[gdm] Updated Swedish translationcommit 64cddf1c336db51fff410010d0e02f0db7dd451d
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:   Wed Jul 22 23:05:52 2009 +0200

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  383 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 196 insertions(+), 187 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index a26ee27..9fc9a89 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gdm\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-12 09:34+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-12 09:35+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-22 23:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-22 23:05+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -27,59 +27,60 @@ msgstr "/dev/urandom är inte en teckenenhet"
 #: ../daemon/main.c:516
 #: ../daemon/product-slave-main.c:174
 #: ../daemon/session-worker-main.c:137
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:176
-#: ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:176
+#: ../daemon/simple-slave-main.c:179
+#: ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:179
 msgid "Enable debugging code"
 msgstr "Aktivera felsökningskod"
 
 #: ../daemon/factory-slave-main.c:171
 #: ../daemon/product-slave-main.c:175
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:177
-#: ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:177
+#: ../daemon/simple-slave-main.c:180
+#: ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:180
 msgid "Display ID"
 msgstr "Display-id"
 
 #: ../daemon/factory-slave-main.c:171
 #: ../daemon/product-slave-main.c:175
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:177
-#: ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:177
+#: ../daemon/simple-slave-main.c:180
+#: ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:180
 msgid "id"
 msgstr "id"
 
 #: ../daemon/factory-slave-main.c:183
 #: ../daemon/product-slave-main.c:187
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:189
-#: ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:189
+#: ../daemon/simple-slave-main.c:192
+#: ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:192
 msgid "GNOME Display Manager Slave"
 msgstr "Slav för GNOME:s displayhanterare"
 
-#: ../daemon/gdm-display-access-file.c:271
+#: ../daemon/gdm-display-access-file.c:300
 #, c-format
 msgid "could not find user \"%s\" on system"
 msgstr "kunde inte hitta användaren \"%s\" i systemet"
 
 #: ../daemon/gdm-factory-slave.c:203
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:217
+#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:220
 msgid "Unable to initialize login system"
 msgstr "Kunde inte initiera inloggningssystemet"
 
 #: ../daemon/gdm-factory-slave.c:235
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:253
+#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:256
 msgid "Unable to authenticate user"
 msgstr "Kunde inte autentisera användaren"
 
 #: ../daemon/gdm-factory-slave.c:257
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:307
+#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:310
 msgid "Unable to authorize user"
 msgstr "Kunde inte auktorisera användare"
 
 #: ../daemon/gdm-factory-slave.c:281
+#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:432
 msgid "Unable to establish credentials"
 msgstr "Kan inte etablera behörighet"
 
 #: ../daemon/gdm-factory-slave.c:662
 #: ../daemon/gdm-product-slave.c:449
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1097
+#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1111
 msgid "Could not start the X server (your graphical environment) due to some internal error. Please contact your system administrator or check your syslog to diagnose. In the meantime this display will be disabled.  Please restart GDM when the problem is corrected."
 msgstr "Kunde inte starta X-servern (din grafiska miljö) på grund av ett internt fel. Kontakta din systemadministratör eller kontrollera din systemlogg för att analysera felet. Under tiden kommer denna display att vara inaktiverad. Starta om GDM när problemet är åtgärdat."
 
@@ -162,76 +163,66 @@ msgstr "Visningsenhet"
 msgid "The display device"
 msgstr "Visningsenheten"
 
-#: ../daemon/gdm-session-direct.c:1574
-#: ../daemon/gdm-session-direct.c:1592
-#, c-format
-msgid "worker exited with status %d"
-msgstr "arbetare avslutades med status %d"
-
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1075
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1085
 #, c-format
 msgid "error initiating conversation with authentication system - %s"
 msgstr "fel vid initiering av konversation med autentiseringssystemet - %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1076
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1086
 msgid "general failure"
 msgstr "allmänt fel"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1077
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1087
 msgid "out of memory"
 msgstr "slut på minne"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1078
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1088
 msgid "application programmer error"
 msgstr "programmeringsfel i programmet"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1079
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1089
 msgid "unknown error"
 msgstr "okänt fel"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1086
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1096
 msgid "Username:"
 msgstr "Användarnamn:"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1092
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1102
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of preferred username prompt - %s"
 msgstr "fel när autentiseringssystemet informerades om föredragen prompt för användarnamn - %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1106
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1116
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of user's hostname - %s"
 msgstr "fel när autentiseringssystemet informerades om användarens värdnamn - %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1121
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1131
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of user's console - %s"
 msgstr "fel när autentiseringssystemet informerades om användarens konsoll - %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1134
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1144
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of display string - %s"
 msgstr "fel när autentiseringssystemet informerades om display-sträng - %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1149
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1159
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of display xauth credentials - %s"
 msgstr "fel när autentiseringssystemet informerades om displayens xauth-behörighet - %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1429
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1447
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1439
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1457
 #, c-format
 msgid "no user account available"
 msgstr "inget användarkonto tillgängligt"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1474
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1484
 msgid "Unable to change to user"
 msgstr "Kunde inte byta till användare"
 
