[gvfs] Updating Estonian translationcommit 1464c21cd3a55ea6ad2f8893e138995159a22281
Author: Ivar Smolin <okul linux ee>
Date:   Sun Jul 19 22:38:40 2009 +0300

    Updating Estonian translation

 po/et.po |  218 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------
 1 files changed, 174 insertions(+), 44 deletions(-)
---
diff --git a/po/et.po b/po/et.po
index 223e2d1..5ea514c 100644
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -12,9 +12,9 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gvfs HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gvfs&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-23 15:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-25 00:56+0300\n"
-"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-13 20:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-16 11:09+0300\n"
+"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -57,6 +57,13 @@ msgstr "Vigane failinimi %s"
 msgid "Invalid return value from query_filesystem_info"
 msgstr "query_filesystem_info tagastas vigase väärtuse"
 
+#, c-format
+msgid "Error setting file metadata: %s"
+msgstr "Viga faili metaandmete määramisel: %s"
+
+msgid "values must be string or list of strings"
+msgstr "väärtus peab olema sõne või sõnede loend"
+
 msgid "Invalid return value from monitor_dir"
 msgstr "monitor_dir tagastas vigase väärtuse"
 
@@ -80,18 +87,9 @@ msgstr "Andmevoogude korral pole asukohale hüppamine toetatud"
 msgid "Error while getting mount info: %s"
 msgstr "Viga ühendamise andmete hankimisel: %s"
 
-#, c-format
-#| msgid "Error deleting file: %s"
-msgid "Error setting file metadata: %s"
-msgstr "Viga faili metaandmete määramisel: %s"
-
-#| msgid "Cannot connect to the system bus"
 msgid "Can't contact session bus"
 msgstr "Seansisiiniga pole võimalik ühenduda"
 
-msgid "values must be string or list of strings"
-msgstr "väärtus peab olema sõne või sõnede loend"
-
 #, c-format
 msgid "Error connecting to daemon: %s"
 msgstr "Viga deemoniga ühendumisel: %s"
@@ -197,6 +195,17 @@ msgstr "ühenduspunkt %s on juba töös"
 msgid "error starting mount daemon"
 msgstr "viga ühendamisdeemoni käivitamisel"
 
+msgid "Unmount Anyway"
+msgstr ""
+
+msgid "Cancel"
+msgstr "Katkesta"
+
+msgid ""
+"Volume is busy\n"
+"One or more applications are keeping the volume busy."
+msgstr ""
+
 #. FIXME: this should really be "/ in %s", but can't change
 #. due to string freeze.
 #. Translators: This is the name of the root of an sftp share, like "/ on <hostname>"
@@ -262,6 +271,9 @@ msgstr "Kataloogi pole võimalik rekursiivselt kopeerida"
 msgid "Not supported"
 msgstr "Pole toetatud"
 
+msgid "Cannot create gudev client"
+msgstr "gudev klienti pole võimalik luua"
+
 msgid "Cannot connect to the system bus"
 msgstr "Süsteemse siiniga pole võimalik ühendust võtta"
 
@@ -349,14 +361,15 @@ msgstr "Faili pole võimalik lahti ühendada"
 msgid "Can't eject file"
 msgstr "Faili pole võimalik väljastada"
 
-#| msgid "Can't mount file"
 msgid "Can't start file"
 msgstr "Faili pole võimalik alustada"
 
-#| msgid "Can't mount file"
 msgid "Can't stop file"
 msgstr "Faili pole võimalik lõpetada"
 
+msgid "Can't poll file"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "HTTP Error: %s"
 msgstr "HTTP viga: %s"
@@ -521,6 +534,10 @@ msgstr "gphoto2 ühendatud ketas %s"
 msgid "No camera specified"
 msgstr "Kaamera on määramata"
 
+#, c-format
+msgid "Filesystem is busy"
+msgstr "Failisüsteem on hõivatud"
+
 msgid "Error creating file object"
 msgstr "Viga failiobjekti loomisel"
 
@@ -819,6 +836,55 @@ msgstr "Vigane taustaprogrammi liik"
 msgid "Error sending fd: %s"
 msgstr "Viga fd saatmisel: %s"
 
+msgid "Unexpected end of stream"
+msgstr "Andmevoo ootamatu lõpp"
+
+msgid "Invalid reply"
+msgstr "Vigane vastus"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Cannot open data connection. Maybe your firewall prevents this?"
+msgid ""
+"Failed to create active FTP connection. Maybe your router does not support "
+"this?"
+msgstr "Andmeühendust pole võimalik avada. Võibolla tulemüür takistab seda?"
+
+msgid "Failed to create active FTP connection."
+msgstr "Tõrge aktiivse FTP-ühenduse loomisel."
+
+msgid "Filename contains invalid characters."
+msgstr "Failinimi sisaldab vigaseid märke."
+
+msgid "The FTP server is busy. Try again later"
+msgstr "FTP-server on hõivatud. Proovi hiljem uuesti"
+
+msgid "Accounts are unsupported"
+msgstr "Kontod pole toetatud"
+
+msgid "Host closed connection"
+msgstr "Host sulges ühenduse"
+
+msgid "Cannot open data connection. Maybe your firewall prevents this?"
+msgstr "Andmeühendust pole võimalik avada. Võibolla tulemüür takistab seda?"
+
+msgid "Data connection closed"
+msgstr "Andmeühendus on suletud"
+
+msgid "Operation failed"
+msgstr "Operatsioon nurjus"
+
+msgid "No space left on server"
+msgstr "Serveris pole vaba ruumi"
+
+msgid "Unsupported network protocol"
+msgstr "Võrguprotokoll pole toetatud"
+
+msgid "Page type unknown"
+msgstr "Tundmatu lehe tüüp"
+
+msgid "Invalid filename"
+msgstr "Vigane failinimi"
+
 msgid "Symlinks not supported by backend"
 msgstr "Nimeviidad pole taustaprogrammi poolt toetatud"
 
