[gnome-settings-daemon] Updated Swedish translationcommit 9ee7eae22b6aee6c060f9248f990de0758edd49f
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:   Wed Jul 22 23:26:14 2009 +0200

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  409 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 271 insertions(+), 138 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 745e01f..be86e83 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-settings-daemon\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-14 11:22+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-14 11:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-22 23:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-22 23:26+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -26,6 +26,46 @@ msgstr ""
 msgid "Accessibility"
 msgstr "Hjälpmedel"
 
+#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:1
+msgid "Free percentage notify threshold"
+msgstr "Tröskelvärde för notifiering om ledigt utrymme (procent)"
+
+#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:2
+msgid "Free space no notify threshold"
+msgstr "Tröskelvärde för notifiering om ledigt utrymme (utrymme)"
+
+#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:3
+msgid "Minimum notify period for repeated warnings"
+msgstr "Minsta notifieringsperioden för upprepade varningar"
+
+#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:4
+msgid "Mount paths to ignore"
+msgstr "Monteringssökvägar att ignorera"
+
+#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:5
+msgid "Percentage free space threshold for initial warning of low disk space. If the percentage free space drops below this, a warning will be shown"
+msgstr "Tröskelvärde för ledigt utrymme (procent) för initial varning för lågt diskutrymme. Om procentandelen ledigt utrymme sjunker under detta värde så kommer en varning att visas"
+
+#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:6
+msgid "Specify a list of mount paths to ignore when they run low on space."
+msgstr "Ange en lista över monteringssökvägar att ignorera när de får lågt diskutrymme."
+
+#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:7
+msgid "Specify a time in minutes. Subsequent warnings for a volume will not appear more often than this period."
+msgstr "Ange en tid i minuter. Efterföljande varningar för en volym kommer inte att visas oftare än denna tidsperiod."
+
+#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:8
+msgid "Specify an amount in GB. If the amount of free space is more than this, no warning will be shown"
+msgstr "Ange en mängd i GB. Om mängden ledigt utrymme är mer än detta så kommer ingen varning att visas"
+
+#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:9
+msgid "Specify the percentage that the free disk space should reduce by before issuing a subsequent warning"
+msgstr "Ange procentandelen som det lediga diskutrymme ska minskas med innan en efterföljande varning ska visas"
+
+#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:10
+msgid "Subsequent free percentage notify threshold"
+msgstr "Tröskelvärde för efterföljande varning om lågt diskutrymme (procent)"
+
 #: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:1
 msgid "Binding to eject an optical disk."
 msgstr "Bindning för att mata ut en optisk skiva."
@@ -186,22 +226,6 @@ msgstr "Volymsteg som procentandel av volymen."
 msgid "Volume up"
 msgstr "Volym upp"
 
-#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_screensaver.schemas.in.h:1
-msgid "Set to True to display a dialog when there are errors running the screensaver."
-msgstr "Ställ in till sant för att visa ett dialogfönster när det uppstår fel vid körandet av skärmsläckaren."
-
-#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_screensaver.schemas.in.h:2
-msgid "Set to True to run the screensaver at login."
-msgstr "Ställ in till sant för att köra skärmsläckaren vid inloggning."
-
-#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_screensaver.schemas.in.h:3
-msgid "Show startup errors"
-msgstr "Visa uppstartsfel"
-
-#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_screensaver.schemas.in.h:4
-msgid "Start screensaver"
-msgstr "Starta skärmsläckaren"
-
 #: ../data/apps_gnome_settings_daemon_xrandr.schemas.in.h:1
 msgid "If a notification icon with display related things should be shown in the panel."
 msgstr "Om en notifieringsikon med skärmrelaterade saker ska visas i panelen."
@@ -251,6 +275,38 @@ msgstr "Tillåtna tangenter"
 msgid "If non-empty, keybindings will be ignored unless their GConf directory is in the list. This is useful for lockdown."
 msgstr "Om icke-tom kommer tangentbindningar att ignoreras såvida inte deras GConf-katalog finns i listan. Detta är användbart för nedlåsning."
 
