Re: Översättning av geocode-glibMarcus Lundblad:
... adressformat
är beroende på land (och bestäms av LC_ADDRESS).

Finns det en "LC_ADDRESS" också numera!  Tänk vad de kan hitta på!
:-)


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]