Find videos by this artist"
+msgstr "Cerca els vídeos d'este artista"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:90
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:106
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:117
+msgid "Recommend to"
+msgstr "Recomana a"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:91
+msgid "Recommend this artist to someone"
+msgstr "Recomana este artista a algú"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:99
+msgid "View this album's Last.fm page"
+msgstr "Visiteu la pàgina de l'àlbum a Last.fm"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:107
+msgid "Recommend this album to someone"
+msgstr "Recomana este àlbum a algú"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:114
+msgid "View this track's Last.fm page"
+msgstr "Visiteu la pàgina de la cançó a Last.fm"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:118
+msgid "Recommend this track to someone"
+msgstr "Recomana esta cançó a algú"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:150
+#, csharp-format
+msgid "http://last.fm/music/{0}";
+msgstr "http://last.fm/music/{0}";
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:158
+#, csharp-format
+msgid "http://last.fm/music/{0}/{1}";
+msgstr "http://last.fm/music/{0}/{1}";
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:166
+#, csharp-format
+msgid "http://last.fm/music/{0}/_/{1}";
+msgstr "http://last.fm/music/{0}/_/{1}";
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:174
+#, csharp-format
+msgid "http://www.last.fm/music/{0}/+videos";
+msgstr "http://www.last.fm/music/{0}/+videos";
+
+#. Translators: this is used for looking up artist pages on Wikipedia; change to your wikipedia language if you want
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:182
+#: ../src/Extensions/Banshee.Wikipedia/Banshee.Wikipedia/WikipediaView.cs:48
+#, csharp-format
+msgid "http://en.wikipedia.org/wiki/{0}";
+msgstr "http://ca.wikipedia.org/wiki/{0}";
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:78
+msgid "Account"
+msgstr "Compte"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:80
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:270
+msgid "_Username"
+msgstr "_Nom d'usuari:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:160
+#: ../src/Libraries/Lastfm.Gui/Lastfm.Gui/AccountLoginForm.cs:86
+msgid "Sign up for Last.fm"
+msgstr "Doneu-vos d'alta a Last.fm"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:254
+msgid ""
+"Open Last.fm in a browser, giving you the option to authorize Banshee to "
+"work with your account"
+msgstr ""
+"Obri Last.fm en un navegador, donant-vos l'opció d'autoritzar al Banshee a "
+"treballar amb el vostre compte."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:265
+#: ../src/Libraries/Lastfm.Gui/Lastfm.Gui/AccountLoginDialog.cs:49
+msgid "Log in to Last.fm"
+msgstr "Entra a Last.fm"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:286
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:294
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:321
+msgid "You need to allow Banshee to access your Last.fm account."
+msgstr "Cal que permeteu al Banshee accedir al vostre compte Last.fm"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:296
+msgid "Finish Logging In"
+msgstr "Finalitza el procés d'entrada"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:310
+#, csharp-format
+msgid "You are logged in to Last.fm as the user <i>{0}</i>."
+msgstr "Heu entrat a Last.fm com l'usuari <i>{0}</i>."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:313
+msgid "Log out of Last.fm"
+msgstr "Ix de Last.fm"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:123
+msgid "Recently Loved Tracks"
+msgstr "Cançons recents preferides"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:124
+msgid "Recently Played Tracks"
+msgstr "Cançons recents reproduïdes"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:125
+msgid "My Top Artists"
+msgstr "Els meus artistes preferits"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:206
+#, csharp-format
+msgid "{0} plays"
+msgstr "{0} reproduccions"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSource.cs:243
+msgid "Account Settings"
+msgstr "Paràmetres del compte"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSource.cs:247
+msgid "Join Last.fm"
+msgstr "Doneu-vos d'alta a Last.fm"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/ContextPage.cs:44
+msgid "Last.fm Recommendations"
+msgstr "Recomanacions de Last.fm"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:80
+#, csharp-format
+msgid "Top Albums by {0}"
+msgstr "Els millors àlbums segons {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:81
+#, csharp-format
+msgid "Top Tracks by {0}"
+msgstr "Les millors cançons segons {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:178
+msgid "Recommended Artists"
+msgstr "Artistes recomanats"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:206
+msgid "No similar artists found"
+msgstr "No s'han trobat artistes semblants"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/SimilarArtistTile.cs:60
+#, csharp-format
+msgid "{0}% Similarity"
+msgstr "{0}% de semblança"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/SimilarArtistTile.cs:62
+msgid "Unknown Similarity"
+msgstr "Semblança desconeguda"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:59
+msgid "_Add Station..."
+msgstr "_Afig una emissora..."
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:60
+msgid "Add a new Last.fm radio station"
+msgstr "Afig una nova emissora de ràdio Last.fm"
+
+#. Translators: {0} is a type of Last.fm station, eg "Fans of" or "Similar to".
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:73
+#, csharp-format
+msgid "Listen to {0} Station"
+msgstr "Escolteu l'emissora {0}"
+
+#. Translators: {0} is a type of Last.fm station, eg "Fans of" or "Similar to".
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:75
+#, csharp-format
+msgid "Listen to the Last.fm {0} station for this artist"
+msgstr "Escolteu l'emissora {0} Last.fm per este artista"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:80
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:81
+msgid "Fans of"
+msgstr "Fans de"
+
+#
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:85
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:86
+msgid "Similar to"
+msgstr "Similar a"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:94
+msgid "Love Track"
+msgstr "Cançó preferida"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:95
+msgid "Mark current track as loved"
+msgstr "Marca la cançó actual com a preferida"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:99
+msgid "Ban Track"
+msgstr "Veta la cançó"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:100
+msgid "Mark current track as banned"
+msgstr "Marca la cançó actual com a vetada"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:188
+#, csharp-format
+msgid "Fans of {0}"
+msgstr "Fans de {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:209
+#, csharp-format
+msgid "Similar to {0}"
+msgstr "Similar a {0}"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:240
+msgid "_Add Station"
+msgstr "_Afig una emissora"
+
+#
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingService.cs:93
+msgid "Sort Stations by"
+msgstr "Mostra les emissores per"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingService.cs:136
+msgid "Total Play Count"
+msgstr "Nombre total de reproduccions"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationEditor.cs:68
+msgid "New Station"
+msgstr "Emissora nova"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationEditor.cs:90
+msgid "Station _Type:"
+msgstr "_Tipus d'emissora:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:58
+msgid "Last.fm Station"
+msgstr "Emissora Last.fm"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:151
+msgid "Edit Last.fm Station"
+msgstr "Edita l'emissora Last.fm"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:152
+msgid "Delete Last.fm Station"
+msgstr "Suprimeix l'emissora Last.fm"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:239
+#, csharp-format
+msgid "Tuning Last.fm to {0}."
+msgstr "S'està sintonitzant Last.fm a {0}."
+
+#. Translators: {0} is an error message sentence from RadioConnection.cs.
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:249
+#, csharp-format
+msgid "Failed to tune in station. {0}"
+msgstr "No s'ha pogut sintonitzar l'emissora. {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:357
+#, csharp-format
+msgid "Getting new songs for {0}."
+msgstr "S'estan obtenint cançons noves de {0}."
+
+#
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:364
+#, csharp-format
+msgid "No new songs available for {0}."
+msgstr "No hi ha cap cançó nova per a {0}."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:390
+#, csharp-format
+msgid "Failed to get new songs for {0}."
+msgstr "No es poden obtindre cançons noves per a {0}."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:451
+#, csharp-format
+msgid "{0} song played"
+msgid_plural "{0} songs played"
+msgstr[0] "{0} cançó reproduïda"
+msgstr[1] "{0} cançons reproduïdes"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:583
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:84
+msgid "Recommended"
+msgstr "Recomanat"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:584
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:93
+msgid "Personal"
+msgstr "Personal"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:585
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:102
+msgid "Loved"
+msgstr "Preferit"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:586
+msgid "Banshee Group"
+msgstr "Grup del Banshee"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationSource.cs:587
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:111
+msgid "Neighbors"
+msgstr "Veïns"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:85
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:94
+msgid "For User:"
+msgstr "Per a l'usuari:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:103
+msgid "By User:"
+msgstr "Per l'usuari:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:112
+msgid "Of User:"
+msgstr "De l'usuari:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:120
+msgid "Group"
+msgstr "Grup"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:121
+msgid "Group Name:"
+msgstr "Nom del grup:"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:129
+msgid "Tag"
+msgstr "Etiqueta"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:130
+msgid "Tag Name:"
+msgstr "Nom de l'etiqueta:"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:138
+msgid "Fan"
+msgstr "Fan"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:139
+msgid "Fans of:"
+msgstr "Fans de:"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:147
+msgid "Similar"
+msgstr "Similar"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:148
+msgid "Similar to:"
+msgstr "Similar a:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:156
+msgid "lastfm:// URL"
+msgstr "URL lastfm://"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/StationType.cs:157
+msgid "lastfm://"
+msgstr "lastfm://"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/Banshee.MeeGo/MediaPanelContents.cs:109
+msgid "Media"
+msgstr "Elements multimèdia"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/Banshee.MeeGo/MediaPanelContents.cs:119
+msgid "Library"
+msgstr "Biblioteca"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/Banshee.MeeGo/MediaPanelContents.cs:131
+msgid "Launch the Banshee Media Player"
+msgstr "Inicia el reproductor multimèdia Banshee"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/Banshee.MeeGo/MeeGoPanel.cs:60
+#: ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/meego-panel-banshee.desktop.in.in.h:2
+msgid "media"
+msgstr "elements multimèdia"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.MeeGo/meego-panel-banshee.desktop.in.in.h:1
+msgid "Quick access panel for your media"
+msgstr "Quadre d'accés ràpid pels elements multimèdia"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.MiniMode/Banshee.MiniMode/MiniModeService.cs:25
+msgid "_Mini Mode"
+msgstr "M_ode mini"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.MiniMode/Banshee.MiniMode/MiniModeWindow.cs:100
+msgid "Full Mode"
+msgstr "Mode complet"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.MiniMode/Banshee.MiniMode/MiniModeWindow.cs:123
+msgid "Switch back to full mode"
+msgstr "Commuta de nou al mode complet"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.MiniMode/Banshee.MiniMode/MiniModeWindow.cs:124
+msgid "Change repeat playback mode"
+msgstr "Canvia al mode de reproducció amb repetició"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.MiroGuide/Banshee.MiroGuide/MiroGuideSource.cs:50
+msgid "Miro Guide"
+msgstr "Miro Guide"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.MiroGuide/Banshee.MiroGuide/MiroGuideSource.cs:97
+msgid "Discover interesting podcasts in the Miro Guide podcast directory!"
+msgstr "Descobriu podcasts interessants al directori de la Miro Guide"
+
+# TODO: Miro guide és un nom propi?
+#: ../src/Extensions/Banshee.MiroGuide/Banshee.MiroGuide/MiroGuideSource.cs:100
+msgid "Open Miro Guide"
+msgstr "Obri la Miro Guide"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.MiroGuide/Banshee.MiroGuide/View.cs:56
+#, fuzzy
+#| msgid "Search for Podcasts"
+msgid "Search for podcasts"
+msgstr "Cerca Podcasts"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.MiroGuide/Banshee.MiroGuide/View.cs:57
+#, fuzzy
+#| msgid "Search for Video Podcasts"
+msgid "Search for video podcasts"
+msgstr "Cerca Podcasts de vídeo"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:139
+msgid "_Show Notifications"
+msgstr "_Mostra les notificacions"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:140
+msgid "Show notifications when item changes"
+msgstr "Mostra les notificacions quan l'element canvie"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:344
+msgid "Still Running"
+msgstr "Encara s'està executant"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:345
+msgid ""
+"Banshee was closed to the notification area. Use the <i>Quit</i> option to "
+"end your session."
+msgstr ""
+"El Banshee s'ha minimitzat a l'àrea de notificació. Utilitzeu l'opció "
+"<i>Ix</i> per a finalitzar la sessió."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:480
+msgid "Skip this item"
+msgstr "Omet este element"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:484
+msgid "Cannot show notification"
+msgstr "No es pot mostrar la notificació"
+
+#. Translators: {0} and {1} are for markup so ignore them, {2} and {3}
+#. are Artist Name and Album Title, respectively;
+#. e.g. 'by Parkway Drive from Killing with a Smile'
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:518
+#, csharp-format
+msgid ""
+"{0}by{1} {2}\n"
+"{0}from{1} {3}"
+msgstr ""
+"{0}per{1} {2}\n"
+"{0}de{1} {3}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/X11NotificationAreaBox.cs:68
+msgid "Banshee"
+msgstr "Banshee"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.NowPlaying/Banshee.NowPlaying/NowPlayingSource.cs:59
+msgid "Simplify"
+msgstr "Simplifica"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.NowPlaying/Banshee.NowPlaying/NowPlayingSource.cs:60
+msgid "Simplify the Now Playing interface by hiding the source list and more"
+msgstr ""
+"Simplifica l'interfície «Reproducció ara» amagant la llista de fonts i més"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/AmarokPlayerImportSource.cs:144
+#, csharp-format
+msgid "Unable to import track: {0}"
+msgstr "No es pot importar la pista: {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/AmarokPlayerImportSource.cs:178
+msgid "Importing from Amarok failed"
+msgstr "S'ha produït un error en importar des de l'Amarok"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/AmarokPlayerImportSource.cs:189
+msgid "Amarok"
+msgstr "Amarok"
+
+#. TODO add Help button and dialog/tooltip
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:68
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:384
+msgid "iTunes Importer"
+msgstr "Importador de l'iTunes"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:90
+msgid "Import song ratings"
+msgstr "Importa les valoracions de la cançó"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:93
+msgid "Import play statistics (playcount, etc.)"
+msgstr ""
+"Importa les estadístiques de reproducció (nombre de reproduccions, etc)"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:96
+msgid "Import playlists"
+msgstr "Importa llistes de reproducció"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:120
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:387
+#, csharp-format
+msgid "Locate your \"{0}\" file..."
+msgstr "Troba el fitxer «{0}»..."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:138
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:388
+#, csharp-format
+msgid "Locate \"{0}\""
+msgstr "Troba «{0}»"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:167
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:389
+msgid "Locate iTunes Music Directory"
+msgstr "Troba la biblioteca de música de l'iTunes"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:196
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:391
+#, csharp-format
+msgid ""
+"The iTunes library refers to your music directory as \"{0}\" but Banshee was "
+"not able to infer the location of this directory. Please locate it."
+msgstr ""
+"La biblioteca de l'iTunes es refereix al vostre directori amb música com "
+"«{0}» però el Banshee no ha estat capaç de trobar este directori. Cal que "
+"l'ubiqueu."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportSource.cs:75
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:393
+msgid "iTunes Media Player"
+msgstr "Reproductor multimèdia iTunes"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportSource.cs:135
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:395
+msgid ""
+"Banshee is not familiar with this version of the iTunes library format. "
+"Importing may or may not work as expected, or at all. Would you like to "
+"attempt to import anyway?"
+msgstr ""
+"El Banshee no està familiaritzat amb esta versió del format de la "
+"biblioteca de l'iTunes. La importació pot o no funcionar. Voleu intentar la "
+"importació?"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportSource.cs:440
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:236
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:397
+msgid "Unable to import song."
+msgstr "No s'ha pogut importar la cançó."
