[gvfs] Updated sv translation (Daniel Nylander)commit eb47de12f37e6c026881e94ed44db30dc767d9cc
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:   Sat Jun 13 13:13:17 2009 +0200

    Updated sv translation (Daniel Nylander)

 po/sv.po |  923 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 469 insertions(+), 454 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index c337f59..59db152 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gvfs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-11 12:52+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-11 12:53+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-13 13:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-13 13:13+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #: ../client/gdaemonfile.c:482
-#: ../client/gdaemonfile.c:1984
+#: ../client/gdaemonfile.c:1986
 msgid "Operation not supported, files on different mounts"
 msgstr "�tgärden stöds inte, filer på olika monteringar"
 
@@ -40,9 +40,9 @@ msgstr "Kunde inte få filhandtag för ström"
 #: ../client/gdaemonfile.c:1055
 #: ../client/gdaemonfile.c:1114
 #: ../client/gdaemonfile.c:1176
-#: ../client/gdaemonfile.c:2252
-#: ../client/gdaemonfile.c:2330
-#: ../client/gdaemonfile.c:2589
+#: ../client/gdaemonfile.c:2256
+#: ../client/gdaemonfile.c:2334
+#: ../client/gdaemonfile.c:2593
 #: ../client/gvfsiconloadable.c:370
 msgid "Invalid return value from open"
 msgstr "Ogiltigt svarsvärde från open"
@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr "Ogiltigt svarsvärde från open"
 #: ../client/gdaemonfile.c:1065
 #: ../client/gdaemonfile.c:1124
 #: ../client/gdaemonfile.c:1186
-#: ../client/gdaemonfile.c:2220
+#: ../client/gdaemonfile.c:2224
 #: ../client/gvfsiconloadable.c:155
 msgid "Didn't get stream file descriptor"
 msgstr "Fick inget filhandtag för ström"
@@ -80,84 +80,83 @@ msgstr "Ogiltigt filnamn %s"
 msgid "Invalid return value from query_filesystem_info"
 msgstr "Ogiltigt svarsvärde från query_filesystem_info"
 
-#: ../client/gdaemonfile.c:2142
+#: ../client/gdaemonfile.c:2146
 msgid "Invalid return value from monitor_dir"
 msgstr "Ogiltigt svarsvärde från monitor_dir"
 
-#: ../client/gdaemonfile.c:2191
+#: ../client/gdaemonfile.c:2195
 msgid "Invalid return value from monitor_file"
 msgstr "Ogiltigt svarsvärde från monitor_file"
 
-#: ../client/gdaemonfileenumerator.c:351
-#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:518
-#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:674
-#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:782
-#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:1032
-#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:458
-#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:636
-#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:831
+#: ../client/gdaemonfileenumerator.c:362
+#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:630
+#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:783
+#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:901
+#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:1149
+#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:1391
+#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:506
+#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:681
+#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:873
+#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:1052
 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1060
 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1081
 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1200
 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1337
 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1401
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1601
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1708
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1858
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1885
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1944
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1966
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2029
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2048
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1105
-#: ../daemon/gvfsbackendtest.c:87
-#: ../daemon/gvfsbackendtest.c:120
-#: ../daemon/gvfsbackendtest.c:183
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1603
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1710
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1860
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1887
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1946
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1968
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2031
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2050
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1162
+#: ../daemon/gvfsbackendtest.c:91
+#: ../daemon/gvfsbackendtest.c:124
+#: ../daemon/gvfsbackendtest.c:187
 #: ../daemon/gvfschannel.c:298
-#, c-format
+#: ../monitor/proxy/gproxydrive.c:442
+#: ../monitor/proxy/gproxydrive.c:526
+#: ../monitor/proxy/gproxydrive.c:644
+#: ../monitor/proxy/gproxymount.c:455
+#: ../monitor/proxy/gproxymount.c:538
+#: ../monitor/proxy/gproxyvolume.c:803
+#: ../monitor/proxy/gproxyvolume.c:880
 msgid "Operation was cancelled"
 msgstr "�tgärden avbröts"
 
-#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:450
-#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:458
-#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:1300
-#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:1310
-#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:402
-#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:410
-#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:1054
-#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:1064
+#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:527
+#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:535
+#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:1682
+#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:1692
+#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:450
+#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:458
+#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:1234
+#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:1244
 #, c-format
 msgid "Error in stream protocol: %s"
 msgstr "Fel i strömningsprotokoll: %s"
 
-#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:458
-#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:1310
-#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:410
-#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:1064
+#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:535
+#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:1692
+#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:458
+#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:1244
 msgid "End of stream"
 msgstr "Slut på ström"
 
-#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:1207
-#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:942
+#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:1330
+#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:981
 msgid "Seek not supported on stream"
 msgstr "Sökning stöds inte i strömmen"
 
-#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:1237
-msgid "The query info operation is not supported"
-msgstr "Frågeåtgärden stöds inte"
-
-#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:991
-#, c-format
-msgid "Query info not supported on stream"
-msgstr "Informationsbegäran stöds inte i strömmen"
-
 #: ../client/gdaemonvfs.c:830
 #, c-format
 msgid "Error while getting mount info: %s"
 msgstr "Fel vid hämtning av monteringsinformation: %s"
 
-#: ../client/gvfsdaemondbus.c:568
-#: ../client/gvfsdaemondbus.c:999
+#: ../client/gvfsdaemondbus.c:567
+#: ../client/gvfsdaemondbus.c:998
 #, c-format
 msgid "Error connecting to daemon: %s"
 msgstr "Fel vid anslutning till demon: %s"
@@ -194,17 +193,33 @@ msgstr "Fel vid initiering av Avahi: %s"
 msgid "Error creating Avahi resolver: %s"
 msgstr "Fel vid skapande av Avahi-uppslag: %s"
 
