[libgnomedb] Added Catalan (Valencian) translationcommit 3a2849b29b0d576bc20af0754a4b544200b5e9a4
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:  Fri Oct 29 22:25:39 2010 +0100

  Added Catalan (Valencian) translation

 configure.in   |  2 +-
 po/ca valencia po | 2914 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 2915 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/configure.in b/configure.in
index d9001da..72227dd 100644
--- a/configure.in
+++ b/configure.in
@@ -123,7 +123,7 @@ dnl ******************************
 GETTEXT_PACKAGE=libgnomedb-$GNOMEDB_ABI_MAJOR_VERSION.$GNOMEDB_ABI_MINOR_VERSION
 AC_SUBST(GETTEXT_PACKAGE)
 AC_DEFINE_UNQUOTED(GETTEXT_PACKAGE,"$GETTEXT_PACKAGE")
-ALL_LINGUAS="ar az be ca cs da de dz el en_CA en_GB es eu fa fi fr ga gl hr hu it ja ka ko lt mk ml ms nb ne nl oc pa pl pt pt_BR ru rw sk sl sq sr sr Latn sv ta tr uk vi zh_CN zh_HK zh_TW"
+ALL_LINGUAS="ar az be ca ca valencia cs da de dz el en_CA en_GB es eu fa fi fr ga gl hr hu it ja ka ko lt mk ml ms nb ne nl oc pa pl pt pt_BR ru rw sk sl sq sr sr Latn sv ta tr uk vi zh_CN zh_HK zh_TW"
 AM_GLIB_GNU_GETTEXT
 
 dnl *******************************
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
new file mode 100644
index 0000000..885e962
--- /dev/null
+++ b/po/ca valencia po
@@ -0,0 +1,2914 @@
+# libgnomedb translation to Catalan.
+# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
+# Softcatalà <info softcatala org>, 2001.
+# Josep puigdemont i Casamajó <josep puigdemont gmail com>, 2004
+# Gil Forcada <gilforcada guifi net>, 2006, 2007.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: libgnomedb 0.3.1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 22:24+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-09-27 00:33+0200\n"
+"Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada guifi net>\n"
+"Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"
+
+#: ../control-center/database-properties-4.0.desktop.in.h:1
+msgid "Configure your database environment"
+msgstr "Configureu l'entorn de base de dades"
+
+#: ../control-center/database-properties-4.0.desktop.in.h:2
+#: ../control-center/main.c:152 ../control-center/main.c:248
+msgid "Database Access Properties"
+msgstr "Propietats d'accés a base de dades"
+
+#. title
+#: ../control-center/dsn-config.c:133 ../control-center/main.c:348
+msgid "Data Sources"
+msgstr "Fonts de dades"
+
+#: ../control-center/dsn-config.c:134
+msgid "Configured data sources in the system"
+msgstr "Fonts de les dades configurades en el sistema"
+
+#: ../control-center/dsn-config.c:185
+msgid ""
+"Data sources are the means by which database connections are identified in "
+"GNOME-DB. All information needed to open a connection to a specific provider/"
+"database combo is stored using a unique name. It is by use of this unique "
+"name you identify the connections in the applications that make use of GNOME-"
+"DB for database access."
+msgstr ""
+"Les fonts de dades són la manera com s'identifiquen les connexions a bases "
+"de dades en el GNOME-DB. Tota la informació necessària per a obrir una "
+"connexió a una base de dades d'un proveïdor s'emmagatzema en un nom únic. A "
+"través d'este nom únic es poden identificar les connexions en les "
+"aplicacions que fan servir el GNOME-DB per a accedir a bases de dades."
+
+#: ../control-center/dsn-config.c:268
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to remove the data source '%s'?"
+msgstr "Segur que voleu suprimir la font de dades «%s»?"
+
+#: ../control-center/dsn-config.c:272
+#, fuzzy
+msgid "Data source removal confirmation"
+msgstr "Confirmació de la supressió de la font de dades"
+
+#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:84
+#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:205
+#, c-format
+msgid "Login for %s"
+msgstr "Identificació per a %s"
+
+#. create the dialog
+#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:123
+#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:157
+#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:161
+msgid "Data Source Properties"
+msgstr "Propietats de la font de dades"
+
+#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:125
+msgid "Test"
+msgstr "Test"
+
+#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:126
+msgid "Browse"
+msgstr "Navega"
+
+#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:158
+msgid "Change the data source properties (the name can't be modified)."
+msgstr ""
+"Canvieu les propietats de la font de dades (no se li pot modificar el nom)."
+
+#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:162
+msgid ""
+"For information only, this data source is a system wide data source\n"
+"and you don't have the permission change it."
+msgstr ""
+"Nota informativa: esta font de dades és una font de dades del\n"
+"sistema i no teniu permís per a canviar-la."
+
+#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:221
+msgid "Connection successfully opened!"
+msgstr "S'ha obert la connexió amb èxit"
+
+#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:230
+#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:235
+msgid "Could not open connection"
+msgstr "No s'ha pogut obrir la connexió"
+
+#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:231
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:144
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-form.c:573
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Error desconegut"
+
+#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:263
+msgid "Could not execute browser program (gnome-db-browser)."
+msgstr "No s'ha pogut executar el programa navegador (gnome-db-browser)."
+
+#: ../control-center/main.c:52
+#, fuzzy
+msgid "Could not declare new data source"
+msgstr "Preparat per a afegir una font de dades nova"
+
+#: ../control-center/main.c:55
+msgid "No valid data source info was created"
+msgstr "No s'ha creat la informació vàlida per a la font de dades"
+
+#: ../control-center/main.c:155
+msgid "Database services for the GNOME Desktop"
+msgstr "Serveis de base de dades per a l'escriptori GNOME"
+
+#. title
+#: ../control-center/main.c:358 ../control-center/provider-config.c:71
+msgid "Providers"
+msgstr "Proveïdors"
+
+#: ../control-center/provider-config.c:72
+msgid "Installed providers"
+msgstr "Proveïdors instal·lats"
+
+#: ../control-center/provider-config.c:114
+msgid ""
+"Providers are external plugins that provide access to a specific data "
+"source. The default provider is always installed, which allows access to "
+"databases stored in files (using the SQLite embedded database). Other "
+"providers usually distributed along with libgda/gnome-db include PostgreSQL, "
+"MySQL, Oracle, Sybase, Interbase, etc."
+msgstr ""
+"Els proveïdors són connectors externs que proporcionen accés a fonts de "
+"dades específiques. El proveïdor predeterminat sempre està instal·lat, i "
+"permet l'accés a bases de dades alçades en fitxers (emprant les bases de "
+"dades incrustades de l'SQLite). Altres proveïdors que normalment es "
+"distribueixen amb el libgda/gnome-db són: PostgreSQL, MySQL, Oracle, Sybase, "
+"Interbase, etc."
+
+#: ../data/libgnomedb.keys.in.h:1
+msgid "Database connection parameters file"
+msgstr "Fitxer dels paràmetres de connexió a la base de dades"
+
+#: ../data/libgnomedb.keys.in.h:2
+msgid "Documents"
+msgstr "Documents"
+
+#: ../data/libgnomedb.keys.in.h:3
+msgid "SQL code viewer"
+msgstr "Visualitzador de codi SQL"
+
+#: ../data/libgnomedb-4.0.schemas.in.h:1
+msgid "Font to be used in the grid widget"
+msgstr "Tipus de lletra que es farà servir en la graella"
+
+#: ../data/libgnomedb-4.0.schemas.in.h:2
+msgid "Number of spaces per tab"
+msgstr "Nombre d'espais per tabulació"
+
+#: ../data/libgnomedb-4.0.schemas.in.h:3
+msgid "Show line numbers on source editor"
+msgstr "Mostra el número de línia en l'editor de codi"
+
+#: ../data/libgnomedb-4.0.schemas.in.h:4
+msgid "Use highlighting in source code editor"
+msgstr "Utilitza el ressaltat de sintaxi en l'editor de codi"
+
+#: ../data/server_operation.glade.h:1
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-table.c:29
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-view.c:29
+msgid "Columns"
+msgstr "Columnes"
+
+#: ../data/server_operation.glade.h:2
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-table.c:31
+msgid "Constraints"
+msgstr "Restriccions"
+
+#: ../data/server_operation.glade.h:3
+msgid "Foreign keys"
+msgstr "Claus externes"
+
+#: ../data/server_operation.glade.h:4
+msgid "General"
+msgstr "General"
+
+#: ../data/server_operation.glade.h:5
+#: ../libgnomedb/gnome-db-server-operation.c:800
+msgid "Options"
+msgstr "Opcions"
+
+#: ../data/server_operation.glade.h:6
+msgid "hello"
+msgstr "hola"
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:93
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"A data source name like \"[<username>[:<password>]@<DSN name>\" must be "
+"specified.\n"
+msgstr "S'ha d'especificar o una font de dades o un fitxer de diccionari.\n"
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:102
+#, c-format
+msgid "Datasource '%s' is not declared\n"
+msgstr "La font de dades «%s» no està declarada\n"
+
+#. connection's authentication
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:131 ../libgnomedb/gnome-db-dsn-editor.c:195
+#, fuzzy
+msgid "Authentication"
+msgstr "Funció"
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:148
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't open connection to '%s'.: %s\n"
+msgstr "No es possible obrir la conexió a '%s'"
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:149 ../extra/gnome-db-browser.c:173
+#: ../extra/demos/main.c:772 ../libgnomedb/gnome-db-data-widget-filter.c:160
+#: ../libgnomedb/gnome-db-tools.c:388 ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:211
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:221
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:264
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:395
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:504
+msgid "No detail"
+msgstr "Sense detalls"
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:168
+#, c-format
+msgid "\tGetting database schema information, this may take some time... "
+msgstr ""
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:172
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error: %s\n"
+msgstr "Error: %s"
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:179
+#, c-format
+msgid " Done.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:191
+msgid "Database browser"
+msgstr "Navegador de la base de dades"
+
+#. File menu
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:241 ../samples/SimpleExample/gladeui.glade.h:6
+#: ../testing/test-dyn-widgets.c:516 ../testing/test-handlers.c:241
+msgid "_File"
+msgstr "_Fitxer"
+
+#. Database menu
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:256 ../testing/test-dyn-widgets.c:531
+msgid "_Database"
+msgstr "Base de _dades"
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:263 ../testing/test-dyn-widgets.c:551
+msgid "Synchronise metadata with DBMS"
+msgstr "Sincronitza les metadades amb el DBMS"
+
+#. dialog
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:270 ../extra/gnome-db-browser.c:296
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:299
+msgid "SQL Console"
+msgstr "Consola d'SQL"
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:312 ../testing/test-dyn-widgets.c:874
+#: ../testing/test-dyn-widgets.c:1287
+msgid "SQL Console (type \\? + ENTER for help)\n"
+msgstr "Consola d'SQL (teclegeu \\? i retorn per a obtindre ajuda)\n"
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:344
+#, fuzzy
+msgid "Database objects:"
+msgstr "Relacions de la base de dades"
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:382
+#, fuzzy
+msgid "Properties:"
+msgstr "Propietats de la unió"
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:397
+msgid "Select a database object to display its properties."
