Re: skriptOk. Nevadí. A nenašiel by si si čas na napísanie odosielacieho skriptu, aby údaje nemuseli ísť cez ďalšiu stránku ako je to teraz?

Jaro
--- On Tue, 15/9/09, Pavol Klačanský <pavol klacansky com> wrote:

> From: Pavol Klačanský <pavol klacansky com>
> Subject: skript
> To: gnome-sk-list gnome org
> Date: Tuesday, 15 September, 2009, 2:38 PM
> Ahoj, nemám na to čas to spraviť
> ten skript na kontrolu. Myslím, že je
> to nepotrebné, lepšie by bolo priložiť do Wiki správny
> e-mail ako link
> 
> _______________________________________________
> gnome-sk-list mailing list
> gnome-sk-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list
> 

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]