Re: gnome-power-stisticsDen 19 januari 2014 16:02 skrev <tom mannerhagen glocalnet net>:

Hej gnome-se-list-deltagare

Var kan jag hitta översättningarna för gnome-power-statistics (https://help.gnome.org/users/gnome-power-manager/stable/statistics.html.en)

Verkar inte som den är en del av gnome-power-manager sedan skiftet till Gnome 3...?

Applikationen innehåller minst en ganska dålig översättning som jag skulle vilja ändra.

/Tom


Hej,

du kan alltid felrapportera en översättning som du anser är felaktig:
https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=l10n&component=Swedish%20[sv]


Vänligen
Christian


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]