[gnome-utils] Updated Norwegian bokmål translation.commit 8e8e32637fbb00cfd0a50cbcc47203b8ee670a31
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:  Wed Jun 10 11:38:13 2009 +0200

  Updated Norwegian bokmål translation.
---
 po/nb.po | 1571 ++++++++++++++++++++++++--------------------------------------
 1 files changed, 608 insertions(+), 963 deletions(-)

diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index d9367ed..5b73723 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -5,10 +5,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-utils 2.25.x\n"
+"Project-Id-Version: gnome-utils 2.27.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-11 22:38+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-11 22:40+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-10 11:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-10 11:38+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian/Bokmaal <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,121 +20,122 @@ msgstr ""
 msgid "Check folder sizes and available disk space"
 msgstr "Sjekk mappestørrelser og tilgjengelig diskplass"
 
-#: ../baobab/data/baobab.desktop.in.in.h:2 ../baobab/data/baobab.glade.h:2
+#: ../baobab/data/baobab.desktop.in.in.h:2
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:2
 msgid "Disk Usage Analyzer"
 msgstr "Analyse av diskplass"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:1
-msgid "All_ocated Space"
-msgstr "All_okert plass"
-
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:3
+#: ../baobab/data/baobab-dialog-scan-props.ui.h:1
 msgid "Disk Usage Analyzer Preferences"
 msgstr "Brukervalg for diskanalyse"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:4
+#: ../baobab/data/baobab-dialog-scan-props.ui.h:2
+msgid "Select _devices to include in filesystem scan:"
+msgstr "Velg _enheter som skal tas med i filsystemsøk:"
+
+#: ../baobab/data/baobab-dialog-scan-props.ui.h:3
+msgid "_Monitor changes to your home folder"
+msgstr "_Overvåk endringer i din hjemmemappe"
+
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:1
+msgid "All_ocated Space"
+msgstr "All_okert plass"
+
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:3
 msgid "Refresh"
 msgstr "Oppdater"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:5
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:4
 msgid "S_can Remote Folder..."
 msgstr "S_øk i ekstern mappe ..."
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:6
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:5
 msgid "Scan F_older..."
 msgstr "Sø_k i mappe ..."
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:7
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:6
 msgid "Scan Filesystem"
 msgstr "Søk i filsystem"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:8
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:7
 msgid "Scan Folder"
 msgstr "Søk i mappe"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:9
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:8
 msgid "Scan Home"
 msgstr "Søk i hjemmemappe"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:10
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:9
 msgid "Scan Remote Folder"
 msgstr "Søk i ekstern mappe"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:11
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:10
 msgid "Scan _Filesystem"
 msgstr "Søk _filsystem"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:12
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:11
 msgid "Scan _Home Folder"
 msgstr "Søk i _hjemmemappe"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:13
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:12
 msgid "Scan a folder"
 msgstr "Søk i en mappe"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:14
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:13
 msgid "Scan a remote folder"
 msgstr "Søk i en ekstern mappe"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:15
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:14
 msgid "Scan filesystem"
 msgstr "Søk i filsystem"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:16
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:15
 msgid "Scan home folder"
 msgstr "Søk i hjemmemappe"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:17
-msgid "Select _devices to include in filesystem scan:"
-msgstr "Velg _enheter som skal tas med i filsystemsøk:"
-
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:18
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:16
 msgid "St_atusbar"
 msgstr "St_atuslinje"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:19
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:17
 msgid "Stop scanning"
 msgstr "Stopp søk"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:20
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:18
 msgid "_Analyzer"
 msgstr "_Analyse"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:21
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:19
 msgid "_Collapse All"
 msgstr "S_lå sammen alle"
 
 #. Help menu
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:22
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1234 ../logview/logview-window.c:663
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:20
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1235 ../logview/logview-window.c:866
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innhold"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:23
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1181 ../logview/logview-window.c:638
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:21
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1182 ../logview/logview-window.c:837
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_ediger"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:24
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:22
 msgid "_Expand All"
 msgstr "_Utvid alle"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:25
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:23
 #: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:3
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1184 ../logview/logview-window.c:640
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1185 ../logview/logview-window.c:840
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjelp"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:26
-msgid "_Monitor changes to your home folder"
-msgstr "_Overvåk endringer i din hjemmemappe"
-
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:27
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:24
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Verk_tøylinje"
 
-#: ../baobab/data/baobab.glade.h:28
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1182 ../logview/logview-window.c:639
+#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:25
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1183 ../logview/logview-window.c:838
 msgid "_View"
 msgstr "_Vis"
 
@@ -184,12 +185,12 @@ msgstr "Søker ..."
 
 #. set statusbar, percentage and allocated/normal size
 #: ../baobab/src/baobab.c:183 ../baobab/src/baobab.c:241
-#: ../baobab/src/callbacks.c:302
+#: ../baobab/src/callbacks.c:264
 msgid "Calculating percentage bars..."
 msgstr "Beregner prosentsøylene ..."
 
-#: ../baobab/src/baobab.c:193 ../baobab/src/baobab.c:998
-#: ../baobab/src/callbacks.c:306
+#: ../baobab/src/baobab.c:193 ../baobab/src/baobab.c:1077
+#: ../baobab/src/callbacks.c:268
 msgid "Ready"
 msgstr "Klar"
 
@@ -216,39 +217,47 @@ msgstr "Kunne ikke initiere overvåking"
 msgid "Changes to your home folder will not be monitored."
 msgstr "Endringer i hjemmekatalogen vil ikke overvåkes."
 
-#: ../baobab/src/baobab.c:783
+#: ../baobab/src/baobab.c:845
 msgid "Move to parent folder"
 msgstr "Flytt til opphavsmappe"
 
-#: ../baobab/src/baobab.c:787
+#: ../baobab/src/baobab.c:849
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Zoom inn"
 
-#: ../baobab/src/baobab.c:791
+#: ../baobab/src/baobab.c:853
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Zoom ut"
 
-#: ../baobab/src/baobab.c:795
+#: ../baobab/src/baobab.c:857
 msgid "Save snapshot"
 msgstr "Lagre bilde"
 
-#: ../baobab/src/baobab.c:843
+#: ../baobab/src/baobab.c:905
 msgid "View as Rings Chart"
 msgstr "Vis som ringdiagram"
 
-#: ../baobab/src/baobab.c:845
+#: ../baobab/src/baobab.c:907
 msgid "View as Treemap Chart"
 msgstr "Vis som trekartdiagram"
 
-#: ../baobab/src/baobab.c:917
-msgid "Cannot check an excluded folder!"
-msgstr "Kan ikke sjekke en utelukket mappe!"
+#: ../baobab/src/baobab.c:1000
+msgid "Show version"
+msgstr "Vis versjon"
+
+#: ../baobab/src/baobab.c:1001
+msgid "[DIRECTORY]"
+msgstr "[KATALOG]"
 
-#: ../baobab/src/baobab.c:968
+#: ../baobab/src/baobab.c:1031
+msgid "Too many arguments. Only one directory can be specified."
+msgstr "For mange argumenter. Du kan kun oppgi en katalog."
+
+#: ../baobab/src/baobab.c:1049
 msgid "Could not detect any mount point."
 msgstr "Fant ingen monterinspunkter."
 
-#: ../baobab/src/baobab.c:971
+#: ../baobab/src/baobab.c:1052
 msgid "Without mount points disk usage cannot be analyzed."
 msgstr "Diskbruk kan ikke analyseres uten monteringspunkter."
 
@@ -289,27 +298,27 @@ msgstr "Lagre snapshot"
 msgid "_Image type:"
 msgstr "B_ildetype:"
 
-#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:172
+#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:181
 msgid "Scan"
 msgstr "Søk"
 
-#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:179
+#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:188
 msgid "Device"
 msgstr "Enhet"
 
-#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:187
+#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:196
 msgid "Mount Point"
 msgstr "Monteringspunkt"
 
-#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:195
+#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:204
 msgid "Filesystem Type"
 msgstr "Type filsystem"
 
-#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:203
+#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:212
 msgid "Total Size"
 msgstr "Total størrelse"
 
-#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:212
+#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:221
 msgid "Available"
 msgstr "Tilgjengelig"
 
@@ -371,7 +380,7 @@ msgid "_Share:"
 msgstr "Delt re_ssurs:"
 
 #: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:518
-#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:10
+#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:7
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Port:"
 
@@ -399,19 +408,35 @@ msgstr "_Type tjeneste:"
 msgid "_Scan"
 msgstr "_Søk"
 
-#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:209 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2497
+#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:86
+msgid "Rescan your home folder?"
+msgstr "Oppdater din hjemmemappe?"
+
+#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:87
+msgid ""
+"The content of your home folder has changed. Select rescan to update the "
+"disk usage details."
+msgstr ""
+"Innholdet i din hjemmekatalog er endret. Velg oppdater for å oppdatere "
+"detaljene for mappene?"
+
+#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:88
+msgid "_Rescan"
+msgstr "Oppdate_r"
+
+#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:222 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2407
 msgid "Folder"
 msgstr "Mappe"
 
-#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:231
+#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:244
 msgid "Usage"
 msgstr "Bruk"
 
-#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:245 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2509
+#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:258 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2420
 msgid "Size"
 msgstr "Størrelse"
 
-#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:261
+#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:274
 msgid "Contents"
 msgstr "Innhold"
 