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:426
-msgid "Unable establish credentials"
-msgstr "Kan inte etablera behörighet"
-
 #: ../daemon/gdm-welcome-session.c:426
 #, c-format
 msgid "User %s doesn't exist"
@@ -242,139 +233,139 @@ msgstr "Användaren %s finns inte"
 msgid "Group %s doesn't exist"
 msgstr "Gruppen %s finns inte"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:590
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:595
 msgid "Could not create socket!"
 msgstr "Kunde inte skapa uttag!"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:856
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:862
 #, c-format
 msgid "Denied XDMCP query from host %s"
 msgstr "Nekade XDMCP-förfrågan från värden %s"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1013
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1234
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1019
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1240
 msgid "Could not extract authlist from packet"
 msgstr "Kunde inte extrahera autentiseringslista från paket"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1026
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1249
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1032
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1255
 msgid "Error in checksum"
 msgstr "Fel i kontrollsumman"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1500
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1506
 msgid "Bad address"
 msgstr "Felaktig adress"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1581
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1587
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read display address"
 msgstr "%s: Kunde inte läsa displayadress"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1589
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1595
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read display port number"
 msgstr "%s: Kunde inte läsa displayportnummer"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1598
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1604
 #, c-format
 msgid "%s: Could not extract authlist from packet"
 msgstr "%s: Kunde inte läsa autentiseringslista från paket"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1618
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1624
 #, c-format
 msgid "%s: Error in checksum"
 msgstr "%s: Fel i kontrollsumman"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2127
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2133
 #, c-format
 msgid "%s: Got REQUEST from banned host %s"
 msgstr "%s: Fick REQUEST från utestängda värden %s"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2137
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2492
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2744
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2143
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2498
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2750
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Display Number"
 msgstr "%s: Kunde inte läsa displaynumret"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2144
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2150
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Connection Type"
 msgstr "%s: Kunde inte läsa anslutningstypen"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2151
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2157
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Client Address"
 msgstr "%s: Kunde inte läsa klientadress"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2159
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2165
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Authentication Names"
 msgstr "%s: Kunde inte läsa autentiseringsnamn"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2168
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2174
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Authentication Data"
 msgstr "%s: Kunde inte läsa autentiseringsdata"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2178
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2184
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Authorization List"
 msgstr "%s: Kunde inte läsa autentiseringslista"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2197
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2203
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Manufacturer ID"
 msgstr "%s: Kunde inte läsa tillverkar-ID"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2224
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2230
 #, c-format
 msgid "%s: Failed checksum from %s"
 msgstr "%s: Ogiltig kontrollsumma från %s"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2476
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2482
 #, c-format
 msgid "%s: Got Manage from banned host %s"
 msgstr "%s: Fick Manage från utestängda värden %s"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2485
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2751
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2491
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2757
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Session ID"
 msgstr "%s: Kunde inte läsa sessions-ID"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2499
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2505
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Display Class"
 msgstr "%s: Kunde inte läsa displayklass"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2604
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2654
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2610
 #: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2660
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2666
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read address"
 msgstr "%s: Kunde inte läsa adress"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2734
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2740
 #, c-format
 msgid "%s: Got KEEPALIVE from banned host %s"
 msgstr "%s: Fick KEEPALIVE från utestängda värden %s"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2823
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2829
 msgid "GdmXdmcpDisplayFactory: Could not read XDMCP header!"
 msgstr "GdmXdmcpDisplayFactory: Kunde inte läsa XDMCP-huvud!"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2829
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2835
 #: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:226
 msgid "XMDCP: Incorrect XDMCP version!"
 msgstr "XDMCP: Felaktig XDMCP-version!"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2835
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2841
 #: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:232
 msgid "XMDCP: Unable to parse address"
 msgstr "XMDCP: Kunde inte tolka adress"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:3233
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:3286
 #, c-format
 msgid "Could not get server hostname: %s!"
 msgstr "Kunde inte hitta serverns värdnamn: %s!"
@@ -458,7 +449,7 @@ msgid "AT SPI Registry Wrapper"
 msgstr "Omslag för AT SPI-register"
 
