totem - masterHej,

Det nya tillståndet för totem - master - po (Svenska) är nu 'Korrekturläs'.
https://l10n.gnome.org/vertimus/totem/master/po/sv

Fixa luddig sträng genom att börja använda ratiotecknet "∶" som i originalsträngen för bildformatet 4∶3. 
Övriga bildformat använder redan detta tecken.

Anders Jonsson
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]