[gnome-terminal] Updated sv translation (Daniel Nylander)commit 2845b8dfa0eb1e2c657cd0adb11c8405972b25cb
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:  Sat Jun 13 13:13:58 2009 +0200

  Updated sv translation (Daniel Nylander)

 po/sv.po | 1215 +++++++++++++++++++-------------------------------------------
 1 files changed, 371 insertions(+), 844 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index e8e9ead..d0f3a4e 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-terminal\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-08 22:00+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-08 21:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-13 13:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-13 13:13+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,9 +17,12 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../gnome-terminal.desktop.in.in.h:1 ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:119
-#: ../src/terminal-accels.c:222 ../src/terminal.c:292
-#: ../src/terminal-profile.c:144 ../src/terminal-window.c:1738
+#: ../gnome-terminal.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:119
+#: ../src/terminal-accels.c:222
+#: ../src/terminal.c:294
+#: ../src/terminal-profile.c:144
+#: ../src/terminal-window.c:1760
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
@@ -27,32 +30,33 @@ msgstr "Terminal"
 msgid "Use the command line"
 msgstr "Använd kommandoraden"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:224
+#: ../src/eggsmclient.c:225
 msgid "Disable connection to session manager"
 msgstr "Inaktivera anslutning till sessionshanteraren"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:227
+#: ../src/eggsmclient.c:228
 msgid "Specify file containing saved configuration"
 msgstr "Ange filen som innehåller sparad konfiguration"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:227 ../src/terminal-options.c:905
-#: ../src/terminal-options.c:914
+#: ../src/eggsmclient.c:228
+#: ../src/terminal-options.c:952
+#: ../src/terminal-options.c:961
 msgid "FILE"
 msgstr "FIL"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:230
+#: ../src/eggsmclient.c:231
 msgid "Specify session management ID"
 msgstr "Ange id för sessionshanterare"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:230
+#: ../src/eggsmclient.c:231
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:244
+#: ../src/eggsmclient.c:252
 msgid "Session management options:"
 msgstr "Flaggor för sessionshantering:"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:245
+#: ../src/eggsmclient.c:253
 msgid "Show session management options"
 msgstr "Visa flaggor för sessionshantering"
 
