[gnome-terminal] Fix xml error (reported by Ask Hjorth Larsen on gnome-i18n mailing list)commit 232b643773e2718287c72bc7621d9e99a51e4eab
Author: Andre Klapper <a9016009 gmx de>
Date:   Wed Oct 20 02:21:20 2010 +0200

    Fix xml error (reported by Ask Hjorth Larsen on gnome-i18n mailing list)

 help/cs/cs.po |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index b53b048..f292bf4 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -1307,7 +1307,7 @@ msgid ""
 "select the appropriate encoding."
 msgstr ""
 "Pokud chcete zmÄ?nit kódování znaků, zvolte z nabídky "
-"menuchoice><guimenu>Terminál</guimenu><guisubmenu>Nastavit kódování znaků</"
+"<menuchoice><guimenu>Terminál</guimenu><guisubmenu>Nastavit kódování znaků</"
 "guisubmenu></menuchoice> a dále z nabídky vyberte požadované kódování."
 
 #: C/gnome-terminal.xml:734(title)[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]