+msgstr ""
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:408
+#, fuzzy
+msgid "Table's properties"
+msgstr "Operacions en la taula:"
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:420
+#, fuzzy
+msgid "View's properties"
+msgstr "Propietats de la unió"
+
+#: ../extra/gnome-db-browser.c:432
+#, fuzzy
+msgid "Domain's properties"
+msgstr "Propietats de la unió"
+
+#: ../extra/demos/main.c:760
+#, c-format
+msgid "Can't find demo database file: %s"
+msgstr "No s'ha pogut trobar el fitxer de base de dades de demostració: %s"
+
+#: ../extra/demos/main.c:770
+#, c-format
+msgid ""
+"Error opening the connection for file '%s':\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en obrir la connexió per al fitxer «%s»:\n"
+"%s\n"
+
+#: ../extra/demos/main.c:793
+msgid "Gnome-Db Code Demos"
+msgstr "Demostracions de codi del Gnome-Db"
+
+#: ../extra/demos/main.c:848
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"<b><big>Note:\n"
+"</big></b>Many of the demonstrated items use an\n"
+"opened connection to the SQLite using the\n"
+"'%s' file.\n"
+"\n"
+"In the source code shown here, the <i>demo_cnc</i> and \n"
+"<i>demo_parser</i> objects are created by the framework and\n"
+"made available to all the demonstrated items."
+msgstr ""
+"<b><big>Nota:\n"
+"</big></b>Molts elements de la demostració utilitzen una\n"
+"connexió oberta a l'SQLite fent servir el\n"
+"fitxer «%s».\n"
+"En el codi font mostrat ací, els objectes <i>demo_cnc</i> i <i>demo_dict</"
+"i>\n"
+"els crea l'entorn de treball i estan disponibles\n"
+"per a tots els elements de la demostració."
+
+#. FIXME: find a better label
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-boolean.c:155
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-textual.c:186
+#: ../libgnomedb/gnome-db-basic-form.c:1701
+#: ../libgnomedb/gnome-db-basic-form.c:1754
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:1021
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-password.c:167
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-pict.c:183
+msgid "Value"
+msgstr "Valor"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-boolean.c:156
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-textual.c:187
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-password.c:168
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-pict.c:184
+msgid "GValue to render"
+msgstr "GValue a representar"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-boolean.c:168
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-info.c:161
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-pict.c:196
+msgid "Editable"
+msgstr "Editable"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-boolean.c:169
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-pict.c:197
+msgid "The toggle button can be activated"
+msgstr "Es pot activar el commutador"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-combo.c:160
+msgid "Values limited to PK fields"
+msgstr "Els valors estan limitats a camps PK"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-combo.c:161
+msgid "GList of GValue to render, limited to PK fields"
+msgstr "GList del GValue a representar, limitat a camps PK"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-combo.c:167
+msgid "Values"
+msgstr "Valors"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-combo.c:168
+msgid "GList of GValue to render, not limited to PK fields "
+msgstr "GList del GValue a representar, sense limitar a camps PK "
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-info.c:162
+msgid "The information and status changer can be activated"
+msgstr "Es pot activar el canviador d'informació i estat"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-textual.c:409
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string.c:419
+msgid "<string cut because too long>"
+msgstr "<cadena tallada perquè és massa llarga>"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-textual.c:433
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-password.c:275
+#, c-format
+msgid ""
+"Data cell renderer's specified type (%s) differs from actual value to "
+"display type (%s)"
+msgstr ""
+"El tipus especificat per al renderitzador de cel·les de dades (%s) és "
+"diferent del tipus de dades que s'han de mostrar (%s)"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-textual.c:439
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-password.c:281
+#, c-format
+msgid ""
+"Data cell renderer asked to display values of different data types, at least "
+"%s and %s, which means the data model has some incoherencies"
+msgstr ""
+"El renderitzador de cel·la de dades ha demanat mostrar valors de tipus de "
+"dades diferents, com a mínim de %s i %s. Això vol dir que el model de dades "
+"té alguna incoherència"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-data-cell-renderer-textual.c:486
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-none.c:173
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-password.c:300
+msgid "<non-printable>"
+msgstr "<no-imprimible>"
+
+#. small label
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-common-time.c:917
+msgid "hh:mm:ss"
+msgstr "hh:mm:ss"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-shell.c:236
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-shell.c:273
+#, c-format
+msgid ""
+"Widget of class '%s' does not have any associated GdaDataHandler, (to be set "
+"using the 'handler' property) expect some mis-behaviours"
+msgstr ""
+"El giny de classe «%s» no té associat cap GdaDataHandler, (s'ha d'establir a "
+"través de la propietat «gestor») no espereu que funcioni correctament"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string-number.xml.in.h:1
+msgid "A currency symbol"
+msgstr "Un símbol de moneda"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string-number.xml.in.h:2
+msgid "Currency symbol"
+msgstr "Símbol de moneda"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string-number.xml.in.h:3
+msgid "Decimals"
+msgstr "Decimals"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string-number.xml.in.h:4
+msgid "Number of decimals"
+msgstr "Nombre de decimals"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string-number.xml.in.h:5
+msgid "Use 1000s separators"
+msgstr "Utilitza el separadord de milers"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string-number.xml.in.h:6
+msgid "Use thousands separator as specified by current locale"
+msgstr ""
+"Utilitza els separadors de milers tal com s'especifiqui en la localització "
+"actual"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string-string.xml.in.h:1
+msgid "Display only one line, or a complete text editor"
+msgstr "Mostra només una línia o l'editor de text complet"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string-string.xml.in.h:2
+msgid "Maximum acceptable length of the text"
+msgstr "Longitud màxima acceptable de text"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string-string.xml.in.h:3
+msgid "Maximum length"
+msgstr "Longitud màxima"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string-string.xml.in.h:4
+msgid "Multiline"
+msgstr "Múltiples línies"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-format-entry.c:385
+#, c-format
+msgid "Decimal separator cannot be the '%c' character"
+msgstr "El separador de decimals no pot ser el caràcter «%c»"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-format-entry.c:395
+#, c-format
+msgid "Decimal thousands cannot be the '%c' character"
+msgstr "El separador de milers no pot ser el caràcter «%c»"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-format-entry.c:537
+msgid "Format and mask strings must have the same length, ignoring mask"
+msgstr ""
+"Les cadenes de format i de màscara han de tindre la mateixa longitud, "
+"s'ignora la màscara"
+
+#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-format-entry.c:556
+msgid ""
+"Format and completion strings must have the same length, ignoring completion"
+msgstr ""
+"Les cadenes de format i de compleció han de tindre la mateixa longitud, "
+"s'ignora la compleció"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-basic-form.c:175
+msgid "Pointer to a GnomeDbFormLayoutSpec structure"
+msgstr "Punter a una estructura GnomeDbFormatLayoutSpec"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-basic-form.c:179
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:269
+msgid "Pointer to an XML data layout specification"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-basic-form.c:183
+msgid "List of parameters to show in the form"
+msgstr "Llista dels paràmetres a mostrar en el formulari"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-basic-form.c:187
+msgid "Entry headers are sensitive"
+msgstr ""
+"Les capçaleres de les entrades distingeixen entre majúscula i minúscula"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-basic-form.c:192
+msgid "Show Entry actions"
+msgstr "Mostra les accions de l'entrada"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-basic-form.c:197
+msgid "Entries Auto-default"
+msgstr "Entrades automàtiques predeterminades"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-basic-form.c:1221
+#, c-format
+msgid "Could not load file '%s'"
+msgstr "No s'ha pogut carregar el fitxer «%s»"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-basic-form.c:1234
+msgid "Libglade support not built."
+msgstr "Este muntatge no permet utilitzar la libglade."
