[gparted] Updated Slovenian translationcommit e7d56cd3f2b4a8e6942d1a4dd5283b8d2ba70698
Author: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>
Date:  Fri Oct 22 20:02:19 2010 +0200

  Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 439 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 225 insertions(+), 214 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index aae869b..c466c6b 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gparted master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gparted&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2010-10-14 12:04+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-15 20:58+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-22 17:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-22 20:01+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: \n"
@@ -30,8 +30,8 @@ msgstr "Ustvarjanje, urejanje in brisanje razdelkov"
 #: ../gparted.desktop.in.in.h:2
 #: ../src/Dialog_Progress.cc:357
 #: ../src/Win_GParted.cc:71
-#: ../src/Win_GParted.cc:1103
-#: ../src/Win_GParted.cc:1287
+#: ../src/Win_GParted.cc:1100
+#: ../src/Win_GParted.cc:1284
 msgid "GParted"
 msgstr "GParted"
 
@@ -79,20 +79,20 @@ msgstr "MiB"
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
-#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:209
+#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:210
 msgid "Resize"
 msgstr "Spremeni velikost"
 
-#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:209
+#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:210
 #: ../src/Win_GParted.cc:231
 msgid "Resize/Move"
 msgstr "Spremeni velikost/premakni"
 
-#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:226
+#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:227
 msgid "Minimum size: %1 MiB"
 msgstr "Najmanjša velikost: %1 MiB"
 
-#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:227
+#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:228
 msgid "Maximum size: %1 MiB"
 msgstr "NajveÄ?ja velikost: %1 MiB"
 
@@ -140,7 +140,7 @@ msgstr "DatoteÄ?ni sistem:"
 
 #. size
 #: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:162
-#: ../src/Win_GParted.cc:456
+#: ../src/Win_GParted.cc:453
 msgid "Size:"
 msgstr "Velikost:"
 
@@ -160,7 +160,7 @@ msgstr "Zastavice:"
 
 #. path
 #: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:225
-#: ../src/Win_GParted.cc:464
+#: ../src/Win_GParted.cc:461
 msgid "Path:"
 msgstr "Pot:"
 
@@ -235,7 +235,7 @@ msgstr "Zadnji sektor:"
 
 #. total sectors
 #: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:346
-#: ../src/Win_GParted.cc:517
+#: ../src/Win_GParted.cc:514
 msgid "Total sectors:"
 msgstr "Skupaj sektorjev:"
 
@@ -340,7 +340,7 @@ msgstr "POMEMBNO"
 msgid "If you want support, you need to provide the saved details!"
 msgstr "V primeru, da želite podporo za delo s programom, boste morali priskrbeti shranjene podrobnosti!"
 
-#. TO TRANSLATORS: looks like  See http://gparted.org/larry/tips/save_details.htm for more information.
+#. TO TRANSLATORS: looks like  See http://gparted.org/save-details.htm for more information.
 #: ../src/Dialog_Progress.cc:280
 msgid "See %1 for more information."
 msgstr "Za veÄ? podrobnosti si poglejte %1."
@@ -514,28 +514,28 @@ msgid "update %1 entry"
 msgstr "posodobi vnos %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Scanning /dev/sda
-#: ../src/GParted_Core.cc:208
-#: ../src/GParted_Core.cc:219
-#: ../src/GParted_Core.cc:229
+#: ../src/GParted_Core.cc:200
+#: ../src/GParted_Core.cc:211
+#: ../src/GParted_Core.cc:221
 msgid "Scanning %1"
 msgstr "Preiskovanje %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Confirming /dev/sda
-#: ../src/GParted_Core.cc:250
+#: ../src/GParted_Core.cc:242
 msgid "Confirming %1"
 msgstr "Potrjevanje %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Ignoring device /dev/sde with logical sector size of 2048 bytes.
-#: ../src/GParted_Core.cc:262
+#: ../src/GParted_Core.cc:254
 msgid "Ignoring device %1 with logical sector size of %2 bytes."
 msgstr "Naprava %1 z velikostjo logiÄ?nih sektorjev %2 bajtov bo prezrta."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:264
+#: ../src/GParted_Core.cc:256
 msgid "GParted requires libparted version 2.2 or higher to support devices with sector sizes larger than 512 bytes."
 msgstr "Program GParted zahteva namestitev knjižnice libparted 2.2 ali viÅ¡je razliÄ?ice za podporo napravam z velikostjo sektorjev nad 512 bajtov."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Searching /dev/sda partitions
-#: ../src/GParted_Core.cc:301
+#: ../src/GParted_Core.cc:293
 msgid "Searching %1 partitions"
 msgstr "Iskanje razdelkov na %1"
 
