[guadec-local] Negociant la wifiEn Carles de Vilanova ens ha passat el pressupost que han elaborat a la
UPC per al tema wifi. Demà n'hem de parlar ell, la Núria i jo.

Qualsevol opinió és benvinguda.

-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org

Attachment: OF-0202-Oferta Guadec.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]