[guadec-local] Re: Local workshops



Hola Lluís, hola llista.

On Tue, 2006-03-21 at 14:18 +0100, Lluis Sanchez wrote:

> Un altre tema és com organitzar les propostes de workshop que surtin. La
> pàgina de "call for papers" que hi ha a beta.guadec.org està preparada
> per proposar ponències en català. Algú sap on van a parar aquestes
> propostes?

Les propostes són automàticament publicades a la web. En aquests moments
no són gaire visibles per un problema tècnic, però amb una mica de PHP
les farem fàcilment localitzables.

Mentrestant, el comitè de la GUADEC farà la selecció de propostes que
acabaran formant part del programa. No obstant això, les propostes per
al cap de setmana se seleccionaran de forma diferent, ja que bàsicament
són els afectats qui decidiran què entra i si hi ha alguna cosa que no
entra.

Resumint, que aquesta llista decidirà les activitats en català, tenint
en Lluís la darrera paraula com a coordinador del tema. GNOME Hispano
s'encarrega de seleccionar les activitats en castellà. Si surten més
locales, trobarem qui faci la selecció també. 

Cal recuperar les propostes fetes a http://live.gnome.org/LocalWorkshops
i fer-les passar pel canal oficial a
http://beta.guadec.org/callforpapers - si pot ser abans de la data límit
del 31 de març millor. Idealment, cada promotor d'una sessió s'hauria
d'encarregar d'introduir les dades de la seva sessió, perquè així
llavors podrà editar la plana tantes vegades com vulgui.

I bé, que manquen activitats. No cal permís per a proposar-ne de noves,
i correu la veu que ja dic que la deadline és a finals de mes.

I sisplau, correu la veu també perquè la gent s¡apunti en aquesta
llista. No m'agradaria tenir raó en allò que vaig comentar a l'anterior
reunió, que sembla que els catalans som més bons organitzant-nos per a
reclamar el que no tenim que per a dur a bon port el que ja tenim.  :)

-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org




[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]