[gnome-system-tools] Updated Swedish translationcommit c40e03f266e2475eecf6c33dc76fcf29c2e57444
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:   Tue Jul 7 21:18:05 2009 +0200

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  199 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 108 insertions(+), 91 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 9427f01..91e6673 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,8 +1,8 @@
 # Swedish messages for GNOME System Tools.
-# Copyright (C) 2000-2008 Free Software Foundation, Inc.
-# Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008.
+# Copyright (C) 2000-2009 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
 # Martin Norbäck <d95mback dtek chalmers se>, 2003.
+# Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008, 2009.
 #
 # FIXME: Internet should be spelled uppercase. That should be bug reported.
 #
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-15 21:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-15 21:24+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-07 12:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-07 21:17+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -120,7 +120,7 @@ msgid "Ethernet interface:"
 msgstr "Ethernet-gränssnitt:"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:20
-#: ../interfaces/users.ui.h:19
+#: ../interfaces/users.ui.h:21
 msgid "General"
 msgstr "Allmänt"
 
@@ -230,7 +230,7 @@ msgid "_Subnet mask:"
 msgstr "_Subnätmask:"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:47
-#: ../interfaces/users.ui.h:55
+#: ../interfaces/users.ui.h:57
 msgid "_Username:"
 msgstr "_Användarnamn:"
 
@@ -260,11 +260,11 @@ msgstr "<b>Egenskaper för utdelning</b>"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:4
 msgid "<b>Shared Folder</b>"
-msgstr "<b>Delad mapp</b>"
+msgstr "<b>Utdelad mapp</b>"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:5
 msgid "<b>Windows sharing</b>"
-msgstr "<b>Windows-delning</b>"
+msgstr "<b>Windows-utdelning</b>"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:6
 msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Enter password for user:</span>"
@@ -316,32 +316,36 @@ msgid "Read only"
 msgstr "Skrivskyddad"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:19
-msgid "Share through:"
-msgstr "Dela genom:"
+msgid "Share"
+msgstr "Dela ut"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:20
+msgid "Share through:"
+msgstr "Dela ut genom:"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:21
 #: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
 #: ../src/shares/shares-tool.c:239
 msgid "Shared Folders"
-msgstr "Delade mappar"
+msgstr "Utdelade mappar"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:21
+#: ../interfaces/shares.ui.h:22
 msgid "This computer is a _WINS server"
 msgstr "Denna dator är en _WINS-server"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:22
+#: ../interfaces/shares.ui.h:23
 msgid "Users"
 msgstr "Användare"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:23
+#: ../interfaces/shares.ui.h:24
 msgid "WINS _server:"
 msgstr "WINS-_server:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:24
+#: ../interfaces/shares.ui.h:25
 msgid "_Path:"
 msgstr "_Sökväg:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:25
+#: ../interfaces/shares.ui.h:26
 msgid "_Read only"
 msgstr "_Skrivskyddad"
 
