Re: Nezrovnalosti v zozname =?utf-8?B?xI1s?= =?utf-8?Q?enov_t=C3=ADmu?=Ahoj Jozef,

Keďže som od Teba doteraz nedostal odpoveď, ani sa situácia nijako inak
nezmenila, predpokladám, že nemáš záujem ďalej pokračovať v práci na
prekladoch GNOME do slovenčiny a preto Ťa vymazávam zo zoznamu členov
tímu. Je to škoda...

Ak sa niekedy v budúcnosti rozhodneš znova pracovať na prekladoch, budeš
v našom tíme vítaný.

Ďakujem.

On Sat, May 30, 2009 at 04:15:53PM +0200, Marcel Telka wrote:
> On Sat, May 30, 2009 at 03:33:55PM +0200, Marcel Telka wrote:
> > On Fri, May 22, 2009 at 03:58:50PM +0200, Marcel Telka wrote:
> > > Jozef Peterka
> > > -------------
> > > 
> > > Na stránke http://l10n.gnome.org/teams/sk si uvedený dvakrát ako člen
> > > tímu. Raz ako Kai a druhýkrat ako KaiSVK. Podľa Tvojho registračného
> > > mailu na
> > > http://mail.gnome.org/archives/gnome-sk-list/2009-March/msg00043.html je
> > > správne Kai. Ak chceš používať účet KaiSVK (t.j. zmeniť ho z Kai), pošli
> > > nový registračný mail podľa nového návodu.
> > > 
> > > V každom prípade jedno zo svojich členstiev budeš musieť z tímu
> > > odstrániť.
> > > 
> > > Pokiaľ sa situácia do 30. mája 2009, 12:00 CEST nezmení, účet KaiSVK
> > > vylúčim zo zoznamu členov tímu.
> > 
> > Keďže sa situácia doteraz nijako nezmenila, vylúčil som účet KaiSVK zo
> > zoznamu členov tímu.
> 
> V registračnej správe
> http://mail.gnome.org/archives/gnome-sk-list/2009-March/msg00043.html
> máš uvedené meno veľkými písmenami (JOZEF PETERKA). To spôsobuje
> problémy rôznym kontrolným skriptom, ktoré s registračnými správami
> pracujú (napr. check-team). Na to, aby sa podobné problémy odstránili,
> pošli, prosím, registračnú správu ešte raz (podľa nového návodu na
> http://live.gnome.org/SlovakTranslation v časti "Zmena údajov člena
> tímu") s menom s malými písmenami (Jozef Peterka).
> 
> Ďakujem.
> 
> PS: Keďže pri riešení predchádzajúcej nezrovnalosti s Tvojim členstvom v
> tíme (pozri vyššie KaiSVK vs. Kai) som sa od Teba nedočkal žiadnej
> odpovede, začínam mať dojem, že si prestal mať záujem pracovať ako člen
> nášho tímu. Tomu nasvedčuje aj fakt, že si od svojej registrácie za
> člena (t.j. za vyše dva mesiace) nepožiadal o pridelenie žiadneho modulu
> na preklad. Ak teda nedôjde k vyriešeniu tejto novej nezrovnalosti v
> Tvojej registrácii (JOZEF PETERKA) do 7. júna 2009, 12:00 CEST, budem to
> považovať za potvrdenie mojej domnienky a z tímu Ťa vylúčim. Samozrejme,
> takéto prípadné vylúčenie z tímu nie je nič tragické. Ak budeš mať v
> budúcnosti opäť záujem v tíme pracovať, budeš sa môcť kedykoľvek
> zaregistrovať znova.

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]