libgweather - masterAhoj.

Nový stav modulu libgweather - master - locations (slovenský) je teraz 'Začlenené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/libgweather/master/locations/sk

http://git.gnome.org/browse/libgweather/commit/?id=18f9440fef6bdf6ca59b32278ac3409b55aa6b52

Pavol Šimo
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]