Re: pridelenie modulovAhoj.

Po dohode s prekladateľom modulu hamster-applet tento zostáva naďalej
pridelený Miroslavovi Biňasovi, ktorý bude v prekladaní pokračovať
(podľa jeho vyjadrenia) o týždeň. Ak nie, potom sa tento prípad bude
riešiť ráznejšie ;-)

Paľo

2010/9/12 Pavol Šimo <palo simo gmail com>:
> Ahoj.
>
> Modul gnome-color-manager máš pridelený.
> Modul hamster-applet je v riešení s predchádzajúcim prekladateľom -
> výsledok  sa dozvieš v najbližších dňoch.
>
> Paľo
>
> Dňa 10. septembra 2010 23:10, roman matyus <romanmatyus gmail com> napísal/a:
>> Žiadam o pridelenie modulov hamster-applet a gnome-color-manager.
>>
>> Hamster-applet je síce pridelený, ale posledná aktivita tam prebiehala
>> pred vyše rokom.
>>
>> --
>> S pozdravom Roman Mátyus
>> _______________________________________________
>> gnome-sk-list mailing list
>> gnome-sk-list gnome org
>> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list
>>
>


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]