@@ -543,107 +543,105 @@ msgstr "Iskanje razdelkov na %1"
 #. * means that the partition table for this
 #. * disk device is unknown or not recognized.
 #.
-#: ../src/GParted_Core.cc:348
+#: ../src/GParted_Core.cc:340
 msgid "unrecognized"
 msgstr "neprepoznavno"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:538
+#. TO TRANSLATORS: looks like  A partition cannot have a length of -1 sectors
+#: ../src/GParted_Core.cc:532
 msgid "A partition cannot have a length of %1 sectors"
 msgstr "Razdelek ne sme biti dolžine %1 sektorjev"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:546
+#. TO TRANSLATORS: looks like  A partition with used sectors (2048) greater than its length (1536) is not valid
+#: ../src/GParted_Core.cc:541
 msgid "A partition with used sectors (%1) greater than its length (%2) is not valid"
 msgstr "Razdelek z veÄ? uporabljenimi sektorji (%1), kot je njegova dolžina (%2), ni veljaven."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:611
+#: ../src/GParted_Core.cc:606
 msgid "libparted messages"
 msgstr "sporoÄ?ilo libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1051
+#: ../src/GParted_Core.cc:1046
 msgid "Linux Unified Key Setup encryption is not yet supported."
 msgstr "Linux poenotena namestitev Å¡ifriranja Å¡e ni podprta."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1179
+#: ../src/GParted_Core.cc:1174
 msgid "Logical Volume Management is not yet supported."
 msgstr "Upravljanje logiÄ?nih razdelkov Å¡e ni podprto."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1205
-msgid "BTRFS is not yet supported."
-msgstr "BTRFS Å¡e ni podprt."
-
 #. no file system found....
-#: ../src/GParted_Core.cc:1213
+#: ../src/GParted_Core.cc:1203
 msgid "Unable to detect file system! Possible reasons are:"
 msgstr "Ni mogoÄ?e zaznati datoteÄ?nega sistema! MogoÄ?i razlogi so:"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1215
+#: ../src/GParted_Core.cc:1205
 msgid "The file system is damaged"
 msgstr "DatoteÄ?ni sistem je poÅ¡kodovan"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1217
+#: ../src/GParted_Core.cc:1207
 msgid "The file system is unknown to GParted"
 msgstr "DatoteÄ?nega sistema ni mogoÄ?e prepoznati"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1219
+#: ../src/GParted_Core.cc:1209
 msgid "There is no file system available (unformatted)"
 msgstr "Na voljo ni nobenega datoteÄ?nega sistema (ni formatirano)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1354
+#: ../src/GParted_Core.cc:1341
 msgid "Unable to find mount point"
 msgstr "Ni mogoÄ?e najti priklopne toÄ?ke"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1419
+#: ../src/GParted_Core.cc:1403
 msgid "Unable to read the contents of this file system!"
 msgstr "Ni mogoÄ?e prebrati vsebine datoteÄ?nega sistema!"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1421
+#: ../src/GParted_Core.cc:1405
 msgid "Because of this some operations may be unavailable."
 msgstr "Zaradi tega nekatere možnosti morda ne bodo na voljo."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like The following list of software packages is required for NTFS file system support: ntfsprogs.
-#: ../src/GParted_Core.cc:1426
+#: ../src/GParted_Core.cc:1410
 msgid "The following list of software packages is required for %1 file system support: %2."
 msgstr "Naslednji seznam paketov programske opreme je zahtevan za podporo %1 datoteÄ?nega sistema: %2."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1497
+#: ../src/GParted_Core.cc:1481
 msgid "create empty partition"
 msgstr "ustvari prazen razdelek"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1565
-#: ../src/GParted_Core.cc:2775
+#: ../src/GParted_Core.cc:1549
+#: ../src/GParted_Core.cc:2764
 msgid "path: %1"
 msgstr "pot: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1566
-#: ../src/GParted_Core.cc:2776
+#: ../src/GParted_Core.cc:1550
+#: ../src/GParted_Core.cc:2765
 msgid "start: %1"
 msgstr "zaÄ?etek: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1567
-#: ../src/GParted_Core.cc:2777
+#: ../src/GParted_Core.cc:1551
+#: ../src/GParted_Core.cc:2766
 msgid "end: %1"
 msgstr "konec: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1568
-#: ../src/GParted_Core.cc:2778
+#: ../src/GParted_Core.cc:1552
+#: ../src/GParted_Core.cc:2767
 msgid "size: %1 (%2)"
 msgstr "velikost: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1598
+#: ../src/GParted_Core.cc:1582
 #: ../src/linux_swap.cc:83
-#: ../src/xfs.cc:237
+#: ../src/xfs.cc:245
 msgid "create new %1 file system"
 msgstr "ustvari nov datoteÄ?ni sistem %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1631
+#: ../src/GParted_Core.cc:1615
 msgid "delete partition"
 msgstr "izbriši razdelek"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1671
+#: ../src/GParted_Core.cc:1655
 msgid "Clear partition label on %1"
 msgstr "PoÄ?isti oznako razdelka na %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1676
+#: ../src/GParted_Core.cc:1660
 msgid "Set partition label to \"%1\" on %2"
 msgstr "DoloÄ?i oznako razdelka \"%1\" na %2"
 
