gimp - masterAhoj.

Nový stav modulu gimp - master - po-libgimp (slovenský) je teraz 'Preložené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gimp/master/po-libgimp/sk

Poprosím o korekciu.

riki137
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]