 #: ../data/greeter-autostart/gdm-simple-greeter.desktop.in.in.h:1
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1921
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1767
 msgid "Login Window"
 msgstr "Inloggningsfönster"
 
@@ -522,22 +513,30 @@ msgstr "Värde"
 msgid "percentage of time complete"
 msgstr "procentdel av tid"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1306
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1321
 msgid "Inactive Text"
 msgstr "Inaktiv text"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1307
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1322
 msgid "The text to use in the label if the user hasn't picked an item yet"
 msgstr "Texten att använda i etiketten om användaren inte har valt ett objekt än"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1315
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1330
 msgid "Active Text"
 msgstr "Aktiv text"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1316
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1331
 msgid "The text to use in the label if the user has picked an item"
 msgstr "Texten att använda i etiketten om användaren har valt ett objekt"
 
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1340
+msgid "List Visible"
+msgstr "Lista synliga"
+
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1341
+msgid "Whether or not the chooser list is visible"
+msgstr "Huruvida väljarlistan är synlig eller inte"
+
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-clock-widget.c:66
 msgid "%l:%M:%S %p"
 msgstr "%H.%M.%S"
@@ -564,32 +563,16 @@ msgstr "%a %d %b"
 msgid "%1$s, %2$s"
 msgstr "%1$s, %2$s"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:288
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:291
 msgid "Automatically logging in..."
 msgstr "Loggar in automatiskt..."
 
 #. need to wait for response from backend
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:718
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:758
 msgid "Cancelling..."
 msgstr "Avbryter..."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1187
-msgid "Failed to restart computer"
-msgstr "Misslyckades med att starta om datorn"
-
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1190
-msgid "You are not allowed to restart the computer because multiple users are logged in"
-msgstr "Du tillåts inte att starta om datorn eftersom det finns flera användare som är inloggade"
-
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1271
-msgid "Failed to stop computer"
-msgstr "Misslyckades med att stoppa datorn"
-
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1274
-msgid "You are not allowed to stop the computer because multiple users are logged in"
-msgstr "Du tillåts inte att stoppa datorn eftersom det finns flera användare som är inloggade"
-
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1358
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1185
 msgid "Select language and click Log In"
 msgstr "Välj språk och klicka på Logga in"
 
@@ -621,11 +604,7 @@ msgstr "Vänteläge"
 msgid "Version"
 msgstr "Version"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:8
-msgid "page 5"
-msgstr "sida 5"
-
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:590
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:554
 msgid "Panel"
 msgstr "Panel"
 
@@ -654,7 +633,7 @@ msgstr "Annat..."
 msgid "Choose a language from the full list of available languages."
 msgstr "Välj ett språk från den fullständiga listan över tillgängliga språk."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-languages.c:610
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-languages.c:609
 msgid "Unspecified"
 msgstr "Inte angivet"
 
@@ -712,17 +691,17 @@ msgstr "Max antal objekt"
 msgid "The maximum number of items to keep around in the list"
 msgstr "Maximalt antal objekt i listan"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-remote-login-window.c:224
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-remote-login-window.c:188
 #, c-format
 msgid "Remote Login (Connecting to %s...)"
 msgstr "Fjärrinloggning (Ansluter till %s...)"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-remote-login-window.c:238
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-remote-login-window.c:202
 #, c-format
 msgid "Remote Login (Connected to %s)"
 msgstr "Fjärrinloggning (Ansluten till %s)"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-remote-login-window.c:317
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-remote-login-window.c:281
 msgid "Remote Login"
 msgstr "Fjärrinloggning"
 
