=?ISO-8859-2?Q?=AEiados=BB_o_pridelenie_modulu?=Žiadam o pridelenie modulu "gtksourceview".

-- 
S pozdravom Roman Mátyus


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]