@@ -450,134 +454,142 @@ msgid "Advanced"
 msgstr "Avancerat"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:13
+msgid "Allow this user to open a local session without entering his password. The password will still be required to perform administrative tasks."
+msgstr "Tillåter att denna användare kan öppna en lokal session utan att ange sitt lösenord. Lösenordet kommer fortfarande att krävas för att genomföra administrativa åtgärder."
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:14
 msgid "Assign a random password by default"
 msgstr "Tilldela ett slumpmässigt lösenord som standard"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:14
+#: ../interfaces/users.ui.h:15
 msgid "Check password _quality"
 msgstr "_Kontrollera lösenordskvalitet"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:15
+#: ../interfaces/users.ui.h:16
 msgid "Con_firmation:"
 msgstr "_Bekräftelse:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:16
+#: ../interfaces/users.ui.h:17
 msgid "Days between warning and password expiration:"
 msgstr "Antalet dagar mellan varning och utgång av lösenord:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:17
+#: ../interfaces/users.ui.h:18
 msgid "Default _group:"
 msgstr "Standard_grupp:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:18
+#: ../interfaces/users.ui.h:19
 msgid "Default _shell:"
 msgstr "Standard_skal:"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:20
+msgid "Don't ask for password on _login"
+msgstr "Fråga inte efter lösenordet vid in_loggning"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:22
 msgid "Generate _random password"
 msgstr "Generera _slumpmässigt lösenord"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:21
+#: ../interfaces/users.ui.h:23
 msgid "Group _ID:"
 msgstr "Grupp-_id:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:22
+#: ../interfaces/users.ui.h:24
 msgid "Group _name:"
 msgstr "Grupp_namn:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:23
+#: ../interfaces/users.ui.h:25
 msgid "Group properties"
 msgstr "Gruppegenskaper"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:24
+#: ../interfaces/users.ui.h:26
 msgid "Groups settings"
 msgstr "Gruppinställningar"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:25
+#: ../interfaces/users.ui.h:27
 msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
 msgstr "Ma_ximalt antal dagar som ett lösenord kan användas:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:26
+#: ../interfaces/users.ui.h:28
 msgid "Maximum UID:"
 msgstr "Högsta UID:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:27
+#: ../interfaces/users.ui.h:29
 msgid "Mi_nimum days between password changes:"
 msgstr "Mi_nsta antalet dagar mellan lösenordsbyten:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:28
+#: ../interfaces/users.ui.h:30
 msgid "Minimum GID:"
 msgstr "Lägsta GID:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:29
+#: ../interfaces/users.ui.h:31
 msgid "Minimum UID:"
 msgstr "Lägsta UID:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:30
+#: ../interfaces/users.ui.h:32
 msgid "Minimum days allowed between password changes:"
 msgstr "Minsta antalet dagar mellan lösenordsbyten:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:31
+#: ../interfaces/users.ui.h:33
 msgid "Number of days that a password may be used:"
 msgstr "Antalet dagar som ett lösenord får användas:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:32
+#: ../interfaces/users.ui.h:34
 msgid "O_ffice location:"
 msgstr "_Kontorsadress:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:33
+#: ../interfaces/users.ui.h:35
 msgid "Password set to: "
 msgstr "Lösenordet sattes till: "
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:34
+#: ../interfaces/users.ui.h:36
 msgid "Privileges"
 msgstr "Rättigheter"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:35
+#: ../interfaces/users.ui.h:37
 msgid "Profile _name:"
 msgstr "Profil_namn:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:36
+#: ../interfaces/users.ui.h:38
 msgid "Set password b_y hand"
 msgstr "Ange lösenord f_ör hand"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:37
+#: ../interfaces/users.ui.h:39
 msgid "User ID:"
 msgstr "Användar-id:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:38
+#: ../interfaces/users.ui.h:40
 msgid "User Privileges"
 msgstr "Användarprivilegier"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:39
+#: ../interfaces/users.ui.h:41
 msgid "User _password:"
 msgstr "Användar_lösenord:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:40
+#: ../interfaces/users.ui.h:42
 msgid "User profiles"
 msgstr "Användarprofiler"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:41
+#: ../interfaces/users.ui.h:43
 msgid "_Add Group"
 msgstr "_Lägg till grupp"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:42
+#: ../interfaces/users.ui.h:44
 msgid "_Add Profile"
 msgstr "_Lägg till profil"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:43
+#: ../interfaces/users.ui.h:45
 msgid "_Add User"
 msgstr "_Lägg till användare"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:44
+#: ../interfaces/users.ui.h:46
 msgid "_Comments"
 msgstr "_Kommentarer"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:45
+#: ../interfaces/users.ui.h:47
 msgid "_Days between warning and password expiration:"
 msgstr "Antalet _dagar mellan varning och utgång av lösenord:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:46
+#: ../interfaces/users.ui.h:48
 #: ../src/network/address-list.c:77
 #: ../src/network/hosts.c:33
 #: ../src/shares/table.c:40
@@ -585,39 +597,39 @@ msgstr "Antalet _dagar mellan varning och utgång av lösenord:"
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Ta bort"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:47
+#: ../interfaces/users.ui.h:49
 msgid "_Generate"
 msgstr "_Skapa"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:48
+#: ../interfaces/users.ui.h:50
 msgid "_Home directory:"
 msgstr "_Hemkatalog:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:49
+#: ../interfaces/users.ui.h:51
 msgid "_Home phone:"
 msgstr "_Hemtelefon:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:50
+#: ../interfaces/users.ui.h:52
 msgid "_Main group:"
 msgstr "_Huvudgrupp:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:51
+#: ../interfaces/users.ui.h:53
 msgid "_Manage Groups"
 msgstr "_Hantera grupper"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:52
+#: ../interfaces/users.ui.h:54
 msgid "_Profile:"
 msgstr "_Profil:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:53
+#: ../interfaces/users.ui.h:55
 msgid "_Real name:"
 msgstr "_Verkligt namn:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:54
+#: ../interfaces/users.ui.h:56
 msgid "_Shell:"
 msgstr "_Skal:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:56
+#: ../interfaces/users.ui.h:58
 msgid "_Work phone:"
 msgstr "_Jobbtelefon:"
 