@@ -735,142 +714,150 @@ msgid "Banner message text"
 msgstr "Meddelandetext för banderoll"
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:2
+msgid "Banner message text when chooser is empty"
+msgstr "Meddelandetext för banderoll när väljaren är tom"
+
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:3
 msgid "Disable showing the restart buttons"
 msgstr "Inaktivera visning av omstartsknapparna"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:3
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:4
 msgid "Do not show known users in the login window"
 msgstr "Visa inte kända användare i inloggningsfönstret"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:4
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:5
 msgid "Enable accessibility keyboard plugin"
 msgstr "Aktivera insticksmodul för hjälpmedelstangentbord"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:5
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:6
 msgid "Enable debugging"
 msgstr "Aktivera felsökning"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:6
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:7
 msgid "Enable debugging mode for the greeter."
 msgstr "Aktivera felsökningsläge för hälsaren."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:7
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:8
 msgid "Enable on-screen keyboard"
 msgstr "Aktivera skärmtangentbord"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:8
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:9
 msgid "Enable screen magnifier"
 msgstr "Aktivera skärmförstorare"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:9
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:10
 msgid "Enable screen reader"
 msgstr "Aktivera skärmläsare"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:10
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:11
 msgid "Enable showing the banner message"
 msgstr "Aktivera visning av banderollmeddelande"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:11
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:12
 msgid "Icon name to use for greeter logo"
 msgstr "Ikonnamn att använda för hälsarlogotypen"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:12
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:13
 msgid "Recently selected keyboard layouts"
 msgstr "Tidigare valda tangentbordslayouter"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:13
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:14
 msgid "Recently selected languages"
 msgstr "Tidigare valda språk"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:14
-msgid "Set to TRUE to disable showing known users in the login window."
-msgstr "Ställ in till SANT för att inaktivera visning av kända användare i inloggningsfönstret."
-
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:15
-msgid "Set to TRUE to disable showing the restart buttons in the login window."
-msgstr "Ställ in till SANT för att inaktivera visning av omstartknapparna i inloggningsfönstret."
+msgid "Set to a list of keyboard layouts to be shown by default at the login window."
+msgstr "Ställ in till en lista över tangentbordslayouter som ska visas som standard i inloggningsfönstret."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:16
-msgid "Set to True to enable the background settings manager plugin."
-msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för att hantera bakgrundsinställningar."
+msgid "Set to a list of languages to be shown by default at the login window."
+msgstr "Ställ in till en lista över språk som ska visas som standard i inloggningsfönstret."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:17
-msgid "Set to True to enable the media-keys settings manager plugin."
-msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för att hantera inställningar för media-keys."
+msgid "Set to the themed icon name to use for the greeter logo."
+msgstr "Ställ in temaikonnamnet att använda för hälsarlogotypen."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:18
-msgid "Set to True to enable the on-screen keyboard."
-msgstr "Ställ in till sant för att aktivera skärmtangentbordet."
+msgid "Set to true to disable showing known users in the login window."
+msgstr "Ställ in till true för att inaktivera visning av kända användare i inloggningsfönstret."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:19
-msgid "Set to True to enable the plugin to manage the accessibility keyboard settings."
-msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för att hantera inställningar för hjälpmedelstangentbord."
+msgid "Set to true to disable showing the restart buttons in the login window."
+msgstr "Ställ in till true för att inaktivera visning av omstartsknapparna i inloggningsfönstret."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:20
-msgid "Set to True to enable the screen magnifier."
-msgstr "Ställ in till sant för att aktivera skärmförstoraren."
+msgid "Set to true to enable the background settings manager plugin."
+msgstr "Ställ in till true för att aktivera insticksmodulen för att hantera bakgrundsinställningar."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:21
-msgid "Set to True to enable the screen reader."