+#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:1
+msgid "Disable touchpad while typing"
+msgstr "Inaktivera pekplatta under skrivning"
+
+#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:2
+msgid "Enable horizontal scrolling"
+msgstr "Aktivera horisontell rullning"
+
+#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:3
+msgid "Enable mouse clicks with touchpad"
+msgstr "Aktivera musklick med pekplatta"
+
+#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:4
+msgid "Select the touchpad scroll method"
+msgstr "Välj rullningsmetod för pekplattan"
+
+#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:5
+msgid "Select the touchpad scroll method. Supported values are: 0 - disabled, 1 - edge scrolling, 2 - two-finger scrolling"
+msgstr "Välj rullningsmetod för pekplattan. Värden som stöds är: 0 - inaktiverad, 1 - kantrullning, 2 - tvåfingersrullning"
+
+#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:6
+msgid "Set this to TRUE if you have problems with accidentally hitting the touchpad while typing."
+msgstr "Ställ in denna till TRUE om du har problem med oavsiktliga tryck på pekplattan när du skriver."
+
+#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:7
+msgid "Set this to TRUE to allow horizontal scrolling by the same method selected with the scroll_method key."
+msgstr "Ställ in denna till TRUE för att tillåta horisontell rullning med samma metod som valts med nyckeln scroll_method."
+
+#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:8
+msgid "Set this to TRUE to be able to send mouse clicks by tapping on the touchpad."
+msgstr "Ställ in denna till TRUE för att kunna skicka musklick genom att trycka på pekplattan."
+
 #: ../data/gnome-settings-daemon.desktop.in.in.h:1
 msgid "GNOME Settings Daemon"
 msgstr "GNOME-inställningsdemon"
@@ -320,174 +376,166 @@ msgid "Enable mouse plugin"
 msgstr "Aktivera insticksmodulen för möss"
 