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-basic-form.c:1502
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:1061
+#, c-format
+msgid "The '%s' attribute should be a G_TYPE_STRING value"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-basic-form.c:1582
+#, c-format
+msgid "Can't find widget named '%s', returning to basic layout"
+msgstr "No s'ha pogut trobar el giny «%s», es tornarà a la disposició bàsica"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-basic-form.c:2523
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-sql-console.c:530
+msgid "Values to be filled"
+msgstr "Valors a omplir"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-combo.c:103
+msgid "The data model to display"
+msgstr "El model de dades a mostrar"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:86
+msgid "Opened"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:86
+#, fuzzy
+msgid "Closed"
+msgstr "Escolliu"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:141
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:32
+msgid "Aggregates"
+msgstr "Agregats"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:143
+msgid "Blobs"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:145
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-table.c:30
+msgid "Indexes"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:147
+msgid "Inheritance"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:149
+msgid "Namespaces"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:151
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:39
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-schema.c:35
+msgid "Procedures"
+msgstr "Procediments"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:153
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:42
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-schema.c:34
+msgid "Sequences"
+msgstr "Seqüències"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:155
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:43
+msgid "SQL"
+msgstr "SQL"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:157
+#, fuzzy
+msgid "Transactions"
+msgstr "Sense transacció"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:159
+#, fuzzy
+msgid "Savepoints"
+msgstr "S'ha afegir un punt d'alçat"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:161
+#, fuzzy
+msgid "Savepoint removal"
+msgstr "S'ha afegir un punt d'alçat"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:163
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-table.c:32
+msgid "Triggers"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:165
+msgid "Updatable cursors"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:167
+#, fuzzy
+msgid "Users definition"
+msgstr "Definició de base de dades nova"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:169
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-schema.c:33
+#, fuzzy
+msgid "Views"
+msgstr "Vista"
+
+#. create widgets
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:192
+msgid "Settings"
+msgstr "Paràmetres"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:209
+#, fuzzy
+msgid "Data source name:"
+msgstr "_Nom de la font de dades:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Connection string:"
+msgstr "Cadena de la conne_xió:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:228
+#, fuzzy
+msgid "Provider:"
+msgstr "_Proveïdor:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:237
+#, fuzzy
+msgid "User name:"
+msgstr "Nom d'usuari"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:246
+msgid "Status:"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:259
+msgid "Features"
+msgstr "Característiques"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:295
+#, fuzzy
+msgid "Transaction status"
+msgstr "S'ha iniciat la transacció"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:466
+msgid "Yes"
+msgstr "Sí"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-connection-properties.c:468
+msgid "No"
+msgstr "No"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:121
+msgid "Import specifications"
+msgstr "Especificacions d'importació"
+
+#. file to import from
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:140
+msgid "File to import from:"
+msgstr "Fitxer des del que importar:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:144
+msgid "File to import data from"
+msgstr "Fitxer des del que importar les dades"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:147
+msgid "Comma separated values"
+msgstr "Valors separats per comes"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:152
+msgid "XML exported"
+msgstr "Exportat a XML"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:156
+msgid "All files"
+msgstr "Tots els fitxers"
+
+#. Encoding
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:164
+msgid "Encoding:"
+msgstr "Codificació:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:175
+msgid "no detail"
+msgstr "sense detalls"
+
+#. first line as title
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:190
+msgid "First line as title:"
+msgstr "La primera línia és el títol:"
+
+#. separator
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:202
+msgid "Separator:"
+msgstr "Separador:"
+
+# DUBTE
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:206
+msgid "Comma"
+msgstr "Coma"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:213
+msgid "Semi column"
+msgstr "Semi columna"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:220
+msgid "Tab"
+msgstr "Tabulació"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:227
+msgid "Space"
+msgstr "Espai"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:234
+msgid "Pipe"
+msgstr "Conducte"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:243
+msgid "Other:"
+msgstr "Altre:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:267
+msgid "Import preview"
+msgstr "Previsualitza la importació"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-import.c:282
+msgid "No data."
+msgstr "No hi ha dades."
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-store.c:136
+msgid "Data model"
+msgstr "Model de dades"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-store.c:140
+msgid "Internal GdaDataProxy data model"
+msgstr "Model de dades intern GdaDataProxy"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-store.c:379
+msgid "Trying to modify a read-only row"
+msgstr "S'està intentant modificar una fila de només lectura"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-widget-filter.c:175
+msgid "Filter failed:"
+msgstr "Ha fallat el filtre:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-widget-filter.c:206
+msgid "Filter"
+msgstr "Filtre"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-widget-filter.c:206
+msgid "any valid SQL expression"
+msgstr "qualsevol expressió SQL vàlida"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-widget-filter.c:222
+msgid "Set filter"
+msgstr "Estableix un filtre"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-data-widget-filter.c:227
+msgid "Clear filter"
+msgstr "Neteja el filtre"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:131
+msgid "Missing mandatory information, to create database"
+msgstr "Falta informació obligatòria per a poder crear la base de dades"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:143
+#, c-format
+msgid "Error creating database: %s"
+msgstr "S'ha produït un error en crear la base de dades: %s"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:408
+#, fuzzy
+msgid "New data source definition"
+msgstr "Definició de base de dades nova"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:430
+msgid ""
+"This assistant will guide you through the process of\n"
+"creating a new data source, and optionally will allow you to\n"
+"create a new database.\n"
+"\n"
+"Just follow the steps!"
+msgstr ""
+"Este auxiliar vos guiarà en el procés de creació\n"
+"d'una nova font de dades, i si voleu vos permetrà crear una\n"
+"base de dades nova.\n"
+"\n"
+"Només heu de seguir els passos"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:436
+msgid "Add a new data source..."
+msgstr "Afig una font de dades nova..."
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:454
+msgid ""
+"The following fields represent the basic information items for your new data "
+"source. Mandatory fields are marked with a star.\n"
+"To create a local database in a file, select the 'SQLite' type of database.\n"
+msgstr ""
+"Els camps següents representen els elements d'informació bàsica per a la "
+"font de dades nova. Els camps obligatoris estan marcats amb una estrella.\n"
+"Per a crear una base de dades local en un fitxer, seleccioneu el tipus de "
+"base de dades «SQLite».\n"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:462
+msgid "Data source name"
+msgstr "Nom de la font de dades"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:475
+msgid "System wide data source:"
+msgstr "Font de dades de tot el sistema:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:485
+msgid "Database type"
+msgstr "Tipus de base de dades"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:497
+msgid "Description:"
+msgstr "Descripció:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:507
+msgid "General Information"
+msgstr "Informació general"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:525
+msgid ""
+"This page lets you choose between using an existing database or to create a "
+"new database to use with this new data source\n"
+msgstr ""
+"Esta pàgina vos permet escollir entre fer servir una base de dades ja "
+"existent o crear-ne una de nova per a utilitzar amb esta font de dades nova\n"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:530
+msgid "Create a new database:"
+msgstr "Crea una base de dades nova:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:539
+msgid "Create a new database?"
+msgstr "Voleu crear una base de dades nova?"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:552
+msgid ""
+"The following fields represent the information needed to create a new "
+"database (mandatory fields are marked with a star).This information is "
+"database-specific, so check the manual for more information.\n"
+msgstr ""
+"Els camps següent representen la informació necessària per a crear una base "
+"de dades nova (els camps obligatoris estan marcats amb una estrella). Esta "
+"informació és específica de la base de dades, de manera que per a més "
+"informació comproveu el manual.\n"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:576
+msgid "New database definition"
+msgstr "Definició de base de dades nova"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:589
+msgid ""
+"The following fields represent the information needed to open a connection "
+"(mandatory fields are marked with a star). This information is database-"
+"specific, so check the manual for more information.\n"
+msgstr ""
+"Els camps següents representen la informació necessària per a obrir una "
+"connexió (els camps obligatoris estan marcats amb una estrella). Esta "
+"informació és específica de la base de dades, de manera que per a més "
+"informació comproveu el manual.\n"
+
+#. connection's spec
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:602
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-editor.c:182
+msgid "Connection's parameters"
+msgstr "Paràmetres de la connexió"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:615
+msgid ""
+"The following fields represent the authentication information needed to open "
+"a connection."
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:626
+#, fuzzy
+msgid "Authentication parameters"
+msgstr "Paràmetres de la connexió"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:639
+msgid ""
+"All information needed to create a new data source\n"
+"has been retrieved. Now, press 'Apply' to close\n"
+"this dialog."
+msgstr ""
+"Ja s'ha obtingut tota la informació necessària per a\n"
+"crear una font de dades nova. Premeu «Aplica» per a\n"
+"tancar este diàleg."
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-assistant.c:648
+msgid "Ready to add a new data source"
+msgstr "Preparat per a afegir una font de dades nova"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-editor.c:127
+msgid "Data source _name:"
+msgstr "_Nom de la font de dades:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-editor.c:144
+msgid "_System wide data source:"
+msgstr "Font de dades de tot el _sistema:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-editor.c:154
+msgid "_Provider:"
+msgstr "_Proveïdor:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-dsn-editor.c:170
+msgid "_Description:"
+msgstr "_Descripció:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-find-dialog.c:119
+msgid "_Field:"
+msgstr "_Camp:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-find-dialog.c:129
+msgid "_Text:"
+msgstr "_Text:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-find-dialog.c:172
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-form.c:153 ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:264
+msgid "Data to display"
+msgstr "Dades a mostrar"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-init.c:53
+#, fuzzy
+msgid "Attempt to initialize an already initialized library"
+msgstr "S'ha intentat inicialitzar un client ja inicialitzat"
+
+#. Create the Label for the data source selector
+#: ../libgnomedb/gnome-db-login.c:156
+msgid "Data Source:"
+msgstr "Font de dades:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-login.c:396
+#, c-format
+msgid "Datasource '%s' is not declared"
+msgstr "No està declarada la font de dades «%s»"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-login-dialog.c:99
+#: ../libgnomedb/gnome-db-login-dialog.c:107
+msgid "Connection opening"
+msgstr "S'està obrint la connexió"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-login-dialog.c:100
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Fill in the following authentication arguments below\n"
+"to open a connection"
+msgstr ""
+"Introduïu els arguments ací sota per a iniciar una connexió\n"
+"a una font de dades"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-login-dialog.c:108
+msgid ""
+"No authentication required,\n"
+"confirm connection opening"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-provider-auth-editor.c:255
+msgid "No authentication necessary."
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-provider-auth-editor.c:377
+msgid "Can't set authentification string: no authentication is needed"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-provider-spec-editor.c:196
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown provider '%s'"
+msgstr "Error desconegut"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-provider-spec-editor.c:200
+#, c-format
+msgid "Provider '%s' does not report the required parameters for DSN"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-form.c:572
+#, c-format
+msgid "Can't append row to data model: %s"
+msgstr "No s'ha pogut afegir la fila al model de dades: %s"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:272
+msgid "Info cell visible"
+msgstr "Cel·la d'informació visible"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:276
+msgid "Global Actions visible"
+msgstr "Accions globals visibles"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:694
+#, fuzzy
+msgid "Group:"
+msgstr "Grup:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:1054
+msgid "No title"
+msgstr "Sense títol"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:1859
+msgid "Select _All"
+msgstr "Seleccion_a-ho tot"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:1864
+msgid "_Clear Selection"
+msgstr "Neteja la sele_cció"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:1867
+msgid "Show Column _Titles"
+msgstr "Mostra els _títols de les columnes"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:1872
+msgid "_Set filter"
+msgstr "_Estableix un filtre"
+
+# FIXME
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:1875
+msgid "_Unset filter"
+msgstr "_Desconfigura el filtre"
+
+#. create dialog box
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:1937
+msgid "Saving Data"
+msgstr "S'estan desant les dades"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:1945
+msgid "Saving data to a file"
+msgstr "S'estan desant les dades a un fitxer"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:1946
+msgid ""
+"The data will be exported without any of the modifications which may have "
+"been made and have not been committed."
