libgnomekbd - masterAhoj.

Nový stav modulu libgnomekbd - master - po (slovenský) je teraz 'Preložené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/libgnomekbd/master/po/sk

msgid "A collection of scripts to run whenever the keyboard state is reloaded. Useful for re-applying xmodmap based adjustments"
Predložku by som zmeniť a v opätovne je ä. Významovo je to OK, ale asi by to bolo dobré preložiť ešte trochu presnejšie, napr.
msgstr "Skupina skriptov určená na spustenie vždy, keď dôjde k opätovnému načítaniu stavu klávesnice. Je to užitočné na opakované použitie zmien v \"xmodmape\"."
>> Použil som Tvoj preklad. e->ä = primitívna chyba
>> opravené

msgid "Default group, assigned on window creation"
default group - Predvolená skupina
>> "Východzia" mi znelo ako čechyzmus, ale nenapadol mi presnejší preklad.
>> opravené

Keep and manage separate group per window
keep - tu by som dal: udržiavať
separate - tu by som dal: samostatnú
>> opravené

msgid "Load extra configuration items"
možno msgstr "Nahrať ďalšie položky nastavenia" alebo "Nahrať položky nastavenia naviac"?
>> extra->ďalšie
>> opravené

"The Keyboard Preview, height"
"Ukážka klávesnice na výšku" - ak to nie je od veci
>> Pravda je že neviem presne ako to je v kontexte, poprípade aké sú zvyklosti. V prípade, že si je niekto istý ako to má byť, nech napíše, opravím. V tom prípade treba opraviť aj "The Keyboard Preview, width"->"Náhľad klávesnice na šírku"
>> ponechané

indikátor - indikátora
>> Taktiež neviem presný kontext. V prípade požiadavky opravím.
>> ponechané

Ďakujem za pripomienky, stále sa iba učím. Dúfam, že kvalita prekladu bude dostatočná pre použitie.

Roman Mátyus
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]