@@ -69,62 +73,24 @@ msgid "E_ncodings shown in menu:"
 msgstr "_Kodningar som visas i menyn:"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:1
-msgid ""
-"A subset of possible encodings are presented in the Encoding submenu. This "
-"is a list of encodings to appear there. The special encoding name \"current"
-"\" means to display the encoding of the current locale."
-msgstr ""
-"En lista med möjliga kodningar visas i kodningsmenyn. Detta är en lista med "
-"kodningar som visas där. Det speciella kodningsnamnet \"current\" betyder "
-"att kodningen för den aktuella lokalen ska visas."
+msgid "A subset of possible encodings are presented in the Encoding submenu. This is a list of encodings to appear there. The special encoding name \"current\" means to display the encoding of the current locale."
+msgstr "En lista med möjliga kodningar visas i kodningsmenyn. Detta är en lista med kodningar som visas där. Det speciella kodningsnamnet \"current\" betyder att kodningen för den aktuella lokalen ska visas."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"A value between 0.0 and 1.0 indicating how much to darken the background "
-"image. 0.0 means no darkness, 1.0 means fully dark. In the current "
-"implementation, there are only two levels of darkness possible, so the "
-"setting behaves as a boolean, where 0.0 disables the darkening effect."
-msgstr ""
-"Ett värde mellan 0,0 och 1,0 som indikerar hur mycket bakgrundsbilden ska "
-"förmörkas. 0,0 betyder ingen mörkhet, 1,0 betyder helt mörk. I den nuvarande "
-"implementationen finns det bara två möjliga nivåer för mörkhet, så "
-"inställningen beter sig som ett booleskt värde, där 0,0 inaktiverar "
-"förmörkningseffekten."
+msgid "A value between 0.0 and 1.0 indicating how much to darken the background image. 0.0 means no darkness, 1.0 means fully dark. In the current implementation, there are only two levels of darkness possible, so the setting behaves as a boolean, where 0.0 disables the darkening effect."
+msgstr "Ett värde mellan 0,0 och 1,0 som indikerar hur mycket bakgrundsbilden ska förmörkas. 0,0 betyder ingen mörkhet, 1,0 betyder helt mörk. I den nuvarande implementationen finns det bara två möjliga nivåer för mörkhet, så inställningen beter sig som ett booleskt värde, där 0,0 inaktiverar förmörkningseffekten."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:3
-msgid ""
-"Accelerator key to detach current tab. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att frigöra aktuell flik. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Accelerator key to detach current tab. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att frigöra aktuell flik. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"Accelerator key to move the current tab to the left. Expressed as a string "
-"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-"the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att flytta aktuell flik till vänster. Uttryckt som en "
-"sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in "
-"detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att "
-"finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Accelerator key to move the current tab to the left. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att flytta aktuell flik till vänster. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:5
-msgid ""
-"Accelerator key to move the current tab to the right. Expressed as a string "
-"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-"the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att flytta aktuell flik till höger. Uttryckt som en sträng "
-"i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta "
-"alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas "
-"någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Accelerator key to move the current tab to the right. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att flytta aktuell flik till höger. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:6
 msgid "Accelerator to detach current tab."
@@ -140,8 +106,7 @@ msgstr "Snabbtangent för att flytta aktuell flik till höger."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:9
 msgid "An Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
-msgstr ""
-"Ett Pango-typsnittsnamn. Exempel är \"Sans 12\" eller \"Monospace Bold 14\"."
+msgstr "Ett Pango-typsnittsnamn. Exempel är \"Sans 12\" eller \"Monospace Bold 14\"."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:10
 msgid "Background image"
@@ -168,24 +133,16 @@ msgid "Default color of terminal background"
 msgstr "Standardfärg för terminalbakgrund"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:16
-msgid ""
-"Default color of terminal background, as a color specification (can be HTML-"
-"style hex digits, or a color name such as \"red\")."
-msgstr ""
-"Standardfärg för terminalbakgrunden, som en färgspecifikation (kan vara "
-"hexadecimala siffror i HTML-stil, eller ett färgnamn som \"red\")."
+msgid "Default color of terminal background, as a color specification (can be HTML-style hex digits, or a color name such as \"red\")."
+msgstr "Standardfärg för terminalbakgrunden, som en färgspecifikation (kan vara hexadecimala siffror i HTML-stil, eller ett färgnamn som \"red\")."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:17
 msgid "Default color of text in the terminal"
 msgstr "Standardfärg för texten i terminalfönstret"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:18
-msgid ""
-"Default color of text in the terminal, as a color specification (can be HTML-"
-"style hex digits, or a color name such as \"red\")."
-msgstr ""
-"Standardfärg för texten i terminalfönstret, som en färgspecifikation (kan "
-"vara hexadecimala siffror i HTML-stil, eller ett färgnamn som \"red\")."
+msgid "Default color of text in the terminal, as a color specification (can be HTML-style hex digits, or a color name such as \"red\")."
+msgstr "Standardfärg för texten i terminalfönstret, som en färgspecifikation (kan vara hexadecimala siffror i HTML-stil, eller ett färgnamn som \"red\")."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:19
 msgid "Effect of the Backspace key"
@@ -230,439 +187,168 @@ msgid "Icon to use for tabs/windows containing this profile."
 msgstr "Ikon att använda för flikar/fönster som innehåller denna profil."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:31
-msgid ""
-"If the application in the terminal sets the title (most typically people "
-"have their shell set up to do this), the dynamically-set title can erase the "
-"configured title, go before it, go after it, or replace it. The possible "
-"values are \"replace\", \"before\", \"after\", and \"ignore\"."
-msgstr ""
-"Om programmet i terminalfönstret ställer in titeln (vanligtvis har folk sitt "
-"skal konfigurerat att göra detta) kan den dynamiskt inställda titeln radera "
-"den konfigurerade titeln, hamna före den, hamna efter den, eller ersätta "
-"den. De möjliga värdena är \"replace\" (ersätt), \"before\" (före), \"after"
-"\" (efter) och \"ignore\" (ignorera)."
+msgid "If the application in the terminal sets the title (most typically people have their shell set up to do this), the dynamically-set title can erase the configured title, go before it, go after it, or replace it. The possible values are \"replace\", \"before\", \"after\", and \"ignore\"."
+msgstr "Om programmet i terminalfönstret ställer in titeln (vanligtvis har folk sitt skal konfigurerat att göra detta) kan den dynamiskt inställda titeln radera den konfigurerade titeln, hamna före den, hamna efter den, eller ersätta den. De möjliga värdena är \"replace\" (ersätt), \"before\" (före), \"after\" (efter) och \"ignore\" (ignorera)."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:32
 msgid "If true, allow applications in the terminal to make text boldface."
 msgstr "Om sant, tillåt program i terminalfönstret att göra text fet."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:33
-msgid ""
-"If true, don't make a noise when applications send the escape sequence for "
-"the terminal bell."
-msgstr ""
-"Om sant, gör inte väsen då program skickar kontrollsekvensen för "
-"terminalljudet."
+msgid "If true, don't make a noise when applications send the escape sequence for the terminal bell."
+msgstr "Om sant, gör inte väsen då program skickar kontrollsekvensen för terminalljudet."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:34
 msgid "If true, pressing a key jumps the scrollbar to the bottom."
-msgstr ""
-"Om sant hoppar rullningslisten till nedersta läget då en tangent trycks ned."
+msgstr "Om sant hoppar rullningslisten till nedersta läget då en tangent trycks ned."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:35
-msgid ""
-"If true, scroll the background image with the foreground text; if false, "
-"keep the image in a fixed position and scroll the text above it."
-msgstr ""
-"Om sant, rulla bakgrundsbilden tillsammans med förgrundstexten; om falskt, "
-"behåll bilden i en låst position och rulla texten ovanför den."
+msgid "If true, scroll the background image with the foreground text; if false, keep the image in a fixed position and scroll the text above it."
+msgstr "Om sant, rulla bakgrundsbilden tillsammans med förgrundstexten; om falskt, behåll bilden i en låst position och rulla texten ovanför den."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:36
-msgid ""
-"If true, the command inside the terminal will be launched as a login shell. "
-"(argv[0] will have a hyphen in front of it.)"
-msgstr ""
-"Om sant kommer kommandot inuti terminalfönstret att startas som ett "
-"inloggningsskal (argv[0] kommer att ha ett bindestreck före)."
+msgid "If true, the command inside the terminal will be launched as a login shell. (argv[0] will have a hyphen in front of it.)"
+msgstr "Om sant kommer kommandot inuti terminalfönstret att startas som ett inloggningsskal (argv[0] kommer att ha ett bindestreck före)."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:37
-msgid ""
-"If true, the system login records utmp and wtmp will be updated when the "
-"command inside the terminal is launched."
-msgstr ""
-"Om sant kommer systemets inloggningsposter, utmp och wtmp, att uppdateras "
-"när kommandot inuti terminalfönstret startas."
+msgid "If true, the system login records utmp and wtmp will be updated when the command inside the terminal is launched."
+msgstr "Om sant kommer systemets inloggningsposter, utmp och wtmp, att uppdateras när kommandot inuti terminalfönstret startas."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:38
-msgid ""
-"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
-"monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
-msgstr ""
-"Om sant kommer terminalfönstret att använda det globala skrivbordstypsnittet "
-"om det har fast breddsteg (och annars det typsnitt som är mest likt)."
+msgid "If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
+msgstr "Om sant kommer terminalfönstret att använda det globala skrivbordstypsnittet om det har fast breddsteg (och annars det typsnitt som är mest likt)."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:39
-msgid ""
-"If true, the theme color scheme used for text entry boxes will be used for "
-"the terminal, instead of colors provided by the user."
-msgstr ""
-"Om sant kommer temafärgschemat som används för textinmatningsfält att "
-"användas för terminalfönstret, istället för de färger som tillhandahålls av "
-"användaren."
+msgid "If true, the theme color scheme used for text entry boxes will be used for the terminal, instead of colors provided by the user."
+msgstr "Om sant kommer temafärgschemat som används för textinmatningsfält att användas för terminalfönstret, istället för de färger som tillhandahålls av användaren."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:40
-msgid ""
-"If true, the value of the custom_command setting will be used in place of "
-"running a shell."
-msgstr ""
-"Om sant kommer värdet för inställningen custom_command att användas istället "
-"för att ett skal körs."
+msgid "If true, the value of the custom_command setting will be used in place of running a shell."
+msgstr "Om sant kommer värdet för inställningen custom_command att användas istället för att ett skal körs."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:41
-msgid ""
-"If true, whenever there's new output the terminal will scroll to the bottom."
-msgstr ""
-"Om sant kommer terminalfönstret att rulla till nedersta läget så fort det "
-"finns ny utdata."
+msgid "If true, whenever there's new output the terminal will scroll to the bottom."
+msgstr "Om sant kommer terminalfönstret att rulla till nedersta läget så fort det finns ny utdata."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:42
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for bringing up the dialog for profile creation. "
-"Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If "
-"you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att ta fram dialogen för profilskapande. Uttryckt som en "
-"sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in "
-"detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att "
-"finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for bringing up the dialog for profile creation. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att ta fram dialogen för profilskapande. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:43
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for closing a tab. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att stänga en flik. Uttryckt som en sträng i samma format "
-"som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for closing a tab. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att stänga en flik. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:44
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for closing a window. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att stänga ett fönster. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for closing a window. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att stänga ett fönster. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:45
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for copying selected text to the clipboard. Expressed "
-"as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
-"shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att kopiera markerad text till urklipp. Uttryckt som en "
-"sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in "
-"detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att "
-"finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for copying selected text to the clipboard. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att kopiera markerad text till urklipp. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:46
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for launching help. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att starta hjälp. Uttryckt som en sträng i samma format som "
-"används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for launching help. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att starta hjälp. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:47
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for making font larger. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att göra typsnitt större. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for making font larger. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att göra typsnitt större. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:48
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for making font smaller. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att göra typsnitt mindre. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for making font smaller. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att göra typsnitt mindre. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:49
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for making font the normal size. Expressed as a string "
-"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-"the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att göra typsnitt till normal storlek. Uttryckt som en "
-"sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in "
-"detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att "
-"finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for making font the normal size. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att göra typsnitt till normal storlek. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:50
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for opening a new tab. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att öppna en ny flik. Uttryckt som en sträng i samma format "
-"som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for opening a new tab. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att öppna en ny flik. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:51
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for opening a new window. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att öppna ett nytt fönster. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for opening a new window. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att öppna ett nytt fönster. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:52
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for pasting the contents of the clipboard into the "
-"terminal. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource "
-"files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att klistra in markerad text från urklipp. Uttryckt som en "
-"sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in "
-"detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att "
-"finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for pasting the contents of the clipboard into the terminal. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att klistra in markerad text från urklipp. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:53
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 1. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla till flik 1. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for switch to tab 1. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla till flik 1. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:54
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 10. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla till flik 10. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for switch to tab 10. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla till flik 10. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:55
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 11. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla till flik 11. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for switch to tab 11. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla till flik 11. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:56
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 12. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla till flik 12. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for switch to tab 12. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla till flik 12. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:57
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 2. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla till flik 2. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for switch to tab 2. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla till flik 2. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:58
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 3. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla till flik 3. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for switch to tab 3. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla till flik 3. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:59
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 4. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla till flik 4. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for switch to tab 4. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla till flik 4. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:60
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 5. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla till flik 5. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for switch to tab 5. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla till flik 5. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:61
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 6. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla till flik 6. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for switch to tab 6. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla till flik 6. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:62
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 7. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla till flik 7. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for switch to tab 7. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla till flik 7. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:63
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 8. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla till flik 8. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for switch to tab 8. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla till flik 8. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:64
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 9. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla till flik 9. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for switch to tab 9. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla till flik 9. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:65
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for toggling full screen mode. Expressed as a string "