@@ -1004,7 +1016,7 @@ msgstr "Mappdelningstjänst"
 #: ../src/services/service.c:40
 #: ../src/services/service.c:41
 msgid "Shares folders over your network"
-msgstr "Delar mappar över ditt nätverk"
+msgstr "Delar ut mappar över ditt nätverk"
 
 #. GST_ROLE_FILE_SERVER_NFS
 #: ../src/services/service.c:42
@@ -1014,7 +1026,7 @@ msgstr "FTP-tjänst"
 #: ../src/services/service.c:42
 #: ../src/services/service.c:43
 msgid "Shares folders over the Internet"
-msgstr "Delar mappar över Internet"
+msgstr "Delar ut mappar över Internet"
 
 #. GST_ROLE_FILE_SERVER_TFTP
 #: ../src/services/service.c:44
@@ -1381,7 +1393,7 @@ msgstr "Andra datorer i ditt nätverk kommer att sluta visa detta."
 
 #: ../src/shares/main.c:103
 msgid "Add a shared path, modifies it if it already exists"
-msgstr "Lägg till en delad sökväg, ändrar det om det redan finns"
+msgstr "Lägg till en utdelad sökväg, ändrar den om den redan finns"
 
 #: ../src/shares/main.c:103
 msgid "PATH"
@@ -1389,7 +1401,7 @@ msgstr "SÃ?KVÃ?G"
 
 #: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:152
 msgid "_Share Folder..."
-msgstr "_Dela mapp..."
+msgstr "_Dela ut mapp..."
 
 #: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:153
 msgid "Share this folder with other computers"
@@ -1431,6 +1443,15 @@ msgstr "Windows-nätverk (SMB)"
 msgid "Unix networks (NFS)"
 msgstr "Unix-nätverk (NFS)"
 
+#: ../src/shares/share-settings.c:462
+#, c-format
+msgid "Settings for folder '%s'"
+msgstr "Inställningar för mappen \"%s\""
+
+#: ../src/shares/share-settings.c:469
+msgid "Share Folder"
+msgstr "Dela ut mapp"
+
 #: ../src/shares/shares-tool.c:155
 msgid "Sharing services are not installed"
 msgstr "Utdelningstjänster är inte installerade"
@@ -1486,8 +1507,8 @@ msgstr "Administratörsgruppen kan inte tas bort"
 #: ../src/users/group-settings.c:55
 #: ../src/users/group-settings.c:279
 #: ../src/users/group-settings.c:303
-#: ../src/users/user-settings.c:60
-#: ../src/users/user-settings.c:550
+#: ../src/users/user-settings.c:61
+#: ../src/users/user-settings.c:623
 msgid "This would leave the system unusable."
 msgstr "Detta skulle lämna systemet i ett oanvändbart tillstånd."
 
@@ -1535,7 +1556,7 @@ msgid "Group \"%s\" already exists"
 msgstr "Gruppen \"%s\" finns redan"
 
 #: ../src/users/group-settings.c:287
-#: ../src/users/user-settings.c:484
+#: ../src/users/user-settings.c:557
 msgid "Please select a different user name."
 msgstr "Välj ett annat användarnamn."
 
@@ -1603,67 +1624,67 @@ msgstr "Lägg till eller ta bort användare och grupper"
 msgid "Users and Groups"
 msgstr "Användare och grupper"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:57
+#: ../src/users/user-settings.c:58
 msgid "Administrator account cannot be deleted"
 msgstr "Administratörskontot kan inte tas bort"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:71
+#: ../src/users/user-settings.c:72
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete account \"%s\"?"
 msgstr "�r du säker på att du vill ta bort kontot \"%s\"?"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:74
+#: ../src/users/user-settings.c:75
 msgid "This will disable this user's access to the system without deleting the user's home directory."
 msgstr "Detta kommer att inaktivera användarens åtkomst till systemet utan att användarens hemkatalog tas bort."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:84
+#: ../src/users/user-settings.c:85
 msgid "This user is currently using this computer"
 msgstr "Den här användaren använder för närvarande datorn"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:324
+#: ../src/users/user-settings.c:394
 msgid "New user account"
 msgstr "Nytt användarkonto"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:342
+#: ../src/users/user-settings.c:412
 #, c-format
 msgid "Account '%s' Properties"
 msgstr "Egenskaper för kontot \"%s\""
 
