Gtk at SFDHi,
my name is Damian Melniczuk and I'm president of AASOC - student organization which main purpose is to promote FLOSS. We are organizing celebration of SFD in Wroclaw in Poland. I think, it will be good idea to promote Gtk at this event. So, we are looking for developer or user who could actively participate at SFD in Wroclaw which will be celebrated at 3rd October.
Cheers!

Cześć,
nazywam się Damian Melniczuk i jestem prezesem AASOC - organizacji studenckiej której głównym przeznaczeniem jest promocja wolnego/otwartego oprogramowania. Organizujemy obchody Dnia Wolności Oprogramowania we Wrocławiu. Sądzę, że dobrym pomysłem jest promowanie Gtk w czasie tego wydarzenia. Poszukujemy więc programistów lub użytkowników, którzy mogli by aktywnie uczestniczyć w SFD we Wrocławiu które będziemy obchodzić 3-go października.
Pozdrawiam!


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]