-"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-"the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla helskärmsläge. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key for toggling full screen mode. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla helskärmsläge. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:66
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key to reset and clear the terminal. Expressed as a string "
-"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-"the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att återställa och tömma terminalfönstret. Uttryckt som en "
-"sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in "
-"detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att "
-"finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key to reset and clear the terminal. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att återställa och tömma terminalfönstret. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:67
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key to reset the terminal. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att återställa terminalfönstret. Uttryckt som en sträng i "
-"samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta "
-"alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas "
-"någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key to reset the terminal. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att återställa terminalfönstret. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:68
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key to set the terminal title. Expressed as a string in "
-"the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att ställa in terminaltiteln. Uttryckt som en sträng i "
-"samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta "
-"alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas "
-"någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key to set the terminal title. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att ställa in terminaltiteln. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:69
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key to switch to the next tab. Expressed as a string in "
-"the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla till nästa flik. Uttryckt som en sträng i samma "
-"format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key to switch to the next tab. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla till nästa flik. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:70
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key to switch to the previous tab. Expressed as a string "
-"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-"the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla till föregående flik. Uttryckt som en sträng i "
-"samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta "
-"alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas "
-"någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key to switch to the previous tab. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla till föregående flik. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:71
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key to toggle the visibility of the menubar. Expressed as "
-"a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
-"shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Snabbtangent för att växla synligheten för menyraden. Uttryckt som en sträng "
-"i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta "
-"alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas "
-"någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "Keyboard shortcut key to toggle the visibility of the menubar. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
+msgstr "Snabbtangent för att växla synligheten för menyraden. Uttryckt som en sträng i samma format som används för GTK+-resursfiler. Om du ställer in detta alternativ till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:72
 msgid "Keyboard shortcut to close a tab"
@@ -793,40 +479,20 @@ msgid "List of profiles"
 msgstr "Lista med profiler"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:104
-msgid ""
-"List of profiles known to gnome-terminal. The list contains strings naming "
-"subdirectories relative to /apps/gnome-terminal/profiles."
-msgstr ""
-"Lista med profiler som är kända av gnome-terminal. Listan innehåller "
-"strängar med namn på underkataloger som är relativa till /apps/gnome-"
-"terminal/profiles."
+msgid "List of profiles known to gnome-terminal. The list contains strings naming subdirectories relative to /apps/gnome-terminal/profiles."
+msgstr "Lista med profiler som är kända av gnome-terminal. Listan innehåller strängar med namn på underkataloger som är relativa till /apps/gnome-terminal/profiles."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:105
-msgid ""
-"Normally you can access the menubar with F10. This can also be customized "
-"via gtkrc (gtk-menu-bar-accel = \"whatever\"). This option allows the "
-"standard menubar accelerator to be disabled."
-msgstr ""
-"Normalt kan du komma åt menyraden genom att trycka F10. Detta kan också "
-"anpassas via gtkrc (gtk-menu-bar-accel = \"whatever\"). Detta alternativ "
-"möjliggör att standardmenyradsgenvägen inaktiveras."
+msgid "Normally you can access the menubar with F10. This can also be customized via gtkrc (gtk-menu-bar-accel = \"whatever\"). This option allows the standard menubar accelerator to be disabled."
+msgstr "Normalt kan du komma åt menyraden genom att trycka F10. Detta kan också anpassas via gtkrc (gtk-menu-bar-accel = \"whatever\"). Detta alternativ möjliggör att standardmenyradsgenvägen inaktiveras."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:106
 msgid "Number of lines to keep in scrollback"
 msgstr "Antal rader som ska behållas i rullningshistoriken"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:107
-msgid ""
-"Number of scrollback lines to keep around. You can scroll back in the "
-"terminal by this number of lines; lines that don't fit in the scrollback are "
-"discarded. Be careful with this setting; it's the primary factor in "
-"determining how much memory the terminal will use."
-msgstr ""
-"Antal rader i rullningshistoriken som ska behållas. Du kan rulla bakåt i "
-"terminalfönstret detta antal rader; rader som inte får plats i "
-"rullningshistoriken kastas. Var försiktig med denna inställning; det är den "
-"främsta faktorn som avgör hur mycket minne terminalfönstret kommer att "
-"använda."
+msgid "Number of scrollback lines to keep around. You can scroll back in the terminal by this number of lines; lines that don't fit in the scrollback are discarded. Be careful with this setting; it's the primary factor in determining how much memory the terminal will use."
+msgstr "Antal rader i rullningshistoriken som ska behållas. Du kan rulla bakåt i terminalfönstret detta antal rader; rader som inte får plats i rullningshistoriken kastas. Var försiktig med denna inställning; det är den främsta faktorn som avgör hur mycket minne terminalfönstret kommer att använda."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:108
 msgid "Palette for terminal applications"
@@ -835,32 +501,20 @@ msgstr "Palett för terminalprogram"
 #. Translators: S/Key is the name of an application, so it should
 #. not be translated.
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:111
-msgid ""
-"Popup a dialog when an S/Key challenge response query is detected and "
-"clicked on. Typing a password into the dialog will send it to the terminal."
-msgstr ""
-"Visa ett dialogfönster då en svar på S/key-utmaning efterfrågas, detekteras "
-"och klickas på. Genom att ange ett lösenord i dialogfönstret kommer det att "
-"skickas till terminalfönstret."
+msgid "Popup a dialog when an S/Key challenge response query is detected and clicked on. Typing a password into the dialog will send it to the terminal."
+msgstr "Visa ett dialogfönster då en svar på S/key-utmaning efterfrågas, detekteras och klickas på. Genom att ange ett lösenord i dialogfönstret kommer det att skickas till terminalfönstret."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:112
 msgid "Position of the scrollbar"
 msgstr "Position för rullningslisten"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:113
-msgid ""
-"Possible values are \"close\" to close the terminal, and \"restart\" to "
-"restart the command."
-msgstr ""
-"Möjliga värden är \"close\" för att stänga terminalfönstret och \"restart\" "
-"för att starta om kommandot."
+msgid "Possible values are \"close\" to close the terminal, and \"restart\" to restart the command."
+msgstr "Möjliga värden är \"close\" för att stänga terminalfönstret och \"restart\" för att starta om kommandot."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:114
-msgid ""
-"Profile to be used when opening a new window or tab. Must be in profile_list."
-msgstr ""
-"Profil som ska användas vid öppnande av ett nytt fönster eller flik. Måste "
-"finnas i profile_list."
+msgid "Profile to be used when opening a new window or tab. Must be in profile_list."
+msgstr "Profil som ska användas vid öppnande av ett nytt fönster eller flik. Måste finnas i profile_list."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:115
 msgid "Profile to use for new terminals"
@@ -871,97 +525,44 @@ msgid "Run this command in place of the shell, if use_custom_command is true."
 msgstr "Kör detta kommando istället för skalet, om use_custom_command är sant."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:117
-msgid ""
-"Sets what code the backspace key generates. Possible values are \"ascii-del"
-"\" for the ASCII DEL character, \"control-h\" for Control-H (AKA the ASCII "
-"BS character), \"escape-sequence\" for the escape sequence typically bound "
-"to backspace or delete. \"ascii-del\" is normally considered the correct "
-"setting for the Backspace key."
-msgstr ""
-"Ställer in vilken kod som backstegstangenten genererar. Möjliga värden är "
-"\"ascii-del\" för tecknet ASCII DEL, \"control-h\" för Control-H (även känt "
-"som tecknet ASCII BS), \"escape-sequence\" för kontrollsekvensen som normalt "
-"är bunden till backsteg eller delete. \"ascii-del\" betraktas normalt som "
-"den korrekta inställningen för backstegstangenten."
+msgid "Sets what code the backspace key generates. Possible values are \"ascii-del\" for the ASCII DEL character, \"control-h\" for Control-H (AKA the ASCII BS character), \"escape-sequence\" for the escape sequence typically bound to backspace or delete. \"ascii-del\" is normally considered the correct setting for the Backspace key."
+msgstr "Ställer in vilken kod som backstegstangenten genererar. Möjliga värden är \"ascii-del\" för tecknet ASCII DEL, \"control-h\" för Control-H (även känt som tecknet ASCII BS), \"escape-sequence\" för kontrollsekvensen som normalt är bunden till backsteg eller delete. \"ascii-del\" betraktas normalt som den korrekta inställningen för backstegstangenten."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:118
-msgid ""
-"Sets what code the delete key generates. Possible values are \"ascii-del\" "
-"for the ASCII DEL character, \"control-h\" for Control-H (AKA the ASCII BS "
-"character), \"escape-sequence\" for the escape sequence typically bound to "
-"backspace or delete. \"escape-sequence\" is normally considered the correct "
-"setting for the Delete key."
-msgstr ""
-"Ställer in vilken kod som delete-tangenten genererar. Möjliga värden är "
-"\"ascii-del\" för tecknet ASCII DEL, \"control-h\" för Control-H (även känt "
-"som tecknet ASCII BS), \"escape-sequence\" för kontrollsekvensen som normalt "
-"är bunden till backsteg eller delete. \"escape-sequence\" betraktas normalt "
-"som den korrekta inställningen för backstegstangenten."
+msgid "Sets what code the delete key generates. Possible values are \"ascii-del\" for the ASCII DEL character, \"control-h\" for Control-H (AKA the ASCII BS character), \"escape-sequence\" for the escape sequence typically bound to backspace or delete. \"escape-sequence\" is normally considered the correct setting for the Delete key."
+msgstr "Ställer in vilken kod som delete-tangenten genererar. Möjliga värden är \"ascii-del\" för tecknet ASCII DEL, \"control-h\" för Control-H (även känt som tecknet ASCII BS), \"escape-sequence\" för kontrollsekvensen som normalt är bunden till backsteg eller delete. \"escape-sequence\" betraktas normalt som den korrekta inställningen för backstegstangenten."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:120
-msgid ""
-"Terminals have a 16-color palette that applications inside the terminal can "
-"use. This is that palette, in the form of a colon-separated list of color "
-"names. Color names should be in hex format e.g. \"#FF00FF\""
-msgstr ""
-"Terminaler har en palett med 16 färger som program i terminalen kan använda. "
-"Detta är den paletten, i form av en kolonseparerad lista med färgnamn. "
-"Färgnamn ska skrivas i hexadecimalt format, till exempel \"#FF00FF\""
+msgid "Terminals have a 16-color palette that applications inside the terminal can use. This is that palette, in the form of a colon-separated list of color names. Color names should be in hex format e.g. \"#FF00FF\""
+msgstr "Terminaler har en palett med 16 färger som program i terminalen kan använda. Detta är den paletten, i form av en kolonseparerad lista med färgnamn. Färgnamn ska skrivas i hexadecimalt format, till exempel \"#FF00FF\""
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:121
 msgid "The cursor appearance"
 msgstr "Markörens utseende"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:122
-msgid ""
-"The possible values are \"block\" to use a block cursor, \"ibeam\" to use a "
-"vertical line cursor, or \"underline\" to use an underline cursor."
-msgstr ""
-"Möjliga värden är \"block\" för att använda en blockmarkör, \"ibeam\" för "
-"att använda en vertikal linje eller \"underline\" för att använda ett "
-"understreck."
+msgid "The possible values are \"block\" to use a block cursor, \"ibeam\" to use a vertical line cursor, or \"underline\" to use an underline cursor."
+msgstr "Möjliga värden är \"block\" för att använda en blockmarkör, \"ibeam\" för att använda en vertikal linje eller \"underline\" för att använda ett understreck."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:123
-msgid ""
-"The possible values are \"system\" to use the global cursor blinking "
-"settings, or \"on\" or \"off\" to set the mode explicitly."
-msgstr ""
-"Möjliga värden är \"system\" för att använda globala inställningar för "
-"markörblinkning, eller \"on\" eller \"off\" för att uttryckligen ställa in "
-"önskat läge."
+msgid "The possible values are \"system\" to use the global cursor blinking settings, or \"on\" or \"off\" to set the mode explicitly."
+msgstr "Möjliga värden är \"system\" för att använda globala inställningar för markörblinkning, eller \"on\" eller \"off\" för att uttryckligen ställa in önskat läge."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:124
 msgid "Title for terminal"
 msgstr "Titel för terminalfönstret"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:125
-msgid ""
-"Title to display for the terminal window or tab. This title may be replaced "
-"by or combined with the title set by the application inside the terminal, "
-"depending on the title_mode setting."
-msgstr ""
-"Titel att visa för terminalfönstret eller terminalfliken. Denna titel kan "
-"ersättas med eller kombineras med titeln som är satt av programmet inuti "
-"terminalfönstret, beroende på inställningen title_mode."
+msgid "Title to display for the terminal window or tab. This title may be replaced by or combined with the title set by the application inside the terminal, depending on the title_mode setting."
+msgstr "Titel att visa för terminalfönstret eller terminalfliken. Denna titel kan ersättas med eller kombineras med titeln som är satt av programmet inuti terminalfönstret, beroende på inställningen title_mode."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:126
-msgid ""
-"True if the menubar should be shown in new windows, for windows/tabs with "
-"this profile."
-msgstr ""
-"Sant om menyraden ska visas i nya fönster, för fönster/flikar med denna "
-"profil."
+msgid "True if the menubar should be shown in new windows, for windows/tabs with this profile."
+msgstr "Sant om menyraden ska visas i nya fönster, för fönster/flikar med denna profil."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:127
-msgid ""
-"Type of terminal background. May be \"solid\" for a solid color, \"image\" "
-"for an image, or \"transparent\" for either real transparency if a "
-"compositing window manager is running, or pseudo-transparency otherwise."
-msgstr ""
-"Typ av terminalbakgrund. Kan vara \"solid\" för enfärgad, \"image\" för en "
-"bild eller \"transparent\" för antingen riktig genomskinlighet om en "
-"fönsterhanterare med \"compositing\" används eller annars "
-"pseudogenomskinlighet."
+msgid "Type of terminal background. May be \"solid\" for a solid color, \"image\" for an image, or \"transparent\" for either real transparency if a compositing window manager is running, or pseudo-transparency otherwise."
+msgstr "Typ av terminalbakgrund. Kan vara \"solid\" för enfärgad, \"image\" för en bild eller \"transparent\" för antingen riktig genomskinlighet om en fönsterhanterare med \"compositing\" används eller annars pseudogenomskinlighet."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:128
 msgid "What to do with dynamic title"
@@ -972,22 +573,12 @@ msgid "What to do with the terminal when the child command exits"
 msgstr "Vad som ska göras med terminalfönstret när barnkommandot avslutar"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:130
-msgid ""
-"When selecting text by word, sequences of these characters are considered "
-"single words. Ranges can be given as \"A-Z\". Literal hyphen (not expressing "
-"a range) should be the first character given."
-msgstr ""
-"När text markeras ord för ord betraktas sekvenser av dessa tecken som "
-"enstaka ord. Intervall kan anges som \"A-Z\". Ett bindestreck (som inte "
-"betecknar ett intervall) bör vara det första tecknet som anges."
+msgid "When selecting text by word, sequences of these characters are considered single words. Ranges can be given as \"A-Z\". Literal hyphen (not expressing a range) should be the first character given."
+msgstr "När text markeras ord för ord betraktas sekvenser av dessa tecken som enstaka ord. Intervall kan anges som \"A-Z\". Ett bindestreck (som inte betecknar ett intervall) bör vara det första tecknet som anges."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:131
-msgid ""
-"Where to put the terminal scrollbar. Possibilities are \"left\", \"right\", "
-"and \"disabled\"."
-msgstr ""
-"Var terminalfönstrets rullningslist ska placeras. Möjligheterna är \"left"
-"\" (vänster), \"right\" (höger) och \"disabled\" (inaktiverad)."
+msgid "Where to put the terminal scrollbar. Possibilities are \"left\", \"right\", and \"disabled\"."
+msgstr "Var terminalfönstrets rullningslist ska placeras. Möjligheterna är \"left\" (vänster), \"right\" (höger) och \"disabled\" (inaktiverad)."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:132
 msgid "Whether the menubar has access keys"
@@ -1002,12 +593,8 @@ msgid "Whether to allow bold text"
 msgstr "Huruvida fet text ska tillåtas"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:135
-msgid ""
-"Whether to ask for confirmation when closing a terminal window which has "
-"more than one open tab."
-msgstr ""
-"Huruvida bekräftelse ska efterfrågas då ett terminalfönster som har mer än "
-"en öppen flik ska stängas."
+msgid "Whether to ask for confirmation when closing a terminal window which has more than one open tab."
+msgstr "Huruvida bekräftelse ska efterfrågas då ett terminalfönster som har mer än en öppen flik ska stängas."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:136
 msgid "Whether to ask for confirmation when closing terminal windows"
@@ -1018,19 +605,12 @@ msgid "Whether to blink the cursor"
 msgstr "Huruvida markören ska blinka"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:138
-msgid ""
-"Whether to have Alt+letter access keys for the menubar. They may interfere "
-"with some applications run inside the terminal so it's possible to turn them "
-"off."
-msgstr ""
-"Huruvida det ska finnas åtkomsttangenter med Alt+bokstav för menyraden. De "
-"kan kollidera med en del program som körs inuti terminalfönstret, och det är "
-"därför möjligt att inaktivera dem."
+msgid "Whether to have Alt+letter access keys for the menubar. They may interfere with some applications run inside the terminal so it's possible to turn them off."
+msgstr "Huruvida det ska finnas åtkomsttangenter med Alt+bokstav för menyraden. De kan kollidera med en del program som körs inuti terminalfönstret, och det är därför möjligt att inaktivera dem."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:139
 msgid "Whether to launch the command in the terminal as a login shell"
-msgstr ""
-"Huruvida kommandot inuti terminalfönstret ska startas som inloggningsskal"
+msgstr "Huruvida kommandot inuti terminalfönstret ska startas som inloggningsskal"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:140
 msgid "Whether to run a custom command instead of the shell"
@@ -1058,9 +638,7 @@ msgstr "Huruvida terminalljudet ska tystas"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:146
 msgid "Whether to update login records when launching terminal command"
-msgstr ""
-"Huruvida inloggningsposter ska uppdateras då ett nytt terminalkommando "
-"startas"
+msgstr "Huruvida inloggningsposter ska uppdateras då ett nytt terminalkommando startas"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:147
 msgid "Whether to use the colors from the theme for the terminal widget"
@@ -1090,8 +668,7 @@ msgstr "Tangentbordsgenvägar"
 
