[gok] Updated sv translation (Daniel Nylander)commit 732948685bab5c88cc3707c9c467ac87875a3056
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:  Sat Jun 13 13:12:25 2009 +0200

  Updated sv translation (Daniel Nylander)

 po/sv.po | 227 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 116 insertions(+), 111 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 463b52a..9d14e00 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gok\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-16 13:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-16 13:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-13 13:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-13 13:12+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -279,7 +279,7 @@ msgstr "Fönster"
 #. "back" means go to previous keyboard
 #. Translators: short label for go back.
 #: ../gok-controls.kbd.in.h:6
-#: ../gok/gok-keyboard.c:2479
+#: ../gok/gok-keyboard.c:2465
 #: ../gok/gok-windowlister.c:246
 #: ../launcher.kbd.in.h:5
 #: ../mouse.kbd.in.h:10
@@ -291,7 +291,7 @@ msgid "back"
 msgstr "tillbaka"
 
 #: ../gok-with-references.schemas.in.h:1
-#: ../gok/main.c:340
+#: ../gok/main.c:341
 msgid "A multiplier to be applied to input device valuator events before processing"
 msgstr "En multiplikator att tillämpas på valuatorhändelser för inmatningsenheter innan behandling"
 
@@ -1136,25 +1136,25 @@ msgstr "Tyvärr, guiden för åtkomstmetoder är inte implementerad än."
 msgid "GOK Access Method Wizard"
 msgstr "GOK-guide för åtkomstmetoder"
 
-#: ../gok/gok-control.c:227
+#: ../gok/gok-control.c:246
+msgid "GOK Browse for sound file"
+msgstr "GOK bläddra efter ljudfil"
+
+#: ../gok/gok-control.c:247
 msgid "Sorry, browse for sound file not implemented yet."
 msgstr "Tybärr, bläddra efter ljudfil är inte implementerat än."
 
-#: ../gok/gok-control.c:229
-msgid "GOK Browse for sound file"
-msgstr "GOK bläddra efter ljudfil"
+#: ../gok/gok-control.c:252
+msgid "GOK Inverse Scanning Advanced"
+msgstr "GOK avancerad omvänd avsökning"
 
 #: ../gok/gok-control.c:253
 msgid "Sorry, advanced settings not implemented yet."
 msgstr "Tybärr, avancerade inställningar är inte implementerade än."
 
-#: ../gok/gok-control.c:255
-msgid "GOK Inverse Scanning Advanced"
-msgstr "GOK avancerad omvänd avsökning"
-
-#: ../gok/gok-editor.c:154
-#: ../gok/gok-editor.c:187
-#: ../gok/gok-editor.c:267
+#: ../gok/gok-editor.c:146
+#: ../gok/gok-editor.c:180
+#: ../gok/gok-editor.c:261
 msgid ""
 "You have modified the current file.\n"
 "Do you want to discard your changes?"
@@ -1162,43 +1162,43 @@ msgstr ""
 "Du har modifierat den aktuella filen.\n"
 "Vill du förkasta dina ändringar?"
 
-#: ../gok/gok-editor.c:156
-#: ../gok/gok-editor.c:189
-#: ../gok/gok-editor.c:269
-#: ../gok/gok-editor.c:1061
+#: ../gok/gok-editor.c:148
+#: ../gok/gok-editor.c:182
+#: ../gok/gok-editor.c:263
+#: ../gok/gok-editor.c:1055
 msgid "Keyboard Filename Invalid"
 msgstr "Tangentbordsfilnamn ogiltigt"
 
-#: ../gok/gok-editor.c:218
+#: ../gok/gok-editor.c:211
 msgid "new"
 msgstr "ny"
 
 #. create the file selector dialog
-#: ../gok/gok-editor.c:279
+#: ../gok/gok-editor.c:273
 msgid "Select keyboard file for editing"
 msgstr "Välj tangentbordsfil för redigering"
 
-#: ../gok/gok-editor.c:289
-#: ../gok/gok-editor.c:981
+#: ../gok/gok-editor.c:283
+#: ../gok/gok-editor.c:975
 msgid ".kbd files"
 msgstr ".kbd-filer"
 
-#: ../gok/gok-editor.c:544
+#: ../gok/gok-editor.c:538
 msgid "label"
 msgstr "etikett"
 