-#: ../common/gvfsdnssdresolver.c:1094
+#. Translators:
+#. * - the first %s refers to the service type
+#. * - the second %s refers to the service name
+#. * - the third %s refers to the domain
+#.
+#: ../common/gvfsdnssdresolver.c:1099
 #, c-format
 msgid "Error resolving \"%s\" service \"%s\" on domain \"%s\""
 msgstr "Fel vid uppslag av \"%s\"-tjänst \"%s\" på domänen \"%s\""
 
-#: ../common/gvfsdnssdresolver.c:1114
+#. Translators:
+#. * - the first %s refers to the service type
+#. * - the second %s refers to the service name
+#. * - the third %s refers to the domain
+#. * - the fourth %s refers to the required TXT keys
+#.
+#: ../common/gvfsdnssdresolver.c:1125
 #, c-format
 msgid "Error resolving \"%s\" service \"%s\" on domain \"%s\". One or more TXT records are missing. Keys required: \"%s\"."
 msgstr "Fel vid uppslag av \"%s\"-tjänst \"%s\" på domänen \"%s\". EN eller flera TXT-poster saknas. Nycklar krävs: \"%s\"."
 
-#: ../common/gvfsdnssdresolver.c:1126
+#. Translators:
+#. * - the first %s refers to the service type
+#. * - the second %s refers to the service name
+#. * - the third %s refers to the domain
+#.
+#: ../common/gvfsdnssdresolver.c:1142
 #, c-format
 msgid "Timed out resolving \"%s\" service \"%s\" on domain \"%s\""
 msgstr "Tidsgräns uppnådess vid uppslag av \"%s\"-tjänst \"%s\" på domänen \"%s\""
@@ -225,83 +240,83 @@ msgstr "Kan inte hantera version %d av GVfsIcon-kodning"
 msgid "Malformed input data for GVfsIcon"
 msgstr "Felformaterat inmatningsdata för GVfsIcon"
 
-#: ../daemon/daemon-main.c:63
-#: ../daemon/daemon-main.c:206
+#: ../daemon/daemon-main.c:76
+#: ../daemon/daemon-main.c:230
 #, c-format
 msgid "Error connecting to D-Bus: %s"
 msgstr "Fel vid anslutning till D-Bus: %s"
 
 #. translators: This is the default daemon's application name,
 #. * the %s is the type of the backend, like "ftp"
-#: ../daemon/daemon-main.c:78
+#: ../daemon/daemon-main.c:91
 #, c-format
 msgid "%s Filesystem Service"
 msgstr "Filsystemstjänst för %s"
 
-#: ../daemon/daemon-main.c:97
+#: ../daemon/daemon-main.c:110
 #, c-format
 msgid "Error: %s"
 msgstr "Fel: %s"
 
-#: ../daemon/daemon-main.c:131
+#: ../daemon/daemon-main.c:155
 #, c-format
 msgid "Usage: %s --spawner dbus-id object_path"
 msgstr "Användning: %s --spawner dbus-id objektsökväg"
 
-#: ../daemon/daemon-main.c:155
-#: ../daemon/daemon-main.c:173
+#: ../daemon/daemon-main.c:179
+#: ../daemon/daemon-main.c:197
 #, c-format
 msgid "Usage: %s key=value key=value ..."
 msgstr "Användning: %s nyckel=värde nyckel=värde ..."
 
-#: ../daemon/daemon-main.c:171
+#: ../daemon/daemon-main.c:195
 #, c-format
 msgid "No mount type specified"
 msgstr "Ingen monteringstyp angiven"
 
-#: ../daemon/daemon-main.c:241
+#: ../daemon/daemon-main.c:265
 #, c-format
 msgid "mountpoint for %s already running"
 msgstr "monteringspunkt för %s körs redan"
 
-#: ../daemon/daemon-main.c:252
+#: ../daemon/daemon-main.c:276
 msgid "error starting mount daemon"
 msgstr "fel vid start av monteringsdemon"
 
 #. FIXME: this should really be "/ in %s", but can't change
 #. due to string freeze.
 #. Translators: This is the name of the root of an sftp share, like "/ on <hostname>"
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:315
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1094
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1903
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:318
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2187
 #, c-format
 msgid "/ on %s"
 msgstr "/ på %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:515
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1640
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1566
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:518
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:503
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1678
 msgid "No hostname specified"
 msgstr "Inget värdnamn angivet"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:526
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:555
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1591
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:529
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:558
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1631
 #: ../daemon/gvfsbackendhttp.c:306
 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:836
 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:852
 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:871
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:641
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:648
 msgid "Invalid mount spec"
 msgstr "Ogiltig monteringsspecifikation"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:636
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:686
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:715
-#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:921
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:572
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:614
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:658
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:708
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:737
+#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:922
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:599
 #: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:398
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:2262
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:897
 #: ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:646
 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1085
 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1152
@@ -311,12 +326,22 @@ msgstr "Ogiltig monteringsspecifikation"
 msgid "File doesn't exist"
 msgstr "Filen finns inte"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:724
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:622
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:617
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1694
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1046
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:702
+#: ../daemon/gvfsbackendtrash.c:232
+msgid "Can't open directory"
+msgstr "Kan inte öppna katalog"
+
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:746
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:680
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:651
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:678
 #: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:445
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1043
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:205
 #: ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:693
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3801
 msgid "The file is not a directory"
 msgstr "Filen är inte en katalog"
 