 #: ../src/keybinding-editor.glade.h:3
 msgid "_Enable menu access keys (such as Alt+F to open the File menu)"
-msgstr ""
-"_Aktivera menyåtkomsttangenter (exempelvis Alt+A för att öppna Arkiv-menyn)"
+msgstr "_Aktivera menyåtkomsttangenter (exempelvis Alt+A för att öppna Arkiv-menyn)"
 
 #: ../src/keybinding-editor.glade.h:4
 msgid "_Shortcut keys:"
@@ -1133,16 +710,16 @@ msgstr "Redigerar profilen \"%s\""
 msgid "(about %s)"
 msgstr "(ungefär %s)"
 
-#: ../src/profile-editor.c:612
+#: ../src/profile-editor.c:613
 msgid "Images"
 msgstr "Bilder"
 
-#: ../src/profile-editor.c:733
+#: ../src/profile-editor.c:739
 #, c-format
 msgid "Choose Palette Color %d"
 msgstr "Välj palettfärg %d"
 
-#: ../src/profile-editor.c:737
+#: ../src/profile-editor.c:743
 #, c-format
 msgid "Palette entry %d"
 msgstr "Palettpost %d"
@@ -1159,7 +736,8 @@ msgstr "_Profil som används vid start av en ny terminal:"
 msgid "C_reate"
 msgstr "S_kapa"
 
-#: ../src/profile-new-dialog.glade.h:2 ../src/terminal-accels.c:123
+#: ../src/profile-new-dialog.glade.h:2
+#: ../src/terminal-accels.c:123
 msgid "New Profile"
 msgstr "Ny profil"
 
@@ -1188,24 +766,12 @@ msgid "<b>Title</b>"
 msgstr "<b>Titel</b>"
 
 #: ../src/profile-preferences.glade.h:5
-msgid ""
-"<small><i><b>Note:</b> Terminal applications have these colors available to "
-"them.</i></small>"
-msgstr ""
-"<small><i><b>Notera:</b> Terminalprogram har dessa färger tillgängliga.</i></"
-"small>"
+msgid "<small><i><b>Note:</b> Terminal applications have these colors available to them.</i></small>"
+msgstr "<small><i><b>Notera:</b> Terminalprogram har dessa färger tillgängliga.</i></small>"
 