-#: ../gok/gok-editor.c:718
+#: ../gok/gok-editor.c:712
 #, c-format
 msgid "Can't save file: %s\n"
 msgstr "Kan inte spara fil: %s\n"
 
 #. get name of keyboard filename
 #. create the file selector dialog
-#: ../gok/gok-editor.c:971
+#: ../gok/gok-editor.c:965
 msgid "Save keyboard file as"
 msgstr "Spara tangentbordsfil som"
 
-#: ../gok/gok-editor.c:1052
+#: ../gok/gok-editor.c:1046
 #, c-format
 msgid ""
 "This is not a valid keyboard filename:\n"
@@ -1207,7 +1207,7 @@ msgstr ""
 "Detta är inte ett giltigt filnamn för en tangentbordsfil:\n"
 "%s"
 
-#: ../gok/gok-editor.c:1084
+#: ../gok/gok-editor.c:1078
 msgid "(new)"
 msgstr "(ny)"
 
@@ -1620,41 +1620,42 @@ msgstr "no-level-3"
 msgid "GOK - "
 msgstr "GOK - "
 
-#: ../gok/gok-keyboard.c:2802
+#: ../gok/gok-keyboard.c:2788
 msgid "GUI"
 msgstr "Grafiskt gränssnitt"
 
 #. translators: "table" as in row/column data structure
-#: ../gok/gok-keyboard.c:2807
-#: ../gok/gok-spy.c:1781
+#: ../gok/gok-keyboard.c:2793
+#: ../gok/gok-spy.c:1782
 msgid "Table"
 msgstr "Tabell"
 
-#: ../gok/gok-keyboard.c:2812
+#: ../gok/gok-keyboard.c:2798
 #: ../main.kbd.in.h:9
 msgid "Toolbars"
 msgstr "Verktygsrader"
 
-#: ../gok/gok-keyboard.c:2816
+#: ../gok/gok-keyboard.c:2802
 msgid "Applications"
 msgstr "Program"
 
-#: ../gok/gok-keyboard.c:2826
+#: ../gok/gok-keyboard.c:2812
 msgid "Menu"
 msgstr "Meny"
 
 #. please!
-#: ../gok/gok-keyboard.c:3642
-#: ../gok/main.c:1932
+#: ../gok/gok-keyboard.c:3628
+#: ../gok/gok-sound.c:49
+#: ../gok/main.c:1933
 #: ../main.kbd.in.h:4
 msgid "GOK"
 msgstr "GOK"
 
-#: ../gok/gok-keyboard.c:3646
+#: ../gok/gok-keyboard.c:3632
 msgid "Dynamic virtual keyboards for the GNOME desktop"
 msgstr "Dynamiska virtuella tangentbord för GNOME-skrivbordet"
 
-#: ../gok/gok-keyboard.c:3648
+#: ../gok/gok-keyboard.c:3634
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander\n"
@@ -1663,11 +1664,11 @@ msgstr ""
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "tp-sv listor tp-sv se"
 
-#: ../gok/gok-keyboard.c:3650
+#: ../gok/gok-keyboard.c:3636
 msgid "Full Credits"
 msgstr "Tack till"
 
-#: ../gok/gok-keyboard.c:3652
+#: ../gok/gok-keyboard.c:3638
 msgid "About GOK"
 msgstr "Om GOK"
 
@@ -1701,20 +1702,24 @@ msgstr "inga lämpliga USB-ändpunkter hittades för enheten %x:%x"
 msgid "error reading description"
 msgstr "fel vid läsning av beskrivning"
 
+#: ../gok/gok-sound.c:52
+msgid "Key Feedback"
+msgstr "Tangentåterkoppling"
+
 #. translators: abbreviated version of "Vertical Scrollbar"
-#: ../gok/gok-spy.c:1698
+#: ../gok/gok-spy.c:1699
 msgid "V Scrollbar"
 msgstr "V. rullningslist"
 
 #. translators: abbreviated version of "Horizontal Scrollbar"
-#: ../gok/gok-spy.c:1703
+#: ../gok/gok-spy.c:1704
 msgid "H Scrollbar"
 msgstr "H. rullningslist"
 
 #. create the 'new action name' dialog
 #: ../gok/gok-page-actions.c:373
-#: ../gok/gok-page-actions.c:418
-#: ../gok/gok-page-actions.c:437
+#: ../gok/gok-page-actions.c:413
+#: ../gok/gok-page-actions.c:433
 msgid "GOK Action Name"
 msgstr "GOK �tgärdsnamn"
 