+msgstr ""
+"S'exportaran les dades sense cap de les modificacions que s'hagen pogut fet "
+"i que no s'hagen confirmat."
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:1955
+msgid "File name"
+msgstr "Nom del fitxer"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:1973
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-error.c:224
+msgid "Details"
+msgstr "Detalls"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:1993
+msgid "Limit to selection?"
+msgstr "Voleu limitar-vos a la selecció?"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:2012
+msgid "File type:"
+msgstr "Tipus de fitxer:"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:2022
+msgid "Tab-delimited"
+msgstr "Delimitat per tabuladors"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:2023
+msgid "Comma-delimited"
+msgstr "Delimitat per comes"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:2024
+msgid "XML"
+msgstr "XML"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:2153
+#, c-format
+msgid "Could not save file %s"
+msgstr "No s'ha pogut alçar el fitxer %s"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:2161
+msgid "You must specify a file name"
+msgstr "Heu d'indicar un nom de fitxer"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:2167
+msgid "Got empty file while converting the data"
+msgstr "S'ha obtingut un fitxer buit en convertir les dades"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:2180
+#, c-format
+msgid ""
+"File '%s' already exists.\n"
+"Do you want to overwrite it?"
+msgstr ""
+"Ja existeix el fitxer «%s».\n"
+"El voleu sobreescriure?"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-raw-grid.c:2188
+msgid "If you choose yes, the contents will be lost."
+msgstr "Si escolliu sí, se'n perdran tots els continguts."
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-server-operation.c:198
+msgid "The specification of the operation to implement"
+msgstr "L'especificació de l'operació a implementar"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-server-operation.c:204
+msgid "Request section header to be hidden if there is only one section"
+msgstr "Amaga la capçalera de secció de petició si només hi ha una secció"
+
+#. last row is for new entries
+#: ../libgnomedb/gnome-db-server-operation.c:606
+msgid "Add"
+msgstr "Afig"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-server-operation.c:1108
+msgid "Server operation specification"
+msgstr "Especificació de l'operació en el servidor"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-server-operation.c:1162
+msgid "<b>Field properties:</b>"
+msgstr "<b>Propietats del camp:</b>"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-server-operation.c:1179
+msgid "<b>Fields:</b>"
+msgstr "<b>Camps:</b>"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-server-operation.c:1231
+msgid "Add a new field"
+msgstr "Afig un camp nou"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-server-operation.c:1233
+msgid "Remove selected field"
+msgstr "Suprimeix el camp seleccionat"
+
+# DUBTE
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:33
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:314
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:316
+msgid "Commit"
+msgstr "Confirma"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:34 ../testing/test-dyn-widgets.c:538
+msgid "Open connection"
+msgstr "Connexió oberta"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:35
+msgid "Database"
+msgstr "Base de dades"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:36
+msgid "Designer"
+msgstr "Dissenyador"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:37
+#, fuzzy
+msgid "Close connection"
+msgstr "Connexió utilitzada"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:38
+msgid "NoTransaction"
+msgstr "Sense transacció"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:40
+msgid "Query"
+msgstr "Consulta"
+
+# DUBTE
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:41
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:327
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:329
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:370
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:372
+msgid "Rollback"
+msgstr "Restaura"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:44
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-schema.c:32
+msgid "Tables"
+msgstr "Taules"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:45
+msgid "Types"
+msgstr "Tipus"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:46
+msgid "WithinTransaction"
+msgstr "Durant la transacció"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:47
+msgid "SQLConsole"
+msgstr "Consola d'SQL"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-stock.c:70 ../libgnomedb/gnome-db-tools.c:377
+#, c-format
+msgid "Error: %s"
+msgstr "Error: %s"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-tools.c:357
+msgid "Could not open plugins directory, no plugin loaded."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut obrir el directori dels connectors, no s'ha carregat cap "
+"connector."
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-tools.c:384
+#, c-format
+msgid "Loading file %s...\n"
+msgstr "S'està carregant el fitxer %s...\n"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-tools.c:387
+#, c-format
+msgid "Plugins load warning: %s"
+msgstr "Avís en la càrrega de connectors: %s"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:106
+msgid "Used connection"
+msgstr "Connexió utilitzada"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:298
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:300
+msgid "Transaction started"
+msgstr "S'ha iniciat la transacció"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:356
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:358
+msgid "Savepoint added"
+msgstr "S'ha afegir un punt d'alçat"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:385
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:387
+msgid "Delete"
+msgstr "Suprimeix"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:443
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:445
+msgid "Add save point"
+msgstr "Afig un punt d'alçat"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:462
+msgid ""
+"Transaction locked (any further query will fail),\n"
+"roll back the transaction"
+msgstr ""
+"Les transaccions estan bloquejades (qualsevol consulta fallarà),\n"
+"restaureu la transacció"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:465
+#, c-format
+msgid "Unknown transaction state %d, please report error"
+msgstr "Estat de la transacció desconegut %d, informeu de l'error"
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:530
+msgid "No transaction has been started."
+msgstr "No s'ha iniciat cap transacció."
+
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:540
+#: ../libgnomedb/gnome-db-transaction-status.c:542
+msgid "Begin transaction"
+msgstr "Inicia la transacció"
+
+#. create the error message dialog
+#: ../libgnomedb/gnome-db-util.c:725
+msgid "Error:"
+msgstr "Error:"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:39
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:70
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-pict.c:265
+#, c-format
+msgid "No data to display"
+msgstr "No hi ha dades a mostrar"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:107
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:120
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-pict.c:408
+#, c-format
+msgid "Empty data"
+msgstr "No hi ha dades"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:113
+#, c-format
+msgid "Unhandled type of data"
+msgstr "Tipus de dada no gestionat"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:210
+#, c-format
+msgid ""
+"Error while deserializing data:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en deserialitzar les dades:\n"
+"%s"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:220
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:263
+#, c-format
+msgid ""
+"Error while interpreting data as an image:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en interpretar les dades com a una imatge:\n"
+"%s"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:310
+msgid "_Load image from file"
+msgstr "_Carrega una imatge des d'un fitxer"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:317
+msgid "_Save image"
+msgstr "Al_ça la imatge"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:334
+msgid "Select image to load"
+msgstr "Seleccioneu la imatge a carregar"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:393
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not load the contents of '%s':\n"
+" %s"
+msgstr ""
+"No s'han pogut carregar els continguts de «%s»:\n"
+" %s"
+
+#. determine writable formats
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:439
+msgid "Image format"
+msgstr "Format d'imatge"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:443
+msgid "Format image as:"
+msgstr "Formata la imatge com a:"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:455
+msgid "Current format"
+msgstr "Format actual"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:458
+msgid "Select a file to save the image to"
+msgstr "Seleccioneu un fitxer a on alçar-hi la imatge"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/common-pict.c:502
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not save the image to '%s':\n"
+" %s"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut alçar la imatge a «%s»:\n"
+" %s"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/libmain.c:76 ../libgnomedb/plugins/libmain.c:114
+#: ../libgnomedb/plugins/libmain.c:153 ../libgnomedb/plugins/libmain.c:177
+#, c-format
+msgid "Missing spec. file '%s'"
+msgstr "Falta el fitxer d'especificació «%s»"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-cgrid.c:533
+msgid "Cgrid data handler"
+msgstr "Gestor de dades Cgrid"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-cgrid.c:534
+msgid "The cgrid data handler"
+msgstr "El gestor de dades Cgrid"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-cgrid.c:541
+msgid "Cgrid gtype"
+msgstr "Cgrid gtype"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-cgrid.c:542
+msgid "The cgrid gtype"
+msgstr "El Cgrid gtype"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-cgrid.c:549
+msgid "Cgrid options"
+msgstr "Opcions del Cgrid"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-cgrid.c:550
+msgid "The cgrid options"
+msgstr "Les opcions del Cgrid"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-cgrid.c:557
+msgid "Cgrid is editable"
+msgstr "El Cgrid és editable"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-cgrid.c:558
+msgid "Cgrid editable"
+msgstr "Cgrid editable"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-cgrid.c:565
+msgid "Cgrid is to be deleted"
+msgstr "Es suprimirà el Cgrid"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-cgrid.c:566
+msgid "Cgrid to be deleted"
+msgstr "Es suprimirà el Cgrid"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-cgrid.c:573
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-cgrid.c:574
+msgid "Cgrid value"
+msgstr "Valor del Cgrid"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-cgrid.c:580
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-data-cell-renderer-cgrid.c:581
+msgid "Cgrid value attributes"
+msgstr "Atributs del valor de Cgrid"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-cidr.c:260
+msgid "Mask settings"
+msgstr "Paràmetres de la màscara"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-cidr.c:266
+msgid "Set to host mask"
+msgstr "Estableix a la màscara de l'ordinador central"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-cidr.c:275
+#, c-format
+msgid "Set to class %c network"
+msgstr "Estableix a una xarxa de classe %c"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-cgrid.c:835
+msgid "Cgrid text column"
+msgstr "Columna de text de Cgrid"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-cgrid.c:836
+msgid "A column in the data source model to get the string from."
+msgstr "Una columna en el model de font de dades del qual obtindre la cadena."
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-cgrid.c:843
+msgid "Cgrid grid height"
+msgstr "Alçada de la graella del Cgrid"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-cgrid.c:844
+msgid "Cgrid height's."
+msgstr "Alçada del Cgrid."
