[cheese] Fix xml error (reported by Ask Hjorth Larsen on gnome-i18n mailing list)commit edcb4e77260cb843392b451f315fadd759aaeb21
Author: Andre Klapper <a9016009 gmx de>
Date:   Wed Oct 20 02:18:07 2010 +0200

    Fix xml error (reported by Ask Hjorth Larsen on gnome-i18n mailing list)

 help/cs/cs.po |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index b341063..fdb49ed 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -602,7 +602,7 @@ msgstr ""
 "nahrávání</guibutton> nebo stisknÄ?te <keycap>Mezerník</keycap>. Také můžete "
 "použít tlaÄ?ítko na webkameÅ?e, pokud nÄ?jaké má. Záznam videa zastavíte "
 "opÄ?tovným klepnutím na stejné tlaÄ?ítko, nyní nadepsané <guibutton>Zastavit "
-"nahrávání</guibutton, a video bude uloženo."
+"nahrávání</guibutton>, a video bude uloženo."
 
 #: C/cheese.xml:397(para)
 msgid ""[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]