@@ -1723,7 +1728,7 @@ msgstr "GOK �tgärdsnamn"
 msgid "Change the action name:"
 msgstr "�ndra åtgärdsnamnet:"
 
-#: ../gok/gok-page-actions.c:416
+#: ../gok/gok-page-actions.c:411
 msgid ""
 "Action name can't be empty.\n"
 "Please enter a new action name."
@@ -1731,7 +1736,7 @@ msgstr ""
 "�tgärdsnamn kan inte vara tomma.\n"
 "Ange ett nytt åtgärdsnamn."
 
-#: ../gok/gok-page-actions.c:435
+#: ../gok/gok-page-actions.c:431
 msgid ""
 "Sorry, that action name already exists.\n"
 "Please enter a new action name"
@@ -1739,24 +1744,24 @@ msgstr ""
 "Tyvärr, det åtgärdsnamnet finns redan.\n"
 "Ange ett nytt åtgärdsnamn"
 
-#: ../gok/gok-page-actions.c:489
+#: ../gok/gok-page-actions.c:485
 #, c-format
 msgid "New Action %d"
 msgstr "Ny åtgärd %d"
 
-#: ../gok/gok-page-actions.c:552
+#: ../gok/gok-page-actions.c:548
 #, c-format
 msgid "Do you wish to delete this action (%s)?"
 msgstr "Vill du ta bort denna åtgärd (%s)?"
 
-#: ../gok/gok-page-actions.c:560
+#: ../gok/gok-page-actions.c:557
 msgid "GOK Delete Action"
 msgstr "GOK Ta bort åtgärd"
 
 #. create the 'new feedbacks name' dialog
 #: ../gok/gok-page-feedbacks.c:411
-#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:456
-#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:475
+#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:451
+#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:471
 msgid "GOK Feedback Name"
 msgstr "GOK Ã?terkopplingsnamn"
 
@@ -1765,7 +1770,7 @@ msgstr "GOK Ã?terkopplingsnamn"
 msgid "Change the feedback name:"
 msgstr "�ndra återkopplingsnamnet:"
 
-#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:454
+#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:449
 msgid ""
 "Feedback name can't be empty.\n"
 "Please enter a new feedback name."
@@ -1773,7 +1778,7 @@ msgstr ""
 "Ã?terkopplingsnamn kan inte vara tomma.\n"
 "Ange ett nytt återkopplingsnamn."
 
-#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:473
+#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:469
 msgid ""
 "Sorry, that feedback name already exists.\n"
 "Please enter a new feedback name"
@@ -1781,22 +1786,22 @@ msgstr ""
 "Tyvärr, det återkopplingsnamnet finns redan.\n"
 "Ange ett nytt återkopplingsnamn"
 
-#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:525
+#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:521
 #, c-format
 msgid "New Feedback %d"
 msgstr "Ny återkoppling %d"
 
-#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:641
+#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:637
 #, c-format
 msgid "Do you wish to delete this feedback (%s)?"
 msgstr "Vill du ta bort denna återkoppling (%s)?"
 
-#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:649
+#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:646
 msgid "GOK Delete Feedback"
 msgstr "GOK Ta bort återkoppling"
 
 #. create the file selector dialog
-#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:872
+#: ../gok/gok-page-feedbacks.c:869
 msgid "Select sound file"
 msgstr "Välj ljudfil"
 
@@ -1808,7 +1813,7 @@ msgstr "Ange katalog att söka efter ytterligare GOK-tangentbordsfiler i."
 msgid "Select the XML file defining your startup compose keyboard"
 msgstr "Välj den XML-fil som definierar ditt sammansatta uppstartstangentbord"
 
-#: ../gok/gok-page-keysizespace.c:83
+#: ../gok/gok-page-keysizespace.c:80
 msgid "Button"
 msgstr "Knapp"
 
@@ -1821,160 +1826,160 @@ msgstr "Fönsterlista"
 msgid "Could not read contents of dictionary file '%s'\n"
 msgstr "Kunde inte läsa innehållet i ordboksfilen \"%s\"\n"
 
-#: ../gok/main.c:200
+#: ../gok/main.c:201
 msgid "Use the specified access method. NAME is a string and can be found in the various access method files (.xam) assigned to the \"name\" property of <gok:accessmethod> tag. Note this is not necessarily the same as the name of the .xam file. (See --list-accessmethods)"
 msgstr "Använd den angivna åtkomstmetoden. NAMN är en sträng och kan hittas i de olika åtkomstmetodfilerna (.xam) som tilldelats till \"name\"-egenskapen för taggen <gok:accessmethod>. Observera att detta inte nödvändigtvis är samma namn som namnet för xam-filen (se --list-accessmethods)."
 