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-cgrid.c:851
+msgid "Cgrid has its headers visible"
+msgstr "La capçalera del Cgrid és visible"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-cgrid.c:852
+msgid "Cgrid headers visible"
+msgstr "Capçalera del Cgrid visible"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-filesel.c:193
+msgid "Choose a file"
+msgstr "Escolliu un fitxer"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-filesel.c:195
+msgid "Choose a directory"
+msgstr "Escolliu un directori"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-filesel.c:231
+msgid "Choose"
+msgstr "Escolliu"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-filesel-spec.xml.in.h:1
+msgid "Let the user name an existing or new folder"
+msgstr "Permet a l'usuari anomenar un directori nou o existent"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-filesel-spec.xml.in.h:2
+msgid "Let the user pick an existing file, or type in a new filename"
+msgstr ""
+"Permet a l'usuari escollir un fitxer existent, o escriure-hi un nom de "
+"fitxer nou"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-filesel-spec.xml.in.h:3
+msgid "Let the user pick an existing folder"
+msgstr "Permet a l'usuari escollir un directori existent"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-filesel-spec.xml.in.h:4
+msgid "Only let the user pick an existing file"
+msgstr "Permet només que l'usuari trie un fitxer existent"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-filesel-spec.xml.in.h:5
+msgid "Selection model"
+msgstr "Model de selecció"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-filesel-spec.xml.in.h:6
+msgid "Specifies what the user will be allowed to select"
+msgstr "Especifica el que es permetrà seleccionar a l'usuari"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-password.xml.in.h:1
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-pict-spec_string.xml.in.h:2
+msgid "Encoding"
+msgstr "Codificació"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-password.xml.in.h:2
+msgid "How password should be encoded"
+msgstr "Com s'hauria de codificar la contrasenya"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-password.xml.in.h:3
+msgid "MD5 Sum"
+msgstr "Suma MD5"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-password.xml.in.h:4
+msgid "No encoding"
+msgstr "Sense codificació"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-pict-spec_string.xml.in.h:1
+msgid "Base 64"
+msgstr "Base 64"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-pict-spec_string.xml.in.h:3
+msgid "Encoding used to convert binary data to the string"
+msgstr "Codificació que s'utilitza per a convertir dades binàries a la cadena"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-pict-spec_string.xml.in.h:4
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-pict-spec.xml.in.h:1
+msgid "Serialized picture"
+msgstr "Imatge serialitzada"
+
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-pict-spec_string.xml.in.h:5
+#: ../libgnomedb/plugins/gnome-db-entry-pict-spec.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Set to TRUE if data comes from a serialized GdkPixbuf (F-Spot for example)"
+msgstr ""
+"Estableix-ho com a CERT si les dades provenen d'un GdkPixbuf serialitzat "
+"(l'F-Spot per exemple)"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-error.c:110
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-error.c:199
+msgid "Show detail >>"
+msgstr "Mostra els detalls >>"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-error.c:119
+msgid "<< Hide detail"
+msgstr "<< Amaga els detalls"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-error.c:188
+msgid "An error has occurred in the underlying database"
+msgstr "S'ha produït un error en la base de dades subjacent"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-error.c:193
+msgid "Error number"
+msgstr "Número d'error"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-error.c:207
+msgid "Description"
+msgstr "Descripció"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-error.c:231
+msgid "Source"
+msgstr "Font"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-error-dialog.c:99
+msgid "Dialog's title"
+msgstr "Títol del diàleg"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-error-dialog.c:99
+msgid "Error"
+msgstr "Error"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector.c:341
+msgid "Structure"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-meta.c:107
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-schema.c:117
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-table.c:108
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-view.c:100
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-graph.c:157
+msgid "GdaMetaStore"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-meta.c:113
+#, fuzzy
+msgid "Select statement"
+msgstr "Seleccioneu un tipus de dades:"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-meta.c:119
+msgid "Parent node's pixbuf"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-meta.c:124
+msgid "Contents' node's pixbuf"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-meta.c:129
+msgid "Parent node's pixbuf file"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-meta.c:134
+msgid "Contents' node's pixbuf file"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-meta.c:276
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-meta.c:583
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-meta.c:622
+#, c-format
+msgid "SQL statement is not a SELECT statement"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-meta.c:280
+msgid "Can't get the SELECT statement's parameters"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-meta.c:454
+#, fuzzy
+msgid "(None)"
+msgstr "Sense nom"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-part.c:188
+msgid ""
+"GnomeDbSelectorPart object requires parameters which cannot be obtained or "
+"are invalid"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-schema.c:36
+#, fuzzy
+msgid "Domains"
+msgstr "Documents"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-schema.c:123
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-table.c:114
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-view.c:106
+msgid "Automatically added features"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-schema.c:326
+msgid "Schemas"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-table.c:33
+msgid "Rules"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-table.c:252
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-table.c:258
+msgid "Could not create GnomeDbSelectorMeta for table's columns"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-table.c:272
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-table.c:279
+msgid "Could not create GnomeDbSelectorMeta for table's constraints"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-table.c:295
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-table.c:304
+msgid "Could not create GnomeDbSelectorMeta for table's triggers"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-view.c:227
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector-view.c:233
+msgid "Could not create GnomeDbSelectorMeta for view's columns"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-sql-console.c:531
+msgid ""
+"<big><b>Required values:</b></big>\n"
+"<small>The following values are required to execute the query.</small>"
+msgstr ""
+"<big><b>Valors necessaris:</b></big>\n"
+"<small>Els valors següents són necessaris per a executar la consulta.</small>"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-sql-console.c:619
+msgid "Cancelled"
+msgstr "S'ha cancel·lat"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-sql-console.c:670
+#, c-format
+msgid "%d row impacted\n"
+msgid_plural "%d rows impacted\n"
+msgstr[0] "%d fila afectada\n"
+msgstr[1] "%d files afectades\n"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-sql-console.c:690
+msgid "Error: no details"
+msgstr "Error: sense detalls"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-sql-console.c:696
+msgid "Ok."
+msgstr "D'acord."
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-sql-console.c:735
+msgid "WARNING: "
+msgstr "AVÃ?S: "
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-sql-console.c:740
+msgid "ERROR: "
+msgstr "ERROR: "
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-sql-console.c:776
+msgid ""
+"SQL statements:\n"
+" they can span several lines, and are executed\n"
+" when a semi-colon (;) finishes the statement and the ENTER key is "
+"pressed.\n"
+msgstr ""
+"Sentències SQL:\n"
+" poden expandir-se moltes línies, i s'executen\n"
+" quan s'acaben amb un «;» i es prem la tecla retorn.\n"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-sql-console.c:779
+msgid ""
+"Console commands:\n"
+" they start with a '\\' and are interpreted as soon\n"
+" as the ENTER key is pressed. Commands are:\n"
+" \\? to print this help\n"
+" \\h to list commands history\n"
+" \\c or CTRL-L to clear buffer\n"
+" \\ch to clear commands history\n"
+msgstr ""
+"Ordes de consola:\n"
+" comencen amb «\\» i s'interpreten de seguida\n"
+" que es prem la tecla retorn. Les ordes són:\n"
+" \\? per a mostrar esta ajuda\n"
+" \\h per a mostrar l'historial d'ordes\n"
+" \\c o CTRL-L per a netejar la memòria intermèdia\n"
+" \\ch per a netejar l'historial d'ordes\n"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-sql-console.c:786
+msgid "Use CTRL-Up and CTRL-Down to browse through history\n"
+msgstr "Empreu CTRL-Amunt i CTRL-Avall per a navegar per l'historial\n"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-sql-console.c:799
+msgid "History:\n"
+msgstr "Historial:\n"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-sql-console.c:819
+msgid "History cleared.\n"
+msgstr "S'ha netejat l'historial.\n"
+
+#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-sql-console.c:828
+msgid "Unknown console command!"
+msgstr "Orde de consola desconegut"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas.c:291
+msgid "Save diagram as"
+msgstr "Anomena i alça el diagrama"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas.c:297
+msgid "PNG Image"
+msgstr "Imatge PNG"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas.c:302
+msgid "SVG file"
+msgstr "fitxer SVG"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas.c:339
+msgid "Failed to create SVG file"
+msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer SVG"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas.c:346
+msgid "File format to save to is not recognized."
+msgstr "No es reconeix el format al que s'ha d'alçar."
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas.c:366
+msgid "Failed to create PNG file"
+msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer PNG"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-column.c:150
+#, c-format
+msgid "Type: %s"
+msgstr "Tipus: %s"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-db-relations.c:391
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-fkey.c:411
+msgid "Remove"
+msgstr "Suprimeix"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-db-relations.c:395
+#, fuzzy
+msgid "Add referenced tables"
+msgstr "la propietat %s no s'ha trobat"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-db-relations.c:505
+msgid "Add table"
+msgstr "Afig una taula"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-print.c:81
+msgid "Page size and zoom"
+msgstr "Mida de la pàgina i ampliació"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-print.c:178
+#, c-format
+msgid "Page %d of %d horizontally and %d of %d vertically"
+msgstr "Pàgina %d de %d horitzontalment i %d de %d verticalment"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-print.c:236
+msgid "Adjust page's size and orientation"
+msgstr "Ajusta la mida de la pàgina i la seua orientació"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-print.c:242
+msgid "<b>Zoom</b>"
+msgstr "<b>Zoom</b>"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-print.c:254
+msgid "Number of pages used:"
+msgstr "Nombre de pàgines utilitzades:"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-print.c:265
+msgid "horizontally"
+msgstr "horitzontalment"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-print.c:276
+msgid "vertically"
+msgstr "verticalment"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-print.c:280
+msgid "Zoom factor:"
+msgstr "Factor d'ampliació:"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-print.c:293
+msgid "<b>Page numbers</b>"
+msgstr "<b>Números de pàgina</b>"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-print.c:306
+msgid "Print page numbers"
+msgstr "Imprimeix els números de pàgina"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-canvas-table.c:273
+msgid "No name"
+msgstr "Sense nom"
+
+#: ../libgnomedb-graph/gnome-db-graph.c:163
+msgid "Id of the graph in GdaMetaStore"
+msgstr ""
+
+# FIXME
+#. set to NULL item
+#: ../libgnomedb/utility.c:80
+msgid "Unset"
+msgstr "Desconfigura"
+
+#. default value item
+#: ../libgnomedb/utility.c:93
+msgid "Set to default value"
+msgstr "Estableix al valor predeterminat"
+
+#. reset to original value item
+#: ../libgnomedb/utility.c:106
+msgid "Reset to original value"
+msgstr "Torna'l al valor original"
+
+#: ../libgnomedb/utility.c:397 ../libgnomedb/utility.c:403
+msgid "Current modified data is invalid"
+msgstr "Les dades modificades actualment són invàlides"
+
+#: ../libgnomedb/utility.c:398
+msgid ""
+"You may now choose to correct it, or to discard\n"
+"the modifications.\n"
+"\n"
+"What do you wan to do?"
