Re: [guadec-local] Noms dels espaisDoncs estaria bé identificar les habitacions amb colors, lletres
nombres... si es fes amb colors podriem penjar llumetes de colors a
cada sala (és una paranoia, ho sé).

Simplement és que em sembla que la solució que proposes no soluciona
el problema d'identificar les sales. Les identifica, sí, però amb
igual dificultat o més que pel seu nom real (sala de juntes, sala
d'actes...). La gent pot arribar a identificar la sala de juntes només
preguntant o mirant els cartells de l'escola, però no pot identificar
"la mulassa" si no mira el mapa o el paper.

En el que sí coincideixo amb tu és que "upc big" i "upc small" són
noms dolents, però de totes maneres identifiquen millor la sala
d'actes i la de juntes que uns personatges locals.

A mí, sincerament, m'és igual batejar les sales amb noms locals. Fa
gràcia i tot. El que no crec és que qui ve de fora acabi identificant
les sales per aquests noms en comptes del nom real (preferiran
preguntar "on és la sala de juntes" que "on és la sala diables")

These were my two cents

--
Greetings from Carlos Fenollosa
My weblog: http://weblog.topopardo.com
PGP Public key: 0xEE6097FC


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]