Fwd: odpoved z jazykovej poradne JULS SAV
Otázka znela, či sa bluetooth píše s malým alebo veľkým písmenom a či sa skľoňuje a v prípade že hej tak podľa akého vzoru.


---------- Forwarded message ----------
From: <katkak juls savba sk>
Date: 2012/11/14
Subject: odpoved z jazykovej poradne JULS SAV
To: etkinator gmail com


Vazeny pan Mraz,
v prilohe Vam odpovedame na Vas e-mail z 30. 10. 2012.

Attachment: bluetooth.RTF
Description: MS-Word document[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]