@@ -333,25 +358,33 @@ msgstr "Kunde inte skapa temporärkatalog"
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:416
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:451
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:672
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:719
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:745
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:783
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1063
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1916
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2626
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:717
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:743
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:781
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:972
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:1008
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:627
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1089
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2014
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2733
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1754
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2867
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2880
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2900
 #: ../daemon/gvfsbackendtrash.c:216
 #, c-format
 msgid "No such file or directory"
 msgstr "Ingen sådan fil eller katalog"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:425
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2183
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2223
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1746
 msgid "Directory not empty"
 msgstr "Katalogen är inte tom"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:459
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:906
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1783
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:904
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1785
 msgid "Can't copy file over directory"
 msgstr "Kan inte kopiera fil över katalog"
 
@@ -360,14 +393,17 @@ msgstr "Kan inte kopiera fil över katalog"
 msgid "CD/DVD Creator"
 msgstr "Cd/dvd-skapare"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:755
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:791
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:926
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2700
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:753
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:789
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:924
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:986
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:990
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:1000
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2807
 msgid "File exists"
 msgstr "Filen finns"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:829
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:828
 #: ../daemon/gvfsjobcloseread.c:112
 #: ../daemon/gvfsjobclosewrite.c:120
 #: ../daemon/gvfsjobcopy.c:169
@@ -386,11 +422,13 @@ msgstr "Filen finns"
 #: ../daemon/gvfsjobopenforwrite.c:162
 #: ../daemon/gvfsjobopenforwrite.c:176
 #: ../daemon/gvfsjobopeniconforread.c:120
-#: ../daemon/gvfsjobpull.c:173
-#: ../daemon/gvfsjobpush.c:173
+#: ../daemon/gvfsjobpull.c:175
+#: ../daemon/gvfsjobpush.c:175
 #: ../daemon/gvfsjobqueryattributes.c:135
 #: ../daemon/gvfsjobqueryfsinfo.c:131
 #: ../daemon/gvfsjobqueryinfo.c:149
+#: ../daemon/gvfsjobqueryinforead.c:119
+#: ../daemon/gvfsjobqueryinfowrite.c:119
 #: ../daemon/gvfsjobread.c:120
 #: ../daemon/gvfsjobseekread.c:119
 #: ../daemon/gvfsjobseekwrite.c:119
@@ -403,47 +441,48 @@ msgstr "Filen finns"
 msgid "Operation not supported by backend"
 msgstr "�tgärden stöds inte av bakänden"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:854
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:853
 msgid "No such file or directory in target path"
 msgstr "Ingen sådan fil eller katalog i målsökväg"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:877
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1752
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:876
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1754
 msgid "Can't copy directory over directory"
 msgstr "Kan inte kopiera katalog över katalog"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:886
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1760
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1791
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:885
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1762
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1793
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1748
 msgid "Target file exists"
 msgstr "MÃ¥lfilen finns"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:893
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1767
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:892
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1769
 msgid "Can't recursively copy directory"
 msgstr "Kan inte kopiera katalog rekursivt"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:952
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:731
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2281
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2490
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2587
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2679
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:950
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:758
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2387
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2596
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2693
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2786
 msgid "Not supported"
 msgstr "Stöds inte"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:299
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1303
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1393
 msgid "Cannot connect to the system bus"
 msgstr "Kan inte ansluta till systembussen"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:310
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1315
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1405
 msgid "Cannot create libhal context"
 msgstr "Kan inte skapa libhal-kontext"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:324
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1328
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1418
 msgid "Cannot initialize libhal"
 msgstr "Kan inte initiera libhal"
 
@@ -469,175 +508,167 @@ msgid "cdda mount on %s"
 msgstr "cdda-montering på %s"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:378
-#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:895
-#: ../monitor/hal/ghalmount.c:435
-#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:233
-#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:254
+#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:896
+#: ../monitor/hal/ghalmount.c:325
+#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:225
+#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:246
 #, c-format
 msgid "Audio Disc"
 msgstr "Ljudskiva"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:439
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1550
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1646
 #, c-format
 msgid "File system is busy: %d open file"
 msgid_plural "File system is busy: %d open files"
 msgstr[0] "Filsystemet är upptaget: %d öppnad fil"
 msgstr[1] "Filsystemet är upptaget: %d öppnade filer"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:630
+#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:631
 #, c-format
 msgid "No such file %s on drive %s"
 msgstr "Ingen sådan fil %s på enheten %s"
 