@@ -424,543 +449,115 @@ msgstr "Velg mappe"
 msgid "_Show hidden folders"
 msgstr "Vi_s skjulte mapper"
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:304
+#: ../baobab/src/baobab-utils.c:294
+msgid "Cannot check an excluded folder!"
+msgstr "Kan ikke sjekke en utelukket mappe!"
+
+#: ../baobab/src/baobab-utils.c:318
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid folder"
 msgstr "«%s» er ikke en gyldig mappe"
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:307
+#: ../baobab/src/baobab-utils.c:321
 msgid "Could not analyze disk usage."
 msgstr "Kunne ikke analysere diskbruk"
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:348
+#: ../baobab/src/baobab-utils.c:362
 msgid "_Open Folder"
 msgstr "_Ã?pne mappe"
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:354 ../gsearchtool/gsearchtool.c:183
+#: ../baobab/src/baobab-utils.c:368
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1157
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Fl_ytt til papirkurven"
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:380
+#: ../baobab/src/baobab-utils.c:394
 msgid "Total filesystem capacity:"
 msgstr "Total kapasitet for filsystemet:"
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:381
+#: ../baobab/src/baobab-utils.c:395
 msgid "used:"
 msgstr "brukt:"
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:382
+#: ../baobab/src/baobab-utils.c:396
 msgid "available:"
 msgstr "tilgjengelig:"
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:426
+#: ../baobab/src/baobab-utils.c:440
 #, c-format
 msgid "Could not open folder \"%s\""
 msgstr "Kunne ikke åpne mappe «%s»."
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:429
+#: ../baobab/src/baobab-utils.c:443
 msgid "There is no installed viewer capable of displaying the folder."
 msgstr "Du har ikke installert visningsprogram som kan vise mappen."
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:498
+#: ../baobab/src/baobab-utils.c:512
 #, c-format
 msgid "Could not move \"%s\" to the Trash"
 msgstr "Kunne ikke flytte «%s» til papirkurven"
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:506
+#: ../baobab/src/baobab-utils.c:520
 msgid "Could not move file to the Trash"
 msgstr "Kunne ikke flytte filen til papirkurven"
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:508
+#: ../baobab/src/baobab-utils.c:522
 #, c-format
 msgid "Details: %s"
 msgstr "Detaljer: %s"
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:527
-msgid "Rescan your home folder?"
-msgstr "Oppdater din hjemmemappe?"
+#: ../baobab/src/baobab-utils.c:569
+msgid "There was an error displaying help."
+msgstr "Det oppsto en feil under visning av hjelp."
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:528
+#: ../baobab/src/callbacks.c:78 ../logview/logview-about.h:49
 msgid ""
-"The content of your home folder has changed. Select rescan to update the "
-"disk usage details."
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+"any later version."
 msgstr ""
-"Innholdet i din hjemmekatalog er endret. Velg oppdater for å oppdatere "
-"detaljene for mappene?"
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:529
-msgid "_Rescan"
-msgstr "Oppdate_r"
+#: ../baobab/src/callbacks.c:83 ../logview/logview-about.h:53
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details."
+msgstr ""
 
-#: ../baobab/src/baobab-utils.c:569
-msgid "There was an error displaying help."
-msgstr "Det oppsto en feil under visning av hjelp."
+#: ../baobab/src/callbacks.c:88 ../logview/logview-about.h:57
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+msgstr ""
 
-#: ../baobab/src/callbacks.c:97
+#: ../baobab/src/callbacks.c:101
 msgid "Baobab"
 msgstr "Baobab"
 
-#: ../baobab/src/callbacks.c:98
+#: ../baobab/src/callbacks.c:102
 msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
 msgstr "Et grafisk verktøy for å analysere diskbruk."
 
 #. translator credits
-#: ../baobab/src/callbacks.c:106 ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:55
+#: ../baobab/src/callbacks.c:110 ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:55
 #: ../logview/logview-about.h:63
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Espen Stefansen <libbe AT stefansen DOT net>, 2007"
 
-#: ../baobab/src/callbacks.c:202 ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:472
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:824
+#: ../baobab/src/callbacks.c:207 ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:495
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:834
 msgid "The document does not exist."
 msgstr "Dokumentet eksisterer ikke."
 
-#: ../baobab/src/callbacks.c:356
+#: ../baobab/src/callbacks.c:318
 msgid "The folder does not exist."
 msgstr "Mappen eksisterer ikke."
 