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:370
+msgid "Rhythmbox Music Player"
+msgstr "Reproductor de música Rhythmbox"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:386
+msgid "Import _playlists"
+msgstr "Importa llistes de reproducció"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/HeaderWidget.cs:59
+msgid "_Fill"
+msgstr "_Omple"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/HeaderWidget.cs:71
+msgid "f_rom"
+msgstr "_des de"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:50
+msgid "Add to Play Queue"
+msgstr "Afig a la cua de reproducció"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:51
+msgid "Append selected songs to the play queue"
+msgstr "Afig les cançons seleccionades a la cua de reproducció"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:58
+msgid "Refresh random tracks in the play queue"
+msgstr "Refresca aleatòriament les cançons de la cua de reproducció"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:63
+msgid "Randomize the playback order of items in the play queue"
+msgstr "Genera aleatòriament l'orde dels elements de la cua de reproducció"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:67
+msgid "Add More"
+msgstr "Afig-ne més"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:68
+msgid "Add more random tracks to the play queue"
+msgstr "Afig més cançons aleatòriament a la cua de reproducció"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:73
+msgid "Remove all tracks from the play queue"
+msgstr "Suprimeix totes les cançons de la cua de reproducció"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:82
+msgid "Clear the play queue when quitting"
+msgstr "Neteja la cua de reproducció en eixir"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueSource.cs:88
+msgid "Remove From Play Queue"
+msgstr "Suprimeix de la cua de producció"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueSource.cs:864
+msgid "Number of _played songs to show"
+msgstr "Nombre de _cançons reproduïdes a mostrar"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueSource.cs:870
+msgid "Number of _upcoming songs to show"
+msgstr "Nombre de _cançons següents a mostrar"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastFeedModel.cs:47
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:270
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastEpisodePage.cs:86
+msgid "Podcast"
+msgstr "Podcast"
+
+# csharp-format
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastFeedModel.cs:69
+#, csharp-format
+msgid "All Podcasts ({0})"
+msgstr "Tots els Podcasts ({0})"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:122
+msgid "Remove Podcast"
+msgstr "Suprimeix el Podcast"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:127
+msgid "Disable Auto Updates"
+msgstr "Inhabilita les actualitzacions automàtiques"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:145
+#, csharp-format
+msgid "Network error updating {0}"
+msgstr "S'ha produït un error en actualitzar {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:151
+#, csharp-format
+msgid "Parsing error updating {0}"
+msgstr "S'ha produït un error en analitzar {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:154
+#, csharp-format
+msgid "Authentication error updating {0}"
+msgstr "S'ha produït un error d'autenticació en actualitzar {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:157
+#, csharp-format
+msgid "Error updating {0}"
+msgstr "S'ha produït un error en actualitzar {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:213
+msgid "Search your podcasts"
+msgstr "Cerca als vostres podcasts"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:270
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastEpisodePage.cs:88
+msgid "Published"
+msgstr "Publicat"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:270
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellPodcastStatusIndicator.cs:66
+msgid "New"
+msgstr "Nou"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:271
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellDownloadStatus.cs:57
+msgid "Downloaded"
+msgstr "Baixats"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:293
+#, csharp-format
+msgid "{0} episode"
+msgid_plural "{0} episodes"
+msgstr[0] "{0} episodi"
+msgstr[1] "{0} episodis"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellDownloadStatus.cs:58
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellUnheard.cs:58
+msgid "All Items"
+msgstr "Tots els elements"
+
+# N.T.: Fa referència a un conjunt d'elements
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellDownloadStatus.cs:59
+msgid "Not Downloaded"
+msgstr "No baixats"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellPodcast.cs:113
+msgid "Never updated"
+msgstr "Mai no s'ha actualitzat"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellPodcast.cs:115
+#, csharp-format
+msgid "Updated at {0}"
+msgstr "Actualitzat a {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellPodcast.cs:117
+#, csharp-format
+msgid "Updated {0}"
+msgstr "Actualitzat {0}"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellPodcastStatusIndicator.cs:62
+msgid "Downloading"
+msgstr "S'està baixant"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellUnheard.cs:57
+msgid "New Items"
+msgstr "Elements nous"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellUnheard.cs:59
+msgid "Old Items"
+msgstr "Elements antics"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:50
+msgid "Downloading Podcast(s)"
+msgstr "S'estan baixant els Podcasts"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:52
+msgid "Cancel all podcast downloads?"
+msgstr "Voleu cancel·lar les baixades de Podcast?"
+
+#. "<control><shift>U",
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:72
+msgid "Check all podcasts for new episodes"
+msgstr "Comprova si hi ha episodis nous a tots els podcasts"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:77
+msgid "Add Podcast..."
+msgstr "Afig el Podcast..."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:78
+msgid "Subscribe to a new podcast"
+msgstr "Subscriviu-vos a un Podcast nou"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:89
+msgid "Unsubscribe and Delete"
+msgstr "Cancel·la la subscripció i suprimeix-la"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:95
+msgid "Check for New Episodes"
+msgstr "Comprova si hi ha episodis nou"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:101
+msgid "Download All Episodes"
+msgstr "Baixa tots els episodis"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:107
+msgid "Visit Podcast Homepage"
+msgstr "Visiteu la pàgina inicial del Podcast"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:119
+msgid "Mark as New"
+msgstr "Marca com a nou"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:125
+msgid "Mark as Old"
+msgstr "Marca com a vell"
+
+#
+#. Translators: this is a verb used as a button name, not a noun
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:131
+msgid "Download Podcast(s)"
+msgstr "Baixa els Podcasts"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:137
+msgid "Cancel Download"
+msgstr "Cancel·la la baixada"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:143
+msgid "Remove Downloaded File(s)"
+msgstr "Suprimeix els fitxers baixats"
+
+#
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:149
+msgid "Visit Website"
+msgstr "Visiteu el lloc web"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:161
+msgid "Add Podcast"
+msgstr "Afig el Podcast"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:325
+msgid "Invalid URL"
+msgstr "URL no vàlida"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:326
+msgid "Podcast URL is invalid."
+msgstr "L'URL del canal Podcast no és vàlid."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastEpisodePage.cs:109
+msgid "Episode Details"
+msgstr "Detalls de l'episodi"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastFeedPropertiesDialog.cs:85
+msgid "Last updated:"
+msgstr "Darrera actualització:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastFeedPropertiesDialog.cs:89
+msgid "Podcast Name:"
+msgstr "Nom del Podcast:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastFeedPropertiesDialog.cs:99
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastPropertiesDialog.cs:85
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastSubscribeDialog.cs:146
+msgid "URL:"
+msgstr "URL:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastFeedPropertiesDialog.cs:103
+msgid "When feed is updated:"
+msgstr "Quan el canal s'actualitza:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastFeedPropertiesDialog.cs:119
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastPropertiesDialog.cs:105
+msgid "No description available"
+msgstr "No hi ha cap descripció disponible"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastPropertiesDialog.cs:77
+msgid "Podcast:"
+msgstr "Podcast:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastSubscribeDialog.cs:61
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastSubscribeDialog.cs:170
+msgid "Subscribe"
+msgstr "Subscriviu-vos"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastSubscribeDialog.cs:92
+msgid "Subscribe to New Podcast"
+msgstr "Subscriviu-vos a Podcasts nous"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastSubscribeDialog.cs:100
+msgid ""
+"Please enter the URL of the podcast to which you would like to subscribe."
+msgstr "Introduïu l'URL del Podcast al que voleu subscriviu-vos."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastSubscribeDialog.cs:112
+msgid "When new episodes are available: "
+msgstr "Quan hi ha episodis nous disponibles: "
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/SyncPreferenceComboBox.cs:41
+msgid "Download all episodes"
+msgstr "Baixa tots els episodis"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/SyncPreferenceComboBox.cs:42
+msgid "Download the most recent episode"
+msgstr "Baixa l'episodi més recent"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/SyncPreferenceComboBox.cs:43
+msgid "Let me decide which episodes to download"
+msgstr "Deixa'm decidir quins episodis baixar"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.RemoteAudio/Banshee.RemoteAudio/RemoteSpeakersWidget.cs:51
+msgid "_Speaker:"
+msgstr "_Altaveu:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.SqlDebugConsole/Banshee.SqlDebugConsole/SqlActions.cs:59
+msgid "Show SQL Console"
+msgstr "Mostra la consola SQL"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.SqlDebugConsole/Banshee.SqlDebugConsole/SqlActions.cs:64
+msgid "Start SQL Monitoring"
+msgstr "Inicia la monitorització SQL"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.SqlDebugConsole/Banshee.SqlDebugConsole/SqlActions.cs:69
+msgid "Stop SQL Monitoring"
+msgstr "Atura la monitorització SQL"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube.Gui/VideoStreamTile.cs:136
+msgid "Uploaded by"
+msgstr "Pujat per:"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube.Gui/VideoStreamTile.cs:233
+#: ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube.Gui/VideoStreamTile.cs:234
+msgid "Play in Banshee..."
+msgstr "Reprodueix al Banshee..."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube.Gui/VideoStreamTile.cs:237
+#: ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube.Gui/VideoStreamTile.cs:238
+msgid "Play in Web Browser..."
+msgstr "Reprodueix al navegador web..."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube/YouTubePane.cs:61
+msgid "No videos found"
+msgstr "No s'ha trobat cap vídeo"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Data.Gui/Accessibility/ColumnHeaderCellTextAccessible.cs:36
+msgid "open context menu"
+msgstr "obri el menú de context"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Data.Gui/Accessibility/ColumnHeaderCellTextAccessible.cs:37
+msgid "click"
+msgstr "clic"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Data.Gui/Accessibility/ColumnHeaderCellTextAccessible.cs:37
+msgid "menu"
+msgstr "menú"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Data.Gui/ListView/ListView_Header.cs:612
+#, csharp-format
+msgid "Hide <i>{0}</i>"
+msgstr "Amaga <i>{0}</i>"
+
+#. Translators: {0} is substituted with the application name
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Gui.Dialogs/ExceptionDialog.cs:53
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid "Banshee Encountered a Fatal Error"
+msgid "{0} Encountered a Fatal Error"
+msgstr "S'ha produït un error greu al Banshee"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Gui.Dialogs/ExceptionDialog.cs:92
+msgid "Error Details"
+msgstr "Detalls de l'error"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Gui.Dialogs/ExceptionDialog.cs:136
+msgid "An unhandled exception was thrown: "
+msgstr "S'ha llançat un excepció no gestionada: "
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Gui.Dialogs/VersionInformationDialog.cs:58
+msgid "Assembly Version Information"
+msgstr "Informació de la versió de l'assembly"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Gui.Dialogs/VersionInformationDialog.cs:64
+msgid "Assembly Name"
+msgstr "Nom de l'assembly"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/FileSizeQueryValueEntry.cs:62
+msgid "KB"
+msgstr "kB"
+
+#
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/QueryBox.cs:86
+msgid "Condition:"
+msgstr "Condició:"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/QueryBox.cs:104
+msgid "_Match"
+msgstr "_Coincidència"
+
+#
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/QueryBox.cs:111
+msgid "all"
+msgstr "tot"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/QueryBox.cs:112
+msgid "any"
+msgstr "qualsevol"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/QueryBox.cs:117
+msgid "of the following:"
+msgstr "dels següents:"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/QueryLimitBox.cs:58
+msgid "_Limit to"
+msgstr "_Limita a"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/QueryLimitBox.cs:85
+msgid "selected by"
+msgstr "seleccionat per"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/RelativeTimeSpanQueryValueEntry.cs:42
+msgid "ago"
+msgstr "fa"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/TimeSpanQueryValueEntry.cs:59
+msgid "seconds"
+msgstr "segons"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/TimeSpanQueryValueEntry.cs:62
+msgid "days"
+msgstr "dies"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/TimeSpanQueryValueEntry.cs:63
+msgid "weeks"
+msgstr "setmanes"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/TimeSpanQueryValueEntry.cs:64
+msgid "months"
+msgstr "mesos"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/TimeSpanQueryValueEntry.cs:65
+msgid "years"
+msgstr "anys"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Downloader/DownloadManagerJob.cs:71
+#, csharp-format
+msgid "{0} download at {1}/s"
+msgid_plural "{0} downloads at {1}/s"
+msgstr[0] "{0} baixada a {1}/s"
+msgstr[1] "{0} baixades a {1}/s"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Downloader/DownloadManagerJob.cs:79
+#, csharp-format
+msgid "{0} download at {1}/s ({2} pending)"
+msgid_plural "{0} downloads at {1}/s ({2} pending)"
+msgstr[0] "{0} baixada a {1}/s ({2} pendent)"
+msgstr[1] "{0} baixades a {1}/s ({2} pendent)"
+
+#
+#. public static readonly Operator Equal       = new Operator ("equals", "= {0}", "==", "=", ":");
+#. public static readonly Operator NotEqual      = new Operator ("notEqual", "!= {0}", true, "!=", "!:");
+#. public static readonly Operator LessThanEqual   = new Operator ("lessThanEquals", "<= {0}", "<=");
+#. public static readonly Operator GreaterThanEqual  = new Operator ("greaterThanEquals", ">= {0}", ">=");
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/DateQueryValue.cs:47
+msgid "before"
+msgstr "abans"
+
+#
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/DateQueryValue.cs:48
+msgid "after"
+msgstr "després"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/EnumQueryValue.cs:43
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/IntegerQueryValue.cs:41
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/StringQueryValue.cs:45
+msgid "is"
+msgstr "és"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/EnumQueryValue.cs:44
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/IntegerQueryValue.cs:42
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/StringQueryValue.cs:46
+msgid "is not"
+msgstr "no és"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/IntegerQueryValue.cs:43
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/RelativeTimeSpanQueryValue.cs:47
+msgid "at most"
+msgstr "com a màxim"
+
+#
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/IntegerQueryValue.cs:44
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/RelativeTimeSpanQueryValue.cs:46
+msgid "at least"
+msgstr "com a mínim"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/IntegerQueryValue.cs:45
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/RelativeTimeSpanQueryValue.cs:45
+msgid "less than"
+msgstr "menys que"
+
+#. The SQL operators in these Operators are reversed from normal on purpose
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/IntegerQueryValue.cs:46
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/RelativeTimeSpanQueryValue.cs:44
+msgid "more than"
+msgstr "més que"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/NullQueryValue.cs:41
+msgid "empty"
+msgstr "buit"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/RelativeTimeSpanQueryValue.cs:90
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid "{0} day"
+#| msgid_plural "{0} days"
+msgid "{0} ago"
+msgstr "{0} dia"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/StringQueryValue.cs:43
+msgid "contains"
+msgstr "conté"
+
+#
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/StringQueryValue.cs:44
+msgid "doesn't contain"
+msgstr "no conté"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/StringQueryValue.cs:47
+msgid "starts with"
+msgstr "comença amb"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/StringQueryValue.cs:48
+msgid "ends with"
+msgstr "acaba amb"
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm.Gui/Lastfm.Gui/AccountLoginDialog.cs:76
+msgid "Last.fm Account Login"
+msgstr "Compte d'entrada a Last.fm"
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm.Gui/Lastfm.Gui/AccountLoginDialog.cs:79
+msgid "Please enter your Last.fm account credentials."
+msgstr "Introduïu les credencials del compte de Last.Fm."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm.Gui/Lastfm.Gui/AccountLoginDialog.cs:106
+msgid "Save and Log In"
+msgstr "Alça i entra"
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm.Gui/Lastfm.Gui/AccountLoginForm.cs:98
+msgid "Authorize for Last.fm"
+msgstr "Autoritza per a Last.fm"
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/AudioscrobblerConnection.cs:447
+msgid ""
+"Last.fm username is invalid or Banshee is not authorized to access your "
+"account."