-msgstr "Ställ in till sant för att aktivera skärmläsaren."
+msgid "Set to true to enable the media-keys settings manager plugin."
+msgstr "Ställ in till true för att aktivera insticksmodulen för att hantera inställningar för mediatangenter."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:22
-msgid "Set to True to enable the sound settings manager plugin."
-msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för att hantera ljudinställningar."
+msgid "Set to true to enable the on-screen keyboard."
+msgstr "Ställ in till true för att aktivera skärmtangentbordet."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:23
-msgid "Set to True to enable the xrandr settings manager plugin."
-msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för att hantera xrandr-inställningar."
+msgid "Set to true to enable the plugin to manage the accessibility keyboard settings."
+msgstr "Ställ in till true för att aktivera insticksmodulen för att hantera inställningar för hjälpmedelstangentbord."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:24
-msgid "Set to True to enable the xsettings settings manager plugin."
-msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för att hantera inställningar för xsettings."
+msgid "Set to true to enable the screen magnifier."
+msgstr "Ställ in till true för att aktivera skärmförstoraren."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:25
-msgid "Set to a list of keyboard layouts to be shown by default at the login window."
-msgstr "Ställ in till en lista över tangentbordslayouter som ska visas som standard i inloggningsfönstret."
+msgid "Set to true to enable the screen reader."
+msgstr "Ställ in till true för att aktivera skärmläsaren."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:26
-msgid "Set to a list of languages to be shown by default at the login window."
-msgstr "Ställ in till en lista över språk som ska visas som standard i inloggningsfönstret."
+msgid "Set to true to enable the sound settings manager plugin."
+msgstr "Ställ in till true för att aktivera insticksmodulen för att hantera ljudinställningar."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:27
-msgid "Set to the themed icon name to use for the greeter logo."
-msgstr "Ställ in temaikonnamnet att använda för hälsarlogotypen."
+msgid "Set to true to enable the xrandr settings manager plugin."
+msgstr "Ställ in till true för att aktivera insticksmodulen för att hantera xrandr-inställningar."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:28
+msgid "Set to true to enable the xsettings settings manager plugin."
+msgstr "Ställ in till true för att aktivera insticksmodulen för att hantera xsettings-inställningar."
+
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:29
 msgid "Set to true to show the banner message text."
 msgstr "Ställ in till sant för att visa banderollmeddelandet."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:29
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:30
 msgid "Set to true to use compiz as the window manager."
 msgstr "Ställ in till sant för att använda compiz som fönsterhanteraren."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:30
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:31
+msgid "Text banner message to show on the login window when the user chooser is empty, instead of banner_message_text."
+msgstr "Banderollmeddelandet att visa i inloggningsfönstret när användarväljaren är tom, istället för banner_message_text."
+
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:32
 msgid "Text banner message to show on the login window."
 msgstr "Banderollmeddelandet att visa i inloggningsfönstret."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:31
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:33
 msgid "True if the background settings manager plugin is enabled."
 msgstr "Sant om insticksmodulen för att hantera bakgrundsinställningar är aktiverad."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:32
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:34
 msgid "True if the media-keys settings manager plugin is enabled."
 msgstr "Sant om insticksmodulen för att hantera inställningar för media-keys är aktiverad."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:33
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:35
 msgid "True if the sound settings manager plugin is enabled."
 msgstr "Sant om insticksmodulen för att hantera ljudinställningar är aktiverad."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:34
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:36
 msgid "True if the xrandr settings manager plugin is enabled."
 msgstr "Sant om insticksmodulen för att hantera xrandr-inställningar är aktiverad."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:35
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:37
 msgid "True if the xsettings settings manager plugin is enabled."
 msgstr "Sant om insticksmodulen för att hantera inställningar för xsettings är aktiverad."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:36
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:38
 msgid "Use compiz as the window manager"
 msgstr "Använd compiz som fönsterhanteraren"
 
