Edit Lockdown settingsAko preložiť Edit Lockdown settings

Lockdown sme tu už riešili. Dospeli sme k záveru že bude vhodné "Uzamknutie"


Ide o nastavenie mandatory a default Gconf kľúčov

Rovnako je všade veľké L[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]