[gedit] Fix xml error (reported by Ask Hjorth Larsen on gnome-i18n mailing list)commit f6d87fa626f9ada3c18e4d4bdb50131b2d637eae
Author: Andre Klapper <a9016009 gmx de>
Date:   Wed Oct 20 02:20:03 2010 +0200

    Fix xml error (reported by Ask Hjorth Larsen on gnome-i18n mailing list)

 help/cs/cs.po |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index 70c791e..0f08f44 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -4221,7 +4221,7 @@ msgstr ""
 "Pokud v dokumentu žádná pravopisná chyba není, tak se zobrazí dialog "
 "<guilabel>Informace</guilabel> se zprávou, že dokument neobsahuje žádná "
 "slova s pÅ?eklepy. Kliknutím na <guibutton>OK</guibutton> dialog "
-"guilabel>Informace</guilabel> zavÅ?ete."
+"<guilabel>Informace</guilabel> zavÅ?ete."
 
 #: C/gedit.xml:1925(para)
 msgid ""[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]