Re: GConf defaults a GConf mandatory keysJa by som to preložil ako
Predvoľby GConfu 
a
Povinné kľúče GConfu

--- On Sat, 13/2/10, Laco Gubík <lacogubik googlemail com> wrote:

> From: Laco Gubík <lacogubik googlemail com>
> Subject: Re: GConf defaults a GConf mandatory keys
> To: "Slovak GNOME Translation Team / Slovenský, prekladateľ, ský, tí, m GNOME" <gnome-sk-list gnome org>
> Date: Saturday, 13 February, 2010, 19:28
> Predvolené hodnoty GConf alebo GConf
> predvolené hodnoty
> GConf povinné kľúče
> 
> 2010/2/11 Peter Mraz <etkinator gmail com>:
> > ako preložiť
> > GConf defaults
> > a
> > GConf mandatory keys
> >
> > _______________________________________________
> > gnome-sk-list mailing list
> > gnome-sk-list gnome org
> > http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list
> >
> >
> _______________________________________________
> gnome-sk-list mailing list
> gnome-sk-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list
> 

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]