 #. Translators: paranoia is the name of the cd audio reading library
-#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:739
+#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:740
 #, c-format
 msgid "Error from 'paranoia' on drive %s"
 msgstr "Fel från \"paranoia\" på enheten %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:802
+#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:803
 #, c-format
 msgid "Error seeking in stream on drive %s"
 msgstr "Fel vid sökning i ström på enheten %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:914
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1606
+#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:915
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1702
 #, c-format
 msgid "No such file"
 msgstr "Ingen sådan fil"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:928
+#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:929
 #, c-format
 msgid "The file does not exist or isn't an audio track"
 msgstr "Filen finns inte eller är inte ett ljudspår"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:1034
+#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:1035
 msgid "Audio CD Filesystem Service"
 msgstr "Filsystemstjänst för ljud-cd"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:179
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:693
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:720
 msgid "Computer"
 msgstr "Dator"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:466
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:493
 msgid "Filesystem"
 msgstr "Filsystem"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:590
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1598
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1046
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:684
-#: ../daemon/gvfsbackendtrash.c:232
-#, c-format
-msgid "Can't open directory"
-msgstr "Kan inte öppna katalog"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:594
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:621
 msgid "Can't open mountable file"
 msgstr "Kan inte öppna monteringsbar fil"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:779
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1044
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:806
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1144
 #, c-format
 msgid "Internal error: %s"
 msgstr "Internt fel: %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:811
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:928
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:838
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:955
 msgid "Can't mount file"
 msgstr "Kan inte montera fil"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:823
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:850
 msgid "No media in the drive"
 msgstr "Inget media i enheten"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:880
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:971
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1071
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:907
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:998
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1098
 msgid "Not a mountable file"
 msgstr "Inte en monteringsbar fil"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:986
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1013
 msgid "Can't unmount file"
 msgstr "Kan inte avmontera fil"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1102
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1129
 msgid "Can't eject file"
 msgstr "Kan inte mata ut fil"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:526
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1658
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:561
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1698
 #: ../daemon/gvfsbackendhttp.c:252
 #, c-format
 msgid "HTTP Error: %s"
 msgstr "HTTP-fel: %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:543
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:578
 msgid "Could not parse response"
 msgstr "Kunde inte tolka svaret"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:552
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:587
 msgid "Empty response"
 msgstr "Tomt svar"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:560
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:595
 msgid "Unexpected reply from server"
 msgstr "Oväntat svar från server"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1179
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1798
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1214
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1838
 msgid "Response invalid"
 msgstr "Svaret är ogiltigt"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1322
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1357
 msgid "WebDAV share"
 msgstr "WebDAV-utdelning"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1324
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1359
 #, c-format
 msgid "Enter password for %s"
 msgstr "Ange lösenord för %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1327
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1362
 msgid "Please enter proxy password"
 msgstr "Ange lösenord för proxyserver"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1662
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1666
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1702
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1706
 msgid "Not a WebDAV enabled share"
 msgstr "Inte en WebDAV-aktiverad utdelning"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1694
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1734
 #, c-format
 msgid "WebDAV on %s"
 msgstr "WebDAV på %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1754
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1827
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1794
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1867
 msgid "Could not create request"
 msgstr "Kunde inte skapa begäran"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1890
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2143
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2254
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1860
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:2526
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3588
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1912
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1930
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2183
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2294
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:586
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:763
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1103
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4207
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2000
 msgid "Target file already exists"
 msgstr "MÃ¥lfilen finns redan"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1963
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2836
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1074
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2003
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3341
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1131
 msgid "The file was externally modified"
 msgstr "Filen blev externt ändrad"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1994
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1110
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1929
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2034
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1167
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2017
 msgid "Backup file creation failed"
 msgstr "Skapandet av säkerhetskopia misslyckades"
 
@@ -664,318 +695,259 @@ msgstr "Dns-SD"
 msgid "Network"
 msgstr "Nätverk"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:252
-msgid "Accounts are unsupported"
-msgstr "Konton stöds inte"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:256
-msgid "Host closed connection"
-msgstr "Värden stängde anslutningen"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:260
-msgid "Cannot open data connection. Maybe your firewall prevents this?"
-msgstr "Kan inte öppna dataanslutning. Kanske förhindrar din brandvägg detta?"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:264
-msgid "Data connection closed"
-msgstr "Dataanslutning stängd"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:271
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:275
-msgid "Operation failed"
-msgstr "�tgärden misslyckades"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:280
-msgid "No space left on server"
-msgstr "Inget ledigt utrymme på servern"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:288
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3897
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1576
-msgid "Operation unsupported"
-msgstr "�tgärden stöds inte"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:292
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:296
-msgid "Permission denied"
-msgstr "Ã?tkomst nekas"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:296
-msgid "Page type unknown"
-msgstr "Sidtypen är okänd"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:300
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:2372
-msgid "Invalid filename"
-msgstr "Ogiltigt filnamn"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:304
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:380
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:409
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:428
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:441
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:929
-msgid "Invalid reply"
-msgstr "Ogiltigt svar"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:548
-msgid "broken transmission"
-msgstr "avbruten överföring"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:710
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:851
-msgid "Could not connect to host"
-msgstr "Kunde inte ansluta till värd"
-
 #. Translators: the first %s is the username, the second the host name
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1494
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:328
 #, c-format
 msgid "Enter password for ftp as %s on %s"
 msgstr "Ange lösenordet för ftp som %s på %s"
 
 #. translators: %s here is the hostname
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1497
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:331
 #, c-format
 msgid "Enter password for ftp on %s"
 msgstr "Ange lösenord för ftp på %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1523
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:881
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:599
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:357
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:966
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:606
 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:986
 msgid "Password dialog cancelled"
 msgstr "Lösenordsdialogen avbröts"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1602
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:466
 #, c-format
 msgid "ftp on %s"
 msgstr "ftp på %s"
 
 #. Translators: the first %s is the username, the second the host name
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1606
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:470
 #, c-format
 msgid "ftp as %s on %s"
 msgstr "ftp som %s på %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1690
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1967
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3579
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:561
+msgid "Insufficient permissions"
+msgstr "Otillräckliga rättigheter"
+
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:570
+msgid "File does not exist"
+msgstr "Filen finns inte"
+
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:607
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2251
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2987
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3328
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4198
 msgid "File is directory"
 msgstr "Filen är en katalog"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1912
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:2487
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:811
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1066
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3194
 msgid "backups not supported yet"
 msgstr "säkerhetskopior stöds inte än"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1989
-msgid "filename too long"
-msgstr "filnamnet är för långt"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:2506
-msgid "Invalid destination filename"
-msgstr "Ogiltigt målfilnamn"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:486
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:492
 #, c-format
 msgid "%s: %d: Directory or file exists"
 msgstr "%s: %d: Katalog eller fil finns redan"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:493
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:499
 #, c-format
 msgid "%s: %d: No such file or directory"
 msgstr "%s: %d: Ingen sådan fil eller katalog"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:499
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:505
 #, c-format
 msgid "%s: %d: Invalid filename"
 msgstr "%s: %d: Ogiltigt filnamn"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:505
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:511
 #, c-format
 msgid "%s: %d: Not Supported"
 msgstr "%s: %d: Stöds inte"
 
