[guadec-local] Feed Guadec-site nu ook op Planet GnomeHeren,

Zoals vanmiddag besproken: het nieuws op de Guadec-site wordt vanaf
heden ook op Planet Gnome getoond. (Met dank aan Olav.)

Als er nog meer mensen zijn die vinden dat hun feed op Planet Gnome
hoort omdat zij over Guadec schrijven: e-mail de URL van je feed naar
Olav Vitters <olav vitters nl> en het wordt geregeld.

Groet,

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]