+msgstr ""
+"El nom d'usuari de Last.fm no és vàlid o el Banshee no està autoritzat a "
+"accedir al vostre compte."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:271
+msgid "This service does not exist."
+msgstr "Este servei no existeix."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:275
+msgid "Stations are only available to paying Last.fm subscribers."
+msgstr ""
+"Les emissores només estan disponibles per als subscriptors de Last.Fm de "
+"pagament."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:277
+msgid "This station is not available."
+msgstr "La emissora no està disponible."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:279
+msgid "The request is missing a required parameter."
+msgstr "Manca un paràmetre requerit en la petició."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:281
+msgid "The specified resource is invalid."
+msgstr "El recurs especificat no és vàlid."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:283
+msgid "Server error, please try again later."
+msgstr "S'ha produït un error de servidor, torneu-ho a provar més tard."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:285
+msgid "Invalid authentication information, please re-authenticate."
+msgstr "La informació d'autenticació no és vàlida, torneu-vos a autentificar."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:287
+msgid "The API key used by this application is invalid."
+msgstr "La clau de l'API utilitzada per esta aplicació no és vàlida."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:289
+msgid ""
+"The streaming system is offline for maintenance, please try again later."
+msgstr ""
+"El sistema de transmissió està fora de línia per manteniment, torneu-ho a "
+"provar més tard."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:291
+msgid "The method signature is invalid."
+msgstr "La signatura del mètode no és vàlida."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:296
+msgid "There is not enough content to play this station."
+msgstr "No hi ha prou contingut per reproduir esta emissora."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:298
+msgid "This group does not have enough members for radio."
+msgstr "Este grup no té suficients membres per ràdio."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:300
+msgid "This artist does not have enough fans for radio."
+msgstr "Este artista no té suficients fans per a ràdio."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:302
+msgid "There are not enough neighbours for this station."
+msgstr "No hi ha suficients veïns per a esta emissora."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:304
+msgid "There was an unknown error."
+msgstr "S'ha produït un error desconegut."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:313
+msgid "Not connected to Last.fm."
+msgstr "No esteu connectat a Last.fm."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:315
+msgid "Account details are needed before you can connect to Last.fm"
+msgstr ""
+"Es necessiten els detalls del compte abans que vos pugueu contactar a Last.fm"
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:317
+msgid "No network connection detected."
+msgstr "No s'ha detectat cap connexió de xarxa."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:319
+msgid "Last.fm username is invalid."
+msgstr "El nom d'usuari de Last.fm és erroni."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:323
+msgid "Connecting to Last.fm."
+msgstr "S'està connectant a Last.fm."
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:325
+msgid "Connected to Last.fm."
+msgstr "Esteu connectat amb Last.fm."
+
+#: ../src/Libraries/Migo/Migo.Syndication/Feed.cs:147
+#: ../src/Libraries/Migo/Migo.Syndication/RssParser.cs:97
+#: ../src/Libraries/Migo/Migo.Syndication/RssParser.cs:100
+msgid "Unknown Podcast"
+msgstr "Podcast desconegut"
+
+#~ msgid "Sign out of Amazon"
+#~ msgstr "Surt d'Amazon"
+
+#~ msgid "_Cover Art"
+#~ msgstr "_Coberta"
+
+#~ msgid "Manage cover art"
+#~ msgstr "Gestiona les cobertes"
+
+#~ msgid "_Download Cover Art"
+#~ msgstr "_Baixa les cobertes"
+
+#~ msgid "Download cover art for all tracks"
+#~ msgstr "Baixa la coberta per totes les cançons"
+
+#~ msgid "MTP Support Ignoring Device"
+#~ msgstr "Dispositiu sense compatibilitat MTP"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Banshee's MTP audio player support can only handle one device at a time."
+#~ msgstr ""
+#~ "La compatibilitat de reproducció d'àudio MTP del Banshee només pot "
+#~ "gestionar una dispositiu al mateix temps."
+
+#~ msgid "Error Finding MTP Device Support"
+#~ msgstr "S'ha produït un error cercant compatibilitat amb dispositius MTP"
+
+#~ msgid ""
+#~ "An MTP device was detected, but Banshee was unable to load support for it."
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha detectat un dispositiu MTP, però el Banshee no ha pogut carregar la "
+#~ "compatibilitat."
+
+#~ msgid "Refresh All Podcasts"
+#~ msgstr "Actualitza tots els Podcasts"
+
+#~ msgid "Subscribe to Podcast..."
+#~ msgstr "Subscriviu-vos al Podcast..."
+
+#~ msgid "Save your position in tracks so you can resume playback later."
+#~ msgstr ""
+#~ "Desa la posició en les cançons així podeu reprendre després la "
+#~ "reproducció."
+
+#
+#~ msgid "Could not create 'filesrc' plugin"
+#~ msgstr "No s'ha pogut crear el connector «filesrc»"
+
+#
+#~ msgid "Could not create 'filesink' plugin"
+#~ msgstr "No s'ha pogut crear el connector «filesink»"
+
+#~ msgid "View Track Information"
+#~ msgstr "Visualitza la informació de la cançó"
+
+#~ msgid "Authorized!"
+#~ msgstr "S'ha autoritzat"
+
+#~ msgid "Authorize..."
+#~ msgstr "Autoritza..."
+
+#~ msgid "Check if Banshee has been authorized"
+#~ msgstr "Comprova si el Banshee ha estat autoritzat"
+
+#~ msgid "Moblin Support"
+#~ msgstr "Compatibilitat amb Molbin"
+
+#~ msgid "_Search:"
+#~ msgstr "_Cerca:"
+
+#~ msgid "Filter Results"
+#~ msgstr "Filtra els resultats"
+
+#~ msgid "<b>Details</b>"
+#~ msgstr "<b>Detalls</b>"
+
+#
+#~ msgid "Current source:"
+#~ msgstr "Font actual:"
+
+#~ msgid "Hardware"
+#~ msgstr "Maquinari"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Provides support for media players that use USB Mass Storage without "
+#~ "keeping an internal database."
+#~ msgstr ""
+#~ "Proporciona compatibilitat per a reproductors multimèdia que utilitzen "
+#~ "emmagatzematge massiu USB sense mantenir una base de dades interna."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Provides support for PlaysForSure digital media players that use MTP."
+#~ msgstr ""
+#~ "Proporciona compatibilitat per a PlaysForSure en reproductors multimèdia "
+#~ "que utilitzen MTP."
+
+#~ msgid "User Interface"
+#~ msgstr "Interfície d'usuari"
+
+# N.T.: Scripts en majúscula ja que fa referència a nom propi
+#~ msgid ""
+#~ "The Boo Scripting plugin allows users to quickly customize and extend "
+#~ "Banshee through the Boo programming language."
+#~ msgstr ""
+#~ "El connector de Scripts en Boo permet als usuaris personalitzar i "
+#~ "estendre ràpidament el Banshee utilitzant el llenguatge de programació "
+#~ "Boo."
+
+#~ msgid "Developers"
+#~ msgstr "Desenvolupadors"
+
+#~ msgid "DAAP"
+#~ msgstr "DAAP"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Provides tightly integrated Last.fm streaming radio and community "
+#~ "features."
+#~ msgstr ""
+#~ "Proporciona emissions de ràdio de Last.fm estretament integrades i "
+#~ "funcions de comunitat."
+
+#~ msgid "Import your Amarok, Rhythmbox or iTunes music library"
+#~ msgstr ""
+#~ "Importa la vostra biblioteca de música de l'Amarok, el Rhythmbox o "
+#~ "l'iTunes"
+
+#
+#~ msgid "Version:"
+#~ msgstr "Versió:"
+
+#~ msgid "Copyright/License:"
+#~ msgstr "Copyright/Llicència:"
+
+#~ msgid "Extension Dependencies:"
+#~ msgstr "Dependències de l'extensió:"
+
+#~ msgid "Disable"
+#~ msgstr "Inhabilita"
+
+#
+#~ msgid "Enable"
+#~ msgstr "Habilita"
+
+#~ msgid "Primary Development"
+#~ msgstr "Desenvolupament principal"
+
+#~ msgid "{0} to add, {1} to remove"
+#~ msgstr "{0} per afegir, {1} per suprimir"
+
+#~ msgid "Manually manage this device"
+#~ msgstr "Gestiona aquest dispositiu manualment"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Manually managing your device means you can drag and drop items onto the "
+#~ "device, and manually remove them."
+#~ msgstr ""
+#~ "Gestionar un dispositiu manualment vol dir que podeu arrossegar i deixar "
+#~ "anar elements al dispositiu, i suprimir-los manualment."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Automatically sync the device when plugged in or when the libraries change"
+#~ msgstr ""
+#~ "Sincronitza el dispositiu automàticament quan es connecti o quan les "
+#~ "biblioteques canviïn"
+
+#~ msgid "Home Directory"
+#~ msgstr "Directori inicial"
+
+#~ msgid "Choose an import _source:"
+#~ msgstr "Seleccioneu una font d'importació:"
+
+#
+#~ msgid "I_mport Media Source"
+#~ msgstr "I_mporta la font dels elements multimèdia"
+
+#
+#~ msgid "Import Media to Library"
+#~ msgstr "Importa elements multimèdia a la biblioteca"
+
+#~ msgid "Synchronize"
+#~ msgstr "Sincronitza"
+
+#~ msgid "Synchronize {0}"
+#~ msgstr "Sincronitza {0}"
+
+#~ msgid "Eject {0}"
+#~ msgstr "Expulsa {0}"
+
+#~ msgid "Ejecting {0}..."
+#~ msgstr "S'està expulsant {0}..."
+
+#~ msgid "_Configure..."
+#~ msgstr "_Configura..."
+
+#
+#~ msgid "Configure the Last.fm Extension"
+#~ msgstr "Configura l'extensió Last.fm"
+
+#
+#~ msgid "Edit Last.fm Settings"
+#~ msgstr "Edita les preferències de Last.fm"
+
+#~ msgid "Failed to Login to Last.fm"
+#~ msgstr "No s'ha pogut entrar a Last.fm"
+
+#~ msgid "Either your username or password is invalid."
+#~ msgstr "El nom d'usuari o la contrasenya és erroni."
+
+#~ msgid "No background tasks running"
+#~ msgstr "No hi cap tasca en execució en segon pla"
+
+#~ msgid "Saving tags for {0}"
+#~ msgstr "S'estan desant les etiquetes de {0}"
+
+# csharp-format
+#~ msgid "Renaming {0}"
+#~ msgstr "Reanomena {0}"
+
+#
+#~ msgid "Music Library Preferences"
+#~ msgstr "Preferències de la biblioteca de música"
+
+#
+#~ msgid "Music Library Folder"
+#~ msgstr "Carpeta de la biblioteca de música"
+
+#
+#~ msgid "Preparing..."
+#~ msgstr "S'està preparant..."
+
+#
+#~ msgid "Show Recommendations"
+#~ msgstr "Mostra les recomanacions"
+
+#~ msgid "Now Playing Clutter"
+#~ msgstr "S'està reproduint en desordre"
+
+# N.T.: Botó
+#~ msgid "Select for use"
+#~ msgstr "Selecciona-la"
+
+#~ msgid "Unknown Genre"
+#~ msgstr "Gènere desconegut"
+
+#
+#
+#~ msgid "Song"
+#~ msgstr "Cançó"
+
+#
+#
+#~ msgid "Item"
+#~ msgstr "Element"
+
+#~ msgid "_Restart {0}"
+#~ msgstr "_Reinicia {0}"
+
+#~ msgid "_Jump to Playing {0}"
+#~ msgstr "S_alta a la cançó {0} que s'està reproduint"
+
+#~ msgid "Name Ascending"
+#~ msgstr "Nom ascendent"
+
+#~ msgid "Name Descending"
+#~ msgstr "Nom descendent"
+
+#~ msgid "Delete From {0}"
+#~ msgstr "Suprimeix des de {0}"
+
+#
+#~ msgid "Station Name"
+#~ msgstr "Nom de l'emissora"
+
+#
+#
+#~ msgid "Station Type"
+#~ msgstr "Tipus d'emissora"
+
+#
+#
+#~ msgid "Banshee Music Player"
+#~ msgstr "Reproductor multimèdia Banshee"
+
+#
+#~ msgid "Update Podcasts"
+#~ msgstr "Actualitza els Podcasts"
+
+#~ msgid "All Columns"
+#~ msgstr "Totes les columnes"
+
+#
+#~ msgid "Last Played Date"
+#~ msgstr "Reproduïda per darrera vegada"
+
+#
+#
+#~ msgid "Last Skipped Date"
+#~ msgstr "Data de la darrera omissió"
+
+#~ msgid "Set all track counts to this value"
+#~ msgstr "Dóna aquest valor a tots els comptes de pista"
+
+#~ msgid "Set all albums to this value"
+#~ msgstr "Dóna aquest valor a tots els àlbums"
+
+#~ msgid "Never played"
+#~ msgstr "Mai no s'ha reproduït"
+
+#~ msgid "0"
+#~ msgstr "0"
+
+#~ msgid "0 MB"
+#~ msgstr "0 MB"
+
+#~ msgid "0:00"
+#~ msgstr "0:00"
+
+#
+#~ msgid "<b>Al_bum Artist:</b>"
+#~ msgstr "<b>_Artista de l'àlbum:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Albu_m:</b>"
+#~ msgstr "<b>Ã?lbu_m:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Album Cover:</b>"
+#~ msgstr "<b>Coberta:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Bitrate:</b>"
+#~ msgstr "<b>Taxa de bits:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Channels:</b>"
+#~ msgstr "<b>Canals:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Duration:</b>"
+#~ msgstr "<b>Durada:</b>"
+
+#~ msgid "<b>File name:</b>"
+#~ msgstr "<b>Nom del fitxer:</b>"
+
+#~ msgid "<b>File size:</b>"
+#~ msgstr "<b>Mida del fitxer:</b>"
+
+# NOTA: si hi diu "Importat el: dijous xxx", aleshores
+# hauria de ser "importat: dijous xxx " (josep)
+#~ msgid "<b>Imported on:</b>"
+#~ msgstr "<b>Importat el:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Last played:</b>"
+#~ msgstr "<b>�ltima reproducció:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Location:</b>"
+#~ msgstr "<b>Ubicació:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Play count:</b>"
+#~ msgstr "<b>Nombre de reproduccions:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Sample rate:</b>"
+#~ msgstr "<b>Freqüència de mostreig:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Session Information</b>"
+#~ msgstr "<b>Informació de la sessió</b>"
+
+#~ msgid "<b>Track _count:</b>"
+#~ msgstr "<b>Nombre de _cançons:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Track _number:</b>"
+#~ msgstr "<b>Númer_o de pista:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Write Options</b>"
+#~ msgstr "<b>Opcions d'escriptura</b>"
+
+#
+#~ msgid "<b>_Disc:</b>"
+#~ msgstr "<b>_Disc:</b>"
+
+#~ msgid "<b>_Genre:</b>"
+#~ msgstr "<b>_Gènere:</b>"
+
+#~ msgid "<b>_Rating:</b>"
+#~ msgstr "<b>_Valoració:</b>"
+
+#
+#~ msgid "<b>_Title:</b>"
+#~ msgstr "<b>_Títol:</b>"
+
+#~ msgid "<b>_Year:</b>"
+#~ msgstr "<b>_Any:</b>"
+
+#~ msgid "Apply common field values to all tracks"
+#~ msgstr "Aplica els valors dels camps comuns a totes les cançons"
+
+#~ msgid "Artwork"
+#~ msgstr "Art"
+
+#~ msgid "Copy to all"
+#~ msgstr "Copia a tots"
+
+#~ msgid "Disc Options"
+#~ msgstr "Opcions del disc"
+
+#~ msgid "Disc format:"
+#~ msgstr "Format del disc:"
+
+#~ msgid "Disc name:"
+#~ msgstr "Nom del disc:"
+
+#~ msgid "Eject disc after writing"
+#~ msgstr "Expulsa el disc després de l'escriptura"
+
+#~ msgid "Embed directly in song"
+#~ msgstr "Incrusta directament a la cançó"
+
+#~ msgid "Enter Next"
+#~ msgstr "Introduïu la següent"
+
+#~ msgid "Save to song directory"
+#~ msgstr "Desa al directori de les cançons"
+
+#~ msgid "Write disc to:"
+#~ msgstr "Escriu el disc a:"
+
+#~ msgid "Write speed:"
+#~ msgstr "Velocitat d'escriptura:"
+
+#~ msgid "_Write"
+#~ msgstr "_Enregistra"
+
+#
+#
+#~ msgid "Waiting to download"
+#~ msgstr "S'està esperant per a baixar"
+
+#
+#~ msgid "Download failed"
+#~ msgstr "Ha fallat la baixada"
+
+#
+#
+#~ msgid "Watched"
+#~ msgstr "Visualitzat"
+
+#
+#
+#~ msgid "Heard"
+#~ msgstr "Escoltat"
+
+#
+#~ msgid "GenericName"
+#~ msgstr "NomGenèric"
+
+#~ msgid "FilterQuery"
+#~ msgstr "FiltreConsulta"
+
+#~ msgid "TrackView.ColumnControllerXml"
+#~ msgstr "TrackView.ColumnControllerXml"
+
+#~ msgid "ActiveSourceUIResource"
+#~ msgstr "ActiveSourceUIResource"
+
+#~ msgid "GtkActionPath"
+#~ msgstr "GtkActionPath"
+
+#
+#~ msgid "Are you sure that you'd like to cancel all podcast downloads?"