-#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:1 ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:9
-msgid "Floppy Formatter"
-msgstr "Formatering av diskett"
-
-#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:2
-msgid "Format floppy disks"
-msgstr "Formater disketter"
-
-#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:1
-msgid ""
-"0 for the quick format, 1 for a standard one (adds a low-level format) and "
-"finally 2 for a thorough format (adds a bad blocks scan)."
-msgstr ""
-"0 for hurtigformatering, 1 for standard formatering (lavnivåformat) og 2 for "
-"grundig formatering (sjekk etter dårlige blokker)."
-
-#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:2
-msgid "ADVANCED USERS ONLY - Default backend for FAT formatting"
-msgstr "KUN AVANSERTE BRUKERE - Forvalgt system for FAT-formatering"
-
-#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:3
-msgid "Default filesystem type"
-msgstr "Forvalgt filsystemtype"
-
-#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:4
-msgid "Default formatting mode"
-msgstr "Forvalgt formateringsmodus"
-
-#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:5
-msgid ""
-"TRUE to set mkdosfs as the preferred FAT formatting backend or FALSE to set "
-"mtools as the preferred FAT formatting backend."
-msgstr ""
-"SANN for å sette mkdosfs som foretrukket system for formatering av FAT eller "
-"USANN for å bruke mtools."
-
-#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:6
-msgid "ext2 for the linux native filesystem or fat for the DOS filesystem."
-msgstr "ext2 for linux' eget filsystem eller fat for DOS-filsystemet."
-
-#: ../gfloppy/src/badblocks.c:89
-msgid "Internal Error: Unable to seek to the correct location."
-msgstr "Intern feil: Kan ikke søke til korrekt plassering."
-
-#: ../gfloppy/src/badblocks.c:98
-#, c-format
-msgid "Internal Error: Weird value (%ld) in do_test\n"
-msgstr "Intern feil: Uforståelig verdi (%ld) i do_test\n"
-
-#. while (!i)
-#. ;
-#: ../gfloppy/src/badblocks.c:256
-msgid "Checking for bad blocks..."
-msgstr "Sjekker etter dårlige blokker..."
-
-#: ../gfloppy/src/badblocks.c:268
-#, c-format
-msgid "Failed to open device %s for badblock checking\n"
-msgstr "Feil under åpning av enhet %s for sjekking av dårlige blokker\n"
-
-#: ../gfloppy/src/badblocks.c:288 ../gfloppy/src/gfloppy.c:531
-msgid "Checking for bad blocks... Done"
-msgstr "Sjekker etter dårlige blokker... Ferdig"
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:46
-msgid "Formatting the disk..."
-msgstr "Formaterer disketten..."
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:49
-msgid "I don't know what this is, but it's very wrong."
-msgstr "Jeg vet ikke hva dette er, men det er veldig feil."
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:57 ../gfloppy/src/fdformat.c:70
-#, c-format
-msgid "Error formatting track #%d"
-msgstr "Feil under formatering av spor #%d"
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:79
-msgid "Error during completion of formatting"
-msgstr "Feil under fullføring av formatering"
-
-#. XXXX - need to tell parent we're finished
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:83
-msgid "Formatting the disk... Done"
-msgstr "Formaterer disken... Ferdig"
-
-#. XXXX - tell parent we're starting verify stage
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:99
-msgid "Verifying the format..."
-msgstr "Verifiserer formatet..."
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:104 ../gfloppy/src/fdformat.c:189
-msgid ""
-"Unable to write to the floppy.\n"
-"\n"
-"Please confirm that it is not write-protected."
-msgstr ""
-"Kunne ikke skrive til disketten.\n"
-"\n"
-"Vennligst forsikre deg om at den ikke er skrivebeskyttet."
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:107 ../gfloppy/src/fdformat.c:192
-#, c-format
-msgid "Insufficient permissions to open floppy device %s."
-msgstr "Ikke tilstrekkelige rettigheter til å åpne diskettenheten %s."
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:111 ../gfloppy/src/fdformat.c:196
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to access the floppy disk.\n"
-"\n"
-"Please confirm that it is in the drive\n"
-"with the drive door shut."
-msgstr ""
-"Kunne ikke aksessere disketten.\n"
-"\n"
-"Vennligst sjekk at den står i stasjonen\n"
-"og at døren er lukket."
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:114
-#, c-format
-msgid ""
-"Generic error accessing floppy device %s.\n"
-"\n"
-"Error code %s:%d"
-msgstr ""
-"Vanlig feil under aksessering av diskettenhet %s.\n"
-"\n"
-"Feilkode %s:%d"
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:137
-#, c-format
-msgid ""
-"Read Error:\n"
-"Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
-msgstr ""
-"Lesefeil:\n"
-"Problem under lesing av sylinder %d, forventet %d, leste %d"
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:140
-#, c-format
-msgid "Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
-msgstr "Problem under lesing av sylinder %d, forventet %d, leste %d"
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:151
-#, c-format
-msgid "Bad data in cyl %d. Continuing... "
-msgstr "Ugyldig data i syl %d. Fortsetter..."
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:160
-#, c-format
-msgid "Error closing device %s"
-msgstr "Feil ved lukking av enhet %s"
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:167
-msgid "Verifying the format... Done"
-msgstr "Verifiserer formatet... Ferdig"
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:179
-#, c-format
-msgid "Unable to write to device %s"
-msgstr "Kunne ikke skrive til enhet %s"
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:199
-#, c-format
-msgid ""
-"Generic error accessing floppy device %s.\n"
-"\n"
-"Error code %s"
-msgstr ""
-"Vanlig feil under aksessering av diskettenhet %s.\n"
-"\n"
-"Feilkode %s"
-
-#: ../gfloppy/src/fdformat.c:211
-msgid "Could not determine current floppy geometry."
-msgstr "Kunne ikke bestemme nåværende geometri for diskett."
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:219
-msgid "Error while creating a unique filename for the bad blocks list file."
-msgstr ""
-"Feil under oppretting av unikt filnavn for listen over dårlige blokker."
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:239
-msgid "Error while filling the bad blocks list file."
-msgstr "Feil under utfylling av listen over dårlige blokker."
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:302
-#, c-format
-msgid "Error while spawning the (%s) command: %s."
-msgstr "Feil under start av kommando (%s): %s."
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:328
-msgid "Unknown mke2fs starting signature, cancelling."
-msgstr "Ukjent mke2fs startsignatur. Avbryter."
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:342
-#, c-format
-msgid ""
-"The filesystem creation utility (%s) reported the following errors:\n"
-"\n"
-"%s (%d)"
-msgstr ""
-"Verktøyet for å opprette filsystemer (%s) rapporterte følgende feil:\n"
-"\n"
-"%s (%d)"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:359
-msgid "Abnormal child process termination."
-msgstr "Unormal terminering av underprosess."
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:384
-#, c-format
-msgid "Error while spawning the mbadblocks command: %s."
-msgstr "Feil under start av mbadblocks-kommando: %s."
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:396
-#, c-format
-msgid ""
-"The bad blocks checking utility (mbadblocks) reported the following errors:\n"
-"%s."
-msgstr ""
-"Verktøyet som ser etter dårlige blokker (mbadblocks) rapporterte følgende "
-"feil:\n"
-"%s."
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:439
-msgid "Abnormal mbadblocks child process termination."
-msgstr "Unormal terminering av underprosess av mbadblocks."
-
-#. make the filesystem
-#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:465 ../gfloppy/src/gfloppy.c:505
-msgid "Making filesystem on disk..."
-msgstr "Lager filsystem på disken..."
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:473
-msgid "Unable to create filesystem correctly."
-msgstr "Kunne ikke opprette filsystem."
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:478 ../gfloppy/src/gfloppy.c:517
-msgid "Making filesystem on disk... Done"
-msgstr "Oppretter filsystem på disken... Ferdig"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:522
-msgid "Checking for bad blocks... (this might take a while)"
-msgstr "Sjekker etter dårlige blokker... (dette kan ta litt tid)"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:527
-msgid "Error while checking the bad blocks."
-msgstr "Feil under sjekk etter dårlige blokker."
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:1
-msgid "  "
-msgstr "  "
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:2
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.ui.h:1
-msgid "*"
-msgstr "*"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:3
-msgid ""
-"<small><i><b>Note</b>: The mbadblocks utility isn't installed on this "
-"system. It must be installed in order to perform a thorough DOS (fat) "
-"formatting.</i></small>"
-msgstr ""
-"<small><i><b>Merk</b>: Verktøyet mbadblocks er ikke installert på dette "
-"systemet. Det må vøre installert for å kunne utføre en grundig DOS "
-"formatering (fat).</i></small>"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:4
-msgid "DOS (FAT)"
-msgstr "DOS (FAT)"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:5
-msgid "Double Density 3.5\" (720KB)"
-msgstr "Dobbel tetthet 3.5\" (720KB)"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:6
-msgid "Double Density 5.25\" (360KB)"
-msgstr "Dobbel tetthet 5.25\" (360KB)"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:7
-msgid "File system _type:"
-msgstr "_Type filsystem:"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:8
-msgid "Filesystem Settings"
-msgstr "Innstillinger for filsystem"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:10
-msgid "Floppy _density:"
-msgstr "_Diskettens tetthet:"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:11
-msgid "Floppy de_vice:"
-msgstr "Diskett-e_nhet:"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:12
-msgid "Formatting Mode"
-msgstr "Formateringsmodus"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:13
-msgid "High Density 3.5\" (1.44MB)"
-msgstr "Høy tetthet 3.5\" (1.44MB)"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:14
-msgid "High Density 5.25\" (1.2MB)"
-msgstr "Høy tetthet 5.25\" (1.2MB)"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:15
-msgid "Linux Native (ext2)"
-msgstr "Linux Native (ext2)"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:16
-msgid "Physical Settings"
-msgstr "Fysiske innstillinger"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:17
-msgid "Thorou_gh (adds a bad blocks check to the standard mode)"
-msgstr "_Grundig (utfører sjekk etter dårlige blokker)"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:18
-msgid "Volume _name:"
-msgstr "Volum_navn:"
-
-#. This is the "format" verb (not the noun).
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:20
-msgid "_Format"
-msgstr "_Formater"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:21
-msgid "_Quick (only creates the filesystem)"
-msgstr "_Rask (oppretter kun filsystemet)"
-
-#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:22
-msgid "_Standard (adds a low-level format to the quick mode)"
-msgstr "_Standard (utfører en lavnivåformatering)"
-
-#: ../gfloppy/src/main.c:257
-msgid "Cannot Format"
-msgstr "Kan ikke formatere"
-
-#: ../gfloppy/src/main.c:258
-msgid ""
-"Neither the mke2fs nor the mkdosfs/mformat applications are installed. You "
-"can't format a floppy without one of them."
-msgstr ""
-"Verken mke2fs eller mkdosfs/mformat er installert. Du kan ikke formatere en "
-"diskett uten en av disse."
-
-#: ../gfloppy/src/main.c:278
-#, c-format
-msgid "Unable to open the device %s, formatting cannot continue."
-msgstr "Kan ikke åpne enhet %s, formatering kan ikke fortsette."
-
-#: ../gfloppy/src/main.c:281 ../gfloppy/src/main.c:343
-#, c-format
-msgid ""
-"The device %s is disconnected.\n"
-"Please attach device to continue."
-msgstr ""
-"Enhet %s er koblet fra.\n"
-"Vennligst koble til enheten for å fortsette."
-
-#: ../gfloppy/src/main.c:284 ../gfloppy/src/main.c:346
-#, c-format
-msgid ""
-"You do not have the proper permissions to write to %s, formatting will not "
-"be possible.\n"
-"Contact your system administrator about getting write permissions."
-msgstr ""
-"Du har ikke rettigheter til å skrive til %s. Formatering er derfor ikke "
-"mulig.\n"
-"Kontakt din systemadministrator for å få skrivetilgang."
-
-#: ../gfloppy/src/main.c:291 ../gfloppy/src/main.c:354
-msgid "Cannot initialize device"
-msgstr "Kan ikke initiere enheten"
-
-#: ../gfloppy/src/main.c:340
-#, c-format
-msgid "Unable to open any device, formatting cannot continue."
-msgstr "Kan ikke åpne en enhet. Formattering kan ikke fortsette."
-
-#: ../gfloppy/src/main.c:343 ../gfloppy/src/main.c:346
-msgid "/dev/floppy/0 or /dev/fd0"
-msgstr "/dev/floppy/0 eller /dev/fd0"
-
-#: ../gfloppy/src/main.c:507
-msgid "Could not display help for the floppy formatter."
-msgstr "Kunne ikke vise hjelp for formatering av disketter."
-
-#: ../gfloppy/src/main.c:526
-msgid "Incorrect volume name"
-msgstr "Ugyldig navn på volum"
-
-#: ../gfloppy/src/main.c:527
-msgid "The volume name can't contain any blank space."
-msgstr "Volumnavnet kan ikke inneholde mellomrom."
-
-#: ../gfloppy/src/main.c:571
-msgid "The device to format"
-msgstr "Enheten som skal formateres"
-
-#: ../gfloppy/src/main.c:571
-msgid "DEVICE"
-msgstr "ENHET"
-
-#: ../gfloppy/src/main.c:581
-msgid "- Floppy Formatter"
-msgstr "- Formatering av diskett"
-
-#: ../gfloppy/src/progress.c:126
-#, c-format
-msgid ""
-"The floppy has been formatted, but <b>%d bad block</b> (out of %d) has been "
-"found and marked."
-msgid_plural ""
-"The floppy has been formatted, but <b>%d bad blocks</b> (out of %d) have "
-"been found and marked."
-msgstr[0] ""
-"Disketten er formatert, men <b>%d dårlig blokk</b> (av %d) ble funnet og "
-"merket."
-msgstr[1] ""
-"Disketten er formatert, men <b>%d dårlige blokker</b> (av %d) ble funnet og "
-"merket."
-
-#: ../gfloppy/src/progress.c:129
-msgid "Floppy formatted successfully."
-msgstr "Disketten formatert."
-
-#: ../gfloppy/src/progress.c:135
-msgid "Floppy formatting cancelled."
-msgstr "Formatering av diskett avbrutt."
-
-#: ../gfloppy/src/progress.c:178
-msgid "Format Progress"
-msgstr "Fremgang for formatering"
-
 #: ../gnome-dictionary/data/default.desktop.in.h:1
 msgid "Default Dictionary Server"
 msgstr "Forvalgt ordboktjener"
@@ -978,7 +575,7 @@ msgid "Cl_ear"
 msgstr "_Tøm"
 
 #: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:2
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1236 ../logview/logview-window.c:665
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1237 ../logview/logview-window.c:868
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
@@ -987,7 +584,7 @@ msgid "_Look Up Selected Text"
 msgstr "S_lå opp valgt tekst"
 
 #: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:5
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1210
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1211
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Brukervalg"
 
@@ -1005,9 +602,9 @@ msgstr "Sjekk orddefinisjoner og staving i en ordbok på nettet"
 
 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.in.h:2
 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:78
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:385
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:608
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1953
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:387
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:609
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1954
 msgid "Dictionary"
 msgstr "Ordbok"
 
@@ -1188,48 +785,44 @@ msgstr "Hvorvidt sidelinjen skal være synlig"
 msgid "Whether the statusbar should be visible"
 msgstr "Hvorvidt statuslinjen skal være synlig"
 
-#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:1
-msgid "Dictionaries"
-msgstr "Ordbøker"
-
-#. Transport methods
-#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:3
-msgid "Dictionary Server"
-msgstr "Ordboktjener"
-
-#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:4
-msgid "H_ostname:"
-msgstr "V_ertsnavn:"
-
-#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:5
+#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.ui.h:1
 msgid "Print"
 msgstr "Skriv ut"
 
-#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:6
+#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.ui.h:2
+#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:3
 msgid "Source"
 msgstr "Kilde"
 
-#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:7
+#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.ui.h:3
+msgid "_Print font:"
+msgstr "S_krift for utskrift:"
+
+#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.ui.h:4
+msgid "_Select a dictionary source for looking up words:"
+msgstr "_Velg en ordbokkilde for oppslag av ord:"
+
+#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:1
+msgid "Dictionaries"
+msgstr "Ordbøker"
+
+#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:2
+msgid "H_ostname:"
+msgstr "V_ertsnavn:"
+
+#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:4
 msgid "Source Name"
 msgstr "Navn på kilde"
 
-#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:8
+#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:5
 msgid "Strategies"
 msgstr "Strategier"
 
-#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:9
+#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:6
 msgid "_Description:"
 msgstr "_Beskrivelse:"
 
-#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:11
-msgid "_Print font:"
-msgstr "S_krift for utskrift:"
-
-#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:12
-msgid "_Select a dictionary source for looking up words:"
-msgstr "_Velg en ordbokkilde for oppslag av ord:"
-
-#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:13
+#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:8
 msgid "_Transport:"
 msgstr "_Transport:"
 