 #. Translator: %s represents the device, e.g. usb:001,042
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:675
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:684
 #, c-format
 msgid "Digital Camera (%s)"
 msgstr "Digitalkamera (%s)"
 
 #. Translator: %s is the vendor name, e.g. Panasonic
 #. Translators: %s is the device vendor
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:823
-#: ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:183
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:832
+#: ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:179
 #, c-format
 msgid "%s Camera"
 msgstr "%s-kamera"
 
 #. Translator: %s is the vendor name, e.g. Panasonic
 #. Translators: %s is the device vendor
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:826
-#: ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:178
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:835
+#: ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:174
 #, c-format
 msgid "%s Audio Player"
 msgstr "%s-ljudspelare"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:835
-#: ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:192
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:844
+#: ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:188
 msgid "Camera"
 msgstr "Kamera"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:837
-#: ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:190
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:846
+#: ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:186
 msgid "Audio Player"
 msgstr "Ljudspelare"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1343
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1433
 msgid "No device specified"
 msgstr "Ingen enhet angiven"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1360
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1450
 msgid "Cannot create gphoto2 context"
 msgstr "Kan inte skapa gphoto2-kontext"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1370
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1460
 msgid "Error creating camera"
 msgstr "Fel vid skapande av kamera"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1383
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1393
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1473
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1483
 msgid "Error loading device information"
 msgstr "Fel vid inläsning av enhetsinformation"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1405
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1495
 msgid "Error looking up device information"
 msgstr "Fel vid uppslag av enhetsinformation"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1415
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1505
 msgid "Error getting device information"
 msgstr "Fel vid hämtning av enhetsinformation"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1428
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1518
 msgid "Error setting up camera communications port"
 msgstr "Fel vid konfiguration av port för kamerakommunikation"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1439
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1529
 msgid "Error initializing camera"
 msgstr "Fel vid initiering av kamera"
 
 #. Translator: %s represents the device, e.g. usb:001,042
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1447
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1543
 #, c-format
 msgid "gphoto2 mount on %s"
 msgstr "gphoto2-montering på %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1522
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1618
 msgid "No camera specified"
 msgstr "Ingen kamera angiven"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1614
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1710
 msgid "Error creating file object"
 msgstr "Fel vid skapande av filobjekt"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1629
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1725
 msgid "Error getting file"
 msgstr "Fel vid hämtning av fil"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1639
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1735
 msgid "Error getting data from file"
 msgstr "Fel vid datahämtning från fil"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1696
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1792
 #, c-format
 msgid "Malformed icon identifier '%s'"
 msgstr "Felformaterad ikonidentifierare \"%s\""
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1772
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2950
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1868
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3057
 #, c-format
 msgid "Error seeking in stream on camera %s"
 msgstr "Fel vid sökning i ström på kameran %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1910
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2008
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2870
 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1388
 msgid "Not a directory"
 msgstr "Inte en katalog"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1943
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2041
 msgid "Failed to get folder list"
 msgstr "Misslyckades med att få tag på mapplista"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2008
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2107
 msgid "Failed to get file list"
 msgstr "Misslyckades med att få tag på fillista"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2293
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2399
 msgid "Error creating directory"
 msgstr "Fel vid skapande av katalog"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2502
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2608
 msgid "Name already exists"
 msgstr "Namnet finns redan"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2513
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3141
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2619
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3248
 msgid "New name too long"
 msgstr "Nytt namn är för långt"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2523
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3152
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2629
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3259
 msgid "Error renaming dir"
 msgstr "Fel vid namnbyte av katalog"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2536
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3165
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2642
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3272
 msgid "Error renaming file"
 msgstr "Fel vid namnbyte av fil"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2599
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2706
 #, c-format
 msgid "Directory '%s' is not empty"
 msgstr "Katalogen \"%s\" är inte tom"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2610
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2717
 msgid "Error deleting directory"
 msgstr "Fel vid borttagning av katalog"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2636
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2743
 msgid "Error deleting file"
 msgstr "Fel vid borttagning av fil"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2689
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2796
 msgid "Can't write to directory"
 msgstr "Kan inte skriva till katalog"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2736
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2843
 msgid "Cannot allocate new file to append to"
 msgstr "Kan inte allokera ny fil att lägga till i"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2751
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2858
 msgid "Cannot read file to append to"
 msgstr "Kan inte läsa fil att lägga till i"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2762
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2869
 msgid "Cannot get data of file to append to"
 msgstr "Kan inte få tag på data för fil att lägga till i"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3049
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3156
 msgid "Error writing file"
 msgstr "Fel vid skrivning av fil"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3097
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3204
 msgid "Not supported (not same directory)"
 msgstr "Stöds inte (inte samma katalog)"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3109
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3216
 msgid "Not supported (src is dir, dst is dir)"
 msgstr "Stöds inte (källa är katalog, mål är katalog)"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3117
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3224
 msgid "Not supported (src is dir, dst is existing file)"
 msgstr "Stöds inte (källa är katalog, mål är befintlig fil)"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3129
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3236
 msgid "Not supported (src is file, dst is dir)"
 msgstr "Stöds inte (källa är fil, mål är katalog)"
 