+msgstr ""
+"Hauríeu de corregirles modificacions ara, o \n"
+"descartar-les.\n"
+"\n"
+"Què voleu fer?"
+
+#: ../libgnomedb/utility.c:404
+msgid ""
+"please correct it and try again, or discard\n"
+"the modifications."
+msgstr ""
+"corregiu-les de nou, o descarteu\n"
+"les modificacions."
+
+#: ../libgnomedb/utility.c:412
+msgid "Part of the current modified data was invalid"
+msgstr "Part de les dades modificades actualment són invàlides"
+
+#: ../libgnomedb/utility.c:413
+msgid ""
+"As no transaction was used, only a part of the valid data\n"
+"has been written, and the remaining modification have been discarded."
+msgstr ""
+"Com que no s'ha fet servir cap transacció, només s'han escrit una part\n"
+"de les dades vàlides, i s'han descartat les modificacions restants."
+
+#: ../libgnomedb/utility.c:428
+msgid "Error details"
+msgstr "Detalls de l'error"
+
+#: ../libgnomedb/utility.c:478
+msgid "Discard modified data"
+msgstr "Descarta les dades modificades"
+
+#: ../libgnomedb/utility.c:479
+msgid "Correct data first"
+msgstr "Primer corregeix les dades"
+
+#: ../libgnomedb/utility.c:523
+#, c-format
+msgid "'%s' Document not parsed successfully\n"
+msgstr ""
+
+#: ../libgnomedb/utility.c:537
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' DTD not parsed successfully. XML data layout validation will not be "
+"performed (some errors may occur)"
+msgstr ""
+
+#: ../samples/SimpleExample/gladeui.glade.h:1
+msgid "<b>Details of the order:</b>"
+msgstr "<b>Detalls de la comanda:</b>"
+
+#: ../samples/SimpleExample/gladeui.glade.h:2
+msgid "<b>Orders for that customer:</b>"
+msgstr "<b>Comandes d'este client:</b>"
+
+#: ../samples/SimpleExample/gladeui.glade.h:3
+msgid ""
+"<span size=\"medium\" weight=\"bold\">Orders and order's contents for a "
+"chosen customer:</span>\n"
+"choose a customer from right below."
+msgstr ""
+"<span size=\"medium\" weight=\"bold\">Comandes i els continguts d'estes per "
+"a un client en concret:</span>\n"
+"escolliu un client de la llista de sota."
+
+#: ../samples/SimpleExample/gladeui.glade.h:5
+msgid "Quit"
+msgstr "Ix"
+
+#: ../testing/test-dyn-widgets.c:544
+msgid "Select datasource"
+msgstr "Seleccioneu una font de dades"
+
+#. Tests menu
+#: ../testing/test-dyn-widgets.c:559
+msgid "_New Test"
+msgstr "Test _nou"
+
+#: ../testing/test-dyn-widgets.c:604
+msgid "Connection's configuration"
+msgstr "Configuració de la connexió"
+
+#: ../testing/test-dyn-widgets.c:646
+#, fuzzy
+msgid "Available objects:"
+msgstr "Objectes de diccionari disponibles:"
+
+#: ../testing/test-dyn-widgets.c:687
+msgid "Tested widget:"
+msgstr "Ginys provats:"
+
+#: ../testing/test-dyn-widgets.c:730
+#, c-format
+msgid "%s: parameters required"
+msgstr "%s: paràmetres necessaris"
+
+#: ../testing/test-dyn-widgets.c:732
+msgid "Some parameters are required to execute this query"
+msgstr "Es necessiten alguns paràmetres per a poder executar esta consulta"
+
+#: ../testing/test-handlers.c:254
+msgid "_Tested Widgets"
+msgstr "_Ginys provats"
+
+#: ../testing/test-handlers.c:261
+msgid "Default individual data entry widgets"
+msgstr "Ginys d'entrada de dades individual predeterminats"
+
+#: ../testing/test-handlers.c:268
+msgid "Default data entry widgets in a form"
+msgstr "Ginys d'entrada de dades predeterminats en un formulari"
+
+#: ../testing/test-handlers.c:275
+msgid "Default data cell renderers in a grid"
+msgstr "Renderitzadors de cel·les de dades predeterminats en una graella"
+
+#: ../testing/test-handlers.c:285
+msgid "Plugins individual data entry widgets"
+msgstr "Connectors per als ginys d'entrada de dades individuals"
+
+#: ../testing/test-handlers.c:292
+msgid "Plugins data entry widgets in a form"
+msgstr "Connectors per als ginys d'entrada de dades en un formulari"
+
+#: ../testing/test-handlers.c:299
+msgid "Plugins data cell renderers in a grid"
+msgstr "Connectors per als renderitzadors de cel·les de cades en una graella"
+
+#: ../testing/test-handlers.c:675
+msgid "No GdaDataHandler available for this type"
+msgstr "No hi ha cap GdaDataHandler disponible per a este tipus"
+
+#. Other widgets
+#: ../testing/test-handlers.c:695
+msgid "Current flags: "
+msgstr "Senyaladors actuals: "
+
+#: ../testing/test-handlers.c:700
+msgid "--"
+msgstr "--"
+
+#: ../testing/test-handlers.c:706
+msgid "Current value: "
+msgstr "Valor actual: "
+
+#: ../testing/test-handlers.c:724
+msgid "NULL ok"
+msgstr "NULL d'acord"
+
+#: ../testing/test-handlers.c:732
+msgid "DEFAULT ok"
+msgstr "DEFAULT d'acord"
+
+#: ../testing/test-handlers.c:740
+msgid "Actions?"
+msgstr "Accions?"
+
+#: ../testing/test-handlers.c:748
+msgid "Editable?"
+msgstr "Editable?"
+
+#: ../testing/test-handlers.c:762
+msgid "Set as original"
+msgstr "Estableix com a original"
+
+#: ../testing/test-handlers.c:775
+msgid "Set as default"
+msgstr "Estableix com a predeterminat"
+
+#~ msgid "Name"
+#~ msgstr "Nom"
+
+#~ msgid "Global"
+#~ msgstr "Global"
+
+#~ msgid "Connection to the database is opened"
+#~ msgstr "La connexió amb la base de dades està oberta"
+
+#~ msgid "No connection to database"
+#~ msgstr "No hi ha connexió amb la base de dades"
+
+#~ msgid "Tables and Views"
+#~ msgstr "Taules i vistes"
+
+#~ msgid "Data types"
+#~ msgstr "Tipus de dades"
+
+#~ msgid "unreported error"
+#~ msgstr "error no informat"
+
+#~ msgid "Error opening connection:"
+#~ msgstr "S'ha produït un error en obrir la connexió:"
+
+#~ msgid "Do you want to build the database dictionary?"
+#~ msgstr "Voleu muntar el diccionari de la base de dades?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The database dictionary must be built before the database can be browsed. "
+#~ "The process only takes a few minutes.\n"
+#~ "\n"
+#~ "The dictionary will need to be rebuilt only if the database structure "
+#~ "changes."
+#~ msgstr ""
+#~ "El diccionari de la base de dades s'ha de muntar abans de poder-hi "
+#~ "navegar. El procés només dura uns quants minuts.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Només s'haurà de tornar a muntar si es fan canvis en l'estructura de la "
+#~ "base de dades."
+
+#~ msgid "Metadata synchronisation"
+#~ msgstr "Sincronització de les metadades"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error updating Server metadata:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en actualitzar les metadades del servidor:\n"
+#~ "%s\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error saving dictionary file:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en desar el fitxer del diccionari:\n"
+#~ "%s\n"
+
+#~ msgid "Select a filter option:"
+#~ msgstr "Seleccioneu una opció per al filtre:"
+
+#~ msgid "Functions returning this data type"
+#~ msgstr "Funcions que retornen aquest tipus de dades"
+
+#~ msgid "Functions using this data type"
+#~ msgstr "Funcions que fan servir aquest tipus de dades"
+
+#~ msgid "Aggregates using this data type"
+#~ msgstr "Els agregats que utilitzen aquest tipus de dades"
+
+#~ msgid "Result of filter:"
+#~ msgstr "Resultat del filtre:"
+
+#~ msgid "Select a data type..."
+#~ msgstr "Seleccioneu un tipus de dades..."
+
+#~ msgid "Select a table or field:"
+#~ msgstr "Seleccioneu una taula o camp:"
+
+#~ msgid "Edit contents"
+#~ msgstr "Edita els continguts"
+
+#~ msgid "Table and field's properties:"
+#~ msgstr "Propietats de la taula i dels camps:"
+
+#~ msgid "Select a table or a table's field..."
+#~ msgstr "Seleccioneu una taula o el camp d'una taula..."