@@ -652,289 +650,289 @@ msgstr "DoloÄ?i oznako razdelka \"%1\" na %2"
 #. * must be the same. If the sector sizes of the old partition and the
 #. * new partition are the same, then the length in sectors must be the same.
 #.
-#: ../src/GParted_Core.cc:1762
+#: ../src/GParted_Core.cc:1746
 msgid "moving requires old and new length to be the same"
 msgstr "premikanje zahteva, da sta stara in nova dolžina enaki"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1792
+#: ../src/GParted_Core.cc:1776
 msgid "rollback last change to the partition table"
 msgstr "povrni zadnjo spremembo na preglednici razdelkov"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1822
+#: ../src/GParted_Core.cc:1806
 msgid "move file system to the left"
 msgstr "premakni datoteÄ?ni sistem levo"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1824
+#: ../src/GParted_Core.cc:1808
 msgid "move file system to the right"
 msgstr "premakni datoteÄ?ni sistem desno"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1827
+#: ../src/GParted_Core.cc:1811
 msgid "move file system"
 msgstr "premakni datoteÄ?ni sistem"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1829
+#: ../src/GParted_Core.cc:1813
 msgid "new and old file system have the same position. Hence skipping this operation"
 msgstr "nov in stari datoteÄ?ni sistem imata enak položaj, zato se opravilo ne bo izvedlo"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1848
+#: ../src/GParted_Core.cc:1832
 msgid "perform real move"
 msgstr "izvedi resniÄ?en premik"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1890
+#: ../src/GParted_Core.cc:1879
 msgid "using libparted"
 msgstr "z uporabo libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1930
+#: ../src/GParted_Core.cc:1919
 msgid "resizing requires old and new start to be the same"
 msgstr "spreminjanje velikosti zahteva, da sta stari in nov zaÄ?etek enaka"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1995
+#: ../src/GParted_Core.cc:1984
 msgid "resize/move partition"
 msgstr "spremeni velikost/premakni razdelek"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1998
+#: ../src/GParted_Core.cc:1987
 msgid "move partition to the right"
 msgstr "premakni razdelek desno"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2001
+#: ../src/GParted_Core.cc:1990
 msgid "move partition to the left"
 msgstr "premakni razdelek levo"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2004
+#: ../src/GParted_Core.cc:1993
 msgid "grow partition from %1 to %2"
 msgstr "poveÄ?aj razdelek iz %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2007
+#: ../src/GParted_Core.cc:1996
 msgid "shrink partition from %1 to %2"
 msgstr "skrÄ?i razdelek iz %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2010
+#: ../src/GParted_Core.cc:1999
 msgid "move partition to the right and grow it from %1 to %2"
 msgstr "premakni razdelek desno in poveÄ?aj velikost iz %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2013
+#: ../src/GParted_Core.cc:2002
 msgid "move partition to the right and shrink it from %1 to %2"
 msgstr "premakni razdelek desno in skrÄ?i velikost iz %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2016
+#: ../src/GParted_Core.cc:2005
 msgid "move partition to the left and grow it from %1 to %2"
 msgstr "premakni razdelek levo in poveÄ?aj velikost iz %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2019
+#: ../src/GParted_Core.cc:2008
 msgid "move partition to the left and shrink it from %1 to %2"
 msgstr "premakni razdelek levo in skrÄ?i velikost iz %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2034
+#: ../src/GParted_Core.cc:2023
 msgid "new and old partition have the same size and position. Hence skipping this operation"
 msgstr "nov in stari razdelek imata isto velikost in položaj, zato se opravilo ne bo izvedlo"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2044
+#: ../src/GParted_Core.cc:2033
 msgid "old start: %1"
 msgstr "stari zaÄ?etek: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2045
+#: ../src/GParted_Core.cc:2034
 msgid "old end: %1"
 msgstr "stari konec: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2046
+#: ../src/GParted_Core.cc:2035
 msgid "old size: %1 (%2)"
 msgstr "stara velikost: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2108
-#: ../src/GParted_Core.cc:2856
+#: ../src/GParted_Core.cc:2097
+#: ../src/GParted_Core.cc:2845
 msgid "new start: %1"
 msgstr "nov zaÄ?etek: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2109
-#: ../src/GParted_Core.cc:2857
+#: ../src/GParted_Core.cc:2098
+#: ../src/GParted_Core.cc:2846
 msgid "new end: %1"
 msgstr "nov konec: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2110
-#: ../src/GParted_Core.cc:2858
+#: ../src/GParted_Core.cc:2099
+#: ../src/GParted_Core.cc:2847
 msgid "new size: %1 (%2)"
 msgstr "nova velikost: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2146
+#: ../src/GParted_Core.cc:2135
 msgid "shrink file system"
 msgstr "skrÄ?i datoteÄ?ni sistem"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2150
+#: ../src/GParted_Core.cc:2139
 msgid "grow file system"
 msgstr "poveÄ?aj datoteÄ?ni sistem"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2153
+#: ../src/GParted_Core.cc:2142
 msgid "resize file system"
 msgstr "spremeni velikost datoteÄ?nega sistema"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2156
+#: ../src/GParted_Core.cc:2145
 msgid "new and old file system have the same size. Hence skipping this operation"
 msgstr "nov in stari datoteÄ?ni sistem imata enako velikost, zato se opravilo ne bo izvedlo"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2191
+#: ../src/GParted_Core.cc:2180
 msgid "grow file system to fill the partition"
 msgstr "poveÄ?aj datoteÄ?ni sistem, da zapolni razdelek"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2196
+#: ../src/GParted_Core.cc:2185
 msgid "growing is not available for this file system"
 msgstr "poveÄ?anje za ta datoteÄ?ni sistem ni na voljo"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2215
+#: ../src/GParted_Core.cc:2204
 msgid "the destination is smaller than the source partition"
 msgstr "ciljni razdelek je manjši kot izvorni"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2232
+#: ../src/GParted_Core.cc:2221
 msgid "copy file system of %1 to %2"
 msgstr "kopiraj datoteÄ?ni sistem %1 v %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2276
+#: ../src/GParted_Core.cc:2265
 msgid "perform read-only test"
 msgstr "izvedi preizkus samo-za-branje"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2330
+#: ../src/GParted_Core.cc:2319
 msgid "using internal algorithm"
 msgstr "uporabljanje internega algoritma"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like read 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2334
+#: ../src/GParted_Core.cc:2323
 msgid "read %1"
 msgstr "preberi %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like copy 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2336
+#: ../src/GParted_Core.cc:2325
 msgid "copy %1"
 msgstr "kopiraj %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2340
+#: ../src/GParted_Core.cc:2329
 msgid "finding optimal block size"
 msgstr "iskanje optimalne velikosti bloka"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2380
+#: ../src/GParted_Core.cc:2369
 msgid "%1 seconds"
 msgstr "%1 sekund"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like optimal block size is 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2398
+#: ../src/GParted_Core.cc:2387
 msgid "optimal block size is %1"
 msgstr "optimalne velikost bloka je %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB (1048576 B) read
-#: ../src/GParted_Core.cc:2416
+#: ../src/GParted_Core.cc:2405
 msgid "%1 (%2 B) read"
 msgstr "Prebrano %1 (%2 B)"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB (1048576 B) copied
-#: ../src/GParted_Core.cc:2418
+#: ../src/GParted_Core.cc:2407
 msgid "%1 (%2 B) copied"
 msgstr "Kopirano %1 (%2 B)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2431
+#: ../src/GParted_Core.cc:2420
 msgid "roll back last transaction"
 msgstr "povrni zadnji prenos"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  check file system on /dev/sda5 for errors and (if possible) fix them
-#: ../src/GParted_Core.cc:2460
+#: ../src/GParted_Core.cc:2449
 msgid "check file system on %1 for errors and (if possible) fix them"
 msgstr "preveri datoteÄ?ni sistem %1 za napake in jih (Ä?e je le mogoÄ?e) popravi"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2468
+#: ../src/GParted_Core.cc:2457
 msgid "checking is not available for this file system"
 msgstr "preverjanje za ta datoteÄ?ni sistem ni na voljo"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2494
+#: ../src/GParted_Core.cc:2483
 msgid "set partition type on %1"
 msgstr "nastavi vrsto razdelka na %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2524
+#: ../src/GParted_Core.cc:2513
 msgid "new partition type: %1"
 msgstr "nova vrsta razdelka: %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB read (00:01:59 remaining)
-#: ../src/GParted_Core.cc:2553
+#: ../src/GParted_Core.cc:2542
 msgid "%1 of %2 read (%3 remaining)"
 msgstr "%1 od %2 prebranih (preostalo %3)"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB copied (00:01:59 remaining)
-#: ../src/GParted_Core.cc:2555
+#: ../src/GParted_Core.cc:2544
 msgid "%1 of %2 copied (%3 remaining)"
 msgstr "%1 od %2 kopiranih (preostalo %3)"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB read
-#: ../src/GParted_Core.cc:2563
-#: ../src/GParted_Core.cc:2680
+#: ../src/GParted_Core.cc:2552
+#: ../src/GParted_Core.cc:2669
 msgid "%1 of %2 read"
 msgstr "%1 od %2 prebranih"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB copied
-#: ../src/GParted_Core.cc:2565
-#: ../src/GParted_Core.cc:2682
+#: ../src/GParted_Core.cc:2554
+#: ../src/GParted_Core.cc:2671
 msgid "%1 of %2 copied"
 msgstr "%1 od %2 kopiranih"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like read 16.00 MiB using a block size of 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2586
+#: ../src/GParted_Core.cc:2575
 msgid "read %1 using a block size of %2"
 msgstr "preberi %1 z uporabo velikosti bloka %2"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like copy 16.00 MiB using a block size of 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2591
+#: ../src/GParted_Core.cc:2580
 msgid "copy %1 using a block size of %2"
 msgstr "kopiraj %1 z uporabo velikosti bloka %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2741
+#: ../src/GParted_Core.cc:2730
 msgid "Error while writing block at sector %1"
 msgstr "Napaka med pisanjem bloka v sektorju %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2744
+#: ../src/GParted_Core.cc:2733
 msgid "Error while reading block at sector %1"
 msgstr "Napaka med branjem bloka v sektorju %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2754
+#: ../src/GParted_Core.cc:2743
 msgid "calibrate %1"
 msgstr "umeri %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2801
+#: ../src/GParted_Core.cc:2790
 msgid "calculate new size and position of %1"
 msgstr "izraÄ?unaj novo velikost in položaj %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2805
+#: ../src/GParted_Core.cc:2794
 msgid "requested start: %1"
 msgstr "zahtevan zaÄ?etek: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2806
+#: ../src/GParted_Core.cc:2795
 msgid "requested end: %1"
 msgstr "zahtevan konec: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2807
+#: ../src/GParted_Core.cc:2796
 msgid "requested size: %1 (%2)"
 msgstr "zahtevana velikost: %1 (%2)"
 