 #: ../src/profile-preferences.glade.h:6
-msgid ""
-"<small><i><b>Note:</b> These options may cause some applications to behave "
-"incorrectly. They are only here to allow you to work around certain "
-"applications and operating systems that expect different terminal behavior.</"
-"i></small>"
-msgstr ""
-"<small><i><b>Notera:</b> Dessa alternativ kan orsaka att en del program inte "
-"beter sig som de ska. De finns endast här för att låta dig kunna använda "
-"vissa program och operativsystem som förväntar sig ett annat "
-"terminalbeteende.</i></small>"
+msgid "<small><i><b>Note:</b> These options may cause some applications to behave incorrectly. They are only here to allow you to work around certain applications and operating systems that expect different terminal behavior.</i></small>"
+msgstr "<small><i><b>Notera:</b> Dessa alternativ kan orsaka att en del program inte beter sig som de ska. De finns endast här för att låta dig kunna använda vissa program och operativsystem som förväntar sig ett annat terminalbeteende.</i></small>"
 
 #: ../src/profile-preferences.glade.h:7
 msgid "<small><i>Maximum</i></small>"
@@ -1532,7 +1098,8 @@ msgstr "Zooma ut"
 msgid "Normal Size"
 msgstr "Normal storlek"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:155 ../src/terminal-window.c:3261
+#: ../src/terminal-accels.c:155
+#: ../src/terminal-window.c:3297
 msgid "Set Title"
 msgstr "Ställ in titel"
 
@@ -1641,16 +1208,16 @@ msgstr "Hjälp"
 msgid "Disabled"
 msgstr "Inaktiverad"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:753
+#: ../src/terminal-accels.c:755
 #, c-format
 msgid "The shortcut key â??%sâ?? is already bound to the â??%sâ?? action"
 msgstr "Snabbtangenten \"%s\" är redan bunden till \"%s\"-åtgärden"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:911
+#: ../src/terminal-accels.c:913
 msgid "_Action"
 msgstr "_�tgärd"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:930
+#: ../src/terminal-accels.c:932
 msgid "Shortcut _Key"
 msgstr "Snabb_tangent"
 
@@ -1677,57 +1244,57 @@ msgstr "Avändardefinierad"
 
 #: ../src/terminal-app.c:1106
 #, c-format
-msgid ""
-"You already have a profile called â??%sâ??. Do you want to create another "
-"profile with the same name?"
-msgstr ""
-"Du har redan en profil med namnet \"%s\". Vill du skapa en annan profil med "
-"samma namn?"
+msgid "You already have a profile called â??%sâ??. Do you want to create another profile with the same name?"
+msgstr "Du har redan en profil med namnet \"%s\". Vill du skapa en annan profil med samma namn?"
 
-#: ../src/terminal-app.c:1207
+#: ../src/terminal-app.c:1208
 msgid "Choose base profile"
 msgstr "Välj basprofil"
 
-#: ../src/terminal-app.c:1730
+#: ../src/terminal-app.c:1771
 #, c-format
 msgid "No such profile \"%s\", using default profile\n"
 msgstr "Det finns ingen profil \"%s\", använder standardprofilen\n"
 
-#: ../src/terminal-app.c:1750
+#: ../src/terminal-app.c:1791
 #, c-format
 msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
 msgstr "Ogiltig geometristräng \"%s\"\n"
 
-#: ../src/terminal.c:191
+#: ../src/terminal.c:193
 #, c-format
 msgid "Could not open link: %s"
 msgstr "Kunde inte öppna länk: %s"
 
-#: ../src/terminal.c:287
+#: ../src/terminal.c:289
 #, c-format
 msgid "Failed to parse arguments: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka argument: %s\n"
 
 #. Incompatible factory version, fall back, to new instance
-#: ../src/terminal.c:417
+#: ../src/terminal.c:419
 #, c-format
 msgid "Incompatible factory version; creating a new instance.\n"
 msgstr "Inkompatibel fabriksversion; skapar en ny instans.\n"
 
-#: ../src/terminal.c:423
+#: ../src/terminal.c:425
 #, c-format
 msgid "Factory error: %s\n"
 msgstr "Fabriksfel: %s\n"
 
 #. { "UTF-8",	N_("Current Locale") },
-#: ../src/terminal-encoding.c:52 ../src/terminal-encoding.c:65
-#: ../src/terminal-encoding.c:79 ../src/terminal-encoding.c:101
+#: ../src/terminal-encoding.c:52
+#: ../src/terminal-encoding.c:65
+#: ../src/terminal-encoding.c:79
+#: ../src/terminal-encoding.c:101
 #: ../src/terminal-encoding.c:112
 msgid "Western"
 msgstr "Västerländsk"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:53 ../src/terminal-encoding.c:80
-#: ../src/terminal-encoding.c:91 ../src/terminal-encoding.c:110
+#: ../src/terminal-encoding.c:53
+#: ../src/terminal-encoding.c:80
+#: ../src/terminal-encoding.c:91
+#: ../src/terminal-encoding.c:110
 msgid "Central European"
 msgstr "Centraleuropeisk"
 
@@ -1735,23 +1302,30 @@ msgstr "Centraleuropeisk"
 msgid "South European"
 msgstr "Sydeuropeisk"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:55 ../src/terminal-encoding.c:63
+#: ../src/terminal-encoding.c:55
+#: ../src/terminal-encoding.c:63
 #: ../src/terminal-encoding.c:117
 msgid "Baltic"
 msgstr "Baltisk"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:56 ../src/terminal-encoding.c:81
-#: ../src/terminal-encoding.c:87 ../src/terminal-encoding.c:88
-#: ../src/terminal-encoding.c:93 ../src/terminal-encoding.c:111
+#: ../src/terminal-encoding.c:56
+#: ../src/terminal-encoding.c:81
+#: ../src/terminal-encoding.c:87
+#: ../src/terminal-encoding.c:88
+#: ../src/terminal-encoding.c:93
+#: ../src/terminal-encoding.c:111
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Kyrillisk"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:57 ../src/terminal-encoding.c:84
-#: ../src/terminal-encoding.c:90 ../src/terminal-encoding.c:116
+#: ../src/terminal-encoding.c:57
+#: ../src/terminal-encoding.c:84
+#: ../src/terminal-encoding.c:90
+#: ../src/terminal-encoding.c:116
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabisk"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:58 ../src/terminal-encoding.c:96
+#: ../src/terminal-encoding.c:58
+#: ../src/terminal-encoding.c:96
 #: ../src/terminal-encoding.c:113
 msgid "Greek"
 msgstr "Grekisk"
@@ -1760,13 +1334,17 @@ msgstr "Grekisk"
 msgid "Hebrew Visual"
 msgstr "Synlig hebreisk"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:60 ../src/terminal-encoding.c:83
-#: ../src/terminal-encoding.c:99 ../src/terminal-encoding.c:115
+#: ../src/terminal-encoding.c:60
+#: ../src/terminal-encoding.c:83
+#: ../src/terminal-encoding.c:99
+#: ../src/terminal-encoding.c:115
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebreisk"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:61 ../src/terminal-encoding.c:82
-#: ../src/terminal-encoding.c:103 ../src/terminal-encoding.c:114
+#: ../src/terminal-encoding.c:61
+#: ../src/terminal-encoding.c:82
+#: ../src/terminal-encoding.c:103
+#: ../src/terminal-encoding.c:114
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turkisk"
 
@@ -1778,7 +1356,8 @@ msgstr "Nordisk"
 msgid "Celtic"
 msgstr "Keltisk"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:66 ../src/terminal-encoding.c:102
+#: ../src/terminal-encoding.c:66
+#: ../src/terminal-encoding.c:102
 msgid "Romanian"
 msgstr "Rumänsk"
 
@@ -1786,8 +1365,10 @@ msgstr "Rumänsk"
 #. * FIXME: why are they in this table; or rather why do we need
 #. * the ASCII pass-through requirement?
 #.
-#: ../src/terminal-encoding.c:67 ../src/terminal-encoding.c:124
-#: ../src/terminal-encoding.c:125 ../src/terminal-encoding.c:126
+#: ../src/terminal-encoding.c:67
+#: ../src/terminal-encoding.c:124
+#: ../src/terminal-encoding.c:125
+#: ../src/terminal-encoding.c:126
 #: ../src/terminal-encoding.c:127
 msgid "Unicode"
 msgstr "Unicode"
@@ -1796,7 +1377,8 @@ msgstr "Unicode"
 msgid "Armenian"
 msgstr "Armensk"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:69 ../src/terminal-encoding.c:70
+#: ../src/terminal-encoding.c:69
+#: ../src/terminal-encoding.c:70
 #: ../src/terminal-encoding.c:74
 msgid "Chinese Traditional"
 msgstr "Traditionell kinesisk"
@@ -1805,17 +1387,21 @@ msgstr "Traditionell kinesisk"
 msgid "Cyrillic/Russian"
 msgstr "Kyrillisk/Rysk"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:72 ../src/terminal-encoding.c:85
+#: ../src/terminal-encoding.c:72
+#: ../src/terminal-encoding.c:85
 #: ../src/terminal-encoding.c:105
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japansk"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:73 ../src/terminal-encoding.c:86
-#: ../src/terminal-encoding.c:108 ../src/terminal-encoding.c:128
+#: ../src/terminal-encoding.c:73
+#: ../src/terminal-encoding.c:86
+#: ../src/terminal-encoding.c:108
+#: ../src/terminal-encoding.c:128
 msgid "Korean"
 msgstr "Koreansk"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:75 ../src/terminal-encoding.c:76
+#: ../src/terminal-encoding.c:75
+#: ../src/terminal-encoding.c:76
 #: ../src/terminal-encoding.c:77
 msgid "Chinese Simplified"
 msgstr "Förenklad kinesisk"
@@ -1824,7 +1410,8 @@ msgstr "Förenklad kinesisk"
 msgid "Georgian"
 msgstr "Georgisk"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:89 ../src/terminal-encoding.c:104
+#: ../src/terminal-encoding.c:89
+#: ../src/terminal-encoding.c:104
 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
 msgstr "Kyrillisk/Ukrainsk"
 
