Re: Översättning av gnome-maps



On 2013-09-13 08:27, Marcus Lundblad wrote:

+#: ../data/gnome-maps.desktop.in.in.h:2
+msgid "A simple maps application"
+msgstr "Ett enkelt kartprogram."
Originalet är utan punkt.

+#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:7
+msgid "Last known location and accuracy"
+msgstr "Senast kända plats och nogrannhet"

Noggrannhet ska det vara, även i några till strängar.


Mvh,
Anders



[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]