Översättning av geocode-glibMarcus Lundblad:
Vet inte riktigt hur detta hanteras, om det är något som behöver göras
manuellt.

Jag tror inte det hanteras ännu.  Om man tittar i git i po-katalogen
finns det inte en enda översättning där
(https://github.com/GNOME/geocode-glib/tree/master/po).  Jämför med
hur det ser ut i en komponent som faktiskt finns översatt, t.ex. glib
(https://git.gnome.org/browse/glib/tree/po).  Där finns alla
översättningarna incheckade i git.

Så det här är nog något utvecklarna måste aktivera innan det går att
bidra med översättningar.  Jag är inte säker på processerna på den
sidan.  Geocode-glib verkar ju använda Github istället för
git.gnome.org, vilket förmodligen påverkar vilka handgrepp som skall
tas.

Men i vilket fall som helst måste nog utvecklarna först göra något för
att stödja översättningar.  Så ta kontakt med dem.

Om det bara är en sträng som skall översättas kan du ju samtidigt
skicka med din första översättning.  Ifall de vill lägga in den
manuellt. :-)


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]