@@ -1852,7 +1439,8 @@ msgstr "Gurmukhi"
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Isländsk"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:106 ../src/terminal-encoding.c:109
+#: ../src/terminal-encoding.c:106
+#: ../src/terminal-encoding.c:109
 #: ../src/terminal-encoding.c:118
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "Vietnamesisk"
@@ -1861,11 +1449,13 @@ msgstr "Vietnamesisk"
 msgid "Thai"
 msgstr "Thai"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:480 ../src/terminal-encoding.c:505
+#: ../src/terminal-encoding.c:480
+#: ../src/terminal-encoding.c:505
 msgid "_Description"
 msgstr "_Beskrivning"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:489 ../src/terminal-encoding.c:514
+#: ../src/terminal-encoding.c:489
+#: ../src/terminal-encoding.c:514
 msgid "_Encoding"
 msgstr "_Kodning"
 
@@ -1875,16 +1465,11 @@ msgstr "Aktuell lokal"
 
 #: ../src/terminal-options.c:174
 #, c-format
-msgid ""
-"Option \"%s\" is no longer supported in this version of gnome-terminal; you "
-"might want to create a profile with the desired setting, and use the new '--"
-"profile' option\n"
-msgstr ""
-"Flaggan \"%s\" stöds inte längre i denna version av gnome-terminal. Du vill "
-"kanske skapa en profil med den önskade inställningen och använda den nya "
-"flaggan \"--profile\"\n"
+msgid "Option \"%s\" is no longer supported in this version of gnome-terminal; you might want to create a profile with the desired setting, and use the new '--profile' option\n"
+msgstr "Flaggan \"%s\" stöds inte längre i denna version av gnome-terminal. Du vill kanske skapa en profil med den önskade inställningen och använda den nya flaggan \"--profile\"\n"
 
-#: ../src/terminal-options.c:187 ../src/terminal-window.c:3480
+#: ../src/terminal-options.c:187
+#: ../src/terminal-window.c:3517
 msgid "GNOME Terminal"
 msgstr "GNOME-terminal"
 
@@ -1897,184 +1482,162 @@ msgstr "Argumentet till \"%s\" är inte ett giltigt kommando: %s"
 msgid "Two roles given for one window"
 msgstr "Två roller angivna för ett fönster"
 
-#: ../src/terminal-options.c:364 ../src/terminal-options.c:397
+#: ../src/terminal-options.c:364
+#: ../src/terminal-options.c:397
 #, c-format
 msgid "\"%s\" option given twice for the same window\n"
 msgstr "Flaggan \"%s\" angavs två gånger för samma fönster\n"
 
-#: ../src/terminal-options.c:595
+#: ../src/terminal-options.c:596
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid zoom factor"
 msgstr "\"%s\" är inte en giltig zoomfaktor"
 
-#: ../src/terminal-options.c:602
+#: ../src/terminal-options.c:603
 #, c-format
 msgid "Zoom factor \"%g\" is too small, using %g\n"
 msgstr "Zoomfaktorn \"%g\" är för liten, använder %g\n"
 
-#: ../src/terminal-options.c:610
+#: ../src/terminal-options.c:611
 #, c-format
 msgid "Zoom factor \"%g\" is too large, using %g\n"
 msgstr "Zoomfaktorn \"%g\" är för stor, använder %g\n"
 
-#: ../src/terminal-options.c:649
+#: ../src/terminal-options.c:646
 #, c-format
-msgid ""
-"Option \"%s\" requires specifying the command to run on the rest of the "
-"command line"
-msgstr ""
-"Flaggan \"%s\" kräver att det kommando som ska köras anges på resten av "
-"kommandoraden"
+msgid "Option \"%s\" requires specifying the command to run on the rest of the command line"
+msgstr "Flaggan \"%s\" kräver att det kommando som ska köras anges på resten av kommandoraden"
 
-#: ../src/terminal-options.c:774
+#: ../src/terminal-options.c:802
 msgid "Not a valid terminal config file."
 msgstr "Inte en giltig terminalkonfigurationsfil."
 
-#. FIXME
-#: ../src/terminal-options.c:786
+#: ../src/terminal-options.c:815
 msgid "Incompatible terminal config file version."
 msgstr "Inkompatibel version för terminalkonfigurationsfil."
 
-#: ../src/terminal-options.c:895
-msgid ""
-"Do not register with the activation nameserver, do not re-use an active "
-"terminal"
-msgstr ""
-"Registrera inte i aktiveringsnamnservern, återanvänd inte en aktiv terminal"
+#: ../src/terminal-options.c:942
+msgid "Do not register with the activation nameserver, do not re-use an active terminal"
+msgstr "Registrera inte i aktiveringsnamnservern, återanvänd inte en aktiv terminal"
 
-#: ../src/terminal-options.c:904
+#: ../src/terminal-options.c:951
 msgid "Load a terminal configuration file"
 msgstr "Läs in en terminalkonfigurationsfil"
 
-#: ../src/terminal-options.c:913
+#: ../src/terminal-options.c:960
 msgid "Save the terminal configuration to a file"
 msgstr "Spara terminalkonfigurationen till en fil"
 
-#: ../src/terminal-options.c:927
+#: ../src/terminal-options.c:974
 msgid "Open a new window containing a tab with the default profile"
 msgstr "�ppna ett nytt fönster som innehåller en flik med standardprofilen"
 
-#: ../src/terminal-options.c:936
+#: ../src/terminal-options.c:983
 msgid "Open a new tab in the last-opened window with the default profile"
 msgstr "�ppna en ny flik i det senast öppnade fönstret med standardprofilen"
 
-#: ../src/terminal-options.c:949
+#: ../src/terminal-options.c:996
 msgid "Turn on the menubar"
 msgstr "Aktivera menyraden"
 
-#: ../src/terminal-options.c:958
+#: ../src/terminal-options.c:1005
 msgid "Turn off the menubar"
 msgstr "Stäng av menyraden"
 
-#: ../src/terminal-options.c:967
+#: ../src/terminal-options.c:1014
 msgid "Maximise the window"
 msgstr "Maximera fönstret"
 
-#: ../src/terminal-options.c:976
+#: ../src/terminal-options.c:1023
 msgid "Full-screen the window"
 msgstr "Helskärm för fönstret"
 
-#: ../src/terminal-options.c:985
-msgid ""
-"Set the window geometry from the provided X geometry specification; see the "
-"\"X\" man page for more information"
-msgstr ""
-"Ställ in fönstrets geometri från tillhandahållen X-geometrispecifikation; se "
-"manualsidan för \"X\" för mer information"
+#: ../src/terminal-options.c:1032
+msgid "Set the window geometry from the provided X geometry specification; see the \"X\" man page for more information"
+msgstr "Ställ in fönstrets geometri från tillhandahållen X-geometrispecifikation; se manualsidan för \"X\" för mer information"
 
-#: ../src/terminal-options.c:986
+#: ../src/terminal-options.c:1033
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRI"
 
-#: ../src/terminal-options.c:994
+#: ../src/terminal-options.c:1041
 msgid "Set the window role"
 msgstr "Ställ in fönsterrollen"
 
-#: ../src/terminal-options.c:995
+#: ../src/terminal-options.c:1042
 msgid "ROLE"
 msgstr "ROLL"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1003
+#: ../src/terminal-options.c:1050
 msgid "Set the last specified tab as the active one in its window"
 msgstr "Ställ in den senast angivna fliken som den aktiva i dess fönster"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1016
+#: ../src/terminal-options.c:1063
 msgid "Execute the argument to this option inside the terminal"
 msgstr "Kör argumentet till denna flagga inuti terminalen."
 