@@ -1411,7 +1004,7 @@ msgstr "Feil med treff"
 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1134
 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1228
 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1262
-#: ../logview/logview-window.c:507
+#: ../logview/logview-window.c:513
 msgid "Not found"
 msgstr "Ikke funnet"
 
@@ -1454,7 +1047,7 @@ msgid "The filename used by this dictionary source"
 msgstr "Filnavn som brukes av denne ordbokkilden"
 
 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:246
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2473
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2383
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
@@ -1612,7 +1205,7 @@ msgstr "Slå opp ord i ordbøker"
 #. Translators: the first is the word found, the second is the
 #. * database name and the last is the definition's text; please
 #. * keep the new lines.
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:217
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:219
 #, c-format
 msgid ""
 "Definition for '%s'\n"
@@ -1625,21 +1218,21 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:231
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:233
 #, c-format
 msgid "Error: %s\n"
 msgstr "Feil: %s\n"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:257
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:259
 #, c-format
 msgid "See gnome-dictionary --help for usage\n"
 msgstr "Se gnome-dictionary --help for bruk\n"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:270
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:272
 msgid "Unable to find a suitable dictionary source"
 msgstr "Kan ikke finne en passende ordbokkilde"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:304
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:306
 #, c-format
 msgid ""
 "Error while looking up the definition of \"%s\":\n"
@@ -1648,70 +1241,70 @@ msgstr ""
 "Feil under oppslag av definisjon for «%s»:\n"
 "%s"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:337
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:351
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:339
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:353
 msgid "Words to look up"
 msgstr "Ord som skal slås opp"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:337
 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:339
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:351
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:341
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:353
 msgid "word"
 msgstr "ord"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:339
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:341
 msgid "Words to match"
 msgstr "Ord som skal slås opp"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:341
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:343
 msgid "Dictionary source to use"
 msgstr "Ordbokkilde som skal brukes"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:341
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:343
 msgid "source"
 msgstr "kilde"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:343
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:345
 msgid "Show available dictionary sources"
 msgstr "Vis tilgjengelige ordbokkilder"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:345
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:347
 msgid "Print result to the console"
 msgstr "Skriv ut resultat på konsollet"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:347
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:349
 msgid "Database to use"
 msgstr "Database som skal brukes"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:347
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:349
 msgid "db"
 msgstr "db"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:349
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:351
 msgid "Strategy to use"
 msgstr "Strategi som skal brukes"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:349
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:351
 msgid "strat"
 msgstr "strategi"
 
 #. create the new option context
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:367
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:369
 msgid " - Look up words in dictionaries"
 msgstr " - Slå opp ord i ordbøker"
 
 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:205
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:837
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:838
 msgid "Save a Copy"
 msgstr "Lagre en kopi"
 
 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:215
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:847
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:848
 msgid "Untitled document"
 msgstr "Dokument uten tittel"
 
 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:236
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:868
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:869
 #, c-format
 msgid "Error while writing to '%s'"
 msgstr "Feil ved skriving til «%s»"
@@ -1773,52 +1366,52 @@ msgid "Dictionary entry"
 msgstr "Oppføring i ordbok"
 
 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:724
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1001
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1002
 msgid "Dictionary Preferences"
 msgstr "Brukervalg for ordbok"
 
 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:750
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:505
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:495
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1145
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:504
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:494
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1146
 #, c-format
 msgid "There was an error while displaying help"
 msgstr "Det oppstod en feil under visning av hjelp."
 
 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:902
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:517
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:518
 #, c-format
 msgid "No dictionary source available with name '%s'"
 msgstr "Ingen ordbokkilde ved navnet \"%s\" tilgjengelig"
 
 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:906
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:521
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:522
 msgid "Unable to find dictionary source"
 msgstr "Kan ikke finne ordbokkilde"
 
 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:922
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:537
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:538
 #, c-format
 msgid "No context available for source '%s'"
 msgstr "Ingen kontekst tilgjengelig for kilden \"%s\""
 
 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:926
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:541
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:542
 msgid "Unable to create a context"
 msgstr "Kan ikke opprette en kontekst"
 
 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1191
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2084
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2085
 msgid "Unable to connect to GConf"
 msgstr "Kan ikke koble til GConf"
 
 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1204
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2097
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2098
 msgid "Unable to get notification for preferences"
 msgstr "Kan ikke motta varsling for brukervalg"
 
 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1218
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2110
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2111
 msgid "Unable to get notification for the document font"
 msgstr "Kan ikke motta varsling for dokumentets skrift"
 
@@ -1833,37 +1426,37 @@ msgstr "Kan ikke endre navn på fil «%s» til «%s»: %s"
 msgid "Unable to create the data directory '%s': %s"
 msgstr "Kan ikke opprette datamappen \"%s\": %s"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:245
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:244
 msgid "Edit Dictionary Source"
 msgstr "Rediger ordbokkilde"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:309
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:308
 msgid "Add Dictionary Source"
 msgstr "Legg til ordbokkilde"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:355
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:354
 #, c-format
 msgid "Remove \"%s\"?"
 msgstr "Fjern «%s»?"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:357
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:356
 msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
 msgstr "Dette vil fjerne ordbokkilden fra listen permanent."
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:387
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:386
 #, c-format
 msgid "Unable to remove source '%s'"
 msgstr "Kan ikke fjerne kilde «%s»"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:663
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:667
 msgid "Add a new dictionary source"
 msgstr "Legg til ny ordbokkilde"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:669
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:673
 msgid "Remove the currently selected dictionary source"
 msgstr "Fjern valgt ordbokkilde"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:682
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:686
 msgid "Set the font used for printing the definitions"
 msgstr "Sett skrift til bruk for utskrift av definisjoner"
 
@@ -1873,286 +1466,286 @@ msgstr "Sett skrift til bruk for utskrift av definisjoner"
 msgid "Unable to display the preview: %s"
 msgstr "Kunne ikke forhåndsvise: %s"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:357
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:450
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:356
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:449
 msgid "Unable to create a source file"
 msgstr "Kan ikke opprette en kildefil"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:375
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:468
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:374
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:467
 msgid "Unable to save source file"
 msgstr "Kan ikke lagre kildefil"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:316
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:317
 #, c-format
 msgid "Searching for '%s'..."
 msgstr "Søker etter «%s»..."
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:348
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:407
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:349
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:408
 msgid "No definitions found"
 msgstr "Ingen definisjoner ble funnet"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:350
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:351
 #, c-format
 msgid "A definition found"
 msgid_plural "%d definitions found"
 msgstr[0] "En definisjon ble funnet"
 msgstr[1] "%d definisjoner ble funnet"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:606
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:607
 #, c-format
 msgid "%s - Dictionary"
 msgstr "%s - Ordbok"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1180 ../logview/logview-window.c:637
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1181 ../logview/logview-window.c:836
 msgid "_File"
 msgstr "_Fil"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1183
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1184
 msgid "_Go"
 msgstr "_Slå opp"
 
 #. File menu
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1187
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1188
 msgid "_New"
 msgstr "_Ny"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1188
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1189
 msgid "New look up"
 msgstr "Nytt oppslag"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1189
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1190
 msgid "_Save a Copy..."
 msgstr "_Lagre en kopi..."
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1191
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1192
 msgid "P_review..."
 msgstr "Fo_rhåndsvis ..."
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1192
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1193
 msgid "Preview this document"
 msgstr "Forhåndsvis dette dokumentet"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1193
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1194
 msgid "_Print..."
 msgstr "S_kriv ut..."
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1194
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1195
 msgid "Print this document"
 msgstr "Skriv ut dette dokumentet"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1201 ../logview/logview-window.c:651
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1202 ../logview/logview-window.c:851
 msgid "Select _All"
 msgstr "Velg _alt"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1204
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1205
 msgid "Find a word or phrase in the document"
 msgstr "Finn et ord eller en frase i dokumentet"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1206
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1207
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Finn ne_ste"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1208
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1209
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "Finn fo_rrige"
 
 #. Go menu
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1214
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1215
 msgid "_Previous Definition"
 msgstr "_Forrige definisjon"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1215
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1216
 msgid "Go to the previous definition"
 msgstr "GÃ¥ til forrige definisjon"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1216
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1217
 msgid "_Next Definition"
 msgstr "_Neste definisjon"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1217
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1218
 msgid "Go to the next definition"
 msgstr "GÃ¥ til neste definisjon"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1218
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1219
 msgid "_First Definition"
 msgstr "_Første definisjon"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1219
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1220
 msgid "Go to the first definition"
 msgstr "Gå til den første definisjonen"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1220
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1221
 msgid "_Last Definition"
 msgstr "_Siste definisjon"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1221
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1222
 msgid "Go to the last definition"
 msgstr "GÃ¥ til den siste definisjonen"
 
 #. View menu
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1224
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1225
 msgid "Similar _Words"
 msgstr "Lignende _ord"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1226
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1227
 msgid "Dictionary Sources"
 msgstr "Ordbokkilder"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1228
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1229
 msgid "Available _Databases"
 msgstr "Tilgjengelige _databaser"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1230
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1231
 msgid "Available St_rategies"
 msgstr "Tilgjengelige st_rategier"
 
 #. View menu
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1247
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1248
 msgid "_Sidebar"
 msgstr "_Sidelinje"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1249
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1250
 msgid "S_tatusbar"
 msgstr "S_tatuslinje"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1370
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1371
 #, c-format
 msgid "Dictionary source `%s' selected"
 msgstr "Ordbokkilden «%s» er valgt"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1391
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1392
 #, c-format
 msgid "Strategy `%s' selected"
 msgstr "Strategi «%s» valgt"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1411
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1412
 #, c-format
 msgid "Database `%s' selected"
 msgstr "Database «%s» valgt"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1431
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1432
 #, c-format
 msgid "Word `%s' selected"
 msgstr "Ord «%s» valgt"
 
 #. speller
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1453
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1454
 msgid "Double-click on the word to look up"
 msgstr "Dobbeltklikk på ordet du ønsker å slå opp"
 
 #. strat-chooser
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1459
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1460
 msgid "Double-click on the matching strategy to use"
 msgstr "Dobbeltklikk på strategien som skal brukes"
 
 #. source-chooser
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1464
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1465
 msgid "Double-click on the source to use"
 msgstr "Dobbeltklikk på kilden som skal brukes"
 