 #: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:17
-msgid "Enable screensaver plugin"
-msgstr "Aktivera insticksmodulen för skärmsläckare"
-
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:18
 msgid "Enable sound plugin"
 msgstr "Aktivera insticksmodulen för ljud"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:19
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:18
 msgid "Enable typing breaks plugin"
 msgstr "Aktivera insticksmodulen för paus i skrivande"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:20
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:19
 msgid "Enable xrandr plugin"
 msgstr "Aktivera insticksmodulen xrandr"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:21
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:20
 msgid "Enable xrdb plugin"
 msgstr "Aktivera insticksmodulen xrdb"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:22
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:21
 msgid "Enable xsettings plugin"
 msgstr "Aktivera insticksmodulen xsettings"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:23
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:22
 msgid "Mouse keys"
 msgstr "Mustangenter"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:24
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:23
 msgid "On-screen keyboard"
 msgstr "Skärmtangentbord"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:25
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:24
 msgid "Screen magnifier"
 msgstr "Skärmförstorare"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:26
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:25
 msgid "Screen reader"
 msgstr "Skärmläsare"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:27
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:26
 msgid "Set to True to enable the housekeeping plugin, to prune transient file caches."
 msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för uppstädning för att kasta gamla tillfälliga, mellanlagrade filer."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:28
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:27
 msgid "Set to True to enable the plugin to manage clipboard settings."
 msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av urklippsinställningar."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:29
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:28
 msgid "Set to True to enable the plugin to manage desktop background settings."
 msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av bakgrundsinställningar."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:30
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:29
 msgid "Set to True to enable the plugin to manage font settings."
 msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av typsnittsinställningar."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:31
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:30
 msgid "Set to True to enable the plugin to manage keyboard settings."
 msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av tangentbordsinställningar."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:32
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:31
 msgid "Set to True to enable the plugin to manage mouse settings."
 msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av musinställningar."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:33
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:32
 msgid "Set to True to enable the plugin to manage multimedia keys settings."
 msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av multimediatangenter."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:34
-msgid "Set to True to enable the plugin to manage screensaver settings."
-msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av skärmsläckarinställningar."
-
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:35
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:33
 msgid "Set to True to enable the plugin to manage sound sample caches."
 msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av ljudsamplingscache."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:36
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:34
 msgid "Set to True to enable the plugin to manage the accessibility keyboard settings."
 msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av hjälpmedelstangentbord."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:37
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:35
 msgid "Set to True to enable the plugin to manage the keybindings."
 msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av tangentbindningar."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:38
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:36
 msgid "Set to True to enable the plugin to manage typing breaks."
 msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av paus i skrivande."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:39
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:37
 msgid "Set to True to enable the plugin to manage xrandr settings."
 msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av xrandr-inställningar."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:40
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:38
 msgid "Set to True to enable the plugin to manage xrdb settings."
 msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av xrdb-inställningar."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:41
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:39
 msgid "Set to True to enable the plugin to manage xsettings."
 msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av xsettings."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:42
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:40
 msgid "Slow keys"
 msgstr "Tröga tangenter"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:43
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:41
 msgid "Sticky keys"
 msgstr "Klistriga tangenter"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:44
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:42
 msgid "The name of the keyboard shortcut to toggle the magnifier"
 msgstr "Namnet på tangentbordsgenvägen för att växla förstoraren"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:45
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:43
 msgid "The name of the keyboard shortcut to toggle the on-screen keyboard"
 msgstr "Namnet på tangentbordsgenvägen för att växla skärmtangentbordet"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:46
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:44
 msgid "The name of the keyboard shortcut to toggle the screen reader"
 msgstr "Namnet på tangentbordsgenvägen för att växla skärmläsaren"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:47
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:45
 msgid "This is the name of the keyboard shortcut to toggle the magnifier. This name will be shown in the keyboard shortcut preferences dialog."
 msgstr "Detta är namnet på tangentbordsgenvägen för att växla förstoraren. Detta namn kommer att visas i inställningsdialogen för tangentbordsgenvägar."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:48
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:46
 msgid "This is the name of the keyboard shortcut to toggle the on-screen keyboard. This name will be shown in the keyboard shortcut preferences dialog."
 msgstr "Detta är namnet på tangentbordsgenvägen för att växla skärmtangentbordet. Detta namn kommer att visas i inställningsdialogen för tangentbordsgenvägar."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:49
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:47
 msgid "This is the name of the keyboard shortcut to toggle the screen reader. This name will be shown in the keyboard shortcut preferences dialog."
 msgstr "Detta är namnet på tangentbordsgenvägen för att växla skärmläsaren. Detta namn kommer att visas i inställningsdialogen för tangentbordsgenvägar."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:50
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:48
 msgid "Toggle magnifier"
 msgstr "Växla förstorare"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:51
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:49
 msgid "Toggle on-screen keyboard"
 msgstr "Växla skärmtangentbord"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:52
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:50
 msgid "Toggle screen reader"
 msgstr "Växla skärmläsare"
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:53
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:51
 msgid "Whether the bounce keys keyboard accessibility feature is turned on."
 msgstr "Huruvida hjälpmedelsfunktionen Studsande tangenter är påslagen."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:54
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:52
 msgid "Whether the mouse keys keyboard accessibility feature is turned on."
 msgstr "Huruvida hjälpmedelsfunktionen Mustangenter är påslagen."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:55
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:53
 msgid "Whether the on-screen keyboard is turned on."
 msgstr "Huruvida hjälpmedelsfunktionen Skärmtangentbord är påslagen."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:56
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:54
 msgid "Whether the screen magnifier is turned on."
 msgstr "Huruvida hjälpmedelsfunktionen Skärmförstorare är påslagen."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:57
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:55
 msgid "Whether the screen reader is turned on."
 msgstr "Huruvida hjälpmedelsfunktionen Skärmläsare är påslagen."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:58
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:56
 msgid "Whether the slow keys keyboard accessibility feature is turned on."
 msgstr "Huruvida hjälpmedelsfunktionen Tröga tangenter är påslagen."
 
-#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:59
+#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:57
 msgid "Whether the sticky keys keyboard accessibility feature is turned on."
 msgstr "Huruvida hjälpmedelsfunktionen Klistriga tangenter är påslagen."
 