 #. TO TRANSLATORS: update boot sector of ntfs file system on /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:2951
+#: ../src/GParted_Core.cc:2938
 msgid "update boot sector of %1 file system on %2"
 msgstr "posodabljanje zagonskega sektorja datoteÄ?nega sistema %1 na %2"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to write to boot sector in /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:2987
+#: ../src/GParted_Core.cc:2974
 msgid "Error trying to write to boot sector in %1"
 msgstr "Napaka pisanja v zagonski sektor na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to seek to position 0x1C in /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:2993
+#: ../src/GParted_Core.cc:2980
 msgid "Error trying to seek to position 0x1c in %1"
 msgstr "Napaka med iskanjem na položaju 0x1c v %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to open /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:3000
+#: ../src/GParted_Core.cc:2987
 msgid "Error trying to open %1"
 msgstr "Napaka med odpiranjem %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Failed to set the number of hidden sectors to 05ab4f00 in the ntfs boot record.
-#: ../src/GParted_Core.cc:3010
+#: ../src/GParted_Core.cc:2997
 msgid "Failed to set the number of hidden sectors to %1 in the NTFS boot record."
 msgstr "Napaka med doloÄ?anjem Å¡tevila skritih sektorjev na %1 v NTFS zagonskem zapisu."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3012
+#: ../src/GParted_Core.cc:2999
 msgid "You might try the following command to correct the problem:"
 msgstr "Poskusite lahko ukaz za popravilo težav:"
 
@@ -1067,7 +1065,7 @@ msgstr "Zastavice"
 #. * not contain a recognized file system, and is in
 #. * other words unallocated.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:126
+#: ../src/Utils.cc:125
 msgid "unallocated"
 msgstr "nedodeljeno"
 