 #. db-chooser
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1473
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1474
 msgid "Double-click on the database to use"
 msgstr "Dobbeltklikk på databasen som skal brukes"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1761
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1762
 msgid "Look _up:"
 msgstr "Slå _opp:"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1835
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1836
 msgid "Similar words"
 msgstr "Lignende ord"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1848
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1849
 msgid "Available dictionaries"
 msgstr "Tilgjengelige ordbøker"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1861
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1862
 msgid "Available strategies"
 msgstr "Tilgjengelige strategier"
 
-#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1872
+#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1873
 msgid "Dictionary sources"
 msgstr "Ordbokkilder"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:131
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:132
 msgid "Error loading the help page"
 msgstr "Feil under lasting av hjelpsiden"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:242
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:244
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:243
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:245
 msgid "Drop shadow"
 msgstr "Skygge"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:244
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:246
 msgid "Border"
 msgstr "Kant"
 
 #. * Include pointer *
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:347
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:350
 msgid "Include _pointer"
 msgstr "Ta med _peker"
 
 #. * Include window border *
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:356
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:359
 msgid "Include the window _border"
 msgstr "Ta med vin_dukant"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:371
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:374
 msgid "Apply _effect:"
 msgstr "Bruk _effekt:"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:433
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:436
 msgid "Grab the whole _desktop"
 msgstr "Ta skjermdump av hele skrivebor_det"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:445
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:448
 msgid "Grab the current _window"
 msgstr "Ta skjermdump av aktivt _vindu"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:457
-msgid "Grab a selected _area"
-msgstr "Dump valgt _område"
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:460
+msgid "Select _area to grab"
+msgstr "Velg _område for skjermdump"
 
 #. translators: this is the first part of the "grab after a
 #. * delay of <spin button> seconds".
 #.
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:474
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:477
 msgid "Grab _after a delay of"
 msgstr "T_a skjermdump etter"
 
 #. translators: this is the last part of the "grab after a
 #. * delay of <spin button> seconds".
 #.
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:494
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1246
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:497
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1249
 msgid "seconds"
 msgstr "sekunder"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:510
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:520
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:513
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:523
 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
 msgid "Take Screenshot"
 msgstr "Ta skjermdump"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:521
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:524
 msgid "Effects"
 msgstr "Effekter"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:527
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:530
 msgid "Take _Screenshot"
 msgstr "Ta _skjermdump"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:653
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:656
 msgid "Error while saving screenshot"
 msgstr "Feil ved lagring av skjermdump"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:657
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:660
 #, c-format
 msgid ""
 "Impossible to save the screenshot to %s.\n"
@@ -2163,11 +1756,11 @@ msgstr ""
 " Feilen var %s.\n"
 " Vennligst velg en annen lokasjon og prøv igjen."
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:804
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:807
 msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
 msgstr "Kan ikke ta skjermdump av dette vinduet"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:852
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:855
 #, c-format
 msgid "Screenshot-%s.png"
 msgstr "Skjermdump-%s.png"
@@ -2175,14 +1768,14 @@ msgstr "Skjermdump-%s.png"
 #. translators: this is the name of the file that gets
 #. * made up with the screenshot if a specific window is
 #. * taken
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:859
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:862
 #, c-format
 msgid "Screenshot-%s-%d.png"
 msgstr "Skjermdump-%s-%d.png"
 
 #. translators: this is the name of the file that gets made up
 #. * with the screenshot if the entire screen is taken
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:869
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:872
 #: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:356
 #: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:196
 msgid "Screenshot.png"
@@ -2191,48 +1784,48 @@ msgstr "Skjermdump.png"
 #. translators: this is the name of the file that gets
 #. * made up with the screenshot if the entire screen is
 #. * taken
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:876
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:879
 #, c-format
 msgid "Screenshot-%d.png"
 msgstr "Skjermdump-%d.png"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1242
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1245
 msgid "Grab a window instead of the entire screen"
 msgstr "Dump et vindu i stedet for hele skjermen"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1243
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1246
 msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
 msgstr "Dump en del av skjermen i stedet for hele området"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1244
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1247
 msgid "Include the window border with the screenshot"
 msgstr "Ta med vinduskant i skjermdumpet"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1245
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1248
 msgid "Remove the window border from the screenshot"
 msgstr "Fjern vinduskanten i skjermdumpet"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1246
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1249
 msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
 msgstr "Ta skjermdump etter oppgitt pause [i sekunder]"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1247
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1250
 msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
 msgstr "Effekt som skal brukes på vinduskanten (skygge, kant eller ingen)"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1247
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1250
 msgid "effect"
 msgstr "effekt"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1248
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1251
 msgid "Interactively set options"
 msgstr "Spør etter alternativer"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1259
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1262
 msgid "Take a picture of the screen"
 msgstr "Ta et bilde av skjermen"
 
-#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1277
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1280
 #, c-format
 msgid ""
 "Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
@@ -2243,6 +1836,10 @@ msgstr "Konflikt mellom flagg: --window og --area kan ikke brukes samtidig.\n"
 msgid "Save images of your desktop or individual windows"
 msgstr "Lagre bilder av ditt skrivebord eller individuelle vinduer"
 
+#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.ui.h:1
+msgid "*"
+msgstr "*"
+
 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.ui.h:2
 msgid "C_opy to Clipboard"
 msgstr "K_opier til utklippstavlen"
@@ -2363,7 +1960,7 @@ msgid "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
 msgstr "Filen «%s» eksisterer allerede. Vil du erstatte den?"
 
 #: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:84
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1469
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1676
 msgid "_Replace"
 msgstr "E_rstatt"
 
@@ -2405,106 +2002,114 @@ msgid "Disable Quick Search Second Scan"
 msgstr "Deaktiver andre gangs søk i hurtigsøk"
 
 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:6
+msgid "Look in Folder"
+msgstr "Se i mappe"
+
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:7
 msgid "Quick Search Excluded Paths"
 msgstr "Utelatte stier for hurtigsøk"
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:7
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:8
 msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
 msgstr "Utelatte stier for andre gangs søk ved hurtigsøk"
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:8
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:9
 msgid "Search Result Columns Order"
 msgstr "Rekkefølge for kolonne for søkeresultater"
 
 #. Translators: The quoted text is the label of an available
 #. search option that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:11
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:12
 msgid "Select the search option \"Contains the text\""
 msgstr "Velg søkealternativet «Innholder tekst»"
 
 #. Translators: The quoted text is the label of an available
 #. search option that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:14
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:15
 msgid "Select the search option \"Date modified less than\""
 msgstr "Velg søkealternativet «Endringsdato nyere enn»"
 
 #. Translators: The quoted text is the label of an available
 #. search option that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:17
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:18
 msgid "Select the search option \"Date modified more than\""
 msgstr "Velg søkealternativet «Endringsdato eldre enn»"
 
 #. Translators: The quoted text is the label of an available
 #. search option that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:20
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:21
+msgid "Select the search option \"Exclude other filesystems\""
+msgstr "Velg søkealternativet «Utelat andre filsystemer»"
+
+#. Translators: The quoted text is the label of an available
+#. search option that is translated elsewhere.
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:24
 msgid "Select the search option \"File is empty\""
 msgstr "Velg søkealternativet «Filen er tom»"
 
 #. Translators: The quoted text is the label of an available
 #. search option that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:23
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:27
 msgid "Select the search option \"Follow symbolic links\""
 msgstr "Velg søkealternativet «Følg symbolske lenker»"
 
 #. Translators: The quoted text is the label of an available
 #. search option that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:26
-msgid "Select the search option \"Include other filesystems\""
-msgstr "Velg søkealternativet «Ta med andre filsystemer»"
-
-#. Translators: The quoted text is the label of an available
-#. search option that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:29
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:30
 msgid "Select the search option \"Name does not contain\""
 msgstr "Velg søkealternativet «Navn inneholder ikke»"
 
 #. Translators: The quoted text is the label of an available
 #. search option that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:32
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:33
 msgid "Select the search option \"Name matches regular expression\""
 msgstr "Velg søkealternativet «Navn har treff på vanlig uttrykk»"
 
 #. Translators: The quoted text is the label of an available
 #. search option that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:35
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:36
 msgid "Select the search option \"Owned by group\""
 msgstr "Velg søkealternativet «Eies av gruppe»"
 
 #. Translators: The quoted text is the label of an available
 #. search option that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:38
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:39
 msgid "Select the search option \"Owned by user\""
 msgstr "Velg søkealternativet «Eies av bruker»"
 
 #. Translators: The quoted text is the label of an available
 #. search option that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:41
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:42
 msgid "Select the search option \"Owner is unrecognized\""
 msgstr "Velg søkealternativet «Eier gjenkjennes ikke»"
 
 #. Translators: The quoted text is the label of an available
 #. search option that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:44
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:45
 msgid "Select the search option \"Show hidden files and folders\""
 msgstr "Velg søkealternativet «Vis skjulte filer og mapper»"
 
 #. Translators: The quoted text is the label of an available
 #. search option that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:47
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:48
 msgid "Select the search option \"Size at least\""
 msgstr "Velg søkealternativet «Minste størrelse»"
 