@@ -599,40 +647,40 @@ msgstr "Du tryckte precis ned två tangenter samtidigt, eller tryckte ned skiftt
 msgid "Sticky Keys Alert"
 msgstr "Larm från Klistriga tangenter"
 
-#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.c:899
-#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.c:920
+#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:4
 msgid "Universal Access Preferences"
 msgstr "Inställningar för Universell åtkomst"
 
-#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.glade.h:1
+#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:1
 msgid "Enhance _contrast in colors"
 msgstr "Förbättra _kontrast i färger"
 
-#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:2
 msgid "Make _text larger and easier to read"
 msgstr "Gör _texten större och enklare att läsa"
 
-#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:3
 msgid "Press and _hold keys to accept them (Slow Keys)"
 msgstr "Tryck och _håll ner tangenter för att acceptera dem (Tröga tangenter)"
 
-#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.glade.h:5
+#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:5
 msgid "Use on-screen _keyboard"
 msgstr "Använd skärm_tangentbord"
 
-#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.glade.h:6
+#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:6
 msgid "Use screen _magnifier"
 msgstr "Använd skärm_förstorare"
 
-#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:7
 msgid "Use screen _reader"
 msgstr "Använd skärm_läsare"
 
-#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:8
 msgid "_Ignore duplicate keypresses (Bounce Keys)"
 msgstr "_Ignorera dubletta tangenttryckningar (Studsande tangenter)"
 
-#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:9
 msgid "_Press keyboard shortcuts one key at a time (Sticky Keys)"
 msgstr "_Tryck tangentbordsgenvägar en tangent åt gången (Klistriga tangenter)"
 
@@ -668,18 +716,91 @@ msgstr "Typsnitt"
 msgid "Font plugin"
 msgstr "Insticksmodul för typsnitt"
 
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:124
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:64
+msgid "Don't show any warnings again for this filesystem"
+msgstr "Visa inte några varningar igen för detta filsystem"
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:66
+msgid "Don't show any warnings again"
+msgstr "Visa inte några varningar igen"
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:79
 #, c-format
-msgid "%d%% of the disk space on `%s' is in use"
-msgstr "%d %% av diskutrymmet på \"%s\" används"
+msgid "The volume \"%s\" has only %s disk space remaining."
+msgstr "Volymen \"%s\" har endast %s diskutrymme kvar."
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:82
+#, c-format
+msgid "This computer has only %s disk space remaining."
+msgstr "Denna dator har endast %s diskutrymme kvar."
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:98
+msgid "You can free up disk space by emptying the Trash, removing unused programs or files, or moving files to another disk or partition."
+msgstr "Du kan frigöra diskutrymme genom att tömma papperskorgen, ta bort oanvända program eller filer, eller flytta filer till en annan disk eller partition."
 
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:132
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:101
+msgid "You can free up disk space by removing unused programs or files, or by moving files to another disk or partition."
+msgstr "Du kan frigöra diskutrymme genom att ta bort oanvända program eller filer, eller flytta filer till en annan disk eller partition."
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:106
+msgid "You can free up disk space by emptying the Trash, removing unused programs or files, or moving files to an external disk."
+msgstr "Du kan frigöra diskutrymme genom att tömma papperskorgen, ta bort oanvända program eller filer, eller flytta filer till en extern disk."
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:109
+msgid "You can free up disk space by removing unused programs or files, or by moving files to an external disk."
+msgstr "Du kan frigöra diskutrymme genom att ta bort oanvända program eller filer, eller flytta filer till en extern disk."
+
+#. Set up all the window stuff here
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:204
 msgid "Low Disk Space"
 msgstr "LÃ¥gt diskutrymme"
 
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:143
-msgid "Analyze"
-msgstr "Analysera"
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:439
+msgid "Empty Trash"
+msgstr "Töm papperskorgen"
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:447
+msgid "Examine..."
+msgstr "Undersök..."
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:454
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignorera"
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:96
+#, c-format
+msgid "Removing item %lu of %lu"
+msgstr "Tar bort objekt %lu av %lu"
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:116
+#, c-format
+msgid "<i>Removing: %s</i>"
+msgstr "<i>Tar bort: %s</i>"
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:244
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:293
+msgid "Emptying the trash"
+msgstr "Tömmer papperskorgen"
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:269
+msgid "Preparing to empty trash..."
+msgstr "Förbereder att tömma papperskorgen..."
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:295
+msgid "From: "
+msgstr "Från: "
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:356
+msgid "Empty all of the items from the trash?"
+msgstr "Töm alla objekt i papperskorgen?"
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:359
+msgid "If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. Please note that you can also delete them separately."
+msgstr "Om du väljer att tömma papperskorgen så kommer alla objekt i den att gå förlorade. Observera att du även kan ta bort dem individuellt."
+
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:366
+msgid "_Empty Trash"
+msgstr "Töm _papperskorgen"
 