+#~ msgstr "Esteu segur que voleu cancel·lar totes les baixades dels Podcasts?"
+
+#~ msgid "Importing Songs from {0}"
+#~ msgstr "S'estan important les cançons des de {0}"
+
+#
+#~ msgid "Last.fm (Disconnected)"
+#~ msgstr "Last.fm (desconnectat)"
+
+#~ msgid "Disk Usage:"
+#~ msgstr "Ã?s del disc:"
+
+# N.T.: Usem minúscula a l'inici ja que s'uneix a la frase "Filtra per..."
+#~ msgid "Song Name"
+#~ msgstr "nom de la cançó"
+
+#~ msgid "Filter on {0}"
+#~ msgstr "Filtra per {0}"
+
+#
+#~ msgid "Subscribe to a new podcast feed"
+#~ msgstr "Subscriviu-vos a un canal podcast nou"
+
+#
+#
+#~ msgid "Update"
+#~ msgstr "Actualitza"
+
+#
+#~ msgid "Homepage"
+#~ msgstr "Pàgina inicial"
+
+#
+#
+#~ msgid "Remove from Library"
+#~ msgstr "Suprimeix de la biblioteca"
+
+#
+#~ msgid "Link"
+#~ msgstr "Enllaç"
+
+#
+#
+#~ msgid "Delete episode?"
+#~ msgid_plural "Delete episodes?"
+#~ msgstr[0] "Suprimeix l'episodi"
+#~ msgstr[1] "Suprimeix els episodis"
+
+#~ msgid "Keep File"
+#~ msgid_plural "Keep Files"
+#~ msgstr[0] "Manté el fitxer"
+#~ msgstr[1] "Manté els fitxers"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Banshee was unable to find any valid tracks to import. Please check the "
+#~ "playlist and try again."
+#~ msgstr ""
+#~ "El Banshee no ha pogut trobat cap pista vàlida per a importar. Comproveu "
+#~ "la llista de reproducció i torneu-ho a provar."
+
+#
+#
+#~ msgid "Storage Device"
+#~ msgstr "Dispositiu d'emmagatzematge"
+
+#
+#
+#~ msgid "Model"
+#~ msgstr "Model"
+
+#
+#~ msgid "Audio Format(s)"
+#~ msgstr "Formats d'àudio"
+
+#~ msgid "Synchronizing {0}"
+#~ msgstr "S'està sincronitzant {0}"
+
+#~ msgid "Syncing album art"
+#~ msgstr "S'estan sincronitzant les cobertes de l'àlbum"
+
+#~ msgid "There was an unknown error while synchronizing {0}."
+#~ msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre es sincronitzava {0}."
+
+#
+#~ msgid "MTP Device Error"
+#~ msgstr "S'ha produït un error al dispositiu MTP"
+
+#
+#~ msgid "_Name:"
+#~ msgstr "_Nom:"
+
+#
+#
+#~ msgid "Date"
+#~ msgstr "Data"
+
+#~ msgid "Could not create mbtrm plugin"
+#~ msgstr "No s'ha pogut crear el connector mbtrm"
+
+#~ msgid "Could not create GNOME VFS output plugin"
+#~ msgstr "No s'ha pogut crear el connector de sortida GNOME VFS"
+
+#
+#~ msgid "Could not link cddasrcsrc to mbtrm"
+#~ msgstr "No s'ha pogut enllaçar el cddasrcsrc a l'mbtrm"
+
+#~ msgid "Could not link mbtrm to queue"
+#~ msgstr "No s'ha pogut enllaçar l'mbtrm a la cua"
+
+#~ msgid "Could not link queue to encoder"
+#~ msgstr "No s'ha pogut enllaçar la cua al codificador"
+
+#~ msgid "Could not link encoder to gnomevfssink"
+#~ msgstr "No s'ha pogut enllaçar el codificador al gnomevfssink"
+
+#~ msgid "Encoding element does not support tagging!"
+#~ msgstr "Els elements de la codificació no permeten l'etiquetatge"
+
+#~ msgid "No decoder could be found for source format."
+#~ msgstr "No s'ha pogut trobar cap descodificador per al format font."
+
+#~ msgid "Could not stat encoded file"
+#~ msgstr "No s'ha pogut fer stat sobre el fitxer codificat"
+
+#~ msgid "Could not create 'gnomevfssink' plugin"
+#~ msgstr "No s'ha pogut crear el connector 'gnomevfssink'"
+
+#~ msgid "Import Errors"
+#~ msgstr "Errors d'importanció"
+
+#~ msgid "Shu_ffle"
+#~ msgstr "Ordr_e aleatori"
+
+#~ msgid "Toggle between shuffle or continuous playback modes"
+#~ msgstr "Commuta entre el modes aleatori o de reproducció contínua"
+
+#~ msgid "Repeat N_one"
+#~ msgstr "No en re_peteixis cap"
+
+#~ msgid "<b>CD Importing</b>"
+#~ msgstr "<b>Importació de CD</b>"
+
+#
+#~ msgid "_Audioscrobbler"
+#~ msgstr "A_udioscrobbler"
+
+#~ msgid "Visit your Audioscrobbler profile page"
+#~ msgstr "Visiteu la vostra pàgina de perfil a l'Audioscrobbler"
+
+#~ msgid "Listen to 'similar to' Station"
+#~ msgstr "Escolta l'emissora 'similar a'"
+
+#~ msgid "Listen to the Last.fm 'similar to' station for this artist"
+#~ msgstr "Escolta l'emissora Last.Fm 'similar a' per a aquest artista"
+
+#~ msgid "{0} ({1})"
+#~ msgstr "{0} ({1})"
+
+#
+#~ msgid "Play next item"
+#~ msgstr "Reprodueix l'element següent"
+
+#~ msgid "Repeat Si_ngle"
+#~ msgstr "R_epeteix-ne una"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Last.fm expanded"
+#~ msgstr "Nom d'usuari a Last.fm"
+
+#
+#
+#~ msgid "Last.fm plugin enabled"
+#~ msgstr "Connector Last.fm habilitat"
+
+#~ msgid "Last.fm station sort criteria. 0 = name, 1 = play count, 2 = type"
+#~ msgstr ""
+#~ "Criteri d'ordenació per a Last.fm. 0 = nom, 1 = nombre de reproduccions, "
+#~ "2 = tipus"
+
+#
+#~ msgid "Last.fm user"
+#~ msgstr "Uusuari a Last.fm"
+
+#
+#~ msgid "Last.fm username"
+#~ msgstr "Nom d'usuari a Last.fm"
+
+#~ msgid "Plugin enabled"
+#~ msgstr "Connector habilitat"
+
+#~ msgid "Station sort criteria"
+#~ msgstr "Criteri d'ordenació de les emissores"
+
+#~ msgid "Scanning for songs"
+#~ msgstr "S'estan cercant cançons"
+
+#
+#~ msgid "Message.Id"
+#~ msgstr "Missatge.Id"
+
+#~ msgid "to"
+#~ msgstr "a"
+
+# 	/
+#
+#
+#~ msgid "Seconds"
+#~ msgstr "Segons"
+
+#~ msgid "Hours"
+#~ msgstr "Hores"
+
+#
+#
+#
+#~ msgid "Days"
+#~ msgstr "Dies"
+
+#
+#
+#~ msgid "Weeks"
+#~ msgstr "Setmanes"
+
+#
+#
+#~ msgid "Months"
+#~ msgstr "Mesos"
+
+#
+#
+#~ msgid "Years"
+#~ msgstr "Anys"
+
+#
+#
+#~ msgid "Path"
+#~ msgstr "Camí"
+
+#~ msgid "{0} week"
+#~ msgid_plural "{0} weeks"
+#~ msgstr[0] "{0} setmana"
+#~ msgstr[1] "{0} setmanes"
+
+#~ msgid "{0} month"
+#~ msgid_plural "{0} months"
+#~ msgstr[0] "{0} mes"
+#~ msgstr[1] "{0} mesos"
+
+#~ msgid "{0} year"
+#~ msgid_plural "{0} years"
+#~ msgstr[0] "{0} any"
+#~ msgstr[1] "{0} anys"
+
+#
+#~ msgid "Message.Text"
+#~ msgstr "Missatge.Text"
+
+#~ msgid "Advanced Audio Coding (AAC)"
+#~ msgstr "Codificació d'àudio avançada (AAC)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Proprietary and standardized format that is superior to MP3, but not as "
+#~ "popular."
+#~ msgstr ""
+#~ "Format no lliure i estàndard que és superior a l'MP3, però no tan popular."
+
+#
+#~ msgid "Import _Folder..."
+#~ msgstr "Importa la _carpeta..."
+
+#~ msgid "Import the contents of an entire folder"
+#~ msgstr "Importa els continguts de la carpeta sencera"
+
+#~ msgid "Import Files..."
+#~ msgstr "Importa els fitxers..."
+
+#~ msgid "Import files inside a folder"
+#~ msgstr "Importa els fitxers dins d'una carpeta"
+
+#~ msgid "User Scripts"
+#~ msgstr "Scripts de l'usuari"
+
+#~ msgid "Run available user scripts"
+#~ msgstr "Executa els scripts de l'usuari"
+
+#~ msgid "Select all songs in song list"
+#~ msgstr "Selecciona totes les cançons de la llista de cançons"
+
+#~ msgid "Unselect all songs in song list"
+#~ msgstr "Desselecciona totes les cançons de la llista de cançons"
+
+#
+#
+#
+#~ msgid "Plu_gins"
+#~ msgstr "C_onnectors"
+
+#~ msgid "Configure Banshee plugins"
+#~ msgstr "Configura els connectors del Banshee"
+
+#
+#~ msgid "_Columns..."
+#~ msgstr "C_olumnes..."
+
+#~ msgid "Select which columns to display in the song list"
+#~ msgstr "Seleccioneu quines columnes s'han de mostrar a la llista de cançons"
+
+#
+#~ msgid "_Boo Buddy..."
+#~ msgstr "_Boo Buddy..."
+
+#
+#~ msgid "_Logged Events Viewer..."
+#~ msgstr "_Visualitzador dels esdeveniments enregistrats..."
+
+#~ msgid "View a detailed log of events"
+#~ msgstr "Visualitza un registre detallat dels esdeveniments"
+
+#~ msgid "Song Menu"
+#~ msgstr "Menú de cançons"
+
+#~ msgid "_Copy"
+#~ msgstr "_Copia"
+
+#~ msgid "Copy selected song(s) to clipboard"
+#~ msgstr "Copia les cançons seleccionades al porta-retalls"
+
+#
+#~ msgid "By Matching _Genre"
+#~ msgstr "Per coincidència del _gènere"
+
+#~ msgid "Search all songs of this genre"
+#~ msgstr "Cerca totes les cançons d'aquest gènere"
+
+#~ msgid "Seek _Backward"
+#~ msgstr "Cer_ca cap endarrere"
+
+#~ msgid "Seek backward in current song"
+#~ msgstr "Cerca cap endarrere en la cançó actual"
+
+#~ msgid "Seek _Forward"
+#~ msgstr "Cerca cap en_davant"
+
+#~ msgid "Seek forward in current song"
+#~ msgstr "Cerca cap endavant en la cançó actual"
+
+#~ msgid "Save changes to device or synchronize music library"
+#~ msgstr ""
+#~ "Desa els canvis al dispositiu o sincronitza amb la biblioteca de música"
+
+#~ msgid "HAL is not initialized"
+#~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar HAL"
+
+#~ msgid "Audio CD Core Initialized"
+#~ msgstr "S'ha inicialitzat el nucli del CD d'àudio"
+
+#~ msgid "Cannot Eject CD"
+#~ msgstr "No s'ha pogut expulsar el CD"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The CD cannot be ejected while it is importing. Stop the import first."
+#~ msgstr ""
+#~ "No es pot expulsar el CD mentre s'està important. Atureu primer la "
+#~ "importació."
+
+#~ msgid "Importing CD"
+#~ msgstr "Importa el CD"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The device node '{0}' differs from the device node already set for "
+#~ "previously queued tracks ({1})"
+#~ msgstr ""
+#~ "El node del dispositiu '{0}' és diferent al node del dispositiu ja "
+#~ "establert per a pistes prèviament encuades ({1})"
+
+#~ msgid "No encoder was found on your system."
+#~ msgstr "No s'ha trobat cap codificador en el sistema."
+
+#~ msgid "Audio Disc:"
+#~ msgstr "Disc d'àudio:"
+
+#~ msgid "Data Disc:"
+#~ msgstr "Disc de dades:"
+
+#~ msgid "Unknown Minutes"
+#~ msgstr "minuts desconeguts"
+
+#~ msgid "{0} Minutes"
+#~ msgstr "{0} minuts"
+
+#~ msgid "Unknown MB"
+#~ msgstr "MB desconeguts"
+
+#~ msgid "New Audio C_D"
+#~ msgstr "No_u CD d'àudio"
+
+#~ msgid "Create a new audio CD"
+#~ msgstr "Crea un nou CD d'àudio"
+
+#~ msgid "Problem creating CD"
+#~ msgstr "S'ha produït un error en crear el CD"
+
+#~ msgid "No CD recording hardware was found."
+#~ msgstr "No s'ha trobat cap maquinari de gravació de CD"
+
+#~ msgid "No CD writers were found on your system."
+#~ msgstr "No s'han trobat enregistradors de CD en el sistema."