@@ -985,8 +957,8 @@ msgid "HTTP Client Error: %s"
 msgstr "HTTP-klientfel: %s"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendhttp.c:570
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1891
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1337
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2175
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1423
 #: ../daemon/gvfsdaemonutils.c:211
 msgid " (invalid encoding)"
 msgstr " (ogiltig kodning)"
@@ -1014,8 +986,8 @@ msgstr "�vervakare för nätverksplatser"
 #.
 #. Translators: This is "<sharename> on <servername>" and is used as name for an SMB share
 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:656
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:538
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1330
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:545
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1416
 #, c-format
 msgid "%s on %s"
 msgstr "%s på %s"
@@ -1032,61 +1004,67 @@ msgstr "Anslutning till enheten förlorades"
 msgid "Device requires a software update"
 msgstr "Enheten kräver en programuppdatering"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:288
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:292
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:648
 msgid "ssh program unexpectedly exited"
 msgstr "ssh-programmet avslutades oväntat"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:303
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:300
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1752
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Ã?tkomst nekas"
+
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:307
 msgid "Hostname not known"
 msgstr "Värdnamnet är inte känt"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:310
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:314
 msgid "No route to host"
 msgstr "Ingen väg till värd"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:317
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:321
 msgid "Connection refused by server"
 msgstr "Anslutningen nekades av server"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:324
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:328
 msgid "Host key verification failed"
 msgstr "Verifiering av värdnyckel misslyckades"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:407
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:492
 msgid "Unable to spawn ssh program"
 msgstr "Kunde inte starta ssh-program"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:423
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:508
 #, c-format
 msgid "Unable to spawn ssh program: %s"
 msgstr "Kunde inte starta ssh-program: %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:535
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:787
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:610
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:871
 msgid "Timed out when logging in"
 msgstr "Tidsgräns överstigen vid inloggning"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:865
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:950
 msgid "Enter passphrase for key"
 msgstr "Ange lösenfras för nyckel"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:867
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:952
 msgid "Enter password"
 msgstr "Ange lösenord"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:928
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1028
 msgid "Can't send password"
 msgstr "Kan inte skicka lösenord"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:936
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1036
 msgid "Log In Anyway"
 msgstr "Logga in ändå"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:936
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1036
 msgid "Cancel Login"
 msgstr "Avbryt inloggning"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:946
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1046
 #, c-format
 msgid ""
 "The identity of the remote computer (%s) is unknown.\n"
@@ -1099,138 +1077,148 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Identiteten som skickades av fjärrdatorn är %s.  Du bör kontakta systemadministratören om du vill vara absolut säker på identiteten."
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:966
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1066
 msgid "Login dialog cancelled"
 msgstr "Inloggningsdialogen avbröts"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:986
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1086
 msgid "Can't send host identity confirmation"
 msgstr "Kan inte skicka värdidentitetsbekräftelse"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1479
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1502
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1579
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1602
 msgid "Protocol error"
 msgstr "Protokollfel"
 
 #. Translators: This is the name of an sftp share, like "sftp for <user>on <hostname>"
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1527
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1627
 #, c-format
 msgid "sftp for %s on %s"
 msgstr "sftp för %s på %s"
 
 #. Translators: This is the name of an sftp share, like "sftp on <hostname>"
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1530
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1630
 #, c-format
 msgid "sftp on %s"
 msgstr "sftp på %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1556
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1668
 msgid "Unable to find supported ssh command"
 msgstr "Kunde inte hitta ssh-kommando som stöds"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1976
-msgid "Failure"
-msgstr "Fel"
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1750
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4518
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1664
+msgid "Operation unsupported"
+msgstr "�tgärden stöds inte"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2032
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2111
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2122
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2178
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2264
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2314
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2360
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2435
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2542
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2582
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2632
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2701
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2721
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2873
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2898
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2953
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3010
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3281
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3348
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3477
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3512
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3540
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3648
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3702
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3736
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3770
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3785
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3800
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3878
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1927
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2316
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2395
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2406
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2462
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2548
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2598
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2644
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2719
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2826
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2943
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3024
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3096
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3108
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3166
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3208
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3393
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3425
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3480
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3537
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3834
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3901
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4036
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4096
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4131
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4159
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4267
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4321
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4357
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4391
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4406
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4421
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4499
 msgid "Invalid reply received"
 msgstr "Ogiltigt svar togs emot"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2084
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2260
+msgid "Failure"
+msgstr "Fel"
+
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2368
 #, c-format
 msgid "Invalid icon_id '%s' in OpenIconForRead"
 msgstr "Ogiltigt icon_id \"%s\" i OpenIconForRead"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2380
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2664
 #, c-format
 msgid "Error creating backup file: %s"
 msgstr "Fel vid skapande av säkerhetskopia: %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2783
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3270
 msgid "Unable to create temporary file"
 msgstr "Kunde inte skapa temporärfil"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3574
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1901
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4193
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1989
 msgid "Can't move directory over directory"
 msgstr "Kan inte flytta katalog över katalog"
 
 #. translators: First %s is a share name, second is a server name
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:222
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:229
 #, c-format
 msgid "Password required for share %s on %s"
 msgstr "Lösenord krävs för utdelningen %s på %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:478
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:524
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:485
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:531
 #: ../daemon/gvfsdaemonutils.c:92
 #, c-format
 msgid "Internal Error (%s)"
 msgstr "Internt fel (%s)"
 
 #. translators: We tried to mount a windows (samba) share, but failed
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:604
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:611
 msgid "Failed to mount Windows share"
 msgstr "Misslyckades med att montera Windows-utdelning"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:753
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1209
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:771
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1267
 msgid "Unsupported seek type"
 msgstr "Söktypen stöds inte"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1273
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1359
 #, c-format
 msgid "Backup file creation failed: %s"
 msgstr "Skapandet av säkerhetskopia misslyckades: %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1803
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1891
 #, c-format
 msgid "Error deleting file: %s"
 msgstr "Fel vid borttagning av fil: %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1877
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1965
 #, c-format
 msgid "Error moving file: %s"
 msgstr "Fel vid flyttning av fil: %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1949
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2037
 #, c-format
 msgid "Error removing target file: %s"
 msgstr "Fel vid borttagning av målfil: %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1973
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2061
 msgid "Can't recursively move directory"
 msgstr "Kan inte flytta katalog rekursivt"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2037
+#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2127
 msgid "Windows Shares Filesystem Service"
 msgstr "Filsystemstjänst för Windows-utdelningar"
 