+
+#~ msgid "View:"
+#~ msgstr "Vista:"
+
+#~ msgid "Table:"
+#~ msgstr "Taula:"
+
+#~ msgid "Primary key"
+#~ msgstr "Clau primària"
+
+#~ msgid "Foreign key"
+#~ msgstr "Clau externa"
+
+#~ msgid "UNIQUE constraint"
+#~ msgstr "Restricció UNIQUE"
+
+#~ msgid "Field:"
+#~ msgstr "Camp:"
+
+#~ msgid "Data type:"
+#~ msgstr "Tipus de dada:"
+
+#~ msgid "Length:"
+#~ msgstr "Llargada:"
+
+#~ msgid "Scale:"
+#~ msgstr "Escala:"
+
+#~ msgid "NULL allowed:"
+#~ msgstr "Permetre el NULL:"
+
+#~ msgid "Primary key:"
+#~ msgstr "Clau primària:"
+
+#~ msgid "Part of primary key"
+#~ msgstr "Part de la clau primària"
+
+#~ msgid "Foreign key:"
+#~ msgstr "Clau externa:"
+
+#~ msgid "Part of foreign key"
+#~ msgstr "Part de la clau externa"
+
+#~ msgid "Contents of view '%s'"
+#~ msgstr "Continguts de la vista «%s»"
+
+#~ msgid "Contents of table '%s'"
+#~ msgstr "Continguts de la taula «%s»"
+
+#~ msgid "Can't find demo dictionary file: %s"
+#~ msgstr "No s'ha pogut trobar el fitxer diccionari de demostració: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error loading dictionary from file '%s':\n"
+#~ "%s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en carregar el diccionari des del fitxer «%s»\n"
+#~ "%s\n"
+
+#~ msgid "Connection string"
+#~ msgstr "Cadena de connexió"
+
+#~ msgid "Provider"
+#~ msgstr "Proveïdor"
+
+#~ msgid "Username:"
+#~ msgstr "Nom d'usuari:"
+
+#~ msgid "Password:"
+#~ msgstr "Contrasenya:"
+
+#~ msgid "_Username:"
+#~ msgstr "Nom d'_usuari:"
+
+#~ msgid "P_assword:"
+#~ msgstr "_Contrasenya:"
+
+#~ msgid "Connection's specific parameters"
+#~ msgstr "Paràmetres específics de la connexió"
+
+#~ msgid "Provider internal error: %s"
+#~ msgstr "Error intern del proveïdor: %s"
+
+#~ msgid "Connect"
+#~ msgstr "Connecta"
+
+#~ msgid "Disconnect"
+#~ msgstr "Desconnecta"
+
+#~ msgid "Empty Adata"
+#~ msgstr "No hi ha dades"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Registry for object type %s cannot be used in GnomeDbDbmsUpdateViewer"
+#~ msgstr ""
+#~ "No es pot utilitzar en el GnomeDbDbmsUpdateViewer el registre per al "
+#~ "tipus d'objecte %s"
+
+#~ msgid "Tables analysis"
+#~ msgstr "Anàlisi de taules"
+
+#~ msgid "Views analysis"
+#~ msgstr "Anàlisi de vistes"
+
+#~ msgid "Missing description regarding update progress of %s"
+#~ msgstr "Falta la descripció sobre el progrés d'actualització de %s"
+
+#~ msgid "a GdaDict object"
+#~ msgstr "un objecte GdaDict"
+
+#~ msgid "a GObject object, or NULL if none is required"
+#~ msgstr "un objecte GObject, o NUL si no s'en requereix cap"
+
+#~ msgid "an OR'ed value of the possible items to display in the widget"
+#~ msgstr ""
+#~ "una «O» lògica amb els valors dels elements possibles a mostrar en el "
+#~ "giny"
+
+#~ msgid "an OR'ed value describing which columns will be displayed"
+#~ msgstr ""
+#~ "una «O» lògica amb els valors que descriuen les columnes que es mostraran"
+
+#~ msgid "Owner"
+#~ msgstr "Propietari"
+
+#~ msgid "Type"
+#~ msgstr "Tipus"
+
+#~ msgid "Length"
+#~ msgstr "Longitud"
+
+#~ msgid "Not NULL?"
+#~ msgstr "No és NULL?"
+
+#~ msgid "Default value"
+#~ msgstr "Valor predeterminat"
+
+#~ msgid "Kind of field"
+#~ msgstr "Tipus de camp"
+
+#~ msgid "Aggregate"
+#~ msgstr "Agregat"
+
+#~ msgid "Data Types"
+#~ msgstr "Tipus de dades"
+
+#~ msgid "Data Type"
+#~ msgstr "Tipus de dada"
+
+#~ msgid "Functions"
+#~ msgstr "Funcions"
+
+#~ msgid "Graphs"
+#~ msgstr "Gràfics"
+
+#~ msgid "Graph"
+#~ msgstr "Gràfic"
+
+#~ msgid "Graph <no name>"
+#~ msgstr "Gràfic <sense nom>"
+
+#~ msgid "Query joins"
+#~ msgstr "Consultes d'unió"
+
+#~ msgid "Model"
+#~ msgstr "Model"
+
+#~ msgid "Field"
+#~ msgstr "Camp"
+
+#~ msgid "-"
+#~ msgstr "-"
+
+#~ msgid "Field <no name>"
+#~ msgstr "Camp <sense nom>"
+
+#~ msgid "Query <no name>"
+#~ msgstr "Consulta <sense nom>"
+
+#~ msgid "entity.*"
+#~ msgstr "entitat.*"
+
+#~ msgid "entity.field"
+#~ msgstr "entitat.camp"
+
+#~ msgid "parameter"
+#~ msgstr "paràmetre"
+
+#~ msgid "value"
+#~ msgstr "valor"
+
+#~ msgid "function"
+#~ msgstr "funció"
+
+#~ msgid "Unknown"
+#~ msgstr "Desconegut"
+
+#~ msgid "Queries"
+#~ msgstr "Consultes"
+
+#~ msgid "Tables & views"
+#~ msgstr "Taules i vistes"
+
+#~ msgid "Table or View"
+#~ msgstr "Taula o vista"
+
+#~ msgid "Table"
+#~ msgstr "Taula"
+
+#~ msgid "Error while computing SQL statement"
+#~ msgstr "S'ha produït un error en calcular la sentència SQL"
+
+#~ msgid "Constraint information request"
+#~ msgstr "Es requereix informació de la restricció"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<big><b>New tables relations:</b></big>\n"
+#~ "You have selected a pair of table fields to be related to each other and "
+#~ "must decide to either create a new constraint or modify an already "
+#~ "existing constraint."
+#~ msgstr ""
+#~ "<big><b>Relació de taules nova:</b></big>\n"
+#~ "Heu seleccionat un parell de camps de taules per a relacionar-se entre "
+#~ "ells i heu de decidir entre crear una restricció nova o modificar-ne una "
+#~ "d'existent."
+
+#~ msgid "Create a new constraint"
+#~ msgstr "Crea una restricció nova"
+
+#~ msgid "Add to constraint:"
+#~ msgstr "Afegeix a una restricció:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<big>A constraint already exists</big>\n"
+#~ "for the selected couple of fields."
+#~ msgstr ""
+#~ "<big>Ja existeix una restricció</big>\n"
+#~ "per a aquesta parella de camps."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<big>A constraint already exists</big>\n"
+#~ "for the selected couple of fields, but not in the same order of tables, "
+#~ "please remove that other constraint before adding a new one."
+#~ msgstr ""
+#~ "<big>Ja existeix una restricció</big>\n"
+#~ "per a aquesta parella de camps, però no en el mateix ordenament de "
+#~ "taules, suprimiu aquesta altra restricció abans d'afegir-ne una de nova."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Primary key"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Clau primària"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Part of primary key"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Part de la clau primària"
+
+#~ msgid "Remove join condition"
+#~ msgstr "Suprimeix la condició d'unió"
+
+#~ msgid "Remove complete join"
+#~ msgstr "Suprimeix tota la unió"
+
+#~ msgid "Type of join:"
+#~ msgstr "Tipus d'unió:"
+
+#~ msgid "Inner join"
+#~ msgstr "Unió interior"
+
+#~ msgid "Left outer join"
+#~ msgstr "Unió exterior esquerra"
+
+#~ msgid "Right outer join"
+#~ msgstr "Unió exterior dreta"
+
+#~ msgid "Full outer join"
+#~ msgstr "Unió exterior completa"
+
+#~ msgid "Cross join"
+#~ msgstr "Unió creuada"
+
+#~ msgid "Associated join condition:"
+#~ msgstr "Condició d'unió associada:"
+
+#~ msgid "Get proposal"
+#~ msgstr "Agafeu la proposta"
+
+#~ msgid "Could not propose a join condition:"
+#~ msgstr "No s'ha pogut proposar cap condició d'unió:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The database does not contain any foreign key constraint which could be "
+#~ "used to propose a suitable join condition.\n"
+#~ "\n"
+#~ "The database model may need to be updated"
+#~ msgstr ""
+#~ "La base de dades no conté cap restricció de la clau externa que pugui fer-"
+#~ "se servir per a proposar una condició d'unió acceptable.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Potser s'ha d'actualitzar el model de la base de dades"
+
+#~ msgid "Could not set the new join condition:"
+#~ msgstr "No s'ha pogut establir la nova condició d'unió:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select only the records of the two targets ('%s' and '%s') where the "
+#~ "fields respect the join condition."
+#~ msgstr ""
+#~ "Selecciona només els registres dels dos objectius («%s» i «%s») que els "
+#~ "camps respectin la condició d'unió."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select all the records of '%s' and those of '%s' where the fields respect "
+#~ "the join condition."
+#~ msgstr ""
+#~ "Selecciona tots els registres de «%s» i els de «%s» que els camps "
+#~ "respectin la condició d'unió."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select all the records of '%s' and those of '%s' linking the two where "
+#~ "the fields respect the join condition."
+#~ msgstr ""
+#~ "Selecciona tots els registres de «%s» i els de «%s» que enllacin els dos "
+#~ "quan els camps respectin la condició d'unió."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select all the combinations of the records of '%s' and of '%s' without "
+#~ "any attempt at linking the two (no join condition applies)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Selecciona totes les combinacions dels registres de «%s» i «%s» sense cap "
+#~ "intent d'enllaçar els dos (no s'aplica cap condició d'unió)."
+
+#~ msgid "No defined join condition"
+#~ msgstr "No s'ha definit cap condició d'unió"
+
+#~ msgid "Can not create join:"
+#~ msgstr "No s'ha pogut crear la unió:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A join must be between two different targets. If the same table or view "
+#~ "must be joined to itself, then create another target for that table or "
+#~ "view before creating the new join."
+#~ msgstr ""
+#~ "La unió ha de ser entre dos objectius diferents. Si s'ha de fer la unió "
+#~ "d'una mateixa taula o vista, creeu un altre objectiu per aquella taula o "
+#~ "vista abans de crear la unió nova."