+
+#~ msgid "Insert Blank CD"
+#~ msgstr "Inseriu un CD en blanc"
+
+#~ msgid "Please insert a blank CD disk for the write process."
+#~ msgstr "Inseriu un CD en blanc per al procés d'enregistrament."
+
+#~ msgid "The inserted media is not large enough to hold your selected music."
+#~ msgstr ""
+#~ "El suport inserit no és suficientment gran per emmagatzemar-hi la música "
+#~ "seleccionada."
+
+#~ msgid "{0} more minute is needed on the media."
+#~ msgid_plural "{0} more minutes are needed on the media."
+#~ msgstr[0] "Cal {0} minut més en el suport."
+#~ msgstr[1] "Calen {0} minuts més en el suport."
+
+#~ msgid "{0} more megabyte is needed on the media."
+#~ msgid_plural "{0} more megabytes are needed on the media."
+#~ msgstr[0] "Cal {0} megabyte en el suport."
+#~ msgstr[1] "Calen {0} megabytes més en el suport."
+
+#~ msgid "Insufficient Disk Space"
+#~ msgstr "No hi ha prou espai al disc"
+
+#~ msgid "Creating this CD requires at least {0} MiB of free disk space."
+#~ msgstr ""
+#~ "La creació d'aquest CD requereix almenys {0} MB d'espai lliure al disc."
+
+#~ msgid "Continue Anyway"
+#~ msgstr "Continua igualment"
+
+#~ msgid "No suitable encoder could be found to convert selected songs."
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut trobar un codificador adient per convertir les cançons "
+#~ "seleccionades."
+
+#~ msgid "Writing Disc"
+#~ msgstr "S'està escrivint el disc"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Stopping the disc writing process will render it useless. Would you like "
+#~ "to stop writing the disc?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Si atureu el procés d'escriptura, el disc romandrà inutilitzable. Voleu "
+#~ "aturar el procés d'escriptura del disc?"
+
+#~ msgid "An unknown error occurred when attempting to write the disc."
+#~ msgstr "S'ha produït un error desconegut en intentar escriure al disc."
+
+#~ msgid "Disc writing complete"
+#~ msgstr "S'ha acabat l'enregistrament del disc"
+
+#~ msgid "The selected audio was successfully written to the disc."
+#~ msgstr "L'àudio seleccionat s'ha escrit correctament al disc."
+
+#~ msgid "Recording contents"
+#~ msgstr "S'estan enregistrant els continguts"
+
+#~ msgid "Fixating disc"
+#~ msgstr "S'està fixant el disc"
+
+#~ msgid "Insert blank disc"
+#~ msgstr "Inseriu un disc en blanc"
+
+#~ msgid "Please insert a blank disc for the write process."
+#~ msgstr "Inseriu un disc en blanc per al procés d'enregistrament."
+
+#~ msgid "New Audio CD"
+#~ msgstr "Nou CD d'àudio"
+
+#~ msgid "CD Session"
+#~ msgstr "Sessió del CD"
+
+#~ msgid "Maximum"
+#~ msgstr "Màxima"
+
+#~ msgid "High"
+#~ msgstr "Alta"
+
+#~ msgid "Low"
+#~ msgstr "Baixa"
+
+#~ msgid "Copy CD failed"
+#~ msgstr "No s'ha pogut copiar el CD"
+
+#~ msgid "Could not run nautilus-cd-burner"
+#~ msgstr "No s'ha pogut executar el nautilus-cd-burner"
+
+#~ msgid "Scanning"
+#~ msgstr "S'està escanejant"
+
+#~ msgid "Unable to open Amarok database"
+#~ msgstr "No s'ha pogut obrir la base de dades de l'Amarok"
+
+#~ msgid "Migrate From Other Media Players"
+#~ msgstr "Migra des d'uns altres reproductors multimèdia"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select any supported alternate media players that you wish to migrate "
+#~ "into Banshee."
+#~ msgstr ""
+#~ "Seleccioneu qualsevol dels reproductors multimèdia alternatius "
+#~ "compatibles que vulgueu migrar a Banshee."
+
+#~ msgid "Unable to Locate Supported Media Player"
+#~ msgstr "No s'ha pogut trobar un reproductor multimèdia compatible"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Banshee was unable to locate any libraries from alternate supported media "
+#~ "players from which to import."
+#~ msgstr ""
+#~ "Banshee no ha pogut trobat cap biblioteca de reproductors multimèdia "
+#~ "alternatius compatible des de la que importar."
+
+#
+#
+#~ msgid "Migrate"
+#~ msgstr "Migra"
+
+#~ msgid "Invalid Rhythmbox database file"
+#~ msgstr "Fitxer de bases de dades del Rhythmbox no és vàlid"
+
+#
+#~ msgid "Verifying"
+#~ msgstr "S'està verificant"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "The playlist import process is currently running. Would you like to stop "
+#~ "it?"
+#~ msgstr "El procés d'importació s'està executant. Voleu aturar-lo?"
+
+#~ msgid "Verifying playlist tracks exist in library"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'està verificant que les cançons de la llista de reproducció existeixen "
+#~ "a la biblioteca"
+
+# csharp-format
+#~ msgid "Verifying {0} of {1}"
+#~ msgstr "S'està verificant {0} de {1}"
+
+#~ msgid "Verifying "
+#~ msgstr "S'està verificant "
+
+#~ msgid "is less than"
+#~ msgstr "és més petit que"
+
+#~ msgid "is greater than"
+#~ msgstr "és més gran que"
+
+#~ msgid "is between"
+#~ msgstr "és entre"
+
+#~ msgid "between"
+#~ msgstr "entre"
+
+#~ msgid "New Smart Playlist _from Search..."
+#~ msgstr "Nova ll_ista de reproducció intel·ligent a partir de la cerca..."
+
+#~ msgid "Edit Smart Playlist..."
+#~ msgstr "Edita la llista de reproducció intel·ligent..."
+
+#~ msgid "Smart Playlist has Dependencies"
+#~ msgstr "La llista de reproducció intel·ligent té dependències"
+
+#~ msgid ""
+#~ "{0} is depended on by other smart playlists. Are you sure you want to "
+#~ "delete this and all dependent smart playlists?"
+#~ msgstr ""
+#~ "{0} depèn d'altres llistes de reproducció intel·ligents. Esteu segur que "
+#~ "voleu esborrar-la així com totes les llistes de reproducció intel·ligents "
+#~ "depenents?"
+
+#~ msgid "Initializing Transcoder..."
+#~ msgstr "S'està inicialitzant el codificador..."
+
+#~ msgid "Could not initialize component"
+#~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el component"
+
+#~ msgid "Waiting for transcoder..."
+#~ msgstr "S'està esperant el codificador..."
+
+#~ msgid "Could not encode some files"
+#~ msgstr "No s'han pogut codificar alguns fitxers"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Some files could not be encoded to the proper format. They will not be "
+#~ "saved to the device if you continue."
+#~ msgstr ""
+#~ "Alguns fitxers no s'han pogut codificar en el format adient. No es "
+#~ "desaran al dispositiu si continueu."
+
+#~ msgid "Continue synchronizing"
+#~ msgstr "Continua amb la sincronització"
+
+#~ msgid "Cannot initialize DapCore because HalCore is not initialized"
+#~ msgstr ""
+#~ "No es pot inicialitzar el DapCore perquè el HalCore no està inicialitzat"
+
+#~ msgid "Owner name"
+#~ msgstr "Nom del propietari"
+
+#~ msgid "Volume usage"
+#~ msgstr "Ã?s del volum"
+
+#~ msgid "Device support will be disabled for this instance (no HAL)"
+#~ msgstr ""
+#~ "El suport pel dispositiu s'inhabilitarà per a aquesta instància (no hi ha "
+#~ "HAL)"
+
+#~ msgid "Initializing audio engine"
+#~ msgstr "S'està inicialitzant el motor d'àudio"
+
+#~ msgid "Detecting network settings"
+#~ msgstr "S'està detectant la configuració de la xarxa"
+
+#~ msgid "Creating action manager"
+#~ msgstr "S'està creant el gestor d'accions"
+
+#~ msgid "Initializing audio profiles"
+#~ msgstr "S'està inicialitzant els perfils d'àudio"
+
+#~ msgid "Audio CD support will be disabled for this instance"
+#~ msgstr ""
+#~ "La compatibilitat per als CD d'àudio s'inhabilitarà per aquesta instància"
+
+#~ msgid "DAP support will be disabled for this instance"
+#~ msgstr "La compatibilitat DAP s'inhabilitarà per aquesta instància"
+
+#~ msgid "Initializing CD writing support"
+#~ msgstr "S'està inicialitzant la compatibilitat d'escriptura de CD"
+
+#~ msgid "CD burning support will be disabled for this instance"
+#~ msgstr ""
+#~ "La compatibilitat de gravació de CD s'inhabilitarà per aquesta instància"
+
+#~ msgid "Initializing plugins"
+#~ msgstr "S'estan inicialitzant els connectors"
+
+#~ msgid "Initializing scripts"
+#~ msgstr "S'estan inicialitzant els scripts"
+
+#~ msgid "Log Viewer"
+#~ msgstr "Visualitzador del registre"
+
+#~ msgid "Time Stamp"
+#~ msgstr "Marca horària"
+
+#~ msgid "All Log Entries"
+#~ msgstr "Totes les entrades del registre"
+
+#~ msgid "Only Error Messages"
+#~ msgstr "Només els missatges d'error"
+
+#~ msgid "Only Warning Messages"
+#~ msgstr "Només els missatges d'avís"
+
+#~ msgid "Only Information Messages"
+#~ msgstr "Només els missatges d'informació"
+
+#~ msgid "Only Debug Messages"
+#~ msgstr "Només els missatges de depuració"
+
+#~ msgid "Entry Details:"
+#~ msgstr "Detalls d'entrada:"
+
+#~ msgid "Repeat None"
+#~ msgstr "No en repeteixis cap"
+
+#~ msgid "Continuous"
+#~ msgstr "Continu"
+
+#~ msgid "Could not load track from library"
+#~ msgstr "No s'ha pogut carregar la pista de la biblioteca"
+
+#~ msgid "Banshee Plugins"
+#~ msgstr "Connectors del Banshee"
+
+#~ msgid "Plugin Name"
+#~ msgstr "Nom del connector"
+
+#~ msgid "This plugin could not be initialized."
+#~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el connector"
+
+#~ msgid "Playing Music"
+#~ msgstr "S'està reproduint música"
+
+#~ msgid "Reading table of contents from CD..."
+#~ msgstr "S'està llegint la taula de continguts del CD..."
+
+#~ msgid "Searching for CD cover art..."
+#~ msgstr "S'està cercant la coberta del CD..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Cannot search for CD metadata: there is no available Internet connection"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'han pogut cercar les metadades del CD: no es pot connectar a Internet"
+
+#~ msgid "Copy CD"
+#~ msgstr "Copia el CD"
+
+#~ msgid "Invalid Selection"
+#~ msgstr "Selecció invàlida"
+
+#~ msgid "You must select at least one track to import."
+#~ msgstr "Heu de seleccionar almenys una pista a importar."
+
+#~ msgid "Synchronizing your Device, Please Wait..."
+#~ msgstr "S'està sincronitzant el dispositiu, si us plau espereu..."
+
+#~ msgid "You are currently importing from {0}. Would you like to stop it?"
+#~ msgstr "Esteu important des de {0}. Voleu aturar-ho?"
+
+#~ msgid "Cannot Rename Playlist"
+#~ msgstr "No s'ha pogut reanomenar la llista de reproducció"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A playlist with this name already exists. Please choose another name."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ja hi ha una llista de reproducció amb aquest nom. Si us plau, escolliu-"
+#~ "ne un altre."
+
+#~ msgid "{0:0.00} GB"
+#~ msgstr "{0:0.00} GB"
+
+#~ msgid "Backend"
+#~ msgstr "Rerefons"
+
+#~ msgid "Base location for library music"
+#~ msgstr "Ubicació base per a la biblioteca de música"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Can be either \"systemio\" (.NET System.IO), \"unix\" (Native Unix), or "
+#~ "\"gnomevfs\" (GNOME VFS); takes effect on Banshee start (restart "
+#~ "necessary)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pot ser tan «systemio» (.NET System.IO), «unix» (Unix nadiu), o "
+#~ "«gnomevfs» (GNOME VFS); té efecte en iniciar el Banshee (cal reiniciar)"
+
+#~ msgid "Column index"
+#~ msgstr "Ã?ndex de la columna"
+
+#~ msgid "Column index for sorting the library source. -1 for unset."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ã?ndex de la columna per a ordenar la font de la biblioteca. -1 si no s'ha "
+#~ "establert."
+
+#~ msgid "Column sort type"
+#~ msgstr "Tipus d'ordenació per a la columna"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Column sort type for the library source. Ascending (0) or Descending (1)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tipus d'ordenació per a la columna de la font de la biblioteca. Ascendent "
+#~ "(0) o descendent (1)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Copy and rename music to banshee music library directory when importing"
+#~ msgstr ""
+#~ "En importar, copia i reanomena la música al directori de la biblioteca de "
+#~ "música del Banshee"
+
+#~ msgid "Copy music on import"
+#~ msgstr "Copia la música en importar"
+
+#~ msgid "Enable shuffle mode"
+#~ msgstr "Habilita la reproducció aleatòria"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Format for creating a track filename inside the library. Do not use path "
+#~ "tokens/characters here. See LibraryFolderPattern. Legal tokens: %artist%, "
+#~ "%album%, %title%, %track_number%, %track_count%, %track_number_nz% (No "
+#~ "prefixed zero), %track_count_nz% (No prefixed zero)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Format per a crear un nom de fitxer de pista dins de la biblioteca. No "
+#~ "utilitzeu testimonis o caràcters de camí. Vegeu LibraryFolderPattern. "
+#~ "Testimonis vàlids: %artist%, %album%, %title%, %track_number%, %"
+#~ "track_count%, %track_number_nz% (sense prefix zero), %track_count_nz% "
+#~ "(sense prefix zero)."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Format for creating a track folder inside the library. Do not create an "
+#~ "absolute path. Path here is relative to the Banshee music directory. See "
+#~ "LibraryLocation. Legal tokens: %artist%, %album%, %title%, %track_number"
+#~ "%, %track_count%, %track_number_nz% (No prefixed zero), %track_count_nz% "
+#~ "(No prefixed zero), %path_sep% (portable directory separator (/))."
+#~ msgstr ""
+#~ "Format per a crear una carpeta de pista dins de la biblioteca. No creeu "
+#~ "un camí absolut. El camí és relatiu al directori de música del Banshee. "
+#~ "Vegeu LibraryLocation. Testimonis vàlids: %artist%, %album%, %title%, %"
+#~ "track_number%,%track_count%, %track_number_nz% (sense prefix zero), %"
+#~ "track_count_nz% (sense prefix zero), %path_sep% (separador de directoris "
+#~ "portable (/))."
+
+#~ msgid "Height of the main interface window."
+#~ msgstr "Alçada de la finestra principal de la interfície."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If enabled, metadata (tags) will be written back to audio files when "
+#~ "using the track metadata editor."
+#~ msgstr ""
+#~ "Si s'habilita, les metadades (etiquetes) s'escriuran als fitxers d'àudio "
+#~ "quan s'utilitzi l'editor de metadades de les pistes."