-#: ../src/users/user-settings.c:475
+#: ../src/users/user-settings.c:548
 msgid "User name is empty"
 msgstr "Användarnamnet är tomt"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:476
+#: ../src/users/user-settings.c:549
 msgid "A user name must be specified."
 msgstr "Ett användarnamn måste anges."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:478
+#: ../src/users/user-settings.c:551
 msgid "User name has invalid characters"
 msgstr "Användarnamnet har ogiltiga tecken"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:479
+#: ../src/users/user-settings.c:552
 msgid "Please set a valid user name consisting of a lower case letter followed by lower case letters and numbers."
 msgstr "Ställ in ett giltigt användarnamn som består av en liten bokstav följt av små bokstäver och siffror."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:483
+#: ../src/users/user-settings.c:556
 #, c-format
 msgid "User name \"%s\" already exists"
 msgstr "Användarnamnet \"%s\" finns redan"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:509
+#: ../src/users/user-settings.c:582
 #, c-format
 msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
 msgstr "Ogiltigt tecken \"%c\" i kommentar"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:510
+#: ../src/users/user-settings.c:583
 msgid "Check that this character is not used."
 msgstr "Kontrollera att detta tecken inte används."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:528
+#: ../src/users/user-settings.c:601
 msgid "Incomplete path in home directory"
 msgstr "Ofullständig sökväg i hemkatalogen"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:529
+#: ../src/users/user-settings.c:602
 msgid ""
 "Please enter full path for home directory\n"
 "<span size=\"smaller\">i.e.: /home/john</span>."
@@ -1671,23 +1692,23 @@ msgstr ""
 "Ange fullständig sökväg till hemkatalogen\n"
 "<span size=\"smaller\">t.ex.: /home/johan</span>."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:532
+#: ../src/users/user-settings.c:605
 msgid "Home directory already exists"
 msgstr "Hemkatalogen finns redan"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:533
+#: ../src/users/user-settings.c:606
 msgid "Please enter a different home directory path."
 msgstr "Ange en annan sökväg för hemkatalog."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:549
+#: ../src/users/user-settings.c:622
 msgid "Administrator account's user ID should not be modified"
 msgstr "Användar-id för administratörskontot bör inte ändras"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:564
+#: ../src/users/user-settings.c:637
 msgid "Incomplete path in shell"
 msgstr "Ofullständig sökväg i skal"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:565
+#: ../src/users/user-settings.c:638
 msgid ""
 "Please enter full path for shell\n"
 "<span size=\"smaller\">i.e.: /bin/bash</span>."
@@ -1695,19 +1716,19 @@ msgstr ""
 "Ange fullständig sökväg till skalet\n"
 "<span size=\"smaller\">t.ex.: /bin/bash</span>."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:598
+#: ../src/users/user-settings.c:671
 msgid "Password is too short"
 msgstr "Lösenordet är för kort"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:599
+#: ../src/users/user-settings.c:672
 msgid "User passwords must be longer than 6 characters and preferably formed by numbers, letters and special characters."
 msgstr "Användarlösenord måste vara längre än 6 tecken och föredragsvis konstruerade av siffror, bokstäver och specialtecken."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:602
+#: ../src/users/user-settings.c:675
 msgid "Password confirmation is not correct"
 msgstr "Lösenordsbekräftelsen är inte korrekt"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:603
+#: ../src/users/user-settings.c:676
 msgid "Check that you have provided the same password in both text fields."
 msgstr "Kontrollera att du har angett samma lösenord i båda textfälten."
 
@@ -1892,8 +1913,6 @@ msgstr "Användarinställningar"
 #~ msgstr "Bekräftelse"
 #~ msgid "Creating a new boot image"
 #~ msgstr "Skapar en ny startavbild"
-#~ msgid "Don't ask me again"
-#~ msgstr "Fråga mig inte igen"
 #~ msgid "Enable IDE SCSI emulation"
 #~ msgstr "Använd SCSI-emulering för IDE"
 #~ msgid ""
@@ -2160,8 +2179,6 @@ msgstr "Användarinställningar"
 #~ msgstr "Fel vid sparande av profil"
 #~ msgid "Create New profile"
 #~ msgstr "Skapa ny profil"
-#~ msgid "Settings for profile %s"
-#~ msgstr "Inställningar för profilen %s"
 #~ msgid "Invalid group ID"
 #~ msgstr "Ogiltigt grupp-id"
 #~ msgid "Group ID must be a positive number"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]