-#: ../gok/main.c:201
+#: ../gok/main.c:202
 msgid "NAME"
 msgstr "NAMN"
 
-#: ../gok/main.c:209
+#: ../gok/main.c:210
 msgid "Start the GOK keyboard editor"
 msgstr "Starta GOK-tangentbordsredigeraren"
 
-#: ../gok/main.c:217
+#: ../gok/main.c:218
 msgid "Use special, but possibly unstable, gok stuff"
 msgstr "Använd speciella, men möjligtvis instabila, saker i gok"
 
-#: ../gok/main.c:225
+#: ../gok/main.c:226
 msgid "Whenever --geometry is not used gok remembers its position between invocations and starts in the position that it had when it was last shutdown. When --geometry is used gok positions itself within the rectangular area of screen described by the given X11 geometry specification. When --geometry is used gok does not remember its position when it shuts down. This behaviour can be changed with the --remembergeometry flag which forces gok to remember its position when shutdown even when it was started with --geometry."
 msgstr "När --geometry inte används kommer gok ihåg dess position mellan uppstarter och startar i den position det hade när det senast stängdes ned. När --geometry används positionerar gok sig i den rektangulära yta på skärmen som beskrivs av den givna X11-geometrispecifikationen. När --geometry används kommer gok inte ihåg dess position när det avslutas. Detta beteende kan ändras med flaggan --remembergeometry som tvingar gok att komma ihåg sin position när det avslutas även när det har startats med --geometry."
 
-#: ../gok/main.c:226
+#: ../gok/main.c:227
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRI"
 
-#: ../gok/main.c:234
+#: ../gok/main.c:235
 msgid "Use the specified input device"
 msgstr "Använd den angivna inmatningsenheten"
 
-#: ../gok/main.c:235
+#: ../gok/main.c:236
 msgid "DEVICENAME"
 msgstr "ENHETSNAMN"
 
-#: ../gok/main.c:243
+#: ../gok/main.c:244
 msgid "Start GOK with the specified keyboard."
 msgstr "Starta GOK med det angivna tangentbordet."
 
-#: ../gok/main.c:244
+#: ../gok/main.c:245
 msgid "KEYBOARDNAME"
 msgstr "TANGENTBORDSNAMN"
 
-#: ../gok/main.c:252
+#: ../gok/main.c:253
 msgid "List the access methods that can be used as options to other arguments."
 msgstr "Lista de åtkomstmetoder som kan användas som flaggor till andra argument."
 
-#: ../gok/main.c:261
+#: ../gok/main.c:262
 msgid "List the actions that can be used as options to other arguments."
 msgstr "Lista de åtgärder som kan användas som flaggor till andra argument."
 
-#: ../gok/main.c:270
+#: ../gok/main.c:271
 msgid "GOK will be used to login"
 msgstr "GOK kommer att användas för att logga in"
 
-#: ../gok/main.c:280
+#: ../gok/main.c:281
 msgid "GOK will display keys for nameless GUI. Useful for debugging."
 msgstr "GOK kommer att visa nycklar för namnlösa grafiska gränssnitt. Användbar för felsökning."
 
-#: ../gok/main.c:290
+#: ../gok/main.c:291
 msgid "Can be used with --geometry. Forces GOK to remember its position when shutdown even when it was started with --geometry. Please see the discussion under the --geometry flag for more information."
 msgstr "Kan användas med --geometry. Tvingar GOK att komma ihåg dess position när det avslutas även när det startats med --geometry. Se diskussionen under flaggan --geometry för mer information."
 
-#: ../gok/main.c:301
+#: ../gok/main.c:302
 msgid "Start GOK and hook this action to scan operations. (See --list-actions)"
 msgstr "Starta GOK och koppla denna åtgärd till tolkningsoperationer (se --list-actions)."
 
