Re: [guadec-local] Negociant la wifiHem acabat de fer la trobada la Núria i en Carles de Vilanova, i jo. La
wifi ha estat gairebé el tema estrella donat que cap de les bandes
comptava amb aquest pressupost que se'n va cap als 12.000€. Demà tenim
trobada a la STSI on totes les bandes volem deixar tancat ekl pressupost
de tot plegat, i per tant ens caldria saber:

- Si podem cobrir amb voluntariat hores de feina, i fins a quin %. I què
ens caldria obtenir de la UPC per a poder fer la feina (permissos etc).
En podem parlar de compensar aquesta feina amb allotjament a la GUADEC,
dietes cobertes, toc convidat als vespres... i fins i tot si cal diners.
Però no sé si ens cal tenir contractat un servei professional de suport
quan resulta que tenim el personal necessari per a cobrir-ho.

- Si es pot rebaixar el cost total de hardware, ja sigui prescindint de
material redundant i/o obtenir material de préstec o lloguer.

No demanem que busqueu impossible, ni tampoc que acabem amb una
infraestructura deficient per a atendre correctament les necessitats de
la GUADEC. Però sí ens cal saber quines alternatives hi ha a aquest
pressupost de mercat que hem rebut de la UPC.


> diria que aquest càrrec se'ns havia encomanat a en ramon navarro i a mi,

Jo també hi comptava amb que això ho cobria guifi.net, coordinat per en
Gil.

-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]