@@ -1076,7 +1074,7 @@ msgstr "nedodeljeno"
 #. * not contain a file system known to GParted, and
 #. * is in other words unknown.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:133
+#: ../src/Utils.cc:132
 msgid "unknown"
 msgstr "neznano"
 
@@ -1084,35 +1082,35 @@ msgstr "neznano"
 #. * means that the space within this partition will not
 #. * be formatted with a known file system by GParted.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:139
+#: ../src/Utils.cc:138
 msgid "unformatted"
 msgstr "neformatirano"
 
-#: ../src/Utils.cc:156
+#: ../src/Utils.cc:155
 msgid "used"
 msgstr "porabljeno"
 
-#: ../src/Utils.cc:157
+#: ../src/Utils.cc:156
 msgid "unused"
 msgstr "neporabljeno"
 
-#: ../src/Utils.cc:199
+#: ../src/Utils.cc:196
 msgid "%1 B"
 msgstr "%1 B"
 
-#: ../src/Utils.cc:204
+#: ../src/Utils.cc:201
 msgid "%1 KiB"
 msgstr "%1 KiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:209
+#: ../src/Utils.cc:206
 msgid "%1 MiB"
 msgstr "%1 MiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:214
+#: ../src/Utils.cc:211
 msgid "%1 GiB"
 msgstr "%1 GiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:219
+#: ../src/Utils.cc:216
 msgid "%1 TiB"
 msgstr "%1 TiB"
 
@@ -1124,21 +1122,21 @@ msgstr "%1 TiB"
 #. * then deleted by gparted. Under normal circumstances a user should never
 #. * see this file.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:364
+#: ../src/Utils.cc:361
 msgid "# Temporary file created by gparted. It may be deleted.\n"
 msgstr "# ZaÄ?asna datoteka programa GParted. Datoteka ni pomembna za delovanje sistema.\n"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like
 #. * Label operation failed: Unable to write to temporary file /tmp/Y56ZZ3M13LM.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:376
+#: ../src/Utils.cc:373
 msgid "Label operation failed: Unable to write to temporary file %1.\n"
 msgstr "Napaka med oznaÄ?evanjem: ni mogoÄ?e pisati v zaÄ?asno datoteko %1.\n"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like
 #. * Label operation failed: Unable to create temporary file /tmp/Y56ZZ3M13LM.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:388
+#: ../src/Utils.cc:385
 msgid "Label operation failed: Unable to create temporary file %1.\n"
 msgstr "Napaka med oznaÄ?evanjem: ni mogoÄ?e ustvariti zaÄ?asne datoteke %1.\n"
 
@@ -1260,45 +1258,45 @@ msgstr "P_reveri"
 msgid "_Label"
 msgstr "_Oznaka"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:440
+#: ../src/Win_GParted.cc:437
 msgid "Device Information"
 msgstr "Podatki o napravi"
 
 #. model
-#: ../src/Win_GParted.cc:448
+#: ../src/Win_GParted.cc:445
 msgid "Model:"
 msgstr "Model:"
 
 #. disktype
-#: ../src/Win_GParted.cc:485
+#: ../src/Win_GParted.cc:482
 msgid "Partition table:"
 msgstr "Preglednica razdelkov:"
 
 #. heads
-#: ../src/Win_GParted.cc:493
+#: ../src/Win_GParted.cc:490
 msgid "Heads:"
 msgstr "Glave:"
 
 #. sectors/track
-#: ../src/Win_GParted.cc:501
+#: ../src/Win_GParted.cc:498
 msgid "Sectors/track:"
 msgstr "Sektorji/sled:"
 
 #. cylinders
-#: ../src/Win_GParted.cc:509
+#: ../src/Win_GParted.cc:506
 msgid "Cylinders:"
 msgstr "Cilindri:"
 
 #. sector size
-#: ../src/Win_GParted.cc:525
+#: ../src/Win_GParted.cc:522
 msgid "Sector size:"
 msgstr "Velikost sektorja:"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:699
+#: ../src/Win_GParted.cc:696
 msgid "Could not add this operation to the list."
 msgstr "Ni mogoÄ?e dodati tega opravila na seznam."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:724
+#: ../src/Win_GParted.cc:721
 msgid "%1 operation pending"
 msgid_plural "%1 operations pending"
 msgstr[0] "%1 pridržanih opravil"
@@ -1306,12 +1304,12 @@ msgstr[1] "%1 pridržano opravilo"
 msgstr[2] "%1 pridržani opravili"
 msgstr[3] "%1 pridržana opravila"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:778
+#: ../src/Win_GParted.cc:775
 msgid "Quit GParted?"
 msgstr "Ali želite konÄ?ati GParted?"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:784
-#: ../src/Win_GParted.cc:2024
+#: ../src/Win_GParted.cc:781
+#: ../src/Win_GParted.cc:2021
 msgid "%1 operation is currently pending."
 msgid_plural "%1 operations are currently pending."
 msgstr[0] "%1 opravil je trenutno pridržanih."
@@ -1319,77 +1317,77 @@ msgstr[1] "%1 opravilo je trenutno pridržano."
 msgstr[2] "%1 opravili sta trenutno pridržani."
 msgstr[3] "%1 opravila so trenutno pridržana."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:810
+#: ../src/Win_GParted.cc:807
 msgid "_Unmount"
 msgstr "_Odklopi"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:835
+#: ../src/Win_GParted.cc:832
 msgid "_Swapoff"
 msgstr "_Ustavi izmenjavo"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:841
+#: ../src/Win_GParted.cc:838
 msgid "_Swapon"
 msgstr "_Zaženi izmenjavo"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1035
+#: ../src/Win_GParted.cc:1032
 msgid "%1 - GParted"
 msgstr "%1 - GParted"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1081
+#: ../src/Win_GParted.cc:1078
 msgid "Scanning all devices..."
 msgstr "ProuÄ?evanje vseh naprav ..."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1126
+#: ../src/Win_GParted.cc:1123
 msgid "No devices detected"
 msgstr "Ni zaznanih naprav"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  No partition table found on device /dev/sda
-#: ../src/Win_GParted.cc:1207
+#: ../src/Win_GParted.cc:1204
 msgid "No partition table found on device %1"
 msgstr "Na napravi %1 ni mogoÄ?e najti preglednice razdelkov"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1212
+#: ../src/Win_GParted.cc:1209
 msgid "A partition table is required before partitions can be added."
 msgstr "Pred dodajanjem razdelkov mora biti ustvarjena preglednica razdelkov."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1214
+#: ../src/Win_GParted.cc:1211
 msgid "To create a new partition table choose the menu item:"
 msgstr "Ustvarjanje preglednice razdelkov z izborom predmeta menija:"
 