-#: ../gok/main.c:311
+#: ../gok/main.c:312
 msgid "Start GOK and hook this action to select operations. (See --list-actions)"
 msgstr "Starta GOK och koppla denna åtgärd till markeringsoperationer (se --list-actions)."
 
-#: ../gok/main.c:320
+#: ../gok/main.c:321
 msgid "Open the settings dialog box when GOK starts"
 msgstr "�ppna inställningsdialogfönstret då GOK startar"
 
-#: ../gok/main.c:330
+#: ../gok/main.c:331
 msgid "Use libusb for input events and use the device with the specified USB Vendor ID (VID) and Product ID (PID)."
 msgstr "Använd libusb för inmatningshändelser och använd enheten med angiven USB Vendor ID (VID) och Product ID (PID)."
 
-#: ../gok/main.c:349
+#: ../gok/main.c:350
 msgid "Attempt to use GOK without the system mouse"
 msgstr "Försök att använda GOK utan systemmusen"
 
-#: ../gok/main.c:358
+#: ../gok/main.c:359
 msgid "Disable automatic keyboard branching"
 msgstr "Inaktivera automatisk tangentbordsgrening"
 
-#: ../gok/main.c:659
+#: ../gok/main.c:660
 msgid "The GNOME On-screen Keyboard"
 msgstr "GNOME-skärmtangentbordet"
 
-#: ../gok/main.c:755
+#: ../gok/main.c:756
 #, c-format
 msgid "gok: Unsupported geometry specification\n"
 msgstr "gok: Geometrispecifikationen stöds inte\n"
 
-#: ../gok/main.c:756
+#: ../gok/main.c:757
 #, c-format
 msgid "gok: Currently GOK requires that the x, y, width and height all be given\n"
 msgstr "gok: GOK kräver för tillfället att både x, y, bredd och höjd anges\n"
 
-#: ../gok/main.c:852
+#: ../gok/main.c:853
 msgid "XKB extension is required."
 msgstr "XKB-tillägg krävs."
 
-#: ../gok/main.c:862
+#: ../gok/main.c:863
 msgid "Can't initialize actions."
 msgstr "Kan inte initiera åtgärder."
 
-#: ../gok/main.c:872
+#: ../gok/main.c:873
 msgid "Can't initialize feedbacks."
 msgstr "Kan inte initiera återkopplingar."
 
-#: ../gok/main.c:917
-#: ../gok/main.c:926
+#: ../gok/main.c:918
+#: ../gok/main.c:927
 msgid "can't initialize the libusb backend - can't parse USB VID:PID pair"
 msgstr "kan inte initiera libusb-bakänden - kan inte tolka USB VID:PID"
 
-#: ../gok/main.c:942
+#: ../gok/main.c:943
 msgid "Can't create the main GOK window!"
 msgstr "Kan inte skapa GOK-huvudfönstret!"
 
-#: ../gok/main.c:961
+#: ../gok/main.c:962
 msgid "Can't create the settings dialog window!"
 msgstr "Kan inte skapa inställningsdialogfönstret!"
 
-#: ../gok/main.c:1024
+#: ../gok/main.c:1025
 msgid "No keyboards to display!"
 msgstr "Inga tangentbord att visa!"
 
 #. Translators: short version User Interface Grab, used to grab GUI buttons etc.
-#: ../gok/main.c:1161
+#: ../gok/main.c:1162
 #: ../main.kbd.in.h:11
 msgid "UI Grab"
 msgstr "Fångst av användargränssnitt"
 
-#: ../gok/main.c:1178
+#: ../gok/main.c:1179
 msgid "popup menu"
 msgstr "popupmeny"
 
-#: ../gok/main.c:2117
+#: ../gok/main.c:2106
 msgid "Can't create a compose keyboard!"
 msgstr "Kan inte skapa ett sammansatt tangentbord!"
 
-#: ../gok/main.c:2159
+#: ../gok/main.c:2148
 msgid "Can't read any keyboards!"
 msgstr "Kan inte läsa några tangentbord!"
 
-#: ../gok/main.c:2275
+#: ../gok/main.c:2259
 msgid "could not access method directory key from GConf!"
 msgstr "kunde inte komma åt metodkatalognyckeln från GConf!"
 
-#: ../gok/main.c:2283
+#: ../gok/main.c:2267
 msgid "possibly unknown access method!"
 msgstr "möjligtvis okänd åtkomstmetod!"
 