@@ -898,11 +885,11 @@ msgstr "�r den igång?"
 msgid "Whether or not the timer is currently ticking"
 msgstr "Huruvida tidtagaren för närvarande tickar eller inte"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user.c:241
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user.c:247
 msgid "Manager"
 msgstr "Hanterare"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user.c:242
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user.c:248
 msgid "The user manager object this user is controlled by."
 msgstr "Användarhanterarobjektet som denna användare styrs av."
 
@@ -911,57 +898,57 @@ msgstr "Användarhanterarobjektet som denna användare styrs av."
 #. * manually instead of choosing from
 #. * a list.
 #.
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:136
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:164
 msgctxt "user"
 msgid "Other..."
 msgstr "Annan..."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:137
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:165
 msgid "Choose a different account"
 msgstr "Välj ett annat konto"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:149
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:177
 msgid "Guest"
 msgstr "Gäst"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:150
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:178
 msgid "Login as a temporary guest"
 msgstr "Logga in som temporär gäst"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:162
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:191
 msgid "Automatic Login"
 msgstr "Automatisk inloggning"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:163
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:192
 msgid "Automatically login to the system after selecting options"
 msgstr "Logga automatiskt in i systemet efter alternativ valts"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:354
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:383
 #, c-format
 msgid "Log in as %s"
 msgstr "Logga in som %s"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:699
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:737
 msgid "Currently logged in"
 msgstr "Redan inloggad"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:160
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:162
 msgid "The User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
 msgstr "Panelprogrammet Användarväxlare är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det under villkoren GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen, eller (enligt dig) någon senare version."
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:164
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:166
 msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details."
 msgstr "Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN N�GON GARANTI; även utan underförstådd garanti om S�LJBARHET eller L�MPLIGHET F�R ETT SPECIFIKT �NDAM�L.  Se GNU General Public License för mer information."
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:168
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:170
 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
 msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:182
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:184
 msgid "A menu to quickly switch between users."
 msgstr "En meny för att snabbt växla mellan användare."
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:186
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:188
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander\n"
@@ -972,69 +959,69 @@ msgstr ""
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "<tp-sv listor tp-sv se>"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:643
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:778
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:817
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:647
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:784
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:823
 #, c-format
 msgid "Can't lock screen: %s"
 msgstr "Kan inte låsa skärm: %s"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:665
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:669
 #, c-format
 msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
 msgstr "Kan inte temporärt ställa in skärmsläckare till att dämpa skärmen: %s"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:876
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:882
 #, c-format
 msgid "Can't logout: %s"
 msgstr "Kan inte logga ut: %s"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:959
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:966
 msgid "Available"
 msgstr "Tillgänglig"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:960
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:967
 msgid "Invisible"
 msgstr "Osynlig"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:961
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:968
 msgid "Busy"
 msgstr "Upptagen"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:962
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:969
 msgid "Away"
 msgstr "Frånvarande"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1108
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1129
 msgid "Account Information..."
 msgstr "Kontoinformation..."
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1120
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1141
 msgid "System Preferences..."
 msgstr "Systeminställningar..."
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1136
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1157
 msgid "Lock Screen"
 msgstr "Lås skärmen"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1147
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1168
 msgid "Switch User"
 msgstr "Växla användare"
 
 #. Only show switch user if there are other users
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1158
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1179
 msgid "Quit..."
 msgstr "Avsluta..."
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1261
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1294
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänt"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1373
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1412
 msgid "User Switch Applet"
 msgstr "Panelprogram för användarväxling"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1382
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1421
 msgid "Change account settings and status"
 msgstr "�ndra kontoinställningar och status"
 
@@ -1093,7 +1080,7 @@ msgstr "Kunde inte identifiera den aktuella sessionen."
 msgid "- New GDM login"
 msgstr "- Ny GDM-inloggning"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:762
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:767
 msgid "Unable to start new display"
 msgstr "Kunde inte starta ny display"
 
@@ -1102,6 +1089,28 @@ msgstr "Kunde inte starta ny display"
 msgid "Take a picture of the screen"
 msgstr "Ta en bild av skärmen"
 
+#~ msgid "worker exited with status %d"
+#~ msgstr "arbetare avslutades med status %d"
+#~ msgid "Unable establish credentials"
+#~ msgstr "Kan inte etablera behörighet"
+#~ msgid "Failed to restart computer"
+#~ msgstr "Misslyckades med att starta om datorn"
+#~ msgid ""
+#~ "You are not allowed to restart the computer because multiple users are "
+#~ "logged in"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du tillåts inte att starta om datorn eftersom det finns flera användare "
+#~ "som är inloggade"
+#~ msgid "Failed to stop computer"
+#~ msgstr "Misslyckades med att stoppa datorn"
+#~ msgid ""
+#~ "You are not allowed to stop the computer because multiple users are "
+#~ "logged in"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du tillåts inte att stoppa datorn eftersom det finns flera användare som "
+#~ "är inloggade"
+#~ msgid "page 5"
+#~ msgstr "sida 5"
 #~ msgid "Status"
 #~ msgstr "Status"
 #~ msgid "Offline"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]