-#: ../src/terminal-options.c:1025
+#: ../src/terminal-options.c:1072
 msgid "Use the given profile instead of the default profile"
 msgstr "Använd angiven profil istället för standardprofilen"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1026
+#: ../src/terminal-options.c:1073
 msgid "PROFILE-NAME"
 msgstr "PROFILNAMN"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1034
+#: ../src/terminal-options.c:1081
 msgid "Set the terminal title"
 msgstr "Ställ in terminaltiteln"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1035
+#: ../src/terminal-options.c:1082
 msgid "TITLE"
 msgstr "TITEL"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1043
+#: ../src/terminal-options.c:1090
 msgid "Set the working directory"
 msgstr "Ställ in arbetskatalogen"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1044
+#: ../src/terminal-options.c:1091
 msgid "DIRNAME"
 msgstr "KATNAMN"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1052
+#: ../src/terminal-options.c:1099
 msgid "Set the terminalx's zoom factor (1.0 = normal size)"
 msgstr "Ställ in terminalens zoomfaktor (1,0 = normal storlek)"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1053
+#: ../src/terminal-options.c:1100
 msgid "ZOOM"
 msgstr "ZOOM"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1303 ../src/terminal-options.c:1306
+#: ../src/terminal-options.c:1350
+#: ../src/terminal-options.c:1353
 msgid "GNOME Terminal Emulator"
 msgstr "GNOME-terminalemulator"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1307
+#: ../src/terminal-options.c:1354
 msgid "Show GNOME Terminal options"
 msgstr "Visa flaggor för GNOME-terminal"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1317
-msgid ""
-"Options to open new windows or terminal tabs; more than one of these may be "
-"specified:"
-msgstr ""
-"Flaggor för att öppna nya fönster eller terminalflikar; fler än en av dessa "
-"kan anges:"
+#: ../src/terminal-options.c:1364
+msgid "Options to open new windows or terminal tabs; more than one of these may be specified:"
+msgstr "Flaggor för att öppna nya fönster eller terminalflikar; fler än en av dessa kan anges:"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1318
+#: ../src/terminal-options.c:1365
 msgid "Show terminal options"
 msgstr "Visa terminalflaggor"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1326
-msgid ""
-"Window options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
-"the default for all windows:"
-msgstr ""
-"Fönsterflaggor; om används innan första argumentet --window eller --tab, "
-"ställer in standarden för alla fönster:"
+#: ../src/terminal-options.c:1373
+msgid "Window options; if used before the first --window or --tab argument, sets the default for all windows:"
+msgstr "Fönsterflaggor; om används innan första argumentet --window eller --tab, ställer in standarden för alla fönster:"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1327
+#: ../src/terminal-options.c:1374
 msgid "Show per-window options"
 msgstr "Visa flaggor för per-fönster"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1335
-msgid ""
-"Terminal options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
-"the default for all terminals:"
-msgstr ""
-"Terminalflaggor; om används innan första argumentet --window eller --tab, "
-"ställer in standarden för alla terminaler:"
+#: ../src/terminal-options.c:1382
+msgid "Terminal options; if used before the first --window or --tab argument, sets the default for all terminals:"
+msgstr "Terminalflaggor; om används innan första argumentet --window eller --tab, ställer in standarden för alla terminaler:"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1336
+#: ../src/terminal-options.c:1383
 msgid "Show per-terminal options"
 msgstr "Visa flaggor för per-terminal"
 
@@ -2082,12 +1645,12 @@ msgstr "Visa flaggor för per-terminal"
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Namnlös"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1222
+#: ../src/terminal-screen.c:1281
 #, c-format
 msgid "There was a problem with the command for this terminal: %s"
 msgstr "Det uppstod ett problem med kommandot för denna terminal: %s"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1514
+#: ../src/terminal-screen.c:1585
 msgid "There was an error creating the child process for this terminal"
 msgstr "Ett fel uppstod vid skapande av barnprocessen för denna terminal"
 
@@ -2099,12 +1662,12 @@ msgstr "Stäng flik"
 msgid "Switch to this tab"
 msgstr "Växla till denna flik"
 
-#: ../src/terminal-util.c:170
+#: ../src/terminal-util.c:168
 #, c-format
 msgid "There was an error displaying help: %s"
 msgstr "Ett fel uppstod vid visning av hjälp: %s"
 
-#: ../src/terminal-util.c:242
+#: ../src/terminal-util.c:240
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not open the address â??%sâ??:\n"
@@ -2113,260 +1676,247 @@ msgstr ""
 "Kunde inte öppna adressen \"%s\":\n"
 "%s"
 
-#: ../src/terminal-util.c:317
-msgid ""
-"GNOME Terminal is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
-"any later version."
-msgstr ""
-"GNOME-terminal är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller "
-"modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av "
-"Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon "
-"senare version."
+#: ../src/terminal-util.c:315
+msgid "GNOME Terminal is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
+msgstr "GNOME-terminal är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare version."
 
-#: ../src/terminal-util.c:321
-msgid ""
-"GNOME Terminal is distributed in the hope that it will be useful, but "
-"WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
-"or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details."
-msgstr ""
-"GNOME-terminal distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN "
-"N�GON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om S�LJBARHET eller "
-"L�MPLIGHET F�R N�GOT SPECIELLT �NDAM�L. Se GNU General Public License för "
-"ytterligare information."
+#: ../src/terminal-util.c:319
+msgid "GNOME Terminal is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."
+msgstr "GNOME-terminal distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN N�GON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om S�LJBARHET eller L�MPLIGHET F�R N�GOT SPECIELLT �NDAM�L. Se GNU General Public License för ytterligare information."
 
-#: ../src/terminal-util.c:325
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"GNOME Terminal; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
-msgstr ""
-"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta "
-"program. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, "
-"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+#: ../src/terminal-util.c:323
+msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with GNOME Terminal; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
 
-#: ../src/terminal-window.c:419
+#. Translators: This is the label of a menu item to choose a profile.
+#. * _%d is used as the accelerator (with d between 1 and 9), and
+#. * the %s is the name of the terminal profile.
+#.
+#: ../src/terminal-window.c:423
 #, c-format
 msgid "_%d. %s"
 msgstr "_%d. %s"
 
-#: ../src/terminal-window.c:421
+#. Translators: This is the label of a menu item to choose a profile.
+#. * _%c is used as the accelerator (it will be a character between A and Z),
+#. * and the %s is the name of the terminal profile.
+#.
+#: ../src/terminal-window.c:429
 #, c-format
 msgid "_%c. %s"
 msgstr "_%c. %s"
 
 # Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv och inget annat än Arkiv!
 #. Toplevel
-#: ../src/terminal-window.c:1561
+#: ../src/terminal-window.c:1580
 msgid "_File"
 msgstr "_Arkiv"
 
 # _t krockar med "s_täng flik"
 #. File menu
-#: ../src/terminal-window.c:1562 ../src/terminal-window.c:1573
-#: ../src/terminal-window.c:1695
+#: ../src/terminal-window.c:1581
+#: ../src/terminal-window.c:1592
+#: ../src/terminal-window.c:1714
 msgid "Open _Terminal"
 msgstr "�ppna _terminalfönster"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1563 ../src/terminal-window.c:1576
-#: ../src/terminal-window.c:1698
+#: ../src/terminal-window.c:1582
+#: ../src/terminal-window.c:1595
+#: ../src/terminal-window.c:1717
 msgid "Open Ta_b"
 msgstr "Ã?ppna _flik"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1564
+#: ../src/terminal-window.c:1583
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Redigera"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1565
+#: ../src/terminal-window.c:1584
 msgid "_View"
 msgstr "_Visa"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1566
+#: ../src/terminal-window.c:1585
 msgid "_Terminal"
 msgstr "_Terminal"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1567
+#: ../src/terminal-window.c:1586
 msgid "Ta_bs"
 msgstr "_Flikar"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1568
+#: ../src/terminal-window.c:1587
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1579
+#: ../src/terminal-window.c:1598
 msgid "New _Profileâ?¦"
 msgstr "Ny _profil..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:1582 ../src/terminal-window.c:1704
+#: ../src/terminal-window.c:1601
+#: ../src/terminal-window.c:1723
 msgid "C_lose Tab"
 msgstr "S_täng flik"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1585 ../src/terminal-window.c:2915
+#: ../src/terminal-window.c:1604
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Stäng fönster"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1596 ../src/terminal-window.c:1692
+#: ../src/terminal-window.c:1615
+#: ../src/terminal-window.c:1711
 msgid "Paste _Filenames"
 msgstr "Klistra in _filnamn"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1602
+#: ../src/terminal-window.c:1621
 msgid "P_rofilesâ?¦"
 msgstr "P_rofiler..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:1605
+#: ../src/terminal-window.c:1624
 msgid "_Keyboard Shortcutsâ?¦"
 msgstr "Tan_gentbordsgenvägar..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:1608
+#: ../src/terminal-window.c:1627
 msgid "Pr_ofile Preferences"
 msgstr "Profil_inställningar"
 
 #. Terminal menu
-#: ../src/terminal-window.c:1624
+#: ../src/terminal-window.c:1643
 msgid "Change _Profile"
 msgstr "Ã?ndra _profil"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1625
+#: ../src/terminal-window.c:1644
 msgid "_Set Titleâ?¦"
 msgstr "A_nge titel..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:1628
+#: ../src/terminal-window.c:1647
 msgid "Set _Character Encoding"
 msgstr "Ställ in _teckenkodning"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1629
+#: ../src/terminal-window.c:1648
 msgid "_Reset"
 msgstr "_�terställ"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1632
+#: ../src/terminal-window.c:1651
 msgid "Reset and C_lear"
 msgstr "�terställ och t_öm"
 
 #. Terminal/Encodings menu
-#: ../src/terminal-window.c:1637
+#: ../src/terminal-window.c:1656
 msgid "_Add or Removeâ?¦"
 msgstr "_Lägg till eller ta bort..."
 