-#: ../gok/main.c:2837
+#: ../gok/main.c:2820
 #, c-format
 msgid ""
 "Sorry, GOK can't run because:\n"
@@ -1983,35 +1988,35 @@ msgstr ""
 "Tyvärr, GOK kan inte köra eftersom:\n"
 "%s"
 
-#: ../gok/main.c:2845
+#: ../gok/main.c:2828
 msgid "GOK Fatal Error"
 msgstr "Ã?desdigert GOK-fel"
 
-#: ../gok/main.c:2858
+#: ../gok/main.c:2841
 msgid "GOK uses GConf 2 to store its settings and requires certain settings to be in GConf to run. GOK is currently unable to retrieve those settings. If this is the first time that you have run gok after installing it you may need to restart gconfd, you can use this command: 'gconftool-2 --shutdown' or log out and back in."
 msgstr "GOK använder GConf 2 för att lagra dess inställningar och kräver att vissa inställningar finns i GConf för att kunna köra. GOK kan för tillfället inte hämta dessa inställningar. Om detta är första gången som du kört GOK efter installationen av det kan du behöva starta om gconfd. Du kan använda detta kommando: \"gconftool-2 --shutdown\" eller logga ut och sedan in igen."
 
-#: ../gok/main.c:2875
+#: ../gok/main.c:2858
 msgid "Currently GOK requires that the x, y, width and height all be given. Sorry, your geometry specification will not be used."
 msgstr "GOK kräver för tillfället att både x, y, bredd och höjd anges. Tyvärr, din geometrispecifikation kommer inte att användas."
 
-#: ../gok/main.c:2877
+#: ../gok/main.c:2860
 msgid "gok: Unsupported geometry specification"
 msgstr "gok: Geometrispecifikationen stöds inte"
 
-#: ../gok/main.c:3118
+#: ../gok/main.c:3101
 msgid "GOK may not work properly, because it could not enable your desktop's 'sticky keys' feature."
 msgstr "GOK kanske inte fungerar korrekt eftersom den inte kunde aktivera ditt skrivbords funktion för \"klistriga tangenter\"."
 
-#: ../gok/main.c:3125
+#: ../gok/main.c:3108
 msgid "GOK has enabled Sticky Keys, which it requires.\n"
 msgstr "GOK har aktiverat klistriga tangenter som det kräver.\n"
 
-#: ../gok/main.c:3147
+#: ../gok/main.c:3130
 msgid "GOK cannot run because XKB display extension is missing.\n"
 msgstr "GOK kan inte köra eftersom XKB-displaytillägget saknas.\n"
 
-#: ../gok/main.c:3220
+#: ../gok/main.c:3203
 msgid ""
 "The device you are using to operate GOK is also controlling the system pointer (or 'mouse pointer'). Conflicts with applications' use of the pointer may interfere with your ability to use applications or GOK.\n"
 "\n"
@@ -2021,7 +2026,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vi rekommenderar varmt att du istället konfigurerar din inmatningsenhet som en \"utökad\" inmatningsenhet. Se GOK:s hjälp för mer information."
 
-#: ../gok/main.c:3226
+#: ../gok/main.c:3209
 msgid ""
 "The device you are using to control GOK is also controlling the system pointer.\n"
 "\n"
@@ -2036,12 +2041,12 @@ msgstr ""
 "Alternativt kan du konfigurera GOK att använda en annan inmatningsmetod istället. Se hjälpen för mer information."
 
 #. no longer used!
-#: ../gok/main.c:3233
-#: ../gok/main.c:3236
+#: ../gok/main.c:3216
+#: ../gok/main.c:3219
 msgid "You appear to be configuring GOK to use 'core pointer' mode."
 msgstr "Du verkar konfigurera GOK till att använda \"huvudpekarläge\"."
 
-#: ../gok/main.c:3330
+#: ../gok/main.c:3313
 msgid ""
 "Assistive Technology Support Is Not Enabled.\n"
 "\n"
@@ -2065,11 +2070,11 @@ msgstr ""
 "För att avsluta GOK klickar du på Stäng.\n"
 "\n"
 
-#: ../gok/main.c:3349
+#: ../gok/main.c:3332
 msgid "Enable and Log Out"
 msgstr "Aktivera och logga ut"
 
-#: ../gok/main.c:3361
+#: ../gok/main.c:3344
 msgid "Continue"
 msgstr "Fortsätt"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]