+
+#~ msgid "New target from table"
+#~ msgstr "Objectiu nou de la taula"
+
+#~ msgid "gtk-quit"
+#~ msgstr "gtk-quit"
+
+#~ msgid "No File"
+#~ msgstr "No hi ha cap fitxer"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error loading file '%s':\n"
+#~ "%s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en carregar el fitxer «%s»:\n"
+#~ "%s\n"
+
+#~ msgid "Select a file to load"
+#~ msgstr "Seleccioneu un fitxer a carregar"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error saving file '%s':\n"
+#~ "%s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en desar el fitxer «%s»:\n"
+#~ "%s\n"
+
+#~ msgid "Select a file to save to"
+#~ msgstr "Seleccioneu un fitxer a on desar"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error updating Database metadata:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en actualitzar les metadades de la base de dades:\n"
+#~ "%s\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error opening the connection '%s':\n"
+#~ "%s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en obrir la connexió «%s»:\n"
+#~ "%s\n"
+
+#~ msgid "Could not load plugins %s: %s"
+#~ msgstr "No s'han pogut carregar el connectors %s: %s"
+
+#~ msgid "%d rows impacted\n"
+#~ msgstr "%d files afectades\n"
+
+#~ msgid "Nouveau fichier"
+#~ msgstr "Fitxer nou"
+
+#~ msgid "_Page"
+#~ msgstr "_Pàgina"
+
+#~ msgid "Default handlers"
+#~ msgstr "Gestors predeterminats"
+
+#~ msgid "Plugins"
+#~ msgstr "Connectors"
+
+#~ msgid "Database Access Properties "
+#~ msgstr "Propietats de l'accés a la base de dades "
+
+#~ msgid "New data source"
+#~ msgstr "Nova font de dades"
+
+#~ msgid "SQL console"
+#~ msgstr "Consola d'SQL"
+
+#~ msgid "You must enter a name for the new data source"
+#~ msgstr "Heu d'entrar un nom per a la nova font de dades"
+
+#~ msgid "An existing data source is already registered under the same name"
+#~ msgstr "Ja hi ha registrada una font de dades amb aquest nom"
+
+#~ msgid "You must select a provider for the new data source"
+#~ msgstr "Heu de seleccionar un proveïdor per a la nova font de dades"
+
+#~ msgid "Could not find provider %s in the current setup"
+#~ msgstr "No s'ha pogut trobar el proveïdor %s en la instal·lació actual"
+
+#~ msgid "Use existing database"
+#~ msgstr "Utilitza una base de dades existent"
+
+#~ msgid "Provider Parameters"
+#~ msgstr "Paràmetres del proveïdor"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The following fields represent the information needed by the provider you "
+#~ "selected in the previous page to open a given connection. This "
+#~ "information is provider-specific, so check the manual for more "
+#~ "information."
+#~ msgstr ""
+#~ "Els següents camps representen la informació necessària per obrir una "
+#~ "connexió determinada al proveïdor que heu seleccionat a la pàgina "
+#~ "anterior. Aquesta informació depèn de cada proveïdor, de manera que cal "
+#~ "que en comproveu el manual per a més informació."
+
+#~ msgid "All information retrieved"
+#~ msgstr "S'ha recuperat tota la informació"
+
+#~ msgid "ERROR: %s\n"
+#~ msgstr "ERROR: %s\n"
+
+#~ msgid "Data source names can only contain alphanumeric characters"
+#~ msgstr ""
+#~ "Els noms de fonts de dades només poden contenir caràcters alfanumèrics"
+
+#~ msgid "Data source names cannot contain spaces"
+#~ msgstr "Els noms de les fonts de dades no poden contenir espais"
+
+#~ msgid "Data source names can only contain ASCII letters and numbers"
+#~ msgstr ""
+#~ "Els noms de les fonts de dades només poden contenir lletres i nombres "
+#~ "ASCII"
+
+#~ msgid "Data types analysis"
+#~ msgstr "Anàlisi de tipus de dades"
+
+#~ msgid "Functions analysis"
+#~ msgstr "Anàlisi de funcions"
+
+#~ msgid "Aggregates analysis"
+#~ msgstr "Anàlisi d'agregats"
+
+#~ msgid "Database constraints analysis"
+#~ msgstr "Anàlisi de restriccions de la base de dades"
+
+#~ msgid "Sequences analysis"
+#~ msgstr "Anàlisi de seqüències"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "File '%s' does not exist or can't be read!\n"
+#~ msgstr "La taula %s no existeix"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "## information:\n"
+#~ msgstr "Informació general"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error parsing '%s'"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en desar el fitxer\n"
+#~ "'%s'"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "XML file '%s' does not exist"
+#~ msgstr "La taula %s no existeix"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Invalid source field for layout connections"
+#~ msgstr "Propietats de la connexió"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Invalid destination field for layout connections"
+#~ msgstr "Propietats de la connexió"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Connection is not opened!"
+#~ msgstr "Cadena de connexió"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error writing XML file %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en escriure al fitxer\n"
+#~ " %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error creating directory %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en llegir el fitxer\n"
+#~ " %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error creating widget"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en llegir el fitxer\n"
+#~ " %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Association properties"
+#~ msgstr "Explorador d'objectes"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enabled"
+#~ msgstr "taula"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Disabled"
+#~ msgstr "Variable"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Can't find target '%s'"
+#~ msgstr "No s'ha pogut trobar la taula %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Can't find field '%s'"
+#~ msgstr "No és pot carregar el fitxer '%s'"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Invalid field name '%s'"
+#~ msgstr "Ja hi ha un camp anomenat %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select"
+#~ msgstr "Selecciona"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Insert"
+#~ msgstr "Inserta"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Update"
+#~ msgstr "Actualitza/Suprimeix"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select (exception)"
+#~ msgstr "Seleccioneu un tipus de lletra"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "SQL text"
+#~ msgstr "Estat SQL"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Invalid parameter '%s'"
+#~ msgstr "Paràmetres del proveïdor"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Query '%s'"
+#~ msgstr "Consulta"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s(): can't create SQL statement: %s\n"
+#~ msgstr "Crea ordres SQL"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error saving data type %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en desar el fitxer\n"
+#~ "'%s'"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error saving function %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en desar el fitxer\n"
+#~ "'%s'"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error saving aggregate %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en desar el fitxer\n"
+#~ "'%s'"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No datasource '%s' defined in your GDA configuration"
+#~ msgstr ""
+#~ "No hi ha l'orígen de les dades '%s' definit en el seu fitxer de "
+#~ "configuració GDA"
+
+#~ msgid "Table name"
+#~ msgstr "Nom de la taula"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Custom data type"
+#~ msgstr "Tipus de dades"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "InternalTime"
+#~ msgstr "Nom d'usuari"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Grid"
+#~ msgstr "Quadrícula"
+
+#~ msgid "UID"
+#~ msgstr "UID"
+
+#~ msgid "calendar"
+#~ msgstr "calendari"
+
+#~ msgid "summary"
+#~ msgstr "sumari"
+
+#~ msgid "Summary"
+#~ msgstr "Sumari"
+
+#~ msgid "location"
+#~ msgstr "ubicació"
+
+#~ msgid "dtstart"
+#~ msgstr "dtstart"
+
+#~ msgid "Start time"
+#~ msgstr "Hora d'inici"
+
+#~ msgid "dtend"
+#~ msgstr "dtend"
+
+#~ msgid "End time"
+#~ msgstr "Hora de finalització"
+
+#~ msgid "description"
+#~ msgstr "descripció"
+
+#~ msgid "classification"
+#~ msgstr "classificació"
+
+#~ msgid "Classification"
+#~ msgstr "Classificació"
+
+#~ msgid "transparency"
+#~ msgstr "transparència"
+
+#~ msgid "Transparency"
+#~ msgstr "Transparència"
+
+#~ msgid "categories"
+#~ msgstr "categories"
+
+#~ msgid "Categories"
+#~ msgstr "Categories"
+
+#~ msgid "tasks"
+#~ msgstr "tasques"
+
+#~ msgid "due"
+#~ msgstr "venç"
+
+#~ msgid "Due date"
+#~ msgstr "Venç el dia"
+
+#~ msgid "Start date"
+#~ msgstr "Comença el dia"
+
+#~ msgid "Public"
+#~ msgstr "Pública"
+
+#~ msgid "Private"
+#~ msgstr "Privada"
+
+#~ msgid "Confidential"
+#~ msgstr "Confidencial"
+
+#~ msgid "Could not open the default calendar folder"
+#~ msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta del calendari per defecte"
+
+#~ msgid "Could not open the default tasks folder"
+#~ msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta de tasques per defecte"
+
+#~ msgid "Authentication is required to access the default contacts folder"
+#~ msgstr "Cal autenticació per accedir a la carpeta de contactes per defecte"
+
+#~ msgid "Could not open the default contacts folder"
+#~ msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta de contactes per defecte"
+
+#~ msgid "Could not initialize Bonobo"
+#~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar Bonobo"
+
+#~ msgid "Field name"
+#~ msgstr "Nom del camp"
+
+#~ msgid "Size"
+#~ msgstr "Mida"
+
+#~ msgid "Not null?"
+#~ msgstr "No nul?"
+
+#~ msgid "Primary key?"
+#~ msgstr "Clau primària?"
+
+#~ msgid "Unique index?"
+#~ msgstr "�ndex únic?"
+
+#~ msgid "References"
+#~ msgstr "Referències"
+
+#~ msgid "Table name is needed but none specified in parameter list"
+#~ msgstr ""
+#~ "Cal el nom d'una taula però no se n'ha especificat cap en la llista de "
+#~ "paràmetres"
+
+#~ msgid "Table %s does not exist"
+#~ msgstr "La taula %s no existeix"
+
+#~ msgid "Scheduled events"
+#~ msgstr "Esdeveniments planificats"
+
+#~ msgid "TODO list"
+#~ msgstr "Llista PER FER"
+
+#~ msgid "GDA type"
+#~ msgstr "Tipus GDA"
+
+#~ msgid "local"
+#~ msgstr "local"
+
+#~ msgid "Creation of databases is not supported yet"
+#~ msgstr "La creació de bases de dades encara no està suportada"
+
+#~ msgid "Removal of databases is not supported yet"
+#~ msgstr "La supressió de bases de dades encara no està suportada"
+
+#~ msgid "Tables schema could not be retrieved"
+#~ msgstr "No s'ha pogut obtenir l'esquema de les taules"
+
+#~ msgid "Provider for Ximian Evolution personal data"
+#~ msgstr "Proveïdor per a dades personals de Ximian Evolution"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Data source for accessing Evolution's default calendar, tasks and contacts"
+#~ msgstr ""
+#~ "Font de dades per accedir al calendari tasques i contactes per defecte de "
+#~ "l'Evolution"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Can't open connection"
+#~ msgstr "Obre la connexió"
+
+#~ msgid "GNOME VFS database: module"
+#~ msgstr "Base de dades GNOME VFS: mòdul"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]