Re: Översättning av gnome-mapsfre 2013-09-13 klockan 08:46 +0200 skrev Anders Jonsson:
On 2013-09-13 08:27, Marcus Lundblad wrote:

+#: ../data/gnome-maps.desktop.in.in.h:2
+msgid "A simple maps application"
+msgstr "Ett enkelt kartprogram."
Originalet är utan punkt.

+#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:7
+msgid "Last known location and accuracy"
+msgstr "Senast kända plats och nogrannhet"

Noggrannhet ska det vara, även i några till strängar.


Mvh,
Anders


Hej!

Tack för synpunkterna.
Bifogar uppdaterade filer.

_______________________________________________
Sändlistan gnome-se-list
gnome-se-list gnome org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-se-list


Attachment: gnome-maps-sv.diff
Description: Text Data

Attachment: sv.po
Description: Text Data[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]