 #: ../plugins/keybindings/gsd-keybindings-manager.c:139
 #, c-format
@@ -691,7 +812,7 @@ msgstr "Tangentbindningen (%s) är ogiltig"
 msgid "Key binding (%s) is incomplete"
 msgstr "Tangentbindningen (%s) är ofullständig"
 
-#: ../plugins/keybindings/gsd-keybindings-manager.c:491
+#: ../plugins/keybindings/gsd-keybindings-manager.c:493
 #, c-format
 msgid ""
 "Error while trying to run (%s)\n"
@@ -716,28 +837,27 @@ msgstr "Tangentbord"
 msgid "Keyboard plugin"
 msgstr "Insticksmodul för tangentbord"
 
-#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.glade.h:1
+#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.ui.h:1
 msgid "A_vailable files:"
 msgstr "_Tillgängliga filer:"
 
-#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.ui.h:2
 msgid "Load modmap files"
 msgstr "Läs in modmap-filer"
 
-#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.ui.h:3
 msgid "Would you like to load the modmap file(s)?"
 msgstr "Vill du läsa in modmap-filerna?"
 
-#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.glade.h:4
-#: ../plugins/screensaver/gsd-screensaver-manager.c:145
+#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.ui.h:4
 msgid "_Do not show this message again"
 msgstr "_Visa inte detta meddelande igen"
 
-#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.glade.h:5
+#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.ui.h:5
 msgid "_Load"
 msgstr "_Läs in"
 
-#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.glade.h:6
+#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.ui.h:6
 msgid "_Loaded files:"
 msgstr "_Inlästa filer:"
 
@@ -762,11 +882,11 @@ msgstr ""
 "Kunde inte få denna maskin att sova.\n"
 "Kontrollera att maskinen är korrekt konfigurerad."
 
-#: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:954
+#: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:1065
 msgid "System Sounds"
 msgstr "Systemljud"
 
-#: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:1478
+#: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:1471
 msgid "GNOME Volume Control"
 msgstr "GNOME-volymkontroll"
 
@@ -778,15 +898,15 @@ msgstr "Mediatangenter"
 msgid "Media keys plugin"
 msgstr "Insticksmodul för mediatangenter"
 
-#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:625
+#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:890
 msgid "Could not enable mouse accessibility features"
 msgstr "Kunde inte aktivera mushjälpmedelsfunktioner"
 
-#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:627
+#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:892
 msgid "Mouse accessibility requires mousetweaks to be installed on your system."
 msgstr "Mushjälpmedel kräver att mousetweaks (Musjusteringar) är installerat på ditt system."
 
-#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:630
+#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:895
 msgid "Mouse Preferences"
 msgstr "Musinställningar"
 
@@ -798,29 +918,6 @@ msgstr "Mus"
 msgid "Mouse plugin"
 msgstr "Insticksmodul för mus"
 