 #. Tabs menu
-#: ../src/terminal-window.c:1642
+#: ../src/terminal-window.c:1661
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Föregående flik"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1645
+#: ../src/terminal-window.c:1664
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Nästa flik"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1648
+#: ../src/terminal-window.c:1667
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Flytta flik till _vänster"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1651
+#: ../src/terminal-window.c:1670
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Flytta flik till _höger"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1654
+#: ../src/terminal-window.c:1673
 msgid "_Detach tab"
 msgstr "Koppla _loss flik"
 
 #. Help menu
-#: ../src/terminal-window.c:1659
+#: ../src/terminal-window.c:1678
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innehåll"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1662
+#: ../src/terminal-window.c:1681
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
 #. Popup menu
-#: ../src/terminal-window.c:1667
+#: ../src/terminal-window.c:1686
 msgid "_Send Mail Toâ?¦"
 msgstr "_Skicka e-post till..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:1670
+#: ../src/terminal-window.c:1689
 msgid "_Copy E-mail Address"
 msgstr "_Kopiera e-postadress"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1673
+#: ../src/terminal-window.c:1692
 msgid "C_all Toâ?¦"
 msgstr "Rin_g tillâ?¦"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1676
+#: ../src/terminal-window.c:1695
 msgid "_Copy Call Address"
 msgstr "_Kopiera samtalsadress"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1679
+#: ../src/terminal-window.c:1698
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_�ppna länk"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1682
+#: ../src/terminal-window.c:1701
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Kopiera länkadress"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1685
+#: ../src/terminal-window.c:1704
 msgid "P_rofiles"
 msgstr "P_rofiler"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1701
+#: ../src/terminal-window.c:1720
+#: ../src/terminal-window.c:2946
 msgid "C_lose Window"
 msgstr "Stän_g fönster"
 
+#: ../src/terminal-window.c:1726
+msgid "L_eave Full Screen"
+msgstr "L_ämna helskärm"
+
 # _i krockar med "klistra _in", som är stockitem och inte kan ändras här
-#: ../src/terminal-window.c:1707
+#: ../src/terminal-window.c:1729
 msgid "_Input Methods"
 msgstr "I_nmatningsmetoder"
 
 #. View Menu
-#: ../src/terminal-window.c:1713
+#: ../src/terminal-window.c:1735
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "Visa _menyrad"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1717
+#: ../src/terminal-window.c:1739
 msgid "_Full Screen"
 msgstr "_Helskärmsläge"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2902
+#: ../src/terminal-window.c:2933
 msgid "Close this terminal?"
 msgstr "Stäng denna terminal?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2902
+#: ../src/terminal-window.c:2933
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Stäng detta fönster?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2906
-msgid ""
-"There are still processes running in some terminals in this window. Closing "
-"the window will kill all of them."
-msgstr ""
-"Det finns fortfarande processer igång i några terminaler i detta fönster. "
-"Stängning av fönstret kommer att döda dem alla."
+#: ../src/terminal-window.c:2937
+msgid "There are still processes running in some terminals in this window. Closing the window will kill all of them."
+msgstr "Det finns fortfarande processer igång i några terminaler i detta fönster. Stängning av fönstret kommer att döda dem alla."
 
-#: ../src/terminal-window.c:2910
-msgid ""
-"There is still a process running in this terminal. Closing the terminal will "
-"kill it."
-msgstr ""
-"Det finns fortfarande en process igång i denna terminal. Stängning av "
-"terminalen kommer att döda den."
+#: ../src/terminal-window.c:2941
+msgid "There is still a process running in this terminal. Closing the terminal will kill it."
+msgstr "Det finns fortfarande en process igång i denna terminal. Stängning av terminalen kommer att döda den."
 
-#: ../src/terminal-window.c:2915
-msgid "_Close Terminal"
+#: ../src/terminal-window.c:2946
+msgid "C_lose Terminal"
 msgstr "S_täng terminal"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3277
+#: ../src/terminal-window.c:3314
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Titel:"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3463
+#: ../src/terminal-window.c:3500
 msgid "Contributors:"
 msgstr "Bidragsgivare:"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3482
+#: ../src/terminal-window.c:3519
 msgid "A terminal emulator for the GNOME desktop"
 msgstr "En terminalemulator för skrivbordsmiljön GNOME"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3489
+#: ../src/terminal-window.c:3526
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander\n"
@@ -2378,7 +1928,6 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "Close all tabs?"
 #~ msgstr "Stäng alla flikar?"
-
 #~ msgid "This window has one tab open. Closing the window will close it."
 #~ msgid_plural ""
 #~ "This window has %d tabs open. Closing the window will also close all tabs."
@@ -2388,10 +1937,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr[1] ""
 #~ "Detta fönster har %d flikar öppna. Att stänga detta fönster kommer att "
 #~ "stänga dem."
-
 #~ msgid "Close All _Tabs"
 #~ msgstr "Stäng alla _flikar"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If true, font anti-aliasing will be disabled when running without the X "
 #~ "RENDER extension, which gives a considerable performance improvement in "
@@ -2400,61 +1947,50 @@ msgstr ""
 #~ "Om sant, kantutjämning för typsnitt kommer att vara inaktiverad vid "
 #~ "körning utan X RENDER-utökningen, som ger en avsevärd prestandaökning i "
 #~ "de här situationerna."
-
 #~ msgid "Whether to disable anti-aliasing without the X RENDER extension"
 #~ msgstr "Huruvida kantutjämning utan X RENDER-utökningen ska inaktiveras"
-
 #~ msgid "No argument given to \"%s\" option\n"
 #~ msgstr "Inget argument angivet till flaggan \"%s\"\n"
-
 #~ msgid "\"%s\" option requires an argument\n"
 #~ msgstr "Flaggan \"%s\" kräver ett argument\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Execute the remainder of the command line inside the terminal"
 #~ msgstr "Kör återstoden av kommandoraden inuti terminalen."
-
 #~ msgid "_Tabs"
 #~ msgstr "_Flikar"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Open a new window containing a tab with the given profile. More than one "
 #~ "of these options can be provided."
 #~ msgstr ""
 #~ "�ppna ett nytt fönster som innehåller en flik med den angivna profilen. "
 #~ "Fler än en av dessa flaggor kan anges."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Open a new tab in the last-opened window with the given profile. More "
 #~ "than one of these options can be provided."
 #~ msgstr ""
 #~ "�ppna en ny flik i det senast öppnade fönstret med den angivna profilen. "
 #~ "Fler än en av dessa flaggor kan anges."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Open a new window containing a tab with the given profile ID. Used "
 #~ "internally to save sessions."
 #~ msgstr ""
 #~ "�ppna ett nytt fönster som innehåller en flik med angivet profil-ID. "
 #~ "Används internt för att spara sessioner."
-
 #~ msgid "PROFILEID"
 #~ msgstr "PROFIL-ID"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Open a new tab in the last-opened window with the given profile ID. Used "
 #~ "internally to save sessions."
 #~ msgstr ""
 #~ "�ppna en ny flik i det senast sparade fönstret med angivet profil-ID. "
 #~ "Används internt för att spara sessioner."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Set the role for the last-specified window; applies to only one window; "
 #~ "can be specified once for each window you create from the command line."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ställ in rollen för det senast angivna fönstret. Gäller endast ett "
 #~ "fönster. Kan anges en gång för varje fönster du skapar från kommandoraden."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Turn on the menubar for the last-specified window; applies to only one "
 #~ "window; can be specified once for each window you create from the command "
@@ -2462,7 +1998,6 @@ msgstr ""
 #~ msgstr ""
 #~ "Aktivera menyraden för det senast sparade fönstret. Gäller endast ett "
 #~ "fönster. Kan anges en gång för varje fönster du skapar från kommandoraden."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Turn off the menubar for the last-specified window; applies to only one "
 #~ "window; can be specified once for each window you create from the command "
@@ -2470,7 +2005,6 @@ msgstr ""
 #~ msgstr ""
 #~ "Inaktivera menyraden för det senast sparade fönstret. Gäller endast ett "
 #~ "fönster. Kan anges en gång för varje fönster du skapar från kommandoraden."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Set the last-specified window into maximized mode; applies to only one "
 #~ "window; can be specified once for each window you create from the command "
@@ -2479,7 +2013,6 @@ msgstr ""
 #~ "Försätt det senast angivna fönstret i maximerat läge. Gäller endast för "
 #~ "ett fönster. Kan anges en gång för varje fönster som du skapar från "
 #~ "kommandoraden."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Set the last-specified window into fullscreen mode; applies to only one "
 #~ "window; can be specified once for each window you create from the command "
@@ -2487,36 +2020,30 @@ msgstr ""
 #~ msgstr ""
 #~ "Försätt det senast angivna fönstret i helskärmsläge. Gäller endast ett "
 #~ "fönster. Kan anges en gång för varje fönster du skapar från kommandoraden."
-
 #~ msgid ""
 #~ "X geometry specification (see \"X\" man page), can be specified once per "
 #~ "window to be opened."
 #~ msgstr ""
 #~ "X-geometrispecifikation (se manualsidan för \"X\") kan anges en gång för "
 #~ "varje fönster som öppnas."
-
 #~ msgid "Register with the activation nameserver [default]"
 #~ msgstr "Registrera i aktiveringsnamnservern [standard]"
-
 #~ msgid "Set the default terminal's working directory. Used internally"
 #~ msgstr "Ställ in terminalens standardarbetskatalog. Används internt"
-
 #~ msgid "ZOOMFACTOR"
 #~ msgstr "ZOOMFAKTOR"
-
 #~ msgid ""
 #~ "It appears that you do not have gnome-terminal.server installed in a "
 #~ "valid location. Factory mode disabled.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Det verkar som om gnome-terminal.server inte är installerad på någon "
 #~ "giltig plats. Fabriksläget är inaktiverat.\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Error registering terminal with the activation service; factory mode "
 #~ "disabled.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Fel vid registrering av terminalen i aktiveringstjänsten; fabriksläget är "
 #~ "inaktiverat.\n"
-
 #~ msgid "Failed to retrieve terminal server from activation server\n"
 #~ msgstr "Misslyckades med att hämta terminalserver från aktiveringsservern\n"
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]