hitori - masterHej,

Det nya tillståndet för hitori - master - po (Svenska) är nu 'Korrekturläs'.
https://l10n.gnome.org/vertimus/hitori/master/po/sv

Slumptal -> "Välj frö" efter granskning av Göran.

Åtgärdat luddiga strängar.

Anders Jonsson
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]