 #. TO TRANSLATORS: this message represents the menu item Create Partition Table under the Device menu.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1217
+#: ../src/Win_GParted.cc:1214
 msgid "Device --> Create Partition Table."
 msgstr "Naprava --> Ustvari preglednico razdelkov."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1246
+#: ../src/Win_GParted.cc:1243
 msgid "Unable to open GParted Manual help file."
 msgstr "Ni mogoÄ?e odpreti priroÄ?nika pomoÄ?i programa GParted."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1262
+#: ../src/Win_GParted.cc:1259
 msgid "Documentation is not available."
 msgstr "Dokumentacija ni na voljo."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1267
+#: ../src/Win_GParted.cc:1264
 msgid "This build of gparted is configured without documentation."
 msgstr "RazliÄ?ica gparted je nameÅ¡Ä?ena brez dokumentacije."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1269
+#: ../src/Win_GParted.cc:1266
 msgid "Documentation is available at the project web site."
 msgstr "Dokumentacija je na voljo na spletnih straneh projekta."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1290
+#: ../src/Win_GParted.cc:1287
 msgid "GNOME Partition Editor"
 msgstr "Urejevalnik razdelkov za GNOME"
 
 #. TO TRANSLATORS: your name(s) here please, if there are more translators put newlines (\n) between the names.
 #. It's a good idea to provide the url of your translation team as well. Thanks!
-#: ../src/Win_GParted.cc:1306
+#: ../src/Win_GParted.cc:1303
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Matic Žgur <mr zgur gmail com>\n"
 "Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1348
+#: ../src/Win_GParted.cc:1345
 msgid "It is not possible to create more than %1 primary partition"
 msgid_plural "It is not possible to create more than %1 primary partitions"
 msgstr[0] "Ni mogoÄ?e ustvariti veÄ? kot %1 osnovnih razdelkov"
@@ -1397,84 +1395,84 @@ msgstr[1] "Ni mogoÄ?e ustvariti veÄ? kot %1 osnovnega razdelka"
 msgstr[2] "Ni mogoÄ?e ustvariti veÄ? kot %1 osnovnih razdelkov"
 msgstr[3] "Ni mogoÄ?e ustvariti veÄ? kot %1 osnovnih razdelkov"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1360
+#: ../src/Win_GParted.cc:1357
 msgid "If you want more partitions you should first create an extended partition. Such a partition can contain other partitions. Because an extended partition is also a primary partition it might be necessary to remove a primary partition first."
 msgstr "V primeru postavljanja veÄ? razdelkov, je treba najprej ustvariti razÅ¡irjeni razdelek. RazÅ¡irjeni razdelek vsebuje druge razdelke, ker pa je hkrati tudi osnovni razdelek, je mogoÄ?e, da bo treba najprej odstraniti trenutni osnovni razdelek."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1441
+#: ../src/Win_GParted.cc:1438
 msgid "Moving a partition might cause your operating system to fail to boot."
 msgstr "Premikanje razdelka lahko povzroÄ?i napako zaganjanja sistema."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  You queued an operation to move the start sector of partition /dev/sda3.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1449
+#: ../src/Win_GParted.cc:1446
 msgid "You have queued an operation to move the start sector of partition %1."
 msgstr "UvrÅ¡Ä?eno je tudi opravilo premikanja zagonskega sektorja razdelka %1."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1454
+#: ../src/Win_GParted.cc:1451
 msgid "You can learn how to repair the boot configuration in the GParted FAQ."
 msgstr "VeÄ? podrobnosti o reÅ¡evanju nastavitev zaganjanja je mogoÄ?e najti med pogostimi vpraÅ¡anji GParted FAQ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1525
+#: ../src/Win_GParted.cc:1522
 msgid "You have pasted into an existing partition."
 msgstr "Podatki so bili prilepljeni v obstojeÄ?i razdelek."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  The data in /dev/sda3 will be lost if you apply this operation.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1532
+#: ../src/Win_GParted.cc:1529
 msgid "The data in %1 will be lost if you apply this operation."
 msgstr "Z izvedbo tega opravila bodo podatki na %1 trajno izgubljeni."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1587
+#: ../src/Win_GParted.cc:1584
 msgid "Unable to delete %1!"
 msgstr "Ni mogoÄ?e izbrisati %1!"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1594
+#: ../src/Win_GParted.cc:1591
 msgid "Please unmount any logical partitions having a number higher than %1"
 msgstr "Odklopite logiÄ?ne razdelke s Å¡tevilko veÄ?jo od %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1605
+#: ../src/Win_GParted.cc:1602
 msgid "Are you sure you want to delete %1?"
 msgstr "Ali ste prepriÄ?ani, da želite izbrisati %1?"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1612
+#: ../src/Win_GParted.cc:1609
 msgid "After deletion this partition is no longer available for copying."
 msgstr "Po brisanju, ta razdelek ne bo veÄ? na voljo za kopiranje."
 