+
+#~ msgid "Library Folder Pattern"
+#~ msgstr "Patró de la carpeta de la biblioteca"
+
+#~ msgid "Library source expansion"
+#~ msgstr "Expansió de la font de la biblioteca"
+
+#~ msgid "List of URIs in the history drop-down for the open location dialog"
+#~ msgstr ""
+#~ "Llista d'URI en el desplegable de l'històric en la capsa de diàleg obre "
+#~ "ubicació"
+
+#~ msgid "Move music on info save"
+#~ msgstr "Mou la música en desar la informació"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Move music within banshee music library directory when saving track info"
+#~ msgstr ""
+#~ "En desar la informació de la pista, mou la música al directori de la "
+#~ "biblioteca de música del Banshee"
+
+#~ msgid "Name of media playback engine backend"
+#~ msgstr "Nom del motor de reproducció de rerefons"
+
+#~ msgid "Pixel position of Main Player Window on the X Axis"
+#~ msgstr ""
+#~ "Posició en píxels de la finestra principal del reproductor en l'eix de "
+#~ "les X"
+
+#~ msgid "Pixel position of Main Player Window on the Y Axis"
+#~ msgstr ""
+#~ "Posició en píxels de la finestra principal del reproductor en l'eix de "
+#~ "les Y"
+
+#~ msgid "Repeat mode (0 = None, 1 = All, 2 = Single)"
+#~ msgstr "Mode de repetició (0 = cap, 1 = totes, 2 = una)"
+
+#~ msgid "Set the IO backend in Banshee"
+#~ msgstr "Estableix el rerefons d'E/S al Banshee"
+
+#~ msgid "Show cover art below source view if available"
+#~ msgstr "Mostra la coberta sota la vista font si es troba disponible"
+
+#~ msgid "Show the Initial Import Dialog"
+#~ msgstr "Mostra el diàleg d'importació inicial"
+
+#~ msgid "Show the Initial Import Dialog when the Banshee library is empty"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mostra el diàleg d'importació inicial quan la biblioteca del Banshee està "
+#~ "buida"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Sort criteria of library playlists in the source view (0 = Name, 1 = Size)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Criteri d'ordenació de les llistes de reproducció en la vista font (0 = "
+#~ "Nom, 1 = Mida)"
+
+#
+#
+#~ msgid "Sort criteria of playlists"
+#~ msgstr "Criteri d'ordenació de la llista de reproducció"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Sort order of library playlists in the source view (0 = Ascending, 1 = "
+#~ "Descending)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Criteri d'ordenació de la biblioteca de llistes de reproducció en la "
+#~ "vista font (0 = ascendent, 1 = descendent)"
+
+#
+#
+#~ msgid "Sort order of playlists"
+#~ msgstr "Criteri d'ordenació de les llistes de reproducció"
+
+#~ msgid "Source View Width"
+#~ msgstr "Amplada de la vista font"
+
+#~ msgid "The default playlist export format"
+#~ msgstr "Format d'exportació per defecte de la llista de reproducció"
+
+#~ msgid "True if main window is to be maximized, false if it is not."
+#~ msgstr ""
+#~ "Cert si la finestra principal s'ha de maximitzar, fals en cas contrari."
+
+#~ msgid "URI List"
+#~ msgstr "Llista d'URI"
+
+#~ msgid "URI of last file folder"
+#~ msgstr "URI de la carpeta de l'últim fitxer"
+
+#
+#~ msgid "Volume of playback relative to mixer output"
+#~ msgstr "Volum de la reproducció relatiu a la sortida del mesclador"
+
+#~ msgid "When importing an audio CD, enable error correction (paranoia mode)"
+#~ msgstr ""
+#~ "En importar un CD d'àudio, habilita la correcció d'errors (mode paranoic)"
+
+#~ msgid "Whether to expand the library node in the source view"
+#~ msgstr "Si s'ha d'ampliar el node de la biblioteca en la vista font"
+
+#
+#~ msgid "Width of Source View Column."
+#~ msgstr "Amplada de la columna Vista font."
+
+#~ msgid "Width of the main interface window."
+#~ msgstr "Amplada de la finestra principal de la interfície"
+
+#~ msgid "Window Height"
+#~ msgstr "Alçada de la finestra"
+
+#
+#~ msgid "Window Maximized"
+#~ msgstr "Finestra maximitzada"
+
+#~ msgid "Window Position X"
+#~ msgstr "Posició X de la finestra"
+
+#~ msgid "Window Position Y"
+#~ msgstr "Posició Y de la finestra"
+
+#~ msgid "Window Width"
+#~ msgstr "Amplada de la finestra"
+
+#
+#
+#
+#~ msgid "Write metadata back to audio files"
+#~ msgstr "Escriu les metadades als fitxers d'àudio"
+
+#~ msgid "N/A"
+#~ msgstr "N/D"
+
+#~ msgid "Columns..."
+#~ msgstr "Columnes..."
+
+#~ msgid "Import CD into library"
+#~ msgstr "Importa el CD a la biblioteca"
+
+#~ msgid "Play/pause current song"
+#~ msgstr "Reprodueix/fes una pausa de la cançó actual"
+
+#~ msgid "Device disk usage"
+#~ msgstr "Ã?s del dispositiu de disc"
+
+#~ msgid "Synchronize music library to device"
+#~ msgstr "Sincronitza la biblioteca de música al dispositiu"
+
+#~ msgid "Adjust volume"
+#~ msgstr "Ajusta el volum"
+
+#~ msgid "Edit and view metadata of selected songs"
+#~ msgstr "Edita i visualitza les metadades de les cançons seleccionades"
+
+#~ msgid "Cannot Play Song"
+#~ msgstr "No s'ha pogut reproduir la cançó"
+
+#~ msgid ""
+#~ "{0} cannot be played by Banshee. The most common reasons for this are:\n"
+#~ "\n"
+#~ " <big>â?¢</big> Song is protected (DRM)\n"
+#~ " <big>â?¢</big> Song is on a DAP that does not support playback\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Banshee no pot reproduir {0}. Les causes més comuns són:\n"
+#~ "\n"
+#~ " <big>�</big> La cançó està protegida (DRM)\n"
+#~ " <big>�</big> La cançó és a un DAP que no implementa reproducció\n"
+
+#~ msgid "Delete songs from drive"
+#~ msgstr "Suprimeix les cançons del disc"
+
+#~ msgid "You do not have the required permissions to delete '{0}'"
+#~ msgstr "No teniu els permisos necessaris per a suprimir '{0}'"
+
+#~ msgid "New CD"
+#~ msgstr "CD nou"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You have made changes to your {0}. Please choose a method for updating "
+#~ "the contents of your {0}.\n"
+#~ "\n"
+#~ "<big>â?¢</big> <i>Synchronize Library</i>: synchronize Banshee library to "
+#~ "{0}\n"
+#~ "<big>â?¢</big> <i>Save Manual Changes</i>: save only the manual changes you "
+#~ "made"
+#~ msgstr ""
+#~ "Heu fet canvis a {0}. Escolliu un mètode per a actualitzar els continguts "
+#~ "de {0}.\n"
+#~ "\n"
+#~ "<big>â?¢</big> <i>Sincronitza la biblioteca</i>: sincronitza la biblioteca "
+#~ "del Banshee amb {0}\n"
+#~ "<big>�</big> <i>Desa els canvis manuals</i>: desa només els canvis "
+#~ "realitzats manualment "
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b>Warning:</b> Actions will alter or erase existing iPod contents and "
+#~ "may cause incompatibility with iTunes!"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Avís:</b> les accions alteraran o suprimiran continguts existents a "
+#~ "l'iPod. Això podria causar incompatibilitats amb l'iTunes."
+
+#~ msgid "Save Manual Changes"
+#~ msgstr "Desa els canvis manuals"
+
+#~ msgid "Visible Playlist Columns"
+#~ msgstr "Columnes visibles a la llista de reproducció"
+
+#~ msgid "Order of Album column"
+#~ msgstr "Ordre de la columna Ã?lbum"
+
+#~ msgid "Order of Artist column"
+#~ msgstr "Ordre de la columna Artista"
+
+#
+#~ msgid "Order of Date Added column"
+#~ msgstr "Ordre de la columna Data d'addició"
+
+#~ msgid "Order of Genre column"
+#~ msgstr "Ordre de la columna Gènere"
+
+#~ msgid "Order of Last Played column"
+#~ msgstr "Ordre de la columna �ltima reproducció"
+
+#~ msgid "Order of Play Count column"
+#~ msgstr "Ordre de la columna Reproduccions"
+
+#~ msgid "Order of Rating column"
+#~ msgstr "Ordre de la columna Valoració"
+
+#~ msgid "Order of Time column"
+#~ msgstr "Ordre de la columna Durada"
+
+#~ msgid "Order of Title column"
+#~ msgstr "Ordre de la columna Títol"
+
+#~ msgid "Order of Track column"
+#~ msgstr "Ordre de la columna Pista"
+
+#~ msgid "Order of Uri column"
+#~ msgstr "Ordre de la columna URI"
+
+#~ msgid "Order of Year column"
+#~ msgstr "Ordre de la columna Any"
+
+#~ msgid "Visibility of Album column"
+#~ msgstr "Visibilitat de la columna Ã?lbum"
+
+#~ msgid "Visibility of Artist column"
+#~ msgstr "Visibilitat de la columna Artista"
+
+#
+#~ msgid "Visibility of Date Added column"
+#~ msgstr "Visibilitat de la columna Data d'addició"
+
+#~ msgid "Visibility of Genre column"
+#~ msgstr "Visibilitat de la columna Gènere"
+
+#~ msgid "Visibility of Last Played column"
+#~ msgstr "Visibilitat de la columna �ltima reproducció"
+
+#~ msgid "Visibility of Play Count column"
+#~ msgstr "Visibilitat de la columna Reproduccions"
+
+#~ msgid "Visibility of Rating column"
+#~ msgstr "Visibilitat de la columna Valoració"
+
+#~ msgid "Visibility of Time column"
+#~ msgstr "Visibilitat de la columna Durada"
+
+#~ msgid "Visibility of Title column"
+#~ msgstr "Visibilitat de la columna Títol"
+
+#~ msgid "Visibility of Track column"
+#~ msgstr "Visibilitat de la columna Pista"
+
+#~ msgid "Visibility of Uri column"
+#~ msgstr "Visibilitat de la columna URI"
+
+#~ msgid "Visibility of Year column"
+#~ msgstr "Visibilitat de la columna Any"
+
+#~ msgid "Width of Album column"
+#~ msgstr "Amplada de la columna Ã?lbum"
+
+#~ msgid "Width of Artist column"
+#~ msgstr "Amplada de la columna Artista"
+
+#
+#~ msgid "Width of Date Added column"
+#~ msgstr "Amplada de la columna Data d'addició"
+
+#~ msgid "Width of Genre column"
+#~ msgstr "Amplada de la columna Gènere"
+
+#~ msgid "Width of Last Played column"
+#~ msgstr "Amplada de la columna �ltima reproducció"
+
+#~ msgid "Width of Play Count column"
+#~ msgstr "Amplada de la columna Reproduccions"
+
+#~ msgid "Width of Time column"
+#~ msgstr "Amplada de la columna Durada"
+
+#~ msgid "Width of Title column"
+#~ msgstr "Amplada de la columna Títol"
+
+#~ msgid "Width of Uri column"
+#~ msgstr "Amplada de la columna URI"
+
+#~ msgid "Width of Year column"
+#~ msgstr "Amplada de la columna Any"
+
+#~ msgid "Manufactured During"
+#~ msgstr "Manufacturat durant"
+
+#~ msgid "Week {0} of {1}"
+#~ msgstr "Setmana {0} de {1}"
+
+#~ msgid "Your iPod could not be identified"
+#~ msgstr "No s'ha pogut identificar l'iPod"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please consider submitting information about your iPod to the Banshee "
+#~ "Project so your iPod may be more fully identified in the future.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Si us plau, plantejeu-vos enviar informació sobre el vostre iPod al "
+#~ "projecte Banshee. Així el vostre iPod podrà ser identificat en el futur.\n"
+
+#~ msgid "Do not ask me again"
+#~ msgstr "No tornis a preguntar"
+
+#~ msgid "Go to Web Site"
+#~ msgstr "Vés al lloc web"
+
+#~ msgid "Pre-processing tracks"
+#~ msgstr "S'estan pre-processant les pistes"
+
+#~ msgid "Flushing to Disk (may take time)"
+#~ msgstr "S'està emmagatzemant al disc (pot trigar una mica)"
+
+#~ msgid "Failed to synchronize iPod"
+#~ msgstr "No s'ha pogut sincronitzar l'iPod"
+
+#~ msgid "Synchronizing Device"
+#~ msgstr "S'està sincronitzant el dispositiu"
+
+#~ msgid "Removing Songs"
+#~ msgstr "S'estan eliminant les cançons"
+
+#~ msgid "Loading Songs"
+#~ msgstr "S'estan carregant les cançons"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The audio device song loading process is currently running. Would you "
+#~ "like to stop it?"
+#~ msgstr ""
+#~ "El procés de càrrega de cançons del dispositiu d'àudio s'està executant. "
+#~ "Voleu aturar-lo?"
+
+# csharp-format
+#~ msgid "Copying {0} of {1}"
+#~ msgstr "S'està copiant {0} de {1}"
+
+#~ msgid "Song Playing on Device"
+#~ msgstr "La cançó s'està reproduint al dispositiu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Before you can eject your device, you need to start playing a song that "
+#~ "is not on it. This is a known bug."
+#~ msgstr ""
+#~ "Abans de poder extreure el dispositiu, heu de reproduir una cançó que no "
+#~ "hi sigui al dispositiu. Aquesta és una errada del programa coneguda. "
+
+#~ msgid "Make sure no other programs are using it."
+#~ msgstr "Assegureu-vos de que cap altre programa l'està utilitzant."
+
+#~ msgid "Failed to Eject {0}"
+#~ msgstr "Ha fallat l'expulsió {0}"
+
+#~ msgid ": Found"
+#~ msgstr ": trobat"
+
+#~ msgid "Reading library information"
+#~ msgstr "S'està llegint la informació de la biblioteca"
+
+#~ msgid "Loading device"
+#~ msgstr "S'està carregant el dispositiu"
+
+#~ msgid ": Ready for use"
+#~ msgstr ": preparat per a usar"
+
+#~ msgid "Cannot read device"
+#~ msgstr "No es pot llegir el dispositiu"
+
+#~ msgid "Could not set the owner of the device."
+#~ msgstr "No s'ha pogut establir el propietari del dispositiu"
+
+#~ msgid "Audioscrobbler Reporting"
+#~ msgstr "Informe Audioscrobbler"
+
+#~ msgid "Create an account"
+#~ msgstr "Crea un compte"
+
+#~ msgid "Join the Banshee group"
+#~ msgstr "Uneix-te al grup del Banshee"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your profile page on Last.fm is automatically updated whenever you listen "
+#~ "to music. It lets others see what you're listening to right now, and "
+#~ "shows charts of your listening history."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vostra pàgina del perfil a Last.fm s'actualitza automàticament quan "
+#~ "escolteu música. Permet a altres persones veure què esteu escoltant i "
+#~ "mostra gràfiques del vostre historial d'audicions."