@@ -1267,24 +1255,22 @@ msgstr "Filsystemstjänst för Windows-nätverk"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendtrash.c:370
 #: ../daemon/gvfsbackendtrash.c:426
-#, c-format
 msgid "The trash folder may not be deleted"
 msgstr "Papperskorgsmappen kan inte tas bort"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendtrash.c:387
 #: ../daemon/gvfsbackendtrash.c:440
-#, c-format
 msgid "Items in the trash may not be modified"
 msgstr "Objekt i papperskorgen kan inte ändras"
 
 #. Translators: this is the display name of the backend
 #. translators: This is the name of the backend
-#: ../daemon/gvfsbackendtrash.c:735
-#: ../daemon/gvfsbackendtrash.c:843
+#: ../daemon/gvfsbackendtrash.c:742
+#: ../daemon/gvfsbackendtrash.c:850
 msgid "Trash"
 msgstr "Papperskorg"
 
-#: ../daemon/gvfsdaemon.c:1032
+#: ../daemon/gvfsdaemon.c:1039
 msgid "Invalid backend type"
 msgstr "Ogiltig typ av bakände"
 
@@ -1327,13 +1313,13 @@ msgstr "%s: %s"
 #: ../daemon/main.c:78
 #: ../programs/gvfs-cat.c:163
 #: ../programs/gvfs-cat.c:176
-#: ../programs/gvfs-copy.c:101
+#: ../programs/gvfs-copy.c:109
 #: ../programs/gvfs-info.c:364
 #: ../programs/gvfs-ls.c:386
 #: ../programs/gvfs-mkdir.c:59
 #: ../programs/gvfs-move.c:97
-#: ../programs/gvfs-open.c:131
-#: ../programs/gvfs-open.c:144
+#: ../programs/gvfs-open.c:140
+#: ../programs/gvfs-open.c:153
 #: ../programs/gvfs-save.c:165
 #: ../programs/gvfs-tree.c:251
 #, c-format
@@ -1546,187 +1532,187 @@ msgstr "Skiva"
 msgid "Blank Disc"
 msgstr "Tom skiva"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:130
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:127
 msgid "CD-ROM"
 msgstr "Cd-rom"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:132
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:129
 msgid "CD-R"
 msgstr "Cd-r"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:134
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:131
 msgid "CD-RW"
 msgstr "Cd-rw"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:138
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:135
 msgid "DVD-ROM"
 msgstr "Dvd-rom"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:140
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:137
 msgid "DVD+R"
 msgstr "Dvd+r"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:142
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:139
 msgid "DVD+RW"
 msgstr "Dvd+rw"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:144
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:141
 msgid "DVD-R"
 msgstr "Dvd-r"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:146
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:143
 msgid "DVD-RW"
 msgstr "Dvd-rw"
 
 # http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a23
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:148
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:145
 msgid "DVD-RAM"
 msgstr "Dvd-ram"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:151
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:148
 msgid "DVD±R"
 msgstr "Dvd±r"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:154
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:151
 msgid "DVD±RW"
 msgstr "Dvd±rw"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:156
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:153
 msgid "HDDVD"
 msgstr "HDDVD"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:158
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:155
 msgid "HDDVD-r"
 msgstr "HDDVD-r"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:160
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:157
 msgid "HDDVD-RW"
 msgstr "HDDVD-RW"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:162
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:159
 msgid "Blu-ray"
 msgstr "Blu-ray"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:164
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:161
 msgid "Blu-ray-R"
 msgstr "Blu-ray-R"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:166
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:163
 msgid "Blu-ray-RE"
 msgstr "Blu-ray-RE"
 
 #. translators: This wis something like "CD-ROM/DVD Drive" or
 #. "CD-RW/Blue-ray Drive" depending on the properties of the drive
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:172
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:169
 #, c-format
 msgid "%s/%s Drive"
 msgstr "%s/%s-enhet"
 
 #. translators: This wis something like "CD-ROM Drive" or "CD-RW Drive
 #. depending on the properties of the drive
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:178
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:175
 #, c-format
 msgid "%s Drive"
 msgstr "%s-enhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:182
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:179
 msgid "Floppy Drive"
 msgstr "Diskettenhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:188
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:185
 msgid "Software RAID Drive"
 msgstr "Programvaru-RAID-enhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:190
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:187
 msgid "USB Drive"
 msgstr "USB-enhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:192
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:189
 msgid "ATA Drive"
 msgstr "ATA-enhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:194
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:191
 msgid "SCSI Drive"
 msgstr "SCSI-enhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:196
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:193
 msgid "FireWire Drive"
 msgstr "FireWire-enhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:200
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:197
 msgid "Tape Drive"
 msgstr "Bandenhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:202
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:199
 msgid "CompactFlash Drive"
 msgstr "CompactFlash-enhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:204
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:201
 msgid "MemoryStick Drive"
 msgstr "MemoryStick-enhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:206
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:203
 msgid "SmartMedia Drive"
 msgstr "SmartMedia-enhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:208
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:205
 msgid "SD/MMC Drive"
 msgstr "SD/MMC-enhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:210
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:207
 msgid "Zip Drive"
 msgstr "Zip-enhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:212
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:209
 msgid "Jaz Drive"
 msgstr "Jaz-enhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:214
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:211
 msgid "Thumb Drive"
 msgstr "Minnespinne"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:217
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:214
 msgid "Mass Storage Drive"
 msgstr "Masslagringsenhet"
 
-#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:723
+#: ../monitor/hal/ghaldrive.c:662
 #, c-format
 msgid "Failed to eject media; one or more volumes on the media are busy."
 msgstr "Misslyckades med att mata ut media; en eller flera volymer på mediet är upptagna."
 