 #. TO TRANSLATORS: dialogtitle, looks like  Delete /dev/hda2 (ntfs, 2345 MiB)
-#: ../src/Win_GParted.cc:1615
+#: ../src/Win_GParted.cc:1612
 msgid "Delete %1 (%2, %3)"
 msgstr "Izbriši %1 (%2, %3)"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like
 #. * Cannot format this file system to fat16.
 #.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1685
+#: ../src/Win_GParted.cc:1682
 msgid "Cannot format this file system to %1."
 msgstr "DatoteÄ?nega sistema ni mogoÄ?e formatirati v %1."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like
 #. * A fat16 file system requires a partition of at least 16.00 MiB.
 #.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1697
+#: ../src/Win_GParted.cc:1694
 msgid "A %1 file system requires a partition of at least %2."
 msgstr "DatoteÄ?ni sistem %1 zahteva razdelek velikosti vsaj %2."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like
 #. * A partition with a hfs file system has a maximum size of 2.00 GiB.
 #.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1705
+#: ../src/Win_GParted.cc:1702
 msgid "A partition with a %1 file system has a maximum size of %2."
 msgstr "Razdelek z datoteÄ?nim sistemom %1 ima najveÄ?jo velikost %2."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1791
+#: ../src/Win_GParted.cc:1788
 msgid "The partition could not be unmounted from the following mount points:"
 msgstr "Razdelka ni mogoÄ?e odklopiti iz naslednjih priklopnih toÄ?k:"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1793
+#: ../src/Win_GParted.cc:1790
 msgid "Most likely other partitions are also mounted on these mount points. You are advised to unmount them manually."
 msgstr "Najverjetneje je, da so v te priklopne toÄ?ke priklopljeni tudi drugi razdelki. Treba jih bo roÄ?no odklopiti."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1842
-#: ../src/Win_GParted.cc:1926
+#: ../src/Win_GParted.cc:1839
+#: ../src/Win_GParted.cc:1923
 msgid "%1 operation is currently pending for partition %2."
 msgid_plural "%1 operations are currently pending for partition %2."
 msgstr[0] "%1 opravil je trenutno pripravljenih za razdelek %2."
@@ -1482,56 +1480,56 @@ msgstr[1] "%1 opravilo je trenutno pripravljeno za razdelek %2."
 msgstr[2] "%1 opravili sta trenutno pripravljeni za razdelek %2."
 msgstr[3] "%1 opravila so trenutno pripravljena za razdelek %2."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1856
+#: ../src/Win_GParted.cc:1853
 msgid "The swapon action cannot be performed if an operation is pending for the partition."
 msgstr "Ukaza swapon za zagon izmenjave ni mogoÄ?e izvesti, v kolikor obstajajo pripravljena opravila razdelka."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1858
+#: ../src/Win_GParted.cc:1855
 msgid "Use the Edit menu to undo, clear, or apply operations before using swapon with this partition."
 msgstr "V meniju urejanja je mogoÄ?e razveljaviti, poÄ?istiti ali uveljaviti dejanja, pred izvedbo ukaza swapon za zaganjanje izmenjave razdelka."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1876
+#: ../src/Win_GParted.cc:1873
 msgid "Deactivating swap on %1"
 msgstr "Ustavljanje izmenjevalnega razdelka %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1876
+#: ../src/Win_GParted.cc:1873
 msgid "Activating swap on %1"
 msgstr "Zaganjanje izmenjevalnega razdelka na %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1883
+#: ../src/Win_GParted.cc:1880
 msgid "Could not deactivate swap"
 msgstr "Ni mogoÄ?e ustaviti izmenjevalnega razdelka"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1883
+#: ../src/Win_GParted.cc:1880
 msgid "Could not activate swap"
 msgstr "Ni mogoÄ?e zagnati izmenjevalnega razdelka"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1899
+#: ../src/Win_GParted.cc:1896
 msgid "Unmounting %1"
 msgstr "Odklapljanje %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1904
+#: ../src/Win_GParted.cc:1901
 msgid "Could not unmount %1"
 msgstr "Ni mogoÄ?e odklopiti %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1940
+#: ../src/Win_GParted.cc:1937
 msgid "The mount action cannot be performed if an operation is pending for the partition."
 msgstr "Ukaza mount za priklapljanje ni mogoÄ?e izvesti, v kolikor obstajajo pripravljena opravila razdelka."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1942
+#: ../src/Win_GParted.cc:1939
 msgid "Use the Edit menu to undo, clear, or apply operations before using mount with this partition."
 msgstr "V meniju urejanja je mogoÄ?e razveljaviti, poÄ?istiti ali uveljaviti dejanja, pred izvedbo ukaza mount za priklapljanje razdelka."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1960
+#: ../src/Win_GParted.cc:1957
 msgid "mounting %1 on %2"
 msgstr "priklapljanje %1 v %2"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1967
+#: ../src/Win_GParted.cc:1964
 msgid "Could not mount %1 on %2"
 msgstr "Ni mogoÄ?e priklopiti %1 v %2"
 