+
+#~ msgid "Visit _group page"
+#~ msgstr "Vi_siteu la pàgina del grup"
+
+#~ msgid "Audioscrobbler reporting engine enabled"
+#~ msgstr "Motor de l'informe Audioscrobbler habilitat"
+
+#~ msgid "Audioscrobbler reporting plugin enabled"
+#~ msgstr "Connector d'informe Audioscrobbler habilitat"
+
+#~ msgid "Engine enabled"
+#~ msgstr "Motor habilitat"
+
+#~ msgid "Password"
+#~ msgstr "Contrasenya"
+
+#~ msgid "last.fm Password"
+#~ msgstr "Contrasenya a Last.fm"
+
+#~ msgid "last.fm Username"
+#~ msgstr "Nom d'usuari a Last.fm"
+
+# N.T: Usem "posició" i no "adreça d'interès" per claretat
+#~ msgid "Bookmark your position in tracks."
+#~ msgstr "Desa per a més endavant la posició en les pistes."
+
+#
+#
+#~ msgid "Bookmarks plugin enabled"
+#~ msgstr "Connector d'adreces d'interès habilitat"
+
+#~ msgid "Share my music library with others"
+#~ msgstr "Comparteix la meva biblioteca de música amb altres"
+
+#~ msgid "Share name:"
+#~ msgstr "Nom compartició:"
+
+#~ msgid "Banshee Music Share"
+#~ msgstr "Compartició de música del Banshee"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Allow browsing and listening to songs from music shares and share your "
+#~ "Banshee library with others. Works with other instances of Banshee, "
+#~ "iTunes, and Rhythmbox."
+#~ msgstr ""
+#~ "Permet a altres persones navegar i escoltar cançons de la música "
+#~ "compartida i compartir la vostra biblioteca Banshee amb altres. Funciona "
+#~ "amb altres instàncies del Banshee, iTunes i Rhythmbox."
+
+#~ msgid "DAAP plugin enabled"
+#~ msgstr "Connector DAAP habilitat"
+
+#~ msgid "Music share name"
+#~ msgstr "Nom de la compartició de la música"
+
+#~ msgid "Share local music with others"
+#~ msgstr "Comparteix la música en local amb altres"
+
+#~ msgid "Share name"
+#~ msgstr "Nom de la compartició"
+
+#~ msgid "Share server enabled"
+#~ msgstr "Servidor de compartició habilitat"
+
+#~ msgid "Multimedia Keyboard Shortcuts"
+#~ msgstr "Dreceres de teclat multimèdia"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Configuration of multimedia keyboard shortcuts is done through the Gnome "
+#~ "Keyboard Shortcuts configuration applet."
+#~ msgstr ""
+#~ "La configuració de les dreceres de teclat multimèdia es realitza a través "
+#~ "de la miniaplicació de configuració de dreceres del teclat del Gnome."
+
+#~ msgid "Configure Keyboard Shortcuts"
+#~ msgstr "Configura les dreceres de teclat"
+
+#~ msgid "Adds support for multimedia keys configured through GNOME."
+#~ msgstr ""
+#~ "Afegeix compatibilitat amb les tecles multimèdia configurades a través "
+#~ "del Gnome."
+
+#~ msgid "Multimedia Keys plugin enabled"
+#~ msgstr "Connector de tecles multimèdia habilitat"
+
+#
+#~ msgid "Metadata Searcher"
+#~ msgstr "Cercador de metadades"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Automatically search for missing and supplementary metadata and cover art "
+#~ "for songs in your library."
+#~ msgstr ""
+#~ "Cerca automàticament les metadades suplementàries i cobertes que manquen "
+#~ "de les cançons de la vostra biblioteca."
+
+#
+#~ msgid "Searching"
+#~ msgstr "S'està cercant"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Are you sure you want to stop downloading cover art for the albums in "
+#~ "your library? The operation can be resumed at any time from the <i>Tools</"
+#~ "i> menu."
+#~ msgstr ""
+#~ "Esteu segur que voleu aturar la baixada de cobertes pels àlbums de la "
+#~ "vostra biblioteca? L'operació pot ser represa en qualsevol moment des del "
+#~ "menú <i>Eines</i>."
+
+#~ msgid "Metadata searcher plugin enabled"
+#~ msgstr "Connector de cercador de metadades habilitat"
+
+#
+#~ msgid "MiniMode plugin enabled"
+#~ msgstr "Connector MiniMode habilitat"
+
+#~ msgid "<b><big>This is the title</big></b>"
+#~ msgstr "<b><big>Aquest és el títol</big></b>"
+
+#~ msgid "<i>This is the album</i>"
+#~ msgstr "<i>Aquest és l'àlbum</i>"
+
+#~ msgid "Quit Banshee when title bar close button is clicked"
+#~ msgstr ""
+#~ "Surt del Banshee quan es faci clic al botó tanca de la barra del títol"
+
+#~ msgid "Shows the Notification Area Icon"
+#~ msgstr "Mostra la icona de l'àrea de notificació"
+
+#~ msgid "Notification area plugin enabled"
+#~ msgstr "Connector de l'àrea de notificació habilitat"
+
+#~ msgid "Quit instead of hide to notification area on close"
+#~ msgstr "Surt enlloc d'amagar a l'àrea de notificació en sortir"
+
+#~ msgid "Quit on close"
+#~ msgstr "Surt en tancar"
+
+#~ msgid "Show a notification when closing main window"
+#~ msgstr "Mostra una notificació quan es tanqui la finestra principal"
+
+#~ msgid "Show notifications"
+#~ msgstr "Mostra les notificacions"
+
+#~ msgid "Show track information notifications when track starts playing"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mostra les notificacions d'informació de la pista quan la pista comenci a "
+#~ "reproduir-se"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When the main window is closed, show a notification stating this has "
+#~ "happened."
+#~ msgstr ""
+#~ "Quan es tanqui la finestra principal, mostra una notificació informant "
+#~ "que ha succeït."
+
+#~ msgid "DownloadCore is shutting down."
+#~ msgstr "El DownloadCore s'està aturant."
+
+#~ msgid "Uri scheme not supported."
+#~ msgstr "Esquema URI no implementat."
+
+#~ msgid "Download already queued."
+#~ msgstr "Baixada ja és a la cua."
+
+#~ msgid "uri is empty"
+#~ msgstr "URI és buit"
+
+#~ msgid "path is empty"
+#~ msgstr "el camí és buit"
+
+#~ msgid "Downloading File"
+#~ msgid_plural "Downloading Files ({0} of {1} completed)"
+#~ msgstr[0] "S'està baixant el fitxer"
+#~ msgstr[1] "S'estan baixant els fitxers ({0} de {1} finalitzats)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Downloading Files ({0} of {1} completed)\n"
+#~ "{2} failed"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'estan baixant els fitxers ({0} de {1} finalitzats)\n"
+#~ "{2} han fallat"
+
+#~ msgid "Already queued, must be unique."
+#~ msgstr "Ja en la cua, ha de ser únic."
+
+#~ msgid "Item not in queue."
+#~ msgstr "L'element no està a la cua."
+
+#~ msgid "Uri scheme not supported"
+#~ msgstr "Esquema URI no implementat"
+
+#
+#~ msgid "File complete"
+#~ msgstr "Fitxer finalitzat"
+
+#~ msgid "Unable to create directory: {0}"
+#~ msgstr "No s'ha pogut crear el directori: {0}"
+
+#~ msgid "HTTP error"
+#~ msgstr "Error HTTP"
+
+#~ msgid "Feed has no title"
+#~ msgstr "El canal no té títol"
+
+#~ msgid "Uri Scheme Not Supported"
+#~ msgstr "Esquema URI no implementat"
+
+#~ msgid "Podcast feed URI scheme is not supported."
+#~ msgstr "L'esquema URI del canal Podcast no està implementat."
+
+#
+#~ msgid "Unable to load Podcast DB"
+#~ msgstr "No s'ha pogut carregar la base de dades del podcast"
+
+#
+#~ msgid "Unable to add file to library"
+#~ msgstr "No s'ha pogut afegir el fitxer a la biblioteca"
+
+#~ msgid "Podcast Feed Update"
+#~ msgstr "Actualització del canal Podcast"
+
+#
+#~ msgid "Preparing to update feeds"
+#~ msgstr "S'està preparant per actualitzar els canals"
+
+#
+#~ msgid "Updating podcast feed {0} of {1}"
+#~ msgstr "S'està actualitzant el canal podcast {0} de {1}"
+
+#
+#~ msgid "Canceling updates"
+#~ msgstr "S'estan cancel·lant les actualitzacions"
+
+#
+#~ msgid "Waiting for update to terminate"
+#~ msgstr "S'està esperant que finalitzi l'actualització"
+
+#~ msgid "Title Property Changed"
+#~ msgstr "Ha canviat la propietat títol"
+
+#~ msgid "Already Subscribed"
+#~ msgstr "Ja hi esteu subscrit"
+
+#
+#~ msgid "Podcasting"
+#~ msgstr "Podcasting"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Podcasting is a form of audio blogging where users subscribe to a feed of "
+#~ "shows and its episodes are downloaded and managed for offline listening.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Its name comes from the targeting of audio posts to Apple's iPod® audio "
+#~ "player, although podcasts can be listened to directly in {0}."
+#~ msgstr ""
+#~ "El Podcasting és un tipus d'àudio bloc on els usuaris es subscriuen a un "
+#~ "canal d'espectacles i els seus episodis són baixats i gestionats per ser "
+#~ "escoltats quan es troben en desconnexió.\n"
+#~ "\n"
+#~ "El seu nom es degut a que els primers enregistraments anaven adreçats al "
+#~ "reproductor d'àudio Apple's iPod®, però els podcasts es poden escoltar "
+#~ "directament al {0}."
+
+#
+#~ msgid "Manage the Podcast plugin"
+#~ msgstr "Gestiona el connector podcast"
+
+#
+#~ msgid "Update Subscribed Podcasts"
+#~ msgstr "Actualitza els podcasts subscrits"
+
+#
+#~ msgid "Find New Podcasts"
+#~ msgstr "Cerca podcasts nous"
+
+#~ msgid "Find New Podcasts at PodcastAlley.com"
+#~ msgstr "Cerca nous podcasts a PodcastAlley.com"
+
+#~ msgid "{0} Podcast"
+#~ msgid_plural "{0} Podcasts"
+#~ msgstr[0] "{0} podcast"
+#~ msgstr[1] "{0} podcasts"
+
+#
+#~ msgid "Episode"
+#~ msgstr "Episodi"
+
+#~ msgid "Subscribed"
+#~ msgstr "Subscrit"
+
+#
+#~ msgid "Update Podcast"
+#~ msgstr "Actualitza el Podcast"
+
+#
+#~ msgid "Remove Episodes(s)"
+#~ msgstr "Suprimeix cançons"
+
+#~ msgid "Playlist separator position"
+#~ msgstr "Posició del separador de la llista de reproducció"
+
+#
+#~ msgid "Podcast date column"
+#~ msgstr "Columna data Podcast"
+
+#
+#~ msgid "Podcast feed column"
+#~ msgstr "Columna canal Podcast"
+
+#
+#~ msgid "Podcast library location"
+#~ msgstr "Ubicació de la biblioteca Podcast"
+
+#
+#~ msgid "Podcast title column"
+#~ msgstr "Columna títol podcast"
+
+#~ msgid "Position of the podcast date playlist column"
+#~ msgstr "Posició de la columna data en la llista de reproducció del podcast"
+
+#~ msgid "Position of the podcast feed playlist column"
+#~ msgstr "Posició de la columna canal en la llista de reproducció del podcast"
+
+#~ msgid "Position of the podcast title playlist column"
+#~ msgstr "Posició de la columna títol en la llista de reproducció del podcast"
+
+#~ msgid "Position of the separator located between the feed and podcast views"
+#~ msgstr "Posició del separador ubicat entre les vistes de canal i postcast"
+
+#~ msgid "Root directory for the podcast plugin to store downloaded files"
+#~ msgstr ""
+#~ "Directori arrel on el connector podcast emmagatzemarà els fitxers baixats"
+
+#~ msgid "Update and show radio station content from radio.banshee-project.org"
+#~ msgstr ""
+#~ "Actualitza i mostra el contingut de l'emissora de ràdio des de radio."
+#~ "banshee-project.org"
+
+#~ msgid "Refresh stations from the Banshee Radio Web Service"
+#~ msgstr "Actualitza les emissores des del servei web de ràdio de Banshee"
+
+#
+#~ msgid "Copy URI"
+#~ msgstr "Copia l'URI"
+
+#
+#~ msgid "Copy stream URI to clipboard"
+#~ msgstr "Copia la seqüència de dades URI al porta-retalls"
+
+#
+#~ msgid "Edit"
+#~ msgstr "Edita"
+
+#
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "Suprimeix"
+
+#~ msgid "Remove selected Radio Station"
+#~ msgstr "Suprimeix l'emissora de ràdio seleccionada"
+
+#~ msgid "Refreshing radio stations from the Banshee Radio Web Service"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'estan actualitzant les emissores de ràdio des del servei web de ràdio "
+#~ "de Banshee"
+
+#~ msgid "Invalid URI format."
+#~ msgstr "El format URI no és vàlid."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Always show stations that require the Helix/RealPlayer engine, even if "
+#~ "the engine is not loaded."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mostra sempre les emissores que requereixen el motor Helix/RealPlayer, "
+#~ "encara que el motor no estigui carregat."
+
+#~ msgid "Last time XSPF stations were updated from radio.banshee-project.org"
+#~ msgstr ""
+#~ "Darrera vegada que les emissores XSPF es van actualitzar des de radio."
+#~ "banshee-project.org"
+
+#~ msgid "Last time the master station list was checked for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ã?ltima vegada que es va comprovar si hi havia actualitzacions de la "
+#~ "llista d'emissores mestre"
+
+#
+#~ msgid "Radio plugin enabled"
+#~ msgstr "Connector ràdio habilitat"
+
+#
+#~ msgid "Show remote stations"
+#~ msgstr "Mostra les emissores remotes"
+
+#~ msgid "Show stations requiring Helix/RealPlayer"
+#~ msgstr "Mostra les emissores que requereixen Helix/RealPlayer"
+
+#~ msgid "Time of the last radio update"
+#~ msgstr "Hora de l'última actualització de ràdio"
+
+#~ msgid "Time of the last radio update check"
+#~ msgstr "Hora de la l'última comprovació de ràdio"
+
+#
+#
+#~ msgid "URI for remote stations update"
+#~ msgstr "URI per a l'actualització d'emissores remotes"
+
+#
+#
+#~ msgid "URI to update remote stations from"
+#~ msgstr "URI des de la que actualitzar d'emissores remotes"
+
+#~ msgid "Update remote stations from radio.banshee-project.org"
+#~ msgstr ""
+#~ "Actualitza les emissores remotes de ràdio des de radio.banshee-project.org"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Automatically recommends music that you might like, based on the "
+#~ "currently playing song. It finds artists and popular songs that others "
+#~ "with similar musical tastes enjoy."
+#~ msgstr ""
+#~ "Recomana música que us pot agradar basant-se en la cançó que esteu "
+#~ "reproduint. Troba artistes i cançons populars que agraden a altres "
+#~ "persones amb gustos semblants."
+
+#
+#~ msgid "Cache version"
+#~ msgstr "Versió en la memòria cau"
+
+#
+#~ msgid "Recommendation plugin enabled"
+#~ msgstr "Connector de recomanacions habilitat"
+
+#~ msgid "Could not initialize cdparanoia"
+#~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el cdparanoia"
+
+#~ msgid "Exception: "
+#~ msgstr "Excepció: "
+
+#~ msgid "Not a valid M3U file."
+#~ msgstr "Fitxer M3U no vàlid."
+
+#~ msgid "Not a valid PLS file."