-#: ../monitor/hal/ghalmount.c:301
-#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:171
+#: ../monitor/hal/ghalmount.c:159
+#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:163
 #, c-format
 msgid "%.1f kB"
 msgstr "%.1f kB"
 
-#: ../monitor/hal/ghalmount.c:306
-#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:176
+#: ../monitor/hal/ghalmount.c:164
+#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:168
 #, c-format
 msgid "%.1f MB"
 msgstr "%.1f MB"
 
-#: ../monitor/hal/ghalmount.c:311
-#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:181
+#: ../monitor/hal/ghalmount.c:169
+#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:173
 #, c-format
 msgid "%.1f GB"
 msgstr "%.1f GB"
 
-#: ../monitor/hal/ghalmount.c:433
-#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:252
+#: ../monitor/hal/ghalmount.c:323
+#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:244
 msgid "Mixed Audio/Data Disc"
 msgstr "Blandad ljud- och dataskiva"
 
 #. Translators: %s is the size of the mount (e.g. 512 MB)
 #. Translators: %s is the size of the volume (e.g. 512 MB)
-#: ../monitor/hal/ghalmount.c:446
-#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:263
+#: ../monitor/hal/ghalmount.c:336
+#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:255
 #, c-format
 msgid "%s Media"
 msgstr "%s-media"
 
 #. Translators: %s is the size of the volume (e.g. 512 MB)
-#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:240
+#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:232
 #, c-format
 msgid "%s Encrypted Data"
 msgstr "%s-krypterat data"
@@ -1776,35 +1762,66 @@ msgstr "Observera: bara att skicka genom cat om du behöver dess formatflagga so
 #. Translators: the %s is the program name. This error message
 #. means the user is calling gvfs-cat without any argument.
 #: ../programs/gvfs-cat.c:174
-#: ../programs/gvfs-open.c:142
+#: ../programs/gvfs-open.c:151
 #, c-format
 msgid "%s: missing locations"
 msgstr "%s: saknar platser"
 
 #. Translators: the first %s is the program name, the second one
 #. is the URI of the file, the third is the error message.
-#: ../programs/gvfs-open.c:56
+#: ../programs/gvfs-open.c:65
 #, c-format
 msgid "%s: %s: error opening location: %s\n"
 msgstr "%s: %s: fel vid öppnande av plats: %s\n"
 
 #. Translators: the first %s is the program name, the second one
 #. is the URI of the file, the third is the error message.
-#: ../programs/gvfs-open.c:83
+#: ../programs/gvfs-open.c:92
 #, c-format
 msgid "%s: %s: error launching application: %s\n"
 msgstr "%s: %s: fel vid start av program: %s\n"
 
-#: ../programs/gvfs-open.c:113
+#: ../programs/gvfs-open.c:122
 msgid "FILES... - open FILES with registered application."
 msgstr "FILER... - öppna FILER med registrerade program."
 
 #. Translators: this message will appear after the usage string
 #. and before the list of options.
-#: ../programs/gvfs-open.c:117
+#: ../programs/gvfs-open.c:126
 msgid "Opens the file(s) with the default application registered to handle the type of the file."
 msgstr "Ã?ppnar fil(er) med standardprogrammet registrerat att hantera den typen av fil."
 
+#~ msgid "The query info operation is not supported"
+#~ msgstr "Frågeåtgärden stöds inte"
+#~ msgid "Query info not supported on stream"
+#~ msgstr "Informationsbegäran stöds inte i strömmen"
+#~ msgid "Accounts are unsupported"
+#~ msgstr "Konton stöds inte"
+#~ msgid "Host closed connection"
+#~ msgstr "Värden stängde anslutningen"
+#~ msgid "Cannot open data connection. Maybe your firewall prevents this?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kan inte öppna dataanslutning. Kanske förhindrar din brandvägg detta?"
+#~ msgid "Data connection closed"
+#~ msgstr "Dataanslutning stängd"
+#~ msgid "Operation failed"
+#~ msgstr "�tgärden misslyckades"
+#~ msgid "No space left on server"
+#~ msgstr "Inget ledigt utrymme på servern"
+#~ msgid "Page type unknown"
+#~ msgstr "Sidtypen är okänd"
+#~ msgid "Invalid filename"
+#~ msgstr "Ogiltigt filnamn"
+#~ msgid "Invalid reply"
+#~ msgstr "Ogiltigt svar"
+#~ msgid "broken transmission"
+#~ msgstr "avbruten överföring"
+#~ msgid "Could not connect to host"
+#~ msgstr "Kunde inte ansluta till värd"
+#~ msgid "filename too long"
+#~ msgstr "filnamnet är för långt"
+#~ msgid "Invalid destination filename"
+#~ msgstr "Ogiltigt målfilnamn"
 #~ msgid "Can't delete trash"
 #~ msgstr "Kan inte ta bort papperskorg"
 #~ msgid "%s (in trash)"
@@ -1837,8 +1854,6 @@ msgstr "Ã?ppnar fil(er) med standardprogrammet registrerat att hantera den typen
 #~ msgstr "%.1f GB-media"
 #~ msgid "Invalid reply from server"
 #~ msgstr "Ogiltigt svar från server"
-#~ msgid "File does not exist"
-#~ msgstr "Filen finns inte"
 #~ msgid "Operation cancelled"
 #~ msgstr "�tgärden avbröts"
 #~ msgid "FTP on %s"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]