 #. TO TRANSLATORS: Singular case looks like 1 partition is currently active on device /dev/sda.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1993
+#: ../src/Win_GParted.cc:1990
 msgid "%1 partition is currently active on device %2."
 msgid_plural "%1 partitions are currently active on device %2."
 msgstr[0] "Trenutno je dejavnih %1 razdelkov na napravi %2."
@@ -1539,58 +1537,58 @@ msgstr[1] "Trenutno je dejaven %1 razdelek na napravi %2."
 msgstr[2] "Trenutno sta dejavna %1 razdelka na napravi %2."
 msgstr[3] "Trenutno so dejavni %1 razdelki na napravi %2."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2008
+#: ../src/Win_GParted.cc:2005
 msgid "A new partition table cannot be created when there are active partitions."
 msgstr "Nove preglednice razdelkov ni mogoÄ?e ustvariti, kadar obstajajo dejavni razdelki."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2010
+#: ../src/Win_GParted.cc:2007
 msgid "Active partitions are those that are in use, such as a mounted file system, or enabled swap space."
 msgstr "Dejavni razdelki so razdelki, ki so trenutno v uporabi, na primer priklopljeni datoteÄ?ni sistem ali omogoÄ?en izmenjevalni prostor."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2012
+#: ../src/Win_GParted.cc:2009
 msgid "Use Partition menu options, such as unmount or swapoff, to deactivate all partitions on this device before creating a new partition table."
 msgstr "V meniju razdelkov je mogoÄ?e odklopiti vse razdelke naprave, pred ustvarjanjem nove preglednice razdelkov."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2037
+#: ../src/Win_GParted.cc:2034
 msgid "A new partition table cannot be created when there are pending operations."
 msgstr "Nove preglednice razdelkov ni mogoÄ?e ustvariti, kadar obstajajo zadržana opravila."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2039
+#: ../src/Win_GParted.cc:2036
 msgid "Use the Edit menu to either clear or apply all operations before creating a new partition table."
 msgstr "Meni urejanja omogoÄ?a urejanje opravil pred ustvarjanjem nove preglednice razdelkov."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2054
+#: ../src/Win_GParted.cc:2051
 msgid "Error while creating partition table."
 msgstr "Napaka med ustvarjanjem novega preglednice razdelkov."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2215
+#: ../src/Win_GParted.cc:2212
 msgid "Are you sure you want to apply the pending operations?"
 msgstr "Ali ste prepriÄ?ani, da želite uveljaviti pridržana opravila?"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2221
+#: ../src/Win_GParted.cc:2218
 msgid "Editing partitions has the potential to cause LOSS of DATA."
 msgstr "Urejanje razdelkov lahko vodi k izgubi podatkov."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2223
+#: ../src/Win_GParted.cc:2220
 msgid "You are advised to backup your data before proceeding."
 msgstr "PriporoÄ?eno je, da pred nadaljevanjem naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2225
+#: ../src/Win_GParted.cc:2222
 msgid "Apply operations to device"
 msgstr "Uveljavi opravila na napravi"
 
 #. create mount point...
 #: ../src/jfs.cc:141
 #: ../src/xfs.cc:153
-#: ../src/xfs.cc:245
-#: ../src/xfs.cc:252
+#: ../src/xfs.cc:253
+#: ../src/xfs.cc:260
 msgid "create temporary mount point (%1)"
 msgstr "ustvari zaÄ?asno priklopno toÄ?ko (%1)"
 
 #: ../src/jfs.cc:148
 #: ../src/xfs.cc:160
-#: ../src/xfs.cc:259
-#: ../src/xfs.cc:268
+#: ../src/xfs.cc:267
+#: ../src/xfs.cc:276
 msgid "mount %1 on %2"
 msgstr "priklopi %1 na %2"
 
@@ -1600,18 +1598,28 @@ msgstr "ponovno priklopi %1 v %2 z zastavico 'poveÄ?aj velikost'"
 
 #: ../src/jfs.cc:175
 #: ../src/xfs.cc:182
-#: ../src/xfs.cc:292
-#: ../src/xfs.cc:313
+#: ../src/xfs.cc:300
+#: ../src/xfs.cc:321
 msgid "unmount %1"
 msgstr "odklopi %1"
 
 #: ../src/jfs.cc:195
 #: ../src/xfs.cc:202
-#: ../src/xfs.cc:333
-#: ../src/xfs.cc:356
+#: ../src/xfs.cc:341
+#: ../src/xfs.cc:364
 msgid "remove temporary mount point (%1)"
 msgstr "odstrani zaÄ?asno priklopno toÄ?ko (%1)"
 
+#. TO TRANSLATORS: looks like  Partition move action skipped because linux-swap file system does not contain data
+#: ../src/linux_swap.cc:105
+msgid "Partition move action skipped because %1 file system does not contain data"
+msgstr "Premikanje razdelka je prekinjeno, saj datoteÄ?ni sistem %1 ne vsebuje podatkov"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like  Partition copy action skipped because linux-swap file system does not contain data
+#: ../src/linux_swap.cc:124
+msgid "Partition copy action skipped because %1 file system does not contain data"
+msgstr "Kopiranje razdelka je prekinjeno, saj datoteÄ?ni sistem %1 ne vsebuje podatkov"
+
 #: ../src/main.cc:38
 msgid "Root privileges are required for running GParted"
 msgstr "Za zagon programa GParted so zahtevana skrbniška dovoljenja"
@@ -1636,7 +1644,10 @@ msgid "grow mounted file system"
 msgstr "poveÄ?aj priklopljen datoteÄ?ni sistem"
 
 #. copy file system..
-#: ../src/xfs.cc:276
+#: ../src/xfs.cc:284
 msgid "copy file system"
 msgstr "kopiraj datoteÄ?ni sistem"
 
+#~ msgid "BTRFS is not yet supported."
+#~ msgstr "BTRFS Å¡e ni podprt."
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]