@@ -866,6 +932,85 @@ msgstr "Asukoht on juba ühendatud"
 msgid "Location is not mountable"
 msgstr "Asukoht pole ühendatav"
 
+#, c-format
+msgid "Can't find metadata file %s"
+msgstr "Metaandmete faili %s pole võimalik leida"
+
+msgid "Unable to set metadata key"
+msgstr ""
+
+msgid "Unable to unset metadata key"
+msgstr ""
+
+msgid "Unable to remove metadata keys"
+msgstr ""
+
+msgid "Unable to move metadata keys"
+msgstr ""
+
+msgid "GVFS Metadata Daemon"
+msgstr "GVFS-i metaandmete deemon"
+
+msgid "Metadata daemon for GVFS"
+msgstr "Metaandmete deemon GVFS-i jaoks"
+
+msgid "GVfs GDU Volume Monitor"
+msgstr ""
+
+msgid "Floppy Drive"
+msgstr "Flopiajam"
+
+#, c-format
+msgid "Unnamed Drive (%s)"
+msgstr "Nimetu ajam (%s)"
+
+msgid "Unnamed Drive"
+msgstr "Nimetu ajam"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to eject media; one or more volumes on the media are busy."
+msgstr "Tõrge meediumi väljastamisel, üks või enam meediumit on hõivatud."
+
+msgid ""
+"Start drive in degraded mode?\n"
+"Starting a drive in degraded mode means that the drive is no longer tolerant "
+"to failures. Data on the drive may be irrevocably lost if a component fails."
+msgstr ""
+
+msgid "Start Anyway"
+msgstr ""
+
+msgid "One or more programs are preventing the unmount operation."
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot get LUKS cleartext slave"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Cannot get LUKS cleartext slave from path `%s'"
+msgstr ""
+
+msgid "Floppy Disk"
+msgstr "Flopiketas"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter a password to unlock the volume\n"
+"The device \"%s\" contains encrypted data on partition %d."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter a password to unlock the volume\n"
+"The device \"%s\" contains encrypted data."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter a password to unlock the volume\n"
+"The device %s contains encrypted data."
+msgstr ""
+
 msgid "CD-ROM Disc"
 msgstr "CD-ROM plaat"
 
@@ -1031,9 +1176,6 @@ msgstr "%s/%s-ajam"
 msgid "%s Drive"
 msgstr "%s-ajam"
 
-msgid "Floppy Drive"
-msgstr "Flopiajam"
-
 msgid "Software RAID Drive"
 msgstr "Tarkvaraline RAID-salvesti"
 
@@ -1077,10 +1219,6 @@ msgid "Mass Storage Drive"
 msgstr "Massalvesti"
 
 #, c-format
-msgid "Failed to eject media; one or more volumes on the media are busy."
-msgstr "Tõrge meediumi väljastamisel, üks või enam meediumit on hõivatud."
-
-#, c-format
 msgid "%.1f kB"
 msgstr "%.1f kB"
 
@@ -1183,32 +1321,24 @@ msgstr ""
 "Faili(de) avamine selle failitüübi käsitlemiseks registreeritud vaikimisi "
 "rakendusega."
 
-#~ msgid "Accounts are unsupported"
-#~ msgstr "Kontod pole toetatud"
-
-#~ msgid "Host closed connection"
-#~ msgstr "Host sulges ühenduse"
-
-#~ msgid "Cannot open data connection. Maybe your firewall prevents this?"
-#~ msgstr "Andmeühendust pole võimalik avada. Võibolla tulemüür takistab seda?"
-
-#~ msgid "Data connection closed"
-#~ msgstr "Andmeühendus on suletud"
-
-#~ msgid "Operation failed"
-#~ msgstr "Operatsioon nurjus"
-
-#~ msgid "No space left on server"
-#~ msgstr "Serveris pole vaba ruumi"
+#, c-format
+msgid "Location not specified\n"
+msgstr "Asukoht on määramata\n"
 
-#~ msgid "Page type unknown"
-#~ msgstr "Tundmatu lehe tüüp"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "No drive specified"
+msgid "Attribute not specified\n"
+msgstr "Ketas on määramata"
 
-#~ msgid "Invalid filename"
-#~ msgstr "Vigane failinimi"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Invalid attribute info list content"
+msgid "Invalid attribute type %s\n"
+msgstr "Sobimatu atribuutide infoloendi sisu"
 
-#~ msgid "Invalid reply"
-#~ msgstr "Vigane vastus"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error deleting file: %s"
+msgid "Error setting attribute: %s\n"
+msgstr "Viga faili kustutamisel: %s"
 
 #~ msgid "Out of memory while reading directory contents"
 #~ msgstr "Kataloogi sisu lugemisel lõppes mälu"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]