[Bug 790240] Översättning av your data till ditt dataAnders Jonsson changed bug 790240
What Removed Added
Status NEW RESOLVED
Resolution --- FIXED

Comment # 1 on bug 790240 from Anders Jonsson
(In reply to Jonatan Nyberg from comment #0)
> När man säkerhetskopierar evolution data så står det 'vänta under tiden
> evolution säkerhetskopierar ditt data'. Det skulle låta bättre med '... din
> data'.

Tack för din rapport!

Det stämmer att "ditt data" inte ser bra ut. Datatermgruppen rekommenderar att
ordet i första hand hanteras som plural ("dina data") eller också med n-genus
("din data") om man vill använda det i singularis.

Denna sträng ändrades för ett halvår sedan med
https://git.gnome.org/browse/evolution/commit/po/sv.po?id=5171b92538f7e7411a89806f60d6d3f9a9bb6634
till att vara det plurala "dina data", så korrigeringen bör finnas i evolution
3.24 och nyare.


You are receiving this mail because:

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]