Re: Uppdaterat Geary masterDen 27 februari 2014 08:07 skrev Mattias Eriksson <snaggen gmail com>:
Jag spenderade kvällen med att översätta Geary då det visade sig att den
hade lite oöversatta strängar. Jag bifogar en patch så ni kan korr-läsa
mina ändringar, vilket nog kan vara bra så jag inte är en van
översättare.

Hej,

Listan tp-sv listor tp-sv se (http://listor.tp-sv.se/cgi-bin/mailman/listinfo/tp-sv) är bättre lämpad för granskningar då där finns fler aktiva översättare, så skicka gärna till den också.


/Christian


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]