 #. Translators: The quoted text is the label of an available
 #. search option that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:50
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:51
 msgid "Select the search option \"Size at most\""
 msgstr "Velg søkealternativet «Største størrelse»"
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:51
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:52
 msgid "Show Additional Options"
 msgstr "Vis flere alternativer"
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:52
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:53
+msgid "This key defines the default value of the \"Look in Folder\" widget."
+msgstr ""
+
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:54
 msgid ""
 "This key defines the order of the columns in the search results. This key "
 "should not be modified by the user."
@@ -2512,7 +2117,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen definerer rekkefølgen på kolonnene i søkeresultatene. Denne "
 "burde ikke endres av brukeren."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:53
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:55
 msgid ""
 "This key defines the paths the search tool will exclude from a quick search. "
 "The wildcards '*' and '?' are supported. The default values are /mnt/*, /"
@@ -2522,7 +2127,7 @@ msgstr ""
 "søk. Jokertegnene «*» og «?» er støttet. De forvalgte verdiene er /mnt/*, / "
 "media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, og /var/*."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:54
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:56
 msgid ""
 "This key defines the paths the search tool will exclude from a second scan "
 "when performing a quick search. The second scan uses the find command to "
@@ -2535,7 +2140,7 @@ msgstr ""
 "filer. Hensikten med det neste søket er å finne filer som ikke har blitt "
 "indeksert. Jokertegnene «*» og «?» er støttet. Den forvalgte verdien er /."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:55
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:57
 msgid ""
 "This key defines the window height, and it's used to remember the size of "
 "the search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool "
@@ -2545,7 +2150,7 @@ msgstr ""
 "størrelsen på søkevertøyet mellom sesjonenen. Ved å sette den til -1, vil "
 "forvalgt bredde brukes."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:56
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:58
 msgid ""
 "This key defines the window width, and it's used to remember the size of the "
 "search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool use "
@@ -2555,7 +2160,7 @@ msgstr ""
 "størrelsen på søkeverktøyet mellom sesjoner. Ved å sette denne til -1, vil "
 "forvalgt bredde brukes."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:57
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:59
 msgid ""
 "This key determines if the \"Contains the text\" search option is selected "
 "when the search tool is started."
@@ -2563,7 +2168,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer om «Inneholder teksten» alternativet skal gjelde når "
 "søkeverktøyet starter."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:58
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:60
 msgid ""
 "This key determines if the \"Date modified less than\" search option is "
 "selected when the search tool is started."
@@ -2571,7 +2176,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer om «Endringsdato mindre enn» alternativet skal "
 "gjelde når søkeverktøyet starter."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:59
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:61
 msgid ""
 "This key determines if the \"Date modified more than\" search option is "
 "selected when the search tool is started."
@@ -2579,7 +2184,16 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer om «Endringsdato mer enn» alternativet skal gjelde "
 "når søkeverktøyet starter."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:60
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:62
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This key determines if the \"Exclude other filesystems\" search option is "
+"selected when the search tool is started."
+msgstr ""
+"Denne nøkkelen bestemmer om «Ta med andre filsystemer» alternativet skal "
+"gjelde når søkeverktøyet starter."
+
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:63
 msgid ""
 "This key determines if the \"File is empty\" search option is selected when "
 "the search tool is started."
@@ -2587,7 +2201,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer om «Filen er tom» alternativet skal gjelde når "
 "søkeverktøyet starter."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:61
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:64
 msgid ""
 "This key determines if the \"Follow symbolic links\" search option is "
 "selected when the search tool is started."
@@ -2595,15 +2209,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer om «Følg symbolske lenker» alternativet skal gjelde "
 "når søkeverktøyet starter."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:62
-msgid ""
-"This key determines if the \"Include other filesystems\" search option is "
-"selected when the search tool is started."
-msgstr ""
-"Denne nøkkelen bestemmer om «Ta med andre filsystemer» alternativet skal "
-"gjelde når søkeverktøyet starter."
-
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:63
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:65
 msgid ""
 "This key determines if the \"Name does not contain\" search option is "
 "selected when the search tool is started."
@@ -2611,7 +2217,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer om «Navn inneholder ikke» alternativet skal gjelde "
 "når søkeverktøyet starter."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:64
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:66
 msgid ""
 "This key determines if the \"Name matches regular expression\" search option "
 "is selected when the search tool is started."
@@ -2619,7 +2225,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer om «Navn har treff på vanlig uttrykk» skal gjelde "
 "når søkeverktøyet starter."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:65
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:67
 msgid ""
 "This key determines if the \"Owned by group\" search option is selected when "
 "the search tool is started."
@@ -2627,7 +2233,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer om «Eies av gruppe» alternativet skal gjelde når "
 "søkeverktøyet starter."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:66
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:68
 msgid ""
 "This key determines if the \"Owned by user\" search option is selected when "
 "the search tool is started."
@@ -2635,7 +2241,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer om «Eies av bruker» alternativet skal gjelde når "
 "søkeverktøyet starter."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:67
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:69
 msgid ""
 "This key determines if the \"Owner is unrecognized\" search option is "
 "selected when the search tool is started."
@@ -2645,7 +2251,7 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: The quoted text is the label of the additional
 #. options expander that is translated elsewhere.
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:70
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:72
 msgid ""
 "This key determines if the \"Select more options\" section is expanded when "
 "the search tool is started."
@@ -2653,7 +2259,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkklen bestemmer om alle søkealternativene skal vises når "
 "søkeverktøyet starter."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:71
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:73
 msgid ""
 "This key determines if the \"Show hidden files and folders\" search option "
 "is selected when the search tool is started."
@@ -2661,7 +2267,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer om «Vis skjulte filer og mapper» alternativet skal "
 "gjelde når søkeverktøyet starter."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:72
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:74
 msgid ""
 "This key determines if the \"Size at least\" search option is selected when "
 "the search tool is started."
@@ -2669,7 +2275,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer om «Minste størrelse» alternativet skal gjelde når "
 "søkeverktøyet starter."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:73
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:75
 msgid ""
 "This key determines if the \"Size at most\" search option is selected when "
 "the search tool is started."
@@ -2677,7 +2283,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer om «Ikke større enn» alternativet skal gjelde når "
 "søkeverktøyet starter."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:74
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:76
 msgid ""
 "This key determines if the search tool disables the use of the find command "
 "after performing a quick search."
@@ -2685,7 +2291,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer om søkeverktøyet slår av bruken av «find»-kommandoen "
 "etter å ha utført et raskt søk."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:75
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:77
 msgid ""
 "This key determines if the search tool disables the use of the locate "
 "command when performing simple file name searches."
@@ -2693,122 +2299,142 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer om søkeverktøyet deaktiverer bruken av «locate»-"
 "kommandoen under enkle filnavnsøk."
 
-#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:76
+#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:78
 msgid ""
 "This key determines if the search tool window starts in a maximized state."
 msgstr "Denne nøkkelen bestemmer om søkeverktøyet skal startes maksimert."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:186
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:185
 msgid "Could not open help document."
 msgstr "Kunne ikke åpne hjelpdokumentet."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:321
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:336
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to open %d document?"
 msgid_plural "Are you sure you want to open %d documents?"
 msgstr[0] "Er du sikker på at du vil åpne %d dokument?"
 msgstr[1] "Er du sikker på at du vil åpne %d dokumenter?"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:326
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:517
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:341
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:538
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
 msgid_plural "This will open %d separate windows."
 msgstr[0] "Dette vil åpne %d separat mappe."
 msgstr[1] "Dette vil åpne %d separate mapper."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:366
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:381
 #, c-format
 msgid "Could not open document \"%s\"."
 msgstr "Kunne ikke åpne dokument «%s»."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:395
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:410
 #, c-format
 msgid "Could not open folder \"%s\"."
 msgstr "Kunne ikke åpne mappe «%s»."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:403
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:418
 msgid "The nautilus file manager is not running."
 msgstr "Filhåndtereren Nautilus kjører ikke."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:487
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:510
 msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
 msgstr "Du har ikke installert visningsprogram som kan vise dokumentet."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:512
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:533
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
 msgid_plural "Are you sure you want to open %d folders?"
 msgstr[0] "Er du sikker på at du vil åpne %d mappe?"
 msgstr[1] "Er du sikker på at du vil åpne %d mapper?"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:644
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:686
 #, c-format
 msgid "Could not move \"%s\" to trash."
 msgstr "Kunne ikke flytte «%s» til papirkurven."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:675
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:717
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete \"%s\" permanently?"
 msgstr "Vil du slette «%s» permanent?"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:678
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:720
 #, c-format
 msgid "Trash is unavailable. Could not move \"%s\" to the trash."
 msgstr ""
 "Papirkurven er ikke tilgjengelig. Kunne ikke flytte «%s» til papirkurven."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:717
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:759
 #, c-format
 msgid "Could not delete \"%s\"."
 msgstr "Kan ikke slette «%s»."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:864
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:870
+#, c-format
+msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
+msgstr "Sletting av «%s» feilet: %s."
+
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:882
 #, c-format
 msgid "Moving \"%s\" failed: %s."
 msgstr "Flytting av «%s» feilet: %s."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:900
-#, c-format
-msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
-msgstr "Sletting av «%s» feilet: %s."
+#. Popup menu item: Open
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1010
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1040
+msgid "_Open"
+msgstr "_Ã?pne"
+
+#. Popup menu item: Open With
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1108
+msgid "Open Wit_h"
+msgstr "Ã?pne me_d"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1354
+#. Popup menu item: Open Folder
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1139
+msgid "Open _Folder"
+msgstr "Ã?pne _mappe"
+
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1179
+msgid "_Save Results As..."
+msgstr "Lagre re_sultater som..."
+
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1561
 msgid "Save Search Results As..."
 msgstr "Lagre søkeresultater som..."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1385
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1592
 msgid "Could not save document."
 msgstr "Kunne ikke lagre dokument."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1386
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1593
 msgid "You did not select a document name."
 msgstr "Kunne valgte ikke et dokumentnavn."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1416
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1623
 #, c-format
 msgid "Could not save \"%s\" document to \"%s\"."
 msgstr "Kunne ikke lagre dokument «%s» til «%s»."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1450
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1657
 #, c-format
 msgid "The document \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
 msgstr "Dokument «%s» eksisterer allerede. Vil du erstatte den?"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1454
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1661
 msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
 msgstr ""
 "Hvis du erstatter en eksisterende fil vil innholdet i denne bli overskrevet."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1519
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1726
 msgid "The document name you selected is a folder."
 msgstr "Dokumentnavnet du valgte er en mappe."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1568
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1764
 msgid "You may not have write permissions to the document."
 msgstr "Du har ikke skriverettigheter til dokumentet."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:70
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:65
 #, c-format
 msgid ""
 "GConf error:\n"
@@ -2822,24 +2448,24 @@ msgstr ""
 #. on age of a file. Please modify the format of the timestamp to match
 #. your locale. For example, to display 24 hour time replace the '%-I'
 #. with '%-H' and remove the '%p'. (See bugzilla report #120434.)
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:639
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:698
 msgid "today at %-I:%M %p"
 msgstr "i dag kl. %H:%M"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:641
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:700
 msgid "yesterday at %-I:%M %p"
 msgstr "i går kl. %H:%M"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:643
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:645
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:702
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:704
 msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "%A, %-d.%m.%y, %H:%M"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:824
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:891
 msgid "link (broken)"
 msgstr "lenke (ødelagt)"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:828
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:895
 #, c-format
 msgid "link to %s"
 msgstr "lenke til %s"
@@ -2850,12 +2476,12 @@ msgstr "lenke til %s"
 #. * make some or all of them match.
 #.
 #. localizers: tag used to detect the first copy of a file
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1524
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1492
 msgid " (copy)"
 msgstr " (kopi)"
 
