[JULS] Vykanie v programochpreposielam odpoved
v prílohe Vám posielame odpoveď na Váš e-mail, keďže v predchádzajúcom
e-maile sme omylom zaslali odpoveď určenú inému adresátovi.

z priestorových dôvodov možno použiť i formuláciu s príčastím v tvare
mužského rodu s alternáciou ženskej prípony, ale pred príponou sa uvedie
 spojovník: prihlásený/-á.

Otázka znela

Dobrý deň,

chcel by som sa spýtať, ako správne má program komunikovať s
používateľom programu. Ide mi o rôzne oznamy a výzvy, ktoré program
občas vypisuje.

Je mi jasné, že pri vykaní sa používa množné číslo: "...by ste mali..."
Ale čo použiť, ak ide  prídavné meno pri komunikácii s anonymným
používateľom?
Správne je
... overte si, či ste prihlásený...
alebo
... overte si, či ste prihlásení...?

Ak by prvá verzia bola správna, tak má nevýhodu v tom, že nie je rodovo
neutrálna. Ja osobne si myslím, že rodovo neutrálny tvar by bol
vhodnejší, a tak sa prikláňam k druhej verzii.

Zaujímam ma to preto, lebo sa venujem lokalizácii programov a chcel by
som, aby bola robená správne.

Ďakujem vopred za odpoveď

Attachment: menny-pris-altern.rtf
Description: RTF file[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]