+#~ msgstr "Fitxer PLS no vàlid."
+
+#~ msgid "Searching: {0}"
+#~ msgstr "S'està cercant: {0}"
+
+#~ msgid "Ratin_g"
+#~ msgstr "_Valoració"
+
+#~ msgid "Set rating for selected songs"
+#~ msgstr "Estableix la valoració de les cançons seleccionades"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Create a new local station group"
+#~ msgstr "Crea un nou CD d'àudio"
+
+#~ msgid "Copy all common fields"
+#~ msgstr "Copia tots els camps comuns"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Create playlists that automatically add and remove songs based on "
+#~ "customizable queries."
+#~ msgstr ""
+#~ "Crea llistes de reproducció que afegeixen i suprimeixen cançons "
+#~ "automàticament basant-se en consultes personalitzables."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Set all common fields in all selected tracks to the values currently set"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dóna els valors establerts actualment a tots els camps comuns en totes "
+#~ "les cançons seleccionades"
+
+#~ msgid "Copying Songs"
+#~ msgstr "S'estan copiant les cançons"
+
+#~ msgid ""
+#~ "0 - Download only cover art, 1 - Download cover art, fill in missing "
+#~ "metadata, 2 - Download cover art, overwrite metadata"
+#~ msgstr ""
+#~ "0 - Baixa només la coberta 1 - Baixa la coberta, omple les metadades que "
+#~ "manquen, 2 - Baixa coberta, sobreescriu les metadades"
+
+#~ msgid "Method of fetching cover art and supplementary metadata"
+#~ msgstr "Mètode per a obtenir cobertes i metadades suplementàries"
+
+#~ msgid "Only download album cover artwork"
+#~ msgstr "Baixa només la coberta de l'àlbum"
+
+#~ msgid "Download album cover artwork and overwrite any existing track data"
+#~ msgstr ""
+#~ "Baixa la coberta de l'àlbum i sobreescriu qualsevol informació de la pista"
+
+#~ msgid "Warning"
+#~ msgstr "Avís"
+
+#~ msgid "Width of Track column"
+#~ msgstr "Amplada de la columna Pista"
+
+#~ msgid "Enable Special Keys"
+#~ msgstr "Habilita les tecles especials"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enabled Special Keys (Multimedia Keys) support for Play/Pause/Next/"
+#~ "Previous; works with mappings set through Gnome Shortcuts capplet"
+#~ msgstr ""
+#~ "Habilita el suport de tecles especials (tecles multimèdia) per a "
+#~ "Reproducció/Pausa/Següent/Anterior; funciona amb el mapeig a través de la "
+#~ "miniaplicació de dreceres del GNOME"
+
+#
+#~ msgid "Show advanced track properties"
+#~ msgstr "Mostra les propietats avançades de la pista"
+
+#~ msgid ""
+#~ "True if the advanced expander should be expanded in the track properties "
+#~ "dialog, false if it should be closed"
+#~ msgstr ""
+#~ "Cert si l'expandidor avançat ha de ser expandit en el diàleg de les "
+#~ "propietats de la pista, fals si ha de ser tancat"
+
+#~ msgid "Volume Output Level"
+#~ msgstr "Nivell del volum de sortida"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Allow engine to submit song data to last.fm in the Audioscrobbler plugin"
+#~ msgstr ""
+#~ "Permet al motor transmetre dades de la cançó a last.fm en el connector "
+#~ "Audioscrobbler"
+
+#~ msgid "Enable the Audioscrobbler plugin"
+#~ msgstr "Habilita el connector Audioscrobbler"
+
+#~ msgid "Your last.fm password"
+#~ msgstr "La vostra darrera contrasenya a last.fm"
+
+#~ msgid "Your last.fm username"
+#~ msgstr "El vostre nom d'usuari a last.fm"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Allow others to browse and listen to your music from other DAAP clients"
+#~ msgstr ""
+#~ "Permet a altres persones navegar i escoltar la vostra música des d'altres "
+#~ "clients DAAP"
+
+#~ msgid "Enable DAAP Server support"
+#~ msgstr "Habilita el suport per a servidor DAAP"
+
+#
+#~ msgid "Enable the DAAP Music Sharing plugin"
+#~ msgstr "Habilita el connector de compartició de música DAAP"
+
+#
+#~ msgid "Enable the Notification Area Icon plugin"
+#~ msgstr "Habilita la icona de l'àrea de notificació"
+
+#
+#
+#~ msgid "Notify that application was closed"
+#~ msgstr "Notifica que l'aplicació s'ha tancat"
+
+#~ msgid "Show notification bubbles when the song changes"
+#~ msgstr "Mostra les finestres de notificació quan la cançó canvia"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Terminate the application instance instead of closing to the notification "
+#~ "area"
+#~ msgstr ""
+#~ "Finalitzeu la instància de l'aplicació en comptes de tancar l'àrea de "
+#~ "notificació"
+
+#~ msgid "Invalid column width"
+#~ msgstr "Amplada de columna no vàlida"
+
+#
+#~ msgid "View source properties"
+#~ msgstr "Propietats de la font"
+
+#
+#
+#~ msgid "Initializing background tasks"
+#~ msgstr "S'estan inicialitzant les tasques en segon pla"
+
+#~ msgid "Pipeline profile is empty."
+#~ msgstr "El conducte del perfil està buit."
+
+#~ msgid "Pipeline profile does not have the correct number of components (7)"
+#~ msgstr "El conducte del perfil no té el nombre correcte de components (7)"
+
+#~ msgid "Pipeline profile does not have a lookup key"
+#~ msgstr "El conducte del perfil no té una clau de cerca"
+
+#~ msgid "Pipeline profile does not have a display name"
+#~ msgstr "El conducte del perfil no té un nom de visualització"
+
+#~ msgid "Pipeline profile '{0}' does not have a file extension"
+#~ msgstr "El conducte del perfil '{0}' no té una extensió de fitxer"
+
+#~ msgid "Pipeline profile '{0}' does not have a GStreamer element"
+#~ msgstr "El conducte del perfil '{0}' no té un element GStreamer"
+
+#~ msgid "Cannot use internal bitrate. Use BuildPipeline(bitrate) instead."
+#~ msgstr ""
+#~ "No es pot utilitzar el ràtio de bits intern. Utilitzeu el BuildPipeline"
+#~ "(bitrate) en el seu lloc"
+
+#~ msgid "at"
+#~ msgstr "a"
+
+#~ msgid "Cannot login to DAAP share"
+#~ msgstr "No es pot entrar a la compartició DAAP"
+
+# Ha d'anar en minúscula
+#~ msgid "{0} Total Play Time"
+#~ msgstr "temps total de reproducció {0}"
+
+#
+#~ msgid "<b>Advanced Properties</b>"
+#~ msgstr "<b>Propietats avançades</b>"
+
+#
+#~ msgid "<big><b>Editing Song</b></big>"
+#~ msgstr "<big><b>S'està editant la cançó</b></big>"
+
+#~ msgid "<small><i><Unknown></i></small>"
+#~ msgstr "<small><i><Unknown></i></small>"
+
+#
+#~ msgid "Encoding:"
+#~ msgstr "Codificació:"
+
+#~ msgid "Last Played On:"
+#~ msgstr "�ltima reproducció el:"
+
+# La cadena ha de ser molt curta
+#~ msgid "Number of Plays:"
+#~ msgstr "Reproduccions:"
+
+#~ msgid "VBR:"
+#~ msgstr "VBR:"
+
+#~ msgid "_Artist"
+#~ msgstr "_Artista"
+
+#~ msgid "_Title"
+#~ msgstr "_Títol"
+
+#~ msgid "<b>Digital Audio Player</b>"
+#~ msgstr "<b>Reproductor digital d'àudio</b>"
+
+#
+#~ msgid "Could not create new HAL context"
+#~ msgstr "No s'ha pogut crear el nou context HAL"
+
+#~ msgid "Could not integrate HAL with mainloop: %s"
+#~ msgstr "No s'ha pogut integrar el HAL amb el bucle principal: %s"
+
+#
+#~ msgid "Could not initialize HAL context"
+#~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el context HAL"
+
+#
+#~ msgid "Could not get device list from HAL"
+#~ msgstr "No s'ha pogut obtenir la llista de dispositius de HAL"
+
+#
+#~ msgid "MP3"
+#~ msgstr "MP3"
+
+#~ msgid "D-Bus may not be working or configured properly"
+#~ msgstr "D-Bus pot no estar funcionant o configurat correctament"
+
+#~ msgid "Cannot Import: {0} ({1})"
+#~ msgstr "No s'ha pogut importar: {0} ({1})"
+
+#~ msgid "Set all Titles to this value"
+#~ msgstr "Dóna aquest valor a tots els títols"
+
+#~ msgid "Only display the notification area (tray) icon if true"
+#~ msgstr "Mostra només la icona de l'àrea de notificació (safata) si és cert"
+
+#~ msgid "<b>CD Ripping</b>"
+#~ msgstr "<b>Extracció de l'àudio de CD</b>"
+
+#~ msgid "<b>Playback Engines</b>"
+#~ msgstr "<b>Motors de reproducció de medis</b>"
+
+#~ msgid "<b>iPod Transcoding</b>"
+#~ msgstr "<b>Transcodificació de l'iPod</b>"
+
+#~ msgid "<big><b>New iPod Detected <small><sup>TM</sup></small></b></big>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<big><b>S'ha detectat un nou iPod<small><sup>TM</sup></small></b></big>"
+
+#~ msgid "<small>Advanced</small>"
+#~ msgstr "<small>Avançat</small>"
+
+#~ msgid "<small>Burning</small>"
+#~ msgstr "<small>Enregistrament</small>"
+
+#~ msgid "<small>Encoding</small>"
+#~ msgstr "<small>Codificació</small>"
+
+#~ msgid "<small>Library</small>"
+#~ msgstr "<small>Biblioteca</small>"
+
+#~ msgid "<small>Serial Number</small>"
+#~ msgstr "<small>Número de sèrie</small>"
+
+#~ msgid "<span size=\"small\">Idle</span>"
+#~ msgstr "<span size=\"small\">Inactiu</span>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Banshee has detected that you are plugging in an iPod for the first time. "
+#~ "Please take a moment to give your iPod a name."
+#~ msgstr ""
+#~ "El banshee ha detectat per primera vegada que heu connectat un iPod.Heu "
+#~ "de posar-li un nom al vostre iPod."
+
+#~ msgid "Burnproof"
+#~ msgstr "Verificació d'enregistrament"
+
+#~ msgid "Encoding Profile:"
+#~ msgstr "Perfil de codificació:"
+
+#~ msgid "Engine:"
+#~ msgstr "Motor:"
+
+#~ msgid "New iPod Detected"
+#~ msgstr "S'ha detectat un nou iPod"
+
+#~ msgid "Overburn"
+#~ msgstr "Sobreenregistrar"
+
+#
+#~ msgid "Simulate write"
+#~ msgstr "Simula l'escriptura"
+
+#~ msgid "Could not send seek event to cdparanoia"
+#~ msgstr "No s'ha pogut enviar l'esdeveniment de posicionament al cdparanoia"
+
+#~ msgid "Could not get track start position"
+#~ msgstr "No s'ha pogut obtenir la posició d'inici de la pista"
+
+#
+#~ msgid "Could not find or create the 'playbin' GStreamer plugin"
+#~ msgstr "No s'ha trobat o creat el connector 'playbin' del GStreamer"
+
+#~ msgid "Error Burning CD"
+#~ msgstr "S'ha produït un error en enregistrar el CD"
+
+#~ msgid "An Error Occurred"
+#~ msgstr "S'ha produït un error"
+
+#
+#~ msgid "Current position in song"
+#~ msgstr "Posició actual en la cançó"
+
+#~ msgid "Your Library is Empty - Consider Importing Music"
+#~ msgstr "La vostra biblioteca és buida. Considereu importar música"
+
+#~ msgid "This Playlist is Empty - Consider Adding Music"
+#~ msgstr "La llista de reproducció és buida. Considereu afegir música"
+
+#~ msgid "Remove Selected Songs from Library"
+#~ msgstr "Elimina les cançons seleccionades de la biblioteca"
+
+#~ msgid "Enter new playlist name"
+#~ msgstr "Introduïu el nom de la nova llista de reproducció"
+
+#~ msgid "Enter new name for your device"
+#~ msgstr "Introduïu el nou nom per dispositiu"
+
+#~ msgid "Loading Drive List..."
+#~ msgstr "S'està carregant la llista d'unitats..."
+
+#~ msgid "No CD Burners Detected"
+#~ msgstr "No s'ha detectat cap enregistrador de CD"
+
+#~ msgid "Banshee Restart Required"
+#~ msgstr "Cal reiniciar el Banshee"
+
+#
+#~ msgid "Rename Source"
+#~ msgstr "Reanomena la font"
+
+#~ msgid "Rename the active source"
+#~ msgstr "Reanomena la font activa"
+
+#
+#~ msgid "Preferences..."
+#~ msgstr "Preferències..."
+
+#
+#~ msgid "About..."
+#~ msgstr "Quant a..."
+
+#~ msgid "View Banshee credits and license information"
+#~ msgstr "Visualitza els crèdits i la informació de la llicència del Banshee"
+
+#~ msgid "Eject the active source"
+#~ msgstr "Expulsa la font activa"
+
+#~ msgid "Could not process connected DAP"
+#~ msgstr "No s'ha pogut processar el DAP connectat"
+
+#~ msgid "GStreamer Engine"
+#~ msgstr "Motor del GStreamer"
+
+#~ msgid "VLC"
+#~ msgstr "VLC"
+
+#~ msgid "Configure Audioscrobbler"
+#~ msgstr "Configura l'Audioscrobbler"
+
+#~ msgid "Enable the FileSystemMonitor plugin"
+#~ msgstr "Habilita el connector FileSystemMonitor"
+
+#~ msgid "About Banshee"
+#~ msgstr "Quant al Banshee"
+
+#~ msgid "Quick Info"
+#~ msgstr "Informació ràpida"
+
+#~ msgid "Prefere_nces"
+#~ msgstr "Preferè_ncies"
+
+#~ msgid "Banshee CD Burner"
+#~ msgstr "Enregistrador de CD del Banshee"
+
+#~ msgid "Burning CD..."
+#~ msgstr "Enregistrant CD..."
+
+#~ msgid "Cancel CD Burn?"
+#~ msgstr "Voleu cancel·lar l'enregistrament del CD-ROM?"
+
+#~ msgid "No CD Burners Available"
+#~ msgstr "No hi ha cap enregistrador de CD disponible"
+
+#~ msgid "Data Loss Warning"
+#~ msgstr "Avís de pèrdua de dades"
+
+#~ msgid "Encoding {0} - {1} ..."
+#~ msgstr "S'està codificant {0} - {1} ..."
+
+#~ msgid "iPod Name"
+#~ msgstr "Nom de l'iPod"
+
+#~ msgid "Computer Name"
+#~ msgstr "Nom de l'ordinador"
+
+#~ msgid "Mount Point"
+#~ msgstr "Punt de muntatge"
+
+#~ msgid "Loading {0} - {1} ..."
+#~ msgstr "S'està carregant {0} - {1} ..."
+
+#~ msgid "Play / Pause"
+#~ msgstr "Reprodueix / Pausa"
+
+#~ msgid "Eject iPod"
+#~ msgstr "Expulsa l'iPod"
+
+#~ msgid "Banshee - Idle"
+#~ msgstr "Banshee - En espera"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]