 #. localizers: tag used to detect the second copy of a file
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1526
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1494
 msgid " (another copy)"
 msgstr " (annen kopi)"
 
@@ -2863,36 +2489,36 @@ msgstr " (annen kopi)"
 #. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1529
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1531
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1533
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1543
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1497
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1499
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1501
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1511
 msgid "th copy)"
 msgstr ". kopi)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1536
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1504
 msgid "st copy)"
 msgstr ". kopi)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1538
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1506
 msgid "nd copy)"
 msgstr ". kopi)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1540
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1508
 msgid "rd copy)"
 msgstr ". kopi)"
 
 #. localizers: appended to first file copy
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1557
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1525
 #, c-format
 msgid "%s (copy)%s"
 msgstr "%s (kopi)%s"
 
 #. localizers: appended to second file copy
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1559
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1527
 #, c-format
 msgid "%s (another copy)%s"
 msgstr "%s (en annen kopi)%s"
@@ -2901,241 +2527,229 @@ msgstr "%s (en annen kopi)%s"
 #. localizers: appended to x12th file copy
 #. localizers: appended to x13th file copy
 #. localizers: appended to xxth file copy
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1562
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1564
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1566
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1575
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1530
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1532
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1534
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1543
 #, c-format
 msgid "%s (%dth copy)%s"
 msgstr "%s (%d. kopi)%s"
 
 #. localizers: appended to x1st file copy
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1569
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1537
 #, c-format
 msgid "%s (%dst copy)%s"
 msgstr "%s (%d. kopi)%s"
 
 #. localizers: appended to x2nd file copy
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1571
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1539
 #, c-format
 msgid "%s (%dnd copy)%s"
 msgstr "%s (%d. kopi)%s"
 
 #. localizers: appended to x3rd file copy
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1573
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1541
 #, c-format
 msgid "%s (%drd copy)%s"
 msgstr "%s (%d. kopi)%s"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1620
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1588
 msgid " (invalid Unicode)"
 msgstr " (ugyldig Unicode)"
 
 #. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1709
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1677
 msgid " ("
 msgstr " ("
 
 #. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
-#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1717
+#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1685
 #, c-format
 msgid " (%d"
 msgstr " (%d"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:82
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83
 msgid "Contains the _text"
 msgstr "Innholder _teksten"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:85
 msgid "_Date modified less than"
 msgstr "_Endringsdato mindre enn"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84 ../gsearchtool/gsearchtool.c:85
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:85 ../gsearchtool/gsearchtool.c:86
 msgid "days"
 msgstr "dager"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:85
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86
 msgid "Date modified more than"
 msgstr "Endringsdato mer enn"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
 msgid "S_ize at least"
 msgstr "M_inste størrelse"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87 ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:88 ../gsearchtool/gsearchtool.c:89
 msgid "kilobytes"
 msgstr "kilobyte"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:89
 msgid "Si_ze at most"
 msgstr "Ikke st_ørre enn"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:89
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:90
 msgid "File is empty"
 msgstr "Filen er tomt"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:91
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:92
 msgid "Owned by _user"
 msgstr "Eies av br_uker"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:92
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:93
 msgid "Owned by _group"
 msgstr "Eies av _gruppe"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:93
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:94
 msgid "Owner is unrecognized"
 msgstr "Eier gjenkjennes ikke"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:95
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:96
 msgid "Na_me does not contain"
 msgstr "Na_vn inneholder ikke"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:96
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:97
 msgid "Name matches regular e_xpression"
 msgstr "Navn har tre_ff på vanlig uttrykk"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:98
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:99
 msgid "Show hidden and backup files"
 msgstr "Vis skjulte filer og sikkerhetskopier"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:99
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:100
 msgid "Follow symbolic links"
 msgstr "Følg symbolske lenker"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:100
-msgid "Include other filesystems"
-msgstr "Ta med andre filsystemer"
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:101
+msgid "Exclude other filesystems"
+msgstr "Utelat andre filsystemer"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:158 ../gsearchtool/gsearchtool.c:163
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:172
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:159 ../gsearchtool/gsearchtool.c:164
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:173
 msgid "STRING"
 msgstr "STRENG"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:159
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:160
 msgid "PATH"
 msgstr "STI"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:160
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:161
 msgid "VALUE"
 msgstr "VERDI"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:164 ../gsearchtool/gsearchtool.c:165
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:165 ../gsearchtool/gsearchtool.c:166
 msgid "DAYS"
 msgstr "DAGER"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:166 ../gsearchtool/gsearchtool.c:167
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:167 ../gsearchtool/gsearchtool.c:168
 msgid "KILOBYTES"
 msgstr "KILOBYTE"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:169
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:170
 msgid "USER"
 msgstr "BRUKER"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:170
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:171
 msgid "GROUP"
 msgstr "GRUPPE"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:173
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:174
 msgid "PATTERN"
 msgstr "MÃ?NSTER"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:181
-msgid "_Open"
-msgstr "_Ã?pne"
-
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:182
-msgid "O_pen Folder"
-msgstr "Ã?_pne mappe"
-
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:184
-msgid "_Save Results As..."
-msgstr "Lagre re_sultater som..."
-
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:390
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:385
 msgid "A locate database has probably not been created."
 msgstr "Det finnes ingen database for programmet locate."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:492
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:487
 #, c-format
 msgid "Character set conversion failed for \"%s\""
 msgstr "Konvertering av tegnsett feilet for «%s»"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:516
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:511
 msgid "Searching..."
 msgstr "Søker..."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:516 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1021
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1299 ../gsearchtool/gsearchtool.c:3149
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:511 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1017
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2982
 msgid "Search for Files"
 msgstr "Søk etter filer"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:967 ../gsearchtool/gsearchtool.c:996
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:963 ../gsearchtool/gsearchtool.c:992
 msgid "No files found"
 msgstr "Ingen filer funnet"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:989
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:985
 msgid "(stopped)"
 msgstr "(stoppet)"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:995
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:991
 msgid "No Files Found"
 msgstr "Ingen filer funnet"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1000
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:996
 #, c-format
-msgid "%d File Found"
-msgid_plural "%d Files Found"
-msgstr[0] "%d fil funnet"
-msgstr[1] "%d filer funnet"
+msgid "%'d File Found"
+msgid_plural "%'d Files Found"
+msgstr[0] "%'d fil funnet"
+msgstr[1] "%'d filer funnet"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1004 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1042
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1000 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1038
 #, c-format
-msgid "%d file found"
-msgid_plural "%d files found"
-msgstr[0] "%d fil funnet"
-msgstr[1] "%d filer funnet"
+msgid "%'d file found"
+msgid_plural "%'d files found"
+msgstr[0] "%'d fil funnet"
+msgstr[1] "%'d filer funnet"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1133
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1129
 msgid "Entry changed called for a non entry option!"
 msgstr ""
 "Oppføring endret ble kalt for et alternativ som ikke gjaldt oppføringen!"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1384
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1289
 msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
 msgstr "Sett teksten for søkealternativet «Navnet inneholder»"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1385
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1290
 msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
 msgstr "Sett teksten for søkealternativet «Se i mappe»"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1386
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1291
 msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
 msgstr ""
 "Sorter filer på en av førlgende: navn, mappe, størrelse, type eller dato"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1387
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1292
 msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
 msgstr "Sett sorteringsrekkefølgen til synkende. Forvalg er stigende"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1388
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1293
 msgid "Automatically start a search"
 msgstr "Start et søk automatisk"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1394
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1299
 #, c-format
 msgid "Select the \"%s\" search option"
 msgstr "Velg søkealternativet «%s»"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1397
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1302
 #, c-format
 msgid "Select and set the \"%s\" search option"
 msgstr "Velg og sett søkealternativet «%s»"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1504
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1409
 msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
 msgstr "Ugyldig flagg gitt til flagget --sortby."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1802
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1703
 msgid ""
 "\n"
 "... Too many errors to display ..."
@@ -3143,7 +2757,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "... For mange feil å vise..."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1816
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1717
 msgid ""
 "The search results may be invalid. There were errors while performing this "
 "search."
@@ -3151,11 +2765,11 @@ msgstr ""
 "Søkeresultatet kan være ugyldig. Det ble funnet feil under utføring av dette "
 "søket."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1828 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1872
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1729 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1773
 msgid "Show more _details"
 msgstr "Vis flere _detaljer"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1858
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1759
 msgid ""
 "The search results may be out of date or invalid. Do you want to disable "
 "the quick search feature?"
@@ -3163,143 +2777,143 @@ msgstr ""
 "Søkeresultatet kan være utdatert eller ugyldig. Vil du deaktivere "
 "hurtigsøkfunksjonen?"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1883
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1784
 msgid "Disable _Quick Search"
 msgstr "Deaktiver _hurtigsøk"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1910
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1811
 #, c-format
 msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
 msgstr "Kunne ikke sette prosessgruppe-ID for barn %d: %s.\n"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1935
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1836
 msgid "Error parsing the search command."
 msgstr "Feil under lesing av søkekommandoen."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1968
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1869
 msgid "Error running the search command."
 msgstr "Feil under kjøring av søkekommandoen."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2083
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1989
 #, c-format
 msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
 msgstr "Oppgi en tekstverdi for søkealternativet «%s»."
 
