nautilus - masterHej,

Det nya tillståndet för nautilus - master - po (Svenska) är nu 'För granskning'.
https://l10n.gnome.org/vertimus/nautilus/master/po/sv

Granskad av mig på listan, och det blev några kommentarer att ta i beaktande.

Göran Uddeborg
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]