-#: ../plugins/screensaver/gsd-screensaver-manager.c:136
-#, c-format
-msgid ""
-"There was an error starting up the screensaver:\n"
-"\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Screensaver functionality will not work in this session."
-msgstr ""
-"Det inträffade ett fel vid uppstart av skärmsläckaren:\n"
-"\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Skärmsläckarfunktionen kommer inte att fungera under denna session."
-
-#: ../plugins/screensaver/screensaver.gnome-settings-plugin.in.h:1
-msgid "Screensaver"
-msgstr "Skärmsläckare"
-
-#: ../plugins/screensaver/screensaver.gnome-settings-plugin.in.h:2
-msgid "Screensaver plugin"
-msgstr "Insticksmodul för skärmsläckare"
-
 #: ../plugins/typing-break/typing-break.gnome-settings-plugin.in.h:1
 msgid "Typing Break"
 msgstr "Paus i skrivande"
@@ -852,69 +949,69 @@ msgid_plural "The display will be reset to its previous configuration in %d seco
 msgstr[0] "Skärmen kommer att återställas till dess tidigare konfiguration om %d sekund"
 msgstr[1] "Skärmen kommer att återställas till dess tidigare konfiguration om %d sekunder"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:304
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:303
 msgid "Does the display look OK?"
 msgstr "Ser skärmen bra ut?"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:310
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:309
 msgid "_Restore Previous Configuration"
 msgstr "_�terställ tidigare konfiguration"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:311
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:310
 msgid "_Keep This Configuration"
 msgstr "_Behåll denna konfiguration"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:353
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:391
 msgid "The selected configuration for displays could not be applied"
 msgstr "Den valda konfigurationen för skärmar kunde inte tillämpas"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:828
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:945
 #, c-format
 msgid "Could not refresh the screen information: %s"
 msgstr "Kunde inte uppdatera skärminformationen: %s"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:831
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:948
 msgid "Trying to switch the monitor configuration anyway."
 msgstr "Försöker att växla till skärmkonfigurationen ändå."
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:865
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:996
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:982
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1148
 msgid "Could not switch the monitor configuration"
 msgstr "Kunde inte växla till skärmkonfigurationen"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1388
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1541
 msgid "<i>Rotation not supported</i>"
 msgstr "<i>Rotering stöds inte</i>"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1442
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1595
 msgid "Could not save monitor configuration"
 msgstr "Kunde inte spara skärmkonfigurationen"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1460
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1613
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1461
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1614
 msgid "Left"
 msgstr "Vänster"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1462
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1615
 msgid "Right"
 msgstr "Höger"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1463
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1616
 msgid "Upside Down"
 msgstr "Upp och ner"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1582
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1735
 msgid "_Configure Display Settings ..."
 msgstr "_Konfigurera skärminställningar ..."
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1623
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1776
 msgid "Configure display settings"
 msgstr "Konfigurera skärminställningar"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1677
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1830
 msgid "Could not apply the stored configuration for monitors"
 msgstr "Kunde inte tillämpa lagrad konfiguration för skärmar"
 
@@ -944,10 +1041,46 @@ msgstr "Hantera X-inställningar"
 msgid "X Settings"
 msgstr "X-inställningar"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Set to True to display a dialog when there are errors running the "
+#~ "screensaver."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ställ in till sant för att visa ett dialogfönster när det uppstår fel vid "
+#~ "körandet av skärmsläckaren."
+#~ msgid "Set to True to run the screensaver at login."
+#~ msgstr "Ställ in till sant för att köra skärmsläckaren vid inloggning."
+#~ msgid "Show startup errors"
+#~ msgstr "Visa uppstartsfel"
+#~ msgid "Start screensaver"
+#~ msgstr "Starta skärmsläckaren"
+#~ msgid "Enable screensaver plugin"
+#~ msgstr "Aktivera insticksmodulen för skärmsläckare"
+#~ msgid "Set to True to enable the plugin to manage screensaver settings."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för hantering av "
+#~ "skärmsläckarinställningar."
+#~ msgid "%d%% of the disk space on `%s' is in use"
+#~ msgstr "%d %% av diskutrymmet på \"%s\" används"
+#~ msgid "Analyze"
+#~ msgstr "Analysera"
+#~ msgid ""
+#~ "There was an error starting up the screensaver:\n"
+#~ "\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "Screensaver functionality will not work in this session."
+#~ msgstr ""
+#~ "Det inträffade ett fel vid uppstart av skärmsläckaren:\n"
+#~ "\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "Skärmsläckarfunktionen kommer inte att fungera under denna session."
+#~ msgid "Screensaver"
+#~ msgstr "Skärmsläckare"
+#~ msgid "Screensaver plugin"
+#~ msgstr "Insticksmodul för skärmsläckare"
 #~ msgid "Toggle screenreader"
 #~ msgstr "Växla skärmläsare"
-#~ msgid "Do _not show this warning again."
-#~ msgstr "Visa i_nte denna varning igen."
 #~ msgid "Sound"
 #~ msgstr "Ljud"
 #~ msgid "Sound Sample Cache plugin"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]