 #. Translators: Below is a string displaying the search options name
 #. and unit value. For example, "\"Date modified less than\" in days".
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2088
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1994
 #, c-format
 msgid "\"%s\" in %s"
 msgstr "«%s» i %s"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2090
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1996
 #, c-format
 msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
 msgstr "Oppgi en verdi i %s for søkealternativet «%s»."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2148
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2054
 #, c-format
 msgid "Remove \"%s\""
 msgstr "Fjern «%s»"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2149
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2055
 #, c-format
 msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
 msgstr "Klikk for å fjerne søkealternativet «%s»."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2242
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2148
 msgid "A_vailable options:"
 msgstr "Til_gjengelige alternativer:"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2271
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2177
 msgid "Available options"
 msgstr "Tilgjengelige alternativer"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2272
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2178
 msgid "Select a search option from the drop-down list."
 msgstr "Velg et søkealternativ fra nedtrekksmenyen."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2284
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2190
 msgid "Add search option"
 msgstr "Legg til et søkealternativ"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2285
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2191
 msgid "Click to add the selected available search option."
 msgstr "Klikk for å legge til valgt søkealternativ."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2374
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2280
 msgid "S_earch results:"
 msgstr "Søk_eresultater:"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2413
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2323
 msgid "List View"
 msgstr "Listevisning"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2520
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2432
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2531
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2444
 msgid "Date Modified"
 msgstr "Dato endret"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2932
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2760
 msgid "_Name contains:"
 msgstr "_Navnet inneholder:"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2946 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2947
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2774 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2775
 msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
 msgstr "Oppgi et filnavn eller en del av et filnavn med eller uten jokertegn."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2947
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2775
 msgid "Name contains"
 msgstr "Navn inneholder"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2953
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2781
 msgid "_Look in folder:"
 msgstr "_Se i mappe:"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2959
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2787
 msgid "Browse"
 msgstr "Bla gjennom"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2964
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2796
 msgid "Look in folder"
 msgstr "Se i mappe"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2964
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2796
 msgid "Select the folder or device from which you want to begin the search."
 msgstr "Velg mappen eller enheten du vil starte søket i."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2975
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2814
 msgid "Select more _options"
 msgstr "Vis flere _alternativer"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2984
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2823
 msgid "Select more options"
 msgstr "Vis flere alternativer"
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2984
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2823
 msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
 msgstr "Klikk for å utvide eller slå samme listen med søkealternativer."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3008
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2847
 msgid "Click to display the help manual."
 msgstr "Klikk for å vise hjelp."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3016
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2855
 msgid "Click to close \"Search for Files\"."
 msgstr "Klikk for å lukke «Søk etter filer»."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3042
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2881
 msgid "Click to perform a search."
 msgstr "Klikk for å utføre et søk."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3043
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2882
 msgid "Click to stop a search."
 msgstr "Klikk for å stoppe et søk."
 
-#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3134
+#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2973
 msgid "- the GNOME Search Tool"
 msgstr "- GNOME-søkeverktøyet"
 
@@ -3364,33 +2978,43 @@ msgstr "Angir bredden på loggvisningsvinduet i piksler."
 msgid "Width of the main window in pixels"
 msgstr "Bredde på hovedvinduet i piksler"
 
-#: ../logview/logview-about.h:49
-msgid ""
-"Log Viewer is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
-"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
-"any later version."
+#: ../logview/logview-app.c:375
+#, c-format
+msgid "Impossible to open the file %s"
+msgstr "Kam ikke åpne filen %s"
+
+#: ../logview/logview-filter-manager.c:90
+msgid "Filter name is empty!"
+msgstr "Navnet på filteret er tomt!"
+
+#: ../logview/logview-filter-manager.c:103
+msgid "Filter name may not contain the ':' character"
+msgstr "Navn på filter kan ikke inneholde «:»-tegnet"
+
+#: ../logview/logview-filter-manager.c:126
+msgid "Regular expression is empty!"
 msgstr ""
 
-#: ../logview/logview-about.h:53
-msgid ""
-"Log Viewer is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details."
+#: ../logview/logview-filter-manager.c:142
+#, c-format
+msgid "Regular expression is invalid: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../logview/logview-about.h:57
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"the Log Viewer; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+#: ../logview/logview-filter-manager.c:238
+msgid "Please specify either foreground or background color!"
 msgstr ""
 
-#: ../logview/logview-app.c:375
-#, c-format
-msgid "Impossible to open the file %s"
-msgstr "Kam ikke åpne filen %s"
+#: ../logview/logview-filter-manager.c:294
+msgid "Edit filter"
+msgstr "Rediger filter"
+
+#: ../logview/logview-filter-manager.c:294
+msgid "Add new filter"
+msgstr "Legg til nytt filter"
+
+#: ../logview/logview-filter-manager.c:505
+msgid "Filters"
+msgstr "Filtre"
 
 #: ../logview/logview-findbar.c:169
 msgid "_Find:"
@@ -3448,129 +3072,150 @@ msgstr "[LOGGFIL...]"
 msgid " - Browse and monitor logs"
 msgstr " - Bla gjennom og overvåk logger"
 
-#: ../logview/logview-main.c:102
+#: ../logview/logview-main.c:103
 msgid "Log Viewer"
 msgstr "Loggvisning"
 
-#: ../logview/logview-window.c:39 ../logview/logview-window.c:596
+#: ../logview/logview-window.c:40 ../logview/logview-window.c:788
 msgid "System Log Viewer"
 msgstr "Visning av systemlogg"
 
-#: ../logview/logview-window.c:206
+#: ../logview/logview-window.c:212
 #, c-format
 msgid "last update: %s"
 msgstr "siste oppdatering: %s"
 
-#: ../logview/logview-window.c:209
+#: ../logview/logview-window.c:215
 #, c-format
 msgid "%d lines (%s) - %s"
 msgstr "%d linjer (%s) - %s"
 
-#: ../logview/logview-window.c:337
+#: ../logview/logview-window.c:343
 msgid "Open Log"
 msgstr "Ã?pne logg"
 
-#: ../logview/logview-window.c:376
+#: ../logview/logview-window.c:382
 #, c-format
 msgid "There was an error displaying help: %s"
 msgstr "Det oppsto en feil under visning av hjelp: %s"
 
-#: ../logview/logview-window.c:492
+#: ../logview/logview-window.c:498
 msgid "Wrapped"
 msgstr "Brutt"
 
-#: ../logview/logview-window.c:601
+#: ../logview/logview-window.c:793
 msgid "A system log viewer for GNOME."
 msgstr "Visningsprogramm for systemlogger for GNOME."
 
-#: ../logview/logview-window.c:642
+#: ../logview/logview-window.c:839
+msgid "_Filters"
+msgstr "_Filtre"
+
+#: ../logview/logview-window.c:842
 msgid "_Open..."
 msgstr "_Ã?pne..."
 
-#: ../logview/logview-window.c:642
+#: ../logview/logview-window.c:842
 msgid "Open a log from file"
 msgstr "Ã?pne en loggfil"
 
-#: ../logview/logview-window.c:644
+#: ../logview/logview-window.c:844
 msgid "_Close"
 msgstr "L_ukk"
 
-#: ../logview/logview-window.c:644
+#: ../logview/logview-window.c:844
 msgid "Close this log"
 msgstr "Lukk denne loggen"
 
-#: ../logview/logview-window.c:646
+#: ../logview/logview-window.c:846
 msgid "_Quit"
 msgstr "A_vslutt"
 
-#: ../logview/logview-window.c:646
+#: ../logview/logview-window.c:846
 msgid "Quit the log viewer"
 msgstr "Avslutt loggvisning"
 
-#: ../logview/logview-window.c:649
+#: ../logview/logview-window.c:849
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopier"
 
-#: ../logview/logview-window.c:649
+#: ../logview/logview-window.c:849
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopier utvalget"
 
-#: ../logview/logview-window.c:651
+#: ../logview/logview-window.c:851
 msgid "Select the entire log"
 msgstr "Velg hele loggen"
 
-#: ../logview/logview-window.c:653
+#: ../logview/logview-window.c:853
 msgid "_Find..."
 msgstr "_Finn..."
 
-#: ../logview/logview-window.c:653
+#: ../logview/logview-window.c:853
 msgid "Find a word or phrase in the log"
 msgstr "Finn et ord eller en frase i loggen"
 
-#: ../logview/logview-window.c:656
+#: ../logview/logview-window.c:856
 msgid "Bigger text size"
 msgstr "Større tekst"
 
-#: ../logview/logview-window.c:658
+#: ../logview/logview-window.c:858
 msgid "Smaller text size"
 msgstr "Mindre tekst"
 
-#: ../logview/logview-window.c:660
+#: ../logview/logview-window.c:860
 msgid "Normal text size"
 msgstr "Normal tekst"
 
-#: ../logview/logview-window.c:663
+#: ../logview/logview-window.c:863
+msgid "Manage Filters"
+msgstr "HÃ¥ndter filtre"
+
+#: ../logview/logview-window.c:863
+msgid "Manage filters"
+msgstr "HÃ¥ndter filtre"
+
+#: ../logview/logview-window.c:866
 msgid "Open the help contents for the log viewer"
 msgstr "Ã?pne hjelp for loggvisning"
 
-#: ../logview/logview-window.c:665
+#: ../logview/logview-window.c:868
 msgid "Show the about dialog for the log viewer"
 msgstr "Vis dialogen «Om loggvisning»"
 
-#: ../logview/logview-window.c:670
+#: ../logview/logview-window.c:873
 msgid "_Statusbar"
 msgstr "_Statuslinje"
 
-#: ../logview/logview-window.c:670
+#: ../logview/logview-window.c:873
 msgid "Show Status Bar"
 msgstr "Vis statuslinje"
 
-#: ../logview/logview-window.c:672
+#: ../logview/logview-window.c:875
 msgid "Side _Pane"
 msgstr "Side_område"
 
-#: ../logview/logview-window.c:672
+#: ../logview/logview-window.c:875
 msgid "Show Side Pane"
 msgstr "Vis hele området"
 
-#: ../logview/logview-window.c:1165
+#: ../logview/logview-window.c:877
+msgid "Show matches only"
+msgstr "Vis kun treff"
+
+#: ../logview/logview-window.c:877
+msgid "Only show lines that match one of the given filters"
+msgstr "Vis kun linjer som har treff i et av de oppgitte filtrene"
+
+#: ../logview/logview-window.c:1375
 msgid "Close"
 msgstr "Lukk"
 
-#: ../logview/logview-window.c:1205
+#: ../logview/logview-window.c:1415
 msgid "Version: "
 msgstr "Versjon: "
 
-#: ../logview/logview-window.c:1305
+#: ../logview/logview-window.c:1522
 msgid "Could not open the following files:"
 msgstr "Kunne ikke åpne følgende filer:"
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]