Re: [guadec-local] Fecha de encuentro en Vilnova de losvolontarios locales

En/na Quim Gil ha escrit:
On Sun, 2006-05-21 at 22:07 +0200, Jordi Mas wrote:

Els co-organitzadors, en concret la Generalitat i de la UPC de Vilanova faran una convocatòria conjunta per la roda de premsa?

Comptem que sí.

Si calgués, Softcatalà pot enviar també la convocatòria de premsa. Tenim una llista de 250 mitjans més o menys.

Salut,

--

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]